Over het kenniscentrum

Het belang van digitale veiligheid is niet meer weg te denken in de wereld waarin we leven. De missie van het kenniscentrum Cyber Security is het versterken van de cyberveerkracht van publieke en private organisaties die zelf in mindere mate zijn toegerust op cyberdreigingen.

 Cyberveerkracht staat voor het vermogen van organisaties om cyberdreigingen te herkennen en hierop adequaat te reageren. De focus op cyberveerkracht komt voort uit de constatering dat organisaties vroeg of laat allemaal te maken zullen krijgen met cyberincidenten en zich dus niet alleen moeten richten op preventieve maatregelen, maar bijvoorbeeld ook op detectie en respons.

Om meer inzicht te krijgen in hoe cyberveerkracht te realiseren onderzoeken wij drie deelgebieden:

  • Mens: welke gedrag- en houdingsaspecten beïnvloeden cyberveerkracht en hoe kunnen organisaties deze aspecten t.b.v. cyberveerkracht verbeteren?
  • Organisatie: welke organisatieaspecten beïnvloeden cyberveerkracht en hoe kunnen organisaties deze aspecten t.b.v. cyberveerkracht verbeteren?
  • Techniek: welke technische aspecten beïnvloeden cyberveerkracht en hoe kunnen organisaties deze aspecten t.b.v. cyberveerkracht verbeteren?

Sinds de oprichting in 2015 is het kenniscentrum Cyber Security snel gegroeid en zijn veel praktijkgerichte onderzoeken afgerond. Wij blijven ons continu inzetten om eerdere successen te verduurzamen en synergiën te creëren tussen praktijkgericht onderzoek, onderwijs en de beroepspraktijk.

Projecten

Effectiviteit van Capture the Flag (CTF) Educatie

In opdracht van het NCSC (Nationaal Cyber Security Centrum) heeft het lectoraat ‘Network and Systems Engineering Cyber Security’ onderzoek gedaan naar de effectiviteit van Capture the Flag (CTF) Educatie.
Lees meer
Susanne van 't Hoff
21 juni 2022

Het CoECS in beeld: onderzoeksprojecten van de lectoraten

Onderzoek

De lectoraten van het kenniscentrum Cyber Security draaien op volle toeren. Bekijk hieronder een serie video’s waarin onze onderzoekers hun projecten toelichten.
Lees meer

Binnen het CoECS werken 8 promovendi aan hun proefschrift. Bekijk hier onze PhD projecten.

Binnen het CoECS werken 8 promovendi aan hun proefschrift. Bekijk hier onze PhD projecten.
Lees meer

Nieuws

Onine criminaliteit
9 februari 2023

Online criminaliteit in Noord-Nederland; een lokaal veiligheidsprobleem dat vraagt om een lokale aanpak

Onderzoek

Ransomware, online fraude en hacken; het tegengaan van online criminaliteit was lange tijd het domein van…
Lees meer
Cybercrime & Cybersecurity, hacker gebruikt een computer om een systeem te hacken
31 januari 2023

Toolkit voor brancheorganisaties

Onderzoek

Een van de grootste kwetsbaarheden voor cyberveiligheid in het mbk is het gedrag van medewerkers: met één verkeerde…
Lees meer
Gebouw van De Haagse Hogeschool
15 januari 2023

Drie hogescholen krijgen voor acht jaar prestigieuze SPRONG-subsidie toegekend

Onderzoek

Steeds meer organisaties zien de noodzaak van cyberweerbaarheid. Zij zien dat naast techniek ook de mens een…
Lees meer

Het cyber team

dr. Rutger Leukfeldt

dr. Rutger Leukfeldt

Lector Cybercrime & Cybersecurity

dr. Rutger Leukfeldt
Lector Cybercrime & Cybersecurity

Hij is lector Cybercrime & Cybersecurity en senior onderzoeker cybercrime.

e.r.leukfeldt@hhs.nl

dr. Marcel Spruit

dr. Marcel Spruit

Lector Cyber Security and Safety

dr. Marcel Spruit
Lector Cyber Security and Safety

Hij is verantwoordelijk voor onderzoek op het gebied van cyber security en het ontwikkelen van onderwijs op dit gebied.

m.e.m.spruit@hhs.nl

Pei-Hui Lin

dr. Pei-Hui Lin

Lector Risk Management & Cyber Security

dr. Pei-Hui Lin
Lector Risk Management & Cyber Security

Zij is lector Risk Management & Cyber Security bij het Centre of Expertise Cyber Security van de Haagse Hogeschool per mei 2022. 

p.h.lin@hhs.nl

Emiel Kerpershoek

Emiel Kerpershoek

Emiel Kerpershoek

Sinds 1 maart 2021 is Emiel Kerpershoek als onderzoeker verbonden aan het lectoraat Cyber Security & Safety van het Kenniscentrum Cyber Security. 

dr. ir. Pieter Burghouwt

dr. ir. Pieter Burghouwt

dr. ir. Pieter Burghouwt

Pieter Burghouwt is als hogeschoolhoofddocent verbonden aan de opleiding HBO-ICT van De Haagse Hogeschool.

dr. Susanne van ‘t Hoff – de Goede

dr. Susanne van 't Hoff - de Goede

dr. Susanne van 't Hoff - de Goede

Susanne van 't Hoff-de Goede is criminoloog en onderzoeker bij het lectoraat Cybercrime & Cybersecurity. 

dr. ir. Marinus Maris

dr. ir. Marinus Maris

dr. ir. Marinus Maris

Marinus Maris is als hoofddocent verbonden aan de opleiding HBO-ICT van De Haagse Hogeschool.

Asier Moneva Pardo

dr. Asier Moneva Pardo

dr. Asier Moneva Pardo

Asier Moneva Pardo is postdoctoraal onderzoeker op het gebied van de menselijke factor in cybercrime.

a.monevapardo@hhs.nl

Marco Romagna

Marco Romagna LLM MA

Marco Romagna LLM MA

Marco Romagna is docent ‘Juridische en criminologische aspecten van cybersecurity’ en onderzoeker voor het CoECS binnen de faculteit IT & Design. 

m.romagna@hhs.nl

Raoul José Notté

Raoul José Notté MA MSc

Raoul José Notté MA MSc

Raoul Notté heeft een achtergrond in de bestuurs- en organisatiewetenschap. Hij is als docent-onderzoeker verbonden aan het lectoraat Cybercrime & Cybersecurity. 

r.j.notte@hhs.nl

Luuk Bekkers

Luuk Bekkers

Luuk Bekkers

Luuk Bekkers heeft een master afgerond in de forensische psychologie en criminologie. De komende jaren gaat Luuk zich bezig houden met zijn promotieonderzoek, gericht op het onderwerp geldezels.

drs. Michelle Ancher

drs. Michelle Ancher

drs. Michelle Ancher

Drs. Michelle Ancher is docent bij de opleiding HBO ICT (richting Information Security Management) en onderzoeker bij het lectoraat Cybercrime & Cybersecurity. 

Sifra Matthijsse

Sifra Matthijsse

Sifra Matthijsse

Sifra Matthijsse heeft een achtergrond in de criminologie en is als junior onderzoeker verbonden aan het lectoraat Cybercrime & Cybersecurity.

s.r.matthijsse@hhs.nl

Joeri Loggen

Joeri Loggen

Joeri Loggen

Joeri Loggen  is sinds 1 oktober 2021 werkzaam als junior onderzoeker binnen het lectoraat Cybercrime & Cybersecurity.

j.loggen@hhs.nl

Céline Kreffer

Céline Kreffer

Céline Kreffer

Céline Kreffer heeft een achtergrond in de psychologie en criminologie. Ze is werkzaam als junior onderzoeker binnen het lectoraat Cyber Security & Safety van het Kenniscentrum Cyber Security.

Maaike Vergeer

Maaike Vergeer

sr. Managementassistent

Saman Barjas

Saman Tamo

Saman Tamo

Saman Tamo is sinds 2016 als docent verbonden aan de differentiatie Information Security Management (ISM) van de opleiding HBO-ICT van de Haagse Hogeschool.

s.tamo@hhs.nl

Michael Gilhespy

Michael Gilhepsy MSc.

Michael Gilhepsy MSc.

Mike is sinds 2020 werkzaam bij de Haagse Hogeschool als docent bij de opleiding HBO-ICT. 

Merel van Leuken

Merel van Leuken

Merel van Leuken

Merel heeft Criminologie en Toegepaste Psychologie gestudeerd. Ze behaalde de master Opsporingscriminologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

m.a.g.vanleuken@hhs.nl

Maaike van der Wal

Maaike van der Wal

Maaike van der Wal

Maaike studeerde Criminologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en behaalde een master in Forensische Criminologie aan de Universiteit van Leiden. 

m.l.vanderwal@hhs.nl

Jasmijn Boeken

Jasmijn Boeken

Jasmijn Boeken

Jasmijn Boeken heeft een achtergrond in de politicologie. Ze is werkzaam als PhD kandidaat binnen de samenwerking voor het C-SIDe project met Universiteit Leiden. 

Bernard van der Helm

Bernard van der Helm

Bernard van der Helm

Bernard is sinds september 2021 onderzoeker ‘Network and Systems Cyber Security’ aan de Haagse Hogeschool.

Taisiia Garkava

Taisiia Garkava

Junior Researcher

Taisiia Garkava
Junior Researcher

Taisiia is Junior Researcher bij het Centre of Expertise Cyber Security (CoECS) van de Haagse Hogeschool en Junior Security Analist bij Darktrace.

Matej Dolinsek

Matej Dolinsek

Matej Dolinsek

Matej Dolinsek is een Junior Onderzoeker bij de Lectoraat Risk Management & Cybersecurity. Hij maakt gebruik van zijn ervaring in informatiebeveiliging en veiligheidskunde.

m.dolinsek@hhs.nl

Milou Andriessen

Milou Andriessen

Milou Andriessen

Milou Andriessen is werkzaam als junior onderzoeker bij de lectoraten Grootstedelijke Ontwikkeling en Cybercrime & Cybersecurity en heeft een achtergrond in Criminologie.

m.r.p.andriessen@hhs.nl

Publicaties

Artikel

Analyse volwassenheidsmodellen voor informatiebeveiliging

Via een volwassenheidsmeting wordt inzicht verkregen op welk niveau informatiebeveiliging is geregeld bij organisaties.

Artikel

Detection of Botnet Command and Control Traffic

Botnets zijn een ernstige bedreiging voor het internet omdat daarmee allerlei ongewenste zaken gerealiseerd kunnen worden, zoals spam-verspreiding en DDoS-aanvallen.

Vragenlijst

Een instrument voor het meten van online gedrag: de Behaviour & Victimization Study

De Online Behaviour and Victimization Study heeft tot doel om daadwerkelijk online gedrag te meten. Het meetinstrument bestaat uit een vragenlijst met ingebouwde experimenten.

Artikel

Qualification for information security professionals

In de huidige informatiemaatschappij wordt het steeds belangrijker dat informatiebeveiligers acteren op een herkenbaar en erkend niveau van vakbekwaamheid. Dit is nog geenszins het geval.

Rapport

De impact van cyberincidenten op patiëntvertrouwen: een verkenning

Cyberincidenten, zoals een ransomware-aanval, een datalek of datadiefstal, vinden ook binnen de gezondheidszorg plaats.

Rapport

Cyberweerbaarheid: een gemeentelijk offensief ter preventie van slachtofferschap van cybercrime

Nederlandse gemeenten hebben cybercrime in de afgelopen twee jaar breed als beleidsprioriteit omarmd. Maar in de vertaling van deze beleidsprioriteit naar concrete acties gaat het mis.

Publicatie

Van theorie naar praktijk. De geleerde lessen van onderzoek naar cybersecurity in het mkb

In de uitgave 'Van theorie naar praktijk. De geleerde lessen van onderzoek naar cybersecurity in het mkb' geeft Rutger Leukfeldt een samenvatting...

Rapport

Naar een interventie tegen geldezels. Een experiment op Instagram.

Jonge geldezels worden door criminelen geronseld via sociale mediakanalen. In deze pilot is een interventie tegen (potentiële) geldezels op Instagram geïmplementeerd en geëvalueerd...

Artikel

Information security education based on job profiles and the e-CF

The information security field requires standardised education. This could be based on generic job profiles and a standard competence framework. The question is whether this is possible and feasible.

Thesis

Secure Naming for Distributing Computing using the Condensed Graph Model

Implementing a distributed computation architecture has several basis functional requirements, such as load balancing, fault tolerance and security.

Artikel

The Influence of Knowledge and Attitude on Intention to Adopt Cybersecure Behaviour

Hoe de kennis van en houding t.a.v. zowel cyberdreigingen als cybersecurity controles de aanpassing van cyberveilig gedrag beïnvloeden.
Download PDF

Artikel

Cloud-Based Intelligence Aquisition and Processing for Crisis Management

Contemporary crisis management has to deal with complex socio-technical environments involving many interdependent elements.

Artikel

Cybercrises vragen om anticipatie en improvisatie

De ransomware-aanval op de Universiteit Maastricht (2019) en de wiperware-aanval op Maersk (2017) hebben pijnlijk aangetoond dat grote incidenten niet te voorkomen zijn.

Onderzoeksrapport

Cyber Incident Response Decision Making

Organisaties die te maken krijgen met een grote cyberaanval schakelen vaak de hulp in van externe incident response dienstverleners.

Publicatie

Position paper: Nederlands Cyber Security Lab Labsessie #2

Cybersecurity is meer dan alleen het nemen van technische maatregelen. En alhoewel gebruikers ten onrechte vaak alleen worden aangemerkt als 'de zwakke schakel' binnen die cybersecurity...

Artikel

Leading a cyber incident response team

In dit artikel beschrijven Jelle Groenendaal and Ira Helsloot hoe het FABCM-model (Factfinding, Analyse, Besluitvorming, Communicatie, Monitoring).

Rapport

Cybercrisis bij gemeenten: Een verkennend onderzoek naar de voorbereidingen, ervaringen en uitdagingen

In dit verkennende onderzoek gaan we nader in op het fenomeen cybercrisis binnen gemeenten waarbij we onderscheid maken tussen cybercrisis waarbij gemeenten (1) slachtoffer zijn of (2) betrokkene.

Publicatie

Understanding cybercrime involvement: a quasi-experiment on engagement with money mule recruitment ads on Instagram

Some young Instagram users seem prone to making money through their bank cards and risk becoming involved in cybercrime online.

Studenten projecten

Studenten project: Een onderzoek naar end-to-end encryptie

Is men zich onvoldoende bewust van de risico’s bij het verzenden van informatie naar een ander, waarbij steeds het risico bestaat dat het onderschept kan worden door een derde of dat de data vanuit de provider lekt?
Lees meer

Hoe zorg je als webontwikkelaar dat je veilige codes schrijft?

Webontwikkelaars geven aan dat secure coding of het verbeteren van codes een topprioriteit is. Door strakke deadlines en de eis van opdrachtgevers om in korte tijd snel software en uitvoerbare codes aan te leveren, is voor de beveiliging (secure coding) vaak onvoldoende tijd en aandacht.
Lees meer

Studenten project: Een onderzoek naar bluetooth

De doelstelling van het project is om te toetsen of het mogelijk is om aan de hand van Bluetooth vast te stellen a) waar iemand zich überhaupt bevindt (locatie) en b) of deze persoon aantrekkelijk is als slachtoffer voor criminele doeleinden, bijvoorbeeld woont hij/zij in een buurt die bekend staat als een rijke of arme buurt.
Lees meer

Studenten

Nauwe samenwerking

Het Centre of Expertise Cyber Security doet onderzoek naar cybersecurity en kijkt daarbij naar het menselijk gedrag, organisatiefactoren en technische aspecten. Hierdoor is onderzoek doen bij ons kenniscentrum voor studenten van veel verschillende opleidingen interessant. Het Centre of Expertise Cyber Security kent een nauwe samenwerking met de faculteit IT & Design, de faculteit Bestuur Recht & Veiligheid en de Masteropleiding Cyber Security Engineering van De Haagse Hogeschool. Het onderwerp cybersecurity is niet meer weg te denken uit relevante opleidingen zoals HBO-ICT en IVK. Andersom is de praktijkervaring van docenten en het innovatieve vermogen van studenten van onmisbare waarde voor de kennisontwikkeling op het gebied van cybersecurity.

Studenten van onze hogeschool zijn de toekomstige professionals die na hun studie zullen bijdragen aan de cyberveerkracht van organisaties en bedrijven waar zij terecht komen. Onze onderzoekers leveren daarom op verschillende manieren een bijdrage aan het bestaand curriculum, begeleiden stageopdrachten en afstudeerders en werken aan inspirerende studentinitiatieven binnen innovatieve labs.

In 2021 hebben 13 studenten bij het Centre of Expertise stagegelopen en zijn twee nieuwe labs gelanceerd, waaronder het IoT & Technical Security lab. Ook is een bijdrage geleverd aan de Masteropleiding Cyber Security Engineering, die dit jaar door de NVAO geaccrediteerd is.

Lees meer over onderzoek doen bij ons kenniscentrum in de brochure Stage en onderzoek bij het Centre of Expertise Cyber Security 2023 (pdf)

Studentenbrochure

Lees meer over onderzoek doen bij ons kenniscentrum in de brochure Stage en onderzoek bij het Centre of Expertise Cyber Security 2022 (pdf).

Gezocht: student-assistent

Ben jij een aanpakker, pro-actief en vind je het leuk om binnen de HHS te werken? Hou je daarnaast van organiseren, schrijf je pakkende teksten en heb je wat met social media en websites? Dan zijn wij op zoek naar jou! Klik hier om de vacature te lezen.