Introductie

Van de zorg tot de retailbranche, van de onderwijswereld tot het bedrijfsleven. In welke sector we ook actief zijn, de manier waarop we samen werken en leven verandert snel. Als gevolg van digitalisering, robotisering en globalisering verschuiven waardeproposities van bedrijven en organisaties.

En ook de wensen en drijfveren van hogeropgeleiden zelf. Het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling onderzoekt wat dit betekent voor het onderwijs in de 21ste eeuw en voor innovatief opleiden in een netwerksamenleving. Met een open, onderwijskundige blik en één belangrijk doel voor ogen: optimale ontplooiing voor elke student en professional.

Over het lectoraat

Hoe maken we opleidingen toekomstproof, als klassieke beroepen verdwijnen? Een leven lang leren en ontwikkelen is cruciaal. Daarbij worden de grenzen tussen studeren in het hoger onderwijs en het leren van professionals in de praktijk meer fluïde. Net als andere grenzen, zoals die tussen disciplines, landen en organisaties. Leren wordt onbegrensder en netwerken over deze grenzen heen wordt essentieel. Denk bijvoorbeeld aan samen leren, in verbinding met anderen. Het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling onderzoekt nieuwe vormen van leren en ontwikkelen en wil weten bij welke vormen studenten en professionals het meest gebaat zijn.

Tools

Het lectoraat heeft een aantal tools ontwikkeld die studenten en professionals kunnen gebruiken om zicht verder te ontwikkelen.

Overzicht van tools

Ellen Sjoer

Over de lector

dr. Ellen Sjoer

Na haar promotie aan de Universiteit Leiden is Ellen Sjoer bij de Faculteit Techniek, Bestuur en Management van de TU Delft gaan werken. Ze is projectleider geweest van diverse onderzoeksprojecten over (e-)leren en kennismanagement in het hoger onderwijs en bedrijven. Ze is ook actief in Europese projecten, onder meer Learn RDM in het MKB. Haar eerste lectoraat bij De Haagse Hogeschool was getiteld Kennisinfrastructuur voor Wetenschap en Techniek. Ellen maakt deel uit van diverse netwerken, zoals het HRM Lectorennetwerk en de board van de IACEE. Ellen Sjoer is sinds 2011 lector Duurzame Talentontwikkeling.

+31 (0)6 - 49 69 01 91
e.sjoer@hhs.nl

LinkedIn profiel

Leren en ontwikkelen: vanaf de eerste dag van de opleiding tot aan het moment van afscheid van de beroepspraktijk. Dat gun ik iedere professional

Team

Dulci Altorf

Dulci Altorf

Dulci Altorf

Dulci Altorf werkt als onderzoeker aan verschillende projecten binnen het lectoraat. Daarnaast doet zij de master Leren en Innoveren bij Hogeschool Inholland. 
d.e.altorf@hhs.nl

Annemarie Bergsma

Annemarie Bergsma

Annemarie Bergsma

Annemarie Bergsma werkt als docent bij de opleiding verpleegkunde. Ze richt zich op de vraag, hoe studenten zich staande kunnen houden in een veranderende wereld. 
a.m.m.bergsma@hhs.nl

Suzanne Brink

Suzanne Brink

Suzanne Brink

Suzanne Hallenga-Brink doet onderzoek naar de ontwerpprincipes van een curriculum waarin studenten zo min mogelijk onderpresteren.

s.c.hallenga-brink@hhs.nl

Sjoerd Dobbinga

Sjoerd Dobbinga

Sjoerd Dobbinga

Sjoerd Dobbinga is werkzaam als onderzoeker binnen het Lectoraat Duurzame Talentontwikkeling. Ook houdt hij zich bezig met de communicatie over het onderzoek van het lectoraat.

s.dobbinga@hhs.nl

Brent Eekhout

Brent Eekhout

Brent Eekhout

Brent Eekhout is vierdejaars HRM-student en doet zijn afstudeerstage bij het lectoraat. 
b.eekhout@hhs.nl

Lonneke Frie

Lonneke Frie

Lonneke Frie

Begin 2017 is Lonneke Frie een promotie-onderzoek gestart onder begeleiding van dr. Ellen Sjoer en prof. dr. Beatrice van der Heijden en dr. Hubert Korzilius van de Radboud Universiteit.

l.frie@hhs.n

Marieke Gombault

Marieke Gombault

Marieke Gombault

Marieke Gombault is senior onderzoeker binnen de Flexpertise onderzoeksgroep. Zij houdt zich bezig met onderzoek naar het versnellen van duurzaamheidstransities met Flexpertise. 
m.y.gombault@hhs.nl

Janine Haenen

Janine Haenen

Go to Janine Haenen

Janine Haenen

Janine Haenen is PhD onderzoeker op het onderwerp Student Agency. Meer informatie over haar onderzoek is te lezen op de projectpagina Je eigen leerproces sturen met student agency

j.haenen@hhs.nl

Go to Janine Haenen
Miranda de Hei

Miranda de Hei

Miranda de Hei

Miranda de Hei doet onderzoek naar samenwerkend leren van (aankomende) professionals met als doel bij te dragen aan een verbetering van de leeropbrengsten.

m.s.a.dehei@hhs.nl

Melissa van der Heijden

Melissa van der Heijden

Melissa van der Heijden

Melissa van der Heijden werkt als docent bij de opleiding Social Work. Melissa heeft een Bachelor Theatre & Education en heeft de Master Education in Arts afgerond.

m.h.vanderheijden@hhs.nl

Rainer Hensel

Rainer Hensel

Rainer Hensel

Rainer Hensel is gepromoveerd op het verband tussen persoonlijkheid, attitudes en professionaliseringstrajecten in organisaties.

r.w.hensel@hhs.nl

Norbert Huyer

Norbert Huyer

Norbert Huyer

Norbert Huyer doet onderzoek naar flexibel toetsen binnen flexibel onderwijs.

n.g.c.huyer@hhs.nl

Maaike Konings

Maaike Konings

Maaike Konings

Maaike Konings studeerde cum laude af in de Pedagogische wetenschappen van de Universiteit Leiden. Sindsdien is zij werkzaam geweest als docent en onderwijskundige.

M.Konings@hhs.nl

Daphne Kuijlenburg

Daphne Kuijlenburg

Daphne Kuijlenburg

Daphne doet onderzoek naar de mogelijkheden om multidisciplinaire kennis en vakoverschrijdende thema's een prominentere plek te geven in de curriculumontwikkeling.

Reinekke Lengelle

Reinekke Lengelle

Reinekke Lengelle

Reinekke onderzoekt hoe creatief, expressief en reflectief schrijven ingezet kan worden voor persoonlijke en loopbaanontwikkeling.

r.h.gerding@hhs.nl

Margriet Lerink-Mulderink

Margriet Lerink-Mulderink

Margriet Lerink-Mulderink

Margriet Lerink-Mulderink is docent bij de opleiding Voeding en Diëtetiek. Daarnaast is zij onderzoeker bij de co-creatie onderzoeksgroep. 
m.m.lerink-mulderink@hhs.nl

Elke Müller

Elke Müller

Elke Müller

Dr. Elke Müller is senior onderzoeker bij de Lectoraten Filosofie & Beroepspraktijk en Duurzame Talentontwikkeling. Ook is zij docent en coördinator in de Minor Reading Objects.

Karin Potting

Karin Potting

Karin Potting

Silvan Smulders

Silvan Smulders

Silvan Smulders

 Beatriz López Peña

Beatriz López Peña

Beatriz López Peña

Beatriz werkt als docent bij de opleiding International Business. Daarnaast werkt zij als onderzoeker bij het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling.

Projecten

Flexpertise voor een duurzame, inclusieve toekomst

Flexpertise is het vermogen van professionals om te reageren en anticiperen op een veranderende vraag naar expertise.
Lees meer

Becoming a researcher from the inside out

In dit project worden studenten geïnspireerd een onderzoeksvraag op te stellen gebaseerd op wat henzelf interesseert en motiveert.
Lees meer

Je eigen leerproces sturen met student agency

Om als professional een leven lang te blijven ontwikkelen in een steeds veranderend werkveld, is het nodig om aan het roer te staan van je eigen leerproces: student agency (stuurkracht). In het hoger onderwijs is het belangrijk dat we studenten hierop voorbereiden.
Lees meer

Nieuws

19 december 2023

Promoveren op het vernieuwen van expertise

Onderzoek

Lonneke Frie promoveerde op het onderwerp ‘Flexpertise', het vermogen van mensen om hun expertise te vernieuwen.
Lees meer

5 juli 2023

Co-creatie: samen oplossingen zoeken voor complexe vraagstukken

Onderzoek

Organisaties kunnen in co-creatie met docenten en studenten van De HHs werken aan oplossingsrichtingen voor complexe…
Lees meer

11 mei 2021

Zelf nepnieuws maken

Onderzoek

Onze samenleving wordt steeds digitaler. Het internet is vooral voor jongeren de voornaamste informatiebron.…
Lees meer

Publicaties

Toolkit

4*4 PitStop methode voor pop-up professionele (leer-)netwerken

Werken, leren & innoveren vindt steeds meer in netwerkverband plaats. Dr. Max Aangenendt ontwikkelde samen met dr Christian Wallner (Hogeschool Leiden) de 4*4 PitStop methode.

Boek

Writing the Self

Dr. Reinekke Lengelle schreef het boek Writing the Self in Bereavement: A Story of Love, Spousal Loss, and Resilience. Dit boek gebruikt de schrijfmethode Writing the self, die Dr. Lengelle ontwikkelde.

Artikel

Het ontwikkelen van Flexpertise: Een nieuwe kijk op duurzame loopbanen

In een snel veranderende wereld wordt de vervaltijd van expertise steeds korter. Hierdoor is het steeds belangrijker om als expert up-to-date te blijven met nieuwe ontwikkelingen.

Boek

De kracht van verbinding: Loopbaanthematieken in het licht van veranderende beroepsbeelden

We leven en werken in een complexe, steeds veranderende, maatschappij. Hierdoor veranderen ook onze beroepen.

MOOC

Online cursus Teamontwikkeling

Het werken in teams wordt steeds belangrijker in organisaties. Het is belangrijk dat de samenwerking en het leerproces binnen teams zo goed mogelijk verlopen.