Introductie

Cybercriminaliteit is een acuut en toenemend probleem. Voor de bestrijding  is niet alleen fundamenteel wetenschappelijk onderzoek nodig, maar juist ook toegepast praktisch onderzoek.

Het doel van het lectoraat Cybercrime & Cybersecurity is om het Mkb, overheden en publieke instanties in Nederland op praktische wijze te helpen meer digitaal veilig en bewust te worden, gesteund door een evidence-base van kwalitatief hoogwaardig onderzoek.

Over het lectoraat

Mkb-bedrijven, (lokale) overheden en publieke instanties hebben vaak niet de capaciteit om zich te weren tegen cyberaanvallen en worden relatief vaak slachtoffer. Het lectoraat ‘Cybercrime & Cybersecurity’ (tot december 2021 droeg het lectoraat de naam ‘Cybersecurity in het mkb’) richt zich op het vergroten van de kennispositie van het mkb, overheden en publieke instanties op het gebied van cybercrime en cybersecurity, om hiermee het slachtofferschap en de impact van cyberaanvallen te verlagen. De onderzoeksactiviteiten, onder leiding van Dr. Rutger Leukfeldt, richten zich op de volgende onderzoekslijnen: 1) aard en omvang van slachtofferschap, 2) aard van cybercriminaliteit, 3) cyberweerbaarheid, en 4) de aanpak.  

Het Mkb, (lokale) overheden en publieke instanties zitten te springen om bruikbare kennis, dit wordt ook beaamd door Mkb-Nederland en VNO-NCW. Dat heeft NSCR en De Haagse Hogeschool ertoe bewogen het gezamenlijke praktijkgerichte onderzoeksprogramma ‘Cybercrime & Cybersecurity’ op te zetten. Dr. Rutger Leukfeldt is de verbindende factor tussen de twee organisaties. Hij is lector bij De Haagse Hogeschool en hij is aangesteld als senior onderzoeker en coördinator van het cybercrime cluster bij het NSCR.

Bekijk hier de volledige onderzoeksagenda van het lectoraat.

Naamswijziging van het lectoraat – voorheen ‘Cybersecurity in het mkb’

Per januari 2022 draagt het lectoraat de nieuwe naam ‘Cybercrime & Cybersecurity’, omdat de naam ‘Cybersecurity in het mkb’ inmiddels onvoldoende recht meer deed aan het actuele onderzoeksprogramma. De maatschappelijke relevantie van de onderzoekslijnen is volgens ons en onze partners ook de komende jaren evident; de urgentie van kennisontwikkeling over cybercrime en cybersecurity wordt door de praktijk alleen maar breder gevoeld en erkend. De kennisbehoefte leeft niet alleen bij het mkb maar wordt ook door (lokale) overheden en publieke instellingen ervaren. Daarnaast is het lectoraat onderdeel van het Kenniscentrum Cyber Security en richten ook de andere lectoraten binnen het kenniscentrum zich op de doelgroep (lokale) publieke overheid en het mkb. In het gezamenlijke onderzoeksprogramma staan drie pijlers centraal: mens, organisatie en techniek. Binnen het lectoraat ‘Cybercrime & Cybersecurity’ ligt met name de expertise over de menselijke kant van cybersecurity (human factors of cybercrime) onderscheidend van de andere lectoraten en van onderzoeksgroepen van kennispartners.

dr. Rutger Leukfeldt

Over de lector

Prof. dr. Rutger Leukfeldt

Rutger Leukfeldt is lector Cybercrime & Cybersecurity bij de Haagse Hogeschool en senior onderzoeker cybercrime en coördinator van het cybercrime cluster van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR).Leukfeldt heeft ruim 10 jaar ervaring met wetenschappelijk onderzoek naar cybersecurity en cybercrime voor zowel publieke als private opdrachtgevers. Enkele voorbeelden zijn onderzoek naar de werkwijzen en daderkenmerken van cybercriminelen, onderzoek naar slachtofferschap van cybercrime onder burgers en onderzoek naar de doorstroom van cybercrimezaken binnen de strafrechtketen. Leukfeldt promoveerde op een onderzoek waarbij hij naar de ontstaans- en groeiprocessen en criminele mogelijkheden van cybercriminele netwerken en ontwikkelde een model voor de politie en banken dat gebruikt kan worden om cyberaanvallen effectiever te bestrijden. Verder kreeg Rutger twee prestigieuze onderzoeksbeurzen om onderzoek naar cybercrime te doen. In 2015 een Marie Curie Individual Fellowship (EU-subsidie voor veelbelovende onderzoekers) en in 2017 een Veni-subsidie (NWO-subsidie voor onderzoekstalent). Ten slotte is Rutger voorzitter van de Cybercrime Working Group van de European Society of Criminology.

+31 (0)6 - 46 61 01 44
e.r.leukfeldt@hhs.nl

LinkedIn profiel

Van groot belang is het opbouwen van een community van mkb’ers, lokale overheden, cybersecurity bedrijven, onderzoekers en studenten waarmee we experimenten en onderzoeken op het gebied van cybersecurity kunnen uitvoeren.

Team

Susanne van 't Hoff

dr. Susanne van ‘t Hoff – de Goede

Onderzoeker

dr. Susanne van ‘t Hoff – de Goede

Onderzoeker

Haar onderzoek richt zich onder andere op slachtofferschap van cybercriminaliteit, online gedrag en interventies die cybercriminaliteit beogen terug te dringen.

m.s.vanthoff-degoede@hhs.nl

Go to dr. Susanne van ‘t Hoff – de Goede
Asier Moneva Pardo

Asier Moneva Pardo

Onderzoeker

Asier Moneva Pardo

Onderzoeker

Zijn onderzoek richt zich op de analyse en preventie van cybercriminaliteit vanuit een situationeel perspectief, waarbij hij gebruikmaakt van kwantitatieve methoden. 

a.monevapardo@hhs.nl

Go to Asier Moneva Pardo
Marco Romagna

Marco Romagna LLM MA

Docent-onderzoeker

Marco Romagna LLM MA

Docent-onderzoeker

Hij is docent ‘Juridische en criminologische aspecten van cybersecurity’ en onderzoeker voor het Centre of Expertise Cyber Security (CoECS) binnen de faculteit IT & Design.

m.romagna@hhs.nl

Go to Marco Romagna LLM MA
Raoul José Notté

Raoul José Notté MA MSc

Docent-onderzoeker

Raoul José Notté MA MSc

Docent-onderzoeker

Raoul Notté heeft een achtergrond in de bestuurs- en organisatiewetenschap. Hij is als docent-onderzoeker verbonden aan het lectoraat Cybercrime & Cybersecurity.

r.j.notte@hhs.nl

Go to Raoul José Notté MA MSc
drs. Michelle Ancher

drs. Michelle Ancher

Docent-onderzoeker

drs. Michelle Ancher

Docent-onderzoeker

Drs. Michelle Ancher is docent bij de opleiding HBO ICT (richting Information Security Management) en onderzoeker bij het lectoraat Cybercrime & Cybersecurity.

m.ancher@hhs.nl

Go to drs. Michelle Ancher
Luuk Bekkers

Luuk Bekkers

Onderzoeker

Luuk Bekkers

Onderzoeker

Hij heeft een master afgerond in de forensische psychologie en criminologie. De komende tijd gaat Luuk zich bezig houden met zijn promotieonderzoek.

L.M.J.Bekkers@hhs.nl

Go to Luuk Bekkers
Jasmijn Boeken

Jasmijn Boeken

Jasmijn Boeken

Ze is werkzaam als PhD kandidaat binnen de samenwerking voor het C-SIDe project met Universiteit Leiden.

j.boeken@hhs.nl

Go to Jasmijn Boeken
Sifra Matthijsse

Sifra Matthijsse

Junior onderzoeker

Sifra Matthijsse

Junior onderzoeker

Sifra Matthijsse heeft een achtergrond in de criminologie en is als junior onderzoeker verbonden aan het lectoraat Cybercrime & Cybersecurity.

s.r.matthijsse@hhs.nl

Go to Sifra Matthijsse
Joeri Loggen

Joeri Loggen

Junior onderzoeker

Joeri Loggen

Junior onderzoeker

Hij heeft psychologie en criminologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam en is sinds 1 oktober 2021 werkzaam als junior onderzoeker binnen het lectoraat Cybercrime & Cybersecurity.

Go to Joeri Loggen
Merel van Leuken

Merel van Leuken

Junior onderzoeker

Merel van Leuken

Junior onderzoeker

Ze heeft Criminologie en Toegepaste Psychologie gestudeerd. Ze behaalde de master Opsporingscriminologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en is sinds april 2022 werkzaam als junior onderzoeker.

Go to Merel van Leuken
Maaike van der Wal

Maaike van der Wal

Junior onderzoeker

Maaike van der Wal

Junior onderzoeker

Sinds april 2022 is zij als junior onderzoeker verbonden aan het kenniscentrum Cyber Security van De Haagse Hogeschool, waar zij zich met name bezighoudt met onderzoeken over cyberweerbaarheid.

Milou Andriessen

Milou Andriessen

Milou Andriessen

Taisiia Garkava

Taisiia Garkava MSc

Junior onderzoeker

Taisiia Garkava MSc

Junior onderzoeker

Taisiia is een Junior onderzoeker bij het Expertisecentrum Cyber Security (CoECS) aan de Haagse Hogeschool en een Junior Security Analist bij Darktrace.
t.a.garkava@hhs.nl

Go to Taisiia Garkava MSc

Projecten

Evaluatie van een interventie voor vroegtijdige bijsturing van jong IT-talent

In opdracht van het Ministerie van J&V wordt door het lectoraat Cybercrime & Cybersecurity een interventie van de Nationale Politie geëvalueerd. Het gaat om een preventieve interventie gericht op jongeren met interesse in IT en de neiging om online de grens op te zoeken.
Lees meer

Modus Operandi en aanpak van ransomware

Ransomware-aanvallen zijn in de loop der jaren toegenomen. Het doel van deze studie is om te begrijpen hoe ransomware-aanvallen worden gepleegd en om mogelijke maatregelen te identificeren om ze te voorkomen.
Lees meer

‘Insider threats’ in organisaties

Bedreigingen van binnenuit vormen een beveiligingsrisico voor elk bedrijf. Het lectoraat Cybercrime & Cybersecurity heeft een onderzoekslijn geïnitieerd naar ‘insider threats’ om bij te dragen aan de veiligheid van organisaties in Nederland.
Lees meer

Publicaties

Artikel

Social engineering and the disclosure of personal identifiable information: Examining the relationship and moderating factors using a population-based survey experiment

People tend to disclose personal identifiable information (PII) that could be used by cybercriminals against them. Often persuasion techniques are used by cybercriminals to trick people to disclose PII.

Lees meer

Rapport

Cybercriminaliteit tijdens de coronacrisis

Lector Rutger Leukfeldt voerde samen met Steve van de Weijer (NSCR) onderzoek uit naar de steeds benoemde stijging van Cybercrime tijdens de pandemie.

Rapport

Naar een interventie tegen geldezels. Een experiment op Instagram.

Jonge geldezels worden door criminelen geronseld via sociale mediakanalen. In deze pilot is een interventie tegen (potentiële) geldezels op Instagram geïmplementeerd en geëvalueerd.

Publicatie

Van theorie naar praktijk. De geleerde lessen van onderzoek naar cybersecurity in het mkb

Rutger Leukfeldt geeft een samenvatting van de vele onderzoeken die in de periode van 2017-2021 zijn uitgevoerd door het lectoraat Cybersecurity in het mkb.

Publicatie

Position paper: Nederlands Cyber Security Lab Labsessie #2

Cybersecurity is meer dan alleen het nemen van technische maatregelen.

Nieuws

14 september 2023

Rutger Leukfeldt ontvangt ERC Starting Grant

Onderzoek

Rutger Leukfeldt krijgt de prestigieuze Europese beurs voor zijn onderzoeksvoorstel Cybercrime Pathways; The online-…
Lees meer

27 juni 2023

Project in beeld: Evidence-based werken aan cyberweerbaarheid 

Algemeen

In dit project ontwikkelt De Haagse Hogeschool een interventie die gericht is op drie basisprincipes van veilig…
Lees meer

21 juni 2023

Rutger Leukfeldt benoemd tot bijzonder hoogleraar Governing Cybercrime

Onderzoek

Rutger Leukfeldt, lector Cybercrime & Cybersecurity aan De Haagse Hogeschool, is benoemd tot bijzonder hoogleraar…
Lees meer