Introductie

Hoe lever je producten zoals warmtepompen, satellieten, melkrobots, of sensoren af met een ‘duurzaamheidspaspoort’ en hoe ga je als leverancier bijdragen aan slimmere producten die - gemeten over hun totale levensduur - zo duurzaam mogelijk zijn?

Kunnen productielijnen zelflerend worden, zodat ze in staat zijn om zelf assemblage-instructies te bedenken voor nieuwe producten en kwaliteitstesten voor te stellen? Hoe schakel je als leverancier en producent van een airco-unit over naar het leveren van ‘airco-as-a-service’?
 

Over het lectoraat

Digitalisering en automatisering maken het mogelijk om productiesystemen slimmer te maken. Hierdoor kun je ingewikkelde producten tegen een redelijke kostprijs in de regio maken. Met behulp van sensoren kunnen gegevens over het gebruik en de ‘gezondheid’ van een product over zijn hele levensduur worden geobserveerd. Dit is heel nuttig, bijvoorbeeld om voorspellingen over benodigd onderhoud te kunnen doen, maar ook om als leverancier heel actief bij te dragen aan het verlengen van de levensduur en het product duurzamer te maken. Het lectoraat Smart Sustainable Manufacturing richt zich op het ontwikkelen van geautomatiseerde, flexibele en gedeelde productiefaciliteiten voor prototypes en kleine series, waarin geëxperimenteerd en geleerd kan worden van elkaar, en op het ontwikkelen van ‘waardeketens’ voor duurzame ‘Product-Services’ (een Product-Service is het aanbieden van een dienst in plaats van het product zelf, denk bijvoorbeeld aan de Swap-fiets).

Duurzaamheid, samenwerken en uitwisselbaarheid

Duurzaamheid vindt het lectoraat belangrijk: slim (her)gebruik van materialen, maar ook duurzaam inzetten van medewerkers in een productieproces. Samenwerken is het andere kernwoord: samenwerken in de keten, slimme samenwerking tussen mensen en robots in een productieproces, ‘samenwerken’ in ‘factory-as-a-service’. Tot slot: uitwisselbaarheid. Uitwisselbaarheid van gegevens tussen robots, tussen het engineering- en het maakproces, tussen verschillende partijen die een product beheren, of tussen componenten om de levensduur van een product te verlengen etc.

Het lectoraat is per 1 januari 2021 van start gegaan. In de komende maanden wordt er gestart met concrete onderzoeksprojecten.

Onderzoekslijnen
  • Ontwikkelen van coöperatieve en flexibele productiefaciliteiten voor prototypes en kleine series, waarin geëxperimenteerd en geleerd kan worden van elkaar;
  • Circulair en duurzaam produceren;
  • Ontwikkelen en implementeren van ‘Smart Manufacturing-bouwstenen’ waarin best-practices gebundeld worden tot bouwstenen voor productieautomatisering die laagdrempelig geïmplementeerd kunnen worden.
Jenny Coenen

Over de lector

dr. ir. Jenny Coenen

Dr. ir. Jenny Coenen studeerde af als scheepsbouwkundige aan de Technische Universiteit Delft en promoveerde daar in 2008 op het gebied van scheepsproductie. Ze werkte als onderzoeker, (universitair) docent, ontwikkelaar en adviseur bij Royal IHC, TU Delft, Scheepvaart en Transport College (STC) en Marstrat. Ze werkte met name aan onderzoeken rondom het verbeteren van (de samenwerking in) de productieketen en engineering- en productieprocessen; zowel binnen bedrijven als tussen bedrijven onderling. Sinds 2011 is ze ook actief als docent in het master- en bacheloronderwijs. In 2021 is ze benoemd tot lector aan De Haagse Hogeschool.

Nevenfuncties

  • afstudeerbegeleider bij STC-HBO Maritieme Techniek Deeltijd


+31(0)6 - 18 53 54 71
j.m.g.coenen@hhs.nl

LinkedIn profiel

Een slimme, flexibele, efficiënte en duurzame maakindustrie zorgt voor aantrekkelijk werk nu en in de toekomst.

Team

Pim de Jong

Pim de Jong

Binnen het lectoraat is Pim belast met de vraag hoe we bedrijven de mogelijkheden van mixed reality voor hun organisatie kunnen laten ontdekken.

p.dejong-3@hhs.nl

Go to Pim de Jong
Satish Kumar Beella

Satish Kumar Beella

Go to Satish Kumar Beella

Satish Kumar Beella

Satish Kumar Beella is docent bij de faculteit Technologie, Innovatie & Samenleving, opleiding Industrial Design Engineering.

Google Scholar pagina.

Go to Satish Kumar Beella
Edwin van Noort

Edwin van Noort

Edwin van Noort

Edwin van Noort is docent bij de faculteit Technologie, Innovatie & Samenleving, werkzaam bij de opleiding Toegepaste Wiskunde.

ResearchGate profiel
e.vannoort@hhs.nl

Rufus Fraanje

Rufus Fraanje

Go to Rufus Fraanje

Rufus Fraanje

Rufus Fraanje is hogeschoolhoofddocent en verbonden aan de opleiding Mechatronica, het lectoraat Smart Sustainable Manufacturing en het lectoraat Smart Sensor Systems.

 

Go to Rufus Fraanje
Mirjam Zijderveld

Mirjam Zijderveld

Go to Mirjam Zijderveld

Mirjam Zijderveld

Bij de opleiding Technische Bedrijfskunde houdt Mirjam zich als docent vooral bezig met onderwijs in organisatie-, management- en verandervraagstukken.

ResearchGate profiel
m.j.w.zijderveld@hhs.nl

Go to Mirjam Zijderveld
Hugo Makkink

Hugo Makkink

Henk van der Burgh

Henk van der Burgh

Go to Henk van der Burgh

Henk van der Burgh

Als WTB-ig ir. werkt Henk sinds juni 2023 aan de HHS. Hij verbetert de productieketen met procesanalyse en implementatie van nieuwe (informatie)technologie. Parttime, daarnaast eigen bedrijf.

Go to Henk van der Burgh

Projecten

ScaleUpCycle

Welke rol kunnen lokale initiatieven spelen bij het tot stand brengen van de grondstoffentransitie?
Lees meer

Smart Industry Capacity Booster

Dit project is onderdeel van het NXTGEN Smart Industry-programma, dat ernaar streeft om in Europa leidend te zijn met het beste en meest flexibele maakindustrie ecosysteem/netwerk.
Lees meer

SAM|XL pakt door met hbo en mkb: digitalisering en automatisering in de maakindustrie

Dit project biedt een oplossing voor een van de meest hardnekkige belemmeringen voor de groei van de maakindustrie in West-Nederland: het tekort aan gekwalificeerd personeel.
Lees meer

Nieuws

8 maart 2024

Andere kijk op productiviteit

Onderzoek

Meer werk verzetten met minder mensen, monitoren van processen, aan de slag met levensduurverlenging van producten: is…
Lees meer

7 maart 2024

Voedselverspilling verminderen met slimme sensoren

Onderzoek

In 2050 moeten wereldwijd 10 miljard mensen worden gevoed. Maar hoe gaan we dat voor elkaar krijgen, nu er nog heel…
Lees meer

27 juni 2023

Lectorenplatform ondersteunt bedrijven bij verduurzaming

Algemeen

Bedrijven in de maakindustrie staan voor de uitdaging om hun productie en materialen te verduurzamen. Binnen het…
Lees meer