Tijdens THiNK FeST op donderdag 2 november a.s. worden weer diverse ‘De Haagse’ prijzen uitgereikt voor bijzondere prestaties. Iedere faculteit wordt uitgedaagd om uiterlijk 15 september a.s. genomineerden voor te dragen.

Afstudeerprijs

De afstudeerprijs is een prijs voor studenten die het beste bachelor-afstudeeronderzoek hebben gedaan.
Het doel is om afstudeerwerken zichtbaar te maken waar de HHs voor staat zowel binnen als buiten de hogeschool.
Iedere genomineerde van de faculteit ontvangt Euro 250,- pp.

Olive Award

De Olive Award wordt uitgereikt aan een docentteam dat het best laat zien dat zij onderwijs hebben ontwikkeld in co-creatie met het werkveld. Gezien het belang van teams bij het vormgeven en invullen van onderwijs heeft het CvB en directeuren gemeend dat deze prijs niet aan een persoon maar aan een team moet worden toegekend.

Het doel is om de waardering voor werk van docenten te laten zien en de bijdrage die zij kunnen leveren om goed onderwijs zichtbaar te maken. Tevens willen we een goed samenwerkend team (min 3 en max 8 personen) zo onder de aandacht brengen. 

De juryprijs voor het winnende team is Euro 1.000,- voor besteding aan literatuur en Euro 2.500,- die aan een activiteit moet worden besteed samen met studenten in het werkveld/ bij een maatschappelijke organisatie. De publieksprijs voor het winnende team is Euro 500,- dat bestemd is voor literatuur. De overige 1 of 2 teams ontvangen bloemen en een attentie.  

Juryleden Olive Award:

 • Arend Hardorff (lid College van Bestuur)
 • Ellen Sjoer (lector)
 • Hanna Mitra Rambaran (docent, en winnaar Olive Award 2022)
 • Maaike Konings (onderzoeker)

Pim Breebaart Research Award

De Pim Breebaart Research Award beloont een team van HHs medewerkers (-en -studenten) die samen een  onderzoeksproject hebben neergezet dat onderzoek-onderwijs-praktijk met elkaar verbindt. Voorkeur is een gemengd team van studenten, docenten, onderzoekers, lectoren (en vaste partners in het buitenland).

Doel Pim Breebaart Research Award:

 • onderzoek bij De Haagse Hogeschool zowel intern als extern op de kaart zetten. Het gaat om onderzoek dat herkenbaar bijdraagt aan het oplossen van een actueel vraagstuk;
 • veelbelovende medewerkers / teams van De Haagse Hogeschool stimuleren en uitdagen om uitstekende prestaties op het gebied van onderzoek te leveren;
 • kwaliteiten van medewerkers / teams waarderen en erkennen;
 • Pim Breebaart bedanken voor zijn inzet om onderzoek op De Haagse Hogeschool een serieuze plaats te geven.

De prijs is Euro 5.000,- voor het winnende onderzoek en een beeldje. Het geld moet besteed worden ten behoeve van onderzoek.

Juryleden Pim Breebaart Research Award:

 • Pim Breebaart  (oud voorzitter van het College van Bestuur De Haagse Hogeschool)
 • Lieke Hubregtse (strategisch adviseur van de gemeentesecretaris Gemeente Den Haag)
 • Jeroen Oskam (directeur Research Centre Hotelschool Den Haag)
 • Johan Woudstra (oud docent Elektrotechniek De Haagse Hogeschool, en oud PBRA-winnaar)

Gouden Staf prijs

Nieuw dit jaar is de Gouden Staf prijs. Deze prijs beloont het team dat eruit springt door meerwaarde op het onderzoeks- dan wel onderwijsproces. Een teamprijs aangezien dit aansluit bij de visie van De Haagse Hogeschool. Er kan ook gedacht worden aan een projectgroep waarin diverse medewerkers van verschillende diensten, faculteiten, kenniscentra en/of teams verbindend en innovatief met elkaar samenwerken.

De te winnen prijs (Euro 2.500,-) wordt besteed aan een activiteit ter ondersteuning van de samenwerking.

Promovendiprijzen

De promovendiprijzen hebben als doel om medewerkers die gepromoveerd zijn (tussen november 2022 en 1 november 2023) in het zonnetje te zetten. De promovendiprijzen (in de vorm van een beeldje) worden ook uitgereikt tijdens THiNK FeST.

 

Voor vragen en/of opmerkingen, graag een e-mail sturen aan: prijzenparade@hhs.nl

Zie ook Prijzenparade 2022

Zie ook Prijzenparade 2021

Zie ook Prijzenparade 2020

Zie ook Prijzenparade 2019