De Haagse Hogeschool en Thales Nederland verlengen hun samenwerking met vier jaar. Gisteren ondertekenden Peter Vroom (Directeur Faculteit IT & Design, De Haagse Hogeschool) en Lukas Roffel (Chief Technical Officer, Thales) de verlengde samenwerkingsovereenkomst. De Haagse Hogeschool en Thales blijven daarmee de komende jaren samenwerken aan innovatief praktijkgericht onderzoek naar cybersecurity. 

Centre of Expertise Cyber Security 

De Haagse Hogeschool profileert zich sterk op het gebied van cybersecurity, door het praktijkgerichte, innovatieve onderzoek binnen het Centre of Expertise Cyber Security. Onder leiding van leading lector Rutger Leukfeldt veroverde het Centre of Expertise een sterke positie als kennisinstelling van nationaal belang. Het unieke aan het Centre of Expertise is het dagelijkse multidisciplinaire praktijkgerichte onderzoek in samenwerking met bedrijven, overheden (o.a. de nationale politie en verschillende gemeenten) en kennisinstellingen (zoals het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving). Door de verlengde samenwerking willen beide partijen elkaar blijven versterken in innovatief praktijkgericht onderzoek.  

De technische kant van cybersecurity  

Thales is expert in het ontwerpen en leveren van oplossingen die staten, steden en kritieke infrastructuren beschermen in een wereld die steeds onvoorspelbaarder wordt, met opkomende cyberdreigingen. Thales werkt voor veel verschillende instanties en overheden zoals Defensie, de automotive business en het bankwezen. Binnen de samenwerking richt Thales zich vooral op de technische kant van cybersecurity, zoals het leveren van systemen die cyberdreigingen detecteren. 

Vooruitblikken en anticiperen  

Lector Rutger Leukfeldt: “We zijn erg blij met de samenwerking met Thales. We zoomen graag in op actuele en maatschappelijke issues gekoppeld aan cybersecurity. In samenwerking met Thales, een bedrijf dat al deze problematiek dagelijks in de praktijk tegenkomt, kunnen we goed vooruitblikken op mogelijke dreigingen en hierop anticiperen.”  

Network and Systems Engineering Cyber Security 

Om de samenwerking verder vorm te geven is per 1 februari 2023 dr. ir. Gerard Hoekstra vanuit Thales aangesteld bij het Centre of Expertise Cyber Security als bijzonder lector van het lectoraat Network & Systems Engineering. Lector Gerard Hoekstra: “We willen elkaars expertise benutten. Binnen het lectoraat willen we op drie gebieden innovaties ontwikkelen: hoe bepalen we wie toegang tot een systeem krijgt en wanneer die toegang acceptabel is? Hoe zorgen we ervoor dat mensen het Internet of Things veilig kunnen gebruiken? En hoe bouwen we systemen die enerzijds heel veilig en anderzijds gebruiksvriendelijk zijn?” 

Lees verder 

Meer weten over de samenwerking van De Haagse Hogeschool en Thales? Lees dan het gesprek met de linking pin tussen Thales Nederland en De Haagse Hogeschool: dr. ir. Gerard Hoekstra.