Week 8

Cochrane Library : belangrijkste databank voor Evidence-based Medicine

De Cochrane Library is  de belangrijkste databank voor Evidence-based Medicine. Je kan hier o.a. systematische overzichten vinden van de stand zaken van medisch-wetenschappelijk onderzoek, de zogenaamde systematic reviews. Deze reviews worden onderhouden door groepen zorgprofessionals met ieder hun eigen specialisatie (review groups).

In Cochrane is het mogelijk om te zoeken met PICO:

P = Patiënt, Populatie of Probleem

  • Wat zijn de kenmerken van de patiëntengroep of populatie?
  • Wat is de aandoening of de ziekte

I = Interventie

  • Welke geneeskundige behandeling (interventie) wordt overwogen bij deze populatie?

C = Comparison/Vergelijking

  • Is er een alternatief voor de interventie? Bijvoorbeeld een ander medicijn of een operatie.

O = Outcome> Uitkomst

  • Welke uitkomsten zijn ingesloten/geïncludeerd? Bijvoorbeeld kwaliteit van leven, verandering in klinische status, morbiditeit, bijwerkingen, complicaties, etc.

Het PICO-model wordt veel gebruikt en onderwezen in de evidence-based gezondheidszorg als een strategie voor het definiëren van beoordelingscriteria, het formuleren van vragen en zoekstrategieën, en voor het karakteriseren van geïncludeerde studies of meta-analyses.

Week 7

Databank Our World in Data : Naar meer inzicht in wereldproblemen

Our World in Data (OWID) is een wetenschappelijke databank die zich richt op grote mondiale problemen zoals armoede, ziektes (Coronavirus Data Explorer), hongersnood en klimaatverandering. 

De SDG tracker van OWID presenteert specifieke data over de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties en volgt de wereldwijde voortgang.

Alle grafieken, data en artikelen zijn open access. Een aantal materialen is speciaal ontworpen voor onderwijsdoeleinden, informatie mag gekopieerd, aangepast en verspreid worden.

Data-analyses en visualisaties worden gebruikt om onderwerpen (Browse by topic) te verkennen die belangrijk zijn voor het begrijpen van trends in de wereldwijde levensomstandigheden, waaronder voedsel en landbouw, gezondheid, mensenrechten, onderwijs en het milieu. De startpagina splitst gegevens uit voor elk van deze onderwerpen naar bv. werelddeel of land, illustreert trends en geeft achtergrondinformatie. 

Wil je bijvoorbeeld meer lezen over de landbouwproductie- en consumptie van Nederland, kies dan voor Meat and Dairy Production als startpunt. Je kunt zelf landen en regio’s selecteren en data toevoegen aan de getoonde tabellen en grafieken.