Introductie

Dit lectoraat legt zich toe op actiegericht onderzoek om De Haagse Hogeschool te helpen zich te ontwikkelen tot een onderwijsinstelling waar iedereen zich welkom en opgenomen voelt en ondersteund wordt om zijn of haar potentieel op onderwijsgebied optimaal te kunnen ontplooien.

Over het lectoraat

Het lectoraat is van plan dit doel te bereiken door de bredere HHs-gemeenschap hierbij te betrekken en inclusief onderwijs tot een vanzelfsprekend onderdeel van de dagelijkse cultuur te maken. We onderzoeken vooral de concrete processen die nodig zijn om duurzame verandering teweeg te brengen.  Er zal onderzoek worden verricht naar de beste manieren van ondersteuning die zowel studenten als docenten voor een succesvolle studie nodig hebben. Het lectoraat is van mening dat studenten een intrinsiek onderdeel van dit vraagstuk vormen. Daarom komt er een specifieke branche die zich gaat bezighouden met het studentenonderzoek en het bevorderen van studentenbetrokkenheid en empowerment. Daarnaast werkt het lectoraat samen met nationale en internationale instellingen om inclusieve onderwijspraktijken te stimuleren.

Research group

De onderzoeksgroep bestaat uit een kerngroep van mensen die zich inzetten voor het bevorderen van onderzoek en kennisproductie voor het lectoraat. Leden bestaan uit toegewijde docenten en medewerkers van de brede community van de Haagse Hogeschool. Elk lid draagt bij aan de kennis binnen de cirkel en streeft zijn of haar eigen individuele onderzoeks- of projectbelangen na.

Affiliate group

Het lectoraat werkt met apart aangesloten of “affiliate” leden. Dit zijn leden die werken aan individuele projecten zoals dissertaties of master scripties. Deze tak biedt ook ruimte voor individuele docenten of administratief personeel die bepaalde ideeën hebben die ze willen nastreven.

Naomi van Stapele

Over de lector

Naomi van Stapele

Naomi van Stapele is sinds januari 2021 lector Inclusive Education. Zij werkte onder andere als Diversity & Inclusion Chair en Assistant Professor Urban Governance and Development Policy bij het International Institute of Social Studies (ISS/ EUR). Naomi is cum laude gepromoveerd in antropologie aan de Universiteit van Amsterdam met haar proefschrift getiteld 'Illegal Respectability—Gangs, Masculinities and Belonging in a Nairobi Ghetto’.  Naast haar bijdrage aan vele nationale en internationale wetenschappelijke samenwerkingsprojecten op het gebied van inclusief onderwijs in het HBO en WO, heeft zij ruime ervaring met praktijkgericht onderzoek, participatief onderzoek en het begeleiden van PhD studenten. Naomi heeft een heldere visie op inclusief onderwijs en een duidelijk beeld van hoe dit binnen De Haagse Hogeschool verder vorm kan krijgen. Haar ambitie is om samen met studenten en docenten te onderzoeken hoe de ervaringen van diegenen die uitsluiting ervaren als leidraad kan worden genomen in de transformatie naar inclusief onderwijs. 

Nevenfuncties

Naomi ondersteunt de Social Justice Movement in Kenya met onderzoek en fondsenwerving en de Ghetto Foundation in Kenya met een Gang-rehabilitatie programma. 

Contact:

n.vanstapele@hhs.nl

Team

Ercan Büyükçifçi

Ercan Büyükçifçi

Ercan Büyükçifçi

Ercan Büyükçifçi is affiliate lid van het lectoraat, lid van de Diversity Taskforce en docent bij de afdeling Facility Management.

Karym Leito

Karym Leito

Karym Leito

Karym Leito is lid van de Student Branch. Hij doet momenteel zijn masteronderzoek naar het gevoel van thuishoren onder studenten van De Haagse Hogeschool vanuit een sociaal-ecologisch perspectief.

Bert van den Bergh

Bert van den Bergh

Bert van den Bergh

Bert van den Bergh is als docent bij de opleiding European Studies. Daar houdt hij zich bezig met cultuurbeschouwing, onderzoeksvaardigheden en scriptie- en stagebegeleiding.

a.j.vandenbergh@hhs.nl

Ruben Boers

Ruben Boers

Ruben Boers

Ruben zet zich in voor het hoorbaar maken van de stemmen van gemarginaliseerde mensen. Voor het lectoraat onderzoekt hij wat er nodig is om onderwijsmogelijkheden te creëren voor ongedocumenteerden.

Daniel Rambaran

Daniel Rambaran

Daniel Rambaran

Daniel Rambaran leidt de ontwikkeling van een minor voor het lectoraat getiteld: De Kunst van Inclusiviteit. Daniel heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het Power House.

Winnie Roseval

Winnie Roseval

Winnie Roseval

Winnie Roseval leidt het Student Branch team. Ze werkt aan de ontwikkeling van de Inclusivity Pathway Training. Ook heeft ze verschillende taken in het MBO-HBO transitieprogramma.

Anita Ham

Anita Ham

Anita Ham is verpleegkundige, antropoloog en hogeschooldocent. Ze heeft jarenlange internationale ervaring opgedaan in Botswana en de Verenigde Arabische Emiraten.

Go to Anita Ham
Jumi van der Velde

Mi Jung van der Velde

Mi Jung van der Velde

Mi Jung werkt aan de onafhankelijkheid en zelfvertegenwoordiging van vrouwelijk straat sexwerkers binnen een beknopte politieke context. Daarnaast is zij betrokken bij project PartnerUp!

Projecten

Op weg naar inclusieve participatie met PartnerUp!

Als een van de meest diverse hogescholen streeft De Haagse Hogeschool naar een inclusieve en participatieve organisatie waar de student centraal staat. Om dit te realiseren, moeten studenten betrokken worden in de besluitvorming van het klaslokaal tot in de bestuurskamer.
Lees meer

Streven naar inclusief onderwijs ‘Changing our story’

Waar de plannen voor inclusief onderwijs vaak ambitieus zijn, is de praktijk meestal weerbarstig. Het project ‘Changing our story: The Pursuit of Inclusive Education’ wil bijdragen aan de kennis en professionalisering van inclusief onderwijs in Tjechië, Slowakije, Nederland en Ghana.
Lees meer

Inclusivity Pathway Training (IPT)

De Inclusivity Pathway Training (IPT) is een training die speciaal is ontwikkeld om mensen te helpen bij het ontplooien en versterken van hun vaardigheden om inclusieve leer- en werkomgevingen te faciliteren.
Lees meer

Nieuws

5 maart 2024

Studenten en docenten werken samen aan de verbetering van het onderwijs

Opleidingen, Onderzoek

Twee enthousiaste docenten werken met een klein groepje gemotiveerde studenten aan de ontwikkeling van beter onderwijs
Lees meer

12 juli 2023

Keti Koti Emancipation Day verkent herstelrecht

Onderzoek

De energie in de aula waar het Emancipation Day evenement van lectoraat Inclusive Education plaats vond, was goed. Het…
Lees meer

6 september 2022

Nieuwe lector houdt intreerede ‘Inclusie gaat over macht’

Algemeen, Onderzoek

Inclusief onderwijs staat hoog op de agenda van De Haagse. Sinds 1 januari 2021 is Naomi van Stapele lector Inclusive…
Lees meer

Publicaties

Intreerede

Inclusive Education: Undoing Authority to Transform

Inclusief onderwijs staat hoog op de agenda van De HHs. Sinds januari 2021 is Naomi van Stapele lector Inclusive Education bij kenniscentrum Global & Inclusive Learning. In september 2022 gaf ze haar intreerede

Download PDF

Onderzoeksrapport

Inclusivity Pathway Training

Een onderzoeksverslag van IPT, het trainingsprogramma dat ontwikkeld is om mensen te voorzien van concrete handvatten in het uitvoeren van handelingen om hun klaslokalen, instituten en de omgang met (andere) mensen meer inclusief te maken.

Download PDF