Problemen bij databanken overzicht

16-01-2023

De hogeschoolwebsite is vernieuwd. Er wordt nog gewerkt aan de pagina’s van de bibliotheek.

Met name het databankenoverzicht is nog niet zoals vereist. Bij vragen neem contact op met de bibliotheek via bibliotheek@hhs.nl of 070-445 7882.

Excuses voor het ongemak.

Sluitingsdagen bibliotheek

09-01-2023

Tijdens de volgende dagen zal de bibliotheek de gehele dag gesloten zijn:

Zondag 9 april 1e paasdag
Maandag 10 april 2e paasdag
Donderdag 27 april Koningsdag
Vrijdag 5 mei Bevrijdingsdag
Donderdag 18 mei Hemelvaartsdag
Zondag 28 mei 1e pinksterdag
Maandag 29 mei 2e pinksterdag

 

Onderzoeksondersteuning door de bibliotheek; website, tools, OA publiceren, RDM

30-04-2020

Ook tijdens deze uitzonderlijke periode ondersteunen we als Hogeschoolbibliotheek het praktijkgericht onderzoek digitaal met tools en content. Een dienst die we al langere tijd beschikbaar hebben en waar we recentelijk nog enkele zaken aan hebben toegevoegd. Graag brengen wij dit bij u onder de aandacht. 

In het digitale nieuwsbericht 'Onderzoeksondersteuning door de bibliotheek van De Haagse Hogeschool' hebben we de volgende zaken uitgelicht:

De HB heeft met O&O een proces ingericht zodat iedere publicatie die een onderzoeker in de daartoe ingerichte Sharepoint omgeving aanmeldt zo snel mogelijk beoordeeld wordt op eigenaarschap van auteursrechten. Indien het een Open Acces (OA) publicatie betreft dan wordt deze zo snel mogelijk opgenomen in de HBO-K zodat daarmee de opname in Narcis en de vindbaarheid via Google Scholar gegarandeerd is.

Hoe om te gaan met auteursrechten en OA publiceren wordt in de digitale training Open Acces publiceren uitgebreid behandeld. Deze training is speciaal voor onderzoekers van de HHS ontwikkeld en gebaseerd op het door het CvB vastgestelde beleid om zoveel mogelijk OA te publiceren.

De voordelen van het inzetten van tools als Refworks en Atlas.ti worden nog eens toegelicht en ook de citatieanalysemogelijkheden van Web of Science en het gemak om deze in te zetten bij het kiezen van een publicatieplatform zijn op een rijtje gezet.

Recent is een pilot rond research data management gestart en de invulling staat kort beschreven. En last but not least brengen we onze zgn.  website onderzoek onder de aandacht waarin we de beschikbare ondersteuning van onderzoek per onderzoeksfase geordend hebben. 

We zouden het op prijs stellen indien u deze mail met ons digitale nieuwsbericht onder de aandacht brengt binnen uw team.