Rutger Leukfeldt, lector Cybercrime & Cybersecurity aan De Haagse Hogeschool, ontvangt een ERC Starting Grant. Hij krijgt de prestigieuze Europese beurs voor zijn onderzoeksvoorstel Cybercrime Pathways; The online-offline nexus in cybercrime: Examining online and offline pathways into and out of cybercrime. Rutger: “Deze beurs versterkt het gezamenlijke onderzoeksprogramma van De Haagse Hogeschool, de Universiteit Leiden en NSCR.” 

European Research Council 

De European Research Council (ERC) is opgericht door de Europese Unie in 2007. Het is de belangrijkste Europese financieringsorganisatie voor excellent grensverleggend onderzoek. De ERC biedt financiële steun aan onderzoekers van alle nationaliteiten en leeftijden, zodat ze projecten in heel Europa kunnen uitvoeren. 

Starting Grant 

De ERC zet zich in voor het bevorderen van innovatief onderzoek in Europa. Dat doet de ERC door jonge wetenschappers te ondersteunen met persoonlijke beurzen. In totaal heeft de ERC 400 Starting Grants toegekend, met een totale financiering van €628 miljoen. Deze subsidies ondersteunen onderzoek in een breed scala aan vakgebieden, variërend van geneeskunde en natuurkunde tot sociale wetenschappen en geesteswetenschappen. Deze financiering is onderdeel van het Horizon Europe-programma van de EU en helpt onderzoekers om hun eigen projecten te starten, teams samen te stellen en hun meest veelbelovende ideeën te ontwikkelen. Met de toegekende beurzen worden volgens de ERC ongeveer 2.600 banen gecreëerd voor postdocs, promovendi en ander personeel. 

Niet van de ene op de andere dag cybercrimineel

Naast zijn werk aan De Haagse Hogeschool, is Leukfeldt senior onderzoeker bij het NSCR en hoogleraar Governing Cybercrime aan de Universiteit Leiden. Het project Cybercrime Pathways maakt deel uit van een gezamenlijk onderzoeksprogramma van De Haagse Hogeschool, het NSCR en de Universiteit Leiden. Het project richt zich op het begrijpen van hoe mensen betrokken raken bij cybercriminaliteit, zowel online als offline. Mensen worden niet van de ene op de andere dag een cybercrimineel. Ze doorlopen verschillende stadia, waarbij elke fase hen een beetje dichter bij de criminaliteit betrekt. 

Rutger legt uit: “Het programma gaat verder dan wat al bekend is in de bestaande literatuur. We maken gebruik van een mixed-method design: we combineren verkennende kwalitatieve inzichten met kwantitatieve veldexperimenten. We gebruiken unieke kwalitatieve gegevens, zoals interviews met zowel criminele als ethische hackers, en politiegegevens. Hiermee proberen we de mechanismen achter cybercriminaliteit te begrijpen en verder te onderzoeken binnen een experimenteel ontwerp.”

2.696 voorstellen, succespercentage 14,8%

Succesvolle aanvragers gaan hun projecten uitvoeren bij universiteiten en onderzoekscentra in 24 landen in Europa, met het hoogste aantal projecten in Duitsland (87), Frankrijk (50), Nederland (44) en het Verenigd Koninkrijk (32). De onderzoekers die geselecteerd zijn, vertegenwoordigen in totaal 44 nationaliteiten, met het hoogste aantal Duitsers (66 onderzoekers), Italianen (57), Fransen (32) en Nederlanders (27). Deze aanvraagronde leverde 2.696 voorstellen op, die werden beoordeeld door panels van gerenommeerde onderzoekers van over de hele wereld. Het totale succespercentage was 14,8%. 

Meer weten?