Kenniscentrum Mission Zero

Lectoraat Circular Business

Het lectoraat Circular Business ontwikkelt en verstrekt hulpmiddelen voor het modelleren van bedrijfsprocessen die op verschillende manieren waarde weten te creëren. De groep richt zich vooral op de circulariteit van het ecosysteem; (cross-sectorale) samenwerking binnen en buiten de waardeketens die nodig zijn om de cirkel rond te maken.

Over het lectoraat

Welkom bij het lectoraat Circular Business

Over de lector

dr. Kim Poldner

Kim is sinds 1 januari 2019 lector bij de faculteit Business, Finance & Marketing (BFM) aan de Haagse Hogeschool. Ze is ook aangesloten bij de Universiteit van Wageningen, waar ze het Circular Fashion Lab heeft opgericht. Door het samenbrengen van wetenschappers en ontwerpers levert het Circular Fashion Lab een bijdrage aan het creëren van nieuwe ‘categorieën’ materialen die voorheen onbekend waren in de mode-industrie, baanbrekende technologieën die de leveringsketen in de textielsector herdefiniëren en geïnspireerde organisatorische processen waardoor concurrenten veranderen in gelijkwaardige partners. Kim is gepromoveerd aan de Universiteit van St. Gallen in Zwitserland en heeft negen jaar in het buitenland gewoond en gewerkt. Ze heeft omvangrijke onderzoekservaring en kennis op het gebied van ondernemerschap, esthetica en duurzaamheid. Ook heeft ze bekroonde case studies geschreven over duurzame modepioniers zoals Veja en Osklen. Voorafgaand aan haar academische carrière richtte Kim in 2005 de eerste ecologische modewinkel in Nederland op en was ze de initiatiefneemster van het online platform Eco Fashion World. Haar groene garderobe, met onder meer haar geupcyclede trouwjurk, werd tentoongesteld in de expositie Wear I Am in 2017. Zie: www.wur.eu/circularfashion  

+31 (0)6 - 39 08 20 85
k.a.poldner@hhs.nl
De transitie naar een circulaire economie is minder een transitie van materialen en technologieën, en meer een transitie van mensen en waarden.
Projecten

Projecten

Trashure: Ontwerp als vliegwiel van lineaire naar circulaire bedrijfsmodellen

Trashure: Ontwerp als vliegwiel van lineaire naar circulaire bedrijfsmodellen

Doel van het project is het vergroten van bewustzijn aangaande textielconsumptie en het herwaarderen van textielafval en het vercommercialiseren van een toegankelijke productlijn met als primaire grondstof textielafval.

Lees verder
Next Fashion Retail

Next Fashion Retail

Hoewel consumenten aangeven duurzame aspecten van kleding belangrijk te vinden, verkoopt het aanbod duurzame kleding van MKB multi-brand fashion retailers slecht. De onderzoeksvraag van Next Fashion Retail (NFR) luidt: Hoe kunnen mkb multi-brand fashion retailers hun customer journey inrichten om de verkoop van duurzam(er)e kleding te vergroten? 
Lees verder
Goed Verpakt – Integrale verduurzaming van product-verpakkingscombinaties in de voedingsindustrie

Goed Verpakt – Integrale verduurzaming van product-verpakkingscombinaties in de voedingsindustrie

Bedrijven maken allerlei afwegingen bij het maken van een keuze voor de manier waarop zij foodproduct op een duurzame manier verpakken. Dit keuzeproces wordt de komende 2 jaar onderzocht door HAS Hogeschool samen met De Haagse Hogeschool (HHs), de Hogeschool van Amsterdam (HvA), het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken en een brede groep aan food- en verpakkingsbedrijven.
Lees verder
SMITZH: Smart Manufacturing Industriële Toepassingen Zuid-Holland

SMITZH: Smart Manufacturing Industriële Toepassingen Zuid-Holland

Zuid-Holland is rijk aan manufacturing industry. Aan maakbedrijven die met behulp van technologie allerlei producten ontwikkelen en op de markt brengen. Die bedrijven willen graag sneller, goedkoper, duurzamer en hoogwaardiger produceren, maar zijn vaak onvoldoende op de hoogte van eigentijdse, digitale mogelijkheden zoals robotisering en 3D-printen.
Lees verder
Duurzaam verpakken

Duurzaam verpakken

Het project “Duurzaam verpakken” is gestart in april 2018 als een samenwerkingsverband van een drietal hogescholen (HAS, HHs en HvA), twee lectoraten (Innovation Networks en Circular Business) en het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV). De doelstelling van het project is tweeledig: het stimuleren van duurzaam verpakken via zowel onderwijs als onderzoek. Zo leren studenten vanuit verschillende invalshoeken wetenschappelijke kennis rondom duurzaamheid direct in de praktijk toe te passen. Hierbij staat centraal: samenwerking en het leren van elkaar. 

Lees verder
Het ontwerpen en uitvoeren van een nationaal talentontwikkelingsprogramma Leiderschap voor de circulaire transitie

Het ontwerpen en uitvoeren van een nationaal talentontwikkelingsprogramma Leiderschap voor de circulaire transitie

In dit project, wat een samenwerking is tussen o.a. Het Groene Brein, het ministerie I&W en het kenniscentrum Mission Zero van de Haagse Hogeschool en het lectorenplatform circulaire economie (CE) een talentontwikkelingsprogramma op HBO+ niveau ontworpen. Dit programma zal een hybride karakter hebben waar studenten in transdisciplinaire teams gelinkt worden aan living labs met circulaire transitievraagstukken.

Lees verder
Het ontwerpen en uitvoeren van regeneratieve leerecologien in hoger onderwijs

Het ontwerpen en uitvoeren van regeneratieve leerecologien in hoger onderwijs

In dit promotieonderzoek wordt onderzoek gedaan naar wat de duurzaamheidtransitie betekend voor hoger onderwijs. Hoe kunnen we onderwijs co-creëren wat aansluit aan en bijdraagt aan het tot stand komen van meer duurzame toekomsten en wat vraagt dit van onderwijzers en het onderwijssysteem? Dit zijn de centrale vragen die behandeld worden in dit promotietraject. Dit onderzoek wordt gezamenlijk uitgevoerd met de WUR onder begeleiding van prof dr. Ir. Arjen Wals, lector dr. Kim Poldner & lector dr. Ellen Sjoer.

Lees verder
Circulaire bedrijfsvoering – facility management en ecologie in balans

Circulaire bedrijfsvoering – facility management en ecologie in balans

Met het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’ wil de Rijksoverheid een omslag maken naar een circulaire economie. In hun voorbeeldfunctie tegenover bedrijven en consumenten hebben overheidsorganisaties als doel gesteld om geen restafval te generen binnen hun bedrijfsvoering. Een afdeling facility management, gericht op ondersteuning van het primaire proces, kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren. De vraag is, hoe?
Lees verder
Energietransitie LV

Energietransitie LV

Net als alle Nederlandse gemeenten heeft Leidschendam-Voorburg de opgave om het gasnet los te laten. Kenniscentrum Mission Zero is gevraagd om vanuit meervoudig perspectief mee te denken over de realisatie van dit vraagstuk.

Lees verder
Podcast Wasted Tales

Podcast Wasted Tales

In de podcast serie Wasted Tales willen we je meenemen in de wereld van afval en andere materialen binnen de circulaire economie. Deze podcasts zijn gebaseerd op de projecten binnen het kenniscentrum Mission Zero, waar we praktijkgericht onderzoek doen naar regeneratieve manieren om een duurzame toekomst te creëren.
Lees verder
 Reshaping Business Education

Reshaping Business Education

In het project Reshaping Business Education richten wij ons op een anders georiënteerde opleiding en vorming van businessstudenten. We ontwikkelen onderwijs dat studenten in staat stelt om business te creëren die sociaal en ecologisch volhoudbaar is en die zo bijdraagt aan een economie die deugt. 
Lees verder
NEWRAIL

NEWRAIL

Gemeente Horst aan de Maas en ProRail willen stimuleren dat er meer duurzame energie wordt opgewekt. Als onderdeel van NEWRAIL (Noise Energy Wall Rail America in Limburg) onderzoeken zij een innovatieve manier die een hoge energieopbrengst oplevert. Namelijk geluidschermen voorzien van zonnepanelen. Zonnepanelen aanbrengen op geluidschermen is een nieuw en grensverleggend idee. Daarom is er nog onderzoek nodig naar de beste methode. Daarin voorziet het innovatieproject NEWRAIL (Noise Energy Wall Rail America in Limburg). Dit is een initiatief van ProRail met gemeente Horst aan de Maas, TNO, energiecoöperatie Reindonk Energie en De Haagse Hogeschool.
Lees verder
Publicaties