Introductie

Van de zorg tot de retailbranche, van de onderwijswereld tot het bedrijfsleven. In welke sector we ook actief zijn, de manier waarop we samen werken en leven verandert snel. Als gevolg van digitalisering, robotisering en globalisering verschuiven waardeproposities van bedrijven en organisaties.

En ook de wensen en drijfveren van hogeropgeleiden zelf. Het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling onderzoekt wat dit betekent voor het onderwijs in de 21ste eeuw en voor innovatief opleiden in een netwerksamenleving. Met een open, onderwijskundige blik en één belangrijk doel voor ogen: optimale ontplooiing voor elke student en professional.

Over het lectoraat

Hoe maken we opleidingen toekomstproof, als klassieke beroepen verdwijnen? Een leven lang leren en ontwikkelen is cruciaal. Daarbij worden de grenzen tussen studeren in het hoger onderwijs en het leren van professionals in de praktijk meer fluïde. Net als andere grenzen, zoals die tussen disciplines, landen en organisaties. Leren wordt onbegrensder en netwerken over deze grenzen heen wordt essentieel. Denk bijvoorbeeld aan samen leren, in verbinding met anderen. Het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling onderzoekt nieuwe vormen van leren en ontwikkelen en wil weten bij welke vormen studenten en professionals het meest gebaat zijn.

Tools

Het lectoraat heeft een aantal tools ontwikkeld die studenten en professionals kunnen gebruiken om zicht verder te ontwikkelen.

Overzicht van tools

Over de lector

dr. Ellen Sjoer

Na haar promotie aan de Universiteit Leiden is Ellen Sjoer bij de Faculteit Techniek, Bestuur en Management van de TU Delft gaan werken. Ze is projectleider geweest van diverse onderzoeksprojecten over (e-)leren en kennismanagement in het hoger onderwijs en bedrijven. Ze is ook actief in Europese projecten, onder meer Learn RDM in het MKB. Haar eerste lectoraat bij De Haagse Hogeschool was getiteld Kennisinfrastructuur voor Wetenschap en Techniek. Ellen maakt deel uit van diverse netwerken, zoals het HRM Lectorennetwerk en de board van de IACEE. Ellen Sjoer is sinds 2011 lector Duurzame Talentontwikkeling.

+31 (0)6 - 49 69 01 91
e.sjoer@hhs.nl

LinkedIn profiel

Ellen Sjoer

Leren en ontwikkelen: vanaf de eerste dag van de opleiding tot aan het moment van afscheid van de beroepspraktijk. Dat gun ik iedere professional

Team

Projecten

Flexpertise voor een duurzame, inclusieve toekomst

Flexpertise is het vermogen van professionals om te reageren en anticiperen op een veranderende vraag naar expertise.
Lees meer

Becoming a researcher from the inside out

In dit project worden studenten geïnspireerd een onderzoeksvraag op te stellen gebaseerd op wat henzelf interesseert en motiveert.
Lees meer

Je eigen leerproces sturen met student agency

Om als professional een leven lang te blijven ontwikkelen in een steeds veranderend werkveld, is het nodig om aan het roer te staan van je eigen leerproces: student agency (stuurkracht).
Lees meer

Nieuws

10 juli 2024

Onderzoek

‘Mensen debatteren alsof alleen zij het patent hebben op het moreel gelijk’

Rainer Hensel, onderzoeker pur sang, neemt afscheid van De Haagse.
Lees meer

19 december 2023

Onderzoek

Promoveren op het vernieuwen van expertise

Lonneke Frie promoveerde op het onderwerp ‘Flexpertise', het vermogen van mensen om hun expertise te vernieuwen.
Lees meer

5 juli 2023

Onderzoek

Co-creatie: samen oplossingen zoeken voor complexe vraagstukken

Organisaties kunnen in co-creatie met docenten en studenten van De HHs werken aan oplossingsrichtingen voor complexe…
Lees meer

Publicaties

Toolkit

4*4 PitStop methode voor pop-up professionele (leer-)netwerken

Werken, leren & innoveren vindt steeds meer in netwerkverband plaats. Dr. Max Aangenendt ontwikkelde samen met dr Christian Wallner (Hogeschool Leiden) de 4*4 PitStop methode.

Boek

Writing the Self

Dr. Reinekke Lengelle schreef het boek Writing the Self in Bereavement: A Story of Love, Spousal Loss, and Resilience. Dit boek gebruikt de schrijfmethode Writing the self, die Dr. Lengelle ontwikkelde.

Artikel

Het ontwikkelen van Flexpertise: Een nieuwe kijk op duurzame loopbanen

In een snel veranderende wereld wordt de vervaltijd van expertise steeds korter. Hierdoor is het steeds belangrijker om als expert up-to-date te blijven met nieuwe ontwikkelingen.

Boek

De kracht van verbinding: Loopbaanthematieken in het licht van veranderende beroepsbeelden

We leven en werken in een complexe, steeds veranderende, maatschappij. Hierdoor veranderen ook onze beroepen.

MOOC

Online cursus Teamontwikkeling

Het werken in teams wordt steeds belangrijker in organisaties. Het is belangrijk dat de samenwerking en het leerproces binnen teams zo goed mogelijk verlopen.