Week 13

De Kennisbank Diversiteit en Emancipatie van IDEM

De Kennisbank Diversiteit en Emancipatie is een landelijke kennisbank met meer dan 42.000 beschrijvingen van documenten die betrekking hebben op discriminatie, lhbt-emancipatie, integratie en discriminatie. De Kennisbank is interessant voor iedereen die zich in deze onderwerpen wil verdiepen. Wie op zoek is naar bruikbare informatie voor de Internationale Vrouwendag of de Internationale dag tegen racisme en discriminatie is hier aan het goede adres.

In deze databank kun je zoeken op auteur, titelwoord, trefwoord, onderwerp en materiaalsoort. Je kunt eenvoudig zoeken of gebruik maken van Booleaanse operatoren (AND, OR, NOT). Ook kun je grasduinen door met Indexen te zoeken. Als je bijvoorbeeld de zoekterm “arbeid” intikt, verschijnt er een lijst met arbeidsgerelateerde resultaten zoals arbeidsmarkt, arbeidsmigratie maar ook gastarbeiders.

Vier hoofdthema’s

De vier hoofdthema’s van deze kennisbank zijn:
- het emancipatieproces en de maatschappelijke positie van diverse maatschappelijke groepen
- maatschappelijke vraagstukken die samenhangen met verschillende vormen van diversiteit
- discriminatie en achterstelling
- de aanpak en bestrijding van uitsluiting & achterstanden via beleid of praktijk.

Er wordt ook verzameld op thema’s die samenhangen met één van de hoofdthema’s, zoals: pesten, huiselijk geweld, eerwraak, vrouwenhandel, xenofobie, sociale cohesie, polarisatie en radicalisering. Daarnaast vind je er overzichten van de meest recente aanvullingen.

Titelbeschrijvingen

De kennisbank bevat hoofdzakelijk titelbeschrijvingen van documenten die betrekking hebben op de situatie in Nederland. Het gaat om boeken, onderzoeken, proefschriften, scripties, artikelen, themanummers, beleidsnota’s en lesmaterialen. De titelbeschrijvingen bevatten een samenvatting en linken naar het volledige document. Indien een document niet integraal beschikbaar is, wordt verwezen naar een website waar meer informatie over het document is te vinden of waar het is aan te schaffen.

Dit is een Kennisbank van IDEM, het Stedelijk Expertisecentrum Rotterdam voor inclusie, discriminatie en (LHBTIQ+-) emancipatie.