Kenniscentrum Mission Zero

Lectoraat Energy in Transition

De transitie van fossiele energie naar duurzame energie is cruciaal voor het voortbestaan van de wereld. Hoe gaan we in de toekomst in onze energie voorzien? Die vinden we door een uitstapje naar de toekomst. In die toekomst zijn we met zoveel mensen dat alles op duurzame energie moet werken. Maar vraag en aanbod van duurzame energie matchen vaak niet en de balans is wel noodzakelijk.

Over het lectoraat

Met het inzicht in die toekomst moeten we nu slimme keuzes maken. In ons lectoraat hebben we de keuze gemaakt om te werken aan: Smart Multi Commodity Grids en systeem keuzes met een focus op het matchen van vraag en aanbod van energie.

We doen onze toegepaste onderzoeken op het gebied van techniek en economie, in de sectoren: gebouwde omgeving, industrie, landbouw en vervoer maar beperken ons niet tot een bepaalde sector omdat juist de integrale benadering zo veel meerwaarde heeft en deze sector grenzen geen basis hebben in energietransitie.

Ontwikkeling energietransitie

Over de lector

dr. ir. ing. Sander Mertens

Sander Mertens begon zijn studie aan de Technische Hogeschool van Haarlem, studierichting Werktuigbouwkunde, waarna hij zich wilde verdiepen en koos voor een studie Technische Natuurkunde aan de TU Delft. Na een tijdje gewerkt te hebben in het bedrijfsleven is hij teruggekeerd naar de TU Delft om te promoveren bij Lucht en Ruimtevaart op windenergie in de gebouwde omgeving. Tijdens zijn promotietraject heeft hij de afdeling windenergie/bouwfysica opgezet bij het ingenieursbureau DHV. Daarna heeft hij Ingreenious opgericht om Internationaal advieswerk te doen en werkte hij onder andere 9 jaar in zijn eigen bedrijf Windchallenge aan projecten in de windenergie. In augustus 2018 werd hij benoemd tot lector Energy in Transition. Naast zijn werk als lector aan de Haagse Hogeschool bekleedt hij een KIVI-leerstoel.

s.mertens@hhs.nl
Het matchen van vraag en aanbod van energie wordt de opgave voor de energietransitie issue
Projecten
In het eerste onderwijsblok biedt het lectoraat de minor Smart Energy Management & Design aan. Studenten bedenken in een multidisciplinaire omgeving, een renovatieplan voor een bestaand gebouw met als doel deze tot energie neutraal niveau te krijgen.
Publicaties