Doorvertaling naar maatschappij

Bij hbo-onderzoek is de verbinding tussen onderzoek en de praktijk van belang. Bespreek met je partners in de praktijk hoe je het onderzoek zo goed mogelijk kan door vertalen naar de praktijk.

Altmetrics & impact factor

Bij de traditionele metrics komen echter soms ook missstanden voor. Zoals vriendenclubjes die elkaar punten geven door elkaar te citeren of door als onderzoeker bij elke lichte wijziging in een artikel dit weer als nieuw artikel te publiceren om de publicatiescore te vergroten. Daarnaast zijn er ook onderzoeken die niet gepubliceerd worden omdat ze niet spectaculair genoeg zijn. 

Met name bij open access tijdschriften maar ook bij traditionele tijdschriften wordt daarom bij het bepalen van de impact van de artikelen meer en meer ook naar alternatieve vormen van impactbepaling gekeken, ook wel de “altmetrics” genoemd. Denk hierbij bv. aan het aantal downloads van een artikel, het aantal views en aan het aantal vermeldingen op social media als blogs, twitter, facebook of in tools als Mendeley. Hiermee komt ook deels meer de maatschappelijke impact van onderzoek in beeld, een belangrijk aspect van praktijkgericht onderzoek.

Voorbeeld 1 en voorbeeld 2 van alternatieve metrics.

In de regel wordt deze altmetrics echter per artikel weergegeven. Bij vergelijking van meerdere artikelen zou wel een indruk van de alternatieve impact van een tijdschrift verkregen worden. En ook op almetrics valt iets af te dingen.

Meer informatie

Onderzoekersprofiel


Persistent Identifier van onderzoeker: ORCID 

Wat is ORCID?

ORCID staat voor Open Researcher and Contributor ID en is bedoeld om individuele auteurs te onderscheiden en te koppelen aan hun academisch werk, inclusief zowel wetenschappelijke artikelen of boeken als andere output, zoals datasets, octrooien en aanwezigheid in media. Het is een uniek ‘persistent identifier’ van een persoon vergelijkbaar met DOI voor digitale objecten (bijvoorbeeld artikelen), ISSN voor tijdschriften of ISBN voor boeken. ORCID is een non-profit en ‘community driven’ organisatie. Deze internationaal erkende identifier is interoperabel (leesbaar door mens en machine) en daardoor toepasbaar in de context van Open Science. Daarnaast is ORCID ook een academisch profiel waar je de loop van je carrière kunt etaleren.

Waarom ORCID?

ORCID wordt steeds vaker vereist door academische uitgevers bij het indienen van artikelen en door subsidieverstrekkers bij het aanvragen van subsidies. Vroeg of laat zal je genoodzaakt zijn om een ORCID aan te vragen. Maar ORCID heeft ook verschillende voordelen voor onderzoekers:

  • Maak je ORCID-profiel publiek zichtbaar en vergroot daarmee de zichtbaarheid van je onderzoek en publicaties.
  • Maak je ORCID beschikbaar via sociale media-accounts, digitale signatuur, blogs en webpages.
  • Voeg je ORCID toe aan je manuscripten en subsidieaanvragen.
Functies van ORCID

1. Met ORCID kun je voorkomen dat je naam verward wordt, bijv. wanneer je onder je meisjesnaam hebt gepubliceerd, of wanneer bij een publicatie alleen je voorletters worden genoemd, of wanneer non-Roman karakters in je naam voorkomen. Bij veelvoorkomende familienamen (De Vries) helpt ORCID jezelf te onderscheiden van je academische collega’s.

2. Het koppelen van je onderzoeksoutput aan je ORCID vergroot de vindbaarheid van je onderzoekersprofiel, je werk en je activiteiten. 

3. Wanneer je op verschillende instellingen hebt gewerkt, worden je publicaties gevonden in verschillende institutionele repositories. Een ORCID-profiel is bedoeld om je gehele carrière op één digitale plek te tonen.

4. In sommige gevallen kun je met een ORCID tijd besparen voor het bouwen van je profiel. Wanneer je publicaties of datasets een DOI-link hebben, ondersteunt een ORCID bij het vinden van je output in verschillende databanken, indexen en repositories, en koppelt deze automatisch. 

Hoe maak je een ORCID-account?

Je gaat naar de ORCID website en volgt een aantal eenvoudige stappen:

1. Registratie: vul je naam en emailadressen in. ORCID adviseert om minstens twee emailadressen te gebruiken om inlogmogelijkheden uit te breiden. Zo voorkom je dat je de toegang tot je account verliest bijv. samen met je (institutionele) emailadres. 

2. ORCID controleert of je account al bestaat. Mogelijk krijg je een lijst met namen te zien en wordt je gevraagd om te bevestigen dat geen van deze profielen van jou is.

3. Je kiest één van de opties voor de zichtbaarheid van je account. Uiteraard wil je dat je profiel, je publicaties en prestaties zichtbaar zijn voor iedereen. Je emailadressen blijven altijd onzichtbaar. 

Uitwerken van je ORCID-profiel

Names – voeg hier alle versies van je namen toe die gemeld zijn op je publicaties, bijvoorbeeld Peter de Jonge, P. de Jonge, Peter W. de Jonge, Peter Wouter de Jonge, P De Jonge, etc.

Biography – dit is geen CV, maar korte beschrijving van je interesses, projecten en carrière, denk aan een korte bio die je vaak aan je wetenschappelijke artikelen moet toevoegen.

Keywords – trefwoorden die je onderzoekinteresses en onderzoekactiviteiten beschrijven. Met deze trefwoorden kan je gevonden worden in ORCID Registry.

Activities – hier voeg je je CV toe, zoals in LinkedIn, instellingen en functies, opleidingen, lidmaatschappen, subsidies, onderscheidingen en prijzen. 

Publicaties toevoegen

Je ORCID-profiel toont de metadata van je publicaties en linkt deze informatie met de oorspronkelijke bron. Indien je publicatie Open Access beschikbaar is, kunnen anderen een full-tekst versie van je publicatie via een link vinden. Je kunt dus geen full-tekst publicaties op je profiel uploaden. 

Publicaties kunnen op verschillende manieren aan je account toegevoegd worden:

1. Search & link – de beste en de snelste manier waarmee je correcte en veilige metadata verkrijgt uit andere systemen en bronnen, zoals Web of Science, Scopus, CrossRef Metadata Search, OpenAire of DataCite. 

2. DOI – individuele publicaties die een DOI-link hebben kun je direct toevoegen.

3. PubMed ID – In PubMed krijgen artikelen interne nummers, bijv. PMID: 26891021. 

4. BibTeX – Importeren van publicaties vanuit Google Scholar. Dit doe je d.m.v. de volgende stappen: log in in Google Scholar, zoek naar je eigen publicaties, voeg de publicaties aan Mijn Bibliotheek (met de functie OPSLAAN onder elke publicatie), exporteer de bestaande publicaties in BibTex, upload deze vervolgens in ORCID.

5. Manueel toevoegen – kost veel tijd en is gevoelig voor fouten, maar nodig wanneer een publicatie geen DOI-link heeft, geschikt voor populair-wetenschappelijke onderzoekoutput en wetenschappelijke output zonder DOI-link. 

Profielen van onderzoeker

Publons is een platform binnen Web of Science waar onderzoekers een persoonlijk profiel kunnen aanmaken om eigen wetenschappelijke prestaties en impact te tonen. Naast de publicaties kun je informatie delen over de citaties van je werk en jouw H-index. Bovendien krijg je mogelijkheid om andere wetenschappelijke prestaties te tonen, zoals door jou geschreven peer-reviews of lidmaatschappen van wetenschappelijke redacties.  

Scopus Author ID – wordt automatisch gemaakt door Elsevier wanneer je publicaties worden geïndexeerd in de databank.Ook worden je publicaties automatisch toegevoegd aan je profiel. In Scopus kun je basis metrics en statistieken zien voor je wetenschappelijke output, maar dat betreft natuurlijk alleen de artikelen gepubliceerd in journals geïndexeerd in Scopus.

Google Scholar – wanneer je een Google Scholar account hebt, kun je aan je profiel je publicaties toevoegen. In Google Scholar worden je publicaties voorzien van metrics.   

ResearchGate en Academia.edu – social networks voor onderzoekers. In deze platforms kun je full-tekst publicaties uploaden en beschikbaar maken voor anderen. Let op: wanneer je full-tekst publicaties in ResearchGate of Academia.edu wilt uploaden, moet je de auteursrechten van de uitgevers in acht nemen. Weet je niet zeker welke versie van je manuscript en wanneer je deze mag uploaden, vraag dan advies aan een informatiespecialist in de bibliotheek. Sinds enige tijd kun je op ResearchGate een DOI toekennen aan je publicaties. Wees voorzichtig hiermee: je doet het niet wanneer je publicatie reeds van een DOI voorzien is door de uitgever. Een ‘persistent identifier’ moet uniek zijn en één digitaal object mag er dus maar één hebben.   

Ondersteuning

Zoek je publiciteit rond je onderzoek en wil je ondersteund worden?
Kijk voor meer informatie op medewerkersnet: Ik heb een verhaal, oproep, mededeling of evenement.

De Haagse Hogeschool heeft ervaren persvoorlichters en verzorgt de eigen perscontacten. We werken daarin samen met Hague Corporate Affairs. Ben je benieuwd naar de mogelijkheden om de pers te benaderen over jouw onderzoek? Neem dan contact op met persdienst@hhs.nl.

Prijzenparade HHs

Tijdens THiNK FeST op donderdag 2 november 2023 werden diverse ‘De Haagse’ prijzen uitgereikt voor bijzondere prestaties: pagina Prijzenparade 2023