Introductie

Cybercriminaliteit is een acuut en toenemend probleem. Voor de bestrijding  is niet alleen fundamenteel wetenschappelijk onderzoek nodig, maar juist ook toegepast praktisch onderzoek.

Het doel van het lectoraat Cybercrime & Cybersecurity is om het Mkb, overheden en publieke instanties in Nederland op praktische wijze te helpen meer digitaal veilig en bewust te worden, gesteund door een evidence-base van kwalitatief hoogwaardig onderzoek.

Over het lectoraat

Mkb-bedrijven, (lokale) overheden en publieke instanties hebben vaak niet de capaciteit om zich te weren tegen cyberaanvallen en worden relatief vaak slachtoffer. Het lectoraat ‘Cybercrime & Cybersecurity’ (tot december 2021 droeg het lectoraat de naam ‘Cybersecurity in het mkb’) richt zich op het vergroten van de kennispositie van het mkb, overheden en publieke instanties op het gebied van cybercrime en cybersecurity, om hiermee het slachtofferschap en de impact van cyberaanvallen te verlagen. De onderzoeksactiviteiten, onder leiding van Dr. Rutger Leukfeldt, richten zich op de volgende onderzoekslijnen: 1) aard en omvang van slachtofferschap, 2) aard van cybercriminaliteit, 3) cyberweerbaarheid, en 4) de aanpak.  

Het Mkb, (lokale) overheden en publieke instanties zitten te springen om bruikbare kennis, dit wordt ook beaamd door Mkb-Nederland en VNO-NCW. Dat heeft NSCR en De Haagse Hogeschool ertoe bewogen het gezamenlijke praktijkgerichte onderzoeksprogramma ‘Cybercrime & Cybersecurity’ op te zetten. Dr. Rutger Leukfeldt is de verbindende factor tussen de twee organisaties. Hij is lector bij De Haagse Hogeschool en hij is aangesteld als senior onderzoeker en coördinator van het cybercrime cluster bij het NSCR.

Bekijk hier de volledige onderzoeksagenda van het lectoraat.

Naamswijziging van het lectoraat – voorheen ‘Cybersecurity in het mkb’

Per januari 2022 draagt het lectoraat de nieuwe naam ‘Cybercrime & Cybersecurity’, omdat de naam ‘Cybersecurity in het mkb’ inmiddels onvoldoende recht meer deed aan het actuele onderzoeksprogramma. De maatschappelijke relevantie van de onderzoekslijnen is volgens ons en onze partners ook de komende jaren evident; de urgentie van kennisontwikkeling over cybercrime en cybersecurity wordt door de praktijk alleen maar breder gevoeld en erkend. De kennisbehoefte leeft niet alleen bij het mkb maar wordt ook door (lokale) overheden en publieke instellingen ervaren. Daarnaast is het lectoraat onderdeel van het Kenniscentrum Cyber Security en richten ook de andere lectoraten binnen het kenniscentrum zich op de doelgroep (lokale) publieke overheid en het mkb. In het gezamenlijke onderzoeksprogramma staan drie pijlers centraal: mens, organisatie en techniek. Binnen het lectoraat ‘Cybercrime & Cybersecurity’ ligt met name de expertise over de menselijke kant van cybersecurity (human factors of cybercrime) onderscheidend van de andere lectoraten en van onderzoeksgroepen van kennispartners.

Rutger Leukfeldt

Over de lector

Prof. dr. Rutger Leukfeldt

Rutger Leukfeldt is lector Cybercrime en Cybersecurity bij De Haagse Hogeschool en ook directeur van het Centre of Expertise Cybersecurity van De Haagse Hogeschool. Daarnaast is Rutger senior onderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) en bekleedt hij de bijzondere leerstoel Governing Cybercrime bij de Universiteit Leiden. Zijn onderwijs en onderzoek richten zich op de human factor in cybercrime: wie zijn de daders, wat zijn hun werkwijzen, wat zijn de risicoprofielen van slachtoffers en hoe kunnen we de aanpak van cybercrime het beste inrichten? Rutger heeft meer dan 130 publicaties over cybercrime op zijn naam staan, waaronder meer dan 70 peer reviewed artikelen, 6 boeken en tal van vakpublicaties en rapporten. Hij is voorzitter van de Cybercrime Working Group van de European Society of Criminology (ESC) en een van de oprichters van de jaarlijkse Human Factors in Cybercrime Conference. 

Nevenfuncties

  • Senior Researcher Cybercrime (NSCR)
  • Professor Governing Cybercrime Leiden University

e.r.leukfeldt@hhs.nl

LinkedIn profiel

Van groot belang is het opbouwen van een community van mkb’ers, lokale overheden, cybersecurity bedrijven, onderzoekers en studenten waarmee we experimenten en onderzoeken op het gebied van cybersecurity kunnen uitvoeren.

Team

Susanne van 't Hoff

dr. Susanne van ‘t Hoff – de Goede

Onderzoeker

Go to dr. Susanne van ‘t Hoff – de Goede

dr. Susanne van ‘t Hoff – de Goede

Onderzoeker

Haar onderzoek richt zich onder andere op slachtofferschap van cybercriminaliteit, online gedrag en interventies die cybercriminaliteit beogen terug te dringen.

m.s.vanthoff-degoede@hhs.nl

Go to dr. Susanne van ‘t Hoff – de Goede
Asier Moneva Pardo

Asier Moneva Pardo

Onderzoeker

Go to Asier Moneva Pardo

Asier Moneva Pardo

Onderzoeker

Zijn onderzoek richt zich op de analyse en preventie van cybercriminaliteit vanuit een situationeel perspectief, waarbij hij gebruikmaakt van kwantitatieve methoden. 

a.monevapardo@hhs.nl

Go to Asier Moneva Pardo
Marco Romagna

Marco Romagna LLM MA

Docent-onderzoeker

Go to Marco Romagna LLM MA

Marco Romagna LLM MA

Docent-onderzoeker

Hij is docent ‘Juridische en criminologische aspecten van cybersecurity’ en onderzoeker voor het Centre of Expertise Cyber Security (CoECS) binnen de faculteit IT & Design.

m.romagna@hhs.nl

Go to Marco Romagna LLM MA
drs. Michelle Ancher

drs. Michelle Ancher

Docent-onderzoeker

Go to drs. Michelle Ancher

drs. Michelle Ancher

Docent-onderzoeker

Drs. Michelle Ancher is docent bij de opleiding HBO ICT (richting Information Security Management) en onderzoeker bij het lectoraat Cybercrime & Cybersecurity.

m.ancher@hhs.nl

Go to drs. Michelle Ancher
Luuk Bekkers

Luuk Bekkers

Onderzoeker

Go to Luuk Bekkers

Luuk Bekkers

Onderzoeker

Hij heeft een master afgerond in de forensische psychologie en criminologie. De komende tijd gaat Luuk zich bezig houden met zijn promotieonderzoek.

L.M.J.Bekkers@hhs.nl

Go to Luuk Bekkers
Sifra Matthijsse

Sifra Matthijsse

Junior onderzoeker

Go to Sifra Matthijsse

Sifra Matthijsse

Junior onderzoeker

Sifra Matthijsse heeft een achtergrond in de criminologie en is als junior onderzoeker verbonden aan het lectoraat Cybercrime & Cybersecurity.

s.r.matthijsse@hhs.nl

Go to Sifra Matthijsse
Maaike Vergeer

Maaike Vergeer

Medewerker beleid & projecten

Go to Maaike Vergeer
Joeri Loggen

Joeri Loggen

Junior onderzoeker

Go to Joeri Loggen

Joeri Loggen

Junior onderzoeker

Hij heeft psychologie en criminologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam en is sinds 1 oktober 2021 werkzaam als junior onderzoeker binnen het lectoraat Cybercrime & Cybersecurity.

Go to Joeri Loggen
Merel van Leuken

Merel van Leuken

Junior onderzoeker

Go to Merel van Leuken

Merel van Leuken

Junior onderzoeker

Ze heeft Criminologie en Toegepaste Psychologie gestudeerd. Ze behaalde de master Opsporingscriminologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en is sinds april 2022 werkzaam als junior onderzoeker.

Go to Merel van Leuken
Milou Andriessen

Milou Andriessen

Milou Andriessen

Projecten

Factoren die bijdragen aan onderhandelen, betalen en melden door slachtoffers van ransomware

Ransomware wordt momenteel beschouwd als een van de voornaamste online dreigingen. Er is echter weinig bekend over de omvang van slachtofferschap van ransomware onder burgers en ondernemers.
Lees meer

Civielrechtelijke afdoening van online fraude

Als alternatief voor het strafrecht kunnen slachtoffers van online fraude tegenwoordig zelf een civiele rechtsvertegenwoordiger inschakelen om de geleden schade op de dader te verhalen.
Lees meer

Cyberweerbaar NL

Cyberweerbaar NL zet zich in voor een cyberweerbaar Nederland. Onze focus ligt op het gedrag en de houding van mensen. Wij brengen in kaart welke gedrags-en houdingsaspecten cyberweerbaarheid beïnvloeden en hoe organisaties deze aspecten kunnen verbeteren.
Lees meer

Nieuws

14 september 2023

Rutger Leukfeldt ontvangt ERC Starting Grant

Onderzoek

Rutger Leukfeldt krijgt de prestigieuze Europese beurs voor zijn onderzoeksvoorstel Cybercrime Pathways; The online-…
Lees meer

27 juni 2023

Project in beeld: Evidence-based werken aan cyberweerbaarheid 

Algemeen

In dit project ontwikkelt De Haagse Hogeschool een interventie die gericht is op drie basisprincipes van veilig…
Lees meer

21 juni 2023

Rutger Leukfeldt benoemd tot bijzonder hoogleraar Governing Cybercrime

Onderzoek

Rutger Leukfeldt, lector Cybercrime & Cybersecurity aan De Haagse Hogeschool, is benoemd tot bijzonder hoogleraar…
Lees meer

Publicaties

Rapport

What (s)can we do?

In hoeverre is het mogelijk, toegestaan en effectief om een geautomatiseerde kwetsbaarhedenmeting uit te voeren ter bevordering van de cyberweerbaarheid.

Artikel

Social engineering and the disclosure of personal identifiable information: Examining the relationship and moderating factors using a population-based survey experiment

People tend to disclose personal identifiable information (PII) that could be used by cybercriminals against them. Often persuasion techniques are used by cybercriminals to trick people to disclose PII.

Lees meer

Rapport

Cybercriminaliteit tijdens de coronacrisis

Lector Rutger Leukfeldt voerde samen met Steve van de Weijer (NSCR) onderzoek uit naar de steeds benoemde stijging van Cybercrime tijdens de pandemie.

Rapport

Naar een interventie tegen geldezels. Een experiment op Instagram.

Jonge geldezels worden door criminelen geronseld via sociale mediakanalen. In deze pilot is een interventie tegen (potentiële) geldezels op Instagram geïmplementeerd en geëvalueerd.

Publicatie

Van theorie naar praktijk. De geleerde lessen van onderzoek naar cybersecurity in het mkb

Rutger Leukfeldt geeft een samenvatting van de vele onderzoeken die in de periode van 2017-2021 zijn uitgevoerd door het lectoraat Cybersecurity in het mkb.