In het project ‘Cybersecurity in de keten’ bundelen De Haagse Hogeschool en het platform Samen Digitaal Veilig (SDV) hun krachten om de digitale veiligheid van mkb-organisaties in Nederland te versterken. Het lectoraat Risk Management & Cybersecurity brengt in dit project in kaart hoe Samen Digitaal Veilig kan bijdragen aan het verbeteren van de cyberweerbaarheid van bedrijfsketens. We onderzoeken hoe bedrijven gestimuleerd kunnen worden om cyberweerbaar gedrag te vertonen en welk effect het SDV-platform heeft op het gedrag van ondernemers met betrekking tot cybersecurity.  

Het platform Samen Digitaal Veilig is een initiatief van MKB-Nederland en VNO-NCW. Ruim 50 samenwerkende brancheorganisaties helpen bedrijven met informatie en tooling voor digitale veiligheid.  

Doel van het project 

Het doel van dit onderzoek is om de digitale veiligheid van mkb-organisaties in Nederland te versterken, specifiek door de inzet van het platform Samen Digitaal Veilig (SDV). Het onderzoek richt zich op het verbeteren van de cyberweerbaarheid van bedrijfsketens, met nadruk op het stimuleren van cyberweerbaar gedrag bij ondernemers.  

Probleemstelling 

Recente aanvallen op toeleveringsketens, zoals de bekende Log4Shell (CVE-2021-44228) of de SolarWinds (CVE-2021-35211) zero-days, onderstrepen de noodzaak van verbeterde bescherming van toeleveringsketens binnen organisaties. In de Nederlandse context hebben met name de mkb-bedrijven behoefte aan een dieper inzicht in hoe cyberweerbaar gedrag gestimuleerd kan worden. Dit inzicht is essentieel voor mkb-bedrijven om veiligere diensten te leveren en betrouwbaardere samenwerkingsverbanden aan te gaan. 

Onderzoeksmethoden  

In dit onderzoek bouwen we voort op eerder onderzoek naar de succesfactoren voor het opzetten van een cyberweerbare bedrijfsketen. We nemen een vragenlijst af onder Nederlandse ondernemers in het mkb die actief gebruikmaken van het platform Samen Digitaal Veilig en deelnemen aan de cyberweerbaarheidsinitiatieven van SDV.  

Looptijd  

Het onderzoek loopt van september 2023 tot juli 2024.  

Financiering  

Het onderzoek wordt gefinancierd door Samen Digitaal Veilig.  

Contact