Introductie

Hoe kunnen we in de regio Haaglanden in de jeugdhulp meer inzetten op preventie en het opvoedkundig klimaat in gezinnen, wijken en voorzieningen versterken? Hoe zorgen we dat professionals uitgaan van de mogelijkheden van jeugdigen, hun ouders en hun netwerk in het bieden van passende zorg?

Wat hebben professionals nodig om kleine opvoed- en opgroeizorgen niet onnodig te problematiseren (normalisering) en kwetsbaarheden in opvoeden en opgroeien te accepteren (ontzorgen)?

Over het lectoraat

Met praktijkgericht onderzoek draagt het lectoraat bij aan het realiseren van bovenstaande centrale uitgangspunten van de transformatie en daarmee aan een effectievere jeugdhulp.

De onderzoeken van het lectoraat geven daarnaast inzicht in:

  • de factoren die het effectief en in samenwerking opereren van jeugdhulpprofessionals beïnvloeden
  • de kennis en competenties die daarvoor vereist zijn
  • de optimale samenstelling van de lokale teams
  • en de werkzame factoren in de governance van lokale jeugdhulpstelsels.  

Het lectoraat doet dit in nauwe samenwerking met het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden, waarin gemeenten en jeugdhulpinstellingen deelnemen.

Lees meer over onze onderzoekslijnen, onze methodologie en onze groeiambities in ons meerjarenplan.

Rob Gilsing

Over de lector

Dr. Rob Gilsing

Rob Gilsing studeerde politicologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, afstudeerrichting Internationale Betrekkingen. Bij dezelfde vakgroep Politicologie deed hij vervolgens onderzoek naar de relatie tussen burger en lokaal bestuur. Vanaf 1996 werkte hij bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en deed onderzoek naar lokaal jeugdbeleid. Hierop promoveerde hij in 2005. Andere belangrijke onderzoekslijnen bij het SCP waren lokaal sociaal beleid en lokaal Wmo-beleid. In 2009 werd hij hoofd van de onderzoeksgroep Jeugd, opvoeding en onderwijs bij het Verwey-Jonker Instituut. Daar onderzocht hij de transitie en transformatie van de jeugdhulp – naast een breed scala aan andere onderwerpen. Sinds 1 mei 2018 is Rob lector Jeugdhulp in transformatie.

+31 (0)6 - 83 92 19 91
r.j.h.gilsing@hhs.nl

LinkedIn profiel

De transformatie van de jeugdhulp behoort tot de meest ingrijpende innovaties in het sociaal domein. Het vraagt het nodige van vele betrokken partijen en succes vergt een lange adem

Team Jeugdhulp in Transormatie

Team

Binnen ons lectoraat werken onderzoekers, docent-onderzoekers en studenten nauw samen met praktijkpartners om onderzoek te verrichten. Samen zetten zij zich in om de resultaten van het onderzoek - kennis en inzichten - te vertalen naar de praktijk van het onderwijs en de regio.


Maak kennis met het team Jeugdhulp in Transformatie

Nieuws

28 maart 2024

Trauma omzetten in kracht: het verhaal van student Gunou

Onderzoek

Haar hulphond Solo is een belangrijke reden dat zij nu in staat is om een opleiding te volgen.
Lees meer

12 oktober 2023

Publieksversie van het jaarverslag van het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Onderzoek

Het Jaarverslag van het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden is live!
Lees meer

12 oktober 2023

Rol kinderopvang Haagse Kansrijke Start

Onderzoek

Uit dit onderzoek blijkt het belang van de kinderopvang als een unieke kans om actief bij te dragen aan de ontwikkeling…
Lees meer

Publicaties

Rapport

De rol van de kinderopvang in de Haagse Kansrijke Start

Het rapport biedt een diepgaand inzicht in de belangrijke rol die de kinderopvang speelt in de eerste 1000 dagen van een kind's leven.

Rapport

Onderzoek naar integrale samenwerking tussen jeugdhulp en v-ggz wijst op meerwaarde voor gezinnen

Ruim een half miljoen kinderen in Nederland groeien op in een gezin waarin een of beide ouders psychische problemen of een verslaving heeft.

Rapport

Cliëntervaringsonderzoek DelftSupport 2021

Een kwalitatief cliëntervaringsonderzoek van lectoraat Jeugdhulp in Transformatie met medewerking van tweedejaarsstudenten Pedagogiek onder cliënten van DelftSupport die in 2021 jeugdhulp hebben ontvangen.

Download PDF

Rapport

Follow up! Competentiebeleving na residentiële jeugdhulp bij Jeugdformaat

Hoe doen jongeren het nadat zij de residentiële jeugdhulp van Jeugdformaat hebben verlaten en hoe hebben zij de begeleiding tijdens hun verblijf ervaren? Dit onderzocht het Lectoraat Jeugdhulp in Transformatie

Rapport

Cliëntervaringsonderzoek jeugdhulp Leidschendam-Voorburg 2020 – 2021

Het Lectoraat Jeugdhulp in transformatie heeft in 2020 en 2021 op verzoek van de gemeente Leidschendam-Voorburg onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid van gezinnen over de jeugdhulp.

Download PDF