Tijdens THiNK FeST op donderdag 4 november werden weer diverse ‘De Haagse’ prijzen uitgereikt voor bijzondere prestaties: Afstudeerprijswinnaars, Promovendi, Pim Breebaart Research Award en de juryprijs & publieksprijs van de Olive Award.

De winnaars van 2021:

Afstudeerprijs 

De afstudeerprijs is een prijs voor studenten die het beste bachelor-afstudeeronderzoek hebben gedaan.
Het doel is om afstudeerwerken zichtbaar te maken waar De HHs voor staat zowel binnen als buiten de hogeschool.

Afstudeerprijswinnaars 2021

Faculteit Gezondheid, Voeding & Sport - Sportkunde

Tom Arnoldus

Het projectenlandschap binnen het sociale domein in kaart

Motivatie: 

Dit ijzersterke onderzoek werd erg hoog beoordeeld (9.5) en is niet alleen onderzoektechnisch uitstekend, de inhoudelijke waarde ervan is evident. Tom zet zijn kritische houding in door niet alleen te concluderen dat het projectenlandschap gekenmerkt wordt door een versnippering van projecten die hulp- en dienstverlening verzorgen. Hij geeft ook duidelijke aanbevelingen met betrekking tot coördinatie, afstemming, samenwerking en continuering die door het werkveld zeer gewaardeerd werden.

Faculteit IT & Design - User Experience Design

Justus Bremer

The Redesign of the APCICT Virtual Academy - Revamping an E-Learning Platform of a Regional Organization Under the
United Nations ESCAP

Motivatie:

Justus Bremer heeft tijdens zijn afstudeeropdracht voor United Nations ESCAP gewerkt met de opdracht het (her-)ontwerpen van de APCICT Virtual Academy. Dit platform is een e-learning omgeving voor gouvernementele organisaties en ministeries in de APAC-regio, academische instellingen en ICT-onderzoeksgroepen, en de bedrijfssector (bijv. vrouwelijke ondernemers van kleine tot middelgrote bedrijven in de APAC-regio). In zijn complexe opdracht heeft Mr. Bremer een volledig ontwerptraject op een heel creatieve en grondige manier doorlopen met een uitzonderlijk volwassen en professionele houding. De uitkomst is een aantrekkelijk en compleet prototype van de Virtual Academy, gebaseerd op grondig onderzoek naar de doelgroepen en de zakelijke en organisatorische behoeften van UN ESCAP. Het nieuwe ontwerp is een grote verbetering van het platform op het gebied van visual design, gebruiksvriendelijkheid en nieuwe functionaliteiten. Mr. Bremer is afgestudeerd met een 10.

Faculteit Management & Organisatie - Facility Management

Lisette Draaisma

Aanpassen of uitsterven. De invloed van wendbaarheid en flexibiliteit op organisaties en hun contractmanagement

Motivatie:

De opleiding kent een eigen scriptieprijs waarvan Lisette in 2021 de winnaar was. De opleiding hanteert hiervoor, naast minimaal een behaald cijfer van een 8,0, de volgende criteria:

 • Een bijdrage leveren aan ontwikkeling van het FM vakgebied
 • Uitkomsten die tot doel hebben een optimalisatie of innovatie te bewerkstelligen met aandacht voor mens, organisatie en samenleving
 • Conclusies gebaseerd op heldere analyses met concrete aanbevelingen
 • Een kritische houding en voldoende objectiviteit

Lisette Draaisma schreef haar scriptie in opdracht van CM Partners, een kennis- en expertisecentrum op het gebied van contractmanagement. Zij heeft het contractbeheer van de toekomst in een brede context onderzocht. Alhoewel CM haar opdrachtgever was, heeft zij allerlei ontwikkelingen in allerlei branches moeten bundelen. Ze gaat er meteen vol in met haar titel “Aanpassen of uitsterven” en houdt een vurig pleidooi voor het feit dat contract management zo georganiseerd moet zijn dat het net zo wendbaar is als de organisatie zelf. Contract management moet op strategisch niveau georganiseerd worden, de traditionele mindset van controleren en beboeten is verleden tijd. Lisette’s innovatieve en praktische aanbevelingen gaan helpen om CM Partners nog beter op de kaart te zetten en jong talent enthousiasmeren voor het vakgebied. Dit onderwerp zien we vaker langs komen maar het was nog nooit zo “sexy”. De aanbevelingen zijn toepasbaar in het gehele facilitaire werkveld en ver daarbuiten. Ze heeft de ontwikkelingen van deze tijd zoals globalisering, het bedrijfsimago en verschuiving van bezit naar gebruik weten te koppelen aan dit aloude facilitaire thema. Ze weet dat bovendien op een objectieve wijze helder op papier te zetten, niet alleen in krachtige bewoording maar ook met prachtige en treffende illustraties. De scriptie is kwalitatief goed opgezet, en goed leesbaar door tussenconclusies.

Faculteit Technologie, Innovatie & Samenleving - Elektrotechniek

Casper Grootes

Designing a 4-leg SiC Inverter to connect the AC Grid with a Bipolar DC Grid

Motivatie: 

Achtergrond en het maatschappelijk belang van deze opdracht goed neergezet, Paper geschreven, zeer volledig. Fijn dat ik je het getuigschrift kan overhandigen. Ik heb je leren kennen als een prettig persoon, zelfbewust, vriendelijk voor iedereen, bescheiden en met veel kwaliteiten. Als elektrotechnicus zie ik iemand die theoretisch sterk is. Die zijn bronnen kent en daarnaast ook praktisch tot veel in staat is. Wat heeft Casper gedaan? Je bent in de vermogenselektronica gedoken en daarbij heb je een opdracht gekozen die pittig is. En maatschappelijk zeer belangrijk in de ontwikkeling van de infrastructuur voor duurzame energie / groene stroom. Wat je ontworpen en gemaakt hebt is een AC naar DC én DC naar AC omzetter voor 11 kilo Watt in één. De converter kan gebruikt worden om het AC-net te voeden als er een overschot van DC is. En kan ook het DC-net voeden als er juist een DC te kort is. Met dit apparaat kan het capaciteitstekort van het elektriciteitsnet worden verminderd en krijgen nieuwe ontwikkelingen een kickstart. Je hebt rekening gehouden met de nieuwste normen, met veiligheid, met het voorkomen van EM stoorsignalen, met uitbreidbaarheid van je ontwerp, met warmte productie, …

Je scriptie is compleet, zeer leesbaar en in goed Engels geschreven. Behalve de scriptie heb je ook een paper geschreven. Maar boven alles heb je een werkend apparaat gemaakt dat zeer goed doordacht is en meteen al hele goede specificaties heeft. Het vooronderzoek, de technische uitvoering en de documentatie alles is van hoge kwaliteit. Een omvangrijke opdracht tot in detail goed uitgevoerd. En dat alles binnen de planning. Cijfer eindproduct is een 9.

Faculteit Business, Finance & Marketing - Accountancy

Kayleigh Kouwenberg

Professioneel-kritisch op afstand?
Een empirisch onderzoek naar het effect van het op afstand uitvoeren van de accountantscontrole op de professioneel
kritische instelling van de accountant

Motivatie:

Het is een actueel onderzoek, dat aansluit bij de situatie die Nederland de afgelopen 1,5 jaar (en nog steeds) in zijn greep houdt, de Corona-crisis. Daarnaast is het zeer relevant voor het accountantsberoep en daarmee ook voor de maatschappij. De kern voor het accountantsvak is de professioneel-kritische instelling van de accountant zelf. De sector is al een aantal jaren bezig om de kwaliteit van de accountantscontrole te borgen en waar mogelijk te verbeteren. Dit onderzoek past heel mooi in dit kader. Op pro-actieve wijze is onderzocht wat het effect is van accountantscontroles op afstand (lees: digitaal) op de professioneel-kritische instelling van accountants. Het onderzoek concludeert dat er effecten zijn EN tevens worden naar aanleiding hiervan preventieve maatregelen geadviseerd om deze effecten te reduceren. Daarmee is het onderzoek ook relevant en praktisch toepasbaar voor de organisatie waarin het onderzoek is uitgevoerd. Tot slot is het onderzoek zeer gedegen uitgevoerd en op een innovatieve wijze uitgevoerd. Aan de hand van een casus is de praktijksituatie gesimuleerd en vervolgens zijn aan de hand van enquetes gevolgen voor de professioneel-kritische instelling geanalyseerd. In het onderzoek komen diverse vakgebieden integraal aan de orde, waarbij de onderzoeksresultaten ook nog eens statistisch zijn onderbouwd. Voor de student heeft dit uiteindelijk ook nog eens tot een heel mooi eindresultaat geleid, een beoordeling met een 8,8.

Faculteit Sociaal Werk & Educatie - Pabo

Kim Noordam

Leerlijn digitale geletterdheid

Motivatie:

Kim heeft een beroepsproduct ontwikkeld dat bestaat uit een leerlijn voor digitale geletterdheid op de basisschool. Op een zelfgemaakte website heeft zij allemaal voorbeeldlessen en hulpmateriaal gezet waarmee leerkrachten direct aan de slag kunnen. Ze heeft hierbij goed de behoefte van zowel leerlingen als leerkrachten in kaart gebracht en geluisterd naar de wensen.
Met deze website heeft ze ervoor gezorgd dat de leerlingen digitaal geletterd de basisschool verlaten. Een heel praktisch en bruikbaar beroepsproduct.

Faculteit Bestuur, Recht & Veiligheid - International Public Management

Michael Selwyn

The Gig Economy: Workers & Unions in the United Kingdom

Motivatie: 

The gig economy is a relatively new, but rapidly evolving, form of employment across the globe and especially amongst younger people in the United Kingdom. Characterised by flexible, individualised and platform-based work, it is fast becoming an attractive means of employment. It is valued for the freedom and adaptability that it provides to individuals, as well as companies who can easily take on these workers, unburdened by cumbersome and extensive employee-style contracts. However, despite the advantages it confers for some, it also poses systemic vulnerabilities for all workers who partake. The most immediate issues concern the lack of stable income, isolated nature of work, and job insecurity. And in the long-term a lack of pension, sick pay, and growth opportunities will all have large ramifications. The lack of provisions conferred to gig workers presents a considerable issue.

Currently, there is no protective legislation in place to resolve these issues, rather a fragile judicial framework enshrines appropriate rights on a case-by-case basis. Normally, workers would recourse to their union, however due to the atypical nature of the gig economy and the non-employee status of the workers, traditional unions are reticent to intervene. Smaller unions are currently addressing the shortfall but face issues in engagement due to the transient and underrepresented nature of gig work. This research looks to explore the relationship between vulnerabilities, social interaction, and trade union engagement as perceived by gig workers as to inform and improve trade union outreach in the gig economy. Motivatie voor de voordracht is dat dit afstudeeronderzoek een bijdrage levert aan de oplossing van het actuele en zich verdiepende probleem van vergroting van de tegenstelling tussen de haves en de have’nots. Michael heeft een scriptie geschreven waar de afstudeerbegeleider hem een 10 voor heeft gegeven (en dat is uitzonderlijk).

Olive Award

De Olive Award wordt uitgereikt aan een docentteam dat er het best in slaagt blended onderwijs neer te zetten. Gezien het belang van teams bij het vormgeven en invullen van onderwijs heeft het CvB en directeuren gemeend dat deze prijs niet aan een persoon maar aan een team moet worden toegekend.

Genomineerde teams Olive Award 2021

 • Accountancy
  Faculteit Business, Finance & Marketing
  resultaat verantwoordelijk team jaar 4 
  zie ook het filmpje
 • Commerciële Economie
  Faculteit Business, Finance & Marketing
  team social value creation 
  zie ook het filmpje
 • European Studies
  Faculteit Management & Organisatie
  team international organisations
  zie ook het filmpje
 • Huidtherapie
  Faculteit Gezondheid, Voeding & Sport
  docententeam jaar 2 
  zie ook het filmpje
 • International Business
  Faculteit Business, Finance & Marketing
  team thinking in action 
  zie ook het filmpje
 • Voeding & Diëtetiek
  Faculteit Gezondheid, Voeding & Sport
  minor sociologie and psychology of food, fitness and health
  zie ook het filmpje

Winnaar Olive Award 2021- juryprijs & publieksprijs

International Business 
Faculteit Business, Finance & Marketing
team thinking in action

Nanna Freeman, Wypkje van der Heide, Corina Tabacaru, Ohad Ben Shimon, Christine van der Ven, Angela Roe, Lukas Heistinger en Marloes Ambagts

Motivatie jury:

De jury heeft voor het Thinking in Action team gekozen omdat het door dit team ontwikkelde onderwijs daadwerkelijk vanuit de slogan “Thinking we do together” is ontwikkeld en uitgevoerd. Het onderwijs is slim vormgegeven waardoor studenten met name gestimuleerd worden in het beter maken van elkaars inspanningen. Iets wat ze hun leven lang kunnen meenemen. Het Thinking in Action team bestaat uit enthousiaste, internationale teamleden die regelmatig bijdragen aan nationale en internationale conferenties en symposia, op HBO en academisch niveau, zowel on- als offline. Hun onderwijs is een goed voorbeeld van “ready for covid/remote teaching because already blended!”

Pim Breebaart Research Award

De Pim Breebaart Research Award beloont een team van HHs medewerkers (-en -studenten) die samen een  onderzoeksproject hebben neergezet dat onderzoek-onderwijs-praktijk met elkaar verbindt. Voorkeur is een gemengd team van studenten, docenten, onderzoekers, lectoren (uit de praktijk en vaste partners in het buitenland).

Genomineerde teams Pim Breebaart Research Award 2021

 • Circulaire bedrijfsvoering - Facility Management en ecologie in balans 
  Rachel Kuijlenburg, Thomas Wissingh en Frans Joosstens 
  Kenniscentrum Mission Zero
 • Predictive maintenance for very effective asset management (PrimaVera) 
  Fidelis Theinert, Derek Land, Jeanette Prinz, Erik Sikma, Sohail Baregzai, Jerome Kemper en Timo Kerssens 
  Kenniscentrum Digital Operations and Finance
 • The Hague Youth and Justice  
  Rosa Groen en Isi Madojumu
  Kenniscentrum Global Governance

Winnaar PBRA 2021

Circulaire bedrijfsvoering - Facility Management en ecologie in balans

Rachel Kuijlenburg, Thomas Wissingh en Frans Joosstens

Kenniscentrum Mission Zero

Motivatie jury PBRA:

De jury was onder de indruk van het winnende onderzoeksproject, dat onderzoekt “Met welk handelingsprotocol kunnen facilitaire professionals van de Rijksoverheid duurzaam gebruiksgedrag stimuleren, de afval- en grondstofstromen verduurzamen en daarmee bijdragen aan een circulaire bedrijfsvoering?”. Circulaire bedrijfsvoering is een actueel onderzoek met een relevante vraagarticulatie waarin een brede set van partners is betrokken net zoals studenten. Het onderzoek heeft ook een duidelijke meerwaarde voor de praktijk en kan een lijst met relevante praktijkgerichte publicaties tonen.

Promovendi 2021

De promovendiprijzen hebben als doel om medewerkers die gepromoveerd zijn (tussen november 2020 en 1 november 2021) in het zonnetje te zetten.

Faculteit Management & Organisatie

Vasilis Karakasis

Proefschrift: 'Adding fuel to the conflict- How gas reserves complicate the Cyprus question' 

Samenvatting
Wat is de invloed van de recent ontdekte gasvelden op de escalatie van het conflict in Cyprus, gebaseerd op de Grieks-Cypriotische en Turks-Cypriotische discourse? In dit onderzoek evalueer ik de invloed van de recent ontdekte gasvelden ten zuiden van Cyprus op de escalatie van het Cypriotische conflict. Ik onderzoek de ideationele dynamiek, die de conflictopwekkende rol van natuurlijke hulpbronnen kan versterken. Theoretisch gemotiveerd door de discursieve verschuiving in conflictstudies, geef ik in mijn analyse prioriteit aan de collectief gedeelde betekenissen die de Grieks-Cypriotische en Turks-Cypriotische opinieleiders aan de gasreserves toekennen. Daarnaast onderzoek ik hoe deze betekenissen hun conflicterende strategieën rechtvaardigen. Om deze verhoudingen bloot te leggen, pas ik Q-methodologie toe, een op maat gemaakte onderzoeksvorm om menselijke subjectiviteit te 'meten'. Ik onderscheid vijf verschillende verhoudingen. Aan de Grieks-Cypriotische kant identificeer ik (a) 'gas dat onze geopolitieke positie versterkt', wat de soevereiniteitsattributen van de natuurlijke hulpbronnen benadrukt, (b) 'pijpdromen en geïmporteerde nationalismen', die de politiek-electorale motieven achter de 'geopolitieke ondertoon' van de Grieks-Cypriotische kant veroorzaken, en (c) politieke en historische wrok, die de Grieks-Cypriotische grieven benadrukt. Wat de Turks-Cypriotische kant betreft, kwam ik twee verschillende redeneringen tegen: (e) door de gasvondsten gestimuleerde politieke gelijkheid', waarin Turks-Cyprioten hun grieven benadrukken over hun gebrek aan internationale status en de risico’s die voortvloeien uit de ontdekking van gasreserves om terug te keren naar hun internationale isolement, en (f) 'micropolitiek', die electorale kansen benadrukt van bepaalde beleidsmakers die profiteren van de spanningen om hun politieke loopbaan te dienen in het licht van binnenlandse turbulentie. Het geheel van deze vijf vertogen biedt een holistisch kader met betrekking tot de discursieve factoren die de conflictopwekkende rol van natuurlijke hulpbronnen binnen het langlopende Cyprus-conflict ondersteunen. 


Faculteit Business, Finance & Marketing

Julie-Marthe Lehmann

Proefschrift: 'Balancing the social and financial sides of the coin: An action research on setting up financial self-help groups in the Netherlands'

Samenvatting
Julie-Marthe Lehmann is gepromoveerd op het onderwerp financiële zelfhulpgroepen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De titel van haar proefschrift luidt: Balancing the social and financial sides of the coin. An action research on setting up financial self-help groups in the Netherlands. In haar onderzoek toont Julie aan, dat de deelname aan een spaargroep zowel het sociale netwerk als het financieel inzicht van de leden vergroot. Op basis van verbondenheid en onderling vertrouwen sparen leden van een spaargroep samen en verstrekken elkaar leningen. Dit soort groepen zijn in bijvoorbeeld Afrika gebruikelijker dan in Europa. In een tijd waarin de verzorgingsstaat wordt uitgehold en banken digitaliseren, laat het onderzoek zien dat een spaargroep door inbreng van de menselijk maat betekenis heeft voor juist financieel kwetsbare mensen in Nederland. Een spaargroep maakt deelnemers financieel én sociaal weerbaarder door versterkte sociale netwerken en voegt daarom een alternatief toe aan het eenzijdige financiële landschap. 


Faculteit Gezondheid, Voeding & Sport 

Sofie van Rongen

Proefschrift: 'Social contextual influences on unhealthy food consumption: a psychological approach'

De uiteindelijke aanleiding van mijn onderzoek is de wereldwijde sterke toename van voedingsgerelateerde ziektes zoals obesitas, diabetes en hart en vaatziekten. Deze trend gaat gepaard met ons moderne voedingspatroon dat bestaat uit vet en suikerrijk bewerkt voedsel. In Sofie's proefschrift richt zij zich op twee omgevingsfactoren die cruciaal zijn voor ons voedingspatroon: - De huidige voedselomgeving, gekenmerkt door een overvloed aan goedkope en energierijke producten. - De sociaaleconomische omgeving, het blijkt namelijk dat mensen met een lagere sociaaleconomische achtergrond, dus bijvoorbeeld met een lager inkomen, over het algemeen een ongezonder voedingspatroon hebben. We begrijpen alleen nog niet zo goed hoe deze omgevingsfactoren precies kunnen leiden tot ongezondere consumptie. Er zijn natuurlijk al allerlei voor de hand liggende verklaringen onderzocht, zoals het gemak of de prijs van eten, maar de bevindingen zijn niet geheel eenduidig.

Doel
In Sofie's proefschrift heeft zij andere, nieuwe verklaringen onderzocht die wat psychologischer van aard zijn. De vraag die over het gehele proefschrift centraal staat is: Hoe interpreteren mensen een bepaalde context en hoe kunnen die interpretaties leiden tot ongezond eetgedrag? -Deel 1 richt zich op sociale normen. Ons gedrag, ook ons eetgedrag, wordt namelijk sterk beïnvloed door sociale normen, opvattingen over wat normaal en gepast is om te doen. De algemene aanname is dat normen voortkomen uit observaties van andere mensen. Wij wilden onderzoeken of we ook uit de fysieke omgeving afleiden wat normaal en gepast is om te eten. Dit hebben we op twee niveaus onderzocht; het voedselaanbod binnen een winkel of restaurant, maar ook op buurtniveau. -In deel 2 hebben we onderzocht hoe ervaringen van schaarste en deprivatie afgeleid worden van een bepaalde achtergestelde conditie en hoe die negatieve ervaringen leiden tot ongezondere consumptie.

Conclusie
Kort samengevat vonden we dat de fysieke voedselomgeving een belangrijke bron kan zijn van sociale norm opvattingen over wat normaal en gepast eetgedrag is. Bovendien versterken onze bevindingen recente ideeën dat enkel de beschikbaarheid van ongezond voedsel niet gelijk tot meer consumeren leidt - wij toonden aan dat sociale normen een belangrijk psychologisch proces kan zijn. Ook is het aannemelijk dat ervaren schaarste in absolute zin, voor meer snackgedrag zorgt, maar we vonden hier geen eenduidig bewijs voor. Gevoelens van schaarste in relatieve zin lijken wel ongezondere eetkeuzes in de hand te werken. Al met al gaven we een nieuwe, psychologische kijk op de rol van de objectieve omgeving in ongezond eetgedrag. Wat zijn nou de implicaties van ons onderzoek? Praktisch gezien zijn dit soort inzichten in psychologische processen belangrijk voor het ontwerpen van effectieve interventies gericht op het stimuleren van gezondere consumptie. Als laatste helpt dit proefschrift mee aan een meer rechtvaardige kijk op ongezonde eetkeuzes. We denken nog vaak in termen van individuele karaktereigenschappen zoals luiheid of impulsiviteit. Maar wat dit soort onderzoek kan aantonen is dat een bepaalde externe factoren het je moeilijker kunnen maken om weerstand te bieden aan de verleidelijke voedselomgeving.

Faculteit Technologie, Innovatie & Samenleving 

Laura Stevens

Proefschrift: 'Analogical Reasoning in Biomimicry Design Education'

Samenvatting
Teaching is both an art and a science. Good teaching excites students and cultivates their curiosity to learn more than they are asked. But what if students’ blank faces tell you that the teaching did not land, what can you do? Using ananalogy or metaphor to explain the principle helps students visualize and comprehend the knowledge of difficult, abstract concepts by making it familiar. Hey et al. explains how the multitude of design considerations is even more difficult for novice as compared to expert designers who are more able to focus on the important features of a problem. Kolodner (1997) iterates how novice designers have difficulty sifting through the mass of information they encounter. They need help with the transfer of knowledge that analogical reasoning requires. When students can clearly extract and articulate what they have learned, this helps them to internalize this. Biomimicry education teaches the clear extraction and articulation while learning to decipher and transfer function analogies from biology to design. This transfer can also improve reasoning when solving problems (Wu and Weng, 2013), reacting to the challenge in a more ‘out-of-the-box’ manner (Yang et al. 2015). However, not being able to fully understand this “conceptual leap between biology and design” in an accurate manner, is sited as a key obstacle of this field (Rowland, 2017; Rovalo and McCardle 2019, p. 1). Therefore, didactics on how to teach this analogical leap to overcome the hurdles is essential. There is insufficient research on the effectivity of biomimicry education in design to help establish ‘best practices’. However, this thesis offers advice to fill this pedagogical gap to find out how to overcome the obstacle of analogical reasoning for novice designers while practicing biomimicry. The contribution to science is a not earlier tested methodology that leads to a clearer understanding of the translation of biological strategies and mechanisms found through scientific research. This translation from biology to design in a visual and textual manner, is called the Abstracted Design Principle (ADP) and is introduced and explained in detail in chapters 4, 5 and 6 of this thesis. Together with the proposed instructions, I sketch the net-gain of positive mind-set for novice designers on their path to design for a sustainable future.

This thesis also shows that improving analogical reasoning via the field of biomimicry is not exclusive to design students. Both designers and non-designer members of the design team learned to internalize, recognize, comprehend and apply the complex strategies and mechanisms into their project solutions. We knew that biomimicry is more than simply mimicking a pattern or form from nature and agreed with Quillin and Thomas (2015) to confirm that the combination of hand drawing biological observations and translating this knowledge into abstractions for use in design, encourages students to internalize the importance of their key role as a sustainable designer. We built on that knowledge and established that when students recognize and are aware of the three levels of analogical reasoning (form, process and system-analogies), this iteration helped increase awareness of the impact their design may have on the environment. By considering the higher levels of analogical reasoning, and by using the overarching patterns from nature as benchmarks, novice designers consciously attempt to connect the related factors within a system where a multi-functional design functions symbiotically and find areas where they have the highest possible impact of positive change.

Find short examples of the researched work on insta: @biomimicry_education

 

Zie verder over de Prijzenparade 2021:

https://nieuws.hhs.nl/uitgelicht-nl/think-fest-afgesloten-met-prachtige-prijzenparade/

Zie ook Prijzenparade 2024

Zie ook Prijzenparade 2023

Zie ook Prijzenparade 2022

Zie ook Prijzenparade 2020

Zie ook Prijzenparade 2019