De energie in de aula waar het Emancipation Day evenement van lectoraat Inclusive Education plaats vond, was goed. Het evenement voor academische verkenning van herstelrecht en trans-Atlantische slavernij bracht diverse sprekers van over de hele wereld naar De Haagse Hogeschool. Allen waren enthousiast over de rol die De Haagse Hogeschool en in het bijzonder het lectoraat Inclusive Education daarin op zich nam. Ook zien ze het Nederlandse formele excuus gemaakt door Premier Rutte als een historisch reflectiepunt. Ze waren daarom hoopvol over wat dit alles betekent voor de toekomst voor slachtoffers van het slavernijverleden.

In zijn openingsspeech sprak Arend Hardoff van het College van Bestuur van De Haagse de hoop uit dat het delen van kennis ook anderen zou inspireren en gaf hij toe zelf nog veel te moeten leren over het onderwerp. Daarna begonnen de presentaties.

Jongeren sturen verandering

Als eerste spreker kwam Eric Phillips van de Universiteit van Guyana aan het woord. Hij benadrukte hoe door de geschiedenis heen jongeren de koplopers in het veranderen van denken in de samenleving zijn geweest; “[y]outh are the essence of a progressive society”. Hij blikte hierbij terug op grote namen als Nelson Mandela, Martin Luther King en Rosa Parks die op jonge leeftijd begonnen met geweldloos activisme en wees naar Greta Thunberg en Naomi Seibt als tegenwoordige voorbeelden hiervan.

Hij omschreef ook wat er bij de formele excuses gemaakt door Mark Rutte in december 2022 nog ontbrak. “It is not African slave trade but European slave trade.” Wat volgens Phillips een belangrijk aspect is van herstelrecht, is het begrijpen van de brutaliteit van de (Nederlandse) daden en hoe dit racisme is doorgesijpeld in het politieke systeem. Vandaar dat hij in zijn rede jongeren aanspoort tot het inspireren van verandering door middel van activisme.

Als antwoord op een vraag uit het publiek over hoe jongeren deze verandering moeten bewerkstelligen wanneer het onderwijs tekortschiet in haar vertelling over het slavernijverleden, wees Phillips naar het initiatief van De Haagse van dat moment, wat aangeeft dat binnen het onderwijs dit soort discussies gevoerd kunnen worden.

Voorbij de komma

Enith Williams, een voormalig bankier in New York die na de financiële crisis van 2008 terug is verhuisd naar Jamaica, werkt tegenwoordig voor het Reparation Finance Lab. Zij vroeg zich in haar presentatie af hoe de ‘komma’, waar Rutte het in zijn formele excuses over had, veranderd kan worden in een langdurige, doelgerichte en complete ‘punt’. Ze sprak daarbij vanuit haar expertise over de manier waarop de schade die betaald moet worden aan slachtoffers van het slavernijverleden berekend wordt en de verschillende methodes die hiervoor zijn. Kennis wordt gedeeld tussen de CARICOM Reparations Commission en de Nederlandse overheid, “to get to a full stop that makes sense for everyone”.

“I rest my case”

De middag werd afgesloten met een korte reflectie door Dr. Barryl Biekman van het Landelijk Platform Slavernijverleden die het publiek in de zaal scherp hield door te benoemen dat veel van de jongeren die ooit de koplopers van verandering waren op latere leeftijd niet gestopt zijn, “sometimes we forget what aging people have meant for us”. Het is dus nooit te laat om verandering te inspireren. En daarmee rustte ze haar zaak.