Over het kenniscentrum

Het belang van digitale veiligheid is niet meer weg te denken in de wereld waarin we leven. De missie van het kenniscentrum Cyber Security is het versterken van de cyberveerkracht van publieke en private organisaties die zelf in mindere mate zijn toegerust op cyberdreigingen.

 Cyberveerkracht staat voor het vermogen van organisaties om cyberdreigingen te herkennen en hierop adequaat te reageren. De focus op cyberveerkracht komt voort uit de constatering dat organisaties vroeg of laat allemaal te maken zullen krijgen met cyberincidenten en zich dus niet alleen moeten richten op preventieve maatregelen, maar bijvoorbeeld ook op detectie en respons.

Om meer inzicht te krijgen in hoe cyberveerkracht te realiseren onderzoeken wij drie deelgebieden:

  • Mens: welke gedrag- en houdingsaspecten beïnvloeden cyberveerkracht en hoe kunnen organisaties deze aspecten t.b.v. cyberveerkracht verbeteren?
  • Organisatie: welke organisatieaspecten beïnvloeden cyberveerkracht en hoe kunnen organisaties deze aspecten t.b.v. cyberveerkracht verbeteren?
  • Techniek: welke technische aspecten beïnvloeden cyberveerkracht en hoe kunnen organisaties deze aspecten t.b.v. cyberveerkracht verbeteren?

Sinds de oprichting in 2015 is het kenniscentrum Cyber Security snel gegroeid en zijn veel praktijkgerichte onderzoeken afgerond. Wij blijven ons continu inzetten om eerdere successen te verduurzamen en synergiën te creëren tussen praktijkgericht onderzoek, onderwijs en de beroepspraktijk.

Projecten

Cybersecurity in de keten

In het project ‘Cybersecurity in de keten’ bundelen De Haagse Hogeschool en het platform Samen Digitaal Veilig (SDV) hun krachten om de digitale veiligheid van mkb-organisaties in Nederland te versterken.
Lees meer

Cyber Security simulatielab

In het Cyber Security simulatielab werken studenten, docenten en onderzoekers aan het ontwikkelen van geavanceerde AI-modellen die worden ingezet om alledaagse cyber security scenario’s na te bootsen.
Lees meer

Project C-SIDE: Cyber Security by Integrated Design

Het voornaamste doel van C-SIDE is het ontwikkelen van een methodologie voor het ontwerpen van veilige softwaresystemen.
Lees meer

Nieuws

12 juni 2024

Digitale veiligheid van Nederlandse gemeenten

Onderzoek

De Haagse Hogeschool verkende hoe goed technologieën die onze openbare ruimte draaiende houden digitaal zijn beveiligd.
Lees meer

4 april 2024

Cyber PhD-dag verrijkt onderzoekers met nieuwe inzichten

Onderzoek

Op 25 maart vond de jaarlijkse Cyber PhD-dag plaats in het Dutch Innovation Park in Zoetermeer.
Lees meer

18 januari 2024

Testen en oefenen ter bevordering van informatiebeveiliging: 6 aanbevelingen

Onderzoek

Een onderzoek naar testen en oefenen bij provincies, gemeenten en waterschappen.
Lees meer

Agenda

14 november, 14:00 - 16:00

Intreeredes Gerard Hoekstra en Peter Roelofsma

Kom op 14 november naar de intreeredes van deze lectoren Cyber Security over het versterken van digitale veiligheid .
Lees meer
Team Cyber Security

Team

Bij het kenniscentrum Cyber Security werken lectoren, (docent)onderzoekers en studenten samen met praktijkpartners aan het versterken van de cyberveerkracht van publieke en private organisaties die zelf in mindere mate zijn toegerust op cyberdreigingen.

Ontmoet ons team

Publicaties

Rapport

Beveiliging van Operationele Technologie door gemeenten

Van sluizen tot bruggen en verkeersinstallaties: De Haagse Hogeschool verkende hoe goed technologieën die onze openbare ruimte draaiende houden digitaal zijn beveiligd.

Rapport

What (s)can we do?

In hoeverre is het mogelijk, toegestaan en effectief om een geautomatiseerde kwetsbaarhedenmeting uit te voeren ter bevordering van de cyberweerbaarheid.

Rapport

Cybercriminaliteit tijdens de coronacrisis

Lector Rutger Leukfeldt voerde samen met Steve van de Weijer (NSCR) onderzoek uit naar de steeds benoemde stijging van Cybercrime tijdens de pandemie.

Rapport

De impact van cyberincidenten op patiëntvertrouwen: een verkenning

Cyberincidenten, zoals een ransomware-aanval, een datalek of datadiefstal, vinden ook binnen de gezondheidszorg plaats.

Rapport

Cyberweerbaarheid: een gemeentelijk offensief ter preventie van slachtofferschap van cybercrime

Nederlandse gemeenten hebben cybercrime in de afgelopen twee jaar breed als beleidsprioriteit omarmd. Maar in de vertaling van deze beleidsprioriteit naar concrete acties gaat het mis.

Publicatie

Van theorie naar praktijk. De geleerde lessen van onderzoek naar cybersecurity in het mkb

In de uitgave 'Van theorie naar praktijk. De geleerde lessen van onderzoek naar cybersecurity in het mkb' geeft Rutger Leukfeldt een samenvatting...

Studenten projecten

Studenten project: Een onderzoek naar end-to-end encryptie

Is men zich onvoldoende bewust van de risico’s bij het verzenden van informatie naar een ander, waarbij steeds het risico bestaat dat het onderschept kan worden door een derde of dat de data vanuit de provider lekt?
Lees meer

Hoe zorg je als webontwikkelaar dat je veilige codes schrijft?

Webontwikkelaars geven aan dat secure coding of het verbeteren van codes een topprioriteit is. Door strakke deadlines en de eis van opdrachtgevers om in korte tijd snel software en uitvoerbare codes aan te leveren, is voor de beveiliging (secure coding) vaak onvoldoende tijd en aandacht.
Lees meer

Studenten project: Een onderzoek naar bluetooth

De doelstelling van het project is om te toetsen of het mogelijk is om aan de hand van Bluetooth vast te stellen a) waar iemand zich überhaupt bevindt (locatie) en b) of deze persoon aantrekkelijk is als slachtoffer voor criminele doeleinden, bijvoorbeeld woont hij/zij in een buurt die bekend staat als een rijke of arme buurt.
Lees meer

Studenten

Nauwe samenwerking

Het Centre of Expertise Cyber Security doet onderzoek naar cybersecurity en kijkt daarbij naar het menselijk gedrag, organisatiefactoren en technische aspecten. Hierdoor is onderzoek doen bij ons kenniscentrum voor studenten van veel verschillende opleidingen interessant. Het Centre of Expertise Cyber Security kent een nauwe samenwerking met de faculteit IT & Design, de faculteit Bestuur Recht & Veiligheid en de Masteropleiding Cyber Security Engineering van De Haagse Hogeschool. Het onderwerp cybersecurity is niet meer weg te denken uit relevante opleidingen zoals HBO-ICT en IVK. Andersom is de praktijkervaring van docenten en het innovatieve vermogen van studenten van onmisbare waarde voor de kennisontwikkeling op het gebied van cybersecurity.

Studenten van onze hogeschool zijn de toekomstige professionals die na hun studie zullen bijdragen aan de cyberveerkracht van organisaties en bedrijven waar zij terecht komen. Onze onderzoekers leveren daarom op verschillende manieren een bijdrage aan het bestaand curriculum, begeleiden stageopdrachten en afstudeerders en werken aan inspirerende studentinitiatieven binnen innovatieve labs.

In 2021 hebben 13 studenten bij het Centre of Expertise stagegelopen en zijn twee nieuwe labs gelanceerd, waaronder het IoT & Technical Security lab. Ook is een bijdrage geleverd aan de Masteropleiding Cyber Security Engineering, die dit jaar door de NVAO geaccrediteerd is.

Lees meer over onderzoek doen bij ons kenniscentrum in de brochure Stage en onderzoek bij het Centre of Expertise Cyber Security (pdf)

Studentenbrochure

Lees meer over onderzoek doen bij ons kenniscentrum in de brochure Stage en onderzoek bij het Centre of Expertise Cyber Security (pdf).