Aanvankelijk was besloten om vanwege Covid-19 de Haagse Prijzenparade 2020 geen doorgang te laten vinden. Omdat het CvB van De Haagse Hogeschool het echter belangrijk vond om mooie en bijzondere prestaties in de organisatie te belonen en hogeschoolbreed en daarbuiten onder de aandacht te brengen, werd er toch een afstudeerprijs uitgereikt tijdens het aangepaste THiNK FeST,  THiNK & CO, op donderdag 5 november.

De Haagse Prijzenparade 2020 kwam in een kleine versie van afstudeerprijs en promovendiprijzen voorbij. De Olive Award en de Pim Breebaart Research Award werden in 2020 niet uitgereikt.

De winnaards van 2020:

Afstudeerprijs winnaars 2020

Faculteit BFM - International Business and Management Studies


Michelle Groenendijk

Afstudeerscriptie:
'How can KLM overcome internal resistance factors to radical innovation in the operational environment of GS and Cargo?'

Motivatie:
Vooral grote, internationale bedrijven hebben moeite om bestand te zijn tegen disruptieve technologie. Hiernaast hebben deze bedrijven problemen om veranderingen door te kunnen voeren in hun bedrijfsonderdelen. Wij zien dat innovaties niet langer voldoende zijn om te concurreren in de ontwrichtende wereld van vandaag.
Om nog steeds duurzame groei op de lange termijn te bewerkstelligen heeft ook de KLM radicale innovatie nodig en dient het opgenomen te worden in de verschillende bedrijfsonderdelen van het bedrijf. Zeker in tijden van COVID-19 blijkt het bovenstaande enorm belangrijk voor ook grote bedrijven.
Het doorvoeren van radicale innovaties leidt ertoe dat de bedrijfscultuur veranderd moet worden wat tot weerstand kan leiden. Dit onderzoek heeft ondanks weinig beschikbare literatuur betreffende radicale innovatie en secundaire informatie over de luchtvaartindustrie nieuwe feiten en inzichten opgeleverd voor het bedrijf én de luchtvaart industrie in zijn totaliteit. Dit onderwerp blijft relevant voor ook grote bedrijven die naast duurzaamheid ook bestaanszekerheid willen. Deze student heeft op voortreffelijke wijze dit maatschappelijk relevant bedrijf inzichten verschaft die hoog aangeslagen zijn.

Faculteit BRV - Bestuurskunde/Overheidsmanagement


Myrthe Maijer

Afstudeerproduct:
'Intergemeentelijke samenwerking: doet men de goede dingen en doet men de dingen goed?   Een onderzoek naar de succes- en faalfactoren in de intergemeentelijke samenwerking bij de in- door- en uitstroom bij de Vrouwenopvang'

Motivatie:
Myrthe heeft met haar onderzoek en adviesrapport laten zien hoe je met gedegen kwalitatief onderzoek (vergelijkende casestudy) een complex vraagstuk in het openbaar bestuur kunt analyseren en tot zeer bruikbare resultaten voor de beroepspraktijk kan komen. Ze heeft inzichtelijk gemaakt wat de succesfactoren en knelpunten zijn in de intergemeentelijke samenwerking bij de in-, door- en uitstroom in de vrouwenopvang, daarbij goed laten zien hoe het woonvraagstuk (tekort aan betaalbare woningen) negatieve invloed heeft op de uitstroom en daarmee van invloed is op de doorstroom en instroom.
Het onderzoek is zeer bruikbaar voor de beroepspraktijk, zowel voor het ministerie van VWS als voor gemeenten. Het adviesrapport is daarnaast een zeer sterk beroepsproduct, met direct toepasbare adviezen en een mogelijke langeretermijnstrategie.
De inhoud is vooral relevant voor het beroepenveld en bestuurskundig relevant voor de opleiding en de faculteit (decentralisaties in het sociaal domein, netwerksturing, van government naar governance).
Indirect besteedt het onderzoek aandacht aan genderongelijkheid en de aanpak van huiselijk geweld gericht tegen vrouwen.
Intergemeentelijke samenwerking is een actueel bestuurskundig vraagstuk, problemen op de woningmarkt gekoppeld aan doorstroom- en uitstroomproblemen in de vrouwenopvang zijn actuele maatschappelijke vraagstukken.

Faculteit GVS - ISPM


Jake van Zijl

Afstudeerproject: 
‘Customer Experience of Heroes Den Bosch, an evaluation and revision of current operations'

Motivatie:
Deze scriptie leverde een vernieuwende en zeer bruikbare blauwdruk op voor een customer journey voor fans van een grote sportclub. De club is eigendom van een van de meest vooruitstrevende sportmarketing bureaus in Nederland, Triple Double.
Dat zij dit werk als zeer bruikbaar en direct implementeerbaar zien, vertelt veel. Jake gebruikte een combinatie van design thinking methodologie en customer journey experience modellen om tot zijn eindwerk te komen. Dit zijn modellen die veelal door ervaren reclame- of events bureaus worden gebruikt en nog niet volledig in het (nog jonge) ISPM curriculum behandeld zijn.

Faculteit IT&D - Communication and Multimedia Design


Eva Karelse

Afstudeerproject: 
Zorgvilla.nu
'Denken in mogelijkheden, want ‘Je bent maar een keer oud’

Motivatie:
Eva Karelse is een allround-CMD’er die een uitstekend afstudeerwerk heeft afgeleverd!! Eva heeft het onderzoek uitstekend uitgevoerd, zij heeft veel technieken toegepast en uitgewerkt op hoog niveau. Ook de bronvermelding is op zeer hoog niveau uitgewerkt.
Afstudeerwerk kan als voorbeeld dienen voor het uitvoeren van een conceptualisatieproces. Groot compliment m.b.t. moodboard en scenario's.  
Daarnaast toont de student haar creativiteit en gebruikt de gekozen technieken op de juiste manier. Hi-fi prototype voor 3 verschillende devices uitgewerkt en in sketch uitgevoerd. Per device is een totaal oplossing ontworpen. En als laatste is dit afstudeerwerk een perfect voorbeeld van hoe een usabilitytest uitgevoerd dient te worden a.d.h.v. scenario-based testen.

Faculteit M&O - European Studies


Vincent Rump

Afstudeerproduct:
'European Union Development Policy - A Champion for  Common Pool Resources?'

Motivatie:
Vincent’s dissertation was exceptionally well researched and executed. This showcased his strong engagement with the subject matter, exceptional field research and analysis.
Overall Vincent exceeds the expectations of an undergraduate research project and demonstrates his high ambitions and strong work ethic. His analysis provides a critical perspective of the EU's role in promoting Common Pool Resources (CPR) and the effectiveness of its strategy in working with small non-governmental organizations active in the field. The inhibitors are noted by the author. Vincent’s use of design principals offer a strong method for assessing the case study project. He also acknowledges the limits of the approach.
The paper concludes by making a strong argument for a more explicit CPR policy in EU development funding, while also highlighting the current weakness of the EU approach to funding and its reliance on larger NGOs.

Faculteit SWE - Sociaal Pedagogische Hulpverlening deeltijd/duaal


Freeke de Vries

Afstudeerproduct:
'Coaching en training in de zorg Interventies voor het maken van teamdagen ter vergroting van expertise m.b.t. psychiatrische problematiek'

Motivatie:
Freeke de Vries is werkzaam bij Stichting Ipse de Bruggen. Hoewel Freeke tijdens de opleiding aan de HHs in verschillende vakken regelmatig interventies tegenkwam, waren deze zelden tot nooit specifiek gericht op teams die werkzaam zijn in de gehandicaptenzorg. Op steeds meer groepen wordt de zorg voor licht verstandelijke gehandicapten gecombineerd met psychiatrische problematiek.
Uit het gehouden onderzoek bleek dat de teams van begeleiders onvoldoende kennis en ervaring hebben om (zonder hulp) de beste hulp te bieden aan een licht verstandelijk beperkte cliënt die psychische problematiek laat zien.
Freeke heeft na het doen van onderzoek een eindproduct gemaakt: een boekje met diverse interventies die zeer bruikbaar zijn in de gehandicaptenzorg. De focus van deze interventies ligt bij het helpen omgaan met de complexe begeleiding van cliënten met de co morbiditeit licht verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek. 
Wat wij bijzonder vinden aan deze student dat zij de kwaliteit van zorg zo hoog in het vaandel heeft voor de doelgroep licht verstandelijk beperkte cliënten met psychische problematieken alle kennis en kunde die daarvoor is vooral wil delen met haar team.

Faculteit TIS - Technische Natuurkunde

Josef Hutten

Afstudeersciptie:
'Oxidation mechanism study of diamond-like carbon'

Motivatie:

Josef Hutten heeft in de periode van 10 februari tot 19 juni 2020 een technisch natuurkundige afstudeeropdracht uitgevoerd bij ASML. ASML is een vooraanstaand Nederlands bedrijf in Veldhoven (Noord-Brabant) dat wereldwijd marktleider is in de productie van fotolithografie machines. 

Dit zijn complexe, innovatieve systemen die een cruciale rol spelen in de internationale halfgeleiderindustrie. De continue ontwikkeling en verbetering van ASML’s high-tech systemen gebeurt onder een hoge prestatie- en tijdsdruk.

Josef is een ambitieuze, intelligente en gedisciplineerde student die zich bij ASML als een vis in het water voelde. En hij bleek een grote vis te zijn, want zijn bedrijfsbegeleiders waren zeer onder de indruk over wat hij in slechts negentien weken heeft gepresteerd. Oorspronkelijk zou Josef zich richten op experimenteel onderzoek naar de corrosie van koolstof-gebaseerde coatings die toegepast worden in ASML’s fotolithografie machines. Echter gooide het coronavirus roet in het eten. Josef moest hals over kop het roer omgooien. In plaats van experimenteren in een laboratorium, moest hij noodgedwongen vanuit huis aan de slag met het modelleren van corrosiemechanismen van koolstof-gebaseerde coatings.

Over wat hij inhoudelijk heeft bereikt, mag niets gedeeld worden vanwege de bedrijfsgevoeligheid. En dat zegt eigenlijk al genoeg over de impact van Josefs afstudeerwerk. Josef heeft vanuit huis zeer doelgericht en oplossingsgericht gewerkt aan een complex en fundamenteel onderwerp dat op universitair afstudeerniveau lag. Wekelijks communiceerde hij via een online-verbinding met zijn begeleiders bij ASML. Zijn begeleiders waren onder de indruk hoe effectief en efficiënt Josef werkte. Het was een complex project, waaraan Josef zeer zelfstandig en zelfsturend heeft moeten werken. Josef heeft met zijn afstudeerproject veel nieuwe inzichten blootgelegd die heel waardevol bleken te zijn voor de R&D afdeling van ASML. Josef verdient daarom met een pluim de afstudeerprijs 2020.

Promovendi 2020

David Nederlof

Proefschrift: 'Membership of the European Council in a Constitutional and Historical Perspective, Europa Law Publishing'

Samenvatting:

Heads of state or government of the member states of the European Union have a dual role: they are and remain holders of domestic executive offices, but at the same time members of the European Council – the EU institution that is the centre of political authority within the Union. This membership, approached here from a constitutional and historical perspective, is autonomous to the extent that it is attributed to the heads of state or government and substantively determined by the EU’s constitution. It is a key part of the EU structure and fundamental for comprehending the executive branches of the Union and of the member states as well as their relationship. The present study analyses the force of the duality that membership entails for the accumulation of authority within the European Council. It investigates for a number of member states – The Netherlands, Belgium and Germany – whether and how European Council membership has become compatible with and has affected domestic constitutional positions, domestic executive institutions and systems at large. It contributes to the understanding of the relation between national executives and the Union. While this relation is usually considered as one-dimensional, this study shows that the situation is more complex and interesting. 

Corine van Nierop

Proefschrift over de betekenis van hoop bij mensen met kanker

Samenvatting:

Hoop en positief denken zijn begrippen die in het dagelijks taalgebruik van mensen met kanker veelvuldig worden gebruikt. Dit proefschrift wil bijdragen
aan meer kennis over en inzicht op het gebied van hoop en positief denken bij mensen met kanker in verschillende stadia van de ziekte én vanuit het perspectief van hulpverleners. Onderzoeksvragen van dit proefschrift waren: 

  1. Wat is de betekenis van hoop voor mensen met kanker die ongeneeslijk ziek zijn? 
  2. Hoe gaan hulpverleners om met mensen met kanker die ongeneeslijk ziek zijn en hopen op zo lang mogelijk leven
  3. Welke factoren worden geassocieerd met hoop bij mensen met kanker die bezig zijn met behandelingen?
  4. Welke betekenis heeft positief denken voor mensen met kanker die met curatieve opzet (genezend) worden behandeld. We zochten antwoorden op deze vragen door de ervaringen van mensen met kanker en hulpverleners centraal te plaatsen in de studies van dit proefschrift.

Agota Szabo

Proefschrift: ‘Adoption of governance practices in hospitals: The role of directors’ multi-level frames in the governance decision-making process in the boardroom’

Samenvatting:

This doctoral dissertation studies the adoption of governance practices on not-for-profit hospital boards as perceived by the individual board members. A series of qualitative studies were performed to investigate how these hospital directors use multi-level frames to legitimize their decision-making process of implementing governance practices to their respective organizations. The empirical chapters investigate how cultural, organizational and individual- level frames influence the implementation process of governance practices in the perspective of the board members. At the country-level, with cultural frames this study investigates the taken-for-granted realities and the definition of good governance in a certain culture At the individual–level, frames  reflect on the mind set and tautology of the individual board members and their influence on the individuals’ decision-making process. As decision-making on governance implementation happens in the boardroom, decisions could not be made solely by individual directors. Besides looking at the frames of the individual directors, this dissertation also sheds light on  the influence of group dynamics in the overall decision-making process on practice implementation.

 

Jolanda van der Vliet 

Proefschrift: 'The international legal protection of environmental refugees: a human rights–based, security and state responsibility approach'

Samenvatting:

Vluchtelingen. Dan denk je aan Syrië en Soedan. Landen verscheurd door oorlog. Op die mensen heeft het Vluchtelingenverdrag betrekking. Maar daarin worden milieuvluchtelingen niet gekend. Hoe deze groeiende groep mensen binnen het bestaande recht toch beschermd kunnen worden, onderzocht Jolanda van der Vliet, docent internationaal en immigratierecht aan De Haagse Hogeschool. Op donderdag 7 mei promoveerde zij op dit onderzoek.

Ze moeten vluchten, omdat hun eilandstaat wegzinkt. Of omdat het land waar ze altijd hebben gewoond en gewerkt te droog en te heet is geworden. Jolanda van der Vliet: “Als je dan kijkt naar het recht, dan zegt het Vluchtelingenverdrag: u bent niet op de vlucht voor oorlog, dus u moet worden aangemerkt als economisch migrant. Milieuvluchtelingen voldoen vaak niet aan de voorwaarden om gezien te worden als regulier migrant. Zij vallen tussen de wal en het schip. Ik heb gekeken hoe deze mensen toch beschermd kunnen worden binnen de al bestaande internationale regels. Dat laatste is belangrijk, omdat politiek gezien heel weinig animo bestaat om nieuwe regels te maken voor een nieuwe categorie vluchtelingen.”

Zie verder over de Prijzenparade 2020:

https://nieuws.hhs.nl/uitgelicht-nl/prijzenparade-staat-voor-de-deur/

https://nieuws.hhs.nl/uitgelicht-nl/prijzen-voor-beste-scripties-en-afstudeeropdrachten/

https://nieuws.hhs.nl/uitgelicht-nl/promovendi-in-het-zonnetje-gezet/

 

Zie ook Prijzenparade 2024

Zie ook Prijzenparade 2023

Zie ook Prijzenparade 2022

Zie ook Prijzenparade 2021

Zie ook Prijzenparade 2019