Introductie

Hoe kunnen we in de regio Haaglanden in de jeugdhulp meer inzetten op preventie en het opvoedkundig klimaat in gezinnen, wijken en voorzieningen versterken? Hoe zorgen we dat professionals uitgaan van de mogelijkheden van jeugdigen, hun ouders en hun netwerk in het bieden van passende zorg?

Wat hebben professionals nodig om kleine opvoed- en opgroeizorgen niet onnodig te problematiseren (normalisering) en kwetsbaarheden in opvoeden en opgroeien te accepteren (ontzorgen)?

Over het lectoraat

Met praktijkgericht onderzoek draagt het lectoraat bij aan het realiseren van bovenstaande centrale uitgangspunten van de transformatie en daarmee aan een effectievere jeugdhulp.

De onderzoeken van het lectoraat geven daarnaast inzicht in:

  • de factoren die het effectief en in samenwerking opereren van jeugdhulpprofessionals beïnvloeden
  • de kennis en competenties die daarvoor vereist zijn
  • de optimale samenstelling van de lokale teams
  • en de werkzame factoren in de governance van lokale jeugdhulpstelsels.  

Het lectoraat doet dit in nauwe samenwerking met het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden, waarin gemeenten en jeugdhulpinstellingen deelnemen.
Meer informatie over het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden is hier vinden: kennisnetwerkjeugdhaaglanden.nl

Lees meer over onze onderzoekslijnen, onze methodologie en onze groeiambities in ons meerjarenplan.

Rob Gilsing

Over de lector

Dr. Rob Gilsing

Rob Gilsing studeerde politicologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, afstudeerrichting Internationale Betrekkingen. Bij dezelfde vakgroep Politicologie deed hij vervolgens onderzoek naar de relatie tussen burger en lokaal bestuur. Vanaf 1996 werkte hij bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en deed onderzoek naar lokaal jeugdbeleid. Hierop promoveerde hij in 2005. Andere belangrijke onderzoekslijnen bij het SCP waren lokaal sociaal beleid en lokaal Wmo-beleid. In 2009 werd hij hoofd van de onderzoeksgroep Jeugd, opvoeding en onderwijs bij het Verwey-Jonker Instituut. Daar onderzocht hij de transitie en transformatie van de jeugdhulp – naast een breed scala aan andere onderwerpen. Sinds 1 mei 2018 is Rob lector Jeugdhulp in transformatie.

+31 (0)6 - 83 92 19 91
r.j.h.gilsing@hhs.nl

LinkedIn profiel

De transformatie van de jeugdhulp behoort tot de meest ingrijpende innovaties in het sociaal domein. Het vraagt het nodige van vele betrokken partijen en succes vergt een lange adem

Team

Suzanne Rutz

Dr. ir. Suzanne Rutz

Senioronderzoeker

Cora Bartelink

Dr. Cora Bartelink

Senioronderzoeker

Dr. Cora Bartelink
Senioronderzoeker

Cora geeft leiding aan het actieonderzoek naar Beter Samenspel, dat gericht is op verbetering van de samenwerking tussen lokale teams en gecertificeerde instellingen.

c.bartelink@hhs.nl

Tamara Bos

Drs. Tamara Bos

Docent-onderzoeker

Drs. Tamara Bos
Docent-onderzoeker

Tamara is betrokken bij het onderzoek Ketenbreed leren en bij de leernetwerken rond diversiteitssensitieve jeugdhulp, rond normaliseren en rond samenwerken, samenleren.

t.bos@hhs.nl

Mirjam Heemskerk - van der Sprong

Mirjam Heemskerk - van der Sprong, MA, MSc, BEd

Docent-onderzoeker

Mirjam Heemskerk - van der Sprong, MA, MSc, BEd
Docent-onderzoeker

Mirjam is docent PABO en binnen het lectoraat betrokken bij het onderzoek Rondom het kind. Zij is orthopedagoog en promoveert aan de Universiteit Leiden.

m.c.j.heemskerk-vandersprong@hhs.nl

Marije van der Hulst

Drs. Marije van der Hulst

Onderzoeker

Drs. Marije van der Hulst
Onderzoeker

Marije is betrokken bij diverse onderzoeken, waaronder de samenwerking rondom huiselijk geweld en kindermishandeling, de Haagse Kansrijke Start en preventie in het jeugddomein.

m.vanderhulst@hhs.nl

Rosita Paulo

Drs. Rosita Paulo

Onderzoeker

Drs. Rosita Paulo
Onderzoeker

Rosita voert diverse onderzoeken uit, waaronder naar ervaringsdeskundige professionals, het platform voor jeugdhulpprofessionals Haaglanden en preventie in het jeugddomein.

r.l.paulo@hhs.nl

Wouter Reith

Dr. Wouter Reith

Docent-onderzoeker

Dr. Wouter Reith
Docent-onderzoeker

Wouter is in Maastricht opgeleid als SPH-er en Gezondheidswetenschapper en in Utrecht gepromoveerd op een onderzoek bij ondertoezichtgestelde jongeren en gezinsvoogden.

w.j.m.reith@hhs.nl

Marion van de Sande

Drs. Marion van de Sande

Docent-onderzoeker

Drs. Marion van de Sande
Docent-onderzoeker

Marion is betrokken bij de onderzoeken Rondom het kind en Diversiteitssensitief werken en bij de minor gericht op zorgcoördinatie voor gezinnen met complexe problemen.

m.c.e.vandesande@hhs.nl

Anne Steenbakkers

Dr. Anne Steenbakkers

Onderzoeker

Dr. Anne Steenbakkers
Onderzoeker

Anne is orthopedagoog en gepromoveerd op een onderzoek naar de behoeften van jeugdigen in de pleegzorg. Voor het lectoraat voert zij diverse onderzoeken uit.

a.t.steenbakkers@hhs.nl

Mustafa Talib

Drs. Mustafa Talib

Docent-onderzoeker

Drs. Mustafa Talib
Docent-onderzoeker

Mustafa is docent bij de opleiding Social Work, uitstroomprofiel Jeugd.  Binnen het lectoraat is hij betrokken bij het onderzoek naar diversiteitsensitief werken in de jeugdhulp.

m.talib@hhs.nl

Cynthia Delfos-Rademaker

Cynthia Delfos-Rademaker

Managementassistent

Cynthia Delfos-Rademaker
Managementassistent

Cynthia zorgt voor de administratieve ondersteuning van het kenniscentrum GUTs en de lectoraten Jeugdhulp in Transformatie en Grootstedelijke Ontwikkelingen.

+31 648072203
c.delfos-rademaker@hhs.nl

Chanella Hodzic

Chanella Hodzic

Student-assistent

Projecten

Onderzoek Pro Grotius College

Mentoren en ondersteuningsprofessionals binnen het Pro Grotius College ervaren een grote zorglast. Om te voorkomen dat leerlingen vastlopen, is snel ingrijpen met laagdrempelige hulp cruciaal.
Lees meer

Publicaties

Rapport

Professional ervaringsonderzoek: quickscan professionele ruimte, regels en eisen

Een derde van de jeugdprofessionals in de regio Haaglanden ervaart onvoldoende ruimte om te doen wat nodig is voor cliënten en om te investeren in de relatie met cliënten.

Rapport

Toolkit Diversiteitsensitief werken in de jeugdhulp

Jeugdigen en ouders met een migratieachtergrond worden beperkt bereikt door de jeugdhulp. Als zij wel bereikt worden ervaren zijzelf en jeugdprofessionals knelpunten bij het bieden van maatwerk.

Rapport

Actieonderzoek Beter Samenspel: een tussenbalans

De implementatie van Beter Samenspel, dat de werelden van jeugdteams en jeugdbescherming met elkaar verbindt, is twee jaar onderweg.

Rapport

Evaluatie van de meerwaarde van Zorglogistiek voor zorgaanbieders, verwijzers, ouders en jongeren

Lange wachtlijsten en -tijden voor residentiële #jeugdhulp, hoe ga je die tegen? Regio Haaglanden geeft hier met Zorglogistiek vorm aan en neemt hiermee meer regie op het plaatsingsproces.

Rapport

De handen ineen! Samenwerking bij complexe huiselijk geweld casuïstiek

Kindermishandeling en huiselijk geweld zijn complexe problemen die vragen om samenwerking tussen de zorg-, bestuurs- en strafketen.

Nieuws

Man en vrouw overleggen
27 juli 2022

Blog: De kracht van weerstand

Algemeen, Onderzoek, Blog

De kracht van weerstand! Als je een veer indrukt ontstaat er weerstand, die wordt omgezet in veerkracht als je de veer…
Lees meer
Hal in de Haagse Hogeschool
27 juli 2022

Blog: Alleen kun je heel snel gaan, maar samen komen we verder

Onderzoek, Blog, Opleidingen

In haar blog 'Alleen kun je heel snel gaan, maar samen komen we verder', gaat Mirjam Heemskerk-Van der Sprong…
Lees meer
Toolkit Diversiteitsensitief boekje
30 mei 2022

Toolkit ‘Diversiteitsensitief werken in de jeugdhulp’ voor professionals

Algemeen, Onderzoek

Jongeren en ouders met een migratieachtergrond maken significant minder gebruik van jeugdhulp. Bovendien zijn ze…
Lees meer