Introductie

Risico is een centraal kenmerk geworden van de moderne, technologie gedreven, geglobaliseerde, genetwerkte en individualistische samenleving; door sommigen ook wel ‘de risicomaatschappij’ genoemd.

Van oudsher spant de overheid zich in om deze risico’s zoveel mogelijk te voorkomen en te beheersen. Tegenwoordig zijn hier ook steeds meer private partijen bij betrokken en komen er steeds meer digitale risico’s. Elke organisatie moet moeilijke beslissingen nemen over hoeveel tijd en geld wordt gespendeerd aan het beschermen van haar klanten, technologie en diensten. Risicomanagement maakt het mogelijk om deze beslissingen te verbeteren, op basis van de best mogelijke informatie.

Over het lectoraat

Hoe effectief cyber risk management eruit ziet, en welke risicomodellen en hulpmiddelen daarvoor nodig zijn, zijn de centrale vragen van de nieuwe onderzoeksgroep Risk Management & Cyber Security. Het lectoraat kijkt daarbij naar de besturing van cyber risk management en de wijze waarop organisaties cyberrisico’s kunnen voorkomen en beheersen. Daarnaast onderzoekt het lectoraat hoe organisaties effectief op cyberrisico’s kunnen reageren (cyber incident respons en crisis management) en welke voorbereiding hiervoor noodzakelijk is. Hierbij hoort ook het doen van onderzoek naar effectieve manieren om schade en uitval van diensten door een cyberaanval te beperken (bedrijfscontinuïteitmanagement).

Tot slot kijkt het lectoraat ook naar de rol en betekenis van publiek/private samenwerkingsverbanden op het gebied van cybersecurity, de effecten van cyberaanvallen voor organisaties en de rol die overheden en toezichthouders (kunnen) spelen om de cyberweerbaarheid van organisaties te vergroten.

Peter Roelofsma

Over de lector

dr. Peter Roelofsma

Vanuit de Faculteit Bestuur, Recht en Veiligheid (BRV) is Peter per augustus 2023 aangesteld als lector Risk Management & Cyber Security bij het kenniscentrum Cyber Security. Hij is afkomstig van de sectie Safety and Security Science van de Technische Universiteit Delft waar hij werkte bij het Centrum voor Veiligheid in de Zorg. Zijn ervaring op het gebied van risicomanagement en security omvat o.a de domeinen: ziekenhuizen en de gezondheidszorg, smart cities, militaire commandovoering, air-traffic control, marine en risicobeheer in verkeerstunnels.

Peter’s meest recente werk betreft vraagstukken op het gebied van: organisatieleren, Shared mental models, Safe by Design en het gebruik van AI-coaching en sensoren voor safety en security.

Nevenfunctie

  •  Senior guest researcher safety & security science bij Erasmus MC bij de afdeling neonatologie van prof. dr. Irwin Reiss (onbezolgdigd)


p.h.m.p.roelofsma@hhs.nl

LinkedIn profiel

Team

Peter Roelofsma

Dr. Peter Roelofsma

Lector Risk Management & Cyber Security

Go to Dr. Peter Roelofsma

Dr. Peter Roelofsma

Lector Risk Management & Cyber Security

Peter leidt de Risk Management onderzoeksgroep bij het Centre of Expertise Cyber Security per augustus 2023.

Go to Dr. Peter Roelofsma
Jasmijn Boeken

Jasmijn Boeken

Go to Jasmijn Boeken

Jasmijn Boeken

Jasmijn is promovenda. Haar promotieonderzoek is gericht op ethische cybersecurity binnen bedrijven. In haar werk concentreert ze zich op het aspect van private governance binnen Project C-SIDE.

Go to Jasmijn Boeken
Matej Dolinsek

Matej Dolinsek

Junior Onderzoeker

Go to Matej Dolinsek

Matej Dolinsek

Junior Onderzoeker

Matej Dolinsek is een Junior Onderzoeker bij de Lectoraat Risk Management & Cybersecurity. Hij maakt gebruik van zijn ervaring in informatiebeveiliging en in veiligheidskunde.

m.dolinsek@hhs.nl

Go to Matej Dolinsek
Niek Jan van den Hout, MSc

Niek Jan van den Hout, MSc

Onderzoeker Cyber Security & Docent HBO-ICT

Go to Niek Jan van den Hout, MSc

Niek Jan van den Hout, MSc

Onderzoeker Cyber Security & Docent HBO-ICT

Niek Jan is docent HBO-ICT en onderzoeker bij het lectoraat Risk Management & Cyber Security.

Go to Niek Jan van den Hout, MSc
Jan Treur

Jan Treur

Guest professor

Jan Treur

Guest professor

Jan Treur is visiting guest professor Artificiële Intelligentie. Zijn onderzoek bij het lectoraat richt zich op het gebruik van AI en sensoren voor Risk Management & Cybersecurity.
ResearchGate

Natalia Wojtowicz

Natalia Wojtowicz

Go to Natalia Wojtowicz

Natalia Wojtowicz

Natalia Wojtowicz geeft les in ‘wargaming en cybersecurity’ in het Safety and Security Management Studies (SSMS)-programma. Het onderzoek van Natalia richt zich op de ontwikkeling en validatie van een cyberrisicomanagementgame voor onderzoek, training en selectie.

Go to Natalia Wojtowicz
Herman de Bruine

Herman de Bruine

Portretfoto Charlotte Hoffmans

Charlotte Hoffmans

Student-assistent

Charlotte Hoffmans

Student-assistent

Charlotte Hoffmans is als student-assistent verbonden aan het lectoraat Risk Management & Cyber Security. Zij ondersteunt het onderzoek naar de ontwikkeling en validatie van een AI-coach.

Portretfoto Debby

Debby Bouma

Student-assistent

Debby Bouma

Student-assistent

Debby Bouma is als student-assistent verbonden aan het lectoraat Risk Management & Cyber Security. Zij ondersteunt het onderzoek naar de ontwikkeling en validatie van een AI-coach.

Projecten

Cybersecurity in de keten

In het project ‘Cybersecurity in de keten’ bundelen De Haagse Hogeschool en het platform Samen Digitaal Veilig (SDV) hun krachten om de digitale veiligheid van mkb-organisaties in Nederland te versterken.
Lees meer

Cyber Security simulatielab

In het Cyber Security simulatielab werken studenten, docenten en onderzoekers aan het ontwikkelen van geavanceerde AI-modellen die worden ingezet om alledaagse cyber security scenario’s na te bootsen.
Lees meer

Project C-SIDE: Cyber Security by Integrated Design

Het voornaamste doel van C-SIDE is het ontwikkelen van een methodologie voor het ontwerpen van veilige softwaresystemen.
Lees meer

Agenda

14 november, 14:00 - 16:00

Intreeredes Gerard Hoekstra en Peter Roelofsma

Kom op 14 november naar de intreeredes van deze lectoren Cyber Security over het versterken van digitale veiligheid .
Lees meer

Publicaties

Rapport

De impact van cyberincidenten op patiëntvertrouwen: een verkenning

Cyberincidenten, zoals een ransomware-aanval, een datalek of datadiefstal, vinden ook binnen de gezondheidszorg plaats. De impact wordt meestal direct ervaren bij de primaire bedrijfsvoering.

Download PDF

Onderzoeksrapport

Cyber Incident Response Decision Making

Organisaties die te maken krijgen met een grote cyberaanval schakelen vaak de hulp in van externe incident response dienstverleners. Deze IR dienstverleners moeten onder grote druk beslissingen nemen.

Download PDF

Rapport

Cybercrisis bij gemeenten: Een verkennend onderzoek naar de voorbereidingen, ervaringen en uitdagingen

In dit verkennende onderzoek gaan we nader in op het fenomeen cybercrisis binnen gemeenten waarbij we onderscheid maken tussen cybercrisis waarbij gemeenten (1) slachtoffer zijn of (2) betrokkene.