In de afgelopen jaren zijn in Europa digitale platformen versneld gereguleerd. Nu de eerste wetten van kracht zijn en verder wordt gewerkt aan een volgende set regels, is het een goed moment om de balans op te maken – en ook vooruit te kijken. De Haagse Hogeschool, PwC en Considerati organiseren daarom op donderdag 23 maart voor een selectie beleidsmakers, platformen en toezichthouders de‘Werkconferentie Regulering Digitale Platformen.’

Digitale technologie heeft forse impact op onze samenleving. De snelheid zorgt dat wetten en regels niet altijd meer aansluiten bij de nieuwe realiteit. Daarom introduceerde de Europese Commissie in haar visie “A Europe fit for the digital age" nieuwe regels met aanzienlijke impact ook voor online tussenpersonen en digitale platforms.

Bestaande wetgeving werd grondig herzien of aangepast, zoals de e-commerce richtlijn (nu ‘Digital Services Act’, DSA) en de Directive on Administrative Cooperation (DAC7). Ook is fundamenteel nieuwe wetgeving geïntroduceerd, zoals de Platform to Business verordening (P2B), de Digital Markets Act (DMA), en VAT in the Digital Age (ViDA). De lijst van wetten en regels voor online platformen is inmiddels aanzienlijk. Omvangrijker dan op het eerste gezicht lijkt, en ook nog zeker niet klaar.

Thematiek 

Nu we ‘middenin’ deze transitie staan is het dan ook een mooi moment om de betrokken die zich in de Nederlandse context bevinden bij elkaar te brengen. Het lectoraat Platformeconomie aan de Haagse Hogeschool heeft samen met PwC en Consideratie, allen partijen die vanuit verschillende invalshoeken dagelijks met deze vraagstukken bezig zijn, het initiatief genomen voor deze bijeenkomst.

Het doel van de bijeenkomst is om met een selecte groep van 50 stakeholders in gesprek te gaan en te informeren en overzicht te bieden, inzicht krijgen op de implicaties van deze regelgeving en om deze lessen en ervaringen mee te nemen naar de toekomst en toekomstig beleid en samenwerking. Om hier vervolgens een start van een dialoog te maken en onderzoeksvragen op te halen. Doel is ook om vanuit een verbindende rol de verschillende partijen, publiek en privaat, tot elkaar te laten komen.

Programma

Programma

Martijn Arets, onafhankelijk platformexpert en via de kenniskring van het lectoraat Platformeconomie aan de Haagse Hogeschool verbonden: “De platformeconomie heeft impact op iedere sector en zorgt voor kansen voor organisaties, individu en samenleving. Tegelijkertijd roepen platformen nieuwe vragen op. Of leggen oude vragen onder een vergrootglas. Het is essentieel om hier samen naar oplossingen te zoeken, waarbij mijn zorg met name ligt bij de platform scale-ups bij wie deze regels niet af nauwelijks op het netvlies staan en die onvoldoende in het debat worden betrokken.”

David de Nood, Principal Consultant bij Considerati, en ook betrokken bij de organisatie sluit zich daarbij aan: “De diversiteit aan digitale platformen is groot. Qua omvang, sector, businessmodel, toepassing en verbondenheid met de maatschappij. Dat betekent vaak dat totaal verschillende beleidsgebieden op hun bedrijf van toepassing zijn. Goede uitwisseling tussen bedrijven, relevante beleidsmakers en toezichthouders is een driver voor het ‘doorleven’ van regels en voor goede toekomstige wetgeving.” 

Ron Martinek, partner bij PWC, ziet sterke behoefte voor uitwisseling: “We zien door al onze praktijken heen dat het absorberen van nieuwe regels in grotere organisaties een stevige opgave is. Het implementeren van regels staat vaker op gespannen voet met het commerciële verdienmodel, de operatie en IT.  En tegelijkertijd moet duurzame borging worden gerealiseerd. Mooie uitdaging voor platformen waar alles draait om het winnen van de klant!   

Besloten bijeenkomst 

De werkconferentie is besloten en alleen toegankelijk op uitnodiging. Wil je graag aanwezig zijn? Neem dan contact op met Merel Hillen: m.hillen@hhs.nl