Introductie

Van de zorg tot de retailbranche, van de onderwijswereld tot het bedrijfsleven. In welke sector we ook actief zijn, de manier waarop we samen werken en leven verandert snel. Als gevolg van digitalisering, robotisering en globalisering verschuiven waardeproposities van bedrijven en organisaties.

En ook de wensen en drijfveren van hogeropgeleiden zelf. Het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling onderzoekt wat dit betekent voor het onderwijs in de 21ste eeuw en voor innovatief opleiden in een netwerksamenleving. Met een open, onderwijskundige blik en één belangrijk doel voor ogen: optimale ontplooiing voor elke student en professional.

Over het lectoraat

Hoe maken we opleidingen toekomstproof, als klassieke beroepen verdwijnen? Een leven lang leren en ontwikkelen is cruciaal. Daarbij worden de grenzen tussen studeren in het hoger onderwijs en het leren van professionals in de praktijk meer fluïde. Net als andere grenzen, zoals die tussen disciplines, landen en organisaties. Leren wordt onbegrensder en netwerken over deze grenzen heen wordt essentieel. Denk bijvoorbeeld aan samen leren, in verbinding met anderen. Het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling onderzoekt nieuwe vormen van leren en ontwikkelen en wil weten bij welke vormen studenten en professionals het meest gebaat zijn.

Tools

Het lectoraat heeft een aantal tools ontwikkeld die studenten en professionals kunnen gebruiken om zicht verder te ontwikkelen.

Overzicht van tools

Ellen Sjoer

Over de lector

dr. Ellen Sjoer

Na haar promotie aan de Universiteit Leiden is Ellen Sjoer bij de Faculteit Techniek, Bestuur en Management van de TU Delft gaan werken. Ze is projectleider geweest van diverse onderzoeksprojecten over (e-)leren en kennismanagement in het hoger onderwijs en bedrijven (o.a. Shell). Ze is ook actief in Europese projecten, onder meer Learn RDM in het MKB. Haar eerste lectoraat bij De Haagse Hogeschool was getiteld Kennisinfrastructuur voor Wetenschap en Techniek. Ellen maakt deel uit van diverse netwerken, zoals het HRM Lectorennetwerk en de board van de IACEE. Ellen Sjoer is sinds 2011 lector Duurzame Talentontwikkeling.

+31 (0)6 - 49 69 01 91
e.sjoer@hhs.nl

LinkedIn profiel

Leren en ontwikkelen: vanaf de eerste dag van de opleiding tot aan het moment van afscheid van de beroepspraktijk. Dat gun ik iedere professional

Team

Max Aangenendt

Max Aangenendt

Dienst HRM - Hague Center for Teaching & Learning

Max Aangenendt
Dienst HRM - Hague Center for Teaching & Learning

Max Aangenendt promoveerde in 2015 aan de Universiteit Twente op de vraag hoe veranderingen ontstaan in identificaties en de professionele identiteit van docenten in het HO.

m.t.a.aangenendt@hhs.nl

Suzanne Brink

Suzanne Brink

Buitenpromovenda

Suzanne Brink
Buitenpromovenda

Suzanne Hallenga-Brink doet onderzoek naar de ontwerpprincipes van een curriculum waarin studenten zo min mogelijk onderpresteren.

s.c.hallenga-brink@hhs.nl

Sjoerd Dobbinga

Sjoerd Dobbinga

Faculteit Business Finance & Marketing

Sjoerd Dobbinga
Faculteit Business Finance & Marketing

Sjoerd Dobbinga is werkzaam als onderzoeker binnen het Lectoraat Duurzame Talentontwikkeling. Ook houdt hij zich bezig met de communicatie over het onderzoek van het lectoraat.

s.dobbinga@hhs.nl

Lonneke Frie

Lonneke Frie

Faculteit Management & Organisatie

Lonneke Frie
Faculteit Management & Organisatie

Begin 2017 is Lonneke Frie een promotie-onderzoek gestart onder begeleiding van dr. Ellen Sjoer en prof. dr. Beatrice van der Heijden en dr. Hubert Korzilius van de Radboud Universiteit.

l.frie@hhs.n

Janine Haenen

Janine Haenen

Dienst Onderwijs, Kennis & Communicatie

Janine Haenen
Dienst Onderwijs, Kennis & Communicatie

Het onderzoek van Janine richt zich op het honoursprogramma van De Haagse Hogeschool, dat gestart is in studiejaar 2016-2017.

j.haenen@hhs.nl

Miranda de Hei

Miranda de Hei

Faculteit Management & Organisatie

Miranda de Hei
Faculteit Management & Organisatie

Miranda de Hei doet onderzoek naar samenwerkend leren van (aankomende) professionals met als doel bij te dragen aan een verbetering van de leeropbrengsten.

m.s.a.dehei@hhs.nl

Melissa van der Heijden

Melissa van der Heijden

Faculteit Sociaal Werk & Educatie

Melissa van der Heijden
Faculteit Sociaal Werk & Educatie

Melissa van der Heijden werkt als docent bij de opleiding Social Work. Melissa heeft een Bachelor Theatre & Education en heeft de Master Education in Arts afgerond.

m.h.vanderheijden@hhs.nl

Rainer Hensel

Rainer Hensel

Faculteit Business, Finance & Marketing

Rainer Hensel
Faculteit Business, Finance & Marketing

Rainer Hensel is gepromoveerd op het verband tussen persoonlijkheid, attitudes en professionaliseringstrajecten in organisaties.

r.w.hensel@hhs.nl

Norbert Huyer

Norbert Huyer

Faculteit Gezondheid, Voeding & Sport

Norbert Huyer
Faculteit Gezondheid, Voeding & Sport

Norbert Huyer doet onderzoek naar flexibel toetsen binnen flexibel onderwijs.

n.g.c.huyer@hhs.nl

Marleen Keus

Marleen Keus

Faculteit Sociaal Werk & Educatie

Marleen Keus
Faculteit Sociaal Werk & Educatie

Marleen Keus is als docent werkzaam bij de opleiding Social Work op De Haagse Hogeschool. Marleen heeft ontwikkelingspsychologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam (UvA).

m.keus@hhs.nl

Maaike Konings

Maaike Konings

Maaike Konings

Maaike Konings studeerde cum laude af in de Pedagogische wetenschappen van de Universiteit Leiden. Sindsdien is zij werkzaam geweest als docent en onderwijskundige.

M.Konings@hhs.nl

Daphne Kuijlenburg

Daphne Kuijlenburg

Faculteit Business Finance & Marketing

Daphne Kuijlenburg
Faculteit Business Finance & Marketing

Daphne doet onderzoek naar de mogelijkheden om multidisciplinaire kennis en vakoverschrijdende thema's een prominentere plek te geven in de curriculumontwikkeling.

Reinekke Lengelle

Reinekke Lengelle

Faculteit Business, Finance & Marketing

Reinekke Lengelle
Faculteit Business, Finance & Marketing

Reinekke onderzoekt hoe creatief, expressief en reflectief schrijven ingezet kan worden voor persoonlijke en loopbaanontwikkeling.

r.h.gerding@hhs.nl

Elke Müller

Elke Müller

Faculteit IT & Design

Elke Müller
Faculteit IT & Design

Dr. Elke Müller is senior onderzoeker bij de Lectoraten Filosofie & Beroepspraktijk en Duurzame Talentontwikkeling. Ook is zij docent en coördinator in de Minor Reading Objects.

Karin Potting

Karin Potting

Faculteit Management & Organisatie

Karin Potting
Faculteit Management & Organisatie
Silvan Smulders

Silvan Smulders

Faculteit Business, Finance & Marketing

Silvan Smulders
Faculteit Business, Finance & Marketing

Projecten

Je eigen leerproces sturen met student agency

Om als professional een leven lang te blijven ontwikkelen in een steeds veranderend werkveld, is het nodig om aan het roer te staan van je eigen leerproces: student agency (stuurkracht). In het hoger onderwijs is het belangrijk dat we studenten hierop voorbereiden.
Lees meer

Learning communities in en voor de energietransitie

Door de energietransitie zijn de banen in de energiesector voortdurend in ontwikkeling. Een leven lang leren is voor de professionals in deze branche dus zeer relevant. Maar hoe geef je daaraan vorm?
Lees meer

Greenportprojecten: Een Leven Lang Ontwikkelen in de Greenport

De Nederlandse tuinbouw wil internationaal een succesvolle rol spelen bij de innovatie en verduurzaming van de sector. Daarom is blijven ontwikkelen essentieel.
Lees meer

Publicaties

Toolkit

4*4 PitStop methode voor pop-up professionele (leer-)netwerken

Werken, leren & innoveren vindt steeds meer in netwerkverband plaats. Dr. Max Aangenendt ontwikkelde samen met dr Christian Wallner (Hogeschool Leiden) de 4*4 PitStop methode.

Boek

Writing the Self

Dr. Reinekke Lengelle schreef het boek Writing the Self in Bereavement: A Story of Love, Spousal Loss, and Resilience. Dit boek gebruikt de schrijfmethode Writing the self, die Dr. Lengelle ontwikkelde.

Artikel

Het ontwikkelen van Flexpertise: Een nieuwe kijk op duurzame loopbanen

In een snel veranderende wereld wordt de vervaltijd van expertise steeds korter. Hierdoor is het steeds belangrijker om als expert up-to-date te blijven met nieuwe ontwikkelingen.

Boek

De kracht van verbinding: Loopbaanthematieken in het licht van veranderende beroepsbeelden

We leven en werken in een complexe, steeds veranderende, maatschappij. Hierdoor veranderen ook onze beroepen.

MOOC

Online cursus Teamontwikkeling

Het werken in teams wordt steeds belangrijker in organisaties. Het is belangrijk dat de samenwerking en het leerproces binnen teams zo goed mogelijk verlopen.

Artikel

Nepnieuws en het hoger onderwijs

Tijdens een minisymposium bij De Haagse Hogeschool, ter afscheid van Jos van Helvoort, werden de fenomenen nepnieuws en desinformatie van meerdere kanten belicht.
Download PDF

Boek

Innoveren met labs - hoe doe je dat? Ervaringen van Future-Proof Retail

'Innoveren met labs hoe doe je dat?' geeft je de praktische handvatten die je nodig hebt om een succesvol living lab op te zetten met de stakeholders in jouw context.

Rapport

European manifesto for inclusive learning: case studies in the Netherlands

"Mutual learning met een holistische aanpak”. Dit zijn twee van de belangrijkste conclusies van het onderzoek dat tussen november 2018 en maart 2020 is uitgevoerd door Karijn Nijhoff.

Rapport

PowerHouse, een afstudeercommunity voor vertragers en langstudeerders

Gericht op het bevorderen van gelijke kansen in het hoger onderwijs en het succesvol afstuderen van een groep kwetsbare studenten, is de learning community de PowerHouse ontwikkeld.

Nieuws

11 mei 2021

Zelf nepnieuws maken

Onderzoek

Onze samenleving wordt steeds digitaler. Het internet is vooral voor jongeren de voornaamste informatiebron.…
Lees meer