Tijdens THiNK FeST op donderdag 3 november werden weer diverse ‘De Haagse’ prijzen uitgereikt voor bijzondere prestaties. 

De winnaars van 2022 zijn:

Afstudeerprijs

De afstudeerprijs is een prijs voor studenten die het beste bachelor-afstudeeronderzoek hebben gedaan.
Het doel is om afstudeerwerken zichtbaar te maken waar De HHs voor staat zowel binnen als buiten de hogeschool.

Afstudeerprijswinnaars 2022

Faculteit BFM -Ondernemerschap & Retail Management

Dave Kester
Titel afstudeerscriptie: Verbind met communicatie

Motivatie: We leiden op tot doeners met denkkracht. Alumni die zowel actiegericht zijn, als analytisch. Dave toont met deze scriptie niet alleen zijn grote arbeidsethos, maar tevens zijn intelligentie en conceptueel vermogen. Een ‘intellectuele traktatie’ voor een toonaangevende retailer, over een zeer actueel thema. #ZoTrotsAlsEenPauw 

Faculteit BRV - Integrale Veiligheidskunde

Noortje Sekeris

Titel afstudeerscriptie: Groene daken brandveilig! Of niet?

Motivatie: Student Noortje Sekeris heeft vanuit haar rol als LAP student zelfstandig ingezien dat de brandweer er in de toekomst een vorm van brandpreventie en -bestrijding bijkrijgt waarop de organisatie nu niet is toegerust. Te weten brand op daktuinen, ook wel groene daken genoemd. Noortje zag in dat in de trend om daken in het kader van global warming en leefbaarheid met groen te beplanten een heel nieuwe uitdaging vormt bij het voorkomen of blussen van brand. Het blussen van gebouwen die niet binnenin maar ook aan de buitenkant brandbaar zijn, moet opgenomen worden in de voorbereiding bij preventie en bestrijding van brand. Het is nu nog onbekend wat de risico's zijn van tuinen op daken, met name in de zomer als er veel droog hout en droge grassen op die daken te vinden zijn. De mate van diepgang waarin Noortje dit onderwerp is samenwerking met de werkgever onderzocht heeft, is indrukwekkend. Over brand op daken en aan buitenkanten van gebouwen vanwege begroeiing is nog niet eerder geschreven. Noortje diende dus met vergelijkingen te komen van andere brandbare objecten op of langs gebouwen (denk aan zonnepanelen of de Grenfell Tower in Londen) en vandaaruit een vertaalslag te maken naar begroeiing. Noortje heeft dan ook verschillende vakgebieden, architectuur, brandpreventie en bos en tuinbouw bij elkaar gebracht om een eerste verkennend onderzoek te maken. 
Dit heeft zij zo uitgebreid gedaan waarbij zo helder gemaakt is wat de bekende factoren zijn, maar vooral wat alle onbekende factoren zijn dat haar werkgever op basis van haar scriptie direct verder onderzoek gaat doen. Zoveel impact maken de meeste scripties niet.

Faculteit GVS - Voeding & Diëtetiek

Daniel Schuitemaker

Titel afstudeerscriptie: Van Vlees naar vega, het succesverhaal. 

Uitgevoerd bij onderzoek en innovatiecentrum Healthpoint, De Haagse Hogeschool

Motivatie: Daniel heeft een mooie scriptie geschreven met als thema duurzaamheid. Wij wilden graag een student nomineren met een scriptie met een actueel thema, dat bijdraagt aan de diëtetiek, maar ook aan de wereld. Beoordeeld is met een 8,0 of hoger. Duurzame voedselbronnen gebruiken en minder vlees eten, kan een gunstig effect hebben op de klimaatverandering en opwarming van de aarde. Daniel heeft acht deelnemers gevolgd die gestopt zijn met vlees eten. Hij heeft hen geïnterviewd over waar zij vooraf het meest tegenop zagen en hoe zij dit achteraf hebben ervaren. Het missen van vlees eten en (negatieve) reacties van de omgeving werden het meest genoemd. Een mooie conclusie van zijn onderzoek is dat de meesten zich juist gesteund voelden door hun omgeving en vlees helemaal niet zo misten. Negatieve verwachtingen kunnen de transitie belemmeren. Daniel zijn aanbeveling voor een succesvolle overgang naar het worden van een vegetariër is, voldoende toegang tot informatie en een omgeving waarin vegetarisme normaal is. Laten we daar samen aan werken!

Faculteit ITD - HBO-ICT

Ruben Deurloo

Titel afstudeerscriptie: Ontwikkelen van een platform voor games van de Game Factory

Motivatie: Van onze HBO-ICT studenten verwachten we tijdens hun afstuderen dat ze op het eindniveau van de opleiding kunnen acteren in het bedrijfsleven. De student kiest daarvoor een geschikte opdracht bij een zelf te zoeken bedrijf. Ruben heeft tijdens zijn afstudeerstage gekozen om bij CGI een gameplatform op te zetten. Daarbij is Ruben zo grondig te werk gegaan dat de beoordelaars bij het tussentijdsassessment al dachten dat hij, gezien de omvang en complexiteit, klaar was. Maar niets was minder waar. Ruben heeft tijdens zijn afstuderen een volledig platform van scratch opgebouwd. Hij heeft hiervoor de meest moderne technieken gebruikt (Docker, Azure, NodeJS, Azure), technieken die veel verder gaan dan tijdens de opleiding worden behandeld. Ruben heeft gedurende het proces laten zien dat hij inhoudelijke kennis van IT-zaken heeft maar dat hij dat ook zelfstandig in de beroepspraktijk succesvol kan toepassen. Hij heeft zijn project Agile aangepakt en een CI/CD omgeving opgezet voor zijn product. Hij heeft daarmee niet alleen aangetoond zichzelf nieuwe methoden en technieken eigen te kunnen maken, maar ook in staat is om te leren van fouten. Dat vraagt om lef en doorzettingsvermogen. Hij heeft constant kritisch gereflecteerd op zijn eigen proces en de omgeving en heeft hij laten zien dat hij veel kan leren van de techniek, de omgeving en van zichzelf. 
Dat Ruben op dit niveau, volledig vanuit huis (online tijdens een pandemie) met volle toewijding zo’n project heeft uitgevoerd, heeft de beoordelaars ertoe genoopt Ruben’s afstudeerwerk met een 10 te beoordelen. Met trots en vertrouwen dragen wij Ruben Deurloo daarom voor de Haagse afstudeerprijs 2022!

Faculteit M&O - Bedrijfskunde

Nadia Schepers

Titel beroepsproduct: Plannen doen we samen; van reactief naar proactief

Motivatie: De afstudeerproducten van Nadia Schepers zijn het beste beoordeeld binnen bedrijfskunde. Zij heeft op alle rubrics (op 1 na) de hoogste score gehaald. Zij heeft uitvoerig onderzoek gedaan, de organisatie in korte tijd leren kennen, waarbij zij ook externe partijen heeft betrokken. Hierdoor kreeg zij een scala aan opties voorgeschoteld, die zij goed heeft geanalyseerd en verwerkt. Dit is een uitstekende prestatie gelet op de complexiteit van het probleem. Zij heeft dat goed aangepakt met een bedrijfskundige bril. Het onderzoek en beroepsproduct (advies) zijn een logisch vervolg van elkaar, waarbij zij duidelijk maakt dat een forse besparing gerealiseerd kan worden. Nadia beheerst – wellicht als enige – het onderwerp voor 100% en zij kan hier duidelijk, prettig en professioneel over schrijven en praten. Boeiend tot het laatste moment. Leuk om te vermelden is dat Nadia inmiddels een baan heeft bij het Rijksvastgoedbedrijf, waar zij is afgestudeerd en de uitkomsten van haar onderzoek bij alle sectie-overleggen van de organisatie presenteert.

Faculteit SWE - Pedagogiek

Suzanne van der Togt

Titel beroepsproduct: Even stil staan bij… Groepssfeer/ internationale Schakelklas (ISK) Duin- en Bollenstreek

Motivatie: Suzanne heeft met haar beroepsproduct in de vorm van een handzame ‘waaier’ iets gemaakt dat de docenten van de internationale schakelklas letterlijk iets in handen geeft om de sfeer in de klas en op school te verbeteren. Om te komen tot dit product heeft Suzanne binnen haar stageorganisatie niet alleen een klein onderzoekje gedaan maar vooral gedurende het hele proces haar collega’s betrokken. In haar verantwoording van haar product laat Suzanne mooi zien hoe de ontwikkeling is geweest naar dit product, welke overwegingen allemaal een rol hebben gespeeld, en welke feedback ze heeft meegenomen. Suzanne heeft planmatige maar flexibele sturing gegeven aan haar project. Op die manier was ze in staat om gedurende het proces nieuwe inzichten toe te laten en bij te sturen. Ook heeft Suzanne goed geluisterd naar zowel de leerlingen als de docenten en die een herkenbare stem gegeven in je product. Uiteindelijk is daardoor een ‘product’ ontstaan dat praktisch toepasbaar is en draagvlak heeft binnen de organisatie. Met haar project heeft Suzanne laten zien waar de kracht van onderzoekend vermogen van de HBO-professional zit. Namelijk om in de dagelijkse beroepspraktijk in gezamenlijkheid te komen tot praktisch bruikbare oplossingen die een directe bijdrage leveren aan verbetering van die beroepspraktijk.

Faculteit TIS - Elektrotechniek

Alexander Spaans

Titel afstudeerscriptie: Congestion Management in a DC-Kitchen, Leveling peak power consumption

Motivatie: Alexander Spaans is al sinds 2019 op het DC-Lab bezig met diverse projecten. Tijdens zijn stage heeft hij veel kennis opgedaan die hij uiteindelijk ging toepassen binnen zijn afstudeerproject wat hij heeft behaald met een 9. Hij heeft bijgedragen aan de elektrische energietransitie door onderzoek te doen naar congestiemanagement in een elektrische keuken. Deze DC-keuken heeft Alexander helpen opbouwen in samenwerking met het bedrijf Atag. Naast zijn technische vaardigheden heeft hij ook veel kunnen bijdragen met zijn uitstekende presentatiekwaliteiten waarbij hij over dit onderwerp op de Nederlandse beurs Energy Storage Event 2022 het publiek toesprak en daarnaast demonstreerde hij zijn werk bij de Provada 2022. Verder deed Alexander ook nog eens mee bij de DC on Tour.

Olive Award

De Olive Award wordt uitgereikt aan een docentteam dat er het best in slaagt blended onderwijs neer te zetten. Gezien het belang van teams bij het vormgeven en invullen van onderwijs heeft het CvB en directeuren gemeend dat deze prijs niet aan een persoon maar aan een team moet worden toegekend.

Juryleden Olive Award:

 • Arend Hardorff (lid College van Bestuur)
 • Jos Beelen (lector)
 • Nanna Freeman (hogeschooldocent, en winnaar Olive Award 2021)
 • IJsbrand Hoetjes (adviseur)
 • Youri Hemelop (student van de HHs, en voorzitter van de HR)

Genomineerde teams Olive Award 2022

 • Bestuurskunde/ Overheidsmanagement
  Faculteit Bestuur, Recht & Veiligheid
  Team: Minor Peacebuilding, Justice & Human Rights 
  zie ook het filmpje
 • HBO- ICT
  Faculteit IT & Design
  Team: Blended Learning by Software Engineering
  zie ook het filmpje
 • Process & Food Technology
  Faculteit Technologie, Innovatie & Samenleving
  Team: De blended manier van PFT!
  zie ook het filmpje
 • Voeding & Diëtetiek
  Faculteit Gezondheid, Voeding & Sport
  Team: Inbedding e-learnings in het reguliere curriculum
  zie ook het filmpje

Winnaars Olive Award 2022- juryprijs

Bestuurskunde/ Overheidsmanagement 
Faculteit Bestuur, Recht & Veiligheid
Team: Minor Peacebuilding, Justice & Human Rights

Motivatie jury:
De inzending is rijk gedocumenteerd. Het team is zowel degelijk als creatief, en maakt gebruik van een effectieve externe samenwerking. De opdracht blended toolgebruik en werkvormen (filmfestival, tentoonstelling en campagne) passen bij de maatschappelijk relevante inhoud en onderwijsdoelen. Dit is een goed voorbeeld van co-creatie met studenten en werkveld. Het is een activerend en divers team. Echt een voorbeeld dat navolging verdient!

Winnaars Olive Award 2022- publieksprijs

Voeding & Diëtetiek 
Faculteit Gezondheid, Voeding & Sport
Team: Inbedding e-learnings in het reguliere curriculum

Pim Breebaart Research Award

De Pim Breebaart Research Award beloont een team van HHs medewerkers (-en -studenten) die samen een  onderzoeksproject hebben neergezet dat onderzoek-onderwijs-praktijk met elkaar verbindt. Voorkeur is een gemengd team van studenten, docenten, onderzoekers, lectoren (en vaste partners in het buitenland).

Juryleden Pim Breebaart Research Award:

 • Pim Breebaart  (oud voorzitter van het College van Bestuur De Haagse Hogeschool)
 • Lieke Hubregtse (strategisch adviseur van de gemeentesecretaris Gemeente Den Haag)
 • Jeroen Oskam (directeur Research Centre Hotelschool Den Haag)
 • Johan Woudstra (oud docent Elektrotechniek De Haagse Hogeschool, en oud PBRA-winnaar)

Genomineerde teams Pim Breebaart Research Award 2022

 • Cyberweerbaarheid: een gemeenschappelijk offensief ter preventie van slachtofferschap van cybercrime - Faculteit IT & Design 
  Kenniscentrum Cyber Security
  Luuk Bekkers, Susanne van ‘t Hoff- de Goede en Rutger Leukfeldt
 • The Food Boost Challenge - Faculteit Gezondheid, Voeding & Sport 
  Kenniscentrum Health Innovation
  Machteld van Lieshout , Wendy Scholtes- Bos en Sanne de Vries
 • DC- Living Lab - Faculteit Technologie, Innovatie & Samenleving 
  Kenniscentrum Mission Zero
  Peter van Duijsen , Sander Mertens en Diëgo Zuidervliet

Winnaars Pim Breebaart Research Award 2022 

The Food Boost Challenge - Faculteit Gezondheid, Voeding & Sport 
Kenniscentrum Health Innovation
Machteld van Lieshout, Wendy Scholtes- Bos en Sanne de Vries

Motivatie jury:
De onderzoekers van The Food Boost Challenge hebben een kwalitatief sterk en het meest innovatieve onderzoek opgezet en uitgevoerd. Dit onderzoek naar gezonde voeding voor jonge mensen is in goede samenwerking met relevante stakeholders en een diverse groep jonge mensen opgezet en uitgevoerd. Naast de hoge kwaliteit van het onderzoek, hebben de onderzoekers kunnen aantonen dat zij met hun onderzoek een sterke toegevoegde waarde kunnen leveren voor het onderwijs, het onderzoek en de praktijk. De jury heeft unaniem besloten dat het onderzoeksteam van The Food Boost Challenge de winnaar is van de Pim Breebaart Research Award 2022. De jury feliciteert Machteld van Lieshout, Wendy Scholtes-Bos en Sanne de Vries met dit mooie succes. 

Promovendi 2022

De promovendiprijzen hebben als doel om medewerkers die gepromoveerd zijn (tussen november 2021 en 1 november 2022) in het zonnetje te zetten. 

Theo Bakker 

Dienst Onderwijs, Kennis & Communicatie

Proefschrift: ‘Study Progression and Success of Autistic Students in Higher Education. A Longitudinal, Propensity Score- Weighted Population Study’

Samenvatting van het proefschrift

 

Hanneke Braakhuis 

Faculteit Gezondheid, Voeding & Sport

Proefschrift: ‘BEYOND COUNTING STEPS Measuring physical behavior with wearable technology in rehabilitation’ 

Samenvatting van het proefschrift

 

Martijn van der Linden 

Faculteit Business, Finance & Marketing

Proefschrift: ‘Design guidelines for the monetary and financial system in the digital age’

Samenvatting van het proefschrift

 

Arie Taal 

Faculteit Technologie, Innovatie & Samenleving

Proefschrift: ‘A new approach to automated energy performance and fault detection and diagnosis of HVAC systems’

Samenvatting van het proefschrift

 

Voor vragen en/of opmerkingen, graag een e-mail sturen aan: prijzenparade@hhs.nl

Zie ook Prijzenparade 2023

Zie ook Prijzenparade 2021

Zie ook Prijzenparade 2020

Zie ook Prijzenparade 2019