Sluitingsdagen bibliotheek

09-01-2023

Tijdens de volgende dagen zal de bibliotheek de gehele dag gesloten zijn:

Zondag 9 april 1e paasdag
Maandag 10 april 2e paasdag
Donderdag 27 april Koningsdag
Vrijdag 5 mei Bevrijdingsdag
Donderdag 18 mei Hemelvaartsdag
Zondag 28 mei 1e pinksterdag
Maandag 29 mei 2e pinksterdag

Met Adobe

Bibliotheek met Pinksteren gesloten

22-05-2023

Alle vestigingen van de bibliotheek van De Haagse Hogeschool zijn Eerste & Tweede Pinksterdag (zondag 28 mei & maandag 29 mei) gesloten. Dinsdag 30 mei zijn alle vestigingen weer open volgens de reguliere openingstijden.

Zaterdag 27 mei is de bibliotheek op de hoofdvestiging geopend.

Digital Editions 4.5 eenvoudig e-boeken lenen en ePub-documenten lezen

20-04-2023

Het programma Adobe Digital Editions (ADE) is toegevoegd aan de computers van De Haagse Hogeschool. ADE is nodig om een e-boek uit de HHs-bibliotheekcollectie voor een periode van een week te kunnen lenen. Met ADE kun je ook onbeperkt ePub-documenten uit onze databanken lezen, net als pdf-bestanden.

ADE is nu standaard op alle computers geplaatst. Dit vereenvoudigt het lenen en lezen van e-boeken, digitale kranten en andere digitale publicaties. Je vindt het programma bovenaan in de alfabetische lijst onder de toegevoegde programma’s aan het Startmenu.

Als je voor het eerst een HHs e-boek opent met ADE kan gevraagd worden om computerautorisatie. Als je dan het vakje linksonder naast “Computer autoriseren zonder id” aanvinkt, verloopt het lezen van een e-boek vervolgens goed.

Wijziging gebruikslicentie Boomportaal en Boom Digitale Bibliotheek (BDB)

17-04-2023

Uitgeverij Boom heeft ervoor gekozen om de Boom Digitale Bibliotheek (BDB) niet langer actief te ondersteunen. Hierdoor hebben wij ook geen toegang meer tot de oude drukken van Boom als e-book. Daarnaast biedt de bibliotheek van De Haagse Hogeschool sinds 1 januari 2023 geen recente e-books van de uitgeverijen Boom meer aan via het Boomportaal, enkel nog e-journals. Wel zijn de recente papieren boeken aangeschaft en in de bibliotheekcatalogus te vinden. Indien je een titel van Boom mist, kun je ons een aanschafsuggestie sturen.

We hebben in Boomportaal, de digitale bibliotheek van uitgeverijen Boom Amsterdam en Boom Den Haag, toegang tot e-journals ingedeeld in de domeinen Bestuurskunde, Criminologie, Economie en management, Juridisch, Onderwijs en opvoeding, Onderzoek, Psychologie en Psychiatrie.
Bij deze e-journals is online lezen en downloaden mogelijk en het gebruik van e-mailattendering of RSS om op de hoogte te blijven. Met de filters Soort, Domein en Jaar aan de linkerzijde verklein of specificeer je je resultaat als je op zoek gaat naar tijdschriftartikelen.

Onderzoeksondersteuning door de bibliotheek; website, tools, OA publiceren, RDM

30-04-2020

Ook tijdens deze uitzonderlijke periode ondersteunen we als Hogeschoolbibliotheek het praktijkgericht onderzoek digitaal met tools en content. Een dienst die we al langere tijd beschikbaar hebben en waar we recentelijk nog enkele zaken aan hebben toegevoegd. Graag brengen wij dit bij u onder de aandacht. 

In het digitale nieuwsbericht 'Onderzoeksondersteuning door de bibliotheek van De Haagse Hogeschool' hebben we de volgende zaken uitgelicht:

De HB heeft met O&O een proces ingericht zodat iedere publicatie die een onderzoeker in de daartoe ingerichte Sharepoint omgeving aanmeldt zo snel mogelijk beoordeeld wordt op eigenaarschap van auteursrechten. Indien het een Open Acces (OA) publicatie betreft dan wordt deze zo snel mogelijk opgenomen in de HBO-K zodat daarmee de opname in Narcis en de vindbaarheid via Google Scholar gegarandeerd is.

Hoe om te gaan met auteursrechten en OA publiceren wordt in de digitale training Open Acces publiceren uitgebreid behandeld. Deze training is speciaal voor onderzoekers van de HHS ontwikkeld en gebaseerd op het door het CvB vastgestelde beleid om zoveel mogelijk OA te publiceren.

De voordelen van het inzetten van tools als Refworks en Atlas.ti worden nog eens toegelicht en ook de citatieanalysemogelijkheden van Web of Science en het gemak om deze in te zetten bij het kiezen van een publicatieplatform zijn op een rijtje gezet.

Recent is een pilot rond research data management gestart en de invulling staat kort beschreven. En last but not least brengen we onze zgn.  website onderzoek onder de aandacht waarin we de beschikbare ondersteuning van onderzoek per onderzoeksfase geordend hebben. 

We zouden het op prijs stellen indien u deze mail met ons digitale nieuwsbericht onder de aandacht brengt binnen uw team.