Kenniscentrum Mission Zero

Lectoraat Energy in Transition

De transitie van fossiele energie naar duurzame energie is cruciaal voor het voortbestaan van de wereld. Hoe gaan we in de toekomst in onze energie voorzien? Die vinden we door een uitstapje naar de toekomst. In die toekomst zijn we met zoveel mensen dat alles op duurzame energie moet werken. Maar vraag en aanbod van duurzame energie matchen vaak niet en de balans is wel noodzakelijk.

Jaarverslag 2020 (pdf)
Over het lectoraat

Met het inzicht in die toekomst moeten we nu slimme keuzes maken. In ons lectoraat hebben we de keuze gemaakt om te werken aan: Smart Multi Commodity Grids en systeem keuzes met een focus op het matchen van vraag en aanbod van energie.

We doen onze toegepaste onderzoeken op het gebied van techniek en economie, in de sectoren: gebouwde omgeving, industrie, landbouw en vervoer maar beperken ons niet tot een bepaalde sector omdat juist de integrale benadering zo veel meerwaarde heeft en deze sector grenzen geen basis hebben in energietransitie.

Er zijn drie energiedragers die de energietransitie faciliteren: elektriciteit als gelijkspanning, warmte en waterstof. Deze drie dragers worden gevoed door zonne- en windenergie. Met welk systeem is dit het beste te faciliteren? Onderzoek naar de juiste systeemkeuzes is nodig om een volhoudbare en economische energievoorziening in Nederland te realiseren. 

Smart Technology

Ook het thema Smart Technology is onderdeel van het lectoraat. De inzet van Smart Technology biedt kansen voor een efficiënter en economischer gebruik van energie door het voorkomen van opslag en transport van duurzaam opgewekte energie. 

Doelen

 • Het vinden van richtinggevende, innovatieve, kostenefficiënte oplossingen middels technisch en economisch onderzoek van de kenniskring van het lectoraat. 
 • Het definiëren en het op de kaart zetten van technisch toegepast onderzoek aan het hbo.
 • Samenwerken met andere lectoraten die voor het onderzoek van het lectoraat Energy in Transition van belang zijn.

Ontwikkeling energietransitie

Over de lector

dr. ir. ing. Sander Mertens

Sander Mertens begon zijn studie aan de Technische Hogeschool van Haarlem, studierichting Werktuigbouwkunde, waarna hij zich wilde verdiepen en koos voor een studie Technische Natuurkunde aan de TU Delft. Na een tijdje gewerkt te hebben in het bedrijfsleven is hij teruggekeerd naar de TU Delft om te promoveren bij Lucht en Ruimtevaart op windenergie in de gebouwde omgeving. Tijdens zijn promotietraject heeft hij de afdeling windenergie/bouwfysica opgezet bij het ingenieursbureau DHV. Daarna heeft hij Ingreenious opgericht om Internationaal advieswerk te doen en werkte hij onder andere 9 jaar in zijn eigen bedrijf Windchallenge aan projecten in de windenergie. In augustus 2018 werd hij benoemd tot lector Energy in Transition. In 2020 is Sander aangesteld als Joint-Director van het kenniscentrum Mission Zero. Naast zijn werk als lector aan de Haagse Hogeschool bekleedt hij een KIVI-leerstoel.

Nevenfuncties

 • Raad van Advies Energy Common Leidschendam-Voorburg
 • Raad van Advies I-EM Delft
 • Lid lectorenplatform Urban Energy
 • Lid stuurgroep Energy Switch
 • Lid Het Groene Brein
ResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Sander-Mertens
s.mertens@hhs.nl
Het matchen van vraag en aanbod van energie wordt de opgave voor de energietransitie issue
Projecten

Projecten

Energietransitie LV

Energietransitie LV

Net als alle Nederlandse gemeenten heeft Leidschendam-Voorburg de opgave om het gasnet los te laten. Kenniscentrum Mission Zero is gevraagd om vanuit meervoudig perspectief mee te denken over de realisatie van dit vraagstuk.

Lees verder
NEWRAIL

NEWRAIL

Gemeente Horst aan de Maas en ProRail willen stimuleren dat er meer duurzame energie wordt opgewekt. Als onderdeel van NEWRAIL (Noise Energy Wall Rail America in Limburg) onderzoeken zij een innovatieve manier die een hoge energieopbrengst oplevert. Namelijk geluidschermen voorzien van zonnepanelen. Zonnepanelen aanbrengen op geluidschermen is een nieuw en grensverleggend idee. Daarom is er nog onderzoek nodig naar de beste methode. Daarin voorziet het innovatieproject NEWRAIL (Noise Energy Wall Rail America in Limburg). Dit is een initiatief van ProRail met gemeente Horst aan de Maas, TNO, energiecoöperatie Reindonk Energie en De Haagse Hogeschool.
Lees verder
Hydrogen Heating Studies

Hydrogen Heating Studies

De Nederlandse regering heeft besloten dat we in Nederland in 2050 “van (aard)gas los” moeten zijn. Overstappen op all electric verwarmen is niet volhoudbaar vanwege te hoge belasting van het elektriciteitsnet en bijbehorende hoge kosten. Bovendien betekent elektrisch verwarmen een grote mismatch tussen energieaanbod van zonnepanelen in de zomer en energievraag voor verwarmen in de winter, waarvoor energieopslag nodig is. Verwarmen met duurzaam geproduceerde waterstof is een interessant alternatief omdat waterstof opslagmedium van energie is voor seizoensoverbrugging.
Lees verder
Het TransAct-model, voor een leven lang leren in de installatiewereld

Het TransAct-model, voor een leven lang leren in de installatiewereld

De installatiebranche is volop in beweging. Een leven lang leren is voor de professionals in deze branche dus zeer relevant. Maar hoe geef je daaraan vorm? In het project TransAct onderzoeken en ontwikkelen we digitale instrumenten die hen kunnen ondersteunen in co-creatie, netwerkleren en samenwerkend leren. Als lectoraat Duurzame Talentontwikkeling participeren wij in dit door NWO gefinancierde project. De faculteit Technologie, Innovatie en Samenleving (TIS) en het lectoraat Energy in Transition van De Haagse Hogeschool werken graag mee aan dit onderzoek.
Lees verder
Energietransitie HTM

Energietransitie HTM

In Den Haag worden mogelijk kansen gemist om de Energietransitie goedkoper en sneller te laten verlopen. Grote daken en gevels van gebouwen en bestaande infrastructuur van HTM, worden suboptimaal gebruikt voor respectievelijk opwek en distributie. Dat kan anders en daar is veel winst voor de energietransitie mee te boeken! Dit project zal daarom onderzoek doen aan de mogelijkheden voor een optimaler gebruik van deze opwek en distributiemogelijkheden. Daarnaast zal ook de mogelijkheid van eigen gebruik van de opgewekte duurzame energie onderzocht worden.
Lees verder
B4B Brains for Buildings

B4B Brains for Buildings

Brains 4 Buildings is een meerjarenprogramma dat gericht is op de ontwikkeling van methoden om big data van slimme meters, gebouwbeheersystemen en het Internet of Things te benutten om het energieverbruik te verminderen, het comfort te verhogen, flexibel in te spelen op het gedrag van gebruikers en het lokale energieaanbod en de energievraag, en te besparen op de onderhoudskosten van installaties. Dit zal gebeuren door de ontwikkeling van snellere en efficiëntere Machine Learning en Artificial Intelligence modellen en algoritmen. Het project is gericht op utiliteitsgebouwen, zoals commerciële en institutionele gebouwen.
Lees verder

Afgeronde projecten

 • Kennis- en praktijkcentrum voor Energietransisitie (KPE)
 • DCT-REES
 • DCDA
 • HP Launch
Publicaties

Publicatielijst

T. Čurčić, R. R. Kalloe, M. A. Kreszner, O. van Luijk, S. Puertas Puchol, E. Caba Batuecas, T. B. Salcedo Rahola ‘Gaining insights into dwelling characteristics using machine learning for policy making on nearly zero-energy buildings with the use of smart meter and weather data’, J. sustain. dev. energy water environ. syst., vol. N/A, no. N/A, pp. 0–0, Mar. 2021, http://dx.doi.org/10.13044/j.sdewes.d9.0388.

N. Chrysochoidis-Antsos, G. J. W. van Bussel, J. Bozelie, S. M. Mertens, and A. J. M. van Wijk, ‘Performance Characteristics of A Micro Wind Turbine Integrated on A Noise Barrier’, Energies, vol. 14, no. 5, p. 1288, Feb. 2021, http://dx.doi.org/10.3390/en14051288.

A. Taal and L. Itard, ‘P&ID-based symptom detection for automated energy performance diagnosis in HVAC systems’, Automation in Construction, vol. 119, p. 103344, Nov. 2020, http://dx.doi.org/10.1016/j.autcon.2020.103344

A. Taal and L. Itard, ‘P&ID-based automated fault identification for energy performance diagnosis in HVAC systems: 4S3F method, development of DBN models and application to an ATES system’, Energy and Buildings, vol. 224, p. 110289, Oct. 2020, http://dx.doi.org/10.1016/j.enbuild.2020.110289.

A. Taal and L. Itard, ‘Fault detection and diagnosis for indoor air quality in DCV systems: Application of 4S3F method and effects of DBN probabilities’, Building and Environment, vol. 174, p. 106632, May 2020, http://dx.doi.org/10.1016/j.buildenv.2019.106632.

S. M. Mertens, ‘Supply-side management of wind and solar PV’, presented at the 15th SDEWES conference, Cologne, Germany, Sep. 2020.

P. J. van Duijsen and D. C. Zuidervliet, ‘Structuring, Controlling and Protecting the DC Grid’, in 2020 International Symposium on Electronics and Telecommunications (ISETC), Timisoara, Romania, Nov. 2020, pp. 1–4, http://dx.doi.org/10.1109/ISETC50328.2020.9301065.

P. J. van Duijsen, D. C. Zuidervliet, and J. B. Woudstra, ‘Electronic Learning Experience Setup : Power Electronics and Electrical Drive Education’, in 2020 43rd International Convention on Information, Communication and Electronic Technology (MIPRO), Opatija, Croatia, Sep. 2020, pp. 1549–1554, http://dx.doi.org/10.23919/MIPRO48935.2020.9245230.

N. Chrysochoidis-Antsos, A. V. Amoros, G. J. W. van Bussel, S. M. Mertens, and A. J. M. van Wijk, ‘Wind resource characteristics and energy yield for micro wind turbines integrated on noise barriers – An experimental study’, Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, vol. 203, p. 104206, Aug. 2020, http://dx.doi.org/10.1016/j.jweia.2020.104206.

B. de Keijzer, P. de Visser, V. García Romillo, V. Gómez Muñoz, D. Boesten, M. Meezen and T. B. Salcedo Rahola ‘Forecasting residential gas consumption with machine learning algorithms on weather data’, E3S Web Conf., vol. 111, p. 05019, 2019, http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/201911105019.

P. J. van Duijsen, D. C. Zuidervliet, and M. Dirksen, ‘Enhancing laboratory learning experience: A new experimental set-up for power electronics and electrical drive education’, Budapest, Hungary, Sep. 2019, pp. 370–379, [Online]. Available: https://www.sefi.be/wpcontent/uploads/2019/10/SEFI2019_Proceedings.pdf.

P. J. van Duijsen, J. B. Woudstra, and D. C. Zuidervliet, ‘Requirements on Power Electronics for converting Kitchen Appliances from AC to DC ’, Wellington, South Africa, 2019, pp. 190–197, https://ieeexplore.ieee.org/document/8734392.

P. van Duijsen, J. Woudstra, and D. Zuidervliet, ‘Control and Protection in Low Voltage DC Grids’, SSRN Journal, 2019, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3638072.

B. Nanhekhan, J. Woudstra, and P. van Duijsen, ‘Brushed universal motor controller for DC-grids’, in 2018 19th International Conference on Research and Education in Mechatronics (REM), Delft, Jun. 2018, pp. 153–158, http://dx.doi.org/10.1109/REM.2018.8421781.

P. van Duijsen, W. Akerboom, and J. Woudstra, ‘Combined DC/AC supply on a single distribution cable’, in 2018 7th International Energy and Sustainability Conference (IESC), Cologne, May 2018, pp. 1–8, http://dx.doi.org/10.1109/IESC.2018.8439962.

P. J. van Duijsen, J. Woudstra, and P. van Willigenburg, ‘Educational setup for Power Electronics and IoT’, in 2018 19th International Conference on Research and Education in Mechatronics (REM), Delft, Jun. 2018, pp. 147–152, http://dx.doi.org/10.1109/REM.2018.8421802.
Actueel

Activiteiten


 1. 17 mei 2022
  Werkconferentie Sterk op Stroom 17 Mei
Bekijk al onze activiteiten