Het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling doet onderzoek in verschillende sectoren: van de zorg tot de retail, van de installatietechniek tot de tuinbouw. Samen met het beroepenveld, studenten en samenwerkingspartners onderzoeken we hoe we onze steeds veranderende wereld beter en mooier kunnen maken door talent de kans te geven zich optimaal te ontplooien. Zie hier de tools.

Mensen juichen op top van een berg

De tools

Op deze pagina vind je een aantal tools die het lectoraat ontwikkelde: van een handleiding tot een vragenlijst, van een digitaal boek tot een quiz. Het zijn stuk voor stuk tools waarmee iedere student en professional zich verder kan ontwikkelen. We zijn benieuwd hoe onze tools jou in de dagelijkse praktijk verder helpen. Wil je meer weten of reageren? Bij elke beschrijving vind je de naam van een van onderzoekers waarmee je contact kunt opnemen.

Covid-19 Fake News Challenge

Op internet en sociale media staat veel nep nieuws over Covid-19. Van misleidende advertenties voor (dure) mondmaskers tot tips om besmetting te voorkomen die tot gezondheidsklachten kunnen leiden en complottheorie&euml;n over het ontstaan van het virus.</p> <p>Het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling ontwierp een Kahoot! quiz waarmee deelnemers leren hoe ze nepnieuws kunnen herkennen. Download werkvorm Covid-19 Fake News Challenge.

Meer informatie

Jos van Helvoort
a.a.j.vanhelvoort@hhs.nl

Effectual Design Thinking en innovatief ondernemerschap

Als je als ondernemer succesvol wilt zijn, is innovatie van groot belang. Helaas is de overlevingskans en de effectiviteit van de meeste startups zorgelijk klein. Wetenschappers op het gebied van innovatie en ondernemerschap stellen dat het startups ontbreekt aan innovatieve vaardigheden en aan strategische capaciteiten om vernieuwende, en vooral competitieve businessmodellen te ontwikkelen.

Het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling onderzocht hoe ondernemers hun innovatieve vermogen kunnen versterken, zowel individueel als in een team.

Download publicatie Effectual Design Thinking en innovatief ondernemerschap.

Meer informatie
Rainer Hensel
r.w.hensel@hhs.nl

 

Flexpertise: hoe zorg je dat jouw expertise van waarde blijft?

Professionals moeten in hun werk flexibel zijn om te kunnen reageren en anticiperen op een veranderende vraag naar expertise.&nbsp;Professionals die dit goed kunnen, beschikken over 'flexpertise'. Uit onderzoek is gebleken dat professionals met flexpertise, zogenaamde flexperts, tijdig hun expertise kunnen vernieuwen en verzilveren. Daarmee werken ze aan hun eigen duurzame inzetbaarheid. </p> <p>Het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling werkt op dit moment aan de ontwikkeling van een flexpertise-instrument. Dit is een vragenlijst die inzicht geeft in de mate waarin iemand flexpertise bezit.

Wil je op hoofdlijnen weten wat flexpertise is, lees dan het artikel uit het Algemeen Dagblad: Waarom we in de toekomst allemaal flexpert moeten zijn.

Meer informatie
Lonneke de Frie
l.defrie@hhs.nl

Ontwerpprincipes voor sociale binding binnen leergemeenschappen

Steeds vaker volgen studenten gepersonaliseerde studieroutes; een studieroute die de student zelf samenstelt en die past bij de eigen leervoorkeuren, tempo, leervragen, kennis en ervaring. Zo staat de student centraal. Het gevolg is dat medestudenten uit eenzelfde groep werken aan verschillende leeruitkomsten. En dat de groep medestudenten per periode of module verschilt. Aandacht voor sociale binding en samen leren is een belangrijke voorwaarde voor studiesucces, maar dreigt door gepersonaliseerde studieroutes in de knel te komen. </p> <p>Het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling onderzocht in samenwerking met andere hogescholen hoe docenten sociale binding kunnen optimaliseren in online en blended leergemeenschappen van studenten die verschillen in leeruitkomsten of studietempo.

Het resultaat is een handreiking aan docenten met praktische tips.

Meer informatie

Anne Venema
a.venema@hhs.nl

Renée Oosterwijk
r.oosterwijk@netwerkzon.nl

Ontwikkeling van een onderzoeksintensieve opleiding

Een onderzoeksintensieve opleiding integreert praktijk, onderzoek en onderwijs met het doel innovatieve professionals op te leiden, kennis te produceren voor een state-of-the-art curriculum en innovaties te ontwikkelen voor de beroepsgroep. De opleiding Voeding en Di&euml;tetiek van De Haagse was 2 jaar proeftuin voor de ontwikkeling van een hbo-bacheloropleiding tot onderzoeksintensieve opleiding. </p> <p>Het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling maakte op basis van de ervaringen van deze opleiding een stappenplan. Dit stappenplan brengt kenmerken en eigenschappen van een opleiding in kaart. Het doorlopen van het stappenplan geeft opleidingen een realistisch beeld van de haalbaarheid zich te ontwikkelen tot een onderzoeksintensieve hbo-bacheloropleiding.

Bekijk het stappenplan: De ontwikkeling van onderzoeksintensieve opleidingen in het hbo (pdf)

Meer informatie
Tonny van Genugten
a.h.m.vangenugten@hhs.nl

4*4 PitStop Methode voor pop-up professionele (leer-)netwerken

Werken, leren &amp; innoveren vindt steeds meer in netwerkverband plaats. Netwerken ontstaan niet zomaar vanzelf maar worden bewust ontworpen en ingezet om ontwikkeling, verandering en innovatie te stimuleren. Hoe zet je zelf een leer- en innovatienetwerk op? Hoe faciliteer je deelnemers in het boeken van resultaten?

Het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling ontwierp de 4*4 PitStop Methode waarmee elke professional morgen een pop-up professionele leer- en innovatienetwerk kan starten. Het is een werkvorm met een stappenplan voor initiatiefnemers, facilitators en deelnemers. Het Lectoraat werkte hierbij samen met het HCTL (Hague Center for Teaching & Learning) van De Haagse en het lectoraat Verpleegkundige Intramurale Ouderenzorg van de Hogeschool Leiden.

Download de publicatie 4*4 PitStop Methode voor pop-up professionele (leer)netwerken, introductie en handreiking voor facilitators (pdf)

De publicatie is ook beschikbaar in het Engels: 4*4 PitStop method for pop-up professional (learning) networks Introduction & guide for facilitators (pdf)

Meer informatie

Max Aangenendt
m.t.a.aangenendt@hhs.nl

Christian Wallner
wallner.c@hsleiden.nl

Student agency

De arbeidsmarkt vraagt van de startende professional flexibiliteit, wendbaarheid en omgaan met onzekerheid. Het hoger onderwijs bereidt studenten hierop voor met open leeromgevingen, waarin een student op basis van intenties plannen kan maken, deze daadwerkelijk tot uitvoering brengt, het eigen gedrag reguleert en reflecteert op de effectiviteit van het gedrag om de doel(en) te bereiken. Een student die zich agent voelt, is betrokken en gemotiveerd om het eigen leerproces vorm te geven wat positief effect heeft op het leren,

Het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling maakte een toolbox met diverse activerende werkvormen die gebruikt kunnen worden om studenten te ondersteunen de verschillende kenmerken van student agency te ontwikkelen.

Download de toolbox Werkvormen Student Agency (pdf)

Meer informatie

Janine Haenen
J.Haenen@hhs.nl

Sandra Koens
s.koens@hhs.nl

Rachelle van Harn
r.c.vanharn@hhs.nl

Talent verbinden in groepen

In alle beroepen is samenwerken een wezenlijk onderdeel van het dagelijks werk. Om studenten hierop voor te bereiden zijn groepsopdrachten waarbinnen studenten leren samenwerken en in samenwerking leren niet meer weg te denken uit curricula. Het begeleiden en beoordelen van groepsopdrachten is voor veel docenten een uitdaging. Het roept vragen op als "Is een groepscijfer wel eerlijk?" en "Leren studenten genoeg van zo'n opdracht?"

Het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling maakte een tool waarmee docenten groepsopdrachten kunnen ontwerpen die effectief bijdragen aan de ontwikkeling van vaardigheden van studenten om samen te werken en samen te leren.<

Download de tool GLAID ontwerpstappen en componenten van groepsopdrachten (pdf)

Meer informatie
Miranda de Hei
m.s.a.dehei@hhs.nl

Maaike Konings
m.konings@hhs.nl

Teamflow Canvas

Wat zijn voorwaarden voor goede samenwerking? En hoe werk je in de praktijk samen op basis van die voorwaarden?

Het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling maakte samen met Flow Concepts een stappenplan: Teamflow Canvas. Het is een perfecte kickstarter voor het scheppen van een optimaal samenwerkingsklimaat!

Download het stappenplan Teamflow Canvas (pdf)

Meer informatie

Jef van den Hout
j.j.j.vandenhout@hhs.nl

Vormvrij toetsen binnen flexibel deeltijdonderwijs

Flexibel deeltijdonderwijs maakt het voor studenten mogelijk om op verschillende manieren te laten zien dat ze een leeruitkomst te beheersen. Bijvoorbeeld door ook hun werkervaring te gebruiken en om opdrachten uit hun eigen werk als bewijs voor te dragen ter beoordeling. Dit draagt bij aan meer betrokkenheid van studenten bij toetsing, maar zet tegelijkertijd een aantal kernwaarden van toetsprogramma&rsquo;s, zoals transparantie en validiteit, onder druk. Toetsing binnen flexibel onderwijs draait om individueel bewijs voor een leeruitkomst, waarbij docenten moeten onderbouwen waarom dit bewijs een bepaald toetsresultaat vertegenwoordigt.

Het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling maakte een stappenplan om de verschillende vormen van bewijs van studenten binnen flexibel hoger onderwijs te valideren. De geldende kwaliteitscriteria van Competency Assessment Programs (CAPs) blijven bij deze de beoordeling gewaarborgd.

Download het stappenplan Vormvrij toetsen binnen flexibel deeltijdonderwijs (pdf)

Meer informatie
Norbert Huyer
n.g.c.huyer@hhs.nl

Writing the Self: reflecteren is een dialogisch proces

Zelfreflectie is een investering in de eigen persoonlijke of professionele ontwikkeling. Zelfreflectie helpt te leren van het eigen gedrag en het ontdekken van kwaliteiten en valkuilen. Het is daarom een belangrijke vaardigheid voor studenten en professionals. Hoe bevorder je als docent het vermogen tot zelfreflectie bij je studenten?

Het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling deed ervaring op met de methode Writing the Self. Het is een methode voor zowel professionele als persoonlijke ontwikkeling.

Download het werkboek Met andere woorden (pdf)

Meer informatie

Reinekke Lengelle (De Haagse, Athabasca University)
mailto:r.h.gerding@hhs.nl