Kenniscentrum Mission Zero

Lectoraat Energy in Transition

De transitie van fossiele energie naar duurzame energie is cruciaal voor het voortbestaan van de wereld. Hoe gaan we in de toekomst in onze energie voorzien? Die vinden we door een uitstapje naar de toekomst. In die toekomst zijn we met zoveel mensen dat alles op duurzame energie moet werken. Maar vraag en aanbod van duurzame energie matchen vaak niet en de balans is wel noodzakelijk.

Over het lectoraat

Met het inzicht in die toekomst moeten we nu slimme keuzes maken. In ons lectoraat hebben we de keuze gemaakt om te werken aan: Smart Multi Commodity Grids en systeem keuzes met een focus op het matchen van vraag en aanbod van energie.

We doen onze toegepaste onderzoeken op het gebied van techniek en economie, in de sectoren: gebouwde omgeving, industrie, landbouw en vervoer maar beperken ons niet tot een bepaalde sector omdat juist de integrale benadering zo veel meerwaarde heeft en deze sector grenzen geen basis hebben in energietransitie.

Ontwikkeling energietransitie

Over de lector

dr. ir. ing. Sander Mertens

Sander Mertens begon zijn studie aan de Technische Hogeschool van Haarlem, studierichting Werktuigbouwkunde, waarna hij zich wilde verdiepen en koos voor een studie Technische Natuurkunde aan de TU Delft. Na een tijdje gewerkt te hebben in het bedrijfsleven is hij teruggekeerd naar de TU Delft om te promoveren bij Lucht en Ruimtevaart op windenergie in de gebouwde omgeving. Tijdens zijn promotietraject heeft hij de afdeling windenergie/bouwfysica opgezet bij het ingenieursbureau DHV. Daarna heeft hij Ingreenious opgericht om Internationaal advieswerk te doen en werkte hij onder andere 9 jaar in zijn eigen bedrijf Windchallenge aan projecten in de windenergie. In augustus 2018 werd hij benoemd tot lector Energy in Transition. Naast zijn werk als lector aan de Haagse Hogeschool bekleedt hij een KIVI-leerstoel.

s.mertens@hhs.nl
Het matchen van vraag en aanbod van energie wordt de opgave voor de energietransitie issue
Projecten

Projecten

NEWRAIL

NEWRAIL

Gemeente Horst aan de Maas en ProRail willen stimuleren dat er meer duurzame energie wordt opgewekt. Als onderdeel van NEWRAIL (Noise Energy Wall Rail America in Limburg) onderzoeken zij een innovatieve manier die een hoge energieopbrengst oplevert. Namelijk geluidschermen voorzien van zonnepanelen. Zonnepanelen aanbrengen op geluidschermen is een nieuw en grensverleggend idee. Daarom is er nog onderzoek nodig naar de beste methode. Daarin voorziet het innovatieproject NEWRAIL (Noise Energy Wall Rail America in Limburg). Dit is een initiatief van ProRail met gemeente Horst aan de Maas, TNO, energiecoöperatie Reindonk Energie en de Haagse Hogeschool.
Lees verder
Businesscase voor Living Lab Smart Grid (Groene Mient)

Businesscase voor Living Lab Smart Grid (Groene Mient)

Het doel van het onderzoek is komen tot een levensvatbare businesscase, gericht op de technische en economische haalbaarheid van klein schaal peer-to-peer stroom en warmte energie levering via de analyse van een pilot case van Living Lab Groene Mient.
Lees verder
Simulatiemodel zonnepanelen

Simulatiemodel zonnepanelen

Ontwikkeling van een simulatiemodel voor het berekenen van de opbrengst van willekeurig georienteerde zonnepanelen. Doel is inzicht en antwoord kunnen geven op de vraag of alternatieve orientatie van zonnepanelen een sigificante rol kan spelen in het beter matchen van aanbod van zonne energie op de actuele vraag.
Lees verder
Smart Huis

Smart Huis

Het gebruik van hernieuwbare energie zoals windenergie en energie van zonnepanelen is zeer belangrijk voor een beter milieu. De energieproductie van windenergie en zonnepanelen kan vaak schommelen, afhankelijk van het weer en tijd, soms is de productie heel hoog en soms heel laag. Dus een Smart Energy Controller is nodig om de energiedistributie efficiënt te maken.
Lees verder
Economische consequenties bij gebruik waterstof

Economische consequenties bij gebruik waterstof

Tijdens het project wordt getracht om de economische impact van waterstof in de energiebehoefte in kaart te brengen. Er wordt vooral een focus gelegd op de route die waterstof heeft. Vanaf het begin, de aanmaak van waterstof tot en met het gebruik in een huiselijke omgeving. De nadruk in huiselijke omgeving zal vooral gaan liggen op verwarming.
Lees verder
Kennis- en praktijkcentrum voor Energietransitie (KPE)

Kennis- en praktijkcentrum voor Energietransitie (KPE)

Het KPE wil bijdragen aan de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, waar veel veranderingen plaatsvinden op het gebied van energietransitie. Om deze kloof te dichten wordt kennis gedeeld en zo wordt de ‘Next professional’ opgeleid. Het KPE richt zich voornamelijk op de studenten, docenten in de reguliere opleidingen van het ROC Mondriaan die een opleiding volgen binnen de bouw- en installatiesector. 
Lees verder
In het eerste onderwijsblok biedt het lectoraat de minor Smart Energy Management & Design aan. Studenten bedenken in een multidisciplinaire omgeving, een renovatieplan voor een bestaand gebouw met als doel deze tot energie neutraal niveau te krijgen.
Publicaties