Introductie

Men stort zich vaak met verrassend gemak, meestal onbewust van de risico’s maar soms zelfs bewust, op nieuwe ontwikkelingen zoals het Internet of Things (de koppeling van apparaten via ‘the cloud’ aan elkaar).

Nu al leidt dat tot recordgrote distributed denial of service aanvallen, maar in de toekomst kan dit bijvoorbeeld leiden tot het uitvallen van de telecomsector of de elektriciteit, of een combinatie daarvan. Er is eigenlijk geen domein waar cyber security niet relevant is.

Over het lectoraat


Het lectoraat Network and Systems Engineering Cyber Security richt zich op drie kerngebieden:

  1. Identity and Access Management
    De manier waarop we bepalen wie toegang tot een systeem krijgt en wanneer die toegang acceptabel is.
  2. System Security, met de nadruk op het Internet of Things
    Nieuwe applicaties stellen gebruikers in staat de data van hun apparaten veilig te gebruiken.
  3. Usable Security
    Onderzoek op het snijvlak van applicatieveiligheid en menselijke factoren: hoe bouwen we veilige systemen die gebruikers willen gebruiken in plaats van negeren?

Deze onderwerpen worden steeds belangrijker omdat de sociale en economische waarde groeit. Specifiek cyberveiligheid is belangrijk voor alle vakgebieden en essentieel voor iedere professional, of het nu gaat om de gezondheidszorg of het economisch gebied, waar e-commerce businessmodellen voortdurend worden vernieuwd. Daarom werkt het lectoraat samen met alle onderzoeksplatforms, maar hoofdzakelijk met ‘Goed bestuur voor een Veilige Wereld’. Dit vereist multidisciplinair onderzoek in combinatie met de expertise van o.a. juristen en ambtenaren.

Team

Saman Barjas

Saman Barjas

Saman Barjas

Hij legt de focus op het verbinden van het onderwijs, onderzoek en de praktijk. Op het moment concentreert hij zich op onderzoek naar “Risk Management en Techniek”.

s.barjas@hhs.nl

Michael Gilhespy

Michael Gilhespy MSc.

Michael Gilhespy MSc.

Mike werkt sinds 2020 bij De HHs als docent bij de opleiding HBO-ICT. In zijn lessen  behandelt hij technische veiligheidsonderwerpen met focus op het offensieve perspectief.

m.d.gilhespy@hhs.nl

Bernard van der Helm

Bernard van der Helm

Bernard van der Helm

Bernard is sinds 2021 onderzoeker ‘Network and Systems Cyber Security’ aan De HHs. De onderzoekinteresses van Bernard omvatten alle aspecten van systeem security.

b.vanderhelm@hhs.nl

Projecten

DurableCASE: robotvoertuigen in de agrosector

Een groot aantal partijen, waaronder De Haagse Hogeschool via het lectoraat Network & Systems Engineering van het CoECS, gaat de komende jaren samenwerken om oplossingen te ontwikkelen voor samenwerkende robotvoertuigen in de agrarische sector.
Lees meer

Stage- en scriptieprojecten

Gedurende het jaar lopen studenten stage of nemen ze deel aan studentenprojecten binnen het lectoraat. Hieronder een overzicht van lopende projecten, met per project een specificatie van de gewenste vaardigheden.
Lees meer

Voorgaande studentenprojecten

Hieronder volgt een overzicht van stage- en semesterprojecten die in samenwerking met het lectoraat zijn uitgevoerd. Als er geen onderwerp van interesse voorkomt in de lijst van huidige beschikbare projecten, kan er ook een onderwerp dat aansluit bij deze projecten worden voorgesteld - de kans is groot dat soortgelijke ideeën kunnen worden opgenomen!
Lees meer

Publicaties

Thesis

Secure Naming for Distributing Computing using the Condensed Graph Model

Implementing a distributed computation architecture has several basis functional requirements, such as load balancing, fault tolerance and security.

Artikel

Cloud-Based Intelligence Aquisition and Processing for Crisis Management

Contemporary crisis management has to deal with complex socio-technical environments involving many interdependent elements.