Introductie

Hoe lever je producten zoals warmtepompen, satellieten, melkrobots, of sensoren af met een ‘duurzaamheidspaspoort’ en hoe ga je als leverancier bijdragen aan slimmere producten die - gemeten over hun totale levensduur - zo duurzaam mogelijk zijn?

Kunnen productielijnen zelflerend worden, zodat ze in staat zijn om zelf assemblage-instructies te bedenken voor nieuwe producten en kwaliteitstesten voor te stellen? Hoe schakel je als leverancier en producent van een airco-unit over naar het leveren van ‘airco-as-a-service’?
 

Over het lectoraat

Digitalisering en automatisering maken het mogelijk om productiesystemen slimmer te maken. Hierdoor kun je ingewikkelde producten tegen een redelijke kostprijs in de regio maken. Met behulp van sensoren kunnen gegevens over het gebruik en de ‘gezondheid’ van een product over zijn hele levensduur worden geobserveerd. Dit is heel nuttig, bijvoorbeeld om voorspellingen over benodigd onderhoud te kunnen doen, maar ook om als leverancier heel actief bij te dragen aan het verlengen van de levensduur en het product duurzamer te maken. Het lectoraat Smart Sustainable Manufacturing richt zich op het ontwikkelen van geautomatiseerde, flexibele en gedeelde productiefaciliteiten voor prototypes en kleine series, waarin geëxperimenteerd en geleerd kan worden van elkaar, en op het ontwikkelen van ‘waardeketens’ voor duurzame ‘Product-Services’ (een Product-Service is het aanbieden van een dienst in plaats van het product zelf, denk bijvoorbeeld aan de Swap-fiets).

Duurzaamheid, samenwerken en uitwisselbaarheid

Duurzaamheid vindt het lectoraat belangrijk: slim (her)gebruik van materialen, maar ook duurzaam inzetten van medewerkers in een productieproces. Samenwerken is het andere kernwoord: samenwerken in de keten, slimme samenwerking tussen mensen en robots in een productieproces, ‘samenwerken’ in ‘factory-as-a-service’. Tot slot: uitwisselbaarheid. Uitwisselbaarheid van gegevens tussen robots, tussen het engineering- en het maakproces, tussen verschillende partijen die een product beheren, of tussen componenten om de levensduur van een product te verlengen etc.

Het lectoraat is per 1 januari 2021 van start gegaan. In de komende maanden wordt er gestart met concrete onderzoeksprojecten.

Onderzoekslijnen
  • Ontwikkelen van coöperatieve en flexibele productiefaciliteiten voor prototypes en kleine series, waarin geëxperimenteerd en geleerd kan worden van elkaar;
  • Circulair en duurzaam produceren;
  • Ontwikkelen en implementeren van ‘Smart Manufacturing-bouwstenen’ waarin best-practices gebundeld worden tot bouwstenen voor productieautomatisering die laagdrempelig geïmplementeerd kunnen worden.
Jenny Coenen

Over de lector

dr. ir. Jenny Coenen

Dr. ir. Jenny Coenen studeerde af als scheepsbouwkundige aan de Technische Universiteit Delft en promoveerde daar in 2008 op het gebied van scheepsproductie. Ze werkte als onderzoeker, (universitair) docent, ontwikkelaar en adviseur bij Royal IHC, TU Delft, Scheepvaart en Transport College (STC) en Marstrat. Ze werkte met name aan onderzoeken rondom het verbeteren van (de samenwerking in) de productieketen en engineering- en productieprocessen; zowel binnen bedrijven als tussen bedrijven onderling. Sinds 2011 is ze ook actief als docent in het master- en bacheloronderwijs. In 2021 is ze benoemd tot lector aan De Haagse Hogeschool.

Nevenfuncties

  • Docent Scheepvaart & Transport College Rotterdam (Master Shipping & Transport, HBO Maritieme Techniek Deeltijd)
  • Partner Marstrat (adviesbureau voor de maritieme industrie)

+31(0)6 - 18 53 54 71
j.m.g.coenen@hhs.nl

LinkedIn profiel

Een slimme, flexibele, efficiënte en duurzame maakindustrie zorgt voor aantrekkelijk werk nu en in de toekomst.

Team

Pim de Jong

Pim de Jong

Pim de Jong

Binnen het lectoraat is Pim belast met de vraag hoe we bedrijven de mogelijkheden van mixed reality voor hun organisatie kunnen laten ontdekken.

p.dejong-3@hhs.nl

Satish Kumar Beella

Satish Kumar Beella

Satish Kumar Beella

Satish Kumar Beella is docent bij de faculteit Technologie, Innovatie & Samenleving, opleiding Industrial Design Engineering.

Google Scholar pagina.

Edwin van Noort

Edwin van Noort

Edwin van Noort

Edwin van Noort is docent bij de faculteit Technologie, Innovatie & Samenleving, werkzaam bij de opleiding Toegepaste Wiskunde.

ResearchGate profiel
e.vannoort@hhs.nl

Rufus Fraanje

Rufus Fraanje

Rufus Fraanje

Rufus Fraanje is hogeschoolhoofddocent en verbonden aan de opleiding Mechatronica, het lectoraat Smart Sustainable Manufacturing en het lectoraat Smart Sensor Systems.

 

Mirjam Zijderveld

Mirjam Zijderveld

Mirjam Zijderveld

Bij de opleiding Technische Bedrijfskunde houdt Mirjam zich als docent vooral bezig met onderwijs in organisatie-, management- en verandervraagstukken.

ResearchGate profiel
m.j.w.zijderveld@hhs.nl

Karin de Smidt

Karin de Smidt

Hugo Makkink

Hugo Makkink

David Tiemens

David Tiemens

Ellen Richter

Ellen Richter

Ellen Richter

Ellen Richter is sinds maart 2022 managementassistente voor het lectoraat Smart Sustainable Manufacturing en voor het lectoraat Fotonica. Dit doet zij parttime; hiernaast heeft zij haar eigen bedrijf.

Projecten

Manufacturing-as-a-Service

Stel dat je een abonnement zou kunnen nemen op een productiefaciliteit. Dit zou een manier kunnen zijn om je bedrijf in de productie-industrie concurrerender te maken.
Lees meer

TranSIT-Transferable Smart Industry Templates

Een belangrijk deel van de MKB bedrijven in onze regio engineert en assembleert custom of kleine series producten. De nadruk ligt op korte doorlooptijden en hoge kwaliteit. Kwaliteitscontrole is erg belangrijk.

Lees meer

RE/manufacturing LAB

In het Re/Manufacturing Lab komen onderwijs en onderzoek op het domein van Industry 4.0 bij elkaar. Met dwarsverbanden door alle opleidingen van onze Faculteit Technologie, Innovatie en Samenleving en de onderzoeksgroep van Smart Sustainable Manufacturing.
Lees meer

Nieuws

Lectoraat Smart Sustainable Manufacturing boekt resultaten in digitalisering
22 december 2022

Lectoraat Smart Sustainable Manufacturing boekt resultaten in digitalisering van Zuid-Hollandse maakindustrie

Onderzoek

Ons lectoraat heeft praktijkgericht onderzoek op verschillende manieren kunnen inzetten binnen SMITZH.
Lees meer
Zonnevlinder op het strand
21 juni 2022

Zonnevlinder van 13 meter strijkt neer op boulevard van Scheveningen

Algemeen, Onderzoek

Zaterdag 25 juni verwelkomt gemeente Den Haag de SolarButterfly; een duurzaam gebouwde tiny house op wielen. Deze…
Lees meer
Groep lectoren
14 juni 2022

Aan de slag met onderzoek in fotonica en smart manufacturing

Algemeen, Onderzoek

Fotonica en smart manufacturing zijn onderwerpen die - ieder op hun eigen manier - een belangrijke bijdrage kunnen…
Lees meer