Wat is interessant aan werken op een hogeschool?

‘Een hogeschool is persoonlijker dan een universiteit. Je kent al je studenten bij naam en in vier jaar stoom je ze klaar voor de arbeidsmarkt. Studenten beginnen vrij onervaren aan hun studie. In het laatste jaar werken ze aan een complex project voor een bedrijf en openbaren ze zich als ware professionals. Als docent zie ik zowel wiskundig als persoonlijk een enorme groei.’ 

Hoe ondersteun je studenten op persoonlijk vlak? 

‘Naast docent ben ik ook studieloopbaangeleider. Je wordt dan gekoppeld aan een student gedurende de gehele opleiding. Ik bespreek dan een-op-een hoe het gaat. Lukt het met de studiepunten? Is het bindend studieadvies haalbaar? Daarnaast praten we ook over persoonlijke dingen, zoals mentale gezondheid, relaties en vriendschappen. Het is bijzonder dat studenten mij hun persoonlijke verhalen toevertrouwen. De studietijd is voor veel jongeren zeer vormend.’ 

Is docent zijn meer dan lesgeven?

‘Zeker, het is veel meer dan dat. Ik nodig bedrijven uit gastspreker te zijn of praat met hen over mogelijke projecten. Onze studenten voeren dan voor deze bedrijven een project of onderzoek uit, zodat ze ervaring opdoen in de praktijk. Daarnaast is het onderwijs continu in beweging en voeren we steeds verbeteringen door. Dit jaar hebben we een compleet nieuw curriculum, dat beter aansluit bij het beroepenveld. We zijn continu in gesprek met alle betrokkenen hoe we de opleiding kunnen optimaliseren.’ 

Waar krijg je energie van?

‘De Haagse Hogeschool staat open voor nieuwe initiatieven en innovaties. Ook is er veel aandacht voor diversiteit en inclusiviteit. Zo ben ik bezig een jongerenvereniging op te richten, waar we lezingen, bijeenkomsten, borrels en studiereizen willen organiseren. Jonge werknemers van De Haagse kunnen elkaar dan beter vinden. Dit jaar studeert ook een van mijn studenten af, die ik vanaf de eerste dag heb begeleid. Daar kijk ik naar uit. Na het overwinnen van zoveel uitdagingen, breekt voor deze student eindelijk dat langverwachte moment aan.’  

 

Terug naar Faculteit TIS