Introductie

Hoe kunnen we in de regio Haaglanden in de jeugdhulp meer inzetten op preventie en het opvoedkundig klimaat in gezinnen, wijken en voorzieningen versterken? Hoe zorgen we dat professionals uitgaan van de mogelijkheden van jeugdigen, hun ouders en hun netwerk in het bieden van passende zorg?

Wat hebben professionals nodig om kleine opvoed- en opgroeizorgen niet onnodig te problematiseren (normalisering) en kwetsbaarheden in opvoeden en opgroeien te accepteren (ontzorgen)?

Over het lectoraat

Met praktijkgericht onderzoek draagt het lectoraat bij aan het realiseren van bovenstaande centrale uitgangspunten van de transformatie en daarmee aan een effectievere jeugdhulp.

De onderzoeken van het lectoraat geven daarnaast inzicht in:

  • de factoren die het effectief en in samenwerking opereren van jeugdhulpprofessionals beïnvloeden
  • de kennis en competenties die daarvoor vereist zijn
  • de optimale samenstelling van de lokale teams
  • en de werkzame factoren in de governance van lokale jeugdhulpstelsels.  

Het lectoraat doet dit in nauwe samenwerking met het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden, waarin gemeenten en jeugdhulpinstellingen deelnemen.


Lees meer over onze onderzoekslijnen, onze methodologie en onze groeiambities in ons meerjarenplan.

Rob Gilsing

Over de lector

Dr. Rob Gilsing

Rob Gilsing studeerde politicologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, afstudeerrichting Internationale Betrekkingen. Bij dezelfde vakgroep Politicologie deed hij vervolgens onderzoek naar de relatie tussen burger en lokaal bestuur. Vanaf 1996 werkte hij bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en deed onderzoek naar lokaal jeugdbeleid. Hierop promoveerde hij in 2005. Andere belangrijke onderzoekslijnen bij het SCP waren lokaal sociaal beleid en lokaal Wmo-beleid. In 2009 werd hij hoofd van de onderzoeksgroep Jeugd, opvoeding en onderwijs bij het Verwey-Jonker Instituut. Daar onderzocht hij de transitie en transformatie van de jeugdhulp – naast een breed scala aan andere onderwerpen. Sinds 1 mei 2018 is Rob lector Jeugdhulp in transformatie.

+31 (0)6 - 83 92 19 91
r.j.h.gilsing@hhs.nl

LinkedIn profiel

De transformatie van de jeugdhulp behoort tot de meest ingrijpende innovaties in het sociaal domein. Het vraagt het nodige van vele betrokken partijen en succes vergt een lange adem

Team

Suzanne Rutz

Dr. ir. Suzanne Rutz

Senioronderzoeker

Cora Bartelink

Dr. Cora Bartelink

Senioronderzoeker

Dr. Cora Bartelink

Senioronderzoeker

Cora geeft leiding aan het actieonderzoek naar Beter Samenspel, dat gericht is op verbetering van de samenwerking tussen lokale teams en gecertificeerde instellingen.

 

Go to Dr. Cora Bartelink
Tamara Bos

Drs. Tamara Bos

Docent-onderzoeker

Drs. Tamara Bos

Docent-onderzoeker

Tamara is betrokken bij het onderzoek Ketenbreed leren en bij de leernetwerken rond diversiteitssensitieve jeugdhulp, rond normaliseren en rond samenwerken, samenleren.

 

Go to Drs. Tamara Bos
Mirjam Heemskerk - van der Sprong

Mirjam Heemskerk - van der Sprong, MA, MSc, BEd

Docent-onderzoeker

Mirjam Heemskerk - van der Sprong, MA, MSc, BEd

Docent-onderzoeker

Mirjam is docent PABO en binnen het lectoraat betrokken bij het onderzoek Rondom het kind. Zij is orthopedagoog en promoveert aan de Universiteit Leiden.

 

Go to Mirjam Heemskerk - van der Sprong, MA, MSc, BEd
Marije van der Hulst

Drs. Marije van der Hulst

Onderzoeker

Drs. Marije van der Hulst

Onderzoeker

Marije is betrokken bij diverse onderzoeken, waaronder de samenwerking rondom huiselijk geweld en kindermishandeling, de Haagse Kansrijke Start en preventie in het jeugddomein.

m.vanderhulst@hhs.nl

Go to Drs. Marije van der Hulst
Wouter Reith

Dr. Wouter Reith

Docent-onderzoeker

Dr. Wouter Reith

Docent-onderzoeker

Wouter is in Maastricht opgeleid als SPH-er en Gezondheidswetenschapper en in Utrecht gepromoveerd op een onderzoek bij ondertoezichtgestelde jongeren en gezinsvoogden.

w.j.m.reith@hhs.nl

Go to Dr. Wouter Reith
Marion van de Sande

Drs. Marion van de Sande

Docent-onderzoeker

Drs. Marion van de Sande

Docent-onderzoeker

Marion is betrokken bij de onderzoeken Rondom het kind en Diversiteitssensitief werken en bij de minor gericht op zorgcoördinatie voor gezinnen met complexe problemen.

m.c.e.vandesande@hhs.nl

Go to Drs. Marion van de Sande
Anne Steenbakkers

Dr. Anne Steenbakkers

Onderzoeker

Dr. Anne Steenbakkers

Onderzoeker

Anne is orthopedagoog en gepromoveerd op een onderzoek naar de behoeften van jeugdigen in de pleegzorg. Voor het lectoraat voert zij diverse onderzoeken uit.

a.t.steenbakkers@hhs.nl

Go to Dr. Anne Steenbakkers
Mustafa Talib

Drs. Mustafa Talib

Docent-onderzoeker

Drs. Mustafa Talib

Docent-onderzoeker

Mustafa is docent bij de opleiding Social Work, uitstroomprofiel Jeugd.  Binnen het lectoraat is hij betrokken bij het onderzoek naar diversiteitsensitief werken in de jeugdhulp.

m.talib@hhs.nl

Go to Drs. Mustafa Talib
Cynthia Delfos-Rademaker

Cynthia Delfos-Rademaker

Managementassistent

Cynthia Delfos-Rademaker

Managementassistent

Cynthia zorgt voor de administratieve ondersteuning van het kenniscentrum GUTs en de lectoraten Jeugdhulp in Transformatie en Grootstedelijke Ontwikkelingen.

+31 648072203
c.delfos-rademaker@hhs.nl

Zeliha Erdal

Zeliha Erdal

Docent-onderzoeker

Zeliha Erdal

Docent-onderzoeker

Zeliha Erdal is werkzaam als docent-onderzoeker bij de Opleiding Pedagogiek en het lectoraat Jeugdhulp in Transformatie. Ze heeft de master Preventieve Jeugdhulp en Opvoeding gedaan.

Barabra Voskuil

Barbera Voskuil

Junior-onderzoeker

Barbera Voskuil

Junior-onderzoeker

Barbera is sinds 1 mei 2023 werkzaam als junior-onderzoeker bij het lectoraat Jeugdhulp in Transformatie. Ze studeerde Youth, Education and Society aan de Universiteit van Utrecht. b.voskuil@hhs.nl

Publicaties

Rapport

Onderzoek naar integrale samenwerking tussen jeugdhulp en v-ggz wijst op meerwaarde voor gezinnen

Ruim een half miljoen kinderen in Nederland groeien op in een gezin waarin een of beide ouders psychische problemen of een verslaving heeft.

Rapport

Cliëntervaringsonderzoek DelftSupport 2021

Een kwalitatief cliëntervaringsonderzoek van lectoraat Jeugdhulp in Transformatie met medewerking van tweedejaarsstudenten Pedagogiek onder cliënten van DelftSupport die in 2021 jeugdhulp hebben ontvangen.

Download PDF

Rapport

Follow up! Competentiebeleving na residentiële jeugdhulp bij Jeugdformaat

Hoe doen jongeren het nadat zij de residentiële jeugdhulp van Jeugdformaat hebben verlaten en hoe hebben zij de begeleiding tijdens hun verblijf ervaren? Dit onderzocht het Lectoraat Jeugdhulp in Transformatie

Rapport

Cliëntervaringsonderzoek jeugdhulp Leidschendam-Voorburg 2020 – 2021

Het Lectoraat Jeugdhulp in transformatie heeft in 2020 en 2021 op verzoek van de gemeente Leidschendam-Voorburg onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid van gezinnen over de jeugdhulp.

Download PDF

Publicatie

Professional ervaringsonderzoek: quickscan professionele ruimte, regels en eisen

Een derde van de jeugdprofessionals in de regio Haaglanden ervaart onvoldoende ruimte om te doen wat nodig is voor cliënten en om te investeren in de relatie met cliënten.

Rapport

Toolkit Diversiteitsensitief werken in de jeugdhulp

Jeugdigen en ouders met een migratieachtergrond worden beperkt bereikt door de jeugdhulp. Als zij wel bereikt worden ervaren zijzelf en jeugdprofessionals knelpunten bij het bieden van maatwerk.

Nieuws

7 juli 2023

Inspirerend symposium over Boemerangbeleid

Onderzoek

Vorige week organiseerde het lectoraat Jeugdhulp in Transformatie, onderdeel van het Kenniscentrum GUTs, en het…
Lees meer

6 april 2023

Cliëntervaringsonderzoek jeugdhulp Leidschendam-Voorburg 2020 – 2021

Onderzoek

Het Lectoraat Jeugdhulp in transformatie van de Haagse Hogeschool heeft in 2020 en 2021 op verzoek van de gemeente…
Lees meer

21 maart 2023

Producten Leernetwerk Normaliseren

Onderzoek

Op 7 november 2022 presenteerden Rob Gilsing en Tamara Bos de opbrengsten van het Leernetwerk Normaliseren, dat…
Lees meer