Kenniscentrum Digital Operations & Finance

Lectoraat Smart Sustainable Manufacturing

Hoe lever je producten zoals warmtepompen, satellieten, melkrobots, of sensoren af met een ‘duurzaamheidspaspoort’ en hoe ga je als leverancier bijdragen aan slimmere producten die - gemeten over hun totale levensduur - zo duurzaam mogelijk zijn? Kunnen productielijnen zelflerend worden, zodat ze in staat zijn om zelf assemblage-instructies te bedenken voor nieuwe producten en kwaliteitstesten voor te stellen? Hoe schakel je als leverancier en producent van een airco-unit over naar het leveren van ‘airco-as-a-service’?

Over het lectoraat

Digitalisering en automatisering maken het mogelijk om productiesystemen slimmer te maken. Hierdoor kun je ingewikkelde producten tegen een redelijke kostprijs in de regio maken. Met behulp van sensoren kunnen gegevens over het gebruik en de ‘gezondheid’ van een product over zijn hele levensduur worden geobserveerd. Dit is heel nuttig, bijvoorbeeld om voorspellingen over benodigd onderhoud te kunnen doen, maar ook om als leverancier heel actief bij te dragen aan het verlengen van de levensduur en het product duurzamer te maken. Het lectoraat Smart Sustainable Manufacturing richt zich op het ontwikkelen van geautomatiseerde, flexibele en gedeelde productiefaciliteiten voor prototypes en kleine series, waarin geëxperimenteerd en geleerd kan worden van elkaar, en op het ontwikkelen van ‘waardeketens’ voor duurzame ‘Product-Services’ (een Product-Service is het aanbieden van een dienst in plaats van het product zelf, denk bijvoorbeeld aan de Swap-fiets).

Duurzaamheid vindt het lectoraat belangrijk: slim (her)gebruik van materialen, maar ook duurzaam inzetten van medewerkers in een productieproces. Samenwerken is het andere kernwoord: samenwerken in de keten, slimme samenwerking tussen mensen en robots in een productieproces, ‘samenwerken’ in ‘factory-as-a-service’. Tot slot: uitwisselbaarheid. Uitwisselbaarheid van gegevens tussen robots, tussen het engineering- en het maakproces, tussen verschillende partijen die een product beheren, of tussen componenten om de levensduur van een product te verlengen etc.

Het lectoraat is per 1 januari 2021 van start gegaan. In de komende maanden wordt er gestart met concrete onderzoeksprojecten.

Over de lector

dr. ir. Jenny Coenen

Dr.ir. Jenny Coenen studeerde af als scheepsbouwkundige aan de Technische Universiteit Delft en promoveerde daar in 2008 op het gebied van scheepsproductie. Ze werkte als onderzoeker, (universitair) docent, ontwikkelaar en adviseur bij Royal IHC, TU Delft, Scheepvaart en Transport College (STC) en Marstrat. Ze werkte met name aan onderzoeken rondom het verbeteren van (de samenwerking in) de productieketen en engineering- en productieprocessen; zowel binnen bedrijven als tussen bedrijven onderling. Sinds 2011 is ze ook actief als docent in het master- en bacheloronderwijs. In 2021 is ze benoemd tot lector aan De Haagse Hogeschool.
Nevenfuncties

Docent Scheepvaart & Transport College Rotterdam (Master Shipping & Transport, HBO Maritieme Techniek Deeltijd)
Partner Marstrat (adviesbureau voor de maritieme industrie)

06 - 18 53 54 71
j.m.g.coenen@hhs.nl
Een slimme, flexibele, efficiënte en duurzame maakindustrie zorgt voor aantrekkelijk werk nu en in de toekomst.

Onderzoekslijnen

  • Ontwikkelen van coöperatieve en flexibele productiefaciliteiten voor prototypes en kleine series, waarin geëxperimenteerd en geleerd kan worden van elkaar;
  • Circulair en duurzaam produceren;
  • Ontwikkelen en implementeren van ‘Smart Manufacturing-bouwstenen’ waarin best-practices gebundeld worden tot bouwstenen voor productieautomatisering die laagdrempelig geïmplementeerd kunnen worden.
Projecten

Projecten

SMITZH: Smart Manufacturing Industriële Toepassingen Zuid-Holland

SMITZH: Smart Manufacturing Industriële Toepassingen Zuid-Holland

Zuid-Holland is rijk aan manufacturing industry. Aan maakbedrijven die met behulp van technologie allerlei producten ontwikkelen en op de markt brengen. Die bedrijven willen graag sneller, goedkoper, duurzamer en hoogwaardiger produceren, maar zijn vaak onvoldoende op de hoogte van eigentijdse, digitale mogelijkheden zoals robotisering en 3D-printen.
Lees verder
Contact
Lector Smart Sustainable Manufacturing

dr.ir. Jenny Coenen
06 - 18 53 54 71
j.m.g.coenen@hhs.nl

inOndersteuning:
Astrid Jansen
a.p.jansen@hhs.nl