Introductie

Het lectoraat Designing Value Networks helpt organisaties en professionals om invloed uit te oefenen en innovatie te bevorderen binnen het ecosysteem waarin zij actief zijn.

Daarvoor ontwikkelt het lectoraat kennis en expertise over toegepaste modellen. Om ook in de toekomst succesvol te kunnen blijven, is het essentieel dat de leden van een ecosysteem hun onderlinge relaties kritisch bekijken en waar nodig bijstellen. Dat doen zij door de knooppunten (leden) en de connectoren (relaties) van hun netwerk via tools in kaart te brengen.

Over het lectoraat

Binnen het lectoraat zijn dit de belangrijkste onderzoeksvragen:

  • Hoe kunnen we een samenwerking zó ontwerpen dat die waarde en innovatie bevordert, binnen en buiten een ecosysteem?
  • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de leden binnen een ecosysteem impact kunnen hebben via zinvolle en innovatieve interacties?
  • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de waarde op lange termijn behouden blijft?
  • Welke nieuwe vormen van netwerkgedrag en relationele tools maken dit mogelijk?
  • Welke rol speelt design hierin en wat zijn de beperkingen van onze ontwerpen?

Het onderzoek van het lectoraat Designing Value Networks richt zich op vele vormen waarin organisaties en professionals met elkaar samenwerken. Een deel hiervan is al verkend door het lectoraat Innovation Networks.

De onderzoeksgroep stimuleert waardeontwerp binnen de regio en daarbuiten. Dat doen we door de interesse en expertise die er al is te ondersteunen.

Liliya Terzieva

Over de lector

dr. ir. Liliya Terzieva

Liliya Terzieva is gepromoveerd op het gebied van economische en organisatorische wetenschappen van vrije tijd en toerisme. Daarbij besteedt zij bijzondere aandacht aan de combinatie van ervaringen, innovatie en concurrentievermogen. Ze heeft zo’n 20 jaar internationale ervaring opgedaan in diverse sectoren: van non-profit tot zakelijk. Daarbij stond haar werk in het teken van ondernemend leren, waardecreatie, leiderschap, innovatief onderwijs en leren, ontwikkeling en kwaliteitsborging binnen toerisme en vrije tijd, ondernemerschap, strategisch ontwerp, imagineering, institutionele capaciteitsopbouw en organisatieontwikkeling.

Liliya is lid van de redactieraad van diverse (wetenschappelijke) tijdschriften. Ze is een actieve partner en lid van de Worldwide Association of Female Professionals. Daarnaast werkt ze als externe beoordelaar en co-creator van projecten die door de EU worden gefinancierd. Liliya werkt samen met onder meer de Beijing International Studies University, de Bulgarian Chamber of Education, Science and Culture, Fachhochschule Graubünden, de University of Montpellier en Fachhochschule Joanneum. Ze wordt vaak uitgenodigd als spreker op (inter)nationale academische en toegepaste onderzoeksconferenties. Daarnaast levert zij een bijdrage aan diverse fora op haar vakgebied.

l.v.terzieva@hhs.nl

LinkedIn profiel

Team

Gabriela Bustamante Castillo

Gabriela Bustamante Castillo

Gabriela Bustamante Castillo

Gabriela neemt deel aan het Futur Proof Labs project. Zij ontwerpt middels co-design een tool, waarmee lab coordinatoren worden ondersteunt bij het organiseren en onderhouden van hun Living Lab. 

Fenne van Doorn

Fenne van Doorn

Fenne van Doorn

Ze is ontwerponderzoeker bij het lectoraat Innovation Networks gespecialiseerd in contextual user research, co-research en co-design. 

f.a.p.vandoorn@hhs.nl

Heleen Geerts

Heleen Geerts

Practor ROC Mondriaan/MBO Rijnland

Heleen Geerts
Practor ROC Mondriaan/MBO Rijnland

Ze is docent onderzoeker (opleiding Ondernemerschap & Retail Management) en practor Retail.

06-19632040
h.geerts@hhs.nl

Eveline Kapteijn

Eveline Kapteijn

Liaison Onderwijs & Labs

Eveline Kapteijn
Liaison Onderwijs & Labs

Zij is docent/onderzoeker en richt haar onderzoek op Living Labs met als doel te onderzoeken op welke wijze de Trias Academica te verankeren in Living Labs.


e.f.kapteijn-kruijswijk@hhs.nl

Armand van Oostrom

Armand van Oostrom

Onderzoeker

Armand van Oostrom
Onderzoeker

Hij richt zich in zijn onderzoeksactiviteiten voornamelijk op de rol van netwerken bij het succesvol innoveren op het gebied van duurzaamheid bij het Midden- en Kleinbedrijf.

a.g.l.vanOostrom@hhs.nl

Anja Overdiek

Anja Overdiek

Associate lector

Anja Overdiek
Associate lector

Ze is associate lector bij het kenniscentrum Mission Zero van De Haagse Hogeschool. Haar onderzoeksgebieden zijn stakeholder engagement, co-design en “leren in labs”.

a.overdiek@hhs.nl

Alice Schut

Alice Schut

Onderzoeker

Alice Schut
Onderzoeker

Alice is onderzoeker bij het ‘Future Proof Labs’ project, dat zich (in het kort) richt op het ontdekken van good practices bij het opzetten en onderhouden van Living Labs. 

a.schut@hhs.nl

Janneke Sluijs

Janneke Sluijs

Janneke Sluijs
Barry Verbeek

Barry Verbeek

Barry Verbeek

Barry is gespecialiseerd in corporate communicatie, reputatiemanagement, internal branding, adviesvaardigheden, design thinking, strategisch denken en duurzaamheid.

b.verbeek@hhs.nl

Go to Barry Verbeek
drs. Bas van den Berg

Bas van den Berg

Senior onderzoeker

Bas van den Berg
Senior onderzoeker
Morgan Duta

Morgan Duta

Onderzoeker

Morgan Duta
Onderzoeker

Morgan onderzoekt vaardigheden die ontwerpers nodig hebben om geweldige facilitators te zijn, en hoe Design Onderwijs dat ondersteunt.

m.l.duta@hhs.nl

Maria F. Arias A.

Maria F. Arias A.

Docent Co-Creation & Design for Behavior Change

Maria F. Arias A.
Docent Co-Creation & Design for Behavior Change

Maria maakt deel uit van het project "Future proof labs", waar ze meewerkt aan het ontwerpen en testen van co-creatietools voor toekomstige facilitators. 

m.f.ariasarias@hhs.nl

Christine De Lille

Christine De Lille

Bijzonder lector

Liliya Terzieva

Liliya Terzieva

Lector

Liliya Terzieva
Lector

Liliya Terzieva is gepromoveerd op het gebied van economische en organisatorische wetenschappen van vrije tijd en toerisme.

Projecten

Future Proof Labs

Met dit project doet het lectoraat Innovation Networks onderzoek naar het effectief opzetten van en handelen in een living lab omgeving.
Lees meer

Duurzaam verpakken

Het project “Duurzaam verpakken” is gestart in april 2018 als een samenwerkingsverband van een drietal hogescholen (HAS, HHs en HvA), twee lectoraten (Innovation Networks en Circular Business) en het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV).
Lees meer

Project Netwerk Hogeschool

Een belangrijk doel van dit project is het inbedden van netwerkvorming in de organisatie. Hoe werken de verschillende lagen van de organisatie samen en hoe zorgen we dat onderwijs en onderzoek samen kunnen optrekken in het intern en externe netwerk van De Haagse?
Lees meer

Nieuws

9 juni 2022

Expertise Netwerk Systemisch Co-Design start met eerste onderzoeksprojecten

Onderzoek

Op maandag 30 mei vond de startbijeenkomst plaats van het Expertise Netwerk Systemisch Co-Design (ENSCD).
Lees meer
1 juni 2022

Expertisenetwerk Systemisch Co-Design

Onderzoek

Een creatieve aanpak voor het versnellen van maatschappelijke transities. Drie hogescholen gaan samen ontwerpgericht…
Lees meer

Publicaties

Boek

Innoveren met Labs 2.0 – Ruimte maken voor duurzaamheidstransities

Sta je voor een ingewikkelde transitieopgave? En wil je die het hoofd bieden in een living lab, samen met andere stakeholders?

Boek

Tools for Future – Proof Labs

In collaboration with Future-Proof Labs, researchers have developed three tools that provide support for multi-stakeholders that are dealing with challenges like miscommunication and differences in values.

Whitepaper

Living labs evalueren, hoe doe je dat?

Aangezien living labs geen doorsnee organisatievorm zijn, schieten conventionele managementtools vaak tekort. Daarom zijn er verschillende methoden en hulpmiddelen ontwikkeld die kunnen helpen.

Boek

Innoveren met labs – hoe doe je dat? Ervaringen van Future-Proof Retail

'Innoveren met labs hoe doe je dat?' geeft je de praktische handvatten die je nodig hebt om een succesvol living lab op te zetten met de stakeholders in jouw context.

Boek

Booklet Innovation Networks

Booklet for the Inauguration of Christine De Lille Research Group Innovation Networks May 24th 2018.
Download PDF