Kenniscentrum Mission Zero

Lectoraat Energy in Transition

De transitie van fossiele energie naar duurzame energie is cruciaal voor het voortbestaan van de wereld. Hoe gaan we in de toekomst in onze energie voorzien? Die vinden we door een uitstapje naar de toekomst. In die toekomst zijn we met zoveel mensen dat alles op duurzame energie moet werken. Maar vraag en aanbod van duurzame energie matchen vaak niet en de balans is wel noodzakelijk.

Jaarverslag 2020 (pdf)
Over het lectoraat

Met het inzicht in die toekomst moeten we nu slimme keuzes maken. In ons lectoraat hebben we de keuze gemaakt om te werken aan: Smart Multi Commodity Grids en systeem keuzes met een focus op het matchen van vraag en aanbod van energie.

We doen onze toegepaste onderzoeken op het gebied van techniek en economie, in de sectoren: gebouwde omgeving, industrie, landbouw en vervoer maar beperken ons niet tot een bepaalde sector omdat juist de integrale benadering zo veel meerwaarde heeft en deze sector grenzen geen basis hebben in energietransitie.

Er zijn drie energiedragers die de energietransitie faciliteren: elektriciteit als gelijkspanning, warmte en waterstof. Deze drie dragers worden gevoed door zonne- en windenergie. Met welk systeem is dit het beste te faciliteren? Onderzoek naar de juiste systeemkeuzes is nodig om een volhoudbare en economische energievoorziening in Nederland te realiseren. 

Smart Technology

Ook het thema Smart Technology is onderdeel van het lectoraat. De inzet van Smart Technology biedt kansen voor een efficiënter en economischer gebruik van energie door het voorkomen van opslag en transport van duurzaam opgewekte energie. 

Doelen

  • Het vinden van richtinggevende, innovatieve, kostenefficiënte oplossingen middels technisch en economisch onderzoek van de kenniskring van het lectoraat. 
  • Het definiëren en het op de kaart zetten van technisch toegepast onderzoek aan het hbo.
  • Samenwerken met andere lectoraten die voor het onderzoek van het lectoraat Energy in Transition van belang zijn.

Over de lector

dr. ir. ing. Sander Mertens

Sander Mertens begon zijn studie aan de Technische Hogeschool van Haarlem, studierichting Werktuigbouwkunde, waarna hij zich wilde verdiepen en koos voor een studie Technische Natuurkunde aan de TU Delft. Na een tijdje gewerkt te hebben in het bedrijfsleven is hij teruggekeerd naar de TU Delft om te promoveren bij Lucht en Ruimtevaart op windenergie in de gebouwde omgeving. Tijdens zijn promotietraject heeft hij de afdeling windenergie/bouwfysica opgezet bij het ingenieursbureau DHV. Daarna heeft hij Ingreenious opgericht om Internationaal advieswerk te doen en werkte hij onder andere 9 jaar in zijn eigen bedrijf Windchallenge aan projecten in de windenergie. In augustus 2018 werd hij benoemd tot lector Energy in Transition. In 2020 is Sander aangesteld als Joint-Director van het kenniscentrum Mission Zero. Naast zijn werk als lector aan de Haagse Hogeschool bekleedt hij een KIVI-leerstoel.

Nevenfuncties

  • Raad van Advies Energy Common Leidschendam-Voorburg
  • Raad van Advies I-EM Delft
  • Lid lectorenplatform Urban Energy
  • Lid stuurgroep Energy Switch
  • Lid Het Groene Brein
Publicaties: ResearchGate
s.mertens@hhs.nl
Het matchen van vraag en aanbod van energie wordt de opgave voor de energietransitie issue
Projecten

Projecten

Het DC-Lab

Het DC-Lab

De plek waar het onderwijs en onderzoek bij elkaar samen komen. In het DC-Lab werken studenten en onderzoekers met elkaar samen aan diverse technische uitdagingen in de gelijkspanning. In het DC-Lab worden onderzoeksvraagstukken als deelprojecten aangeboden aan studenten die een stage of afstudeerstage lopen in het DC-Lab. Dit wordt gedaan in samenwerking met het bedrijfsleven.
Lees verder
Energietransitie LV

Energietransitie LV

Net als alle Nederlandse gemeenten heeft Leidschendam-Voorburg de opgave om het gasnet los te laten. Kenniscentrum Mission Zero is gevraagd om vanuit meervoudig perspectief mee te denken over de realisatie van dit vraagstuk.

Lees verder
NEWRAIL

NEWRAIL

Gemeente Horst aan de Maas en ProRail willen stimuleren dat er meer duurzame energie wordt opgewekt. Als onderdeel van NEWRAIL (Noise Energy Wall Rail America in Limburg) onderzoeken zij een innovatieve manier die een hoge energieopbrengst oplevert. Namelijk geluidschermen voorzien van zonnepanelen. Zonnepanelen aanbrengen op geluidschermen is een nieuw en grensverleggend idee. Daarom is er nog onderzoek nodig naar de beste methode. Daarin voorziet het innovatieproject NEWRAIL (Noise Energy Wall Rail America in Limburg). Dit is een initiatief van ProRail met gemeente Horst aan de Maas, TNO, energiecoöperatie Reindonk Energie en De Haagse Hogeschool.
Lees verder
Hydrogen Heating Studies

Hydrogen Heating Studies

De Nederlandse regering heeft besloten dat we in Nederland in 2050 “van (aard)gas los” moeten zijn. Overstappen op all electric verwarmen is niet volhoudbaar vanwege te hoge belasting van het elektriciteitsnet en bijbehorende hoge kosten. Bovendien betekent elektrisch verwarmen een grote mismatch tussen energieaanbod van zonnepanelen in de zomer en energievraag voor verwarmen in de winter, waarvoor energieopslag nodig is. Verwarmen met duurzaam geproduceerde waterstof is een interessant alternatief omdat waterstof opslagmedium van energie is voor seizoensoverbrugging.
Lees verder
Het TransAct-model, voor een leven lang leren in de installatiewereld

Het TransAct-model, voor een leven lang leren in de installatiewereld

De installatiebranche is volop in beweging. Een leven lang leren is voor de professionals in deze branche dus zeer relevant. Maar hoe geef je daaraan vorm? In het project TransAct onderzoeken en ontwikkelen we digitale instrumenten die hen kunnen ondersteunen in co-creatie, netwerkleren en samenwerkend leren. Als lectoraat Duurzame Talentontwikkeling participeren wij in dit door NWO gefinancierde project. De faculteit Technologie, Innovatie en Samenleving (TIS) en het lectoraat Energy in Transition van De Haagse Hogeschool werken graag mee aan dit onderzoek.
Lees verder
Energietransitie HTM

Energietransitie HTM

In Den Haag worden mogelijk kansen gemist om de Energietransitie goedkoper en sneller te laten verlopen. Grote daken en gevels van gebouwen en bestaande infrastructuur van HTM, worden suboptimaal gebruikt voor respectievelijk opwek en distributie. Dat kan anders en daar is veel winst voor de energietransitie mee te boeken! Dit project zal daarom onderzoek doen aan de mogelijkheden voor een optimaler gebruik van deze opwek en distributiemogelijkheden. Daarnaast zal ook de mogelijkheid van eigen gebruik van de opgewekte duurzame energie onderzocht worden.
Lees verder
B4B Brains for Buildings

B4B Brains for Buildings

Brains 4 Buildings is een meerjarenprogramma dat gericht is op de ontwikkeling van methoden om big data van slimme meters, gebouwbeheersystemen en het Internet of Things te benutten om het energieverbruik te verminderen, het comfort te verhogen, flexibel in te spelen op het gedrag van gebruikers en het lokale energieaanbod en de energievraag, en te besparen op de onderhoudskosten van installaties. Dit zal gebeuren door de ontwikkeling van snellere en efficiëntere Machine Learning en Artificial Intelligence modellen en algoritmen. Het project is gericht op utiliteitsgebouwen, zoals commerciële en institutionele gebouwen.
Lees verder
Publicaties
Actueel