Week 27 | 2024

Week 27

Acland’s Video Atlas of Human Anatomy: unieke driedimensionale bron!

Een combinatie van unieke eigenschappen maakt de Acland's Video Atlas anders dan alle andere anatomische leermiddelen en geeft een echte driedimensionale kijk op anatomie. De Video Atlas-beelden zijn directe video-opnamen van echte menselijke anatomische preparaten. Deze geprepareerde lichaamsdelen zijn niet verstijfd of verkleurd door balseming. Hun weefsels behouden de kleur, textuur en beweeglijkheid van het levende lichaam. Ook de bewegingen van de spieren, pezen en gewrichten zijn hetzelfde als bij een levend lichaam. Het feit dat het preparaat draait, zorgt ervoor dat je het kunt zien als een volledig driedimensionaal object. 

Als je een persoonlijk account aanmaakt, kan je testen hoeveel je al weet over anatomie door te oefenen met de examens.

Voor veel anatomische structuren worden Griekse, Arabische of Latijnse woorden gebruikt: raadpleeg hiervoor de Glossary.

Er kan ook naar Acland-video’s worden gezocht met behulp van de E-Publication Finder. Voordeel van deze zoekwijze is dat je dan gelijk kan zien of er een e-book of e-journal is over het gezochte lichaamsdeel. Je zoekt bijvoorbeeld informatie over het sleutelbeen (Clavicle), dat geeft in totaal vier resultaten. Drie Acland’s video’s : The clavicle and scapulaFirst rib and clavicleMovements of the clavicle and scapula en één e-book: Evaluation of Clavicle Injuries

Week 26 | 2024

Week 26

SpringerLink : Multidisciplinaire databank van Springer

SpringerLink is een zeer omvangrijke multidisciplinaire databank van de gerenommeerde academische uitgever Springer. Via dit platform zijn meer dan 7 miljoen wetenschappelijke artikelen (vanaf 1997) full text beschikbaar evenals referentiewerken en protocollen, en meer dan 70.000 volledige e-books vanaf uitgavejaar 2017 tot heden, onder meer handboeken en encyclopedieën. Deze zijn peer reviewed en zonder beperking van het aantal gelijktijdige gebruikers te bekijken, te downloaden en te printen. Ook is Nederlandse content van uitgeverij Springer BSL (Bohn Stafleu van Loghum) op het gebied van gezondheidszorg en hulpverlening opgenomen.

Na het uitvoeren van een zoekactie is het mogelijk de resultaten te filteren op content type (zoals e-book, hoofdstuk, artikel, conference paper of proceeding); datumbereik van publicatie; taal; discipline en subdisciplines. Verder is sortering mogelijk op relevantie of op publicatiedatum.

De zoekmogelijkheden komen overeen met wat in de meeste wetenschappelijk zoekinterfaces gebruikelijk is. Met “dubbele aanhalingstekens” kun je exact zoeken; met de asterisk * kun je trunceren; en je kunt de Booleaanse operatoren AND, OR en NOT (hoofdletters verplicht!) gebruiken om zoekacties te verfijnen of te verruimen. Ook is het mogelijk om met ronde haakjes ( ) de volgorde van de bewerkingen aan te geven. Zie de zoekvoorbeelden op de betreffende informatiepagina van Springer.

Bij e-books kun je door de inhoud zoeken en hoofdstukken downloaden.
Op de pagina van een e-journal kun je aan de rechterkant bij Explore door de jaargangen en afleveringen bladeren of binnen het e-journal zoeken. Ook kun je per email notificaties ontvangen met de inhoudsopgave (TOC) van nieuw verschenen afleveringen.
Bij artikelen kun je onderaan via “Share this article” een linkje genereren om het artikel met anderen te kunnen delen.

De huidige interface heeft als tekortkoming dat je niet specifiek kunt zoeken in de content waar wij toegang toe hebben. Dat is nog wel mogelijk via de oude interface. Bovendien biedt die meer functionaliteiten, zoals de optie Advanced Search via het tandwiel rechts van het zoekveld.

Een voorbeeld van actuele content in SpringerLink:

Jeannet, AM., Dražanová, L. Blame it on my youth: the origins of attitudes towards immigration. Acta Politica (2023). https://doi-org.ezproxy.hhs.nl/10.1057/s41269-023-00314-6
Op basis van de politieke socialisatietheorie en uitgebreide grootschalige analyses stellen de auteurs dat houding van mensen ten opzichte van immigratie verklaard kan worden door de politieke tijdgeest tijdens hun jeugd. Het gelijkheidsbeginsel en het traditiebeginsel hebben tegengestelde effecten op de houding ten opzichte van immigratie.

Week 25 | 2024

Week 25

National Criminal Justice Reference Service (NCJRS) Abstracts Database

De databank National Criminal Justice Reference Service (NCJRS) Abstracts Database is uitgebracht door de National Criminal Justice Service van het Amerikaanse Ministerie van Justitie. De databank bevat samenvattingen van en informatie over meer dan 200.000 Amerikaanse en internationale publicaties, waaronder federale, nationale en lokale rapporten, boeken, onderzoeksrapporten, wetenschappelijke artikelen, audio-presentaties, en (nog) ongepubliceerd wetenschappelijk werk betreffende strafrecht, kinder- of jeugdstrafrecht, alsmede drugsbestrijding. Je vindt in deze databank echter geen rechterlijke uitspraken en vonnissen, adviezen en statuten. 

NCJRS is onderdeel van de ‘Criminology Collection’, die weer onderdeel is van de ‘Social Science Premium Collection’ van ProQuest, met databanken over sociologie, politiek, criminologie, bibliotheek- en informatiekunde, educatie en taalkunde. Via de optie ‘Change databases’ zijn ProQuest databanken te combineren of uit te sluiten.

Hoewel er in de titel van de databank staat dat het een ‘abstract’ databank is, zijn er toch ook fulltext artikelen en andere publicaties in de databank te vinden.

Als je bv. op zoek bent naar een overzichtsartikel over de middelen die als doping gebruikt worden in de sport, dan is dit een relevant artikel: Doping in sport: an overview. Je kunt hier het fulltext artikel lezen.

In de databank zijn ook rapporten te vinden, zoals dit rapport over internationale drugsbestrijding, waarvan alleen de samenvatting en metadata te zien zijn.

Een ander actueel thema is het pesten (cyberpesten) door jongeren via social media. Ook over dit onderwerp zijn interessante artikelen en publicaties in deze databank, zoals dit systematic review artikel. Ook van dit artikel is het mogelijk hier de fulltext versie te lezen.

Week 24 | 2024

Week 24

World Bank Open Data: Gratis en open toegang tot wereldwijde statistische data

De Wereldbank biedt gratis en vrije toegang tot uitgebreide datasets over ontwikkeling in landen over de hele wereld. Deze data zijn ook waardevolle hulpmiddelen voor onderzoek door journalisten, academici en anderen, waardoor het begrip van wereldwijde problemen vergroot.

De World Bank Group is een van de grootste bronnen van financiering en kennis voor ontwikkelingslanden. Haar vijf instellingen zetten zich gezamenlijk in voor armoedebestrijding, gedeelde welvaart en duurzame ontwikkeling. Via dit dataportaal van de Wereldbank kunnen gegevens per land, bijvoorbeeld Aruba, of per indicator, bijvoorbeeld Economie en Groei, worden verkend.

Zoekbalk en Menu

De eenvoudigste manier om data te zoeken is met de zoekbalk bovenaan de pagina. Je kunt zoeken op indicatoren, landen en onderwerpen. De zoekbalk toont je een lijst met overeenkomstige resultaten terwijl je tekst invoert; selecteer één van de overeenkomstige termen om het resultaat direct weer te geven. Je kunt slechts één indicator tegelijk weergeven. Je kunt combinaties van indicatoren en landen of meerdere landen bekijken door extra items aan de zoekbalk toe te voegen. Daarnaast kun je ook bladeren door lijsten met landen, onderwerpen en indicatoren via het menu rechtsboven op de zoekpagina.

DataBank

DataBank is een analyse- en visualisatietool die verzamelingen tijdreeksgegevens over verschillende onderwerpen bevat uit meer dan 55 databanken. Selecteren en downloaden van gegevens, uitvoeren van aangepaste queries en maken van grafieken en kaarten op basis van deze gegevens is mogelijk. Gebruikers kunnen aangepaste rapporten maken op basis van hun selectie van landen, indicatoren en jaartallen. Al deze rapporten kunnen eenvoudig worden bewerkt, gedeeld en als widgets worden ingesloten op websites of blogs. 

Je kunt de DataBank gebruiken als geregistreerde of ongeregistreerde gebruiker. Niet-geregistreerde gebruikers kunnen rapporten genereren, tabellen, grafieken, kaarten en metadata bekijken en gegevens downloaden. Geregistreerde gebruikers hebben naast deze opties ook de mogelijkheid om gegevensselecties in het systeem op te slaan, tabellen, grafieken en kaarten met andere gebruikers te delen en datavisualisaties direct in blogs of websites te embedden.

Data Catalog

Een uitgebreide lijst van data en datasets gepubliceerd door de Wereldbank is beschikbaar via de Data Catalog. Deze catalogus bevat alle datasets uit de DataBank, plus vele andere nuttige datasets, waaronder ruwe data van onderzoeken. Datasets kunnen eenvoudig worden gedownload of geopend via de DataBank query tool of aangepaste tools die specifiek zijn voor de dataset. Alles is ingericht voor hergebruik.

Week 23 | 2024

Week 23

Espacenet: een databank met octrooidocumenten

Octrooien beschermen de eigendomsrechten op een product of een stuk techniek (werkwijze). Ze geven een exclusief recht om een product te maken, te verkopen en commercieel te gebruiken. Voordat je een octrooi aanvraagt voor je eigen uitvinding, moet je een nieuwheidsonderzoek uitvoeren om zeker te zijn dat je uitvinding echt innovatief is. Als student wil je ook soms inspiratie vinden voor je eigen werk of gewoon uitproberen hoe bepaalde technologie werkt. Voor al deze doeleinden kun je de databank Espacenet gebruiken.

Espacenet is een databank met octrooidocumenten, ontwikkeld door het Europees Octrooibureau (European Patent Office). Het bevat 80 miljoen octrooipublicaties afkomstig uit 90 landen. In octrooidocumenten vind je technische beschrijvingen van uitvindingen. Daarnaast vind je in de databank informatie over de uitvinders, aanvragers en de datum van aanvraag. Met deze informatie kun je vaststellen welke technische kennis er al beschikbaar is. In Espacenet kun je niet inzien of het octrooi ooit verleend is geweest en, zo ja, of het nog steeds geldig is. Voor deze informatie ga je naar het Nederlands Octrooiregister of naar het European Patent Register.

In Espacenet kun je op drie verschillende manieren zoeken: Smart Search, Uitgebreid Zoeken en Zoeken in Classificatie. Met Smart Search zoek je eenvoudig met trefwoorden. Wanneer je wereldwijd zoekt, gebruik je Engelse zoektermen. Je kunt ook voor een land kiezen en dan in de desbetreffende taal zoeken. Zo kun je bijvoorbeeld octrooien vinden waarin “artificial intelligence” is toegepast. Wanneer je al kennis hebt over een bepaald technisch vakgebied, en je kent uitvinders of aanvragers, kun je gebruik maken van Uitgebreid Zoeken. Met de naam van aanvrager kun je bijvoorbeeld alle aanvragen vinden ingediend door Ronald Plasterk, Nederlandse wetenschapper, ondernemer en politicus.

Bij elk document vind je classificatienummers van technische oplossingen. Deze classificatie, zogenaamde  Cooperative Patent Classification (CPC), is gemaakt door  het Europees Octrooibureau in samenwerking met de US Patent and Trademark Office. Wanneer je bekend bent met deze classificatie van technische uitvindingen, kun je gebruikmaken van de derde zoekmethode: Zoeken in Classificatie.

De octrooidocumenten kunnen worden vertaald naar andere talen. De zoekresultaten kun je opslaan in een .csv-bestand.

Week 22 | 2024

Week 22

Sage Journals: Multidisciplinaire databank met ruim 900 peer-reviewed tijdschriften

Via SAGE Journals zijn 930 wetenschappelijke, peer-reviewed tijdschriften toegankelijk met content vanaf 1999 (indien beschikbaar). SAGE Journals bevat tijdschriften over de volgende hoofdvakgebieden:

Naast deze hoofdvakgebieden zijn er ook tijdschriften opgenomen over o.a. de deelvakgebieden, VerpleegkundeVoedingOncologieStedelijke studiesOnderwijsMilieutechniekOnderzoeksmethoden, etc.

Er kan worden gezocht met vrije termen, trefwoorden, titel, auteur, etc. Meer uitleg staat op: Help_search. Bij de artikelen staat de Impact Factor van het tijdschrift vermeld. Van sommige artikelen is alleen de samenvatting opgenomen, gebruik de filteropties “Only Content I Have Full Access To” of “Open Access” om de full-tekst artikelen te selecteren. Er kan gratis een persoonlijk account worden aangemaakt, dan kunnen zoekacties worden bewaard en is het mogelijk om attenderingen in te stellen. Meer uitleg op: SAGE Journals User Guide

Er kan ook worden gezocht op woorden uit de samenvatting of op organisatie. Bij onderstaande link staan alle artikelen in SAGE waaraan een lector/docent/onderzoeker van de HHs heeft meegewerkt:

Artikelen HHs

Deze artikelen kunnen vervolgens worden gesorteerd op datum of op relevantie maar ook op het vaakst gedownload, het artikel Empty Streets, Busy Internet wordt dan als eerste getoond. Onderzoeker Asier Moneva Pardo van het lectoraat Cybercrime & Cybersecurity is medeauteur van dit artikel.

Sorteren op het vaakst geciteerd is ook mogelijk. Dan wordt het artikel How to (mis)align participatory approaches with the everyday life? als eerste getoond. Lector Luc de Witte van het Lectoraat Technologie voor Gezondheidszorg is medeauteur van dit artikel. 

Op SAGE Microsites kan er gebladerd worden door de meest recente onderzoeksartikelen over diverse onderwerpen zoals Kunstmatige intelligentie of Kolonialisme

Week 17 | 2024

Week 17

Van XpertHR naar Brightmine: praktische HRM informatie

Brightmine is het vernieuwde merk achter het voormalige XpertHR. Het platform is vernieuwd om meerdere producten op gelijke wijze aan te kunnen bieden; waarbij XpertHR overeenkomt met Brightmine HR & Compliance Center. Behalve de naam is ook de toegangs-URL veranderd, maar de inhoud van deze databank is hetzelfde gebleven: HR-wetgeving, arbeidsmarkt- en cao-data, analyses en menselijke expertise. Brightmine is wereldwijd marktleider met meer dan 10.000 klanten in de Verenigde Staten, Engeland en Nederland. Onze licentie biedt toegang tot voornamelijk Nederlandse informatie.

Brightmine bevat actuele, praktische informatie over alle aspecten van het vakgebied van human resources. De informatie is logisch ingedeeld: over strategie, in dienst treden, arbeidsvoorwaarden, in dienst zijn tot uit dienst gaan. Praktijkcases die over deze thema’s gaan worden aangevuld met up-to-date gegevens. Met onderwerpen als personeelsplanning, vitaliteit, het voeren van gesprekken, grensoverschrijdend werken, stappenplannen en checklists. Tevens Nederlandse en Europese arbeidsvoorwaarden (cao's, OR) in combinatie met juridische informatie.

De functionaliteiten in Brightmine worden stapsgewijs verder uitgebreid met (generatieve) AI. Daardoor is het binnenkort mogelijk om de content in natuurlijke taal te bevragen via vraag-en-antwoord.

Zie Actueel voor Nieuws en de Wetgevingskalender met de complete tekst van het wetsvoorstel, wat de vorderingen zijn, uitleg van de inhoud en de betekenis voor de praktijk. De databank bevat ook  webinars die je kunt volgen of waarvan je de opnames kunt bekijken zoals: “Optimaliseer jouw aannamebeleid met nieuwe arbeidsmarktontwikkelingen en AI”.

Week 15 | 2024

Week 15

IEEE Xplore voor de medische techniekoplossingen

De digitale bibliotheek IEEE Xplore is een belangrijke bron voor het vinden van wetenschappelijke en technische inhoud gepubliceerd door het Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) en haar uitgeverspartners. In IEEE Xplore vind je PublicatiesStandaardenConferenties en community’s.  

De IEEE Xplore digital library is geschikt voor ouderejaarsstudenten en onderzoekers. Ondanks de databank veel technische oplossingen aanbiedt, zijn er ook artikelen te vinden die een algemeen beeld geven over medisch technische oplossingen, trends en uitdagingen. Een voorbeeld hiervan is het artikel “Remote patient monitoring technologies and marketing” gepubliceerd in 2023. 
IEEE maakt het mogelijk om te zoeken met de MESH Medical Subject Heading. 

Met betrekking tot de gezondheidszorg vind je in IEEE Xplore o.a. de volgende onderwerpen:  

Medical signal processing (+33000 resultaten)

Patiënt monitoring (+22000 resultaten)

Patiënt zorgbehandeling (+4000 resultaten)

Telemedicine (+6000 resultaten)

Voor een uitgebreid onderzoek is het handig om kennis op te doen van overige termen in het onderzoeksveld/onderwerp. Denk aan het combineren van termen voor een zoekstrategie in verschillende databanken. Het trefwoordensysteem van IEEE kent drie verschillende termen:

 • IEEE keywords – trefwoorden toegekend door de gecontroleerde thesaurus van IEEE
 • Author keywords: termen toegekend door de auteur die het onderwerp van het document beschrijven
 • Index terms –  dit is een combinatie van IEEE trefwoorden, trefwoorden toegekend door de auteur en de Mesh terms. Indext terms is ook te gebruiken als een zoekveld in het geavanceerd zoeken. 
Week 12 | 2024

Week 12

Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht (NDFR)

De NDFR (Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht) is een fiscale databank met Nederlandse wetgeving, juridische tijdschriften en internationale en EU-wetgeving. 

Alle belangrijke Nederlandse fiscale wetten zijn beschikbaar in NDFR. Per belastingwet krijg je artikelsgewijs toegang tot de huidige en historische wetteksten, parlementaire geschiedenis, beleidsbesluiten, jurisprudentie, literatuur en commentaren. 

De NDFR biedt via het Menu linksboven o.a. toegang tot:

 • NDFR Delen
  Hierin is o.a. per belastinggebied alle relevante wetgeving met een overzicht van de aanhangige wetsvoorstellen, relevante regelingen, besluiten en de parlementaire geschiedenis te vinden. 
 • NTFR/ Overige tijdschriften Sdu
  Het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht (NTFR) bevat het nieuws over het volledige fiscale vakgebied. Onder ‘Tijdschriften’ vind je ook de Juridische Berichten voor het Notariaat (JBN), het Maandblad Belasting Beschouwingen (MBB), het Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR) en het Fiscaal Tijdschrift Vermogen (FTV).
 • Boeken Sdu 
  Voor fiscale verdieping is er onder de tab 'Boeken' toegang tot diverse boekenreeksen zoals de Wegwijs Reeks en de Fiscale Praktijkreeks, de Fiscale Geschriften reeks, de Fiscaal Wetenschappelijke reeks, Fiscaal Dossier en Fiscaal Alert.
 • Modellen
  Modellen zijn toegankelijk via de module Addify modellen.
 • Overzichten
  Onder het tabje 'Overzichten' vind je o.a. alle fiscaal gerelateerde zaken in cassatie onder elkaar en daarnaast een overzicht van uitspraken van het Hof van Justitie van de EU.
 • Vakeducatie/Tax talks
  Video’s over relevante onderwerpen in het belastingrecht.
 • Support NDFR
  Je kunt je onder meer gratis aanmelden voor de NDFR Dagelijks of NDFR Hoge Raad nieuwsbrief en online trainingen. Ook vind je hier de instructievideo’s.

Zoeken in NDFR
Standaard staat het zoekscherm ingesteld op zoeken in alle informatie (Alles). Door het uitklapmenu open te klikken, kun je de zoekopdracht beperken tot een specifieke informatiebron, bijvoorbeeld enkel Jurisprudentie. Onder de tab 'Nieuws' staat het dagelijkse fiscale nieuws van het afgelopen jaar.

Zoeken op wetsartikel
Wetsartikelen zijn snel te vinden door het artikel in te vullen als zoekterm, bijvoorbeeld 5 SW (mét spatie) voor het vinden van Art. 5 SW (Artikel 5 Successiewet 1956). 

Klik op het artikel om de wettekst te lezen. Of gebruik de verschillende tabs om o.a. commentaar, jurisprudentie en literatuur bij dit artikel te vinden.

Week 9 | 2024

Week 9

Linguistics & Language Behavior Abstracts: Databank met abstracts en fulltext artikelen op alle gebieden van de taalwetenschappen

In de ProQuest databank Linguistics & Language Behavior Abstracts (LLBA) vind je niet alleen abstracts en indexes van internationale literatuur m.b.t. de taalkunde en aanverwante disciplines in de taalwetenschappen, maar ook veel fulltext artikelen. In de databank vind je artikelen en abstracts van boeken over alle aspecten van de taalwetenschappen, waaronder fonetica, fonologie, morfologie, syntaxis en semantiek. Je vindt veel informatie over veel verschillende gebieden van de taalkunde, waaronder beschrijvende, historische, vergelijkende, theoretische en geografische taalkunde. 

De database biedt samenvattingen van tijdschriftartikelen en citaties voor boekrecensies uit meer dan 1.500 tijdschriftpublicaties, en ook samenvattingen van boeken, hoofdstukken uit boeken en proefschriften. De dekking van de database is vanaf 1974 tot heden. Deze database is geïndexeerd met een thesaurus van 3.700 termen. De thesaurus is online beschikbaar.

De laatste jaren is het leren van een vreemde taal ‘op afstand’ m.b.v. (gratis) apps en internet erg toegenomen. Eén van de populairste apps is Duolingo. In de databank LLBA kan je veel artikelen vinden over dit onderwerp, bv. als je zoekt op Duolingo AND foreign languages.

LLBA is onderdeel van de ‘Linguistics Collection’, die weer onderdeel is van de ‘Library and Information Science Collection’ van ProQuest, met databanken over sociologie, politiek, criminologie, bibliotheek- en informatiekunde, educatie en taalkunde. Via de optie ‘Change databases’ zijn ProQuest databanken te combineren of uit te sluiten. Ook is het mogelijk een account aan te maken, voor alle ProQuest databanken, om o.a. documenten en zoekopdrachten op te slaan, en om alerts in te stellen.

Week 8 | 2024

Week 8

Cochrane Library : belangrijkste databank voor Evidence-based Medicine

De Cochrane Library is de belangrijkste databank over Evidence-based Medicine. Je kan hier o.a. systematische overzichten vinden van de stand zaken van medisch-wetenschappelijk onderzoek, de zogenaamde systematic reviews. Deze reviews worden onderhouden door groepen zorgprofessionals met ieder hun eigen specialisatie (review groups).

In Cochrane is het mogelijk om te zoeken met PICO, dat is een model dat veel wordt gebruikt en onderwezen in de evidence-based gezondheidszorg als een strategie voor het definiëren van beoordelingscriteria, het formuleren van vragen en zoekstrategieën, en voor het karakteriseren van geïncludeerde studies of meta-analyses.

P = Patiënt, Populatie of Probleem

 • Wat zijn de kenmerken van de patiëntengroep of populatie?
 • Wat is de aandoening of de ziekte?

I = Interventie

 • Welke geneeskundige behandeling (interventie) wordt overwogen bij deze populatie?

C = Comparison/Vergelijking

 • Is er een alternatief voor de interventie? Bijvoorbeeld een ander medicijn of een operatie.

O = Outcome> Uitkomst

 • Welke uitkomsten zijn ingesloten/geïncludeerd? Bijvoorbeeld kwaliteit van leven, verandering in klinische status, morbiditeit, bijwerkingen, complicaties, etc.

Bij alle interventie-reviews is onder de samenvatting de PICO opgenomen. Bij het tonen van de zoekresultaten is het mogelijk de PICO te laten zien door te klikken op “Show PICOs”.

Vanaf de homepage is het mogelijk te bladeren door de PICO’s. Op onderstaande link staan alle reviews waarbij een onderwijskundige interventie is gebruikt:

Educational interventions

Meer informatie over zoeken met behulp PICO in Cochrane staat op:

Cochrane Library About PICO  

Week 7 | 2024

Week 7

Databank Our World in Data : Naar meer inzicht in wereldproblemen

Our World in Data (OWID) is een wetenschappelijke databank die zich richt op grote mondiale problemen zoals armoede, ziektes (Coronavirus Data Explorer), hongersnood en klimaatverandering. 

De SDG tracker van OWID presenteert specifieke data over de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties en volgt de wereldwijde voortgang.

Alle grafieken, data en artikelen zijn open access. Een aantal materialen is speciaal ontworpen voor onderwijsdoeleinden, informatie mag gekopieerd, aangepast en verspreid worden.

Data-analyses en visualisaties worden gebruikt om onderwerpen (Browse by topic) te verkennen die belangrijk zijn voor het begrijpen van trends in de wereldwijde levensomstandigheden, waaronder voedsel en landbouw, gezondheid, mensenrechten, onderwijs en het milieu. De startpagina splitst gegevens uit voor elk van deze onderwerpen naar bv. werelddeel of land, illustreert trends en geeft achtergrondinformatie. 

Wil je bijvoorbeeld meer lezen over de landbouwproductie- en consumptie van Nederland, kies dan voor Meat and Dairy Production als startpunt. Je kunt zelf landen en regio’s selecteren en data toevoegen aan de getoonde tabellen en grafieken.

Week 6 | 2024

Week 6

Oproep aan studenten : Draag bij aan onderzoek over generatieve AI

Lees je veel over generatieve AI (Artificial Intelligence) of maken AI-toepassingen onderdeel uit van jouw studie? Deel jouw inzichten met de internationale gemeenschap van IEEE Xplore! Doe mee met de call for paper over Generative AI en vergroot je netwerk met toonaangevende experts op het gebied van AI. Door mee te doen deel je je ideeën, leer je van anderen en weet je een blijvende impact te maken. 

Jouw bijdrage zal verschijnen als artikel in IEEE Potentials, een tijdschrift voor internationale studenten. Deadline voor het indienen van het manuscript (concept artikel) is 1 april 2024 zie de call for papers voor een overzicht aan AI onderwerpen en de overige deadlines.

De digitale bibliotheek IEEE Xplore is een belangrijke bron voor het vinden van wetenschappelijke en technische inhoud gepubliceerd door het Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) en haar uitgeverspartners. In IEEE Xplore vind je PublicatiesStandaardenConferenties en community’s.  

De IEEE Xplore digital library is geschikt voor ouderejaarsstudenten en onderzoekers.

Onderwerpen in IEEE Xplore: 

 • bouwkunde
 • cybersecurity
 • duurzame energie
 • eCommerce
 • financiën 
 • gezondheidszorg
 • informatietechnologie
 • klimaat
 • productontwikkeling
 • webontwikkeling

 

Week 5 | 2024

Week 5

Vakbase: vakinformatie van VMN Media

Vakbase is het online platform waar Nederlandse vakinformatie van uitgeverij VMN Media is opgenomen op de terreinen Arbeidsomstandigheden, Assurantiën, Bouw, Facility, Financieel management, Food & Horeca, HRM, Installatie, Logistiek & Mobiliteit, Management ondersteuning en Medezeggenschap.

Voorheen was er alleen toegang tot de volledige teksten van e-journals en een aantal publicaties, handboeken en gidsen. Maar nu is álle content in Vakbase beschikbaar: Publicaties (60), E-pubs (430), Tijdschriften (50), Kennisbanken (49) en externe websites (34). Veel producten worden niet meer geüpdatet maar een aantal is nog steeds relevant. De E-pubs kunnen met Adobe Digital Editions gelezen worden, dat op alle HHs computers is geïnstalleerd.

Klik in Vakbase op een bron om de inhoudsopgave te bekijken en toegang te krijgen tot de volledige tekst. Of gebruik de eenvoudige zoekfunctie om Vakbase integraal te doorzoeken. Daarna kan het zoekresultaat nog verder verfijnd worden.

Nb: bij off-campus gebruik van Vakbase is het niet mogelijk om artikelen uit ejournals online te lezen, maar downloaden kan wel. On-campus is online lezen van de artikelen wel mogelijk. Verder heeft de bibliotheek alle ejournals ook opgenomen in de E-Publication Finder.

Een voorbeeld van content in de Vakbase is de Praktijkgids Arbeidsrecht 2024 die als E-pub gedownload kan worden.

Week 4 | 2024

Week 4

The Sustainable Development Goals Online (SDGO) Collextion: content over milieu, duurzaamheid en klimaatverandering

De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zijn geïntroduceerd door de Verenigde Naties in 2015. De 17 doelstellingen zijn bedoeld om de problemen van armoede, ongelijkheid, klimaatverandering, vervuiling en conflicten op te lossen. 

Multidisciplinaire content

De multidisciplinaire content van de databank The Sustainable Development Goals Online (SDGO) Collection is gestructureerd volgens de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties en bevat (hoofstukken uit) boeken en tijdschriftartikelen. Deze publicaties zijn uitgegeven door Taylor & Francis, Routledge of CRC Press. Daarnaast bevat de databank ander soort bronnen, zoals essays, video’s, case studies, lesgidsen en lesplannen. De content wordt zorgvuldig geselecteerd door academici, beleidmakers en andere professionals die werkzaam zijn in het onderwerpsveld betreffende duurzaamheid, milieu en klimaatverandering. 

De cirkel

In de content kun je makkelijk navigeren m.b.v. een cirkel van 17 tegels voor elk van de doelstellingen. Door te klikken op een tegel, verschijnt de beschrijving van de content en het aantal publicaties dat bij deze collectie hoort. Publicaties die relevant zijn voor de thematiek van milieu, duurzaamheid en klimaatverandering zijn te vinden onder de volgende doelstellingen: Betaalbare en duurzame energie (doelstelling 7), Industrie, innovatie en infrastructuur (doelstelling 9), Duurzame steden en gemeenschappen (doelstellingen 11), Verantwoorde consumptie en productie (doelstelling 12), Klimaatactie (doelstelling 13), Leven in het water  (doelstelling 14), Leven op het land (doelstelling 15). De lijst met publicaties binnen elke doelstelling kun je vervolgens filteren op toegang, publicatiedatum, publicatietype en de uitgever. 

Klimaatverandering

Het KNMI heeft geconstateerd dat het jaar 2023 het natste en warmste jaar was sinds het begin van de metingen. Ook wereldwijd was 2023 het warmste jaar sinds mensenheugenis. Er zijn recordwaarden genoteerd voor de zeewatertemperatuur en zeespiegelstijging. Zoek je literatuur over klimaatverandering, bekijk dan de collectie van de doelstelling 13: Klimaatactie.

Week 3 | 2024

Week 3

SPORTDiscus with Full Text : De toonaangevende fulltext databank voor sport- en bewegingsstudies

De honderden relevante fulltext tijdschriften in de EBSCO-databank SPORTDiscus with Full Text maken de databank een onmisbare tool voor professionals, onderzoekers en studenten op het gebied van bewegen, gezondheid en sport. 

De databank omvat een breed scala aan relevante onderzoeksonderwerpen, waaronder bewegingswetenschappen en conditie, bewegingsleer, lichamelijke opvoeding, sportblessures en revalidatie,  sportpsychologie, sportmanagement, sportgeneeskunde, sporttraining en -coaching, voeding, en nog veel meer sportgerelateerde onderwerpen.

SPORTDiscus bevat meer dan 420 actieve fulltext tijdschriften, waaronder ongeveer 340 peer-reviewed titels, met fulltext content van 1930 tot het heden. Tevens vind je de indexering en samenvattingen van ruim 1.050 tijdschriften.

De gebruiksvriendelijke interface biedt zowel simpele als geavanceerde zoekmogelijkheden en bevat zoekbare geciteerde referenties. De zoekpagina is overzichtelijk en biedt zeer veel mogelijkheden om je zoekresultaten te beperken of te specificeren, zoals op taal, publicatietype, -datum en -naam en alleen fulltext artikelen. Ook bevat SPORTDiscus zo’n 3800 sportgerelateerde video’s.

Op de zoekpagina vind je ook een overzicht van alle publicaties die in de databank worden ontsloten. Ook is er een synoniemenwoordenboek (thesaurus), waar je kunt vinden welke termen je het best kunt gebruiken bij je zoekopdracht. Je kunt ook zoeken in meerdere EBSCO-databanken tegelijk, die je selecteert bij Databases kiezen bovenaan het zoekscherm.

Als je een account aanmaakt (te gebruiken voor alle EBSCO-databanken), kan je je zoekacties en zoekresultaten opslaan en deze evt. delen met anderen, die ook een EBSCO-account hebben.

Week 2 | 2024

Week 2

Sociological Abstracts : Toegangspoort tot de sociologie

Algemeen

Sociological Abstracts is een internationale databank op het gebied van de sociale en gedragswetenschappen. De databank bevat abstracts van artikelen uit ruim 1800 wetenschappelijke tijdschriften, boeken en rapporten uit circa 30 landen waaronder ook Nederland. Sociological Abstracts is onderdeel van de Social Science Premium Collection van leverancier ProQuest. 

Waarom een abstract als startpunt nemen?

Een abstract heeft als doel een lezer in korte tijd in staat te stellen te bepalen of en waarom een artikel, hoofdstuk of boek de moeite waard is om te lezen. In een abstract vindt een lezer snel de belangrijkste inhoud en soms de methodes van een onderzoek terug.

Specifieke dekking

Deze databank beslaat onder meer de onderwerpen sociologie, sociaal werk, geestelijke gezondheidszorg, gerontologie, ras en etniciteit en sociaal beleid. Records gepubliceerd door Sociological Abstracts op papier tijdens de eerste 11 jaar van de database, 1952-1962, zijn inmiddels toegevoegd. Sommige records die sinds 2001 zijn gepubliceerd, bevatten ook de aangehaalde referenties, soms met links naar aanvullend materiaal. Abstracts van artikelen uit het Tijdschrift Sociologie zijn opgenomen vanaf januari 2011 t/m februari 2020. 

Op zoek naar literatuur voor je studie of onderzoek? 

Door het lezen van abstracts kun je inspiratie opdoen voor het vervolg van je zoektocht. Een zoekresultaat wordt alleen bewaard tijdens je zoeksessie. Voor alles wat je langer en definitief wil bewaren kun je een gratis account maken door te kiezen voor Create My Research Account rechtsboven. De zoekresultaten kun je weer onderling gaan combineren met Booleaanse operatoren (AND, OR, NOT). Beperk je zoekresultaten door de opties Peer-reviewed, Publicatiedatum en Documenttype te selecteren.

Wil je het volledige tijdschriftartikel lezen? Kijk dan in Google Scholar of het full text beschikbaar is. Ook kun je een artikel via IBL aanvragen.

Voorbeeld van een zoekactie

Wil je tijdens de Nederlandse kabinetsformatie meer lezen over het thema migranten en populisme? Combineer dan de zoektermen ‘migrants’ AND ‘populism’ en kies als taal ‘Dutch’. Deze zoekactie levert vijf lezenswaardige artikelen op, waarvan drie artikelen uit het tijdschrift Mens en Maatschappij full text beschikbaar zijn.

Week 49 | 2023

Week 49

Medline: relevante bron voor alle studenten en docenten van de Faculteit GVS

Ook voor onderzoekers en lectoren die verbonden zijn aan een lectoraat dat raakvlakken heeft met de gezondheidszorg is MEDLINE een relevante bron.

MEDLINE biedt gezaghebbende medische informatie over geneeskunde, verpleging, tandheelkunde, diergeneeskunde, het gezondheidszorgsysteem, preklinische wetenschappen en nog veel meer. MEDLINE is opgezet door de National Library of Medicine, Met behulp van van MeSH (Medical Subject Headings) kan je systematisch zoeken in meer dan 5.400 actuele biomedische tijdschriften.

Wist je dat “Hemophilia B” ook bekend staat als “Christmas Disease”?

Hoe kan je dat weten?

Klik op MESH 2023 en zoek op “Christmas Disease”.

Hemophilia B is een tekort aan bloedstollingsfactor IX, overgeërfd als een X-gebonden aandoening. Ook bekend als Christmas Disease, maar het is niet vernoemd naar de heilige dag. Stephen Christmas was de eerste patiënt beschreven met hemofilie B, het eerste rapport van de identificatie ervan werd gepubliceerd in de kersteditie van de British Medical Journal. Historische en klinische kenmerken lijken op die van klassieke hemofilie (HEMOPHILIA A), maar patiënten vertonen minder symptomen. De ernst van de bloedingen is meestal vergelijkbaar bij leden van één familie. Veel patiënten zijn asymptomatisch totdat het hemostatische systeem wordt belast door een operatie of trauma. De behandeling is vergelijkbaar met die voor hemofilie A.

Ben je vooral geïnteresseerd in de verpleegkundige aspecten bij de behandeling van Hemophilia B.? Selecteer dan de subheading “Nursing” en klik dan op “Search Database”:

Hemophilia B, subheading Nursing

OECD iLibrary - Wereldwijde statistieken 

OECD is de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling wereldwijd. 

De OECD iLibrary biedt een brede kijk op wereldwijde vraagstukken, variërend van economie en werkgelegenheid, sociaal beleid, technologie tot milieu en onderwijs. Je vindt er rapporten, statistieken (datasets) en analyses. 

De database wordt jaarlijks door 7 miljoen internationale studenten onderzoekers en experts gebruikt. 

Zoeken op de website kan op 4 verschillende manieren:

 1. Zoeken op titel of auteur in het zoekvenster
 2. Zoeken in de 17 thema's, waar de meest recente rapporten worden weergegeven. Via het linkermenu zijn filteropties te zien per materiaalsoort en vervolgens per jaar.
 3. Zoeken per land 
 4. Zoeken per thema en land

De uitgebreide pagina Statistieken bevat specifieke OECD statistieken databases en indicatoren per land. 

Voorbeeld: Hoe vind je vooruitzichten voor het onderwijsbeleid wereldwijd? Klik op de thema 'education' en selecteer de filter periodicals > Educational Policy Outlook. Dit jaarlijks rapport vergelijkt het ontwikkelingsbeleid op het gebied van onderwijs tussen de OECD landen. Het archief is tot 2015 in te zien.

Alerts instellen

 1. Abonneer op de algemene nieuwsbrief over nieuwe onderwerpen en beleid wereldwijd
 2. Zoekopdrachten opslaan en hieruit alerts instellen voor nieuwe content toevoegingen d.m.v. een persoonlijke account
 3. RSS feed van een pagina toevoegen aan een RSS reader om op de hoogte te blijven van nieuwe content die worden toegevoegd op een themapagina. 
Week 48 | 2023

Week 48

Van Dale Online, dé taaltool voor de professional

Van Dale Online biedt professioneel taalgereedschap voor het schrijven of vertalen van teksten. Vind eenvoudig een vertaling of andere formulering, controleer de spelling of zoek op werkwoordvorm.
Door de dagelijkse updates van je woordenboek ben je altijd voorzien van de correcte officiële spelling, vertaling en uitleg. Binnen één overzichtelijk scherm heb je de keuze uit complete en up-to-date woordenboeken in de belangrijkste Europese talen én professionele hulpbronnen, namelijk: 

 • Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal - de Grote Van Dale
 • Van Dale Groot woordenboek Hedendaags Nederlands
 • Van Dale Nederlands-Engels/Engels-Nederlands
 • Van Dale Nederlands-Duits/Duits-Nederlands
 • Van Dale Nederlands-Frans/Frans-Nederlands
 • Van Dale Nederlands-Spaans/Spaans-Nederlands
 • Van Dale Nederlands-Italiaans/Italiaans-Nederlands
 • Van Dale Nederlands-Portugees/Portugees-Nederlands
 • Van Dale Oxford E/E (ODE en OTE) (Engels)
 • Van Dale Oxford-Hachette FE/EF (Frans-Engels/Engels-Frans)
 • Van Dale Oxford Pons FD/DF (Frans-Duits/Duits-Frans)
 • Van Dale Nederlands-Zweeds/Zweeds-Nederlands
 • Fockema Andreae’s Juridisch woordenboek
 • Pocketwoordenboek NT2

Alle bronnen kunnen apart of gelijktijdig worden doorzocht. Je zoekt automatisch op verbogen of vervoegde vormen (zoals de meervoudsvorm of het voltooid deelwoord). Je kunt zoeken op woordcombinaties of juist op een gedeelte van het woord zoeken door met het vraagteken (?) één teken te maskeren of met de asterisk (*) meerdere tekens (trunceren). Ook worden er suggesties gegeven van woorden met bijna dezelfde spelling als het woord dat je hebt ingetypt.

Extra informatie per woord: lidwoorden, werkwoordvervoegingen, voorbeeldzinnen, uitdrukkingen. Bij veel woorden kun je ook de uitspraak beluisteren.

Van Dale Online biedt daarnaast extra informatie, thematische overzichten, taaltips en landeninformatie; klik daarvoor ook op de “i” rechtsboven. Klik op het vraagteken voor uitgebreide helpteksten.

De Van Dale App voor iOS en Android is handig voor gebruik op mobiel en tablet.
Een nuttige tip: maak een snelkoppeling op je bureaublad met deze link voor snelle toegang.

Week 47 | 2023

Week 47

Design for sustainability – relevante databanken over dit onderwerp

In het boek Design for sustainability: a multi-level framework from products to socio-technical systems gepubliceerd in 2020, bespreekt de auteur Fabrizio Ceschin ontwikkelingen op het gebied van design en duurzaamheid. De auteur schrijft o.a. over thema’s zoals green design, ecodesign, emotionally durable design, product life cycle en design for sustainable behaviour.Het boek  is open access gepubliceerd en je kunt het vinden in de databank Oapen (Online library of Open Access Books). Deze databank bevat meer dan 4.200 meertalige wetenschappelijke boeken (full text), vooral op het gebied van Geesteswetenschappen en Sociale Wetenschappen. In deze databank vind je nog veel meer relevante publicaties over design en duurzaamheid.

De Haagse Hogeschoolbibliotheek beschikt over meerdere databanken waarin je relevante literatuur over de thematiek rondom design for sustainability kunt vinden. Het onderwerp is interessant voor studenten en docenten van Industrieel Product Ontwerpen en iedereen die belangstelling heeft voor de productie en consumptie van duurzame producten. 

De databank GreenFile biedt toegang tot publicaties over alle aspecten van de relatie tussen mens en milieu, inclusief built environment, product ontwerpen en mode. Met de zoekstring: “green design” OR “sustainable design” vindt je meer 550 full-text publicaties over dit thema.

Daarnaast vind je veel relevante informatie in multidisciplinaire databanken. In de  databank SpringerLink vind je bijvoorbeeld 52 resultaten met de zoekstring: "design for sustainable behaviour" OR "emotionally durable design". Academic Search Ultimate biedt toegang tot 41 full-tekst publicaties wanneer je zoekt met de zoekstring: (ecodesign OR "sustainable design") AND "product life cycle". Ook de databank Wiley Online Library heeft een ruim aanbod relevante literatuur. Met de zoekstring “green design” AND “product design” vind je bijna 150 relevante publicaties.

Week 46 | 2023

Week 46

StatLine: de databank van het Centraal Bureau voor de Statistiek

StatLine bevat alle cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert. De structuur van StatLine bestaat uit tabellen die naar thema geordend zijn. Deze tabellen zijn vooraf ingesteld en laten over het algemeen maar een beperkt deel van de cijfers zien. Ieder tabel is aanpasbaar, zowel qua inhoud als qua lay-out. Zo kun je eigen selecties samenstellen, afdrukken en downloaden in diverse formaten.

Je kunt op twee manieren zoeken in StatLine: 

 1. Zoeken op trefwoorden. Voer een of meer zoektermen in het zoekvak in. Combineer trefwoorden met AND, OR, NOT, " " (dubbele aanhalingstekens om te zoeken naar een exacte woordgroep). Het aantal gevonden tabellen wordt bovenaan de zoekresultaten weergegeven. Verfijn de zoekresultaten met behulp van de filters Thema, regio (Indeling) en Jaar. Klik op de naam van de tabel om de tabel weer te geven. Klik op het i-tje om de tabelinformatie te bekijken bestaande uit definities, bronnen, methoden etc.
 2. Zoeken op thema. De StatLine-tabellen zijn onderverdeeld in 22 thema's. Elk van deze thema’s heeft subthema’s. Met deze optie kunt je door de thema's bladeren en een tabel kiezen.

Voorbeeld: Wanneer je zoekt op bevolking, kun je bij de filteroptie ‘Jaartal’ kiezen voor prognose. In de resultaten vind je onder andere de tabel Prognose bevolking; kerncijfers, 2022-2070. Wanneer je de tabel opent, ga je eerst naar de grafische weergave Lijngrafie, daarna kun je het bij het onderwerp ‘Periode-levensverwachting – Bij geboorte’ mannen en vrouwen selecteren. Je krijgt dan een grafiek waarin de prognose te zien is van hoe oud mannen en vrouwen worden

Bekijk de gebruikershandleiding (pdf) en veelgestelde vragen om te zien hoe Statline werkt. Ook deze  e-learning is aan te raden wanneer je gebruik wilt maken van StatLine. Kies: 'inloggen als gast'. 

Ben je op zoek naar Europa in cijfers of statistieken van andere landen? Gebruik dan Eurostat en World Bank

Week 45 | 2023

Week 45

HBO Kennisbank : Zoeken in 70.000 publicaties van 28 hogescholen

De HBO Kennisbank is een multidisciplinaire databank met scripties/afstudeerverslagen van studenten en (wetenschappelijke) artikelen, boeken en rapporten van onderzoekers van De Haagse Hogeschool en  27 andere hogescholen in Nederland. In de HBO Kennisbank vind je bijna 70.000 publicaties, waarvan het grootste deel vrij (gratis) toegankelijk is (Open Access).

Binnen hogescholen worden veel publicaties zoals artikelen, onderzoeksrapporten en afstudeerwerken geproduceerd door lectoren, docent-onderzoekers en studenten. De HBO Kennisbank biedt toegang tot onderzoekpublicaties en afstudeerproducten van deelnemende hogescholen en maakt deze beschikbaar voor hergebruik. Hiermee vergemakkelijkt de HBO Kennisbank de uitwisseling tussen onderzoek, onderwijs, bedrijfs- en beroepsleven en maatschappij. 

De publicaties die binnen hogescholen worden geproduceerd, zijn van grote waarde voor de maatschappelijke en economische ontwikkeling van Nederland. De HBO Kennisbank is daarom gericht op vrije toegang tot resultaten van praktijkgericht onderzoek, zodat deze door iedereen kunnen worden (her)gebruikt. Onderzoekpublicaties van lectoraten worden via deze databank ook zichtbaar gemaakt op het Netherlands Research Portal en Google Scholar.

Als student kun je je scriptie op de HBO-Kennisbank beschikbaar stellen, maar ook inspiratie opdoen en relevante bronnen vinden (artikelen, onderzoeksrapporten, afstudeerwerken) voor studie of onderzoek. Een student kan zijn scriptie laten opnemen in de HBO-Kennisbank, als de opdrachtgever en/of de opleiding dat goedkeuren. De student kan zijn scriptie aanmelden via OnStage, als zijn opleiding dat in OnStage mogelijk heeft gemaakt, of via de HHs-bibliotheek. Bekijk deze korte video om te zien waarom het nuttig is om je scriptie in de HBO-Kennisbank toegankelijk te maken voor een groot publiek.

Het zoeken naar publicaties in de HBO Kennisbank is vrij eenvoudig. Op de homepage kan je in de zoekbalk op bv. trefwoord, titel, lectoraat, auteur of opleiding zoeken. Als je bv. op zoek bent naar het magazine dat is uitgegeven ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum van het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving, vul je in de zoekbalk in ‘Gezonde’ en ‘jubileum’ en dan krijg je al als enige resultaat het bewuste magazine.

Als je wat ruimer zoekt, bv. op ‘Gezonde leefstijl’, vind je meer resultaten. Deze kan je dan verfijnen met de filters aan de linkerkant van de resultatenlijst, bv. op publicatiejaar, type publicatie, hogeschool en/of lectoraat.

 

Week 44 | 2023

Week 44

DSM-5: compleet naslagwerk over psychische stoornissen

In DSM-5-online staat de volledige inhoud van het Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen (DSM-5-TR®). Per domein worden de stoornissen met onder meer de bijbehorende classificatiecriteria, diagnostische kenmerken, risicofactoren en ICD-codes vermeld. DSM-5 online is een handig hulpmiddel om symptomen te duiden en om aan cliënten de goede vragen te stellen en is ook geschikt voor beginnende professionals en studenten. DSM-5 wordt regelmatig geactualiseerd, bij de laatste update zijn de teksten over Prevalentie, Risico- en prognostische factoren, Cultuur en classificatie, Geslacht/gender en classificatie, Relatie met suïcidegedachten of suïcidaal gedrag en Comorbiditeit aangepast. 

DSM-5 online bevat ook handige tools zoals meetinstrumenten en beslisbomen om tot een classificatie te komen. Voor het maken van oefenvragen en toetsen moet eerst een gratis account worden aangemaakt. DSM-5 online bevat ook interessante casussen zoals over gewichtstoename bij een depressieve patiënt of een jongen van 12 jaar met een normoverschrijdend-gedragsstoornis.

 

Week 43 | 2023

Week 43

Vind het meest actueel onderzoek met ScienceDirect

Wist je dat ChatGPT geen toegang biedt tot de meest recente onderzoeken? Stel de vraag "Wat zijn de laatste onderzoeken op het gebied van kunstmatige intelligentie" en je krijgt het antwoord "ik kan geen realtime toegang bieden tot recent gepubliceerde peer-reviewed artikelen, aangezien mijn kennis is bijgeschoold tot september 2021. Je kunt echter toegang krijgen tot recente peer-reviewed artikelen over kunstmatige intelligentie door academische zoekmachines en databases te raadplegen"

Gebruik daarom Science Direct en de online databanken van de bibliotheek. Hier vind je up-to-date en peer-reviewed wetenschappelijke informatie die betrouwbaar is voor onderzoek. En je blijft op de  hoogte van jouw vakgebied. 

Doelgroep: onderzoekers, studenten en professionals

ScienceDirect is een toonaangevende online wetenschappelijke database en uitgeverij die toegang biedt tot een uitgebreide collectie van wetenschappelijke en technische onderzoeksartikelen. Doorzoek een breed scala aan disciplines, waaronder natuurwetenschappen, techniek, geneeskunde, sociale wetenschappen, computerwetenschappen en meer. 

 1. Ontdek meer dan 18 miljoen wetenschappelijke, technische en medische publicaties vanaf 1823 tot heden. 
 2. Blijf op de hoogte met persoonlijke aanbevelingen op basis van je leesgeschiedenis, wat je collega's lezen. Creëer aangepaste waarschuwingen die zijn afgestemd op een vakgebied of onderzoek.
 3. Gebruik ScienceDirect-onderwerpen om snel de belangrijkste termen en concepten te begrijpen in de wetenschappelijke literatuur.

 

Week 41 | 2023

Week 41

Opvolger(s) databank NARCIS beschikbaar

De landelijke wetenschappelijke databank NARCIS is stopgezet per 3 juli. Denk hierbij aan (open access) publicaties van alle Nederlandse universiteiten, wetenschappelijke instellingen en datasets van data-archieven. Daarnaast bevatte NARCIS beschrijvingen van onderzoeks-projecten en onderzoeksinstituten.

Internationale alternatieven

De vraag naar onderzoeksinformatie verandert en er wordt steeds meer internationaal samengewerkt. Als gevolg daarvan zijn er nu meerdere alternatieven voor NARCIS op zowel nationaal, Europees en internationaal niveau beschikbaar. Voorbeelden hiervan zijn OpenAIREThe Lens of BASE.

Het Portaal van het Nederlandse Onderzoek

Onlangs is The Netherlands Research Portal gelanceerd voor alle Nederlandse onderzoeksoutput. Het is ontwikkeld als onderdeel van een samenwerking tussen OpenAIRE, UKB en SURF. Dit portaal biedt toegang tot de nieuwste Nederlandse onderzoeksresultaten en tot tools waarmee men interdisciplinair onderzoek kan vinden. Het omvat publicaties, onderzoeksgegevens, software en gegevensbronnen, gekoppeld aan subsidies en organisaties. 

Je kunt een vakgebied of een duurzaam ontwikkelingsdoel als startpunt nemen om te zoeken naar informatie in het portaal. Onderzoekers kunnen erin op zoek gaan naar de meest geschikte repository om hun onderzoeksproducten in te deponeren of om op te nemen in hun datamanagementplan. Ook wie op zoek is naar Open Access tijdschriften om in te publiceren, vindt hier de juiste tijdschriften.

 

Week 40 | 2023

Week 40

Eurostat: Europa in cijfers

Eurostat is het bureau voor de statistiek van de Europese Unie. Het heeft als missie statistieken en gegevens van hoge kwaliteit over Europa te leveren. De zeer uitgebreide website bevat veel informatie, niet alleen data maar ook nieuws en publicaties. Toegankelijke indeling in statistische thema's, interactieve presentaties en visualisatie van data. De data kunnen geëxporteerd worden voor import in Excel. De Education Corner biedt hulpmiddelen en uitleg om statistieken begrijpelijker te maken.

De beginpagina van Eurostat bevat de volgende tabs: News, Data, Publications, About, Contact en Help. 

 • De Data tab biedt gratis toegang tot de data. Je hebt de keuze uit diverse ingangen waaronder Statistische thema's, Stats finder A-Z en Datavisualisaties.
 • De News tab biedt toegang tot onder andere nieuwsartikelen over de data inclusief releases, overzichten van het verschijnen van de belangrijkste economische maand- of kwartaalindicatoren en maandelijkse podcastafleveringen over actuele statistische onderwerpen.

Voorbeeld: Via de infographic Quality of Life die je kunt vinden onder Population and social conditions bij de statistische thema’s. kun je ontdekken hoe het met het welzijn van Europeanen is gesteld. Hoe scoort jouw land (van herkomst) wat betreft algehele levenstevredenheid? En in vergelijking met andere landen? In de onderliggende data kun je zien welke landen in de top tien staan. 

Bekijk de websitegids en de veelgestelde vragen om te zien hoe Eurostat werkt. Klik zeker ook op de knop View presentation bij je eerste bezoek aan een Data browser interface. Dan krijg je uitleg over alle mogelijkheden die je hebt bij het navigeren door en het manipuleren van de data. Leuk om te doen en om je eigen te maken met de beschikbare data in Eurostat is de Eurostat quiz gebaseerd op de meest recente data. Er is ook een wiki beschikbaar met de naam Statistics Explained. Deze officiële website van Eurostat presenteert statistische onderwerpen op een gemakkelijk te begrijpen manier. Het biedt ook een verklarende woordenlijst met verduidelijking van statistische termen en talrijke links naar verdere informatie.

Ben je op zoek naar Nederland in cijfers of statistieken van andere landen in de wereld? Gebruik dan StatLine en World Bank

Week 39 | 2023

Week 39

Emerald Insight : e-books en e-journals over breed scala aan onderwerpen

Emerald Insight is het platform van uitgeverij Emerald waar de content geïntegreerd wordt aangeboden: e-journals, e-books, case studies en expert briefings. Onze licentie biedt toegang tot 50 ebooks en ca. 311 lopende en 98 afgesloten Emerald e-journals. Hierin zijn de resultaten opgenomen van wetenschappelijk en toegepast onderzoek in een breed scala van vakgebieden, van management en financiën tot criminologie en sociale media.

De collectie is vooral relevant voor de volgende onderwerpsgebieden: Bibliotheek & Informatiewetenschappen, Boekhouding & Financiën, Economie, Engineering, Gezondheid & Sociale zorg, HR & Organisatiegedrag, Informatie & Kennismanagement, Managementwetenschappen & Bedrijfsvoering, Marketing, Onderwijs, Onderzoeksmethoden, Overheidsbeleid & milieubeheer, Sociologie, Strategie, Toerisme & gastvrijheid, Vastgoedbeheer & Gebouwde omgeving, en Vervoer.

Het is mogelijk om eenvoudig en geavanceerd te zoeken op auteur, trefwoord, ISBN, DOI en meer. Bij geavanceerd zoeken kun je vooraf selecteren op alleen die content waar wij conform onze licentie full text toegang toe hebben. Gebruik dubbele aanhalingstekens (“) om exact te zoeken en de asterisk (*) om te zoeken op de woordstam. Je kunt items in de resultatenlijst markeren om de citaties als RIS-bestand op te slaan voor gebruik in bibliografische tools zoals RefWorks.

De browse functie biedt drie opties. 

 1. Filteren op de titel van het ebook of ejournal en vervolgens door de jaargangen en afleveringen bladeren
 2. Alfabetische titellijst 
 3. Relevante titels vinden door onderwerpsgebieden te selecteren en daarbinnen verder te verfijnen.

Ook kunnen gebruikers zich registreren voor een gratis Emerald Profile. Daarmee kunnen ze zoekacties bewaren. Ook kunnen zij email alerts ontvangen met de inhoudsopgave (TOC) wanneer een nieuwe aflevering van een tijdschrift verschijnt, om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen zonder te hoeven zoeken.

Over een hot topic als Artificial Intelligence en ChatGPT is veel relevante informatie te vinden. Zoals het recente artikel: "Exploring the integration of ChatGPT in education: adapting for the future”.

Week 38 | 2023

Week 38

Re3data : Uitgebreid register van repositories voor onderzoeksdata

Re3data is een Engelstalig register van repositories voor onderzoeksdata van veel verschillende disciplines. Het register is opgericht in 2012 in Duitsland. Deze bron is vooral bedoeld voor onderzoekers en hun ondersteuners. 

Het register heeft twee functies.
Ten eerste, het is een hulpmiddel voor onderzoekers om de meest geschikte repository te kiezen voor hun eigen onderzoeksdata. 
Ten tweede, het register speelt de rol van databank waarmee onderzoekers relevante datasets kunnen vinden en hergebruiken in hun eigen onderzoeksprojecten.

In het register zoek je eenvoudig met trefwoorden. Je kunt de gevonden data repositories verfijnen d.m.v. meerdere filters. Wanneer je naar een dataset voor hergebruik zoekt, zullen de filters zoals onderwerpen, landen, trefwoorden of soorten toegang van toepassing zijn. Zoek je naar een geschikte repository voor je eigen dataset, dan worden – naast deze filters – ook andere belangrijk, bijv. certificaten, metadata standaarden en beperkingen voor het deponeren van data. Daarnaast kun je bladeren in de collectie met drie verschillende functies: onderwerpinhoudstype en landen. De bladerfunctie is interactief en visueel aantrekkelijk. 

De repositories die opgenomen zijn in het register moeten voldoen aan een aantal criteria, o.a. permanente opslag en toegang tot de data. Het beoordelen van een repository is eenvoudig dankzij zes icoontjes toegekend. 
Deze icoontjes staan voor de aanwezigheid van volgende criteria:

 1. informatie over extra dienstverlening door repository
 2. vrije toegang tot de data (Open Access)
 3. licenties en gebruiksvoorwaarden
 4. persistent identifier
 5. certificaat
 6. beleid van repository.    

In het register vind je bijv. 28 data repositories over kunstmatige intelligentie, afkomstig van 17 verschillende landen en bijna 500 data repositories van sociale wetenschappen waarvan er 388 openbaar toegankelijk zijn. Je kunt ook kennis maken met 77 data repositories in Nederland.  
 

Week 37 | 2023

Week 37

Maak een persoonlijke startpagina in Legal Intelligence

Legal intelligence doorzoekt de belangrijkste Nederlandse juridische bronnen: boeken, tijdschriften, naslagwerken, modellen en meer, van uitgevers Wolters Kluwer, Sdu, Boom en Ars Aequi. Ook openbare bronnen zoals Rechtspraak.nl en VvERecht.nl worden doorzocht. 

De startpagina van Legal Intelligence kan volledig worden aangepast op jouw behoeften en wensen, zo kom je sneller bij de bronnen  en updates die voor jou relevant zijn. Hieronder wordt de basis uitgelegd.

Plaatsing van de onderdelen op je startpagina.

Begin met het kiezen van welke onderdelen je terug wil zien op de startpagina. Je kan de volgende onderdelen aan of uit zetten bij ‘INSTELLINGEN’: 

 • Attenderingen, bronnen, dossiers, interne content, laatst geopende documenten, laatste zoekopdrachten, persoonlijke filters, persoonlijke links en RSS-feeds.  

Invulling geven aan de onderdelen

Voor het invullen van de onderdelen kan je naar de knop ‘+VOEG TOE’ gaan.

 1. Bronnen – hier kan je bronnen kiezen op rechtsgebied, uitgever, brontype en naslagwerken. Zodra je op een bron klikt, komt die onder ‘Bronnen’ te staan op je voorpagina.
 2. RSS-feeds – hier kan je RSS-feeds naar keuze plaatsen. Voorbeeld kan recente uitspraken zijn van rechtspraak.nl
 3. Attenderingen – hier kan je zowel attenderingen krijgen van nieuw verschenen tijdschriftennummers als nieuwe resultaten van en ingestelde zoekopdracht op onderwerp, bijvoorbeeld “hoger onderwijs”.
 4. Dossiers – hier kan je al gemaakte dossiers toevoegen vanuit een lijst met gedeelte dossier en je eigen dossiers. 

 

Week 36 | 2023

Week 36

Haal meer uit het FD met Het Financieele Dagblad Online!

Via het A-Z Databankenoverzicht op de website van de bibliotheek hebben we onbeperkt toegang tot Het Financieele Dagblad Online. Voordat je de eerste keer naar deze website gaat, wordt gevraagd om een account aan te maken. Dit account wordt vervolgens de volgende keren dat je inlogt automatisch herkend. Met dit account kan je ook inloggen op de FD-apps. In deze folder kan je meer lezen over de inlogprocedure en het aanmaken van een account.

Op het FD Online kan je de papieren versie van de krant online lezen onder het kopje ‘Krant’. Aan de linkerkant kies je de datum van de krant die je wil lezen. Met het vergrootglas rechtsboven kan je zelf zoekacties naar artikelen uitvoeren. Als je dan op grond van je zoekterm(en) een lijst met gevonden artikelen krijgt, kan je links je resultaten verfijnen op bv. periode, bron, onderwerp en auteur.

Op de homepage van FD Online vind je een overzicht van de laatste nieuwsberichten, nieuwste achtergrondartikelen, FD-rubrieken, de nieuwste webspecials en de nieuwste columns en opiniestukken. Tevens staat er een dagoverzicht van artikelen op onderwerp in chronologische volgorde.

Onder het kopje ‘Mijn nieuws’ kan je onderwerpen kiezen die je wil volgen, bv. woningmarkt, arbeidsmarkt en fraude. Hier kan je artikelen bewaren en later nog bekijken, aanmelden voor een nieuwsbrief en je persoonlijke profiel aanpassen, zoals je wachtwoord.

Onder het kopje ‘Net binnen’ vind je de laatste nieuwsberichten, en onder ‘Beurs’ staan naast nieuwsberichten ook de meest recente cijfers van de belangrijkste nationale en internationale beurzen en indexen.

Tenslotte is het mogelijk naar podcasts te luisteren over financiële onderwerpen. Deze podcasts zijn te beluisteren via Spotify, Apple podcasts of Google podcasts.

Aan de linkerkant op de homepage kan je bovenstaande onderdelen ook nog aanklikken via het menu. Tevens kan je via dit menu ook de artikelen uit het magazine FD Persoonlijk lezen.

Kortom, een interessante en nuttige aanvulling en uitbreiding van de papieren versie van Het Financieele Dagblad.

 

Week 28 | 2023

Week 28

Nieuwsgierig naar het economische beleidsdebat? Neem dan een kijkje op het platform Economisch Statistische Berichten (ESB)

ESB is hét platform voor economen in Nederland en analyseert de belangrijkste ontwikkelingen in de economie. Het bevat alle artikelen uit het vakblad Economisch Statistische Berichten (ESB) vanaf 1980 en de ESB-themanummers en dossiers sinds 2016. Deze full text artikelen dragen relevante argumenten aan voor beleid en geven richting aan het debat. Je kunt naar artikelen zoeken op trefwoord via de zoekbalk rechtsboven, bijvoorbeeld ‘rente’, en daarna de resultaten filteren op periode, sectie of onderwerp. De artikelen verschijnen in chronologische volgorde.

Daarnaast publiceert ESB verschillende rubrieken die de lezer op de hoogte houden van het reilen en zeilen in het vakgebied. Zo licht de redactie in de rubriek Kort recent academisch onderzoek uit en worden er interessante statistieken onder de aandacht gebracht. In de rubriek Blog vindt men kortere columns binnen een actuele economische discussie en boekbesprekingen.

Benieuwd waarom belasting of een verbod de voorkeur verdient in plaats van de nieuwe bijbetaalplicht voor plastic verpakkingen? Lees dan de Blog van Rob van der Noll, die laat zien dat de prijsverhoging niet prikkelt tot verduurzaming.

Je kunt je ook aanmelden voor de nieuwsbrief waarna je wekelijks de nieuwste artikelen van esb.nu per e-mail ontvangt.

Week 27 | 2023

Week 27

Op zoek naar Nederlandstalige literatuur over verpleegkunde? Raadpleeg dan Invert

INVERT, Index van de Nederlandstalige Verpleegkundige Tijdschriftliteratuur, is een databank met uitgebreide beschrijvingen van alle artikelen die in de Nederlandstalige verpleegkundige tijdschriften verschijnen zoals TVZ, Verpleegkunde, Nursing, etc. Ook de mededelingenbladen van de landelijke verpleegkundige beroepsverenigingen worden geïndexeerd. Er is de mogelijkheid om te zoeken op trefwoord en net als bij de Engelstalige databanken Medline en Cinahl is het ook mogelijk om op een aspect (subheading) zoals diagnose, onderzoek, oorzaken etc. van een trefwoord te zoeken. Op onderstaande link staat een voorbeeld van een zoekactie.

Artikelen transculturele verpleging

Week 26 | 2023

Week 26

Verzamel O’Reilly e-books en luisterboeken in playlists

Het digitale platform van O'Reilly omvat e-books, video's, geverifieerde leertrajecten, case studies en luisterboeken. Gebruikers hebben toegang tot exclusieve inhoud van O'Reilly en tot hulpmiddelen van meer dan 200 van 's werelds beste uitgevers. De onderwerpen variëren van programmeren tot IT-netwerken en van projectbeheer tot grafisch ontwerp, persoonlijke vaardigheden en bedrijfsstrategie. De inhoud omvat code snippets, certificeringsvoorbereidingsmateriaal, praktijkoefeningen, trainingsvideo's, etc.

De databank is met name geschikt voor ITD studenten, maar ook overige studenten kunnen gebruik maken van de niet-IT gerelateerde onderwerpen (projectbeheer, grafisch ontwerp, persoonlijke vaardigheden en bedrijfsstrategie).

Meer dan lezen

Met je HHs login heb je automatisch een account in O’Reilly. Je kunt dan gelijk beginnen met het lezen van een e-book of het luisteren naar een luisterboek. Vind je een gedeelte van een e-book interessant om te delen? Dan kun je dat gedeelte selecteren, je krijgt dan direct de volgende vier opties te zien: kopiëren, highlighten, notities toevoegen en de link (naar dat specifiek geselecteerd tekstfragment).

Wat is een playlist in O’Reilly? Een playlist is een mapje waarin O’Reilly content (ebooks of audiobooks) verzameld kan worden. Er bestaan verschillende soorten playlists:

1.       Playlists van experts (auteurs) op een specifiek onderwerp

2.       Gebruikers vanuit de HHs die een publiekelijke playlist delen over een thema

3.       Jouw eigen privé playlist, standaard staat deze op privé, in de instellingen kan je de lijst op openbaar zetten.

Wat kun je verder met playlists doen?

1.       playlists kopiëren en zelf content eraan toevoegen of verwijderen

2.       playlists met anderen delen

3.       playlists volgen zodat deze zichtbaar zijn in jouw eigen playlistomgeving

4.       hoofdstukken van een e-book of luisterboek in een playlist plaatsen

5.       complete e-books of luisterboeken toevoegen

Download de gebruiksvriendelijke O’Reilly app (iOs en Android)

Voor het totale HHs e-books collectie aanbod (110.000), maak gebruik van de E-publication finder en selecteer e-books.

Voor meer informatie over de O’Reilly databank, raadpleeg: https://proquest.libguides.com/oreilly/features

Week 25 | 2023

Week 25

Retriever: Dé databank op het gebied van de Nederlandse media!

Retriever is een databank die gegevens bevat van alle advertentiedragende Nederlandse media (print, online, rtv, digitaal en out-of-home). Voor het opzetten van een mediacampagne heb je kennis nodig van mogelijkheden en bereik. De mediadata in de databank zijn verrijkt met deze doelgroepkenmerken. Je vindt informatie over doelgroepen, bereik, advertentiekosten, redactionele profielen, verspreidingsgebieden en meer.

Voorbeelden van media zoekopdrachten die met Retriever beantwoord kunnen worden (ga eerst via deze link naar Retriever, log indien nodig in met je HHs account, kom daarna zonder je browser te sluiten terug naar dit bericht en klik vervolgens op onderstaande links): 

 • Je loopt stage bij een bedrijf dat een nieuw skateboard heeft ontwikkeld. Het bedrijf heeft een budget van € 50.000,- om dit nieuwe skateboard in de media bekend te maken. De voorkeur gaat uit naar themaspecifieke publieksbladen en digitale media. In Retriever vind je een aantal publieksbladen en 1 digitaal kanaal binnen het thema surfen/kitesurfen/skaten die binnen dit budget ingezet kunnen worden.
 • Je wil ‘free publicity’ via 5 regionale radio en tv zenders in Zuid-Holland voor een muziekfestival dat in Rotterdam wordt gehouden en waarvoor jij als stagiair een mediastrategie opzet. Wat zijn mogelijke zenders en waar vind je de redacties? In Retriever kun je per RTV zender in Zuid-Holland (klik op het tabblad RTV) bekijken wat het redactieadres is.
 • Je loopt stage bij een bank die een mediacampagne wil opstellen rond hun spaarrekeningproducten. De bank wil advertenties plaatsen in bladen die een financieel ‘umfeld’ hebben in de vorm van een financiële special. In Retriever vind je alle financiële specials (klik op het tabblad Specials bij het thema financiën) inclusief aanlever- en verschijningsdata.

Download de gebruikershandleiding om aan de slag te gaan met Retriever. Docenten kunnen actuele suggesties voor lesmateriaal voor het gebruik van Retriever (aanvullend op bovenstaande zoekopdrachten) aanvragen via bibliotheek@hhs.nl. De leverancier van Retriever verzorgt ook gastcolleges om studenten eigen te maken met het gebruik van Retriever en het onderwerp mediaplanning. Meer informatie via bibliotheek@hhs.nl.

Week 24 | 2023

Week 24

ProfessioneelBegeleiden.nl

Via het kennisplatform Professioneel Begeleiden van uitgeverij Kloosterhof zijn meer dan 5.000 artikelen uit 17 Nederlandse vaktijdschriften beschikbaar, over een groot aantal thema's. Deze zijn relevant voor de vakgebieden HRM, Management, Onderwijs en Opvoeding en Sociale hulpverlening.

Klik op de kopjes om naar de afzonderlijke titels te gaan op de gebieden: coaching, loopbaan, HRD, psychologie, psychosociaal, onderwijs en filosofie. Je kunt ook geïntegreerd zoeken en verfijnen op thema, titel van het vakblad, type content en rubriek.

Als je bij een artikel op "Lees meer" klikt, zie je een korte samenvatting. Om het artikel te lezen moet je het pdf downloaden. Zie bijvoorbeeld de artikelen over artificiële intelligentie in Loopbaanvisie van oktober 2020. Daarin wordt aangegeven waarom het van belang is dat HR-professionals iets van AI weten. Dat élke baan kan veranderen door kunstmatige intelligentie. Ook wordt toepassing van AI bij verzekeraar Achmea uitgelicht.

Week 22 | 2023

Week 22

Bronnen Omgevingswet 1-1-2024

Het was lang wachten op de Omgevingswet, maar als het goed is gaat deze per 1 januari 2024 in. Informatie over deze nieuwe wet is te vinden in een aantal openbare bronnen zoals VNG, Overheid.nl en de Rechtspraak, maar ook in bronnen die beschikbaar zijn via de digitale bibliotheek van de Haagse Hogeschool

Hierbij een overzicht:

Navigator

In deze databank vind je materialen zoals jurisprudentie, commentaar, wet- en regelgeving, tijdschriftartikelen en boeken, maar ook zijn er themapagina’s over verschillende onderwerpen gerelateerd aan de komende Omgevingswet, bijvoorbeeld:

-          Handhaving in de omgevingswet

-          Omgevingsvergunning in de omgevingswet

-          Omgevingswet: omgevingsplan

-          Nadeelcompensatie in de Omgevingswet en meer

OpMaat

Hier vind je jurisprudentie, wet- en regelgeving en officiële publicaties.

Kennisbank Decentrale Regelgeving

In deze databank vind je vooral gemeentelijke verordeningen, en dus ook voor de Omgevingswet. In het Dossier Omgevingswet vind je nieuwe en gewijzigde modelverordeningen n.a.v. de intrede van de Omgevingswet per 1 jan. 2024

Omgeving in de praktijk

Deze databank is ingedeeld in 3 hoofddelen: Bouwbesluit 2012, Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging (Wkb) voor het bouwen. Binnen deze hoofstukken, vind je artikelen, FAQ’s en Wet-en regelgeving die relevant zijn voor één of meerdere van de onderwerpen in de hoofdstukken. De databank richt zich niet alleen op architecten en bouwbedrijven, maar ook de Bouw- en woningtoezicht bij gemeenten.  

Wil je lezen over wat er over deze nieuwe wet is geschreven in de kranten in bv. de laatste zes maanden, dan kan je ook onze krantendatabank Nexis Uni induiken.

Week 21 | 2023

Week 21

Klimapedia – kennisbank met lesmaterialen en hulpmiddelen voor Bouwkunde

Klimapedia is een kennisbank van de Stichting Kennisbank Bouwfysica met lesmaterialen over onderwerpen zoals bouwfysica, binnenmilieu, installaties en duurzaamheid. Docenten van meerdere Nederlandse hogescholen en van de TU Delft hebben hun eigen presentaties, toetsen, dictaten, oefeningen, rekentools en andersoortig materiaal beschikbaar gesteld, en deze zijn opgenomen in de kennisbank Klimapedia.

De kennisbank is duidelijk gestructureerd dankzij meerdere sub-pagina’s:

 • thema’s en modules
 • leerbundels
 • hulpmiddelen
 • publicaties
 • onderzoek
 • links
 • video’s

Op de hoofdpagina vind je het laatste nieuws van het werkveld en uitgelichte kennisproducten die opgenomen zijn in de kennisbank.

In meer dan 160 modules worden verschillende thema’s behandeld waaronder geluid en akoestiek, brand, gebouwinstallaties, binnenmilieu (licht, lucht, vocht en warmte). De modules zijn samengesteld in een aantal leerbundels. De leerbundels zijn gegroepeerd naar de instellingen: Avans Hogeschool, HAN, Stichting Kennisbank Bouwfysica en TU Delft. Zo heeft bijv. Avans Hogeschool de leerbundel Bouwkundige Installaties gedeeld. Hierin zijn lesbrieven uit het 2e jaar van de Bouwkunde-opleiding opgenomen. De lesbrieven betreffen de volgende onderwerpen: energie neutrale gebouwen, thermisch comfort, luchtkwaliteit en het spanningsveld tussen energie en comfort/gezondheid, eisen en ambities voor een formuleren van een plan.

In de kennisbank vind je ook hulpmiddelen: radiaaldiagrammen, tabellen en formules, en rekentools. Daarnaast zijn er relevante artikelen, enkele e-books en video’s beschikbaar.  De kennisbank biedt o.a. free access tot het boek Binnenklimaat en Adaptief Thermisch Comfort, uitgegeven door Delft University Press, beschikbaar zowel in het Nederlands als in het Engels.

Week 16 | 2023

Week 16

Met Openverse vind je rechtenvrije foto’s voor jouw website of social media!

Een bericht op je website of op social media kan niet zonder een passende afbeelding. Met een foto of plaatje trek je meteen de aandacht.

Openverse (voorheen: CC Search) is een zoekmachine van Creative Commons die op het internet meer dan 700 miljoen foto’s, plaatjes en zelfs geluidsfragmenten in het publieke domein en met een open licentie doorzoekt. Deze kunnen door iedereen (her)gebruikt worden voor bv. websites, social media, presentaties, scripties en artikelen.

Openverse controleert niet of de beelden correct zijn gelicentieerd of dat de informatie juist of volledig is, dus check wel altijd eerst de licentiestatus voordat je het beeld  opnieuw gebruikt.

In welke bronnen zoekt Openverse?

Enkele belangrijke bronnen waarin Openverse zoekt, zijn:

Zoeken in Openverse

Bij het zoeken in Openverse kan verschillende termen combineren op de volgende manieren:

 • + betekent AND (dog+cat)
 • / betekent OR (man/woman)
 • - betekent NOT (boy -girl)
 • * aan het einde van een term betekent alles wat begint met die term (Net*: Netflix, netwerk, Netherlands)
 • Exacte combinatie: tussen aanhalingstekens, bv. “Claude Monet”
Week 15 | 2023

Week 15

Teacher Reference Center: hulpmiddel voor de professionalisering van docenten.

Teacher Reference Center (TRC) is een relevante databank voor studenten en docenten van de PABO en Pedagogiek.

Ook voor onderzoekers en lectoren die verbonden zijn aan lectoraten die raakvlakken hebben met  onderwijskunde, pedagogiek, etc. is TRC een relevante bron.

TRC bevat 280 onderwijstijdschriften met o.a. informatie over de volgende vakgebieden: levenslang leren, lopend pedagogisch onderzoek, curriculumontwikkeling, informatievaardigheden, onderwijsadministratie, educatie voor docenten, onderwijstechnologie en media. Van de geïndexeerde tijdschriften is 96% peer-reviewed.

Nieuwsgierig of de prijs van studieboeken van invloed is op het studiesucces van studenten? Lees dan het artikel: High-Priced Textbooks’ Impact on Community College Student Success

Wil je dit artikel delen met HHS-collega’s of studenten? Kopieer dan de link die bij “Permalink” staat, in de rechterkolom bij tools. De link bovenin de adresbalk is namelijk maar tijdelijk!

Wil je artikelen lezen over ChatGPT en onderwijs klik dan op : ChatGPT education

 

Vind innovatieve inspiratie voor jouw afstuderen met IEEE Xplore: Voor ITD- en Elektrotechniek-studenten

Met de databank IEEE Xplore kun je verder gaan dan je studieboeken, je vindt hier namelijk de meest recente en betrouwbare bronnen. Ontdek baanbrekende onderzoeken en technologische doorbraken die jouw afstudeerproject kunnen inspireren en versterken.

Breid je kennis uit met onderwerpen zoals grid computing, embedded systems, wireless sensor networks, etc. Ontdek hoe smart grid-technologieën de energievoorziening van de toekomst vormgeven.

Leer meer over de laatste trends en best practices m.b.t. overige IT onderwerpen, zoals machine learning en data-analyse.  Verdiep je in de spannende wereld van cybersecurity en ontdek hoe bedrijven zich wapenen tegen digitale dreigingen. Verken de laatste ontwikkelingen in telecommunicatie, zoals 5G-netwerken en de toekomst van draadloze communicatie. Ontdek de technologische innovaties in de automobieltechniek, zoals autonome voertuigen en elektrische mobiliteit.

Benieuwd naar elektrotechnische systemen die energie opslaan op een innovatief, duurzaam en ICT-gestuurde manier? Bekijk deze zoekresultaten in IEEE Xplore. Filter aan de linkerzijde op “publication topics”, hiermee open je gerelateerde onderwerpen, en kies een onderwerp dat jouw interesse heeft.

Verken je eigen onderwerpen in IEEE Xplore of laat je inspireren door de volgende artikelen:

Week 13 | 2023

Week 13

De Kennisbank Diversiteit en Emancipatie van IDEM

De Kennisbank Diversiteit en Emancipatie is een landelijke kennisbank met meer dan 42.000 beschrijvingen van documenten die betrekking hebben op discriminatie, lhbt-emancipatie, integratie en discriminatie. De Kennisbank is interessant voor iedereen die zich in deze onderwerpen wil verdiepen. Wie op zoek is naar bruikbare informatie voor de Internationale Vrouwendag of de Internationale dag tegen racisme en discriminatie is hier aan het goede adres.

In deze databank kun je zoeken op auteur, titelwoord, trefwoord, onderwerp en materiaalsoort. Je kunt eenvoudig zoeken of gebruik maken van Booleaanse operatoren (AND, OR, NOT). Ook kun je grasduinen door met Indexen te zoeken. Als je bijvoorbeeld de zoekterm “arbeid” intikt, verschijnt er een lijst met arbeidsgerelateerde resultaten zoals arbeidsmarkt, arbeidsmigratie maar ook gastarbeiders.

Vier hoofdthema’s

De vier hoofdthema’s van deze kennisbank zijn:
- het emancipatieproces en de maatschappelijke positie van diverse maatschappelijke groepen
- maatschappelijke vraagstukken die samenhangen met verschillende vormen van diversiteit
- discriminatie en achterstelling
- de aanpak en bestrijding van uitsluiting & achterstanden via beleid of praktijk.

Er wordt ook verzameld op thema’s die samenhangen met één van de hoofdthema’s, zoals: pesten, huiselijk geweld, eerwraak, vrouwenhandel, xenofobie, sociale cohesie, polarisatie en radicalisering. Daarnaast vind je er overzichten van de meest recente aanvullingen.

Titelbeschrijvingen

De kennisbank bevat hoofdzakelijk titelbeschrijvingen van documenten die betrekking hebben op de situatie in Nederland. Het gaat om boeken, onderzoeken, proefschriften, scripties, artikelen, themanummers, beleidsnota’s en lesmaterialen. De titelbeschrijvingen bevatten een samenvatting en linken naar het volledige document. Indien een document niet integraal beschikbaar is, wordt verwezen naar een website waar meer informatie over het document is te vinden of waar het is aan te schaffen.

Dit is een Kennisbank van IDEM, het Stedelijk Expertisecentrum Rotterdam voor inclusie, discriminatie en (LHBTIQ+-) emancipatie.

Week 12 | 2023

Week 12

Databankengids voor de faculteit Business, Finance & Marketing

De A-Z lijst databanken / digitale bronnen van de bibliotheek bestaat uit ongeveer 125 databanken en bronnen. Hoe weet je welke van deze databanken en bronnen het meest relevant zijn voor jouw studie? Gebruik de databankengids voor de faculteit BFM: Databankengids BFM.

Veel informatie die bruikbaar is voor je studie, is opgenomen in databanken van uitgevers of in digitale bronnen van gerenommeerde organisaties. De bibliotheek biedt toegang tot een groot aantal geselecteerde databanken en digitale bronnen. De kwaliteit en relevantie van de informatie in deze databanken en bronnen is, in tegenstelling tot de informatie die je vindt via Google, van te voren gecheckt en daarom betrouwbaar. Omdat de bibliotheek zich bij het selecteren richt op alle opleidingen binnen de HHs levert dit een lange lijst op.

De databankengids voor de faculteit Business, Finance & Marketing bevat die databanken en bronnen die relevant zijn voor de opleidingen behorende tot deze faculteit en die zich dus richten op de hoofdpijlers ondernemen, economie en marketing.

De gids bestaat uit drie overzichtelijke lijsten:

 1. Onmisbare databanken en bronnen zoals Business Source Ultimate en Company.info
 2. Nog meer belangrijke databanken en bronnen zoals Statline en Taylor & Francis Online
 3. Algemene/multidisciplinaire databanken en bronnen die ook van belang zijn zoals Academic Search Ultimate en OpenAIRE

Ben je op zoek naar informatie om te verwerken in je studentopdrachten? Begin dan met de onmisbare databanken en bronnen en naargelang je meer informatie nodig hebt zoek je verder in de databanken en bronnen uit de lijsten 2 en 3. Verder bevat de databankengids informatie over databanken en bronnen gericht op speciale informatietypen en informatie over tools die je kunt inzetten om eenvoudig de volledige tekst van een publicatie te vinden.

Voor de databankengids is er een korte, eenvoudig te onthouden, link aangemaakt: bit.ly/databankengids-bfm

De databankengids biedt inzicht in welke databanken en bronnen relevant zijn. Toegang tot de databanken en bronnen krijg je via de A-Z lijst: http://hhs.nl/databanken. Deze A-Z lijst bevat per databank of bron een korte beschrijving. Lees deze beschrijving om je keuze welke databank of bron je wil gebruiken, te optimaliseren. Op deze manier vullen de databankengids en de A-Z lijst elkaar aan bij je zoektocht naar de juiste informatie.

Week 11 | 2023

Week 11

Preprint Citation Index toegevoegd aan Web of Science

In het Web of Science portaal kun je zoeken in tijdschriften, boeken, proceedings, datasets en nu ook preprints. Web of Science is interessant voor zowel onderzoekers, docenten als studenten, maar de Preprint Citation Index, die hieronder uitgebreid wordt toegelicht, is met name relevant voor onderzoekers.

Bij wetenschappelijk publiceren is een preprint de versie van een onderzoekspaper of -resultaat voorafgaand aan het peer review proces. Preprints zijn openbaar toegankelijk via online repositories (wetenschappelijke archieven). Web of Science biedt sinds kort toegang tot de actuele en doorzoekbare preprints van geselecteerde repositories, gekoppeld aan auteursprofielen; met links naar de full tekst.

De Preprint Citation Index is een aparte database in het Web of Science platform en bevat bijna twee miljoen preprints van de arXiv, bioRxiv, chemRxiv, medRxiv en Preprints.org repositories van 1991 tot heden. De content wordt dagelijks geupdated. In de loop van 2023 worden documenten uit meer dan een dozijn extra repositories toegevoegd. Preprint records zijn vindbaar naast andere wetenschappelijke output in Web of Science en zijn gelinkt aan de definitieve versies indien van toepassing. Ze zijn duidelijk gemarkeerd in de zoekresultaten en worden niet meegenomen in citatiecijfers zoals Times Cited Counts of de Journal Impact Factor (JIF) in Web of Science en Journal Citation Reports.

Via de Preprint Citation Index kun je snel de nieuwste ontwikkelingen in een vakgebied vinden. Je kunt:

 • Vanuit het preprint record alle preprint versies en ook de definitieve gepubliceerde versie van peer-reviewed artikelen vinden in de records van de Web of Science Core Collection.
 • Verbanden ontdekken tussen preprints die zijn geïndexeerd in de Preprint Citation Index en tijdschriftartikelen die zijn geïndexeerd in de Web of Science Core Collection via citatielinks.
 • Meer zicht krijgen op de expertise van een onderzoeker doordat preprints worden weergegeven op het Web of Science Researcher Profile van een auteur.
 • Nieuw onderzoek volgen in verschillende repositories. Je kunt een alert instellen op basis van trefwoorden of op de naam van een bepaalde onderzoeker om te worden geïnformeerd wanneer relevante preprints beschikbaar komen.
 • Door te zoeken in "All databases" in Web of Science vind je zowel gepubliceerde content als preprints. Dan moet wel de Refine optie onder het zoekveld uitgezet worden.

Zie ook de quick reference guide en de introductie video over de Preprint Citation Index.

Een voorbeeld is deze preprint van: "Practices, Drivers and Barriers of an Emerging Regenerative Higher Education in Europe – A Podcast-Based Inquiry" door Bas van den Berg, Kim Poldner, Ellen Sjoer en Arjen Wals.

Week 10 | 2023

Week 10

HeinOnline International Core - Meer dan alleen juridische bronnen

Voor de BRV-studenten kan HeinOnline International Core een nuttige bron zijn tijdens de studie. In deze databank komt niet alleen Rechten aan bod komt, maar ook gerelateerde onderwerpen zoals Politicologie, Wetenschap en technologie, Criminologie, Internationale relaties, Internationaal recht en nog veel meer.

Er zijn verschillende databanken beschikbaar binnen Internationaal Core, bijvoorbeeld COVID-19: pandemic past and present, LHBTQ+ rights and Law Journals library. Hoewel de Law Journals library begon als een verzameling juridische tijdschriften, is deze bron vandaag de dag uitgegroeid tot een multidisciplinaire collectie die tijdschriften uit 60 verschillende landen omvat.

Wil je meer weten over hoe het misdaadlandschap in de EU is veranderd als gevolg van technologie? Kijk dan hier.

Om bladwijzers toe te voegen, TOC-alerts aan te maken en zoekopdrachten op te slaan, kunt u een gratis account aanmaken.

Week 9 | 2023

Week 9

GreenFile – multidisciplinaire databank voor onderzoek naar milieu en duurzaamheid

GreenFile is een databank met wetenschappelijke en populaire artikelen, overheidsdocumenten en rapporten, geschikt voor studenten, docenten en onderzoekers die geïnteresseerd zijn in de wederzijdse relatie tussen mens en milieu.

De databank bevat publicaties over onderwerpen zoals duurzaamheid, klimaatverandering, milieu en recycling. Deze onderwerpen worden behandeld in de context van verschillende disciplines, onder andere: built environment, industrieel ontwerpen, voedseltechnologie, diëtetiek, (circulaire) economie, fashion studies, gezondheid, onderwijs, politiek, beleid en rechten. Daarom is GreenFile relevant voor meerdere opleidingen en onderzoeksgroepen.

GreenFile geeft toegang tot fulltekst publicaties (bijna 230.000 items) maar bevat daarnaast ook bibliografische informatie en samenvattingen zonder toegang tot de volledige tekst (meer dan 1.2 miljoenen items in totaal). Alle functionaliteiten van deze databank worden uitgelegd in deze video.

De onderstaande zoekresultaten laten zien de verscheidenheid aan disciplines aangeboden in de databank:

Circulaire economie/Fashion Studies

(fashion OR textile OR clothing) AND “circular economy”

Milieu en beleid

earthquakes AND ( policy OR policies OR law OR laws OR legislation)

Milieu en gezondheid

“air pollution” AND “cancer risk factors”

Built Environment

“resilient cities” AND (“climate change” OR “global warming”)

Milieu en voeding

(diet OR nutrition) AND “environmental impact”

 

 

Week 8 | 2023

Week 8

Website Dieetbehandelingsrichtlijnen is vernieuwd!

Dieetbehandelingsrichtlijnen zijn primair bedoeld als ondersteuning bij het werk van de diëtist.

De richtlijnen beschrijven de standaardprocessen die diëtisten dienen te doorlopen bij iedere dieetbehandeling. De redactie hanteert bij de totstandkoming van de richtlijnen zoveel mogelijk het principe van evidence based handelen en sluit aan bij de criteria die door het CBO (Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg) zijn ontwikkeld.

HET IS VOOR STUDENTEN, DOCENTEN EN MEDEWERKERS VAN DE HHS NIET NODIG OM EEN WACHTWOORD AAN TE MAKEN.

Wat is er op de website vernieuwd:

 1. De richtlijnen zijn niet langer genummerd. Je kunt ze op de homepage en op de pagina Richtlijnen vinden. Op beide pagina’s zijn ze op alfabetische volgorde gesorteerd. Op de richtlijnenpagina is het nu ook mogelijk om te sorteren op een bepaalde categorie. Te denken valt aan: diabetes, nierziekten of maag-, darm- en leverziekten
 2. De richtlijnen zijn nu op verschillende manieren doorzoekbaar. In het menu bovenaan (naast het winkelwagentje) kun je zoeken op een bepaald thema, bijvoorbeeld ‘zwangerschap’. Nadat je een richtlijn hebt geopend, kun je de betreffende pagina doorzoeken.
 3. Net zoals op de oude site is het mogelijk om een PDF te downloaden van een gehele richtlijn. Dit werkt nu alleen iets anders: klik op ‘print gehele richtlijn’, kies dan voor ‘Opslaan als PDF’. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om de richtlijn te printen.

Er zijn ook nieuwe richtlijnen toegevoegd:

Hyperemesis gravidarum is een ernstige vorm van misselijkheid en braken tijdens de zwangerschap, vergezeld van gewichtsverlies, uitdroging en elektrolytenonevenwichtigheden. Er kunnen verschillende complicaties ontstaan, zowel voor de moeder als voor het kind. Voorbeelden zijn Wernicke-encefalopathie (vitamine B1-tekort) en acuut nierfalen bij de moeder, en een grotere kans op een laag geboortegewicht en prematuriteit bij het kind.

Veganisme bij volwassenen: deze richtlijn richt zich op gezonde volwassenen, inclusief ouderen, zwangere vrouwen en lacterende vrouwen, die veganistisch (willen gaan) eten en die behoefte hebben aan informatie over mogelijke deficiënties (tekorten). Doel van de behandeling is het optimaliseren van de voedingstoestand en het voorkomen van aan veganisme gerelateerde deficiënties.

Britannica Image Quest: Rechtenvrije afbeeldingen nodig over gezonde leefstijl bij kinderen?

In de Engelstalige beelddatabank Britannica Image Quest vind je meer dan 2,5 miljoen afbeeldingen (foto’s, tekeningen, cliparts, etc.) in hoge kwaliteit, veilig en vrij van auteursrechten, die gebruikt kunnen worden voor educatieve doeleinden, zoals voor bv. blended learning. Je kunt een eigen account aanmaken, zodat je foto’s en plaatjes kunt opslaan in een album.

Heb je bijv. afbeeldingen nodig voor een presentatie over Gezonde leefstijl bij kinderen, dan kan je de resultaten (vooraf) filteren op collectie waar ze uit komen, of op vorm. Je kunt de afbeeldingen downloaden, printen, direct e-mailen. Ook kun je de correcte verwijzing bij de afbeelding vinden, wanneer je de afbeelding bv. in een artikel wil plaatsen. Als je op een foto klikt, krijg je meer informatie, zoals beschrijving, trefwoorden, fotograaf, etc.

Week 7 | 2023

Week 7

 • Actuele Databanken van het Nederlands Jeugdinstituut voor jeugdprofessionals

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), het nationaal kenniscentrum over opgroeien, verzamelt actuele kennis en helpt je om die kennis toe te passen.

Kennispagina
Werken met kinderen, jongeren en ouders vraagt maatwerk. Als professional wil je goed voorbereid aan de slag gaan. Op de Kennispagina van het NJi vind je informatie over jeugd, opvoeding en het jeugdveld overzichtelijk ingedeeld in verschillende onderwerpscategorieën, waaronder Effectieve Jeugdhulp, Integrale jeugdhulp, Jeugdbescherming en Uithuisplaatsing, Jongerenwerk en Preventief jeugdbeleid. De kennispagina bevat zowel informatie als achtergronden en praktische tips over onderwerpen waarmee jij in je werk te maken kunt krijgen. Ook kun je je aanmelden voor verschillende nieuwsbrieven.

Databanken jeugd en opvoeding
Verder vind je hier vier praktische databanken met effectieve interventies, instrumenten, cijfers en richtlijnen die voor jou als professional van belang zijn. Cijfers over jeugd en opvoeding zijn beschikbaar per onderwerp zoals bijvoorbeeld ADHD, kindermishandeling of pesten. Naast cijfers van voorzieningen, zoals de kinderopvang, jeugdzorg en pleegzorg. Het Classificatiesysteem voor Jeugdproblemen (CAP-J) en de Publicaties van het NJi maken ook deel uit van het informatie aanbod.

Weet wat er speelt
Instellingen voor jeugdbescherming en jeugdhulp kampen al jaren met personeelstekorten en wachtlijsten. Inspecties vroegen in een signaalbrief om een crisisaanpak, jeugdbeschermingsorganisaties staakten. Minister Franc Weerwind van Rechtsbescherming erkende onlangs dat er sprake is van een crisis in de jeugdbescherming. Blijf je graag op de hoogte van de opgaven waar je sector voor staat? Nieuwsberichten over actuele ontwikkelingen in het jeugdveld kun je eenvoudig filteren op type en onderwerp.

Praat mee op Platform Vakmanschap
Loop je ergens tegenaan in het jeugdwerk en wil je weten hoe andere jeugdprofessionals dat aanpakken? Of wil je weten wat anderen van jouw ideeën of aanpak vinden? Praat dan mee in de online community van Platform Vakmanschap Jeugdprofessionals. Om zelf vragen te stellen moet je eerst even registreren, deelname is gratis.

 

 • IEEE Digital Library: big data, informatietechnologie, robotica, gezondheidstechnologie en techniek

De digitale bibliotheek IEEE Xplore is een belangrijke bron voor het vinden van wetenschappelijke en technische inhoud gepubliceerd door het Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) en haar uitgeverspartners. In IEEE Xplore vind je Publicaties, Standaarden, Conferenties en community’s.

De IEEE Xplore digital library is geschikt voor ouderejaarsstudenten en onderzoekers.

Computer Softwaretechnologie

Doe je onderzoek naar software standaarden, cloud computing, voorspellende modellering, SQL of een andere computer software technologie? IEEE is hèt startpunt naar de belangrijkste informatie in de  computer software industrie. In de eenvoudig te gebruiken IEEE Xplore® digitale bibliotheek vind je tijdschriftartikelen, conferentieverslagen en normen die nodig zijn voor computersoftware innovatie. Deze informatie kan ook essentieel zijn voor bedrijfsgroei.

In IEEE vind je informatie bijv. over XAI (explainable artificial intelligence) waarop chatGPT is gebaseerd. Zoek in IEEE op “XAI” en je vindt meer dan 500 resultaten.

IEEE-informatie voor computersoftware octrooien

Computersoftwarebedrijven leveren nieuwe gepatenteerde technologieën in een steeds hoger tempo, gebaseerd op onderzoek dat voorop loopt in de industrie.

Het aantal patentverwijzingen naar IEEE-papieren is sinds 1997 met 864% toegenomen en recente studies van de top patenterende bedrijven tonen aan dat IEEE wetenschappelijke en technische artikelen bijna 3 keer vaker worden geciteerd dan welke andere wetenschappelijke of commerciële uitgever dan ook.

Essentiële IEEE-inhoud in computersoftwaretechnologie

De IEEE-inhoud blijft cruciaal voor de computersoftware-industrie en biedt onderzoek in een breed scala aan onderwerpen via de IEEE Xplore digitale bibliotheek.

 • Service Oriented Architecture/Software as a System    16,500+ documenten
 • Cloud Computing                                                                           69,400+ documenten
 • Data Mining                                                                                      115,200+ documenten
 • Software/Systems Testing                                                         58,000+ documenten
 • Open Source                                                                                    24,000+ documenten
 • Social and Collaborative Networks/Computing                 45,300+ documenten
 • Mobile/Pervasive Computing                                                   97,800+ documenten
 • Internet of Things/M2M                                                              63,800+ documenten
 • Machine Learning                                                                          105,600+ documenten
 • Data Privacy                                                                                     28,000+ documenten
 • Artificial Intelligence                                                                     283,000+ documenten
Week 5 | 2023

Week 5

 • Euromonitor Passport, een visualisatietool voor bedrijfsgegevens

Euromonitor Passport is een databank voor wereldwijd marktonderzoek met statistieken, analyses, rapporten, enquêtes en nieuws over industrieën, landen en consumenten. Gebruikers kunnen visualisaties maken van de vele aanwezige datasets. De databank biedt:

 • marktgroottes van bedrijfstakken (op categorie-niveau, volledige verticale toegang voor ongeveer tien bedrijfstakken)
 • aandeel in verkoop en groeiprognoses
 • bedrijfsstrategieën, positionering, sterke en zwakke punten
 • toekomstgerichte analyses van consumenten- en industriële markten
 • landenrapporten met visualisaties (grafieken, etc.)
 • economische factoren en opkomende consumententrends

Interactieve dashboards

Euromonitor Passport is inzetbaar bij B2C en B2B marktonderzoek. De dashboards voor industrieën en consumentengedrag met interactieve functies stellen gebruikers in staat om bij een gekozen grote dataset in te zoomen op marktomvang, merkaandeel, geografische regio, land, evenals historische verkoop- en groeipercentages. Klik hier voor het dashboard waarin voor de consumentenelektronica-industrie de marktomvang per hoofd van de bevolking en groeipercentages per land wordt getoond. Waarin je in de databank bij dit dashboard (via Industries > Appliances and electronics > Consumer electronics > Consumer electronics overview > Go > Klik op Nederland in de kaart) op het analysepictogram voor de naam van het land klikt, kun je het laatste landrapport met verschillende grafieken bekijken.

En klik hier voor een consumentengedragsgrafiek met milieubewuste activiteiten waarbij het tegengaan van voedselverspilling wordt uitgelicht. Door specifieke gebieden te kiezen om te vergelijken, kun je een grafiek samenstellen van 30-44-jarigen, met een opleiding op universitair niveau en uitgesplitst naar specifieke landen.

Gebruikers kunnen vanuit elk van de interactieve grafieken terugkeren naar de ruwe statistieken.

Waar vind je wat?

 • Zoek via het zoekvenster op onderwerp/bedrijfstak of browse of bedrijfstak. Per bedrijfstak vind je een overzicht van de (sub)bedrijfstak(ken) in de vorm van interactieve dashboards, analyserapporten en statistieken. Bij de bedrijfstakken vind je de belangrijkste tendensen binnen vier strategische thema’s. Bij de subbedrijfstakken vind je een overzicht van recentste rapporten.
 • Gebruik de tabs Economies, Consumers en Channel voor socio-demografische-, socio-economische- en (detail)handelsgegevens.
 • Zoek via de Company-tegel op de homepagina op bedrijfsnaam voor de landenprofielen van de bedrijfstakken waarin het bedrijf actief is. Open het Company Dashboard voor een interactieve kaart, spreidingsdiagram of staafdiagram met omzet, aandeel, ranking en een regionale vergelijking.
 • Gebruik de tegel Search all categories om stapsgewijs te zoeken, tegelijk te zoeken op meerdere bedrijfstakken of bedrijven, en om te zoeken op merken.

Accepteer de algemene voorwaarden om Euromonitor Passport te gebruiken. Registreer gratis om content te delen en op te slaan. Account is niet vereist om content te downloaden. Klik hier om een online videotutorial te bekijken waarin Euromonitor Passport wordt geïntroduceerd.

 

 • Facto.nl : multimediaal platform voor facility professionals

Facto.nl is een multimediaal platform van uitgeverij Vakmedianet voor facility professionals. Op de website kun je de vakinformatie goed vinden met de eenvoudige zoekfunctie. De informatieve artikelen zijn ingedeeld naar thema's: werkplek, hospitality, duurzaamheid, Smart FM, schoonmaak, catering, management & organisatie, young fm en 1,5m kantoor.

Het digitale Facto Magazine verschijnt 8 keer per jaar en is online op Facto.nl te lezen. In het magazine lees je onder meer praktijkverhalen, visie van experts, columns en contacten & contracten. Dit e-journal staat ook in het Vakbase portal, maar is daar alleen te downloaden als pdf. Op Facto.nl vind je verder whitepapers, digimagazines en je kunt je op diverse nieuwsbrieven abonneren.

Facto Magazine richt zich op visie en strategie en fungeert tegelijkertijd als sparringpartner voor de dagelijkse praktijk. Geen wetenschappelijk jargon, maar duidelijke taal. Het biedt korte nieuwsberichten, signaleert de nieuwste trends en ontwikkelingen en geeft concrete achtergrondreportages over praktijksituaties bij collega’s. Hét vakblad voor de facilitaire professional!

Het inrichten van een gezonde werkplek voor mensen die veel zittend werk achter een beeldscherm doen, vraagt zo nu en dan om een frisse blik. In het recente artikel Checklist beeldschermplek: hoe gezond is jouw werkplek? staan aandachtspunten om na te gaan of je werkplekinrichting (nog) ergonomisch verantwoord is.

Week 4 | 2023

Week 4

 • Navigator is vernieuwd

Als gebruiker van Navigator is het je wellicht al opgevallen, Navigator is aan het veranderen. De grootste veranderingen zijn al gedaan en op de homepage word je op de hoogte gehouden van komende veranderingen. Kijk eventueel ook naar de Veelgestelde vragen bij Wolters Kluwer.

Wat is er tot nu toe veranderd

Vooral de startpagina is veranderd. De inhoud is nog steeds hetzelfde, alleen kom je er nu via een andere weg. Hieronder noem ik de belangrijkste punten.

1.       Inloggen: dit doe je niet meer via ‘Inloggen via HBO/WO’ maar via ‘Student. Continue with your university account’.

2.       Voorpagina: Van de tabbladen bovenaan zijn alleen Home en Uitgaven over. Echter zie je na een uitgevoerde zoekactie weer tabbladen per materiaaltype.

3.       Geavanceerd zoeken: Deze optie is vervangen door uitgebreide filters die aan de linkerkant verschijnen na een uitgevoerde zoekopdracht. 

4.       Attenderingen: Het is niet langer mogelijk om attenderingen in te stellen in de Navigator-omgeving. Hiervoor kan je Legal Intelligence gebruiken, waar je ook attenderingen kunt instellen voor zoekopdrachten.

Via Navigator is het wel mogelijk om RSS-feeds in te stellen voor tijdschriften. De link voor een

RSS-feed, is te vinden bij de productinformatie per tijdschrift.

Navigator Classic

Wil je liever nog even de oude versie van Navigator blijven gebruiken, dan kan dat nog in ieder geval voor dit jaar via https://classic.navigator.nl/

 

 • Data Citation Index – index met onderzoeksdata 

Data Citation Index (DCI) is een multidisciplinaire index met wetenschappelijke onderzoeksdata gelanceerd in 2012 binnen de Web of Science databanken. Deze databank is met name bedoeld voor onderzoekers die bestaande data voor eigen onderzoek willen gebruiken.

Met de index vind je de onderzoeksdata zelf maar ook de gerelateerde publicaties gebaseerd op de dataset. De index bevat repositories die metadata in het Engels publiceren of op zijn minst voldoende beschrijvende (metadata) informatie in het Engels kunnen verstrekken.

Inhoud

De inhoud opgenomen in DCI bestaat uit:

 • Data repository: een databank of verzameling van datastudies en datasets waarin de ruwe data wordt opgeslagen en ontsloten.
 • Data study: beschrijving van onderzoeken of experimenten met bijbehorende data of software die bij het data-onderzoek zijn gebruikt.
 • Data set: een enkele of samenhangende dataset, gegevensbestanden of softwareobjecten die door een repository worden geleverd, als onderdeel van een verzameling, dataonderzoek of experiment.

Dekking

DCI bevat onderzoeksdata uit drie grote vakgebieden: Wetenschap & Technologie, Sociale Wetenschappen en Kunst & Geesteswetenschappen. Individuele repositories kunnen multidisciplinair of interdisciplinair zijn. Selectiecriteria voor de repositories opgenomen in de index zijn consistent ongeacht de geografische dekking (internationaal, nationaal, regionaal of institutioneel).

Data-citatie

DCI biedt een gestandaardiseerd citatieformaat voor elk record. De DataCite citatiestandaard is aangenomen vanwege de algemene acceptatie en het vermogen om te worden toegepast op een breed scala aan gegevenstypen en disciplines.

Voorbeeld: vragenlijsten over stress onder studenten

Wanneer je geïnteresseerd bent in een bepaalde methode van data verzamelen geschikt voor je onderwerp, combineer dan trefwoorden die relevant zijn voor het onderwerp met de naam van onderzoeksmethode. Zie bijvoorbeeld de resultaten voor de zoekactie “stress AND students AND surveys”.

Week 3 | 2023

Week 3

 • Medline: relevante medische bron voor alle studenten en docenten van de Faculteit GVS

Ook voor onderzoekers en lectoren die verbonden zijn aan lectoraten dat raakvlakken heeft met de gezondheidszorg is Medline een relevante bron.

MEDLINE biedt gezaghebbende medische informatie over geneeskunde, verpleging, preklinische wetenschappen etc. MEDLINE is opgezet door de National Library of Medicine, met behulp van MeSH (Medical Subject Headings) kan je systematisch zoeken door meer dan 5.600 actuele biomedische tijdschriften.

In de wintermaanden is de kans altijd groot dat het aantal besmettingen met het RS (respiratoir syncytieel) Virus toeneemt. Sinds begin december 2022 is het aantal besmettingen zo hoog geworden dat er sprake is van epidemie. Dit virus is gevaarlijk voor kinderen onder de twee jaar, voor ouderen en volwassenen met een verminderde werking van het afweersysteem.

Wil je meer weten over de preventie van het RS-Virus: RS Virus Prevention

In bovengenoemd voorbeeld zijn de resultaten beperkt tot de laatste twee jaar en worden alleen de full-tekst artikelen getoond.

In het nieuwe jaar nemen veel mensen goede voornemens, minder eten, meer bewegen etc.:

Healthy Lifestyle Telemedicine. In dit voorbeeld staan artikelen over hoe je op afstand bijvoorbeeld met een videoverbinding de gezonde leefstijl van mensen kan bevorderen.

Artikelen die niet full-tekst beschikbaar zijn in Medline, hebben het groene logo “Find it @H/Library”. Klik op deze button en dan kan je zien of het artikel beschikbaar is via een andere databank. 

 

 • Hoe zei men dat vroeger: Zoek het op in het Woordenboek der Nederlandse Taal

Het Woordenboek der Nederlandse Taal is niet echt een databank, maar het biedt vijf, voornamelijk historische, online woordenboeken aan. Deze worden beschikbaar gesteld door het Instituut voor de Nederlandse Taal.

Het gaat om de volgende woordenboeken:

 • Oudnederlands Woordenboek (ONW) 500-1200
 • Vroegmiddelnederlands Woordenboek (VMNW) 1200-1300
 • Middelnederlandsch Woordenboek (MNW) 1250-1550
 • Woordenboek der Friese Taal (WFT) 1800-1975
 • Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) 1500-1976.

Je kunt deze woordenboeken bijv. gebruiken als je een middeleeuwse boeken of teksten leest en je wil de betekenis van een woord opzoeken. In het middeleeuwse boek Van den vos Reynaerde (uit ca. 1260) komt bv. deze zin voor:

‘Ende dit wiltbraet dus atet,

Dat ghi verteert, in weet hoe,

Hi sauder u saeuse maken toe’.

De betekenis van een aantal woorden zou je natuurlijk wel kunnen raden, maar veel woorden zijn voor ons tegenwoordig minder goed te begrijpen. Dus als je bv. wil weten wat het woord ‘saeuse’ betekent, typ je het woord in bij Origineel trefwoord op het zoekscherm van Basiszoeken. Je ziet dan bij het resultaat dat het woord voorkomt in het Middelnederlandsch Woordenboek (MNW). Als je doorklikt op het woord, krijg je uiteindelijk de betekenis te zien, met alternatieve schrijfwijzen.

Er staan veel vaktermen in de databank Woordenboek der Nederlandse Taal, waarvan je de betekenis als ‘leek’ vaak niet kent. Daarom is deze databank vooral geschikt voor mensen die al veel te maken hebben met literatuur of bv. Nederlands of een andere taal gestudeerd hebben. Maar voor scholieren die voor hun lijst boeken uit verschillende literatuurperioden moeten lezen, is het ook een interessante databank.

Week 2 | 2023

Week 2

 • Effectief zoeken met Google Scholar                                                                    

Google Scholar
Google Scholar is een algemene zoekmachine voor het zoeken naar wetenschappelijke literatuur op alle vakgebieden. Het is daarom voor alle studenten en medewerkers zinvol om het wat beter te leren kennen.

Wat vind je met Google Scholar?
Je zoekt binnen een groot aantal bronnen van academische uitgevers, beroepsverenigingen, online depots, universiteiten en andere websites. Het kan gaan om artikelen uit peer-reviewed en niet peer-reviewed tijdschriften; pre-prints, samenvattingen, technische rapporten, proefschriften; wetenschappelijke boeken; octrooien; en rechterlijke uitspraken.

Zoektips, zowel voor Google als voor Google Scholar
- Standaard zoek je naar resultaten die álle ingetypte woorden moeten bevatten.
- Het is mogelijk om ruimer te zoeken door de zoektermen met OR te combineren. Dan moet ten minste één van die termen in het zoekresultaat voorkomen: (youth OR teens OR adolescents).
- Je zoekt automatisch naar het ingetypte volledige woord én alle woorden met meer letters aan het einde van dat woord. Het niet mogelijk om op een gedeelte van een woord te zoeken.
- Ook worden soms automatisch synoniemen in de zoekactie meegenomen.
- Als je dat niet wilt kun je dubbele "aanhalingstekens" om je zoektermen heen zetten. Je zoekt dan exact naar de ingetypte woorden en in de ingetypte volgorde.
- Een voorbeeld van een combinatie hiervan: (Netherlands OR Dutch) "climate justice" Urgenda
- Je kunt zoektermen uitsluiten door er een -minteken voor te zetten: salsa -dansen -cursus
- De zoekresultaten zijn gesorteerd op basis van relevantie. Om recente te zien kun je bij Google Scholar na je zoekactie ook op datum sorteren of op periode verfijnen.
- Klik in het Google Scholar menu linksboven op Geavanceerd zoeken om specifieker te kunnen zoeken in de velden auteur, titel en publicatie, en zoekresultaten te beperken op datum.
- Zie ook de verdiepende informatie van UvA en UU.

Toegang tot volledige tekst
Het vinden van interessante artikelen betekent nog niet dat je ook meteen toegang tot de volledige tekst hebt. Daarom raden wij aan om de browsertools Lean Library, LibKey Nomad en EndNote Click te installeren. Dan wordt automatisch ook onze linkresolver Find it @ H/Library in Google Scholar ingesteld. Zo kom je vanuit Google Scholar bij full-text content op basis van onze licenties én vind je veel Open Access content. Bij medewerkers van de HHs is dit al in Edge geïnstalleerd.
Het is ook mogelijk om de linkresolver handmatig in te stellen.

Ook zie je dan in Google Scholar “subscribe to TOC” om email alerts ontvangen als er nieuwe artikelen verschijnen in de ejournals die je selecteert. En je kunt bij artikelen een indicatie zien of deze door andere worden ondersteund dan wel tegengesproken door integratie met scite.ai.

Citaties
Om eenvoudig literatuurverwijzingen te verzamelen kun je je favoriete reference manager instellen zoals RefWorks. Ga daarvoor via het menu linksboven naar Instellingen, kies bij Bibliografiebeheer voor RefWorks en dan Opslaan.

Account
Als je een Google account hebt en inlogt, kun je de met Google Scholar gevonden zoekresultaten in je persoonlijke bibliotheek bewaren. Ook kun je alerts instellen zodat je per email een melding krijgt als er nieuwe resultaten zijn voor bewaarde zoekopdrachten.

 

Week 51 | 2022

Week 51

 • IEEE Xplore Digital library : Databank voor informatietechnologie

Of je nu veilige toepassingen en netwerken ontwikkelt, onderzoek doet naar cyberaanvallen, of het bevorderen van cybersecurity-technologieën, IEEE is de toegangspoort tot de meest vitale informatie in de industrie van vandaag. Met de intuïtieve IEEE Xplore® digitale bibliotheek vind je de tijdschriftartikelen, conferentieverslagen en normen die nodig zijn voor innovatie op het gebied van cyberbeveiliging. Plus een bruisend community netwerk wereldwijd met cybersecurity specialisten.

Actueel zoekvraag

Nieuwkomer HIVE-ransomware in het ransomware-bendelandschap, heeft in anderhalf jaar 100 miljoen dollar aan losgeld verworven. Leden van IEEE doen uitputtend onderzoek naar ransomware (gijzelsoftware) detectietechnieken.Zoek naar recente publicaties in IEEE Xplore:

 1. Vul in de zoekbalk trefwoorden “ransomware detection” in
 2. Selecteer in het linkermenu het jaar 2020-2022

Dit levert 162 resultaten op. Door middel van de zoekfilter ‘supplemental items’ is het ook mogelijk om datasets te vinden. Ransomware bevat meerdere aspecten zoals cryptografie, artificial intelligence, klik op ‘publication topics’ voor de sub-onderwerpen.Overige IEEE cybersecurity onderwerpen

 • Cyber/Information Security: 130,500+ resultaten
 • Internet of Things/M2M: 63,800+ resultaten
 • Big Data: 47,100+ resultaten
 • Edge and Cloud Computing Security: 10,100+ resultaten
 • Artificial Intelligence: 283,000+ resultaten
 • Power System Security: 12,100+ resultaten
 • Encryption and Cryptography: 71,300+ resultaten
 • Blockchain: 9,400+ resultaten
 • Malware/Invasive Software: 10,000+ resultaten
 • Financial and Fraud Analysis: 14,900+ resultaten
 • Data Privacy: 28,000+ resultaten
Week 50 | 2022

Week 50

 • Platform Sociale Vraagstukken: Wat zijn de nieuwste of vernieuwende inzichten in sociale problemen?

Het platform Sociale Vraagstukken is veel meer dan het online Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken. Op socialevraagstukken.nl publiceren wetenschappers discussiestukken en debatteren sociaal professionals over maatschappelijke kwesties. Men probeert via actuele dossiers, columns, interviews, reportages en essays een verbinding te maken tussen wetenschappelijk onderzoek en de praktijk.

Dossiers zijn samengesteld per vakgebied. Binnen een vakgebied kun je voor een onderwerp kiezen, waarna je alle bijdragen over dit onderwerp bij elkaar verzameld vindt. Zo zijn bijvoorbeeld in het dossier Betere schuldhulp alle artikelen en nieuwsberichten over schuldhulpverlening opgenomen. Ook Jeugd, Gezin en Onderwijs is een onderwerpscategorie. Hier vind je verzamelde informatie over Jeugdzorg en een dossier Betere jeugdhulp. Ben je nieuwsgierig naar de nieuwste inzichten over het burgerschapsonderwijs, cultuuronderwijs of het huidige hbo-onderwijs, ga dan daar even kijken.

De website is opgezet met de ‘sociaal professional’, beleidsmaker of wetenschapper voor ogen. Richtinggevende sociologen spelen een belangrijke rol bij de discussies over actuele sociale kwesties. Door aanmelden voor de nieuwsbrief blijf je op de hoogte van dit sociale debat.

Sociale Vraagstukken werkt ook samen met de volgende tijdschriften: Tijdschrift Sociologie, Mens en Maatschappij, Beleid en Maatschappij en het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken.

Week 48 | 2022

Week 48

 • DigiBib.Jeugd: handige databank als je meer wilt weten over jeugdbescherming en jeugdgezondheidszorg.

Er zijn de laatste tijd veel berichten verschenen in diverse media over de toeslagenaffaire.

De Inspectie van Justitie en Veiligheid (Ministerie van Justitie en Veiligheid), verder in de tekst “Inspectie” genoemd, schreef over de toeslagenaffaire het volgende:  “Veel is nog onduidelijk over de betrokkenheid van de jeugdbescherming bij gedupeerde gezinnen. De Inspectie wil zicht krijgen op waarom gezinnen die slachtoffer zijn van de kinderopvangtoeslagenaffaire te maken hebben gekregen met jeugdbescherming en welke factoren hierin een rol hebben gespeeld. Zij wil ook weten of gedupeerde gezinnen een grotere kans hadden om te maken te krijgen met jeugdbescherming in vergelijking met niet-gedupeerde gezinnen, en zo ja, waarom? Daarom is de Inspectie een onderzoek gestart.”

Bovengenoemd citaat komt uit het rapport Hoe ging de jeugdbescherming om met gezinnen gedupeerd door de toeslagenaffaire? te vinden in de databank DigiBib.Jeugd een digitale bibliotheek voor professionals en studenten jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg, pedagogische hulpverlening/pedagogiek en opvoedkundige disciplines.

Wil je meer weten over de ervaringen die de jeugdgezondheidszorg in de afgelopen twee jaar heeft opgedaan heeft met het opschalen en afbouwen van coronamaatregelen? Lees dan Lange termijn strategie JGZ en COVID-19

 • Vind Open Access tijdschriften om in te publiceren in DOAJBen je als onderzoeker op zoek naar tijdschriften waarin je Open Access (OA) kan publiceren, dan is de  Directory of Open Access Journals (DOAJ) een erg nuttige databank. Er zijn namelijk naast zoekmogelijkheden ook mogelijkheden om te filteren op type licentie, kosten van het Open Access publiceren en op welke type review het wordt toegepast. DOAJ is een databank bestaande uit alleen OA-tijdschriften, zonder toegangsrestricties en allemaal met een CC-licentie. Om opgenomen te worden in deze databank, moet een tijdschrift o.a. minstens 5 academische artikelen per jaar publiceren en zich vooral richten op onderzoekers of mensen uit een bepaald vakgebied. Meer informatie over de eisen en controle van tijdschriften vind je hier. DOAJ heeft een internationale dekking en beslaat vrijwel alle vakgebieden.Zoektips

Eerst kies je of je naar artikelen wilt zoeken of naar tijdschriften. De zoekvelden voor artikelen en tijdschriften verschillen enigszins. Als je meer dan één zoekterm gebruikt, dan worden ze automatisch gecombineerd met AND. Daarnaast kan je zelf OR of NOT aangeven (let op, gebruik wel hoofdletters) en afkappen (trunceren) van woorden kan met het *-teken. Opbouwen van ingewikkelde zoekstrings met bijvoorbeeld haakjes, is niet mogelijk.Kijk bijvoorbeeld naar open access-tijdschriften op rechtelijk gebied, in het Engels of Nederlands, gepubliceerd in Nederland.

 • BouwkostenKompas: Handige tool om o.a. bouwkosten te berekenen

Waarvoor is deze tool te gebruiken?

BouwkostenKompass is een tool voor bouwkostenmanagement, die toegang geeft tot de meest actuele en betrouwbare kostengegevens. De tool is uiteraard zeer nuttig voor studenten van de opleiding Bouwkunde en Civiele Techniek, maar ook opleidingen als Ruimtelijke Ordening en Werktuigbouwkunde kunnen er baat bij hebben.

De tool bestaat uit een kostendatabank (Kengetallen) en een calculatietool (Calculeer). Hiermee kun je een nauwkeurige raming maken van de kosten voor bouw- en renovatieprojecten. Met de Kengetallen kun je snel kosten vaststellen voor individuele materialen. Met de calculatietool maak je een raming voor het gehele bouwproject. De kosten van bouwmaterialen veranderen snel, net als werkkosten in het bouwsector. Het is van groot belang voor elke bouwkundige om de kosten zo nauwkeurig mogelijk te kunnen inschatten bij aanvang van een nieuw bouwproject. De juiste inschatting garandeert het succes van projecten en investeringen.

Kengetallen

De Kengetallen zijn verdeeld in vier verschillende categorieën:

Als eerste kies je de juiste subcategorie, zoals nieuwbouw, kantoor, onderwijsgebouwen agrarische gebouwen of bruggen. Vervolgens bepaal je de plek waar de werkzaamheden plaats zullen vinden. In verschillende regio’s van Nederland kunnen lagere of hogere kosten van toepassing zijn. Je krijgt een overzicht van de kosten, gesorteerd naar bestemmingen van de gebouwen. In het geval van onderwijs zijn dat bijvoorbeeld kinderdagverblijf, hogeschool of laboratoriumgebouw.

Calculatie

De bouwkosten kunnen m.b.v. Calculatie in een paar eenvoudige stappen berekend worden. Ten eerste bepaal je de locatie van het bouwproject en vul je de algemene projectinformatie in. Bij de tweede stap kies je de juiste gebouwtype. Vervolgens definieer je de bouwkundige parameters als ook installaties en overige kosten. Met één druk op de knop verkrijg je zo een raming van een project.

Week 47 | 2022

Week 47

 • Audioboeken in databank O’Reilly Safari: Luister waar en wanneer je wilt en ontwikkel je professionele vaardigheden

Databank O’Reilly Safari biedt naast informatietechnologie een breed aanbod van informatie op het gebied van persoonlijke en professionele vaardigheden. Het leerplatform is uniek binnen de HHs bibliotheek omdat er geen gebruikerslimiet is, dit betekent dat tientallen gebruikers tegelijkertijd de content kunnen inzien en beluisteren.Ook biedt O’Reilly toegang tot een uitgebreide collectie van ruim 2000 audioboeken over onderwerpen op het gebied van bv. informatietechnologie, management, innovatie, social media en articificial intelligence. Je kunt per hoofdstuk selecteren, zodat je niet het hele boek hoeft te beluisteren.O’Reilly Safari biedt ook de mogelijkheid om een app te downloaden. De voordelen van de O’Reilly app zijn:

 • Gebruiksvriendelijk en geeft makkelijk toegang tot e-books en audioboeken
 • Titels downloaden voor off-line viewing
 • Plus het aanmaken van collecties van je favoriete bronnen door middel van ‘playlists’.

Blader in de databank door verschillende onderwerpen zoals:

 

 • Linguistics Database : Full tekst wetenschappelijke tijdschriften over taalwetenschappen

De Linguistics Database bevat ca. 270 full tekst wetenschappelijke tijdschriften en enkele andere bronnen, voornamelijk over taalkunde, literatuur en onderwijs. Veel titels zijn geïndexeerd in de databank Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA).

De Linguistics Database behandelt alle aspecten van de taalwetenschappen, inclusief fonetiek, fonologie, morfologie, syntaxis en semantiek. De databank is onderdeel van de ‘Linguistics Collection’, die weer onderdeel is van de ‘Library and Information Science Collection’ van ProQuest, met databanken over sociologie, politiek, criminologie, bibliotheek- en informatiekunde, educatie en taalkunde.

Het is mogelijk om meerdere ProQuest databanken tegelijk te zoeken, via het menu linksboven bij “Change databases”. Via hetzelfde menu kan je ook gaan naar de afzonderlijke publicaties die in de databank te vinden zijn. Tevens kan je zoeken op onderwerp van de tijdschriften via “Publication subject”. Via “Advanced search” in het menu kan je uitgebreid zoeken m.b.v. filters zoals taal, soort bron, soort document en op datum, en ook in bepaalde zoekvelden, bv. in de titel, het abstract en de organisatie.

Hier is een voorbeeld van een artikel in de Linguistics Database over tweetalige dove kinderen die zowel gebarentaal en als gesproken taal gebruiken.

The use of repair strategies: Bilingual deaf children using sign language and spoken language

Bij het artikel vind je o.a. citaten, referenties, suggesties voor relevante bronnen, en vele manieren om het artikel op te slaan of te exporteren.

Binnen de zoekresultaten filter op populariteit, datum toegevoegd, of publicatiedatum. Kies het gewenste formaat: boek, audioboek of video.

Week 46 | 2022

Week 46

 • InTechOpen – Meer dan 6.000 peer-reviewed Open Access boeken

De Engelstalige databank IntechOpen biedt toegang tot meer dan 6000 wetenschappelijke Open Access e-books op het gebied van onderzoek in de wetenschap, technologie en geneeskunde, bevat vele peer-reviewed wetenschappelijke e-books en deze zijn full tekst beschikbaar.

De onderwerpsgebieden zijn natuurwetenschappen, techniek & technologie, biowetenschappen, gezondheidswetenschappen, sociale wetenschappen & geesteswetenschappen. Met name de natuurwetenschappen, techniek en technologie zijn ruim vertegenwoordigd.

Bij elke titel is te zien hoe deze gebruikt wordt, totale aantal citaties, downloads en Web of Science citaties via het ’book metrics overview’. Per hoofdstuk wordt getoond hoe de citaties verdeeld zijn.

Ben je op zoek naar e-books over bijvoorbeeld duurzame energie, scroll naar beneden en zie welke hoofdstukken binnen dit onderwerp het meest geciteerd zijn.

Of bij e-books over nanotechnologie en nanomaterialen, scrol naar beneden en zie wat de meest gedownloade hoofdstukken binnen dit onderwerp van de laatste 30 dagen.

Ook op onderwerp kan gezocht worden, bijvoorbeeld op bioenergy. De resultaten zijn verder te verfijnen op onderwerp of publicatie jaar.

Week 45 | 2022

Week 45

 • Het Business, Management & Economics pakket van Taylor & Francis voor artikelen over consumentengedrag, reclame, marketing, detailhandel, e-commerce, verkoop en public relations                                                                        

Het Business, Management & Economics pakket van Taylor & Francis bevat meer dan 120 e-journals die zich richten op onderwerpen als accounting, bedrijfsgeschiedenis, economie, financiën, human resources, marketing en public management, o.a. de e-journals Journal of Advertising, Economic Systems Research en Review of Social Economy zitten in dit pakket.

Wanneer je op de homepage via de 'Explore journals and articles by subject' naar het hoofdonderwerp 'Economics, Finance, Business & Industry' bladert, krijg je meer dan 400.000 resultaten. Van niet al deze resultaten is de volledige tekst beschikbaar. Vink daarom in de linkerkolom bij 'Access Type' de optie 'Only show what I have access to' aan. Vervolgens kun je via de linkerkolom onder Subject doorklikken naar het subonderwerp van je keuze. Marketing en aanverwante subonderwerpen als consumentengedrag, reclame, detailhandel, e-commers, verkoop en public relations vind je door eerst te klikken op 'Economics, Finance, Business & Industry' en vervolgens op 'Business, Management and Accounting'. Het gaat om bijna 23.500 resultaten waarvan de volledige tekst beschikbaar is.

Natuurlijk kan je ook zoeken met je eigen trefwoorden via het eenvoudige zoekvenster op de homepage. Via de knop 'Advanced search' naast de zoekbalk krijg je twee extra opties: zoeken in een specifiek veld bijv. in de titel of in de samenvatting en daarbij aangeven van welk publicatiejaar de resultaten moeten zijn. Wanneer je zoekt op de term 'advertising' in de titel gecombineerd met de term 'ethics' als trefwoord, krijg je 28 resultaten waarvan de volledige tekst beschikbaar is, waaronder het overzichtsartikel ‘Children’s vulnerability to advertising: an overview of four decades of research (1980s–2020s)' van twee onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Wanneer je een gratis account aanmaakt kan je deze zoekopdracht opslaan en later terugkijken of er nieuwe resultaten zijn. Hiervan kun je ook een alert krijgen via e-mail. Ook is het mogelijk om een alert via e-mail te onvangen met de nieuwste aritkelen over een specifiek een onderwerp, bijv. één van de marketingonderwerpen die hierboven zijn benoemd.

Week 44 | 2022

Week 44

 • Browsertools voor toegang tot full text content

De bibliotheek biedt drie browsertools aan: Lean LibraryLibKey Nomad en EndNote Click. Als je een webbrowser gebruikt met deze extensies (ook wel add-ons of plugins genoemd), ontvang je automatisch een seintje met een link naar de volledige tekst tijdens je zoektocht naar informatie op internet.

Als je bijv. via Google op een website komt met artikelen uit ejournals of e-books, heb je meestal geen toegang tot de volledige inhoud. Maar het zou kunnen dat de bibliotheek wel heeft betaald voor toegang tot die content. Deze browsertools geven dan automatisch een seintje met een link naar de volledige tekst van het artikel of het e-book in de digitale bibliotheek. Zo worden de voordelen van het zoeken via Google gecombineerd met de voordelen van de digitale bibliotheek waarbij je toegang hebt tot de volledige tekst van kwaliteitsvolle en betrouwbare literatuur.

Alle drie de tools bieden niet alleen toegang tot onze betaalde, gelicentieerde content maar ook tot Open Access content. Verder is er integratie met de zoekinterfaces van Google Scholar, Web of Science en PubMed, zodat de werking van die zoeksystemen aanmerkelijk verbetert. Uiteraard zijn de tools veilig te gebruiken, er worden geen persoonsgegevens of wachtwoorden doorgestuurd.

Iedere tool heeft zijn eigen sterke kanten, Lean Library biedt de meeste functionaliteit. Omdat ze elkaar aanvullen kun je ze het beste alle drie gebruiken. Op de website lees je meer over de verschillen tussen de tools en hoe je ze eenvoudig kunt installeren in de browsers op je privé computer. Op hogeschoolcomputers en werklaptops zijn deze tools standaard al geïnstalleerd in Microsoft Edge.

 • Meer full text toegang tot sociologische bronnen via de Sociology Database

Sociology Database omvat internationale literatuur over sociologie en sociaal werk, inclusief relevante titels van aanverwante gebieden zoals sociaal beleid, sociale antropologie, genderstudies, gerontologie, sociale psychologie en bevolkingsstudies. De database bevat honderden full text wetenschappelijke tijdschriften, dissertaties en andere bronnen uit circa 30 landen (ook Nederland) vanaf 1985. In deze nieuwe ProQuest collectie is een groot deel van de vertrouwde databank Social Services Abstracts opgegaan, weliswaar met minder tijdschriften maar met uitbreiding van full text toegang.

Hieronder zie je drie geselecteerde artikelen over statushouders en de integratieparadox in Nederland:

Vind je een onderwerp interessant en ben je op zoek naar meer (Engelstalige) bronnen over hetzelfde onderwerp? Kijk dan na het openen van het artikel in de rechterkolom onder “suggested sources”.

Artikelen verschenen in het Nederlandse sociologische tijdschrift Mens en Maatschappij zijn vanaf maart 2013 (Vol. 88, no. 1) full text beschikbaar in deze databank. Artikelen verschenen in het Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis zijn vanaf 2014 (Vol. 11, no. 3) full text beschikbaar.

Week 42 | 2022

Ontdek de collecties over politiek en beleid in ProQuest

De bibliotheek biedt toegang tot meerdere databanken over politiek en beleid via het platform ProQuest:

 • Political Science Database – politiek, overheidsbeleid en internationale relaties.
 • PAIS Index – overheidszaken, overheids- en sociaal beleid, internationale relaties. Bevat overheidsdocumenten, grijze literatuur, onderzoeksrapporten e.d.  
 • Policy File Index – Een databank vooral  voor onderzoek van Amerikaans overheidsbeleid. Bevat informatie over overheidsbeleidsvraagstukken met indexering en links naar meer dan 350 denktanks en vergelijkbare organisaties. 
 • Worldwide Political Science Abstracts – Internationaal politiek en internationale relaties.

Je kunt in alle databanken tegelijk zoeken, of één of meerdere kiezen. Niet alle artikelen zijn beschikbaar in volledige tekst, die kan je eventueel wegfilteren. 

De onderwerpen die je in deze databanken terug zal vinden zijn:

Bestuur en overheidsmanagement, Energiebeleid, (Internationaal) bestuurskunde, Internationale politiek, Internationale relaties,  Overheidsbeleid/ -administratie, Politieke wetenschappen, Vergelijkende politicologie en Werkomstandigheden.

Hieronder zie je drie uitgekozen artikelen over politiek en beleid:

Vind je een onderwerp interessant en wil dat onderwerp volgen? Stel dan na een zoekopdracht op dit onderwerp een alert in. Hiervoor moet je eerst een (gratis) persoonlijk account aanmaken.

 

ALURVS – Kennisplatform van de Aluminium en Roestvast en Staal branche, o.a. voor civiele technici en bouwkundigen  

ALURVS is het platform en een tijdschrift voor de Aluminium, Roestvast en Staal branche. De website van ALURVS bestaat uit drie thematische onderdelen: AluminiumRoestvast-staal en Staal. Elk onderdeel van de website bevat een kennisbank met technische artikelen op het gebied van deze materialen, een register met een compleet overzicht van bedrijven die zich actief bewegen in deze branches, branchenieuws en andere informatie over het desbetreffende materiaal.

Relevantie

Deze bron is relevant voor alle vakgebieden waarbij aluminium, RVS en staal worden gebruikt, onder andere voor bouwkunde en civiele techniek. ALURVS bevat gedetailleerde informatie over de materiaaleigenschappen, fabricage en toepassing van verschillende soorten aluminium, RVS en staal, onder meer in architectuur, infrastructuur en voor ruimtelijke constructies. 

Opbouw van het platform

Het platform is opgedeeld in duidelijke sub-pagina’s, waarvan de belangrijkste zijn:

 • Nieuws 
 • Kennisbank
 • Bedrijfsregister
 • Blog
 • E-zine

E-zine is een pagina met een archief van alle nummers van het online magazine ALURVS. Dankzij toegang tot het volledig archief kunt u elk nummer van de magazine openen en erin bladeren.

In de Kennisbank kun je uitgebreide informatie vinden over de toepassing van verschillende soorten van aluminium en staal, zoals het artikel “Roestvast staal in de bouw” waarin “het gedrag van roestvast staal in het beton” wordt besproken.

Week 41 | 2022

Keuzegids HBO 2023 is online beschikbaar vanaf 13 oktober a.s.

De Keuzegids geeft o.a. een overzicht van:

 • Alle bachelors per vakgebied, met de verschillen en nuances;
 • Overzicht van 325 associate degrees;
 • De toelatingseisen per opleiding. Informatie over het vereiste profiel wat nodig is om je aan te melden voor een opleiding. Informatie over eventuele lotingen of andere speciale voorwaarden die nodig zijn om toegelaten te worden tot een opleiding;
 • Arbeidsmarktgegevens: baankans en het gemiddelde startsalaris;
 • Beoordelingen van studenten over opleidingen;
 • Cijfers over instroom, uitvallers en afgestudeerden.

 

Linguistics & Language Behavior Abstracts: Databank met abstracts en fulltekst artikelen op alle gebieden van de taalwetenschappen

In de ProQuest databank Linguistics & Language Behavior Abstracts (LLBA) vind je niet alleen abstracts en indexes van internationale literatuur m.b.t. de taalkunde en aanverwante disciplines in de taalwetenschappen, maar ook veel fulltekst artikelen. In de databank vind je artikelen en abstracts van boeken over alle aspecten van de taalwetenschappen, waaronder fonetica, fonologie, morfologie, syntaxis en semantiek. Je vindt veel informatie over veel verschillende gebieden van de taalkunde, waaronder beschrijvende, historische, vergelijkende, theoretische en geografische taalkunde. 

De database biedt samenvattingen van tijdschriftartikelen en citaties voor boekrecensies uit meer dan 1.500 tijdschriftpublicaties, en ook samenvattingen van boeken, hoofdstukken uit boeken en proefschriften. De dekking van de database is vanaf 1974 tot heden. Deze database is geïndexeerd met een thesaurus van 3.700 termen. De thesaurus is online beschikbaar.

Zoek je bv. abstracts over taalonderwijs aan hoger opgeleide vluchtelingen, dan vind je hierover in LLBA interessante resultaten, zoals dit abstract. Ook leuk is dit wat oudere abstract van een Nederlandstalig artikel over het taalonderwijs in Nederland

LLBA is onderdeel van de ‘Linguistics Collection’, die weer onderdeel is van de ‘Library and Information Science Collection’ van ProQuest, met databanken over sociologie, politiek, criminologie, bibliotheek- en informatiekunde, educatie en taalkunde. Via de optie ‘Change databases’ zijn ProQuest databanken te combineren of uit te sluiten. Ook is het mogelijk een account aan te maken, voor alle ProQuest databanken, om o.a. documenten en zoekopdrachten op te slaan, en om alerts in te stellen.

Week 40 | 2022

Association for Computing Machinery (ACM) – Special Interest Groups op het gebied van IT

De Association for Computing Machinery (ACM) is de grootste beroepsvereniging op het gebied van computeronderwijs en -wetenschap ter wereld. De digitale bibliotheek van ACM bevat een uitgebreide fulltext collectie op het gebied van:

 • Informatietechnologie
 • Conferentieverslagen
 • Nieuwsbrieven
 • Video- en audiobestanden

Ontdek vakspecialisten via de ‘people’ categorie waarin auteursprofielen te vinden zijn met meer informatie over onderwerpsgebieden, samenwerkingen, en recente en populaire artikelen. 

ACM Special Interest Groups (SIGs) organiseren en sponsoren meer dan 170 wereldwijde conferenties, workshops en symposia. Deze evenementen, die in omvang variëren van conferenties met tienduizenden deelnemers tot kleine workshops, weerspiegelen de state-of-the-art op hun respectievelijke gebieden. Gerenommeerde deskundigen nemen deel uit aan een breed scala van computerdisciplines, dienen toonaangevende onderzoekspapers in voor presentaties op conferenties. De onderzoekspapers worden in de conferentieverslagen (proceedings) opgenomen. Veel van deze vooraanstaande conferenties trekken deelnemers uit de hele wereld aan.

De conferentieverslagen (proceedings) worden verzameld op de ‘conference’ pagina. In onderstaand overzicht zijn conferenties te vinden die op korte termijn plaatsvinden van oktober tot januari. Zie overige conferenties in de upcoming events pagina

 

ISSO Open : voor bouw-  en installatiekennis

ISSO Open levert vakkennis aan professionals in de gebouwde omgeving en ontwikkelt kennis voor bouw- en installatieprofessionals. 

ISSO Open is overal toegankelijk maar om optimaal gebruik te kunnen maken van ISSO Open moet ingelogd worden met een Kennis-ID. Zonder inloggen is het niet mogelijk de rapporten en publicaties fulltekst te bekijken.

Het is mogelijk op verschillende manieren naar informatie te zoeken.

 • Zoeken op vrije trefwoorden.
 • Zoeken op categorie.

Zoeken op trefwoord

Voor bijvoorbeeld meer informatie over het terugwinnen van warmte kan gezocht worden met trefwoord warmteterugwinning. Je kunt nog verder verfijnen op categorie, bijv. Bouwtechniek en subcategorie Bouwbesluit. Open de gewenste publicatie en zoek binnen de publicatie verder of open de inhoudsopgave om naar het betreffende onderdeel te gaan.
Vergeet niet om in te loggen met je Kennis-ID om de publicaties te kunnen openen.

Zoeken op categorie.
Selecteer een van de categorieën bijv. Elektrotechnische installaties. Kies daarna meteen een van de subcategorieën. 
Vergeet niet om in te loggen met je Kennis-ID om de publicaties te kunnen openen.

Ook kan op producten gezocht worden. Het zoekresultaat is bv. een overzicht van alle beschikbare ISSO-publicatiesSBR-publicaties of Referentiedetails. Pas de sorteervolgorde aan naar van nieuw tot oud voor een overzicht van recent aangepaste of nieuwe publicaties.
Vergeet niet om in te loggen met je Kennis-ID om de rapporten of details te kunnen openen.

Voordelen aanmakenpersoonlijk profiel.
Na inloggen met Kennis-ID kan je een profiel aanmaken. Dan kun je je favoriete of meest gebruikte rapporten opslaan om deze de volgende keer na inloggen meteen te kunnen openen. Tevens kun je hier zien welke rapporten je recent bekeken hebt. Ook is het mogelijk om je te abonneren op nieuwsbrieven over diverse vakgebieden of abonneer je op ISSO-info en blijf op de hoogte van alle nieuws en ontwikkelingen op het platform.

Week 39 | 2022

Sterker en duurzamer ondernemen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stimuleert duurzaam, innovatief en internationaal ondernemen met subsidies, het vinden van partners en kennis. De Rijksdienst verzamelt documenten en publicaties, zoals adviezen, rapporten, besluiten, brochures, factsheets en jaarverslagen. Voor de slimste weg van idee naar innovatie maak je gebruik van deze kennis, netwerken, financieringsmogelijkheden en fiscale voordelen. Daarnaast ondersteunt RVO duurzaam ondernemen met praktijkverhalen, regelingen, netwerken en tools.

Kennis

Op dit portaal vind je de verzamelde informatie voor Kennisinstellingen over o.m. Innovatie & Onderzoek en Octrooien. De Subsidie- en financieringswijzer helpt onderzoekers financiële ondersteuning voor hun plannen te vinden. Je kunt bijvoorbeeld de subsidieregelingen van het Nationaal Groeifonds nalezen. Geef aan wie je bent en wat je zoekt, en je krijgt een overzicht met regelingen op maat. Of doe inspiratie op in de Projectendatabase.

Praktijkverhalen

Ook kun je hier veel praktijkvoorbeelden vinden. In het artikel “Houding is belangrijk voor je loopbaan” raadt Iwan Blokker van Lessgo collega-ondernemers aan om ook de samenwerking met het onderwijs te zoeken. Blokker : "We krijgen studenten van mbo Rijnland, de Haagse Hogeschool en de Universiteit Leiden. Ik maak niet snel onderscheid tussen mbo'ers, hbo'ers of academici. Het gaat er bij mij om hoe je regie neemt over je eigen ontwikkeling.”

Meer lezen?

Er is ook de mogelijkheid om je aan te melden voor de wekelijkse gratis nieuwsbrief per e-mail.

 

Gebruik Company.info voor het opstellen van bedrijfsprofielen, het uitvoeren van branche- en marktonderzoek en het schrijven van adviesrapporten

Company.info bevat bedrijfsinformatie van meer dan 3 miljoen Nederlandse en internationale - veelal in Nederland actieve - organisaties. De informatie bestaat uit adresgegevens, informatie over bestuurders en commissieleden, volledige jaarrekeningen en jaarverslagen, financiële gegevens, nieuwsberichten, markrapporten, benchmark, analyseverslagen, handelsregisterpublicaties, rechtspraak, compliance- en faillissementeninformatie. Company.info is uitermate geschikt voor het maken van een bedrijfsprofiel en voor branche- en marktonderzoek, maar ook voor het schrijven van adviezen. 

Wanneer je bv. voor een organisatie een advies moet schrijven over het voorkomen van datalekken en de gevolgen ervan wanneer het toch gebeurt, kun je de benodigde informatie vinden in Company.info. Zo lees je in de nieuwsberichten die je vindt bij het zoeken op datalek in het onderdeel Nieuws over de achterliggende reden van de datalek bij een technofestival en de kritische beoordeling van de uitvoerswet Algemene verordening gegevensbescherming. In het onderdeel Rechtspraak lees je over de aansprakelijkheid bij een datalek van enerergiegevens en de onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens bij een makelaar. Door lering te trekken uit de situaties beschreven in al deze bronnen en het geleerde te verwerken in je advies, kan de organisatie die jouw advies implementeert een verbeterslag maken zonder zelf fouten te maken.

Via het aanmaken van een gratis persoonlijk account kun je volglijsten samenstellen op organisatie, sectoren in het nieuws en zoekopdrachten in het nieuws.

Week 38 | 2022

Vernieuwde Web of Science: vind belangrijke wetenschappelijke informatie

Citaties leggen verbanden tussen verwante wetenschappelijke literatuur. Via de citatie-index Web of Science van Clarivate kan invloedrijke literatuur gemakkelijk worden opgespoord. Web of Science bevat bibliografische metadata van een groot aantal wetenschappelijke onderzoekpublicaties op alle wetenschapsgebieden. De licentie van de bibliotheek geeft toegang tot citaties vanaf 1980 tot heden.

Er zijn uitgebreide mogelijkheden om te zoeken en trends en patronen te ontdekken. Als je bv. naar een onderwerp zoekt en de ‘hot papers’ bekijkt, zie je daarbij zowel de geciteerde literatuur als verwijzingen naar later gepubliceerde artikelen. Web of Science bevat geen fulltext content maar dankzij onze tools kun je toch bij veel fulltext artikelen komen. Gebruik hiervoor Edge op je HHs laptop of installeer de tools op je eigen laptop. Dan zie je behalve downloadopties ook tijdschriftomslagen en de mogelijkheid om de volledige afleveringen van tijdschriften te bekijken. Als dit niet meteen zichtbaar is, helpt het om de webpagina te herladen.

In de vernieuwde interface van Web of Science kom je via het vraagteken rechtsonder in het Resource Centre met product updates, guided tours, training, help guide, news en contactmogelijkheden. Ook is er e-learning beschikbaar om deze databank in eigen tempo te leren kennen (ca. 90 min).

Door een persoonlijk account aan te maken kun je o.a. de interface personaliseren, zoekopdrachten opslaan en e-mail notificaties instellen.

Een voorbeeld van een relevant early-access artikel: The Implications of Russia's Invasion of Ukraine for the EU Energy Market and Businesses door J. Korosteleva, 7 september 2022 in het British Journal of Management (full-text).

 

Springer Link – Wat kun je vinden over scheikunde in deze multidisciplinaire databank? 

Springer Link is een multidisciplinaire databank, bekend van de academische uitgever die publicaties uitbrengt op alle wetenschapsterreinen:  geesteswetenschappen, natuurwetenschappen en sociale wetenschappen, alles verdeeld over 48 disciplines. SpringerLink onderscheidt twaalf verschillende typen publicaties en presenteert hun content in vijf verschillende talen, waaronder uiteraard – en vooral – Engels. 

Scheikunde, inclusief alle disciplines en subdisciplines 

De content die relevant is voor scheikunde bestaat uit 950.000 publicaties, waarvan meer dan duizend e-books en 450.000 artikelen. Wanneer je voor de discipline „Chemistry” kiest, wordt de lijst met sub-disiplines automatisch aangepast. Aan de top van de lijst vind je de meest relevante disciplines. 

Eenvoudig en uitgebreid zoeken 

Het is mogelijk om zowel eenvoudig als uitgebreid te zoeken, hoewel in beide gevallen de zoekfuncties redelijk beperkt zijn, wanneer je het vergelijkt met bijvoorbeeld de databanken van EBSCO. Je kunt wel met Booleaanse operatoren (AND, OR en NOT) zoeken, maar je kunt niet aangeven met descriptoren naar welke veld je zoekt (b.v. auteur, titel, trefwoorden en abstract of de gehele tekst). Dit maakt dat je helaas minder nauwkeurig kunt zoeken. Om dat op te lossen gebruik je de filters om de juiste zoekresultaten te vinden. De zoekopdrachten kun je verfijnen met bijv. type publicatie, discipline en sub-discipline, en de taal.

Specifieke en brede begrippen 

Bij deze zoekstrategie is het wel belangrijk dat je goede trefwoorden kiest. Wanneer je naar e-books zoekt, kies je beter voor een meer algemeen begrip: de naam van een discipline of sub-discipline, zoals “Organic Chemistry” of “Inorganic Chemistry.” Ook met meer algemene begrippen zoals “stoichiometry” of “reactants” zul je de relevante e-books vinden. Wanneer je met specifieke termen gaat zoeken zul je geen of eigenlijk niet zo relevante e-books vinden. Specifieke termen zoals “reaction yield”, “chemical conversion”, “limiting reactant” of “excess reactant” zijn geschikt om artikelen en andere korte type publicaties te zoeken. Wanneer je naar artikelen zoekt, zul je ook specifiekere termen met elkaar moeten combineren om te voorkomen dat je te veel zoekresultaten krijgt die niet helemaal passen bij je zoekvraag.   

Week 37 | 2022

Maak optimaal gebruik van Navigator als je zoekt in het digitale juridische aanbod van Kluwer

De databank Navigator doorzoekt een groot gedeelte van het digitale aanbod van juridische uitgeverij Kluwer en een aantal relevante publieke websites. Integraal zijn opgenomen: Asser-serie, Groene-serie en Tekst-en-Commentaar. Daarnaast veel extra’s, bijvoorbeeld financiële rekenmodellen (onder ‘tools’) en Modellen voor de rechtspraktijk en Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (onder ‘naslagwerken’).

Personalisering:

Je kan je account personaliseren zodat je op de beginpagina je favoriete uitgaven en nieuws op jouw vakgebied te zien krijgt. Een uitleg over hoe je dit kan doen, vind je op de tutorials-pagina van Navigator. 

Wetversies volgen:

 • Versies vergelijken : Als er 2 of meer versies van een wet bestaan, kan je ze eenvoudig laten vergelijken in Navigator. Verwijderde en toegevoegde tekst wordt in kleuren gemarkeerd en zo is eenvoudig te zien wat de veranderingen zijn. 
 • Tijdbalk: Met behulp van de tijdbalk zie je snel in welke tijdsperiode een wetversie valt, welke versie nu geldig is en wanneer deze in werking is getreden. Het is in één oogopslag te zien dankzij de rode wijzer.
 • Publicaties: Bij elke versie vind je de officiële publicatie en vrijwel altijd heb je daar direct toegang toe. Klik op ‘Toon publicaties’ en je krijgt een overzicht van de officiële publicaties en bekendmakingen waarin de wetsversies hebben gestaan.

Notities en noteringen maken: 

In Navigator kun je eenvoudig tekstgedeeltes markeren en voorzien van notities in de kantlijn van documenten. Dat kan met de optie Notities en Markeringen. Je vindt deze snel terug in ‘Mijn Navigator’. Daar kan je ook direct de bijbehorende documenten downloaden.

Labels maken:

Belangrijke documenten vind je snel terug door deze te labelen. Zo vind je de voor jou relevante documenten eenvoudig terug in je dossier onder ‘Mijn Navigator’.

Attenderingen:

Daarnaast kun je ook attenderingen krijgen wanneer er een nieuwe aflevering verschijnt van je favoriete tijdschriften, dit is eenvoudig in te stellen door de bel te markeren, die achter de titel staat.

 

Nexis Uni: Dè internationale Nieuwsdatabank, en ook informatie uit veel juridische en zakelijke media

De nieuwsdatabank Nexis Uni bevat meer dan 15.000 binnen- en buitenlandse nieuwsbronnen, juridische bronnen en zakelijke bronnen, waaronder gedrukte en online tijdschriften, televisie- en radio-uitzendingen, nieuwsberichten en blogs, lokale, regionale, nationale en internationale kranten met uitgebreide archieven. 

Ook vind je achtergrondinformatie over meer dan 80 miljoen Amerikaanse en internationale bedrijven en meer dan 75 miljoen leidinggevenden.

Als je een persoonlijk account aanmaakt, is het mogelijk om artikelen op te slaan, met anderen te delen en van commentaar te voorzien. Ook kan je zoekopdrachten opslaan en met anderen delen, en zoekalerts instellen. Voor het aanmaken van een account, klik op Aanmelden|Registreren in de rechterbovenhoek van de pagina. Hier vind je ook een korte Engelstalige video over het aanmaken van een account en het nut ervan.

Zoek je bv. artikelen uit 2022 over de verhoging van de vliegtaks, dan vind je in Nexis Unis nieuwsberichten uit veel nationale en lokale kranten.

Tevens is er toegang tot de databank Nexis Dossier met informatie over Nederlandse en internationale bedrijven. Zoek je bv. uitgebreide bedrijfsinformatie van Netflix dan kan je die hier vinden. 

De manier van zoeken in Nexis Uni lijkt op die van Google, maar door de grote diversiteit en hoeveelheid aan informatie in Nexis Uni, kan het soms lastig zoeken zijn in de databank. Voor hulp bij het zoeken, kan je terecht bij de (helpdesk in de) bibliotheek.

Week 36 | 2022

Psychology and Behavioral Sciences Collection: Belangrijke internationale databank over Psychologie en gedragswetenschappen

Psychology and Behavioral Sciences Collection is een Internationale full-tekst databank over psychologie en gedragswetenschappen. De databank bevat artikelen uit vooraanstaande tijdschriften zoals European Journal of Neuroscience, Journal of Mental Health, International Review of Psychiatry, maar ook veel artikelen over kinder- en jeugdpsychologie en counseling. De databank geeft toegang tot meer dan 530 full-tekst tijdschriften.

Wil je meer weten over een online programma dat helpt bij de verbetering van de mentale gezondheid van studenten? Lees dan het artikel: Development of the Uni Virtual Clinic

Of over mindfullness bij studenten? Mindfulness Students Higher Education

In de Psychology and Behavioral Sciences Collection kan je net als in de andere EBSCOhost databanken bij “Sign In” een persoonlijk account aanmaken. Zo kan je links, artikelen en zoekacties bewaren. Dit laatste is handig als je over een wat langere periode onderzoek doet. Met “Retrieve save search” kan je checken of er nieuwe artikelen zijn verschenen die aan jouw zoekcriteria voldoen.

 

O'Reilly Safari & Blended Learning

Het digitale platform van O'Reilly Safari omvat boeken, video's, bewezen leertrajecten, case studies en audioboeken. Zeer geschikt voor blended learning. Gebruikers krijgen ook toegang tot exclusieve inhoud van O'Reilly en tot hulpmiddelen van meer dan 200 van 's werelds beste uitgevers. De onderwerpen variëren van programmeren tot IT-netwerken en van projectbeheer tot grafisch ontwerp, persoonlijke vaardigheden en bedrijfsstrategie. De inhoud omvat code snippets, certificeringsvoorbereidingsmateriaal, praktijkoefeningen, trainingsvideo's, etc.

O’Reilly e-books zijn onbeperkt te gebruiken. Zo biedt de databank e-books over kritisch denken:

Het onderstaande geeft inzicht in het gebruik van O’Reilly:

Download de gebruiksvriendelijke O’Reilly app (iOs en Android)

Voor het totale HHs e-books collectie aanbod (110.000) maak gebruik van de E-publication finder en selecteer e-books. 

Voor meer informatie in detail over de kenmerken van de databank raadpleeg: https://proquest.libguides.com/oreilly/features

Week 27 | 2022

De Strategic, Defence & Security Studies Collection van Taylor & Francis : Waar je informatie vindt over militaire inlichtingen, terrorisme en vrede- & veiligheid

De Strategic, Defence & Security Studies Collection (SD&SS collectie) van Taylor & Francis bevat meer dan 40 belangrijke e-journals, die gericht zijn op veiligheid, bescherming, militaire inlichtingen, vrede en terrorisme. Je kunt bv. in het artikel hieronder meer lezen over in hoeverre vertrouwenskwesties impact hebben op de inlichtingen van vredeshandhaving van de VN. 

Competing for Trust: Challenges in United Nations Peacekeeping-Intelligence

Let op dat de SD&SS collectie een onderdeel is van de databank Taylor & Francis Online en dat niet alle inhoud beschikbaar is in volledige tekst. Je kunt afvinken voor ‘Only show what I have access to’ om alleen te zien wat beschikbaar is voor HHs. Wij raden ook aan om één of meerdere van de browsertools te gebruiken om makkelijk de opties voor volledige tekst te vinden.

Alerts

Als jij een account aanmaakt, kan jij ook alerts instellen voor een onderwerp of zoekopdracht. Zo kan je eenvoudig up-to-date blijven over interessante thema’s.  

Andere relevante databanken voor veiligheidsstudies:

 

Het Financieele Dagblad (FD)

De bibliotheek heeft een abonnement op de papieren versie van Het Financieele Dagblad, maar biedt daarnaast ook de online versie aan: FD Online. Medewerkers en studenten hebben onbeperkt toegang tot alle content in deze krant inclusief het archief, via de website en de apps voor smartphone of tablet. Daarmee is het laatste nieuws over de beurs, financiële wereld, economie, politiek en ondernemen beschikbaar en zijn er ook podcasts te beluisteren. 

Het is ook mogelijk om de krant digitaal door te bladeren. Dam moet je eerst een persoonlijk account aanmaken zoals in deze folder is aangegeven. De toegang blijft 3 maanden geldig na je laatste inlog. Er zijn ook personalisatie- en attenderingsfuncties: bij Mijn Nieuws kun je eventueel instellen welke onderwerpen je wil volgen en het is ook mogelijk om nieuwsbrieven naar je HHs emailadres te laten sturen. De content van het FD is ook opgenomen in de databank Nexis Uni.

De artikelen zijn ook als lesmateriaal te gebruiken. Als je wil linken naar een artikel kun je de URL in de adresbalk gebruiken, zoals dit artikel over het huidige tekort aan drinkwater. Voor toegang moet je wel eerst ingelogd zijn bij FD Online met je HHs account.

Week 25 | 2022

Nieuwe bronnen voor het interessegebied bouw en infra

De collectie van de bibliotheek is onlangs uitgebreid met drie belangrijke bronnen op het interessegebied van bouw en infra. Het gaat om drie platforms, CobouwDe Architect en Gawalo, uitgegeven door VMN Media. Deze bronnen zijn relevant voor alle bouwprofessionelen: aannemers, projectontwikkelaars, ingenieurs, architecten en bouwbeleidmakers. In zijn totaliteit presenteren de bronnen informatie rondom de volgende thema’s: architectuur, bouwkunde, infrastructuur, interieurs, stedenbouw, ruimtelijke ontwikkeling, facility management, installatietechniek en sanitair. 

Platforms

Het platform Cobouw bevat een breed scala aan onderwerpen: aanbesteden, bouwkwaliteit, duurzaamheid, infra, innovatie, marktontwikkeling en bouwberichten. De Architect publiceert artikelen en nieuwsberichten betreffende architectuur, stedenbouw en interieurs. Het platform Gawalobespreekt de thematiek van klimaattechniek, sanitair, ventilatie, digitalisering, energie en installatiebranche. Zowel Cobouw als Gawalo bieden een overzicht van actuele vacatures in het vakgebied.

Digitale magazines 

Via alle platforms wordt toegang geboden tot digitale publicaties onder dezelfde titels. Cobouw verschijnt één keer in twee weken en publiceert korte artikelen en nieuwsberichten over actuele bouwprojecten in Nederland. De Architect verschijnt vijf keer per jaar in een vorm van een rijk geïllustreerde catalogus van 200 pagina’s. De Architect bevat (beeld)rapportages over steden en industriebouw, publieke en woongebouwen. Naast de actuele nummers  van De Architect biedt de uitgever toegang tot het archief met alle nummers van de afgelopen vijftig jaar. Gawalo verschijnt acht keer per jaar en bevat informatieve artikelen over nieuwste ontwikkelingen in de domeinen zoals domotica, solar en energieopslag, ventilatie, sanitair, verwarming, energie en klimaatbeheersing.

Het laatste nummer van de Architect

Het laatste nummer van De Architect is grotendeels besteed aan “hoe je van de haven een stad maakt zonder het verleden weg te polijsten”. Onder andere kun je erin lezen over de transformatieplannen voor de Rotterdamse Merwe-Vierhavengebied, woonomstandigheden in de Havenkwartier in Deventer en de innovatieve transformatie van het havengebied in Shanghai. 

 

Communication & Mass Media Complete: Wetenschappelijke artikelen op het gebied van communicatie en massamedia

Communication & Mass Media Complete (CMMC) is een internationale databank waarin wetenschappelijke artikelen uit meer dan 820 internationale tijdschriften op het gebied van communicatie en massamedia zijn geïndexeerd, waarvan 450 fulltext tijdschriften.

De database omvat artikelen uit tijdschriften op het gebied van reclame, marketing, public relations, gamestudies, journalistiek, communicatie, massamedia, taalwetenschappen, retoriek, en andere nauw verwante gebieden.

Veel belangrijke tijdschriften hebben indexen, samenvattingen, pdf's en doorzoekbare citaten vanaf de eerste uitgave tot nu (daterend uit 1915).

CMMC is een EBSCO-databank, met een duidelijke en uitgebreide zoekpagina, waarin je gecombineerd kunt zoeken in andere EBSCO-databanken. De databank beschikt ook over een thesaurus, met behulp waarvan je de juiste zoektermen kunt vinden.

Ben je geïnteresseerd in het gebruik van Blended Learning in het hoger onderwijs, dan kun je zelfs over dit onderwerp artikelen vinden in de CMMC-databank, zoals dit artikel.

Een actueel onderwerp is nu ook reclame met betrekking tot gokken, en of dit verslaving van vooral jongeren in de hand werkt. Hier vind je een interessant artikel over gokreclame via Twitter.

Week 24 | 2022

Bijna afgestudeerd? Bereid je voor op jouw carrière met O’Reilly databank

De O'Reilly databank bevat huidige trends en kennis op IT en zakelijk gebied. De content is gericht op praktijkervaringen door middel van case studies, e-books, audio books en trainingen. Ook biedt het platform toegang tot O'Reilly's wereldwijde conferenties en 250 wereldwijde uitgevers. 

Een voorselectie uit O’Reilly’s brede aanbod aan content over carrière en persoonlijke ontwikkeling:

 • Skills for career development (e-book)
 • The introvert’s complete career guide (e-book)
 • The art of being indispensable at work (e-book)
 • Influence through listening (e-book)
 • Live your best life (e-book)
 • From to do to done (audio book)
 • Work better together (audio book)
 • Master your next move (audio book)

Zoek met bovenstaande titels in de zoekbalk van O’Reilly.

Zolang je nog een HHs account hebt kun je gebruik maken van de HHs databanken.

 

Nederlands Jeugdinstituut (NJi) Databanken: Over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Nederlands Jeugdinstituut (NJi) Databanken is een vrij toegankelijke databank over jeugd, opvoeding en het jeugdveld. Het NJi is een nationaal kenniscentrum dat actuele kennis over opgroeien verzamelt, verrijkt, uitlegt en deelt. De doelgroepen zijn ouders, jongeren, professionals en beleidmakers.

Jaarverslag 2021
In 2021 stonden 4 thema’s centraal.

 1. Leren samenleven
 2. Geef jeugd tijd en ruimte
 3. Voortzetten transformatie jeugdzorg 
 4. Vergroten bereik. Lees het jaarverslag 2021 voor meer informatie. 

Zoeken in NJi
Op de kennispagina van het NJi is het mogelijk om op onderwerp te zoeken. Dat kan met zelfgekozen zoektermen of via een alfabetische lijst of in een thematische databank.

Alfabetische lijst met onderwerpen
Selecteer pesten. Op deze pagina wordt per doelgroep een aspect over dit onderwerp uitgelicht. Zoals hoe je als ouder het beste kan helpen. Bij elk onderwerp vind je praktische en achtergrondinformatie, zoals cijfers en hulpmiddelen voor de verschillende doelgroepen. 

Een ander thema is wat de invloed is van de klimaatveranderingen op jongeren. Bij elk onderwerp wordt een aspect uitgelicht en praktische en achtergrondinformatie gegeven, bijv. voor de ouders hoe zij met hun kinderen hierover kunnen praten.

Vrij zoeken
Bij vrij zoeken krijg je niet hetzelfde zoekresultaat als wanneer je via de alfabetische lijst zoekt. Als je vrij zoekt op pesten zoek je ook in de databanken en worden de resultaten als lijst gepresenteerd. Het zoekresultaat kan worden verfijnd op type of onderwerp.

Ook op zoektermen die niet in de alfabetisch lijst staan, kan gezocht worden, bijv. tienermoeders. De zoekresultaten geven niet alleen artikelen maar ook cijfers (CBS).

Zoeken in de databanken van het NJi. Iedere databank heeft een eigen thema. 

 1. Effectieve jeugdinterventies bevat beschrijvingen van programma's voor hulp bij opgroeien en opvoeden. Deze interventies zijn door een onafhankelijke erkenningscommissie beoordeeld.
 2. Instrumenten bevat beschrijvingen van meer dan 100 instrumenten die beroepskrachten in de jeugdsector ondersteunen bij hun oordeels- en besluitvorming. 
 3. Cijfers bevat cijfers en trends over onderwerpen op het gebied van jeugd en opvoeding en voorzieningen in de jeugdsector.
 4. Richtlijnen biedt een overzicht van richtlijnen en standaarden voor professionals in de jeugdsector. 
 5. Classificatie Jeugdproblemen (CAP-J) Classificatiesysteem voor de Aard van Problematiek van Jeugd.
Week 23 | 2022

StatLine, Nederland in cijfers

StatLine is de databank van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS biedt een schat aan cijfers over de Nederlandse economie en samenleving. Van inflatie tot bevolkingsontwikkeling. De informatie wordt overzichtelijk in tabellen gepresenteerd, gerubriceerd op thema en is gratis beschikbaar. 

Naast het browsen op thema kun je de data ook met eigen trefwoorden doorzoeken. Je krijgt dan een lijst met tabellen waar je zoekterm in voorkomt. Deze lijst kunt je vervolgens verfijnen aan de hand van thema, regionale indeling of verslagjaar. 

Het is mogelijk met StatLine om met een druk op de knop grafieken en kaarten maken. Aanpassen van en switchen tussen grafieken is ook mogelijk. Dit is met handige iconen eenvoudig te doen. De CBS-cijfers zijn hierdoor eenvoudig visueel te presenteren en te delen (linken, printen en downloaden). 

Hier volgen een aantal voorbeelden van tabellen en grafieken: 

Je kunt in StatLine ook zelf tabellen en grafieken samenstellen. Hoe StatLine in elkaar zit en wat je er allemaal wel en niet mee kunt, lees je terug in de gebruikershandleiding. Ook zijn er instructievideos’sdie uitleg geven over ieder onderdeel van StatLine, zoals hoe je een tabel kunt aanpassen.  Deze informatie is ook tekstueel terug te vinden in de veelgestelde vragen.  

Een aantal handige tips: 

 • Gebruik de “back-toets” om één stap terug te gaan wanneer je bij het browser per thema op een tabel uitkomt die niet de tabel blijkt te zijn die je zocht
 • Bij het zoeken via het zoekvenster kun je gebruik maken van gebruikelijke zoekfuncties als AND/OR/NOT, dubbele aanhalingstekens en de wildcard *
 • Bij het selecteren van variabelen in een tabel kun je de shift-toets gebruiken om een reeks te selecteren. En het is mogelijk om het selectiescherm te verplaatsen zodat je tijdens het selecteren van variabelen de tabel in het zicht kunt houden
 • Door de lay-out van een tabel aan te passen kan het gemakkelijker worden de cijfers te interpreteren. De lay-out van een tabel aanpassen doe je door variabelen te slepen 
 • Wanneer je bij een tabel op het informatie-icoon klikt, krijg je via een toelichting een algemeen beeld van de tabel en toelichtingen bij de onderwerpen en classificatis die in de tabel staan. De tabeltoelichting bevat tevens links naar gerelateerde tabellen en een onderzoeksbeschrijving 
 • Als je een tabel samengesteld hebt en je wil die bewaren voor later gebruik, kun je gebruik maken van het link-icoon. Via deze link kom je uit op de specifieke tabel die je gemaakt hebt. Dit in tegenstelling tot de link uit de adresbalk, als je deze link gebruikt kom je uit bij de standaardweergave van de tabel 

Wanneer  je het zelf selecteren in StatLine veel te tijdrovend vindt zijn er kant-en-klare tabellen uit StatLine beschikbaar. Op de algemene website van het CBS staan veel links naar deze kant-en-klare tabellen. De links zijn te vinden in (nieuws)artikelen en op overzichtspagina’s. Helpt dit niet, dan kun je contact opnemen met de infoservice van het CBS.

Bovenstaande voorbeelden en tips komen uit de e-learning StatLine. Een aanrader om te volgen wanneer je (intensief) gebruik wilt maken van StatLine. Volg de link naar de CBS-academy en kies voor 'inloggen als gast'. 

Ben je op zoek naar Europa in cijfers? Gebruik Eurostat.

Week 22 | 2022

Databank SDGO ondersteunt duurzame ontwikkeling

De databank Sustainable Development Goals Online van uitgeverij Taylor & Francis is een interdisciplinaire digitale en multimediale collectie rondom de 17 SDG's, het programma voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties om een einde te maken aan armoede, ongelijkheid en onrechtvaardigheid te bestrijden en de planeet te beschermen. De inhoud bestaat uit meer dan 19.000 zorgvuldig geselecteerde hoofdstukken uit e-books; meer dan 1.900 tijdschriftartikelen en meer dan 300 presentaties, video's, case studies, lesgidsen en lesplannen. De collectie is tot stand gekomen in samenwerking met de Verenigde Naties en wordt geleid door een internationale adviesraad van academici, praktijkmensen, beleidsmakers en functionarissen in de tertiaire sector, de overheid en NGO's. Zie ook deze introductie, de flyer en de content list.

In de content list is te zien dat met de update van april weer een groot aantal hoofdstukken uit ebooks en artikelen uit ejournals is opgenomen. Van het ebook: The Routledge Companion to Media and Poverty gericht op SDG 1 (beëindigen van armoede) zijn inmiddels 14 hoofdstukken beschikbaar. Zoals: Extreme Poverty as Human Rights Violation : Moral Duties and Public Engagement in the Global North door Vincent Fang (2021). Dit gaat over de mogelijkheden en valkuilen die het mensenrechtendiscours over extreme armoede biedt om de manier waarop het noordelijke publiek extreme armoede begrijpt en zich daartoe verhoudt, te verschuiven van het liefdadigheidsparadigma naar het rechtvaardigheidsparadigma.

Week 21 | 2022

Political Science Complete – alles wat je nodig heb over onderwerpen gerelateerd aan politiek en beleid

De onderzoeksdatabank Political Science Complete bestrijkt politieke onderwerpen met een wereldwijde focus, waaronder internationale betrekkingen, politieke theorie en vergelijkende politiek.

De databank bevat zo’n 700 fulltekst tijdschriften, ca. 300 naslagwerken en monografieën, en 48.000 conferentiestukken, waaronder die van de International Political Science Association, en tevens een vakinhoudelijke thesaurus van meer dan 28.000 termen.

Wil jij bijvoorbeeld meer weten over duurzame ontwikkeling in een internationale perspectief? Neem dan hier een kijkje.

Week 20 | 2022

CINAHL:  Internationale databank over verpleegkunde en aanverwante (para)medische vakgebieden

In een opiniestuk uit Trouw "Ik wil geen donkere zuster aan mijn bed"  (artikel is opgenomen in de databank Nexis Uni) beschrijft gepensioneerd HBOV-docent Peter Bakens een lang verzwegen probleem: discriminatie door patiënten. 

Wil je meer weten over dit onderwerp? Raadpleeg dan de databank CINAHL, Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature met ruim 770 Engelstalige verpleegkunde- en gezondheidszorgtijdschriften.

Voorbeeld van een zoekactie: Nurses and discrimination and patients

In bovengenoemd voorbeeld worden alleen de full-tekst artikelen getoond. Van het artikel: "Go back to your Country"  is alleen een samenvatting opgenomen in CINAHL. Door op de button “Find it H/Library” te klikken kom je bij de fulltext versie van het artikel in Wiley Online Library.

 

VideoArts : databank met korte Engelstalige video's op het gebied van management en de werkomgeving

In de databank VideoArts vind je nu meer dan 230 korte (humoristische) videoclips op het gebied van o.a. management, leiderschap, gezondheids- en veiligheidsbeleid, verkoop, communicatie en customer service. De Engelstalige clips bevatten sketches van gemiddeld 3 minuten, vaak tussen een ‘goede’ en een ‘slechte’ manager. Er zijn over enkele onderwerpen ook wat langere videoclips van ongeveer 10 minuten, bv. over Cyber Security.

De clips kunnen een goede aanvulling zijn op de theoretische lesstof over bovenstaande onderwerpen, en brengen op pakkende wijze herkenbare situaties op de werkvloer naar voren, waar we allemaal weleens mee te maken hebben gehad of zullen krijgen in de toekomst.

De clips uit VideoArts kunnen auteursrechtvrij gebruikt worden binnen Blackboard en PowerPoint omgeving, en andere toepassingen binnen de Haagse Hogeschool. Het beste is om via Google Edge in VideoArts te zoeken. Als je dan bij een filmpje op de rechtermuisknop drukt, krijg je o.a. de optie op welke manieren je het filmpje kunt delen. Dit zou handig kunnen zijn voor Blended Learning.

Een herkenbaar voorbeeld over slechtnieuwsgesprekken is: Slecht nieuwsgesprekken

Week 17 | 2022

ESB: Hét vakblad voor economen

ESB is dé informatiebron over economie. Al meer dan honderd jaar biedt Economisch Statistische Berichten (ESB) inzicht in markten en argumenten voor beleid. Naast een economisch vakblad is ESB  ook het communicatieplatform voor economen.  

De kern van ESB bestaat uit artikelen die worden geschreven door externe auteurs - academisch economen en invloedrijke beleidsmakers - op basis van gedegen onderzoek.  

Wil je bij voorbeeld meer weten over de Europese Green deal en het Nederlands klimaatbeleid? Zoek op  emissiehandel in de zoekbalk en open het artikel Europese Green Deal dwingt tot aanscherping Nederlands klimaatbeleid.

ESB publiceert verschillende rubrieken om op de hoogte te blijven in het vakgebied.
Nieuwsbrief: Maak een account en ontvang het laatste nieuws en klik door naar het artikel op ESB.

Mijn ESB: Geef aan welke onderwerpen je wilt volgen of stel een breaking news alert in.
Themanummers: Bij voorbeeld over inflatie of de energietransitie.
Korte berichten: Voor toelichting op recent onderzoek en statistieken.
Blogs: Korte columns van vooraanstaande economen.

Sinds maart 2022 verschijnt De Nieuwe Economenpodcast:  Een podium van jonge economen. Elke week verschijnt een nieuwe podcast. De laatst verschenen gaat over Kwaliteit van zorg.

 

SpringerProtocols - databank met protocollen voor biomedische- en  levenswetenschappen 

SpringerProtocols is een Engelstalige databank met ongeveer 66.000 protocollen en methoden bedoeld voor laboratoriumonderzoek. De databank bevat informatie over tools, methoden en handelingen waarmee specifieke experimenten herhaald kunnen worden. SpringerProtocols is voornamelijk relevant voor biomedische- en levenswetenschappen, maar ook biotechnologie en food science. De bronnen betreffen het laboratoriumonderzoek van de afgelopen veertig jaar. Oude protocollen worden nooit verwijderd uit de collectie. De nieuwe alternatieve protocollen met vergelijkbare oplossingen voor specifieke experimenten worden voortdurend toegevoegd aan de collectie. Sommige protocollen zijn voorzien van video’s zoals bijvoorbeeld een film over Genetic Manipulation of the Embryonic Chicken Inner Ear. In totaal bevat de databank meer dan 1000 video’s van experimenten. 

In SpringerProtocols zoek je eenvoudig met trefwoorden. Uitgebreid zoeken is niet beschikbaar. Daarentegen kun je meerdere filters gebruiken om je zoekvraag te verfijnen. Zo kun je filteren op publicatiejaar, laboratoriumtechniek, antilichaam, organisme, cellijnen, bronnen en publicatietype (b.v. protocol, overview, etc.). 

Elk item bevat metadata (titel, auteur en abstract en trefwoorden) van een publicatie gebaseerd op één of meerdere experimenten. De trefwoorden zijn verdeeld in drie categorieën: “techniek”, “model” en “andere” (thematische trefwoorden). De meeste items bevatten afbeeldingen en soms video’s van de experimenten. Bij enkele protocollen vind je ook een dataset afgeleid van een experiment. Daarnaast vind je een overzicht van geciteerde bronnen en de lijst van relevante artikelen. Je wordt doorverwezen naar een full-tekst publicatie die direct toegankelijk is indien onze bibliotheek de licentie heeft. Elk bron is voorzien van metrics (aantal downloads en citaties). De metrics helpen te bepalen hoeveel keer een specifiek experiment herhaald is geweest en hoe relevant het is voor een bepaald soort onderzoek. 

Zo bespreekt bv. het hoofdstuk “pH and Color”  pH-metingen en kleur als twee belangrijke karakteristieken van vlees waarmee zijn kwaliteit wordt bepaald. De auteurs geven een overzicht van technieken die worden gebruikt om de pH en kleur te bepalen, zowel fysiek als chemisch, in vlees en vleesproducten. In de databank wordt verwezen naar de full-tekst publicatie die beschikbaar is via SpringerLink.

Week 15 | 2022

Adfobase Academy, bekende inhoud in een nieuw jasje 

De online omgeving van Adformatie Academy is een geheel nieuw ontwikkeld kennisplatform en bevat de inhoud die voorheen in de databanken Adfobase, Marketing Intelligence, Communicatie Intelligence en de bijbehorende printarchieven was opgenomen. Het platform is bedoeld voor zowel beginnende als ervaren communicatie- en marketingprofessionals. Je leert er meer en betere communicatie- en/of marketing-skills om zowel zakelijke/studiegerelateerde als persoonlijke doelen te bereiken.

De inhoud bestaat uit belangrijke communicatievraagstukken en artikelen, onderzoek, tips en oplossingen, stappenplannen, praktijkcases, maar ook checklisten en voorbeeldbriefings. Daarnaast zijn er zogenaamde micro-learnings, korte weblectures zoals over organisatiestructuur van Ben Tiggelaar, en podcasts. De onderwerpen beslaan het hele marketing- en communicatiegebied, van interne communicatie tot lobby, van pr en reputatiemanagement tot contentmarketing, van merkenbeleid tot huisstijl, accountability, juridische vraagstukken, arbeidsmarktcommunicatie, maar ook persoonlijke vaardigheden. Je leest er over de binnenkort geldende nieuwe regels voor reviews, over recenter en ouder onderzoek naar duurzame merken en over best practices om beacon-apps te bouwen. Dat zijn apps die ingezet kunnen worden om consumenten te bereiken die zich in de buurt  van fysieke objecten bevinden (een internet of things toepassing).

Er is gekozen voor een thematische aanpak van onderwerpen (marketing, communicatie, media, marcom en trends & innovatie) en een eenvoudige zoekstructuur. Klik voor toegang eerst op Inloggen met je Adformatie account, daarna op Inloggen via onderwijsinstelling, klik tenslotte op De Haagse Hogeschool en log in met je HHs account. Ook om bovenstaande links met voorbeelden te bekijken moet je eerst ingelogd zijn via deze weg. In deze video legt hoofdredacteur Susanne van Nierop uit wat de online omgeving van Adformatie Academy is, en wat je er kan vinden.

 

O'Reilly Safari & Blended Learning

Het digitale platform van O'Reilly Safari omvat boeken, video's, bewezen leertrajecten, case studies en audioboeken. Zeer geschikt voor blended learning. Gebruikers krijgen ook toegang tot exclusieve inhoud van O'Reilly en tot hulpmiddelen van meer dan 200 van 's werelds beste uitgevers. De onderwerpen variëren van programmeren tot IT-netwerken en van projectbeheer tot grafisch ontwerp, persoonlijke vaardigheden en bedrijfsstrategie. De inhoud omvat code snippets, certificeringsvoorbereidingsmateriaal, praktijkoefeningen, trainingsvideo's, etc.

O’Reilly e-books zijn onbeperkt in gebruik. Zo biedt de databank e-books over kritisch denken:

Critical thinking: learning from mistakes and how to prevent them

Learning path: critical thinking at work simple ideas on a crucial topic

Think Smarter: Critical Thinking to Improve Problem-Solving and Decision-Making Skills

De volgende webinars geven meer inzicht in het gebruik van O’Reilly:

Hoe O'Reilly te gebruiken in college lessen

E-books vinden en gebruiken

Video’s vinden en gebruiken

Topics, antwoorden en learning paths gebruiken

Favorieten aanmaken en delen (playlists)

Download de gebruiksvriendelijke O’Reilly app (iOs en Android)

Voor het totale HHs e-books collectie aanbod (110.000) maak gebruik van de E-publication finder en selecteer e-books. 

Voor meer informatie in detail over de kenmerken van de databank raadpleeg: https://proquest.libguides.com/oreilly/features

Week 14 | 2022

Emerald Insight
Emerald Insight is het platform voor toegang tot ejournals, ebooks, case studies en expert briefings van uitgeverij Emerald. Onze licentie biedt toegang tot 25 ebooks en alle ca. 310 Emerald e-journals van hoge kwaliteit. De inhoud van deze databank betreft de resultaten van wetenschappelijk en toegepast onderzoek in een breed scala van vakgebieden, van management en financiën tot criminologie en sociale media. Met name op de volgende onderwerpsgebieden: Accounting, Finance & Economics, Business, Management & Strategy, Education Engineering, Health & Social Care HR, Learning & Organization Studies Information & Knowledge Management, Library & Information Sciences, Marketing, Operations, Logistics & Quality, Property Management & Built Environment, Public Policy & Environmental Management en Tourism & Hospitality Management.

De vernieuwde interface maakt eenvoudig en geavanceerd zoeken mogelijk op auteur, trefwoord, ISBN, DOI en meer. Bij geavanceerd zoeken kun je vooraf selecteren op alleen die content waar wij conform onze licentie full text toegang toe hebben. Met de browse functie kun je relevante titels vinden door te verfijnen op onderwerpsgebieden.

Gebruikers kunnen zich registreren voor een gratis Emerald Profile. Daarmee kunnen ze zoekacties bewaren. En email alerts ontvangen met de inhoudsopgave (TOC) wanneer een nieuwe aflevering van een tijdschrift verschijnt, om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen zonder te hoeven zoeken.

Week 13 | 2022

Neem een kijkje in UN iLibrary – de online bibliotheek van de Verenigde Naties

In UN iLibrary, de online bibliotheek van de Verenigde naties, kan je boeken, (jaar)rapporten en statistieken vinden die gepubliceerd zijn door de VN (of één van haar fondsen). Naast het zoeken kan jij ook browsen op thema en/of land, bijvoorbeeld Mensenrechten of vluchtelingen in Algerije.  

De inhoud is beschikbaar in verschillende formats – PDF en READ – om het lezen op mobiele apparaten, delen op sociale media en om het integreren in bijvoorbeeld rapporten te vergemakkelijken. 

Er zijn twee toegangsmodellen: toegang tot alle READ-documenten of toegang tot alle formats.

De volgende onderwerpen worden behandeld:

Democratie en bestuur – Demografie - Drugs, criminaliteit en terrorisme - Economische en sociale ontwikkeling - Internationale handel en financiën - Internationaal recht - Kinderen en Jeugd – Landbouw - Mensenrechten en vluchtelingen – Migratie - Milieu en klimaatverandering - Natuurlijke hulpbronnen, water en energie - Nederzettingen en stedelijke problematiek – Ontwapening - Transport en veiligheid - Verenigde Naties – Volksgezondheid - Vredeshandhaving en veiligheid - Vrouwen en genderproblematiek

Hoe werkt het tweede jaar met COVID-19 in op het halen van de SDGs binnen 2030? Lees The Sustainable Development Goals Report 2021 hier.

Week 12 | 2022

BSL-Vakbibliotheek : belangrijke Nederlandstalige databank over gezondheidszorg en hulpverlening

BSL-Vakbibliotheek geeft toegang tot 47 Nederlandstalige online tijdschriften (e-journals) van uitgeverij Bohn Stafleu Van Loghum, zoals TSG Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

Wil je meer weten over de gevolgen van de coronacrisis op o.a. de leefstijl en het eetgedrag van jongeren? Lees dan het artikel:

Een cohortvergelijking van eetgedrag, leefstijl en sociaal-emotionele gezondheid bij jongeren voor en tijdens de coronacrisis

Een ander voorbeeld van een e-journal dat toegankelijk is via BSL is het Vakblad Sociaal werk.

Wil je meer weten over de grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd en wat sociaal werk kan bijdragen aan oplossingen? Lees dan: De grote uitdagingen van het sociaal werk

De BSL vakbibliotheek bevat ook 969 Nederlandstalige e-books. Deze titels zijn allemaal onbeperkt toegankelijk voor gelijktijdig gebruik. Volg je een (para)medische opleiding en wil je meer lezen over reflecteren, en wil je hulp bij het beantwoorden van vragen zoals: Wat is goede zorg? Hoe blijf ik bezield ondanks de hoge werkdruk, etc? Lees dan: Professionaliteit in de zorg

Ook Autisme bij kinderen is toegankelijk via BSL. Dit e-book helpt professionals bij het in kaart brengen van de ondersteuningsbehoefte van een kind met (een vermoeden van) autisme, en zijn of haar gezin. Het beschrijft daarvoor de meest actuele kennis uit de wetenschap en de praktijk over (vroeg)herkenning, diagnostiek, behandeling en begeleiding.

 

Van Dale Onlinewoordenboeken : Altijd een up-to-date woordenboek bij de hand, nu ook op je telefoon!

Van Dale Onlinewoordenboeken bevat complete en up-to-date woordenboeken Dikke van Dale Nederlands, Synoniemen, woordenboeken Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Portugees, Zweeds, handboek Nederlands, handboek Engels, Spellinghulp Nederlands, Oxford English, maar ook Frans/Engels, Frans/Duits en een juridisch woordenboek. 

Alle bronnen kunnen gelijktijdig worden doorzocht, maar ook apart. Met extra informatie, thematische overzichten, taaltips en landeninformatie.

Geen dure papieren ouderwetse woordenboeken meer in je kast, maar de nieuwste up-to-date versies altijd online beschikbaar. Met voorbeelden, synoniemen en meerdere betekenissen van een woord.

Van Dale Onlinewoordenboeken is ook beschikbaar als app op je telefoon, voor zowel Android als iOS. Als medewerker of student van de Haagse Hogeschool kan je inloggen met je HHs account via Surfconext.

Week 11 | 2022

SpringerMaterials: Onderzoeksplatform met informatie over fysische en chemische materialen

SpringerMaterials is een databank waarmee materialen en hun eigenschappen geïdentificeerd kunnen worden. De databank bevat gegevens op het gebied van materiaalkunde, natuurkunde, fysische en anorganische chemie, techniek en andere aanverwante disciplines. 

SpringerMaterials is een belangrijke bron voor cijfers en grafieken in materiaalkunde, met meer dan 500.000 online documenten. Het bevat ongeveer 3.000 eigenschappen in 250.000 materialen en chemische systemen. In SpringerMaterials zijn verschillende zoekopties mogelijk. Je kunt door de verschillende collecties bladeren, en de inhoud filteren op een bron en eigenschappen. Bij het zoeken naar informatie over een specifiek materiaal of eigenschap kun je gebruik maken van het eenvoudige tekstveld. Daarnaast kun je zoeken op element of op corrosie

SpringerMaterials is een interactieve databank met verschillende functionaliteiten voor het visualiseren en analyseren van data, bijv. interactieve grafieken, dynamische gegevenstabellen en  automatische vergelijkingen van materialen en hun eigenschappen. Alle data zijn voorzien van een referentie, zodat je gemakkelijk alle gevonden items kunt citeren. Daarnaast toont SpringerMaterials metadata van publicaties over de materialen en hun eigenschappen die relevant zijn voor je zoekopdracht. 

SpringerMaterials kan gebruikt worden door docenten en studenten die geïnteresseerd zijn in materiaalkunde, natuurkunde, scheikunde en techniek. De databank ondersteunt onderzoek op het gebied van bulk- en fijn chemische productie, aardolie en petrochemie, halfgeleiders en elektronische materialen, optische metalen, keramiek, polymeersynthese en -verwerking, en materialen voor brandstoffen en energietoepassingen. 

Springer biedt filminstructies die alle mogelijke zoekopties en inhoud dekken. Zo kun je leren hoe je een basisonderzoek naar materialen en eigenschappen uitvoert, hoe je de materialen vergelijkt of een kristalstructuur vindt. Ze bieden instructies over het gebruik van de functie “zoeken op Element” (Search by Elements) en hoe je een fasediagram kunt vinden. Verder kun je instructie bekijken over een basisonderzoek naar corrosie. Tenslotte kun je ook leren hoe je met SpringerMaterials halfgeleiders en adsorptie-isothermen kunt vergelijken.

 

Wat biedt de digitale en fysieke collectie van de HHs-bibliotheek in Delft?

De Haagse Hogeschool heeft naast de bibliotheek op de hoofdvestiging ook vestigingen op de andere locaties. De bibliotheek op de Sportcampus Zuiderpark is net als de op de hoofvestiging een bemande bibliotheek.  De bibliotheken in Delft en Zoetermeer zijn onbemande vestigingen maar worden wel beheerd vanuit de hoofdvestiging. Zie de Wie-doet-wat? van de bibliotheek voor aan wie je vragen over de vestigingsbibliotheken kunt stellen.

Digitale bibliotheekcollectie
De HHs bibliotheek biedt naast de fysieke collectie boeken en tijdschriften een steeds groter wordende digitale collectie aan. Bestaande uit niet alleen e-books, e-journals, maar ook beeld- en geluid materiaal en audio books. Vrijwel alle bronnen zijn ook, na inloggen, thuis toegankelijk. Klik hiervoor het totale aanbod aan databanken.

Elke week wordt op de bibliotheekwebsite een databank of tool uitgelicht. In het archief vind je voorgaande berichten. Bijvoorbeeld de tool Browzine, hierin zie je welke academische e-journals wij op jouw vakgebied hebben. Of over de O’Reilly databank, hierin vind je niet alleen e-books over vele onderwerpen maar ook audio books. 

E-Publication Finder
Wil je weten of de bibliotheek full tekst toegang biedt tot een specifiek e-book of e-journal, ga dan naar de E-Publication Finder. Zoek op publicatietitel, onderwerp, uitgever of ISSN/ISBN. Klik hier voor meer informatie. 

Wat vind ik in de bibliotheek in Delft?
De collectie in Delft sluit aan bij de technische en ICT-opleidingen die daar zijn gehuisvest. Het betreft een kleine collectie met o.a. de verplichte literatuur en boeken en tijdschriften ter ondersteuning van het onderwijs, onderzoek of zelfstudie.  In de bibliotheek staat een catalogus pc om bv. een boek op te zoeken. Boeken kunnen geleend worden met behulp van de zelfservice. 

Studieplekken
In de bibliotheek zijn 6 studieplekken om rustig te werken of te studeren, gedurende de openingstijden van de bibliotheek. Wil je in de avond of weekend studeren, dan kun je terecht op de hoofdvestiging, die  doordeweeks van 9.00 uur tot 22.30 uur en in het weekend van 10.00 uur tot 22.30 uur geopend is.

Week 9 | 2022

ACM Digital Library : Blijf op de hoogte van de meest recente IT-ontwikkelingen en onderzoek

De Association for Computing Machinery (ACM) is de grootste beroepsvereniging op het gebied van computeronderwijs en -wetenschap ter wereld. De ACM Digital Library bevat een uitgebreide fulltext collectie op het gebied van informatietechnologie, maar ook conferentieverslagen, nieuwsbrieven, video- en audiobestanden. 

Verdiep je algemene IT-kennis met de ACM tijdschriften. De Magazine Crossroads is geschreven door en voor studenten. Ieder seizoen verschijnt een nieuwe magazine. Lees het laatste interview met Dr. Elissa M. Redmiles over haar onderzoekservaring met COVID-19 tracking apps voor het respecteren van de eindgebruikersprivacy. 

Het verschil tussen journals en magazines/tijdschriften is dat journals wetenschappelijk van aard zijn en gericht op onderzoekers of specialisten in het vak. Een magazine is bedoeld voor een wat breder publiek en bevat opinie en nieuws. 

Hoe zoek je naar een ACM journal of magazine/tijdschrift? Op de ACM homepage staan links bovenin journals, magazines en overige materialen zoals proceedings, boeken, SIG’s (special interest groups) en people. Klik op magazines dan zie je gelijk een zoekvenster om te zoeken op onderwerp, ook zie je direct de magazine covers. Als je naar beneden scrolt, wordt een korte introductie over het magazine getoond. Klik op de magazine cover voor meer informatie zoals bibliometrics, onderwerpsgebieden (die in de magazine behandeld worden), meest frequente affiliaties met universiteiten en de meest geciteerde auteurs. 

Door een persoonlijk account aan te maken (bovenin met de knop register) kun je attenderingen ontvangen als er een nieuwe publicatie verschijnt. Of je ontvangt nieuw gepubliceerde artikelen op basis van jouw zoekvraag. Voor meer informatie zie hoe search alerts en rss in te stellen

 

Retriever : Krijg inzicht in het medialandschap van Nederland en stel een mediaplan of marketincommunicatieplan op 

Retriever is een databank die gegevens bevat van alle advertentiedragende Nederlandse media. Voor het opzetten van een mediacampagne heb je kennis nodig van mogelijkheden en bereik. De gegevens van alle uitgevers en media-exploitanten zijn in de databank verrijkt met deze doelgroepkenmerken. 

In Retriever vind je: 

 • Informatie van ruim 7.000 Nederlandse mediakanalen: publieksbladen, vakbladen, huis-aan-huisbladen, in-/en outdoormedia, rtv, digitale kanalen (o.a. sites, nieuwsmails, bloggers/vloggers/influencers)
 • Kwalitatieve gegevens zoals bladprofielen, doelgroepen, regionale inwonersprofielen en verspreidingsgebieden
 • Kwantitatieve gegevens zoals oplages/bereik, advertentiekosten en k/1.000
 • Up-to-date mediakits en contactgegevens
 • Informatie over branded content proposities, redactionele planningen en specials
 • Geografische kaarten van verspreidingsgebieden van media
 • Inzicht in selectiviteit en bereik van huis-aan-huisbladen 

Retriever gebruik je voor:

 • Inzicht krijgen in het medialandschap in Nederland: welke verschillende soorten mediakanalen zijn er voor verschillende doelgroepen
 • Bekijken met welk mediakanaal je het hoogste bereik hebt binnen je doelgroep
 • Het opstellen van een mediaplan/marketingcommunicatieplan voor een dienst of product
 • Het selecteren van de meest geschikte media passend bij de doelgroep en campagnedoelstelling
 • Bekijken welke mediamogelijkheden er zijn binnen een vooraf vastgesteld budget en campagneperiode
 • Het opstellen van perslijsten voor het verkrijgen van free publicity
 • Bekijken wat de advertentiekosten zijn voor verschillende soorten advertentiemogelijkheden en mediakanalen
 • Marktonderzoek binnen de mediabranche uitvoeren, bijvoorbeeld voor de lancering van een nieuw mediakanaal

Voorbeelden van media zoekopdrachten die met Retriever beantwoord kunnen worden (ga eerst via deze link naar Retriever, log indien nodig in met je HHs account, kom daarna zonder je browser te sluiten terug naar dit bericht en klik vervolgens op onderstaande links): 

 • Je wil een nieuw out of home medium op de markt lanseren en hebt een leuk idee bedacht, namelijk fietsen waarop geadverteerd kan worden. Onderzoek deze markt aan de hand van informatie in Retriever 
 • Voor de promotiecampagne van een herenparfum wil je bloggers inzetten. Bekijk de relevante kanalen (tabblad Online, Mediatype blog) en kosten (bijvoorbeeld van spiketv.nl) in Retriever 
 • Voor een nieuw eetcafé in het centrum van Amsterdam wil je adverteren in huis-aan-huisbladen om alle Amsterdammers op de hoogte te brengen van de opening. In Retriever vind je je potentiele bereik (inwonersaantal vind je boven het kaartje van Amsterdam) en het profiel van de inwoners (klik op Inwonersprofiel boven het kaartje van Amsterdam) van Amsterdam 

Download de gebruikershandleiding om aan de slag te gaan met Retriever. Docenten kunnen actuele suggesties voor lesmateriaal voor het gebruik van Retriever (aanvullend op bovenstaande zoekopdrachten) aanvragen via bibliotheek@hhs.nl.

Week 8 | 2022

Academische tijdschriften op jouw vakgebied – vind ze snel via BrowZine.

Wil je weten welke academische e-journals we hebben op jouw vakgebied? Ga dan snel naar browzine.com of download de app via Google Play of Android Play Store. Bij het kiezen van je bibliotheek (choose my library) kan je “hague” intypen en je zal The Hague Univiersity of Applied Sciences zien verschijnen. Nu kan je lekker aan de slag  met browsen op onderwerp om zo relevante tijdschriften te vinden. 

Wil je up-to-date blijven op je vakgebied, maak dan een (gratis) persoonlijk account en start met je virtuele boekenplank te vullen. Zodra er nieuwe nummers verschijnen van de tijdschriften op je boekenplank, krijg je een alert en zie je in één oogopslag of er nieuwe interessante artikelen zijn bijgekomen. 

Artikelen kan je opslaan om later (offline) te lezen, en je kan ook de referenties exporteren naar bijvoorbeeld RefWorks, Mendeley, EndNote en Zotero. 

Blijf op de hoogte - begin vandaag met BrowZine!

 

XpertHR: praktische HRM informatie

In XpertHR vind je actuele, praktische informatie over alle aspecten van het vakgebied van human resources. 

Thematische indeling: in dienst treden, arbeidsvoorwaarden, in dienst zijn, organisatie en strategie, uit dienst gaan en de Wet arbeidsmarkt in balans. Praktijkcases die over deze thema’s gaan worden aangevuld met up-to-date gegevens. Met onderwerpen als personeelsplanning, vitaliteit, het voeren van gesprekken, grensoverschrijdend werken, stappenplannen en checklists. Tevens Nederlandse en Europese arbeidsvoorwaarden (cao's, OR) in combinatie met juridische informatie.

Ook is een wetgevingskalender opgenomen met de complete tekst van het wetsvoorstel, wat de vorderingen zijn, uitleg van de inhoud en de betekenis voor de praktijk. Bij onze institutionele toegang is geen personalisatie mogelijk. Houd daarom de rubriek nieuws in de gaten. Kijk ook naar de agenda en de opgenomen webinars zoals: “Zo voorkom en bestrijd je grensoverschrijdend gedrag in je organisatie”.

Week 7 | 2022

Wil je wetenschappelijke artikelen lezen over Brightspace? Raadpleeg dan ERIC of Education Database

Raadpleeg dan de databank ERIC  the Education Resource Information Center. Deze databank geeft toegang tot literatuur en bronnen op het gebied van onderwijs. ERIC bevat meer dan 1,3 miljoen records en links tot meer dan 323,000 fulltext documenten die teruggaan tot 1966.

In onderstaand artikel wordt ingegaan op de sleutelrol van Brightspace D2L bij de ondersteuning van alle aspecten van de flipped classroom:

Using a Learning Management System to Promote Self-Regulated Learning in a Flipped Classroom

Geïnteresseerd in een vergelijking tussen Google Classroom en Brightspace? Lees dan:

Comparing Google Classroom and D2L Brightspace Using the Technology Acceptance Model

Wil je meer lezen over leermanagementsystemen zoek dan met het trefwoord:  “Integrated Learning Systems”, hieronder staat een voorbeeld van zoekactie waarbij dit trefwoord is gecombineerd met hoger onderwijs en studenttevredenheid:

Integrated Learning Systems Higher Education Student Satisfaction

In bovenstaand voorbeeld is het aantal zoekresultaten beperkt vanaf het jaar 2017 en worden alleen de fulltext en peer-reviewed artikelen getoond. Met behulp van de linkerkolom “Refine results” kan het aantal artikelen verder worden beperkt of worden uitgebreid.

In de Education database zijn ook de artikelen te vinden over leermanagementsystemen. Zoek dan met het trefwoord “Learning management systems”. Sommige artikelen staan ook in de ERIC, maar onderstaande case studies staan alleen in de Education database:    

Learning Management Systems Higher Education

Ook bij dit voorbeeld is het aantal zoekresultaten beperkt vanaf het jaar 2017 en worden alleen de fulltext en peer-reviewed artikelen getoond. Met behulp van de linkerkolom “Applied filters” kan het aantal artikelen verder worden beperkt of worden uitgebreid.

 

Beeld en Geluid op School : Oude en recente programma’s terugkijken van de Nederlandse publieke omroep

De databank (platform) Beeld en Geluid op School biedt toegang tot duizenden uren video en audio voor het  onderwijs, een selectie uit de archieven van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Je kunt o.a. actuele nieuwsprogramma’s en documentaires terugkijken van de Nederlandse publieke omroep. Maar ook programma’s van vele jaren geleden zijn te bekijken. Als een bepaald programma dat je graag terug wil zien, niet terug te vinden is in de databank, kan je een verzoek indienen bij het NIBG om het programma toe te voegen aan de databank.

Ook is het mogelijk om fragmenten te ‘knippen’ uit een programma en deze fragmenten te gebruiken in een les, of een dossier over een bepaald onderwerp aan te leggen. Je zoekresultaten kan je filteren op o.a. datum, genre en rechthebbende (omroep).

Zo kun je bv. de aflevering van Zembla over de overvolle ziekenhuizen in het begin van de coronacrisis terugkijken.

Maar ook kan het leuk en interessant zijn om een documentaire van lang geleden terug te kijken, om verbanden leggen met het heden, zoals deze documentaire uit 1969, met de titel “ONDERWIJS, NU EN MORGEN Investeren in de toekomst”. 

Op de beginpagina van Beeld en Geluid op School staan actuele berichten en ook een video hoe je het platform kunt gebruiken. Ook stelt het NIBG zelf dossiers samen, met programma’s over één bepaald onderwerp.

Log in met SURFconext om volledig gebruik te kunnen maken van alle functies van Beeld en Geluid op School.

Week 6 | 2022

PiCarta on WorldCat: nieuwe interface, nieuwe functionaliteiten

Picarta on WorldCat  biedt naast het vertrouwde zoeken in de Nederlandse Centrale Catalogus ook de mogelijk wereldwijd te zoeken. De Nederlands Centrale Catalogus bevat collecties van Nederlandse bibliotheken, waaronder die van alle hogeschool- en universiteitsbibliotheken. Bij wereldwijd zoeken wordt in de catalogus van bibliotheken overal ter wereld gezocht.

Wat vind je in Picarta on WorldCat

Picarta on WorldCat bevat beschrijvingen van tijdschriften en artikelen, boeken en e-books. Maar ook andere documenttypen, zoals video’s op alle wetenschapsgebieden. Een gedeelte van de collectie is open access. Ook wordt in (delen van) diverse databanken gezocht. 

Bij elke titel wordt getoond waar deze beschikbaar is of wij deze titel in ons bezit hebben, of als het een open access publicatie betreft de link naar de fulltext publicatie.

Zoeken: eenvoudig en geavanceerd

Picarta biedt twee manieren aan om te zoeken: eenvoudig zoeken en geavanceerd zoeken. 

 1. Eenvoudig zoeken 

  Bij eenvoudig zoeken wordt gezocht via een enkel zoekveld op titelwoord(en). Bij meerdere zoektermen wordt de booleaanse operator EN gebruikt. De zoekresultaten kunnen o.a. verfijnd worden op:

 • Materiaalsoort: o.a. Artikel, Hoofdstuk, Boek, E-book
 • Type content: o.a. Open Access, Peer Reviewed
 • Taal
 • Onderwerp

 

2     Geavanceerd zoeken

Via deze optie is het mogelijk verschillende zoektermen en indexen te combineren met booleaanse operatoren (EN, OF, NIET), o.a. op trefwoord. Via de optie ‘zoekhulp’ is het ook mogelijk vooraf de zoekopdracht te verfijnen of te verbeteren door onderstaande opties.  

 • Materiaalsoort: o.a. Artikel, Hoofdstuk, Boek, E-book
 • Type content: o.a. Open Access, Peer Reviewed
 • Taal
 • Onderwerp

Aanpassen in welke databanken je wilt zoeken

Bij geavanceerd zoeken is het mogelijk te beperken in welke databanken gezocht wordt. Deze selectie blijft gedurende de sessie actief. 

Zoekresultaten bewaren

Zoekresultaten kunnen bewaard worden door deze te exporteren naar EndNote, Refworks of RIS in diverse citaatstijlen of te delen per e-mail. Ook is het mogelijk titels tijdelijk op te slaan en aan het eind van de sessie in een keer te exporteren of te delen. Na afsluiten van de computer wordt deze selectie gewist.

 

KWALON - tijdschrift en platform voor methodologie van kwalitatief onderzoek

Sinds januari biedt de Bibliotheek van de Haagse Hogeschool een volledig toegang tot het Nederlandstalige tijdschrift KWALON. 

Het tijdschrift Kwalon is een forum van een onafhankelijk platform onder dezelfde naam. Het platform verenigt onderzoekers aan de Nederlandse universiteiten, hogescholen en onderzoeksbureaus gespecialiseerd in de methodologie van kwalitatief onderzoek. Meerdere disciplines, waarbij kwalitatief onderzoek van toepassing is, worden hier vertegenwoordigd. Dit zijn vooral sociale wetenschappen, maar ook gezondheidswetenschappen, psychologie en etnografie. 

Sinds 2021 wordt het tijdschrift uitgegeven door de Universiteit van Amsterdam. Het eerste nummer van het tijdschrift is in 2004 gepubliceerd. Er verschijnen drie nummers per jaar waarvan sommige in hun geheel gewijd zijn aan één specifieke methodologische thema. Onder andere heeft de redactie van Kwalon themanummers gemaakt over Big data, analyse in kwalitatief onderzoek en beeld- en video-observatie. Sommige themanummers zijn gericht op specifieke vakgebieden. Zo worden bijvoorbeeld in het derde nummer van 2020 verschillende thema’s van kwalitatief onderzoek in gezondheidszorg behandeld.  

Elk thema bestaat uit meerdere katernen: onder andere Essaydebat en dialoog, Onderzoek in de praktijk, Tips & tools, en RecensiesEssay, debat en dialoog biedt gelegenheid voor een wetenschappelijke discussie tussen onderzoekers. In de katern Essay bespreken auteurs kwalitatieve onderzoeksmethodes. Meestal stellen de auteurs een sterk argument waarop andere auteurs kritisch reageren. Onderzoek in de praktijk geeft de ruimte om te vertellen over methodologische dillema’s van eigen onderzoek. In Tips & tools kun je lezen over procedures en principes van kwalitatief onderzoek. 

De thematiek van de meeste artikelen gepubliceerd in Kwalon is multidisciplinair. Dit komt omdat het tijdschrift zich vooral richt op methodiek van onderzoek en bepaalde methodologische aspecten blijken relevant voor verschillende disciplines. In het laatste nummer van 2021 schrijft Fred Wenster, de voorzitter van Kwalon en gepensioneerd hoogleraar van de Radboud Universiteit, over de grootte van een steekproef in kwalitatief onderzoek. De auteur bespreekt verschillende methodologische aanpakken en benadrukt dat de grootte van een steekproef per onderzoek individueel bepaald moet worden en ‘afhangt van de probleemstelling en met name van de doelstelling van het onderzoek.’

Vaak bespreken auteurs hun eigen methodologische ervaringen gebaseerd op specifieke  onderzoekprojecten, bijv. twee onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam in 2016 die schreven over “Dilemma’s bij de werving van moeilijk bereikbare respondenten”. In 2019 schreven Esther van Loon en Alie Weerman van de Hogeschool Windesheim een artikel over uitdagingen van participatief actieonderzoek (PAO). De auteurs baseren hun conclusies op het onderzoeksproject met ervaringsdeskundigen, ‘mensen die zelf ontwrichtende ervaringen hebben gehad met psychiatrische ziekten en gebruiken deze ervaringen om anderen te helpen.’  

Alle artikelen worden beoordeeld in een peer-review proces en worden gepubliceerd in zogenaamd vertraagd Open Access. Dit betekent dat twee jaar na de publicatiedatum alle artikelen openbaar beschikbaar worden en de licentie CC BY-NC-ND krijgen. Kwalon biedt de mogelijkheid om citaties van artikelen te exporteren naar verschillende tools, onder andere Refworks, Endnote and Mendeley.

Week 5 | 2022

Databank IEEE: Technologische innovaties

In de databank IEEE worden de laatste innovatieve technologieën gepubliceerd, waaronder het testen van de luchtkwaliteit i.v.m. de verspreiding van Covid-19 en het "Sick Building Syndrome". Uit het onderzoek is gebleken dat grote groepen in een ruimte wel degelijk leiden tot verspreiding van Covid-19 en overige ziektes zoals (SARS-CoV-2). Vervolgonderzoek zal zich richten op een waarschuwingsmechanisme zodra de groepsgrootte in een ruimte te groot wordt. Klik hier om het volledig artikel te lezen binnen de IEEE omgeving toegankelijk gemaakt door de HHs bibliotheeklicentie.

 

Vind bedrijfs- en marktinformatie in de databank Business Source Ultimate

Business Source Ultimate is een grote internationale databank die zakelijke publicaties bevat waaronder de volledige tekst van artikelen van top management- en marketingtijdschriften zoals Harvard Business Review en Journal of Marketing. Maar wist je dat in deze databank ook bedrijfs- en marktinformatie is opgenomen? Deze informatie bestaat enerzijds uit bedrijfsprofielen met financiële- en managementgegevens en anderzijds uit SWOT-analyses, productbesprekingen en rapporten: bedrijfsrapporten, brancherapporten, landenrapporten en marktonderzoeksrapporten. Je kunt op diverse manieren zoeken naar deze informatie.

Kies eerst rechts boven in de blauwe balk voor de taal Nederlands om de interface in het Nederlands weer te geven.

Om te beginnen heb je de tab Bedrijfsinformatie (boven in de blauwe balk). Voordat je gaat zoeken kun je via het menu voor de zoekbalk selecteren waarop je wit zoeken: op bedrijfsnaam, op de naam van het moederbedrijf, de afkorting waarmee het bedrijf op de beurs wordt aangeduid of op trefwoord. In de resultatenlijst krijg je per bedrijf de vestigingsstad, -staat en -land en de omzet. Vink het selectievakje aan voor bedrijven waarvoor je een .csv-bestand met bedrijfsinformatie wilt exporteren en klik op het CSV-pictogram in de kolom Tools aan de rechterkant. Via de bedrijfsnaamlink kom je op een pagina uit met meer financiële- en managementgegevens. Gebruik op die pagina de linkerkolom om gerelateerde bedrijven te vinden (gebruikmakend van het North American Industry Classification System NAICS).

Daarnaast heb je de tab Bedrijfsprofielen (boven in de blauwe balk onder ‘Meer’). Hier vind je een alfabetische lijst van alle bedrijven aanwezig in de databank, waarbij je kan zoeken op de naam van het bedrijf. Selecteer Overeenkomst met een of meer woorden om ruimer te zoeken. Wanneer je het juiste bedrijf hebt gevonden kun je meteen het bedrijfsrapport bekijken (pdf in tweede kolom). Klik op de titel voor een kort uittreksel van het rapport. Wanneer je op deze pagina de linkerkolom uitschuift vind je aan het bedrijf gerelateerde informatie waaronder SWOT-analyses, landenrapporten, brancherapporten, marktonderzoeksrapporten en productbesprekingen.

Deze brontypes (de SWOT-analyses, de verschillende rapporten en de productbesprekingen) vind je als een filteroptie in de linkerkolom bij iedere zoekopdracht die je uitvoert in de databank. Dat is tenslotte de derde manier waarop je op bedrijfs- en marktinformatie kunt zoeken in Business Source Ultimate. De databank heeft een wereldwijde dekking. Je vindt er dus ook Nederlandse bedrijven (de grootste) en rapporten over Nederland in. De taal van de informatie en de rapporten is in alle gevallen Engels.

Voor het zoeken van de informatie en rapporten binnen een bepaald geografisch gebied kunt je trouwens gebruik maken van de tab Indexen. Deze tab vind je ook boven in de blauwe balk onder 'Meer''. Selecteer de index 'Geographic Terms' en vul de geografische aanduiding waarop je wilt zoeken in, bijvoorbeeld Netherlands (gebruik altijd de Engelse benaming). Wanneer je op Doorzoeken klikt krijg je een lijst van termen. Selecteer de juiste term en klik op Toevoegen. Wanneer je vervolgens op Zoeken klikt kun je in de zoekresultatenlijst weer filteren op de relevante brontypes. Via deze weg vind je trouwens niet de bedrijfsrapporten omdat dit geen brontype is waarop kan worden gefilterd.

Week 4 | 2022

Databank SDGO ondersteunt duurzame ontwikkeling

De databank Sustainable Development Goals Online van uitgeverij Taylor & Francis is een interdisciplinaire digitale en multimediale collectie rondom de 17 SDG's, het programma voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties om een einde te maken aan armoede, ongelijkheid en onrechtvaardigheid te bestrijden en de planeet te beschermen. De inhoud bestaat uit meer dan 16.000 zorgvuldig geselecteerde hoofdstukken uit e-books; meer dan 1.000 tijdschriftartikelen en vele presentaties, video's, case studies, lesgidsen en lesplannen. De collectie is tot stand gekomen in samenwerking met de Verenigde Naties en wordt geleid door een internationale adviesraad van academici, praktijkmensen, beleidsmakers en functionarissen in de tertiaire sector, de overheid en NGO's. Zie ook deze introductie, de flyer en de content list.

De bibliotheek heeft ook dit jaar weer aanvullende content aangeschaft (meer dan 2.000 items) die in de update van april en september aan de databank wordt toegevoegd.

Je kunt per SDG of per content type bladeren, zoeken en verfijnen. Zo is bij SDG 4: Quality Education het artikel van oktober 2021 opgenomen: “Reimagined Digital learning will accelerate Equitable and Quality Education in a post-COVID, Hybrid World” door Sheila Jagannathan. Het e-book “Reimagining Digital Learning for Sustainable Development” door dezelfde auteur heeft de bibliotheek ook aangeschaft, voor onbeperkt gelijktijdig gebruik.

Trefwoorden: Armoede, Duurzame ontwikkeling, Klimaatverandering, Ongelijkheid, Verenigde Naties

 

OpMaat – juridisch platform

In de databank OpMaat kan je zoeken in de vele jurisprudentietijdschriften van SDU. Daarnaast kan je zoeken in tijdschriften, commentaren en literatuur op de domeinen Gedwongen zorg en Waar en Wet. Ook kan je zoeken in Wet- en regelgeving en openbare content (overheid.nl, rechtspraak.nl, EUR-Lex). 

Je kan vanuit de startpagina meteen zoeken binnen alle domeinen, of een specifiek domein (rechtsgebied) kiezen en daarna verder zoeken. Je zoekt alleen in beschikbare content, maar bij het bladeren zie je ook content waar je geen toegang tot hebt.

Je kan snel wisselen tussen de verschillende domeinen via de blauwe knop linksboven in het menu. 

Domeinen/abonnementen

Binnen Opmaat kan je je abonneren op verschillende domeinen. Wij hebben als Haagse Hogeschool een licentie/abonnement op de onderdelen Premium (Jurisprudentie en open content), BOPZ (Gedwongen zorg) en Waar en Wet. Je zult misschien tegenkomen dat je geen toegang hebt tot bepaalde content (dan zie je een slotje), dat is dus om dat we geen abonnement hebben op dat onderdeel. 

Attenderingen

Op dit moment kan het lastig zijn om attenderingen in te stellen. SDU is bezig het opnieuw in te richten. In de tussentijd kan je contact opnemen met de bibliotheek als je alerts wil instellen, want we hebben er een tijdelijke oplossing voor en we helpen je graag verder.   

Zoek eventueel ook in: 

 • Navigator – hier heb je toegang tot commentaren, wettenbundels, jurisprudentie en vele juridische tijdschriften. 
 • Legal intelligence – een zoekschil die tegelijk zoekt in zowel al onze juridische bronnen als de openbare bronnen

Voorbeeld - Coronamaatregelen en asielaanvragen: 

Een wijziging in de postbezorgingsroutine bij een AZC maakt dat de rechtbank heeft geoordeeld dat een besluit van de staatsecretaris van Justitie en Veiligheid vernietigd moet worden:

Uitspraak Rechtbank 's-Gravenhage

Week 51 | 2021

SportBusiness University : digitaal platform op het gebied van de commerciële aspecten van sport

SportBusiness University is een Engelstalige website met nieuws en informatie op het gebied van sport, business, marketing, sponsoring, management, media en organisatie van (internationale) sportevenementen. Als abonnee hebben wij ook toegang tot exclusieve rapporten, casestudies, analyses en onderzoeken

Ook kun je deelnemen aan webinars die regelmatig plaatsvinden.

De website van SportBusiness University is wel tamelijk Amerikaans georiënteerd, met veel berichtgeving over sporten zoals basketbal, American football, golf en baseball.

Maar ook over voetbal, tennis, autosport en andere sporten waar veel  publiciteit over is en waar veel geld in omgaat, staat veel nieuws en informatie op de website.

Je kunt zoeken op een bepaalde sport, maar ook op sector, zoals Media, Sponsorship, Events en Finance and Law. Ook kun je de informatie selecteren op land of werelddeel.

Wil je bijv. informatie en actueel nieuws vinden over de Olympische Winterspelen in China in 2022, zoek dan in de zoekbalk bovenaan de website op ‘Winter Olympics China 2022’, dan krijg je een lijst met interessante berichten. De zoekresultaten kunnen verder gespecificeerd worden m.b.v. de filters links op de pagina.

Zo is er een nieuwsbericht over de diplomatieke boycot door de Verenigde Staten en Canada van de Winterspelen in China.

Of zoek je een artikel over de deelname van niet-gevaccineerde tennissers aan de Australian Open in 2022? Dan vind je hier ook nieuwsberichten over op SportBusiness University.

 

INVERT : Index van de Nederlandstalige Verpleegkundige Tijdschriftenliteratuur

INVERT neemt in principe de beschrijvingen op van alle artikelen die in de Nederlandstalige verpleegkundige tijdschriften verschijnen. Ook de mededelingenbladen van alle landelijke Nederlandse en Vlaamse verpleegkundige beroepsverenigingen worden in de databank opgenomen. Uit een aantal tijdschriften dat niet aan deze criteria beantwoordt, maar waarin regelmatig verpleegkundige bijdragen verschijnen, worden de expliciet verpleegkundige artikelen geselecteerd. Bevat beschrijvingen uit o.a. TVZ, Cordiaal, Verpleegkunde, Kritiek, Nursing, Leiderschap in zorg, Bijzijn, Oncologica, Critical care.

INVERT indexeert sinds 1993 een vijftigtal tijdschriften. Groeit met 2500 artikelen per jaar. Bevat ook wetenschappelijk onderzoek, boekbesprekingen, congresverslagen en case studies

Op onderstaande link staat een voorbeeld van een zoekactie.

Full-tekst artikelen over corona

Week 50 | 2021

REAXYS – een databank met chemische reacties

REAXYS is een databank met chemische reacties, verbindingen en stofeigenschappen die voorkomen in wetenschappelijke publicaties en octrooien. De reacties en de publicaties zijn gekoppeld aan elkaar. De databank biedt uitgebreide kennis over organische en niet-organische chemie, medicinale chemie en farmacologie. De chemische gegevens aangeboden door Elsevier - de uitgever van databank - gaan terug in tijd tot 1771. 

Trefwoorden en reacties

In REAXYS zoek je uitsluitend met Engelse termen. Je kunt zoeken met trefwoorden, met reacties, of de combinatie van beide. Daarvoor gebruik je de functie “Quick search”. Met de functie “Query builder” kun je meer complexe zoekstrategieën opstellen die uit meer dan twee elementen (teksten en structuren) bestaan.  Om je uitgebreide zoekstrategie te bouwen kun je gebruik maken van tabbladen “Fields” en “Forms”. Het eerste tabblad helpt je om de zoekvelden te specificeren. Onder de tweede tabblad vind je standaard zoekformulieren voor veelgebruikte zoekacties.  

Chemische structuren

Marvin JS is een editor tool waarmee je zelf chemische structuren kunt bouwen zowel met systematische als triviale namen van substanties. Elsevier biedt een uitgebreide instructie voor het gebruik van deze tool.

Gevonden resultaten

De gevonden resultaten kun je op verschillende manieren beheren. Met de functie “Sort by REAXYS ranking” kun je je resultaten sorteren. Het is mogelijk om data te exporteren in Pdf, Word- en Excelbestand. Daarnaast kun je een syntheseplan maken met de functie Synthese Planner. Een syntheseplan kun je vervolgens ook exporteren. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe literatuur waarin een reactie of structuur voorkomt waarin je geïnteresseerd bent, dan kun je ook een Alert installeren. 

Relevantie

REAXYS kan onder andere nuttig zijn voor de opleiding Food Technology. Wil je bijv. meer leren over Maillardreactie? Dan kun je hiervoor REAXYS gebruiken.

Maillardreactie is een chemische reactie genoemd naar Luis Camille Maillard (1878-1936), een Franse arts en chemicus. Onder invloed van warmte treden chemische reacties op tussen suikers en aminozuren (bijvoorbeeld eiwitten). Levensmiddelen veranderen dan niet alleen van kleur, maar ook van smaak en zelfs van voedingswaarde. De Maillardreactie treedt onder meer bij de bereiding van bier, brood, chocolade, koffie en vlees. Dit is een reden waarom in kookboeken geadviseerd wordt om vlees kort te braden in een voorverwarmde braadpan voordat het vlees een ingrediënt wordt van een maaltijd gekookt in water. De hitte van de braadpan helpt bij het vrijkomen van geuren en dit gebeurt juist omdat de Maillardreactie plaats vindt. 

Wanneer je met het trefwoord “Maillard reaction” zoekt, vind je 179 chemische reacties. Aan deze records zijn 66 documenten (wetenschappelijke artikelen en octrooien) gekoppeld waarin de Maillardreacties voorkomen. Je wordt verwezen naar de full-tekst publicatie en indien de bibliotheek toegang biedt tot een bepaalde publicatie kan je de publicatie gelijk lezen.  Zo word je bijv. verwezen naar het artikel over de reductie van allergenen in stuifmeel van Japanse ceder waarin de Maillardreactie wordt genoemd. 

 

In de bibliotheekcatalogus worden de volgende collecties doorzocht: boeken, tijdschriften, cd's en dvd’s en een deel van de e-book en e-journal collectie. Hier vind je of een titel beschikbaar is en op welke locatie en plank deze staat.

Zoeken in de catalogus
Er kan eenvoudig en uitgebreid gezocht worden, combineren van meerdere zoektermen en verschillende indexen. Het zoekresultaat is verder te verfijnen op locatie, materiaalsoort (o.a. verplichte literatuur), taal, jaar, auteur of onderwerp.

Aanwinsten

De bibliotheekcatalogus biedt naast het zoeken naar een boek of andere materialen wekelijks een overzicht van de laatste aanwinsten. Elke week worden er weer nieuwe titels, zowel fysiek als digitaal, aan de collecties op de verschillende locaties toegevoegd. In het archief vind je de aanwinsten van voorgaande weken. 

Boekenlijsten

De bibliotheekcatalogus biedt ook bijna alle boekenlijsten aan. In Excel lijsten zijn de boekenlijsten 2021-2022 per opleiding (incl. studiejaren) beschikbaar. Je kunt binnen deze Excellijsten: 

 • op studiejaar selecteren
 • linkjes naar beschikbaarheid boekenlijsttitels in de bibliotheekcollectie (uitgeleend of aanwezig)
 • linkjes naar evt. beschikbare e-book variant in de bibliotheekcollectie

Een totale lijst van verplichte literatuur vind je hier

Online verlengen en leengegevens
Ga naar tabblad lenergegevens om, na inloggen, je geleende materialen te verlengen. Je kunt ook verlengen in de bibliotheek bij de zelfservice of door contact op te nemen via (070) 445 7882 of te mailen

H/Library app

De catalogus is ook doorzoekbaar via de H/Library app. Tevens is het mogelijk geleende materialen via de app te verlengen. Ontvang een herinnering op jouw telefoon wanneer de uitleentermijn van je geleende boeken bijna verstreken is en verleng deze direct via de app. Dit voorkomt onnodige boetes. Beschikbaar voor Android en IOS.

Digitale collectie

Naast de collectie fysieke bibliotheekmaterialen biedt de bibliotheek via de bibliotheekwebsite ook een  uitgebreide digitale collectie aan in meer dan 100 databanken, een overzicht van de meest relevante databanken voor je studie vind je via deze pagina.  

E-Publication Finder

In de E-publication Finder vind je een overzicht van, en toegang tot, duizenden e-books en e-journals (tijdschriften, kranten, magazines e.d.) die beschikbaar zijn via de HHs bibliotheek. Ben je opzoek naar een specifiek boek of tijdschrift en staat deze niet in de bibliotheekcatalogus check dan in de E-Publication Finder of deze online toegankelijk is.

Week 49 | 2021

Vind Awards-winnende reclamecampagnes in Adfobase

TBWA\NEBOKOMedia.Monks en Open Now zijn bureau’s die reclamecampages maken waarbij ze Gouden Loeki’s (publieksprijs voor de beste, mooiste of meest bijzondere reclame), SAN Accenten(vakprijs van, voor en door adverteerders in Nederland) en Dutch Creativity Awards (de vakprijs voor de meest creatieve ideeën in de wereld van marketing, communicatie en media in Nederland) binnen halen. 

Laat je inspireren door hun campagnes via de databank Adfobase. Per campagne kun je de video’s en beelden bekijken en je vindt er informatie over de opdrachtgevers en de doelstellingen. Gebruik de zoekbalk om te zoeken op campagne, merken, bureaus en adverteerders. Filter de resultaten op medium, discipline en branche.

 

Ars Aequi : Platform voor juridische informatie

Op de platform van Ars Aequi vind je niet alleen tijdschriftartikelen, maar ook boeken, podcasts en kennisclips. Nieuw is de reeks Hoofdlijnen, waar regelmatig nieuwe webpublicaties op diverse rechtsgebieden zullen verschijnen. Eerste publicatie is Hoofdlijnen van de BV. 

De podcasts en kennisclips lenen zich prima voor blended learning in het onderwijs, maar ook als je meer wil weten over een bepaald onderwerp. Zo vind je bijvoorbeeld kennisclips over Fake nieuwsdoor mr. Joris van Laarhoven, maar ook een reeks van vijf colleges over Arbeidsrecht. En ook zijn juridische podcast’ers die je kan volgen, maar ook per thema, zoals “Grondrechten  in crisistijd”.  

Blended learning in het juridisch onderwijs? – lees eens dit artikel van Ars Aequi maandblad over de toegevoegde waarde van blended learning bij de studie Rechten.

Week 48 | 2021

SPORTDiscus: Toonaangevende internationale databank op sport(medisch) gebied

SPORTDiscus is de toonaangevende bibliografische databank voor onderzoek op het gebied van sport en sportgeneeskunde. Het bevat records van toonaangevende wetenschappelijke tijdschriften, boeken, proefschriften en andere bronnen op het gebied van sport en alles wat daarmee verband houdt.

SPORTDiscus omvat een grondige selectie van open access (OA) tijdschriften, wat heeft geresulteerd in een groeiende collectie van 148 OA-tijdschriften van over de gehele wereld. 

Met een volledige bibliografische dekking bevat deze database meer dan 750.000 records met tijdschrift- en monografiedekking die teruggaat tot 1800; meer dan 20.000 proefschriften en scripties en verwijzing naar artikelen in 60 verschillende talen. De inhoud bestaat ook uit internationale referenties uit tijdschrift- en tijdschriftartikelen, boeken, boekhoofdstukken, congresverslagen en meer.

Onderwerpen die in SPORTDiscus aan bod komen zijn sport, beweging, sportgeneeskunde, lichamelijke opvoeding, coaching, training, sportwetgeving, gehandicaptensport, doping, biomechanica, bewegingswetenschappen, blessurepreventie, revalidatie, fysiotherapie, voeding, inspanningsfysiologie en sportpsychologie. 

Zoek je bv. een artikel over de effecten van de coronapandemie op onze mentale gesteldheid en lifestyle, dan is dit een interessant artikel: 

Effects of home confinement on mental health and lifestyle behaviours during the COVID-19 outbreak: insights from the ECLB-COVID19 multicentre study

Of wil je weten wat de impact is van actieve video games op de fysieke gezondheid van kinderen?

Lees dan dit reviewartikel eens:

Effects of active video games on children and adolescents: A systematic review with meta‐analysis

Week 47 | 2021

Audio studieboeken van O'Reilly

Luister je liever naar boeken i.p.v. lezen? De databank O'Reilly biedt naast Engelstalige e-books ook luisterboeken. O’Reilly bevat voornamelijk content over informatietechnologie, maar ook onderwerpen zoals onderzoek, management, zakendoen en persoonlijke ontwikkeling/productiviteit vind je in deze databank. 

Luister naar titels zoals:

Bekijk ook de Audioboekcollectie van de Harvard Business Review

Hoe vind je audioboeken in O’Reilly?

 1. Zoek een titel op in de O’Reilly zoekinterface 
 2. Filter bij de zoekresultaten op video
 3. Per titel wordt de aanduiding audioboek of video weergegeven

De content van O'Reilly (video's, tutorials en cases) is ook geschikt voor blendend learning.

Voor meer gebruiksgemak download de app O’Reilly beschikbaar voor iOs en Android

Voor het totale HHs e-books collectie aanbod (110.000) maak gebruik van de E-Publication Finder en selecteer e-books.

 

De marktonderzoeksdatabank Euromonitor Passport                

Ben je op zoek naar informatie over een internationaal bedrijf? Profiel, strategie, positionering of SWOT? Of ben je op zoek naar informatie over hoe een bedrijfstak eruit ziet wereldwijd, Europees of in een bepaald land (waaronder Nederland)? Marktgrootte, aandeel in verkoop, groeiprognoses? Of ben je op zoek naar consumentenbestedingen- en trends? Ga dan naar de databank Euromonitor Passportin de digitale bibliotheek.

Wellicht ben je gewend om dit soort informatie op te zoeken in de databank Marketline Advantage? Vanuit de praktijk (getest binnen het onderwijs op De Haagse) is gebleken dat Euromonitor Passport gedetailleerdere (dekking en granulariteit) en meer gerichte informatie (voor B2C en B2B marktonderzoek) aanbiedt voor marketingplannen. Daarom is besloten om MarketLine Advantage te vervangen door Euromonitor Passport. Tot en met 31 december 2021 zijn beide databanken nog toegankelijk via de A-Z lijst databanken. Vanaf 1 januari 2022 zal MarketLine Advantage verdwijnen uit de lijst en kun je voor het uitvoeren van internationaal marktonderzoek alleen nog terecht in Euromonitor Passport. 

Je vindt in Euromonitor Passport statistieken, voorspellingen en analyses over industrieën, economieën, bedrijven en consumenten. De toekomstgerichte analyses van consumenten- en industriële markten zijn uitgewerkt in omvangrijke maar overzichtelijke Engelstalige rapporten waarbij je de gerelateerde statistieken in tabelvorm met filter- en keuzeopties in variabelen kunt opvragen. Zo is onlangs het rapport ‘Electric Mobility: Opportunities and Challenges in the Clean Fuel Industry’ (zoek op de titel van het rapport in Euromonitor om het rapport te bekijken) met bijbehorende statistieken (klik op de pagina van het rapport in het linkermenu op Related Statistics) gelanceerd. Dit als illustratief voorbeeld, want Euromonitor Passport bevat meer dan 24.000 rapporten en marktinformatie op categorie-niveau voor 30 grote bedrijfstakken inclusief subbedrijfstakken. Er is zelfs volledige verticale toegang voor 9 subbedrijfstakken. Kijk bij detailinformatie inhoud databank om welke (sub)bedrijfstakken het precies gaat. 

Kortom, Euromonitor Passport is een databank die goed inzetbaar is bij het maken van marketingplannen met volgende onderdelen:

 • Marktwaarden van een bedrijf en diens concurrenten en hun ontwikkeling (risicoanalyse)
 • Kansen voor verkoopgroei
 • STEP, DESTEP of PESTEL analyses
 • SWOT en TOWS analyses 
 • Industrie overzicht
 • Vijfkrachtenmodel  

Je kunt via het zoekvenster van Euromonitor Passport zoeken op onderwerp/ bedrijfstak. Of je kunt browsen op bedrijfstak. Per bedrijfstak vind je een overzicht van de (sub)bedrijfstak(ken) in de vorm van interactieve dashboards, analyserapporten en statistieken. Bij de bedrijfstakken vind je de belangrijkste tendensen binnen vier strategische thema’s. Bij de subbedrijfstakken vind je een overzicht van recentste rapporten. Gebruik de tabs Economies, Consumers en Channel voor socio-demografische-, socio-economische- en (detail)handelgegevens. Zoek via de Company-tegel op de homepagina op bedrijfsnaam voor de landenprofielen van de bedrijfstakken waarin het bedrijf actief is. Launch het Company Dashboard voor een interactieve kaart, spreidingsdiagram of staafdiagram met omzet, aandeel, ranking en een regionale vergelijking. Gebruik de tegel Search all categories om stapsgewijs te zoeken, tegelijk te zoeken op meerdere bedrijfstakken of bedrijven, en om te zoeken op merken. Maak een gratis account aan om rapporten of statistieken te delen en op te slaan. Account is niet vereist om rapporten of statistieken te downloaden.

Week 46 | 2021

Kennisbank Diversiteit en Emancipatie : Discriminatie, lhbt-emancipatie

De Kennisbank Diversiteit en Emancipatie van IDEM (Stedelijk expertisecentrum voor inclusie, discriminatie en (LHBTIQ+-)emancipatie) is een landelijke kennisbank met meer dan 42.000 titelbeschrijvingen van documenten die betrekking hebben op het werkveld van IDEM: discriminatie, lhbt-emancipatie en integratie, die betrekking hebben op de situatie in Nederland en gaan terug tot de jaren 70 en 80 van de twintigste eeuw. 

In de kennisbank vind je boeken, onderzoeken, proefschriften, themanummers, scripties, artikelen, nota’s, folders, lesmaterialen, trainingsmaterialen, televisieprogramma’s en documentaires. De titelbeschrijvingen bevatten een uitgebreide samenvatting en zijn voorzien van medialinks die de gebruiker naar het volledige document leiden.

De vier hoofdthema’s van deze kennisbank zijn:

 • het emancipatieproces en de maatschappelijke positie van diverse maatschappelijke groepen zoals lesbiennes, homo- en biseksuelen en transgenders (lhbt’s), vrouwen, etnische en religieuze minderheden, ouderen, en mensen met een beperking;
 • maatschappelijke vraagstukken die samenhangen met verschillende vormen van diversiteit zoals etnische diversiteit, genderdiversiteit, en seksuele diversiteit;
 • discriminatie en achterstelling op basis van onder meer afkomst of etniciteit, religie, seksuele gerichtheid, sekse, handicap of chronische ziekte, en leeftijd;
 • de aanpak en bestrijding van uitsluiting en achterstanden in de vorm van beleid of concrete praktijken;
 • thema’s die samenhangen met één van bovenstaande hoofdthema’s, zoals: pesten, intimidatie, verbaal geweld, burenruzies, huiselijk geweld, eerwraak, vrouwenhandel, vooroordelen, xenofobie, beeldvorming, segregatie, sociale cohesie, polarisatie en radicalisering.

De kennisbank biedt drie manieren om zelf op trefwoord te zoeken, eenvoudig, uitgebreid of met indexen. Via uitgebreid zoeken kunnen zoektermen en verschillende indexen gecombineerd worden en meteen op type publicatie verfijnd worden. 

Ook is het mogelijk op voorgeselecteerde onderwerp of thema’s te zoeken. Bij voorbeeld op onderwerp Vrouwen en onderwijs, of op het thema Pesten.

Per maand (update september 2021) wordt een update gegeven van nieuwe beschrijvingen.

 

Vind jouw informatie over openbaar bestuur in de PAIS index 

PAIS Index database (Public Affairs Information Service) heeft bibliografische gegevens van meer dan een half miljoen tijdschriftenartikelen, boeken, overheidsdocumenten, onderzoeksrapporten en meer. De databank wordt per kwartaal geüpdatet en meer dan 17.000 actuele records worden per jaar toegevoegd. Als er toegang is in een van onze databanken, word je doorgelinkt direct naar het fulltext document.

De onderwerpen die je in deze databank kunt vinden zijn: economie, onderwijs, energiebronnen en –beleid, (overheids-)bestuur, gezondheid, mensenrechten, internationale betrekkingen, arbeidsmarkt, politiek en sociale omstandigheden. Allemaal met overheidsbeleid als invalshoek. 

Lees hier hoe de houding van de burgers in Europa de laatste decennia is veranderd t.o.v. klimaatveranderingen.

Attenderingen/alerts:

Je kan op de hoogte gesteld worden over een bepaald onderwerp door een zoekopdracht op te slaan als alert.

Week 45 | 2021

DSM-5: compleet naslagwerk over psychische stoornissen

In DSM-5 online staat de volledige inhoud van het Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen (DSM-5®). Per domein worden de stoornissen met onder meer de bijbehorende classificatiecriteria, diagnostische kenmerken, risicofactoren en ICD-codes vermeld. DSM-5 online is een handig hulpmiddel om symptomen te duiden en om aan cliënten de goede vragen te stellen en is ook geschikt voor beginnende professionals en studenten.

Met een persoonlijk account kan de gebruiker gebruik maken van extra functionaliteiten, zoals het opslaan van favorieten, het maken van oefeningen en snel teruggaan naar recent bekeken stoornissen.

DSM-5 bevat ook interessante casussen zoals over een student die er niet helemaal bij is

 

Omgeving in de praktijk – een kennisbank met wet- en regelgeving voor duurzaamheid, kwaliteit en veiligheid in de bouw   

Omgeving in de Praktijk is een kennisbank met bouwregelgeving ontwikkeld door Cobouw. Naast wetgeving en jurisprudentie vanuit Omgevingswet, het Bouwbesluit en de Wet Kwaliteitsborging, bevat deze Kennisbank nieuws over en commentaar op de wetgeving. Omgeving in de Praktijk biedt bovendien artikelen, antwoorden op veel gestelde vragen, stappenplannen en video’s. De kennisbank is vooral interessant voor studenten en docenten van Bouwkunde en Ruimtelijke Ontwikkeling. Daarnaast is de Kennisbank relevant voor iedereen die geïnteresseerd in duurzame architectuur, klimaatverandering en duurzame energie. Ook de Bhv’ers kunnen in de Kennisbank relevante informatie vinden over veiligheid van gebouwen. Artikelen zijn geschreven in toegankelijke taal waardoor de informatie ook voor leken geschikt is.

In 2021 is de nieuwe Omgevingswet ingevoerd. Dit was ook een aanleiding om de oude databank te vernieuwen. Zo is bv. de vormgeving vernieuwd. De redactie heeft ook een overzichtelijker zoekstructuur ontwikkeld. De databank wordt samengesteld door een groep experts uit het werkveld die ook bereid zijn om de specifieke vragen van gebruikers te beantwoorden. 

De databank bestaat uit vijf thematische onderdelen:

Wet- en regelgeving
In dit onderdeel vind je een uitleg over de wet- en regelgeving rond het Bouwbesluit en de aankomende Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging. Hier komen de volgende thema’s aan bod: Omgevingswet, Omgevingsbesluit, Besluit kwaliteit leefomgeving, Besluit activiteiten leefomgeving, Besluit bouwwerken leefomgeving, Bouwbesluit 2012, Vergunningvrij bouwen en Wet kwaliteitsborging. 

Wil je weten wat de Omgevingswet is en hoe het werkt in de praktijk, dan kan je deze korte videobekijken.

Bouwkwaliteit
Hier vind je informatie over onderwerpen die te maken hebben met de kwaliteitseisen en innovaties op het gebied van productkwaliteit. Onder andere kan je hier artikelen lezen over nieuwe bouwproducten met verwijzing naar bijhorende octrooien. Artikelen die je hier kunt vinden behandelen vaak actuele thema’s. Zo kan je bv. lezen over het voorkomen van verspreiden van coronavirus in gebouwen.

Duurzaamheid
Ben je op zoek naar informatie over circulair bouwen, energietransitie, milieuprestaties of klimaatadaptatie, dan kun je hierover lezen in het onderdeel Duurzaamheid. Met deze informatie blijf je op de hoogte van klimaat en milieuproblemen in Nederland en wat gedaan wordt aan het oplossen van deze problemen met oog op de toekomst. In een van de laatste artikelen wordt toegelicht hoe Den Haag ervoor wil zorgen dat er in de stad meer natuurinclusief gebouwd wordt. 

Veiligheid
In dit onderdeel verzamelt de redactie van de Kennisbank regelgeving betreffende veiligheid op de bouwplaats. Het is verdeeld in drie onderwerpen: Brandveiligheid, Bouw & Sloopveiligheid en Constructieve veiligheid. Dit onderdeel is relevant voor elke bouwkundige, maar sommige onderwerpen kunnen ook interessant zijn voor Bhv’ers.  Zo kun je bv. lezen over het Stappenplan Brandveiligheid voor kantoorruimtes

Toegankelijkheid
Dit onderdeel gaat over de inrichting van de fysieke leefomgeving en bevat richtlijnen voor toegankelijke buitenruimten, gebouwen en woningen. Hier kun je lezen over de Kernbegrippen van toegankelijkheid en over de Toegankelijkheid van objecten, routes en ruimten. Je kunt o.a. leren welke karakteristieken een lift moet hebben om te kunnen voldoen aan de eisen betreffende gezondheid en veiligheid.

Week 44 | 2021

Google Scholar en full text tools

Google Scholar is een zoekmachine voor wetenschappelijke artikelen. Er wordt gezocht in de volledige tekst van de meeste online peer review-tijdschriften van de grootste wetenschappelijke uitgevers van Europa en Noord-Amerika. Ook zijn wetenschappelijke boeken en niet-peer reviewed tijdschriften opgenomen. Gebruik Geavanceerd zoeken (menu linksboven) om te zoeken in de velden auteur, titel en publicatie, en om zoekresultaten te beperken op datum. Zie verder deze LibGuide en de helptekst van Google Scholar.

Maar het opsporen van relevante informatie betekent nog niet dat je toegang tot de inhoud krijgt. Daarom adviseren we de browsertools Lean Library, LibKey Nomad en EndNote Click te installeren. Onze linkresolver Find it @ H/Library linkt naar fulltext content in betaalde databanken waar de bibliotheek een licentie voor heeft. Dit wordt door Lean Library en LibKey automatisch in Google Scholar ingesteld. De tools geven ook toegang tot veel Open Access content. Ook zie je in Google Scholar “subscribe to TOC” om email alerts ontvangen als er nieuwe artikelen verschijnen in de ejournals die je selecteert. En je kunt bij artikelen een indicatie zien of deze door andere worden ondersteund dan wel tegengesproken door integratie met scite.ai. Wil je dit niet? Via Advanced Settings in Lean Library kun je je voorkeuren aanpassen. 

Zo is via Google Scholar en de fulltext tools het volgende artikel te vinden. Daarin geven de auteurs aan dat Google Scholar vergeleken met andere grote citatie-databases duidelijk de grootste dekking biedt. Maar vergeleken met o.a. Web of Science zijn de zoek- en filtermogelijkheden beperkt en is de metadatering van mindere kwaliteit.

Martín-Martín, A., Thelwall, M., Orduna-Malea, E. et al. Google Scholar, Microsoft Academic, Scopus, Dimensions, Web of Science, and OpenCitations’ COCI: a multidisciplinary comparison of coverage via citations. Scientometrics 126, 871–906 (2021). https://ezproxy.hhs.nl/login?url=https://doi.org/10.1007/s11192-020-03690-4

Week 41 | 2021

Linguistics Database: Alles over fonetiek, fonologie, morfologie, syntaxis en semantiek

De Linguistics Database bevat full-text tijdschriften en andere bronnen met betrekking tot de linguistiek, waaronder veel titels die zijn geïndexeerd in Linguistics and Language Behavior Abstracts(LLBA). De database behandelt alle aspecten van de studie van taal, inclusief fonetiek, fonologie, morfologie, syntaxis en semantiek. Deze databank is onderdeel van de ‘Linguistics Collection’ van ProQuest, die weer onderdeel is van de ‘Library and Information Science Collection’, met databanken over sociologie, politiek, criminologie, bibliotheek- en informatiekunde, educatie en taalkunde. Via de optie ‘Change databases’ zijn ProQuest databanken te combineren of uit te sluiten.

Heb je belangstelling voor de Griekse taal en dialecten in het Oude Griekenland, dan is dit een interessant proefschrift. Of misschien vind je het interessant om te weten waarom er zo weinig Franse plaatsnamen in Engeland zijn? Lees dan eens dit artikel.

Week 40 | 2021

DOAJ : meer dan 16.500 peer reviewed Open Access tijdschriften

In de databank DOAJ (Directory of Open Access Journals) vind je zowel peer reviewed tijdschriften om Open access te publiceren, als wetenschappelijke Open Access artikelen over een bepaald  onderwerp. DOAJ dekt bijna alle onderwerpen en bevat publicaties van uitgevers uit de hele wereld. DOAJ bevat ruim 1,8 miljoen artikelen uit meer dan 10.000 tijdschriften. Daarvan kunnen er meer dan 6,000 op artikelniveau worden doorzocht.

Wat heel handig is als je zelf Open Acces wil publiceren, is dat je kan filteren op CC-licentie, uitgever en, type peer-review. Daarnaast kan je ook tijdschriften met ‘verwerkingskosten’ eruit filteren.

Zo kan je een lijst samenstellen met onderwijstijdschriften van Taylor & Francis waarvoor je niet hoeft te betalen, die aan double blind peer review voldoen en met de licentie “delen met naamsvermelding” (CC-BY). Zie hier het resultaat van deze zoekactie. 

 

ISSO Open : Databank van de installatiebranche

ISSO-Kennisbank is ISSO Open geworden. In deze databank vind je alle kennis voor de professional in de Bouw en Installatietechniek en deze informatie is overal toegankelijk.

Om optimaal gebruik te kunnen maken van ISSO Open moet ingelogd worden met Kennis-ID. Zonder inloggen is het niet mogelijk de rapporten fulltekst te openen.

Zoeken op producten
Via zoeken op producten is het mogelijk alle beschikbare ISSO-publicaties of SBR-publicaties op te vragen. Vergeet niet om in te loggen met je Kennis-ID om de rapporten te openen.

Zoeken op trefwoord of categorie
Voor bv. meer informatie over het ventileren van schoolgebouwen i.v.m. Covid kan gezocht worden op trefwoord COVID-19. Je kunt nog verder verfijnen op (sub)categorie, bijvoorbeeld Werktuigkundige installaties of op publicatietype, zoals ISSO-publicatie. Open één van de resultaten en zoek binnen de publicatie verder of open de inhoudsopgave om naar het betreffende onderdeel te gaan.

Vergeet wederom niet om in te loggen met je Kennis-ID om de rapporten te kunnen openen.

Persoonlijk profiel
Via je persoonlijke profiel (na inloggen met Kennis-ID) is alle kennis 24/7 beschikbaar, compleet en actueel. Beheer hier je favorieten of meest gebruikte rapporten om deze de volgende keer meteen te kunnen openen. Tevens kun je hier zien welke rapporten je bekeken hebt de laatste keren dat je bent ingelogd. Ook is het mogelijk om je te abonneren op nieuwsbrieven over diverse vakgebieden. Per mail word je dan geattendeerd als op dat vakgebied nieuws te melden is.

Week 39 | 2021

Education Database: vooraanstaande databank over onderwijsonderzoek

Education Database ondersteunt de studie en toepassing van onderwijs op alle niveaus, met inbegrip van voorschools onderwijs, basis-, secundair en hoger onderwijs. De databank bevat duizenden fulltext tijdschriften, proefschriften en andere relevante bronnen. Tevens abstracts en indexering van meer dan 1090 onderwijstijdschriften, waarvan 800 fulltext. De databank is net als ERIC onderdeel van de “Education Collection”, dat weer onderdeel is van de “Social Science Premium Collection” van ProQuest, met databanken over sociologie, politiek, criminologie, bibliotheek- en informatiekunde, educatie en taalkunde. Via de optie “Change databases” zijn ProQuest databanken te combineren of uit te sluiten. 

Wil je meer weten over het digitaal monitoren van studenten? Zoek dan met de term ‘E-coaching” in de Education Database.

 

Bookboon : gratis e-(studie)boeken

Bookboon biedt hoogwaardige online leermiddelen. Bookboon voorziet studenten van gratis e-studieboeken die zijn geschreven door docenten aan ’s werelds beste universiteiten, met onderwerpen als techniek en ICT tot economie en bedrijfskunde. Op zakelijk gebied bieden ze voor de professionals toegang tot business e-books, soft skills en persoonlijke ontwikkeling. Voor zakelijk gebruik kan een maandabonnement worden afgesloten. 

Voor gratis toegang tot de e-studieboeken moet je eerst een gratis account aanmaken.

De collecties worden voortdurend bijgewerkt en uitgebreid. Momenteel bevat de collectie meer dan 1000 gratis studieboeken en meer dan 1700 business e-books.

Met de toename van het hybride werken en/of studeren, is het soms zoeken naar een nieuw evenwicht. Wil je een betere werk-privé balans? Neem dan een kijkje in deze collectie

Of wil je meer weten over VerandermanagementDigitalisering & ITAccountancy en Financieel management? Bookboon biedt het allemaal, en meer.

Week 38 | 2021

GreenFILE: multidisciplinaire databank voor onderzoek naar klimaatverandering                                                                                              

De databank GreenFILE geeft toegang tot wetenschappelijke bronnen, overheidsrapporten en populaire publicaties over hoe individuen, bedrijven en overheden het milieu beïnvloeden en wat gedaan moet worden om negatieve effecten te neutraliseren. GreenFILE bevat indexen en abstracts van meer dan 1,1 miljoen items, waarvan een klein deel (15.000 publicaties)  in full-tekst beschikbaar is. Het tijdbereik van de publicaties is vanaf 1913 tot heden. De meeste publicaties gaan over mondiale klimaatverandering en wat moet gedaan worden om de fatale gevolgen daarvan te beperken. Zo kun je er veel publicaties vinden over  groen bouwen, vervuiling, duurzame landbouw, hernieuwbare energie en recycling. De databank is dus relevant voor onderzoekers geïnteresseerd bijvoorbeeld in de invloed van klimaatverandering op biodiversiteit of dagelijks leven in steden. Daarnaast heeft de databank een multidisciplinair karakter: het maakt een verbinding tussen de problematiek van het milieu en verschillende vakgebieden zoals onderwijs, recht, gezondheid, technologie en sociale wetenschappen. 

Wil je meer weten over in Nederland zeer relevante probleem van de invloed van de klimaatverandering  op zeespiegel? Zoek naar desbetreffende publicaties met de trefwoorden ‘climate change’ en “sea level’.

 Studenten van Ruimtelijke Ontwikkeling kunnen interessante artikelen vinden over de relatie tussen klimaatverandering en biodiversiteit in stedelijke omgeving met de combinatie van de trefwoorden ‘climate change’, ‘cities OR urban’ en ‘biodiversity’.  

De stedenbevolking wereldwijd lijdt het meest onder de gevolgen van hittegolven. Met de trefwoorden ‘cities OR urban’  en ‘heat waves’ vind je relevante informatie over deze thematiek. Dit is een voorbeeld hoe deze databank ook de belangstelling van sociale wetenschappers zou moeten wekken. 

 

Marketing Intelligence : Onafhankelijke vakkennisbank voor de marketingprofessional                                                                                              

De databank Marketing Intelligence kan je inzetten bij het (aan)leren van marketing-skills en het opzetten van een marketingstrategie. Je kunt eenvoudig zoeken met eigen zoektermen en er is gekozen voor een thematische aanpak van onderwerpen. In Marketing Intelligence vind je over belangrijke marketingvraagstukken onderzoeken, tips en oplossingen, stappenplannen, praktijkcases, checklisten, maar ook rekenmodellen en voorbeeldbriefingen. 

Ben je bijvoorbeeld op zoek naar de relatie tussen een stevige crisis en communicatie of reputatie, dan vind je daarover in de databank o.a. een artikel met de tien regels voor toekomstbestendige communicatie in de coronacrisis en hoeveel moeite het kabinet had om die basale regels aan te houden, onderzoek dat verklaart waarom een crisis de merkreputatie niet altijd schaadt en tien adviezen voor crisiscommunicatie

De onderwerpen van Marketing Intelligence beslaan het hele marketing- en communicatiegebied, van neuro- tot contentmarketing, van merkenbeleid tot conversie en accountability, van huisstijl tot data analytics, juridische vraagstukken, arbeidsmarktcommunicatie en persoonlijke vaardigheden. De databank bevat ook cases en video’s die door docenten kunnen ingezet worden in het onderwijs (bijvoorbeeld bij blended learning). Maak een gratis account aan om content voor later te bewaren en de mogelijkheid deze content te voorzien van persoonlijke notities.

Week 37 | 2021

Linguistics & Language Behavior Abstracts (LLBA)

In de ProQuest databank Linguistics & Language Behavior Abstracts (LLBA) vind je abstracts en indexes van internationale literatuur in de taalkunde en aanverwante disciplines in de taalwetenschappen.

De database omvat alle aspecten van taalstudie, waaronder fonetica, fonologie, morfologie, syntaxis en semantiek. Er wordt veel aandacht besteed aan verschillende gebieden van de taalkunde, waaronder beschrijvende, historische, vergelijkende, theoretische en geografische taalkunde. De database biedt samenvattingen van tijdschriftartikelen en citaties voor boekrecensies uit meer dan 1.500 tijdschriftpublicaties, en ook samenvattingen van boeken, hoofdstukken uit boeken en proefschriften. 

Deze database is geïndexeerd met een thesaurus van 3.700 termen. De thesaurus is online beschikbaar. LLBA is onderdeel van de ‘Linguistics Collection’, die weer onderdeel is van de ‘Library and Information Science Collection’ van ProQuest, met databanken over sociologie, politiek, criminologie, bibliotheek- en informatiekunde, educatie en taalkunde. Via de optie ‘Change databases’ zijn ProQuest databanken te combineren of uit te sluiten.

Een voorbeeld van een zoekopdracht: Zoek je bv. een recent artikel over studeren in een vreemde taal in Nederland, en studieprestaties en ervaringen, dan vind je hier een interessant artikel.

 

SpringerLink

SpringerLink is een zeer omvangrijke multidisciplinaire databank van de gerenommeerde academische uitgever Springer. Via dit platform zijn meer dan 5 miljoen wetenschappelijke artikelen (vanaf 1997) full-text beschikbaar evenals referentiewerken en protocollen. De databank bevat momenteel meer dan 54.000 volledige e-books (vanaf 2017), onder meer handboeken en encyclopedieën. Deze zijn peer reviewed en zonder beperking van het aantal gelijktijdige gebruikers te bekijken, downloaden en printen. Ook is Nederlandse content van uitgeverij BSL op het gebied van gezondheidszorg en hulpverlening opgenomen. Zie ook de databanken Springer Protocols (vanaf 1980) en SpringerMaterialsHandleiding

Trefwoorden: Aardwetenschappen, Bedrijfskunde, Biologie, Economie, Energie, Farmacie, Filosofie, Geneeskunde, Geografie, Informatica, Internationale betrekkingen, Levenswetenschappen, Management, Materiaalwetenschappen, Milieu, Natuurkunde, Onderwijs, Politieke wetenschappen, Psychologie, Recht, Scheikunde, Sociale wetenschappen, Statistiek, Tandheelkunde, Techniek, Volksgezondheid, Wiskunde

Zo is de World Sustainability Series (2015 – 2021) opgenomen in SpringerLink. Via de huidige licentie is er toegang tot 26 van de 36 e-book titels, zoals Universities as Living Labs for Sustainable Development (2020).

Week 28 | 2021

Oorlog om talent in Amerikaanse horeca. Ontdek via Regional Business News wat er speelt

Via de databank Regional Bussiness News kan je zoeken in regionale zakelijke tijdschriften, dagbladen en kranten van de Verenigde Staten en Canada uit zowel stedelijke als landelijke gebieden. Ontdek in bronnen als de Journal of BusinessThe Washington Post en de Crain’s Chicago Business wat er op dit moment speelt in de Amerikaanse horeca. Wellicht kan het inspiratie bieden voor eigen studie en onderzoek. De coronatijd met zijn verplichte sluitingen heeft de Amerikaanse horeca namelijk danig op zijn kop gezet. 

Volgens statistieken van het Amerikaanse arbeidsbureau is de werkgelegenheid in de vrijetijds- en horecasector in bijvoorbeeld Illinois gedaald met meer dan 50%. De horeca mag nu weer open maar kamt met een groot personeelstekort. Medewerkers zijn ondertussen hun heil ergens anders gaan zoeken en komen niet meer terug, vooral omdat ze onderbetaald werden voor de coronatijd. Om weer op oude krachten te komen wat betreft personeelsbezetting, verhogen restaurants daarom nu de lonen, bieden ze meer voordelen of bonussen aan en worden ze creatief bij het zoeken naar talent. Zo zijn er horeca-eigenaren die elke bestaande werknemer die een vriend, familielid of zelfs een voormalige werknemer zo ver krijgt om te solliciteren, een hoge bonus geven als de sollicitant wordt aangenomen en ten minste 30 dagen blijft. Nu dat restauranteigenaren de druk van het tekort aan werknemers voelen, kan de tijd rijp zijn voor een noodzakelijke verandering in de branche. Het zet bedrijfseigenaren aan het denken over hun cultuur en hoe ze hun werknemers kunnen behouden door ze goed te behandelen. 

Week 27 | 2021

HeinOnline International Core – van wetenschappelijke artikelen tot cases en wetgeving

Via HeinOnline International Core, krijg je toegang tot meer dan 2.700 rechtsgerelateerde tijdschriften, meer dan duizend rechten publicaties en grondwetten van alle landen, de meest complete databank op het gebied van traktaten, VN-documenten, jurisprudentie en een schat aan informatie over internationaal recht. En meer!

Na registratie, kan je bookmarks en TOC-alerts instellen, en zoekacties bewaren in MyHein.

Wil je meer komen te weten over het onderwerp mensenrechten voor LGBT*-personen en internationale relatiesHier vind je een aantal recente artikelen.

 

Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht (NDFR) : online fiscaal naslagwerk

In deze "fiscale encyclopedie" zijn full-tekst beschikbaar:

 • de belastingwetgeving met commentaar en verwijzingen naar jurisprudentie en literatuur
 • de fiscale tijdschriften van Sdu, zoals 'Forfaitair', 'Maandblad Belasting Beschouwingen' en 'Tijdschrift Formeel Belastingrecht'
 • de boekseries, zoals de 'Fiscaal Wetenschappelijke Reeks', 'Fiscale Praktijkreeks' en de 'Wegwijsserie'.

Per belastingwet artikelsgewijs toegang tot de huidige en historische wetteksten, parlementaire geschiedenis, beleidsbesluiten, jurisprudentie, literatuur en diepgaande commentaren. Om de actualiteit te bewaken wordt elk commentaar in NDFR vijfmaal per jaar integraal bijgewerkt.

Meer info? Kijk op: Demo Vinden in NDFR of ga direct naar NDFR.

Gebruik bij voorkeur de browser FireFox of Chrome.

Week 26 | 2021

NEN Connect – databank met Nederlandse en internationale normen zoals aanvaard in Nederland

NEN Connect is een databank met alle Nederlandse (NEN), Europese (EN) en internationale (ISO, IEC) normen (standaarden), zoals aanvaard in Nederland. Zo biedt NEN Connect een collectie van meer dan 34.000 standaarden. Deze collectie is vastgesteld door het Nederlandse Normalisatie Instituut (NNI), dat is opgericht in 1916. De databank is vooral relevant voor alle technische opleidingen. Daarnaast is de NEN collectie ook van toepassing op vakgebieden zoals voeding en informatica. Normen waarnaar verwezen wordt in wet- of regelgeving krijgen hiervan in NEN Connect een melding. Deze melding vind je op de normdetailpagina.

Normen
Normen betekenen dat er afspraken zijn gemaakt over de kwaliteit, duurzaamheid, veiligheid of betrouwbaarheid waaraan producten, gebouwen, methodes of diensten moeten voldoen. Zo wordt bijvoorbeeld veiligheid van speelgoed en duurzaamheid van gebouwinstallaties gegarandeerd. Kortom, normen zijn van toepassing op alle gebieden en aspecten van het dagelijks leven. De afspraken worden gemaakt door alle stakeholders (bedrijven, universiteiten, overheidsinstanties) die er belang bij hebben om de eisen en voorwaarden vast te stellen en een gemeenschappelijke taal te creëren. NEN legt het uit in dit promo filmpje.   

Voorbeelden
Afspraken over standaarden worden gemaakt als antwoord op actuele behoeftes van verschillende stakeholders of de gehele samenleving.  Bijvoorbeeld, in januari 2020 is een norm gepubliceerd voor mondkapjes voor publiek gebruik. Actuele standaarden voor de handschoenen met beschermend effect voor voetbal keepers zijn geldig vanaf 2011. Een bouwkundige die interesse heeft in duurzaam bouwen kan mogelijk behoefte hebben om de normen te leren kennen voor de zonne-energiesystemen en hoe deze geïntegreerd moeten worden in daken en gevels. Studenten van voedingstechnologie kunnen de richtlijnen willen uitzoeken voor opslag en transport van groene en onbewerkte koffie.

Zoeken
In de NEN databank kun je zoeken met het nummer of titel van een norm of met een trefwoord. Twee manieren van zoeken zijn mogelijk. Het zoeksysteem werkt zoals Google waar de zoekterm wordt ingevuld in een zoekveld. De gekozen zoekterm wordt gezocht in titels, samenvattingen en in volledige teksten van normen. Om je zoekopdracht specifieker te maken kun je booleaanse operatoren (AND, OR, NOT) gebruiken.  De optie “exact zoeken” kies je wanneer je specifiek zoekt naar documentnummer, ICS-code, norm- of technische commissie.

Verfijnen
Wanneer je een standaard zoekactie uitvoert in NEN Connect, krijg je een groot aantal zoekresultaten. Om de juiste norm te vinden zal je de resultaten moeten verfijnen. De databank laat je filteren op collecties, beschikbaarheid, type documenten, status en herkomst. Als een norm in je zoekresultaten ontbreekt, kan dit betekenen dat die ingetrokken is. Om ingetrokken normen te zien vink je de optie “Ingetrokken” aan.

Op de hoogte blijven
Wil je op de hoogte blijven van de recente verwijzingen in de normen, dan kun je die hier op de pagina Recent gewijzigd blijven volgen.

Communicatie Intelligence : vakkennisbank voor communicatieprofessionals

Communicatie Intelligence is een vakkennisbank voor communicatieprofessionals. De databank bevat cases en informatie vanuit de communicatiepraktijk, maar ook (wetenschappelijke) artikelen en cijfers. De onderwerpen beslaan het gehele communicatiegebied: van interne communicatie tot contentmarketing, van merkenbeleid tot accountability en huisstijl. Ook vaardigheden en persoonlijke effectiviteit zijn vertegenwoordigd.

Communicatie Intelligence bevat meer dan 2500 checklists, cases en artikelen op het gebied van communicatie. De databank bevat naast cases en informatie vanuit de communicatiepraktijk, tevens modellen, stappenplannen en voorbeeldbriefings. 

Wil je weten waarom mensen zich gedragen als kuddedieren en hoe daar in communicatie gebruik van kan worden gemaakt? In een whitepaper over Kuddegedrag lees je hier meer over. 

Of misschien vind je het leuk om te lezen wat de do’s en don’ts zijn bij het maken van een goede casevideo. Kijk dan eens hier Do's en don'ts van een goede casevideo's

Week 25 | 2021

Taylor & Francis Online: vrouwelijk leiderschap

Gelijke participatie en leiderschap van vrouwen in het politieke en openbare leven zijn essentieel om de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling tegen 2030 te bereiken. Uit data blijkt echter dat vrouwen wereldwijd ondervertegenwoordigd zijn op alle besluitvormingsniveaus en dat het bereiken van gendergelijkheid in het politieke leven nog ver weg is. Niet alleen in de publieke sector maar ook in het bedrijfsleven blijkt er geen verbetering te zitten in het aandeel van vrouwen in managementfuncties. 

Uit diverse artikelen die je kan raadplegen via de databank Taylor & Francis Online blijkt dat statistische significantie van vrouwelijk leiderschap en gendervertegenwoordiging in het personeelsbestand doorgaans een positief effect hebben op de prestaties van publieke organisatiesen bedrijven. Maar ook dat empirische bevindingen over het verband tussen genderdiversiteit en prestaties inconsistent zijn. En dat het type bedrijfstak een matigend effect heeft op de relatie tussen genderdiversiteit en prestaties. 

Wel wordt er onderzoek gedaan naar gender en bedrijfsprestaties in specifieke bedrijfstakken zoals familiebedrijven of micro-ondernemingen

Het Business, Management & Economics pakket van Taylor & Francis Online waartoe bovenstaande artikelen behoren bevat meer dan 120 e-journals die zich richten op onderwerpen als accounting, bedrijfsgeschiedenis, economie, financiën, human resources, marketing en public management. Onder andere de e-journals Journal of AdvertisingEconomic Systems Research en Review of Social Economy zitten in dit pakket. De databank bevat ook allerlei handigheidjes die je kunt inzetten bij je zoektocht naar relevante publicaties. Gebruik de 'People also read', 'Recommended articles' en 'Cited by' aan de rechterkant van een artikelpagina om populaire, aanbevolen en citerende artikelen te vinden. Zo vind je eenvoudig artikelen over hetzelfde thema. En wanneer je tekst selecteert op een artikelpagina, krijg je automatisch een handige vertaal- en woordenboekoptie. Dit helpt bij het correct interpreteren van het artikel.

Dieetbehandlingsrichtlijnen: Onmisbare bron over diëtetiek!  

De databank Dieetbehandelingsrichtlijnen is primair bedoeld als ondersteuning van het werk van de diëtist. 

De richtlijnen beschrijven de standaardprocessen die diëtisten dienen te doorlopen bij iedere dieetbehandeling. De redactie hanteert bij de totstandkoming van de richtlijnen zo veel mogelijk het principe van evidence based handelen en sluit aan bij de criteria die door het CBO (Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg) zijn ontwikkeld. Deze richtlijnen bevatten ook dieetbehandelplannen voor specifiek doelgroepen zoals WedstrijdsportersOuderen of Drugsgebruikers

Week 24 | 2021

Vakbase en Facto.nl

Vakbase is een portal van uitgever Vakmedianet en vooral van belang voor de toegang tot e-journals en een aantal online publicaties op het gebied van HRM, Medezeggenschap, Arbeidsomstandigheden, Facility, Managementondersteuning en Bouw & Installatie. Onze licentie biedt geen toegang tot de E-pubs. Klik op een bron om de inhoudsopgave te bekijken en toegang te krijgen tot de volledige tekst. Of gebruik de zoekfunctie om Vakbase integraal te doorzoeken. De afleveringen van ejournals in Vakbase zijn off-campus wel te downloaden, maar de viewer werkt helaas niet goed. De bibliotheek heeft alle ejournals ook opgenomen in de E-Publication Finder (de opvolger van de A-Z lijst van ejournals).

In het databankenoverzicht is nu ook Facto.nl opgenomen, de site behorende bij Facto magazine dat ook in Vakbase te vinden is. Via Facto.nl is het magazine wel goed te lezen. Op HHs computers werkt Edge hiervoor het beste. 

 

Attenderingen/alerts instellen voor juridische databanken

In plaats van zelf telkens te gaan zoeken, kan je je ook laten attenderen op nieuw inhoud in een databank.  Dit is handig om op de hoogte te blijven m.b.t. een bepaald onderwerp. De werkwijze in de meeste databanken is als volgt:

 1. Je maakt een (gratis) persoonlijk account aan.
 2. Je kiest een tijdschrift of dossier waarvan je op de hoogte gebracht wil worden bij het verschijnen van nieuwe nummers of aanvullingen. Of je maakt een zoekopdracht (bijvoorbeeld “hoger onderwijs”).
 3. Je kiest een frequentie en levering (e-mail of RSS-feed) van je alert en slaat deze instellingen op.

Hieronder hebben we een overzicht gemaakt over een enkele Nederlandse databanken/bronnen waar het mogelijk is om attenderingen in te stellen.

Nederlandse juridische databanken

   
Legal Intelligence
NB! Legal Intelligence is een zoekschil die de volgende bronnen doorzoekt: Ars Aequi, Boom Juridisch, Defence for Children, deLex, Navigator, NFDR, OpMaat en Rechtspraak.nl. Een alert instellen in zowel LI als in één van deze bronnen, is niet nodig.
In Legal Intelligence word je automatisch ingelogd met je persoonlijke account via de hogeschoolbibliotheek, dus je hoef geen account te maken.
Legal Intelligence biedt je de mogelijkheid een alert in te stellen voor:
-          - nieuwe zoekresultaten -> na het uitvoeren van een zoekopdracht klik op de knop ‘Attendering’ (bel-icoon).  
-          - nieuwe edities van publicaties -> ga naar de overzicht van bronnen (boek-icoontje). Nu kan je per bron een attendering instellen door op de bel-icoon te klikken. 
-          - een dossier -> Klik op de dossiers (mapjes links bovenin), klik het dossier van je keuze aan en klik rechtsboven op ‘Attendering’. Als er geen belletje staat, dan kan er ook geen alert ingesteld worden. 
Raadpleeg voor meer opties de website tours onder het  ‘i’-tje rechts bovenin. 
 
Kluwer Navigator
NB! Kluwer Navigator is een bron in LI. Een alert instellen in beide LI en Navigator is niet nodig.
Navigator biedt je de mogelijkheid om alerts in te stellen op:
-          Nieuwe edities van bijvoorbeeld tijdschriften -> via Uitgaven, kan je kiezen voor Sortering: op e-mail-alerts. Dan zie je alle uitgaven waarvoor alerts ingesteld kunnen worden. Door op de bel te klikken achter de titel, stel je een nieuw alert in.  
Opmaat (SDU)
Wanneer je OpMaat opent via de hogeschoolbibliotheek, ben je automatisch ingelogd met de instellingsaccount. Maar om attenderingen te ontvangen, moet er eerst een persoonlijk account voor je aangemaakt worden. Neem hiervoor contact op met Maria Blix (m.e.blix@hhs.nl) of Francesco Izzo (f.a.a.izzo@hhs.nl).
Als een account eenmaal aangemaakt is en je ingelogd bent in OpMaat met je persoonlijke account, kan je attenderingen instellen. OpMaat biedt je de mogelijkheid om alerts in te stellen voor nieuwe zoekresultaten (na het uitvoeren van een zoekopdracht). Na een zoekopdracht zie je een bel-icoon verschijnen aan de rechterkant van de zoekbalk. Dit is om alerts in te stellen. 
Opmaat biedt geen mogelijkheid voor alerts op nieuwe edities van tijdschriften. 

 

Openbare bronnen

Rechtspraak.nl

NB! Rechtspraak.nl is een bron in LI. Een alert instellen in zowel LI en Rechtspraak.nl is niet nodig.

Rechtspraak.nl biedt een reeks RSS-feeds aan:  Landelijke actualiteiten, Uitspraken per rechtsgebied, van rechtbanken, van appelcolleges, van de Raad voor de Rechtspraak, van de Hoge Raad der Nederlanden en van The Netherlands Commercial Court. 

Eur-Lex

In EUR-Lex kan je een gratis account aanmaken -> Mijn EUR-Lex.

EUR-Lex biedt je de mogelijkheid om alerts in te stellen voor:

-          nieuwe zoekresultaten (na een uitgevoerde zoekopdracht)

-          gepersonaliseerde RSS-feeds

Als je geen persoonlijk account wil maken, kan je kiezen voor algemene RSS-feeds.

Week 23 | 2021

Vind meer via Worldcat.org dan via Google

Met Google Scholar vind je niet altijd alle gedrukte boeken (verwijzingen), maar wel met Worldcat.org. Je vindt niet alleen de exacte gegevens, maar ook nabije bibliotheken (wereldwijd) die het boek in bezit hebben.

Deze wereldwijde catalogus is handig als je op stage bent of tijdens het afstuderen. Naast gedrukte titels vind je er ook artikelen en e-bookverwijzingen. Ook kun je deze titels makkelijk exporteren naar een literatuurmanagement softwaretool zoals RefWorks.

Dus nogmaals: vind je materialen niet via Google Scholar? Gebruik Worldcat.org

Week 22 | 2021

Databank SDGO ondersteunt duurzame ontwikkeling

De databank Sustainable Development Goals Online van uitgeverij Taylor & Francis is een interdisciplinaire digitale collectie rondom de 17 SDG's, het programma voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties om een einde te maken aan armoede, ongelijkheid en onrechtvaardigheid te bestrijden en de planeet te beschermen.

De inhoud bestaat uit een groot aantal zorgvuldig geselecteerde hoofdstukken uit e-books, tijdschriftartikelen en vele presentaties, video's, case studies, lesgidsen en lesplannen. Jaarlijks in april en september wordt er nieuwe content toegevoegd. De collectie is tot stand gekomen in samenwerking met de Verenigde Naties en wordt geleid door een internationale adviesraad van academici, praktijkmensen, beleidsmakers en functionarissen in de tertiaire sector, de overheid en NGO's. Zie ook deze introductie, de flyer en de content list.

Eind april is er weer nieuwe content bijgekomen, zoals het hoofdstuk "Human rights education" in het vorig jaar verschenen boek "International Law on the Aims of Education".

 

OAPEN: Wetenschappelijke Open Access e-books

Open Access Publishing in European Networks (OAPEN) biedt via het Online Library and Publication Platform toegang tot meer dan 4200 wetenschappelijke peer reviewed Open Access e-books op velerlei onderzoeksgebieden, maar vooral op het gebied van de Geesteswetenschappen en Sociale Wetenschappen.

Doel van OAPEN is een ‘branded’ collectie van open access peer-reviewed titels op te bouwen, de zichtbaarheid en vindbaarheid van hoogwaardige publicaties te vergroten, en het bevorderen van het publiceren van boeken met open access. Momenteel stellen 273 uitgevers OA e-books beschikbaar, waaronder Springer Nature en Oxford University Press.
Meer weten over bijvoorbeeld het klimaatOAPEN biedt toegang tot peer-reviewed, wetenschappelijke e-books, die full-tekst beschikbaar zijn.

Week 21 | 2021

Communication & Mass Media Complete : Meest uitgebreide communicatie- en mediadatabank 

Communication & Mass Media Complete (CMMC) is een zeer uitgebreide en kwaliteitsvolle Engelstalige databank op het gebied van communicatie en massamedia. CMMC bevat de inhoud van CommSearch en Mass Media Articles Index, samen met tal van andere tijdschriften op het gebied van communicatie, massamedia en andere nauw verwante studiegebieden.

CMMC biedt cover-to-cover ("core") indexering en samenvattingen van meer dan 390 tijdschriften, en geselecteerde ("prioriteit") dekking voor nog eens 200 tijdschriften, dus voor een gecombineerde dekking van zo’n 600 titels. Verder bevat deze database fulltext artikelen van meer dan 285 tijdschriften.

CMMC bevat een geavanceerde communicatiethesaurus en uitgebreide naslaginformatie (d.w.z. doorzoekbare geciteerde referenties voor door vakgenoten beoordeelde tijdschriften die als "core" worden gedekt). Bovendien beschikt CMMC over meer dan 3.000 auteursprofielen, die biografische gegevens en bibliografische informatie bieden en de meest productieve, meest geciteerde en meest gezochte auteurs in de database beslaan.

Zoek je bv. een artikel over de impact van de coronacrisis op de marketingcommunicatie gericht op het toerisme? Dan is dit misschien een interessant artikel: Impact of the corona crisis on marketing communication focused on tourism.

 

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) nu zonder inlog toegankelijk!

Het NTvG is vanaf 1986 toegankelijk zonder inlog en embargo. Dit tijdschrift is een belangrijke bron voor de verspreiding van medische kennis in Nederland. Het NTvG volgt de meest recente ontwikkelingen in de medische wetenschap op de voet. Naast Nederlands onderzoek worden er ook artikelen uit de internationale literatuur besproken. Er wordt naar gestreefd om artikelen te publiceren die voor meer dan één vakgebied interessant zijn. Het tijdschrift is gericht op de praktijk, wat tot uiting komt in de klinische lessen en de bijzondere casuïstiek.

Op onderstaande link staan onderzoekartikelen over obesitas die de afgelopen 10 jaar zijn verschenen: 

Obesitas

Week 17 | 2021

CROW – kennisbank over openbare ruimte

CROW Online Kennisbank is de kennisbank van de Nederlandse stichting die zich opstelt als kennisinstituut voor infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer, en werk en veiligheid. Daarnaast houdt zich CROW bezig met contracteren en aanbesteden.

In samenwerking met partners in het vakgebied en het werkveld stelt CROW aanbevelingen en richtlijnen op betreffende vormgeving, maatvoering en verkeersinfrastructuur. Deze richtlijnen hebben geen wettelijke status, maar kunnen dienen als advies voor deskundigen in ruimtelijke ontwikkeling, civiele techniek en bouwkundigen. 

Zoeken en vinden
In CROW Online Kennisbank kun je op twee manieren zoeken. Met de alfabetische lijst van 43 modules en 300 producten krijg je een duidelijk overzicht van thema’s die door CROW zijn behandeld. De functie uitgebreid zoeken laat je meer gerichte zoekacties uitvoeren. Hier biedt CROW drie mogelijkheden: zoeken met trefwoorden, zoeken volgens bepaalde criteria zoals locatie of object en zoeken met de titel of nummer van een publicatie. Onder de link Wijzigingen vind je een overzicht van de laatste veranderingen aangebracht in de modules. 

Geschikt voor onderwijs
CROW heeft een aantal handige tools ingebouwd. Met een persoonlijke account die je makkelijk kan aanmaken door in te loggen met je hhs-emailadres kun je bv. dossiers aanmaken, zoekopdrachten opslaan en toevoegen aan favorieten. Ook kun je je eigen beeldlatmaten uploaden. Een dossier kan dienen als achtergrondmateriaal bij het onderbouwen van je colleges. Je kunt dossiers delen met andere gebruikers van de databank. Hiervoor laat je ook je studenten een account aanmaken. Hun emailadressen worden opgenomen in de lijst binnen de CROW databank. Wanneer een dossier is gedeeld vinden andere gebruikers dit dossier onder de link Mijn dossier.

 

ERIC: vooraanstaande, internationale onderwijsdatabank!

ERIC, the Education Resource Information Center, geeft toegang tot literatuur en bronnen op het gebied van onderwijs. ERIC bevat meer dan 1,3 miljoen records en links tot meer dan 323,000 full-text documenten die terug gaan tot 1966.

Wil je artikelen lezen over de invloed van afstandsonderwijs op de relatie tussen docent en student?

In ERIC kan je hierover informatie vinden: Teacher Student Relationship Distance Education

Week 16 | 2021

Zoek in Legal Intelligence voor informatie op rechterlijk gebied

Legal Intelligence is een zoekschil die onze meest belangrijke Nederlandse juridische bronnen doorzoekt. Boeken, tijdschriften, naslagwerken, modellen en meer, van uitgevers zoals bijvoorbeeld Wolters Kluwer, Sdu, Boom en Ars Aequi. Ook openbare bronnen zoals rechtspraak.nl en VvERecht.nl worden doorzocht. Ook kun je zoeken in Nederlandse wet- en regelgeving en kamerstukken (inclusief parlementaire geschiedenis). 

In Legal Intelligence kan je ook alerts in stellen, bv. voor een interessante onderwerp of voor nieuw verschenen tijdschriftnummers. Je kan bijvoorbeeld op 'handicap' zoeken binnen rechtsgebied 'Arbeids/Sociaal Recht' en daar een alert van maken.

Lukt het je niet om dit zelf in te stellen? Neem contact op met de bibliotheek (bibliotheek@hhs.nl) en we helpen je verder.

Week 15 | 2021

Directory of Open Access Books : onbeperkt toegankelijke peer-reviewed e-books

In Directory of Open Access Books (DOAB) vind je een grote collectie peer-reviewed OA e-books, met een grote verscheidenheid aan onderwerpen. Je kan filteren of zoeken op onderwerp, taal en uitgever. De e-books zijn onbeperkt, full-text toegankelijk.

Wil je meer weten over Open Access publiceren? Ga dan naar de OA BooksToolkit

De DOAB e-books zijn ook beschikbaar via de E-publication Finder

 

Databank LISA : samenvattingen over Informatiemanagement en Artificial Intelligence

De databank Library and Information Science Abstracts (LISA), is internationaal georiënteerd en bevat samenvattingen uit 440 tijdschriften uit meer dan 68 landen en 20 talen. Ook is het mogelijk om te zoeken naar specifieke grafieken en tabellen. LISA is onderdeel van de ‘Library and Information Science Collection’, die weer onderdeel is van de ‘Social Science Premium Collection’ van ProQuest, met databanken over sociologie, politiek, criminologie, bibliotheek- en informatiekunde, educatie en taalkunde. Via de optie ‘Change databases’ zijn ProQuest databanken te combineren of uit te sluiten. Bekijk bijv. in deze samenvatting hoe Human Computer Interaction (HCI) wordt ingezet in vliegtuig informatiesystemen waar piloten mede van afhankelijk zijn tijdens het vliegen.

 

De Auteurswet naleven bij het gebruik van videomateriaal van een ander

Wanneer je als student, docent of onderzoeker gebruik wil maken van videomateriaal van een ander moet je daarbij de Auteurswet naleven. In principe betekent dat dat je altijd toestemming moet vragen aan de auteursrechthebbende(n) van het videomateriaal. De auteursrechthebbende is in beginsel de maker van een werk. Bij een video kan het om meerdere makers gaan. Van een eenvoudige video gemaakt door één persoon die bijvoorbeeld een object of de omgeving filmt tot een documentaire of een film met een scenarioschrijver, een regisseur, acteurs en een producent. In het eerste geval is die ene persoon de auteursrechthebbende. In het tweede geval de producent indien de andere makers hun exploitatierechten, onderdeel van hun auteursrechten, overgedragen hebben aan de producent (wat vaak gebeurt). 

Om het werkbaar te houden kent de Auteurswet een aantal uitzonderingen waarbij toestemming vragen niet nodig is (beperkingen op de Auteurswet). Zo is er de vertoningsbeperking die toelaat dat je zonder toestemming van de auteursrechthebbende het videomateriaal in zijn geheel mag tonen, mits de vertoning een onderwijsdoel heeft en het “binnen de muren” van de onderwijsinstelling plaats vindt. Concreet wil dit zeggen dat je videomateriaal, bijvoorbeeld een documentaire, in zijn geheel mag afspelen in de klas of in Teams of Blackboard Collaborate mits er geen opname plaats vindt (dus alleen scherm delen). Zodra er een opname plaats vindt of bijvoorbeeld de presentatie met het videobestand wordt gedeeld (bijvoorbeeld door de presentatie te plaatsen op Blackboard), moet er wel toestemming gevraagd

worden aan de auteursrechthebbende. Speel daarom wanneer je geen toestemming hebt geen videomateriaal af tijdens een opname en vervang voor het delen van de presentatie het videobestand door een link of een verwijzing. Kortom, je mag zonder toestemming videomateriaal downloaden op je eigen device (kan handig zijn als je niet afhankelijk wil zijn van een goede internetverbinding of als je zeker wil zijn dat het videomateriaal voorhanden is als je het nodig hebt) en in zijn geheel afspelen voor anderen in een onderwijscontext maar niet zonder toestemming het videomateriaal in zijn geheel als videobestand delen of via een opname beschikbaar maken voor anderen om te bekijken of later terug te kijken. 

Een andere uitzondering van de Auteurswet die van toepassing kan zijn op videomateriaal is het citaatrecht. Citeren van videomateriaal kan door studenten, docenten en onderzoekers toegepast worden in een digitaal product. Je hoeft dan geen toestemming te vragen mits je niet meer citeert dan nodig, je citeert uit een reeds gepubliceerde bron en je aan bronvermelding doet. Je kunt dat product dan, in tegenstelling tot bij de vertoningsbeperking, delen of beschikbaar maken voor anderen. Het risico zit hem in de voorwaarde dat je niet meer mag citeren dan nodig. De Auteurswet laat namelijk in het midden wat daar in concrete termen wordt onder verstaan. Ook uit de talrijke rechtszaken die door producenten zijn aangespannen komt geen duidelijke maatstaf. Voorzichtigheid is daarom geboden en wellicht is toestemming vragen in deze situatie een veiligere optie, ook al is het niet nodig om het videomateriaal in zijn geheel te citeren. Beter is om in deze situatie gebruik te maken van videomateriaal open access beschikbaar gesteld en/of onder een algemene licentie. Open access werken hebben als voornaamste kenmerk dat ze zonder financiële, juridische of technische barrières toegankelijk en beschikbaar zijn. Open Access werken zijn te herkennen aan het Open Access-logo (een open slotje). Met een open licentie maakt de auteursrechthebbende in één keer aan iedereen duidelijk onder welke voorwaarden het werk gebruikt mag worden zonder dat er toestemming nodig is. De meest voorkomende open licentie is de Creative Commons-licentie. Filter op deze licentie wanneer je op zoek gaat naar videomateriaal waarbij delen of beschikbaar maken voor anderen vereist is.

Week 14 | 2021

Britannica Image Quest: Rechtenvrije afbeeldingen nodig over moeders die thuis werken?

In de Engelstalige beelddatabank Britannica Image Quest vind je meer dan 2,5 miljoen afbeeldingen (foto’s, tekeningen, cliparts, etc.) in hoge kwaliteit, veilig en vrij van auteursrechten, die gebruikt kunnen worden voor educatieve doeleinden.

Zoek je bijvoorbeeld afbeeldingen over moeders die thuis werken, dan kan je de resultaten filteren op de vorm en op collectie waar ze uit komen. Je kunt de afbeeldingen downloaden, printen, opslaan in je eigen map en direct e-mailen.

 

NARCIS : Wetenschappelijke publicaties van met name de repositories van alle Nederlandse universiteiten

De open access publicaties van de HHs worden meer en meer opgenomen in de HBO Kennisbank, het publicatieplatform van de Nederlandse hogescholen. 

Maar wist u dat sinds kort alle (onderzoeks)publicaties (behalve de scripties) die de hogeschoolbibliotheek hier namens de HHs heeft ingevoerd in de HBO Kennisbank ook in NARCIS te zien zijn? NARCIS is het publicatie- en dataplatform van de Nederlandse Universiteiten en wetenschappelijke instellingen. Je kunt zoeken op de Haagse hogeschool en vervolgens filteren op lectoren. Maar je kunt uiteraard ook op onderwerp en titel zoeken.

En wist u dat de HHs-publicaties via NARCIS ook te vinden zijn met Google Scholar? Bv. de publicaties van lector Vincent Smit.

Via NARCIS is sinds kort ook een variëteit aan datasets te vinden, bv. over armoede van koopvaardij-gezinnen in oorlogstijd.

Week 13 | 2021

Cochrane Library: voor hoogwaardige informatie m.b.t. Evidence-based medicine

De Cochrane Library is de belangrijkste databank over Evidence-based Medicine. Je kan hier o.a systematische overzichten vinden van de stand zaken van medisch-wetenschappelijk onderzoek, de zogenaamde systematic reviews. Deze reviews worden onderhouden door groepen zorgprofessionals met ieder hun eigen specialisatie (review groups), bijvoorbeeld Skin Review GroupDementia and Cognitive Improvement Review GroupMovement Disorders Review Group, etc.

Klik op onderstaande link als je wilt weten welke reviews, interventies, etc. recent zijn verschenen over het Corona-virus:

Covid-19 related content Cochrane

 

Blijf op de hoogte binnen de politieke wetenschappen met Worldwide Political Science Abstract 

Worldwide Political Science Abstracts bevat beschrijvingen en samenvattingen van boeken en tijdschriften uit de gehele wereld op het gebied van politieke wetenschappen, relevante deelgebieden binnen internationale betrekkingen, rechten en bestuurskunde.

Wil je graag weten wat er gepubliceerd wordt binnen je onderwerp? Bewaar dan een zoekopdracht of maak een (of meerdere) attenderingen aan. Voor meer informatie over hoe en waar je attenderingen/alerts kunt instellen, neem hier een kijkje.

Als voorbeeld is hier een zoekopdracht in Worldwide Political Science Abstracts over wat gepubliceerd is over Europese grenscontroles in 2020 en 2021. Makkelijk om te delen met je collega’s en geldig voor een jaar.

Week 12 | 2021

Vind informatie over Nederlandse bedrijven en markten in Company.info

De databank Company.info bevat bedrijfsinformatie van meer dan 2,5 miljoen Nederlandse en internationale - veelal in Nederland actieve - organisaties. De informatie bestaat uit adresgegevens, informatie over bestuurders en commissieleden, volledige jaarrekeningen en jaarverslagen, financiële gegevens, nieuwsberichten, markrapporten, benchmark, analyse verslagen, handelsregisterpublicaties, rechtspraak, compliance- en faillissementeninformatie. Hierdoor is Company.info in te zetten voor markt- en concurrentieanalyses. 

Stel, je moet een markt- en concurrentieanalyse uitvoeren voor garage Auto Collin uit Zoetermeer die auto’s verkoopt maar ook onderhoudt en repareert. Bij ieder bedrijf in Company.info vind je de SBI-code (Standaard BedrijfsIndeling). De SBI-code geeft de sector aan waarin een bedrijf opereert. Via de sector kan je veel relevantie informatie vinden in Company.info. Tip: de SBI werkt met hoofd- en subsectoren. Selecteer ook de hoofdsector of de andere subsectoren om meer informatie te vinden. Zo kom je door de hoofdsector te selecteren in het onderdeel marktrapporten van Company.info achter de verkoopcijfers van personenauto’s en occasions. 

Een toekomstvisie schadeherstel 2030 vinden we in een andere subsector. Je kunt ook zoeken op trefwoorden als schadeherstel of op de uitgever van de rapporten zoals Bovag. In het onderdeel verslagen selecteer je de hoofdsector, geef je bijvoorbeeld de provincie aan en selecteer je relevante jaartallen. Je krijgt dan de jaarverslagen te zien van concurrerende bedrijven. Het onderdeel nieuwswerkt met andere sectoren. De sector Automotive levert veel treffers. Beter is om daar te zoeken met trefwoorden, bijvoorbeeld verkoop occasions. Via het aanmaken van een persoonlijk account kun je volglijsten samenstellen op organisatie, sectoren in het nieuws en zoekopdrachten in het nieuws.

Week 11 | 2021

Op zoek naar afbeeldingen voor een presentatie of paper? Zoek eens in CC Search

Op de CC Search-website kunnen gebruikers afbeeldingen vinden met Creative Commons-licenties en plaatjes die zich in het publieke domein bevinden. De zoekmachine doorzoekt ruim 300 miljoen afbeeldingen via open api's en de Common Crawl-dataset. Bijna al het beeldmateriaal is afkomstig van Flickr. Ook doorzoekt CC Search de databanken van verschillende musea, waaronder het Rijksmuseum.

Vooralsnog is CC Search alleen geschikt om afbeeldingen te zoeken, maar in de toekomst moet ook tekst en audio te vinden zijn. Het doel van de Creative Commons-organisatie is om uiteindelijk alle 1,4 miljard werken die een CC-licentie hebben, doorzoekbaar te maken. Handig zijn de zoekhandleiding, die helpt bij het vinden van afbeeldingen, en de lijst met bronnen.

De afbeeldingen die vindbaar zijn met de zoekmachine, kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden in presentaties of publicaties. Daarbij moet wel aan de vermelde CC-voorwaarden worden voldaan. Het kan bijvoorbeeld gaan om naamsvermelding. CC controleert niet of de beelden correct zijn gelicentieerd of dat de informatie juist of volledig is, dus controleer de licentiestatus en de attribuut-informatie voordat je de inhoud opnieuw gebruikt.

 

Emerald Insight: een wereldwijde uitgever die onderzoek en praktijk aan elkaar koppelt

Internationale en multidisciplinaire databank die e-journals, cases en e-books bevat op vrijwel alle studiegebieden. De e-books en de meeste artikelen zijn full-text beschikbaar, herkenbaar aan een groen blokje voor het artikel. Wil je meer weten over Verslaggeving in de Accountancy? Kies dan bijv. het tijdschrift: Journal of Financial Reporting and Accounting.

Daarnaast biedt Emerald Insight (gedeeltelijk) toegang tot cases die gebruikt kunnen worden in het onderwijs. Voornamelijk peer reviewed case studies van internationale business schools.

Week 9 | 2021

Uitbreiding Web of Science: vind meer belangrijke wetenschappelijke informatie

Citaties leggen verbanden tussen verwante wetenschappelijke literatuur. Via de citatie-index Web of Science van Clarivate kan invloedrijke literatuur gemakkelijk worden opgespoord. Web of Science bevat bibliografische metadata van een groot aantal wetenschappelijke onderzoekspublicaties op alle wetenschapsgebieden. De licentie gaf voorheen toegang tot content van de afgelopen 10 jaar, maar is nu uitgebreid met de backfiles vanaf 1980. Daardoor zijn 65 % meer relevante records beschikbaar.

Er zijn uitgebreide mogelijkheden om te zoeken en trends en patronen te ontdekken. Als je bijvoorbeeld naar een onderwerp zoekt en de "hot papers" bekijkt, zie je daarbij zowel de geciteerde literatuur als verwijzingen naar later gepubliceerde artikelen. En via Find it @ H\Library en/of EndNote Click (voorheen: Kopernio) kun je proberen de full-text vinden. 

Met Web of Science kan de h-index worden bepaald, een maat voor de impact van publicaties van een wetenschappelijk onderzoeker. En met de Journal Citation Reports de impact factor van een tijdschrift, een indicatie van het belang op basis van citatiegegevens. Via de Data Citation Index kun je zoeken in meer dan 380 data repositories wereldwijd.

De interface van Web of Science wordt stapsgewijs vernieuwd. Zie de uitgebreide website voor meer informatie en trainingen.

Week 8 | 2021

Wiley Online Library: Een databank met meer dan 1.000 e-journals op veel verschillende gebieden  

Wiley Online Library is een multidisciplinaire databank met een uitgebreide tijdschriftencollectie. Via iconen is aangegeven welke content toegankelijk is, ongeveer 960 tijdschriften in fulltekst vanaf 1997. De publicaties van Wiley zijn gerenommeerd en veel gelezen en het merendeel van hun tijdschriften hebben dan ook een impact factor.

Wiley heeft een COVID-19-collectie gemaakt, waar alle onderzoek over dit onderwerp is verzameld. Je  kunt bijvoorbeeld in het tijdschrift Campus Legal Advisor dit artikel lezen: Does campus disciplinary authority extend to pandemic-related conduct issues 

Attenderingen:

Na het uitvoeren van een zoekopdracht, kan je een alert instellen zodat je een bericht krijgt zodra er nieuwe artikelen zijn gepubliceerd over hetzelfde onderwerp. Je moet wel zelf eerst een (gratis) persoonlijk account aanmaken.

 

Meer weten over anatomie? Raadpleeg Acland's Video Atlas of Human Anatomy

Wil je nog extra oefenen voor je anatomie-examen? Raadpleeg dan Acland’s Video Atlas of Human Anatomy. Deze atlas is ontwikkeld door prof. Acland van de Department of Anatomical Sciences at the University of Louisville School of Medicine. Hij is een expert in instructievideo’s en klinische anatomie en heeft een video-atlas ontwikkeld die een driedimensionale uitleg geeft over anatomie. Alle video’s zijn gemaakt met geprepareerde lichaamsdelen. Met behulp van deze atlas kunnen bv. sport- en gezondheidszorgstudenten individueel het vakgebied anatomie bestuderen en eventueel toetsen door examens.

Voorbeeld van een video over de polsspieren

Week 7 | 2021

Klimapedia : Kennisbank duurzame bouwfysica voor studenten en docenten van Bouwkunde 

Klimapedia is een heel nuttige kennisbank voor studenten en docenten van vooral de studie Bouwkunde. Docenten van Nederlandse hogescholen en universiteiten delen hier hun kennis met collega’s en studenten over bouwkunde, met aandacht voor bouwfysica, binnenmilieu, installaties en duurzaamheid. De kennisbank bevat leermateriaal in het vorm van beknopte, encyclopedische informatie, die kan dienen als inspiratiebron voor docenten en als bron van kennis voor studenten. Handig ter voorbereiding van examens en opdrachten. 

De kennisbank heeft verschillende onderdelen: modules, leerbundels, hulpmiddelen, publicaties, links, video’s en presentaties. De volgende thema’s worden behandeld in de kennisbank: binnenmilieu en gezondheid, brandveiligheid, energie en duurzaamheid, gebouwinstallaties, geluid en trillingen, licht en bezonning, onderzoek, ontwerp, stedenbouwfysica, en warmte en vocht. Onder ‘modules’ vind je een overzicht van alle onderwerpen die zijn behandeld. Heb je informatie nodig over ruimteakoestiek of thermische isolatie, dan kan je hier deze modules  lezen.

De grootste informatie-eenheden zijn de leerbundels, vooral ontwikkeld voor onderwijsdoeleinden. Thema’s zoals  milieuprestatiearbeidsomstandighedenenergiezuinig bouwen en basis bouwfysica komen hier aan bod. 

De ‘hulpmiddelen’ bevatten tabellen, formules en Excel-bestanden met handleidingen, richtlijnen en diagrammen die bouwfysische theorieën ondersteunen. 

Onder ‘publicaties’ vind je links naar full-tekst artikelen, boeken en rapporten. Onder ‘links’ vind je een overzicht van belangrijke informatieve websites, en verenigingen in Nederland en België.  

De informatieve video’s waarin onder andere over herrie, akoestiek, warmte en vocht worden besproken kunnen uitstekend ingezet worden voor blended learning in het onderwijs.

Week 6 | 2021

Gebruik RefWorks Citation Manager voor de juiste APA brongegevens  

Het opnemen van een literatuurlijst in een verslag is verplicht, als je dat niet doet dan pleeg je plagiaat. Door de RefWorks Citation Manager (RCM) te gebruiken tijdens het schrijven, bespaar je jezelf tijd en onnodig typewerk.  

Volg de onderstaande stappen voor installatie op de privé computer  

 • Maak een account aan via RefWorks (het online verzamelaccount voor alle bronnen)  
 • Download via MS Officestore: Proquest RCM  
 • Het tabblad RCM is nu zichtbaar in MS Word lint 
 • Log in RCM met je RefWorks account 
 • Zie  voor meer info de RCM video tutorial 

Op de HHs campus pc’s is de nieuwe RCM nog niet geïnstalleerd, hierop staat nog het oude Write ’n Cite tabblad, deze werkt met de oude RefWorks.

 

Mediadatabank Retriever

Succesvolle mediastrategie vergt kennis van mogelijkheden en bereik. 

Retriever verzamelt alle mediadata en verrijkt deze met doelgroepkenmerken. De databank bevat gegevens van alle Nederlandse media (print, online, rtv, digitaal en out-of-home). Je vindt informatie over doelgroepen, bereik, advertentiekosten, redactionele profielen, verspreidingsgebieden en meer. 

Zet Retriever in voor diverse doeleinden, zoals:

 • Verkennen van het medialandschap (kanalen per doelgroep) in Nederland
 • Bekijken met welk mediakanaal je het hoogste bereik hebt binnen je doelgroep
 • Opstellen van een mediaplan/marketingcommunicatieplan voor een dienst of product
 • Selecteren van de meest geschikte media passend bij de doelgroep en campagnedoelstelling
 • Bekijken wat de advertentiekosten zijn voor verschillende soorten advertentiemogelijkheden en mediakanalen 

Nu volgen een aantal concrete voorbeelden, log eerst met je HHs-account in bij Retriever om via de hierna weergegeven links de voorbeelden te bekijken. Met Retriever kun je o.a. ontdekken welk huis-aan-huisblad in een bepaalde stad de hoogste dekking heeft en wat het profiel is van de inwoners van die stad. Bijvoorbeeld, in Amsterdam heeft het blad City Amsterdam de hoogste dekking. Als je op het linkje ‘Inwonersprofiel’ boven het geografische kaartje van Amsterdam klikt, vind je het inwonersprofiel (gezinssamenstelling, geslacht, leeftijd, nationaliteit en inkomen; bron: CBS data).  

Wil je een bepaalde doelgroep bereiken? Dan ontdek je in Retriever hoe je dat het beste kunt doen. Zwangere vrouwen zijn bijvoorbeeld het beste online en via publieksbladen te bereiken. En als je een bekende blogger of influencer wilt inzetten, kun je via Retriever kijken wie je het beste kunt contacteren. Door bij bijvoorbeeld het thema koken/cateren/recepten te filteren op mediatype blogger en influencer vind je een lijst waar je uit kunt kiezen. Docenten kunnen suggesties voor lesmateriaal voor het gebruik van Retriever in het onderwijs opvragen via bibliotheek@hhs.nl.

Week 5 | 2021

Een betrouwbare fulltekst databank op het gebied van o.a. sociologie en communicatie? Kijk dan eens in de “Social Science Database”!                                                                                   

Op zoek naar internationale (wetenschappelijke) artikelen, vakbladen, dissertaties of blogs op het gebied van o.a. sociologie, psychologie, communicatie, politicologie, criminologie en social work? De hogeschoolbibliotheek heeft veel Proquest databanken op dit gebied, maar Social Science Database(SSD) biedt veel, voornamelijk fulltekst, artikelen uit ruim 1800 internationale tijdschriften vanaf 1980. 

Ben je bv. benieuwd naar achtergrondartikelen over virusontkenners, dan zou dit een zinvolle zoekactie zijn in SSD: (covid or corona) AND (conspiracy or denialists). Als resultaat krijg je ruim ca. 900 resultaten, waarvan ruim 130 wetenschappelijke (peer-reviewed ) artikelen en bijna 100 daarvan zijn fulltekst.

Je kunt je zoekactie overigens in één keer uitbreiden naar de andere tien (!) Proquest-databankenop sociologisch gebied via de optie “Change databases” en dan vink je aan “Social Sciences Premium Collection” én “Exclude duplicate documents” (via ‘Result page options’ onderaan, als je terug bent op de zoekpagina). Door deze laatste actie voorkom je dat hetzelfde artikel meerdere keren in je resultaten voorkomt. 

Met dezelfde filters als hierboven bij SSD, fulltext en peer-reviewed, kom je nu uit op ruim 190 unieke resultaten, waarvan er ca. 100 uit SSD komen dus SSD was een prima databank voor dit onderwerp!

 

VideoArts : Databank met korte Engelstalige video's op het gebied van management en de werkomgeving

In de databank VideoArts vind je 234 korte humoristische videoclips op het gebied van management, coaching, leiderschap, communicatie en customer service. De Engelstalige clips bevatten sketches van 1-3 minuten tussen een ‘goede’ en een ‘slechte’ manager. De clips kunnen een goede aanvulling zijn op de theoretische lesstof over bovenstaande onderwerpen, en brengen op pakkende wijze herkenbare situaties op de werkvloer naar voren, waar we allemaal weleens mee te maken hebben of zullen krijgen.

De clips uit VideoArts kunnen auteursrechtvrij gebruikt worden binnen Blackboard en PowerPoint omgeving, en andere toepassingen binnen de Haagse Hogeschool.

Welzijn (op de werkvloer) is in deze voor werknemers vaak moeilijke tijden van thuiswerken een erg relevant thema. Hier vind je een aantal videoclips over dit thema.

Week 4 | 2021

Teacher Reference Center : internationale databank over pedagogiek en onderwijs

Teacher Reference Center bevat informatie over levenslang leren, lopende pedagogisch onderzoek, curriculumontwikkeling, informatievaardigheden, onderwijsadministratie, educatie voor docenten, onderwijstechnologie en media. Er zijn abstracts en full-tekst artikelen uit 280 peer-reviewed tijdschriften opgenomen.

Volg je bv. als docent de cursus Basiskwalificatie Examinering of Basis Didactische Vaardigheden en ben je op zoek naar artikelen over kwaliteit van leren? Hier vind je een selectie van artikelen die je over dit onderwerp zou kunnen raadplegen : Quality Learning

 

Science Direct: uitgebreide databank met toegang tot Elsevier Science tijdschriftencollectie

Science Direct biedt online toegang tot de Elsevier Science tijdschriftencollectie, die ruim 4300 tijdschrifttitels bevat over economie, gezondheidszorg, management, communicatie, onderwijs, computerwetenschap, techniek etc. De artikelen zijn vanaf 1995  fulltekst beschikbaar. De fulltekst toegang, deels open access wordt aangegeven met een groen blokje (ruim 3000 titels). 

Let op! De e-books vallen niet onder onze huidige licentie.

Maak een account aan:

 • om allerts in te stellen voor nieuwe edities of updates voor recente zoekopdrachten
 • om bij te houden welke artikelen je gelezen hebt
 • aanbevelingen te ontvangen o.b.v. jouw zoekgeschiedenis

Browse door de titellijst of selecteer een domein - Physical Sciences and Engineering, Life Sciences, Health Sciences, Social Sciences and Humaties – bv. alle Physical Science and Engineering titels (bijna 1400 tijdschrifttitels), of een subdomein, bv. Engineering

Of zoek op onderwerp, zoals ‘sustainable manufacturing’, of over ‘photonics’ en verfijn op vakgebied bv. Energy.

Gebruik “ om termen bij elkaar te houden, AND, NOT of OR (in hoofdletters) om termen te combineren, of - (hyphen) om termen uit te sluiten.

Sorteer titellijsten op relevantie of datum. Verfijn deze op o.a. jaar of artikel type. Download artikelen of exporteer de bibliografische gegevens naar Refworks.

Artikel delen?

Kopieer de URL van het artikel met als voorvoegsel https://ezproxy.hhs.nl/login?url=

 

Boomportaal : digitale bibliotheek met e-books en e-journals

Boomportaal bevat een ruime collectie Nederlandstalige e-books en e-journals van Boom Uitgevers Den Haag en Amsterdam en biedt toegang tot een aantal databanken, waaronder Sigmabase en Management Executive. De tijdschriften zijn allemaal juridisch. De e-books collectie bevat diverse onderwerpen, o.a. communicatie, gezondheidszorg, onderzoek en statistiek, bedrijfseconomie, opleidingskunde, social work en talen. Wil je weten welke titels worden aangeboden? Klik dan hier voor toegang tot het portaal. 

De e-books zijn voor een beperkt aantal gelijktijdige gebruikers toegankelijk, de e-journals zijn wel ruim toegankelijk. Als een e-book niet beschikbaar is, probeer het dan later nog eens.

De oude versie, Boom Digitale Bibliotheek, is niet meer up-to-date, maar wel toegankelijk.

Week 3 | 2021

Bouwformatie – nieuws en tools voor bouwkundigen       

Archidat Bouwformatie is een kennisplatform dat actuele informatie biedt op het gebied van bouwkunde. In samenwerking met verschillende partijen, actief in de bouwindustrie, zoals producenten, leveranciers, architecten, ingenieurs, adviseurs, aannemers en opdrachtgevers, deelt Bouwformatie kennis over technische, esthetische en commerciële aspecten van bouwkunde. Op de website van Bouwformatie vind je verschillende soorten publicaties, o.a. nieuws, columns en actualiteiten over duurzaam bouwen. Belangrijkste onderdelen uit Bouwformatie zijn Kosten Online en Bouwdetails online. 

Bouwkosten Online is de grootste databank van bouwkosten in Nederland. Met een goed gestructureerde zoektool maak je een raming of een begroting voor jouw bouwproject. De databank bestaat uit verschillende bibliotheken: woningbouw, verbouw, utilisatiebouw, onderhoud & renovatie, schilderwerk en civiele techniek. De gegevens worden elke maand geactualiseerd.

Bouwdetails Online is een databank met toegepaste producten en de detailleringen die als basis dienen voor de verwerking. Een ervaren team van bouwkundigen en ingenieurs in samenwerking met de producenten en leveranciers van bouwmaterialen en –producten delen kennis over bouwkundige detaillering die belangrijk is voor de kwaliteit en uitstraling van een gebouw. Met deze tool kan je naar bouwdetails zoeken per verschillende onderdelen van het gebouw, per soorten projecten (woningbouw, utilisatiebouw of renovatie) of  per leverancier.

Week 2 | 2021

DigiBib.Jeugd : Leerzaam blog over vaccineren

Op 6 januari 2021 heeft zorgmedewerker Sanna Elkadiri de eerste Nederlandse vaccinatie tegen COVID-19 ontvangen. Er zijn nog mensen die twijfelen over wel of niet vaccineren. Er verschijnen veel berichten hierover in de sociale media. De blog van Caroline Schouten, Jeugdarts KNMG - Wel of niet vaccineren? Een pleidooi voor een open gesprek! - geeft tips hoe je het gesprek aan kan gaan met mensen die twijfelen. Deze tips kan je wellicht gebruiken als je stage loopt bij een gezondheidszorginstelling of in de (jeugd)hulpverlening. 

Dit blog komt uit de databank DigiBib.Jeugd, een digitale bibliotheek voor professionals en studenten jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg, pedagogische hulpverlening/pedagogiek en opvoedkundige disciplines. 

 

Political Science Database : Van vakbladen tot wetenschappelijke tijdschriften - publicaties over politiek, internationale relaties en overheidsbeleid

De Political Science Database geeft toegang tot vooraanstaande internationale tijdschriften over politiek, overheidsbeleid en internationale betrekkingen. De databank bevat duizenden actuele full tekst dissertaties van Amerikaanse en Canadese universiteiten, discussiestukken, conferentiebijdragen, landenrapporten en beleidsdocumenten en er vinden dagelijks updates van de databank plaats.

Door een persoonlijk account te maken, kan je ook alerts instellen om geattendeerd te worden als er nieuwe publicaties verschijnen van een interessant onderwerp.

Je kunt bijvoorbeeld meer lezen over het besluit van de Trump-regering om sancties op te leggen aan medewerkers van het Internationaal Strafhof (International Criminal Court). 

 

The Case Centre: Lesgeven via cases uit de praktijk

In The Case Centre vind je een groot aantal cases op het gebied van bedrijfskunde, marketing en management van universiteiten en business schools wereldwijd. De casestudies gaan over reëele situaties die de studenten confronteren met een dilemma of een onzekere uitkomst. Vaak horen er bij een case relevante documenten, audiovisuele items en zorgvuldig ontworpen docentaantekeningen. Bij interesse in docentenexemplaren of het gebruik van de cases in het onderwijs zie de bestelprocedure. Deze databank is heel geschikt voor Blended Learning. Meer informatie over online onderwijs, het gebruik en het schrijven van cases vindt u op de website van The Case Centre.

Voorbeeld van een case: Philips Healthcare: Global Sourcing in a Post-COVID-19 World
Als wereldleider in de gezondheidszorgtechnologie had Philips een belangrijke rol te spelen in de COVID-19-pandemie. De sterke toename van de vraag naar levensreddende medische apparatuur door ziekenhuizen over de hele wereld bood het bedrijf grote mogelijkheden. Tegelijkertijd werden de nationale overheden in de meeste landen echter gedwongen om veiligheidsmaatregelen te nemen die de commerciële activiteiten sterk beïnvloedden. De bedrijfsonderdelen van Philips' Healthcare, met name op het gebied van diagnostiek en ademhalingsapparatuur, werden tijdens de Corona-crisis geconfronteerd met kritieke uitdagingen op het gebied van toelevering. Om in te spelen op de grote vraag naar medische apparatuur wist CEO Frans van Houten dat Philips verschillende hindernissen moest nemen om voldoende voorraad te produceren en te leveren om aan die vraag te kunnen voldoen. Van Houten was zich bewust van de vele uitdagingen die in het verschiet liggen en moest beslissen of hij de wereldwijde inkoopstrategie van het bedrijf zou herzien om deze in een post-COVID-19-wereld toekomstbestendig te maken - en zo ja, hoe.

Week 51 | 2020

Haal je inspiratie voor feestdagencampagnes uit Adfobase

In deze tijd van het jaar zie je de mooiste campagnes langskomen op tv, internet of sociale media. 

Moet je zelf een campagne ontwikkelen? Haal dan je inspiratie uit Adfobase, onze databank met gegevens over Nederlandse reclamecampagnes, -awards, -adverteerders, -cases en -bureaus. Per campagne kun je reclamefilmpjes en campagnebeelden bekijken en je vindt er informatie over de opdrachtgevers, de makers en de doelstellingen.

Ook campagnes rond feestdagen zijn vertegenwoordigd. Zoals die van Plus met de kraamafdeling als decor voor het kerstdiner. Deze commercials worden vaak tot leven gebracht vanuit initiatieven. Bij Plus hebben ze dus gezinnen verrast in een geboortecentrum die dachten hun kerstdiner te missen. Bij Lidl konden fans zich via Facebook opgeven voor een rolletje in hun kerstcommercial van 2015. Laat je dus niet alleen inspireren door de commercials zelf maar ook door de werkwijzen waarop ze zijn ontstaan.  

Ook andere feestdagen zijn vertegenwoordigd: MoederdagPasen, … Zoek op de feestdag via het zoekvenster. Klik op ‘Toon alle gevonden campagnes’ om de filteropties te krijgen. Filteren is mogelijk op Medium, Branche en Jaar.

 

OECD iLibrary : Online bibliotheek van de Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)

OECD iLibrary is de online bibliotheek van de Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). De databank biedt toegang tot e-books, tijdschriften en statistische databanken op diverse vakgebieden, zoals economie, wetenschap en techniek, landbouw en voedsel, werkgelegenheid, energie, milieu, onderwijs, sociale wetenschappen, migratie en gezondheid.

Wil je de meest recente OECD-uitgave inzien over de invloed van COVID 19? Bekijk dan hier de Economic Outlook van december 2020.

De OECD iLibrary biedt ook toegang tot statistieken. De OECD iLibrary bevat content die is vrijgegeven door de OESOIEA (het Internationaal Energieagentschap), NEA (het Agentschap voor Kernenergie), het Ontwikkelingscentrum van de OESOPISA (Programme for International Student Assessment) en ITF (International Transport Forum).

Week 50 | 2020

Linguistics Database: fulltext artikelen over alle aspecten van de linguistiek

De Linguistics Database bevat fulltext artikelen uit tijdschriften en andere bronnen in de linguistiek, waaronder veel titels die zijn geïndexeerd in Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA). Het behandelt alle aspecten van de studie van taal, inclusief fonetiek, fonologie, morfologie, syntaxis en semantiek. 

De Linguistics Database is onderdeel van de ‘Linguistics Collection’, die weer onderdeel is van de ‘Library and Information Science Collection’ van ProQuest, met databanken over sociologie, politiek, criminologie, bibliotheek- en informatiekunde, educatie en taalkunde. Via de optie ‘Change databases’ kan je zoeken in meerdere ProQuest databanken tegelijk. 

Zoek je bv. een fulltext artikel over de inzet van Blended Learning bij het leren van vreemde talen? Dan vind je in de Linguistics Database dit interessante artikel  met als titel “Can blended learning aid foreign language learning”. Je vindt het door te zoeken met de volgende zoektermen: (blended learning) AND (higher education) AND (foreign languages). Bij de zoekresultaten staat het bewuste artikel bovenaan.

 

Beeld en Geluid op school : M.b.v. videofragmenten complexe onderwerpen bespreekbaar maken

Het in de klas bespreken van complexe onderwerpen als de vrijheid van meningsuiting is door de moord op de Franse leraar Samuel Paty relevanter dan ooit. Hoe pak je dat aan? De databank Beeld en Geluid op school helpt je op weg.

Op Beeld en Geluid op school zijn videofragmenten rondom het thema vrijheid van meningsuiting geselecteerd die kunnen dienen als gespreksstarter. Denk aan een fragment over Charlie Hebdo en beelden van een demonstratie voor de vrijheid van meningsuiting.

Dieper op dit onderwerp ingaan met de klas? Kijk dan eens naar de workshop 'De grens van de grap'. In deze workshop leren leerlingen over de beeldtaal van satire. Ook ontdekken zij waar de eigen satire-grenzen én die van hun klasgenoten liggen. Welke persoonlijke waarden zijn verbonden aan jouw grenzen? Waar komen die vandaan en waarom kwetsen zij jou wel en de ander niet?

Om bovenstaande links te kunnen bekijken, dien je ingelogd te zijn in de databank, bij voorkeur via Firefox of Chrome. 

Deze databank is zeer geschikt voor gebruik bij Blended Learning, zoals uit bovenstaande informatie blijkt.

Week 49 | 2020

Policy File Index : Op zoek naar informatie of onderzoek over overheidsbeleid?

In de databank Policy File index vind je onderzoek van denktanks, NGO’s, onderzoeksinstituten, universiteiten, belangenbehartigingsgroepen etc. 

De nadruk ligt op bronnen uit de Verenigde Staten, maar er is ook veel internationaal materiaal.  

De onderwerpen die in deze databanken terug te vinden zijn, zijn sociologie, politicologie, overheidsbeleid, internationale betrekkingen, overheidsadministratie en economie. 

In dit rapport worden drie belangrijke barrières voor universele en eerlijke toegang tot een COVID-19 vaccin onder de loep genomen

 

Ontdek de laatste IT ontwikkelingen met databank ACM & connect wereldwijd met IT specialisten  

De Association for Computing Machinery (ACM) is de grootste beroepsvereniging op het gebied van computeronderwijs en -wetenschap ter wereld. Hun digitale bibliotheek bevat een uitgebreide fulltext collectie op het gebied van informatietechnologie, maar ook conferentieverslagen, nieuwsbrieven, video- en audiobestanden. Vind via ACM ook vakspecialisten/community om mee te verbinden. Handig als je er even niet uitkomt met een IT-inhoudelijke afstudeeropdracht of vraagstuk.  

Zie bijv. de laatste ontwikkelingen op het gebied van multi-user augmented reality waarbij in groepsverband aan een virtueel object gewerkt wordt, zoals een gezamenlijke online graffitiproject. 

Week 48 | 2020

Databank SDGO ondersteunt duurzame ontwikkeling
De databank Sustainable Development Goals Online van uitgeverij Taylor & Francis is een interdisciplinaire digitale collectie rondom de 17 SDG's, het programma voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties om een einde te maken aan armoede, ongelijkheid en onrechtvaardigheid te bestrijden en de planeet te beschermen. De inhoud bestaat uit een groot aantal zorgvuldig geselecteerde hoofdstukken uit e-books; tijdschriftartikelen en vele presentaties, video's, case studies, lesgidsen en lesplannen. Jaarlijks in april en september wordt er nieuwe content toegevoegd. De collectie is tot stand gekomen in samenwerking met de Verenigde Naties en wordt geleid door een internationale adviesraad van academici, praktijkmensen, beleidsmakers en functionarissen in de tertiaire sector, de overheid en NGO's. Zie ook deze introductie, de flyer en de content list.

Zo is het ebook "Psychological Perspectives on Radicalization" (2020) opgenomen. Daarin wordt gekeken naar de verschillende typologieën van radicaliserende individuen, wat individuen weerbaar maakt tegen radicalisering, en gebeurtenissen die individuen kunnen triggeren om te radicaliseren of te deradicaliseren.

 

Sociology Database : een fulltekst database op het gebied van sociologie en sociaal werk

Op zoek naar internationale wetenschappelijke artikelen, boeken of dissertaties op het gebied van sociologie en sociaal werk? De bibliotheek heeft veel Proquest databanken op dit gebied maar Sociology Database  heeft vooral veel fulltext-artikelen van totaal 330 vooraanstaande tijdschriften (voorheen deels alleen met abstract te vinden in Sociological Abstracts en Social Services Abstracts).  

Ben je bv. benieuwd naar artikelen van de laatste 10 jaar (filter na de zoekactie op 2010-2020) over behandelingen van kinderen bij kindermisbruik door ouders met een drugsverslaving, dan zou dit een zinvolle zoekactie zijn: (child abuse) AND (substance abuse) AND treatment. Als resultaat zal je ruim 7000 items vinden, waarvan ruim 5000 peer-reviewed en fulltekst in Sociology Database. 

Als je graag een artikel wilt hebben waarin al literatuuronderzoek op dit gebied is verricht filter dan ook nog op ‘Document type’ : Literature Review. Dan krijg je een overzicht van ruim 100 artikelen. 

 

BSL-Vakbibliotheek, belangrijke Nederlandstalige databank over gezondheidszorg en hulpverlening

BSL-Vakbibliotheek geeft toegang tot Nederlandstalige online tijdschriften en e-books van uitgeverij Bohn Stafleu Van Loghum. Zoals Kind en Adolescent of Onderwijs en gezondheidszorg

Van 16 t/m 22 november is het de week tegen kindermishandeling. Meer weten over de preventie van kinderenmishandeling? Lees dan het artikel Praktijkvariatie binnen de JGZ in preventie van kindermishandeling.

Week 46 | 2020

Espacenet - de databank met uitvindingen 

Espacenet is een databank ontwikkeld door het Octrooicentrum Nederland en  bevat ruim 100 miljoen octrooipublicaties. Met deze octrooipublicaties afkomstig uit meer dan 90 landen kun je inspiratie opdoen wanneer je jouw eigen product aan het ontwikkelen bent. Met behulp van Espacenet krijg je inzicht in beschikbare technische ontwikkelingen en daarmee kun je ook voorkomen dat jouw uitvinding de ideeën herhaalt die al eerder waren uitgedacht en uitgebracht. 

In de databank zijn nationale en regionale octrooicollecties beschikbaar. De regionale collecties bevatten octrooi-documenten van octrooiverlenende instanties die meerdere landen vertegenwoordigen.  In octrooidocumenten vind je technische beschrijvingen van uitvindingen, auteurs, aanvragers en de datum van aanvraag. Helaas biedt de databank geen informatie over de status van een octrooi. Dat betekent dat je niet kunt inzien of de octrooi ooit verleend is geweest en zo ja, of het nog steeds geldig is. Voor deze informatie ga je naar het Nederlands Octrooiregister op www.octrooiregister.nl of naar het European Patent Register op www.epo.org/register.

Met Espacenet kun je op drie verschillende manieren zoeken. Met Smart Search kun je met trefwoorden eenvoudig zoeken. Met uitgebreid zoeken maak je onderzoeksvragen specifieker. Met de tool ‘zoeken naar classificatie’ kun je bladeren in de collectie voor technische domeinen die jou het meest interesseren.   

Wil je bijvoorbeeld de nieuwste ontwikkelingen in keukenapparatuur ontdekken, dan kun je hier de zoekresultaten zien.

 

Finance & ControlBase : een database met artikelen over financieel management en administratie

Meer weten over het accountantsberoep? Over de verschuiving van de rol van financial controller naar business controller? Of bijv. over de transparantie van corporate governance? Informatie hierover vind je in de Finance & ControlBase  Deze databank bevat toonaangevende artikelen op het gebied van financieel management en administratie. Ook artikelen over de relatie met maatschappelijke ontwikkelingen, zoals duurzaamheid  en fraudebestrijding vind je hierin terug.

Week 45 | 2020

Verbreed je technologische vakkennis met databank O'Reilly Safari 

De laatste Excel of Powerpoint tips? Cloud technologyCyber security 2020 training course?  Gebruik de e-books en videocontent uit de databank O’Reilly Safari (ook op het gebied van communicatie en marketing). Bekijk zelfs e-books over gezonde voeding!  O’Reilly Safari bevat 39.000 e-books en ruim 6.000 video tutorials van toonaangevende uitgevers op het gebied van technologie, digitale media, techniek en business. Naast e-books en video tutorials zijn ‘learning paths’ ook een onderdeel van het digitaal aanbod. IT-ers, software ontwikkelaars, web designers en systeembeheerders gebruiken O'Reilly Safari als de bron voor onderzoek, probleemoplossing en certificaat training. De e-books kun je online lezen, niet downloaden. 

Onderwijstip: gebruik O’Reilly e-books (zonder extra kosten voor studenten) als verplicht literatuur voor volgend jaar (2021-2022). Dankzij onbeperkte toegang is O’Reilly Safari geschikt voor blended learning in het onderwijs.

 

Linguistics & Language Behavior Abstracts (LLBA) : Abstracts over alle aspecten van de taalkunde

In de ProQuest databank Linguistics & Language Behavior Abstracts (LLBA) vind je abstracts en indexes van internationale literatuur in de taalkunde en aanverwante disciplines in de taalwetenschappen. De database omvat alle aspecten van taalstudie, waaronder fonetica, fonologie, morfologie, syntaxis en semantiek. 

Er wordt veel aandacht besteed aan verschillende gebieden van de taalkunde, waaronder beschrijvende, historische, vergelijkende, theoretische en geografische taalkunde. De database biedt samenvattingen van tijdschriftartikelen en citaties voor boekrecensies uit meer dan 1.500 tijdschriftpublicaties, en biedt ook samenvattingen van boeken, hoofdstukken uit boeken en proefschriften. Deze database is geïndexeerd met een thesaurus van 3.700 termen. De thesaurus is online beschikbaar. 

Zo kan je bv. interessante peer reviewed artikelen vinden over de schrijfvaardigheden van studenten met dyslexie in het hoger onderwijs.

Week 42 | 2020

Medline, internationale databank met gezaghebbende medische informatie

In Medline zijn wetenschappelijke artikelen te vinden over de behandeling van apneu. Medline is een medische databank van de National Library of Medicine (USA). Deze databank bevat artikelen uit 5400 internationale, biomedische tijdschriften. Ongeveer 11% van de artikelen is fulltext opgenomen. 

Behandeling van apneu (ademstops tijdens het slapen) in slaapcentra wordt niet meer vergoed door de basisverzekering in Nederland, omdat de wetenschappelijke onderbouwing voor deze behandeling onvoldoende is.

Als je systematisch wilt zoeken, denk dan goed na over het gebruik van de juiste trefwoorden. Een medische trefwoordenlijst (MESH, klik op “MESH 2020” in de blauwe balk bovenaan in MEDLINE) kan hierbij helpen. Het juiste Engelstalige trefwoord voor Apneu is “Sleep apnea syndromes”. 

Onder Therapy Sleep Apnea Syndromes vind je een voorbeeld van een zoekactie van wetenschappelijke artikelen over de behandeling van apneu die de afgelopen tien jaar fulltext zijn verschenen.

Medline bevat audiovisuele media, die gebruikt kunnen worden voor Blended Learning.

 

PAIS Index: Vind hier informatie over openbare aangelegenheden (Public Affairs Information Service)

De databank PAIS Index bevat bibliografische gegevens en abstracts van meer dan een half miljoen tijdschriftenartikelen, boeken, overheidsdocumenten, onderzoeksrapporten etc. over openbaar bestuur en publieke zaken. De databank wordt per kwartaal geüpdatet en meer dan 17.000 actuele records worden per jaar toegevoegd. Als er toegang is in een van onze databanken, word je direct doorgelinkt naar het fulltext artikel.

De onderwerpen die in deze databank terugvindt, zijn economie, onderwijs, energiebronnen en –beleid, (overheids-)bestuur, gezondheidszorg, mensenrechten, internationale relaties, arbeidsmarkt, politiek en sociale omstandigheden, allemaal met overheidsbeleid als invalshoek. 

Hier vind je bv. artikel over de langtermijngevolgen voor de volksgezondheid van maatregelen die genomen zijn vanwege de corona-pandemie.

 

Lees online en download de artikelen uit de archieven van de tijdschriften Adformatie, Communicatie en het Tijdschrift voor Marketing 

Communicatie en het Tijdschrift voor Marketing waren toonaangevende vakbladen. Ze zijn in 2018 opgegaan in het platform Adformatie. De bibliotheek van De Haagse Hogeschool had op deze tijdschriften altijd een abonnement. Het tijdschrift Adformatie behoort nog steeds tot onze lopende tijdschriftencollectie. De digitale archieven van deze drie tijdschriften zijn via één eenvoudige zoekinterface te doorzoeken. 

Markeer alle tijdschriften om integraal te zoeken. De artikelen zijn gericht op de onderwerpen marketing, media, communicatie en creatie. Dat maakt het digitaal archief geschikt voor onder andere pitches, desk- en accountresearch, marktonderzoek en concurrentieanalyse. Kom er bijvoorbeeld achter hoe je betrokken medewerkers krijgt,  hoe je een purpose-gedreven onderneming bouwt of hoe 4 van 's wereld meest gelauwerde creative directors uit de creative sector het hoofd bieden aan de coronacrisis. De artikelen zijn online te lezen in een weergave zonder opmaak. Deel ze door de URL te kopiëren met als voorvoegsel: https://ezproxy.hhs.nl/login?url=. De artikelen zijn tevens te downloaden als PDF met de originele opmaak met foto's en afbeeldingen. Downloaden alleen voor persoonlijk gebruik. PDF gebruiken op Blackboard of in een blended learning tool als FeedbackFruits? Respecteer auteursrechten en gebruik alleen artikelen met minder dan 8000 woorden (inclusief 200 woorden per afbeelding of figuur). 

 

ISSO-Kennisbank wordt ISSO Open

ISSO-Kennisbank wordt ISSO Open. Hier vind je alle kennis voor de professional in de Bouw en Installatietechniek. Om gebruik te maken van ISSO Open moet je inloggen met een  KennisID zijn alle ISSO- en SBR-raporten en publicaties, de Referentiedetails, instructieboeken en rekentools 24/7 beschikbaar, compleet en actueel. Maak een KennisID aan op deze pagina.

Persoonlijke profiel - Sla je favoriete en veel gebruikte publicaties, rapporten en documenten via het hartje op in je favorieten zodat elke keer dat ISSO Open opgestart wordt de gewenste documenten snel toegankelijk zijn en niet elke keer weer opnieuw opgezocht hoeven te worden. 

Zoekmogelijkheden - Zoeken is mogelijk op trefwoord of categorie of producten.
Via producten is het mogelijk alle beschikbare ISSO-publicaties of SBR-publicaties op te vragen. Maar ook de Referentiedetails en rekentools.

Zoekvoorbeeld - Zoek op trefwoord COVID-19 en verfijn op categorie COVID-19 voor eisen aan ventilatie en een goede binnenluchtkwaliteit en om de verspreiding van aerosolen via de lucht te voorkomen.

Links openen in Firefox of Chrome. Werkt niet goed in Internet Explorer.

Week 41 | 2020

GreenFILE: multidisciplinaire databank voor onderzoek naar relatie tussen mens en milieu 

De databank GreenFILE geeft toegang tot wetenschappelijke bronnen, overheidsrapporten en populaire publicaties over hoe individuen, bedrijven en overheden het milieu beïnvloeden en wat gedaan moet worden om negatieve effecten te neutraliseren. GreenFILE bevat indexen en abstracts van 216 000 publicaties, waarvan een  deel (9100 publicaties) in fulltekst beschikbaar is. Het tijdbereik van de publicaties is vanaf 1913 tot heden. 

De meeste publicaties gaan over mondiale klimaatverandering, groen bouwen, vervuiling, duurzame landbouw, hernieuwbare energie en recycling. Daarnaast heeft de databank een multidisciplinair karakter: het maakt een verbinding tussen de problematiek van het milieu en verschillende vakgebieden zoals onderwijs, recht, gezondheid en technologie.

Ben je bijvoorbeeld geïnteresseerd in de toepassing van zonne-energie in duurzame architectuur in de afgelopen twintig jaar? Met de termen ‘sustainable building’ en ‘solar energy’ vind je de relevante, academische en populaire publicaties.

Greenfile bevat ook videofragmenten, die gebruikt zouden kunnen worden bij Blended Learning. Wanneer je bv. zoekt bij Documenttype ‘Image’ op het trefwoord ‘environment’, vind je ruim 10.000 videofragmenten.

Week 40 | 2020

Web of Science: veelzijdige multidisciplinaire databank voor wetenschappelijke informatie

Web of Science bevat bibliografische metadata van de afgelopen 10 jaar van een groot aantal wetenschappelijke onderzoekspublicaties op alle wetenschapsgebieden. Er zijn uitgebreide mogelijkheden om te zoeken en trends en patronen te ontdekken.

Als je bijvoorbeeld naar het onderwerp fake news zoekt en de "hot papers" bekijkt, zie je bij artikelen zowel de geciteerde literatuur als verwijzingen naar artikelen die later gepubliceerd zijn. Met Find it @ H\Library en/of Kopernio kun je de fulltext vinden. Zoals het artikel uit 2020: “Who falls for fake news? The roles of bullshit receptivity, overclaiming, familiarity, and analytic thinking”. 

Met Web of Science kan de h-index worden bepaald, een maat voor de impact van publicaties van een wetenschappelijk onderzoeker. En met de Journal Citation Reports de impact factor van een tijdschrift, een indicatie van het belang op basis van citatiegegevens. Via de Data Citation Index kun je zoeken in meer dan 380 data repositories wereldwijd.

 

Business Source Ultimate : de databank voor bedrijfskundig onderzoek

De database Business Source Ultimate biedt fulltext toegang tot peer reviewed business, management en economische tijdschriften, waaronder de Harvard Business Review. Onderwerpen zijn onder meer boekhouding, bankwezen, financiën, internationaal zakendoen, marketing en economie. Daarnaast biedt de databank ook toegang tot onder meer casussen, economische landenrapporten, bedrijfsinformatie en meer dan 27.000 video’s van o.a. Harvard Business Publishing. 

Wil je bijvoorbeeld de economische impact weten van COVID-19? Zoek op de termen COVID-19 en Economic impact en in deze resultatenlijst vind je hoogwaardige artikelen.

De video’s en de cases zouden goed gebruikt kunnen bij Blended Learning.

Gebruik bij voorkeur de browser FireFox.

Week 39 | 2020

Boeken lenen bij de bibliotheek van De Haagse Hogeschool

De bibliotheek heeft een collectie van meer dan 45.000 titels, ter ondersteuning van het onderwijs en opdrachten. De meesten titels kunnen geleend worden.  Naast studieboeken staat er op de hoofdvestiging ook een kleine collectie romans en dvd’s in vele talen, ter ondersteuning van het taalonderwijs.

De bibliotheek heeft van voorgeschreven literatuur altijd een niet-uitleen exemplaar voor raadpleging in de bibliotheek beschikbaar. Een tweede exemplaar is beschikbaar voor uitleenmaar voorziet uiteraard niet in de enorme vraag van grote aantallen studenten. Van de aanbevolen literatuur en minoren is een uitleen exemplaar in de collectie opgenomen.

Wil je weten of een boek in de collectie aanwezig is en beschikbaar? Ga naar catalogus.hhl.nl en type je zoekterm(en) in. Combineren van termen is mogelijk. Maar je kan ook achteraf verfijnen op o.a. locatie, materiaalsoort of auteur. Zoek bij voorbeeld naar onderzoek en verfijn op auteur of materiaalsoort. Bij voorbeeld op verplichte literatuur en/of e-book. 

Staat het boek dat je zoekt niet in de catalogus of is uitgeleend? 
Dien een aanschaf verzoek of vraag deze aan via het Interbibliothecair Leenverkeer (IBL) aan

Lenen en inleveren van materialen kan bij de zelfservice systemen. Voor lenen bij de zelfservice systemen gebruiken studenten hun digitale collegekaart. Medewerkers kunnen voor gebruik van de zelfservice systemen een bibliotheekpas aanvragen. Maximaal 7 boeken kunnen geleend worden en indien niet gereserveerd tot 5x verlengd worden. 

Naast de fysieke collectie heeft de bibliotheek ook een digitale collectie met meer dan 100 databanken en een collectie e-books in verschillende databanken en op individuele basis aangeschafte e-books in de catalogus.

 

Library Science – Alles over kennis- en informatiemanagement

De Engelstalige databank Library Science  bevat ruim 200 publicaties over informatiewetenschap. Bekijk bv. hoe studenten een informatiebeveiligingscursus voor het MKB hebben ontwikkeld en fake news detecteren met behulp van multi-objective hybrid feature approach. De artikelen zijn ook te gebruiken als lesmateriaal in de vorm van Blended Learning, denk aan opdrachten of om studenten kennis te laten maken met wetenschappelijke artikelen.

 

Westlaw UK – actuele informatie over wetten en rechtspraak in het VK

De databank Westlaw UK  biedt toegang tot rechtspraak, wetten en tijdschriften die onder het rechtsgebied Verenigd Koningrijk (VK) vallen, maar er is ook een apart onderdeel voor rechtspraak en wetten in de Europese Unie.

Via de thema’s op de startpagina, kun je bv. up-to-date blijven over zaken die betrekking hebben op het vertrek van VK uit de EU, bv. een overzicht van de wetten die betrekking hebben op Brexit

Je moet wel een account aanmaken om de resultaten te kunnen bekijken.

Je kunt verschillende soorten alerts (oftewel attenderingen) instellen. Zo kun je een notificatie ontvangen wanneer de status van een rechtspraak verandert of wanneer een uitspraak afgerond is. Als je het bel-icoon ziet, kun je een alert instellen.

Zinvol om te weten, in Westlaw UK kan je mappen aanmaken, opmerkingen toevoegen aan documenten en tekst markeren. 

De cases in Westlaw UK zijn geschikt voor gebruik bij Blended Learning.

Week 38 | 2020

Education Database: vooraanstaande databank over onderwijsonderzoek

Education Database ondersteunt de studie en toepassing van onderwijs op alle niveaus, met inbegrip van voorschoolsonderwijs, basis-, secundair en hoger onderwijs. De database bevat duizenden full-tekst tijdschriften, proefschriften en andere relevante bronnen. Je vindt er abstracts en indexering van meer dan 1090 onderwijstijdschriften, waarvan 800 full-tekst. 

De databank is net als ERIC onderdeel van de “Education Collection”, die weer onderdeel is van de “Social Science Premium Collection” van ProQuest, met databanken over sociologie, politiek, criminologie, bibliotheek- en informatiekunde, educatie en taalkunde. Via de optie “Change databases” zijn ProQuest databanken te combineren of uit te sluiten. 

Nu het onderwijs voornamelijk online plaatsvindt is het lastig om binding te houden met studenten. In de Education Database staan artikelen over dit onderwerp. Zoek dan met de trefwoorden “learner engagement” en “online courses” en “higher education”. Artikelen kunnen in het kader van Blended Learning worden geplaatst op Blackboard. M.b.v. feedback fruits kunnen studenten eventueel commentaar leveren op de artikelen.

Week 37 | 2020

Een speciale databank op het gebied van Posttraumatische Stress Stoornissen? Jazeker, de “PTSD” databank!

Op zoek naar internationale wetenschappelijke artikelen/boeken/dissertaties die te maken hebben met PTSD? Zoek dan in de Engelstalige Proquest databank PTSD (voorheen “Pilots”).

Ben je bv. benieuwd naar behandelingen van PTSD bij jonge vluchtelingen, dan zou dit een zinvolle zoekactie zijn: (treatment ptsd refugee) AND (children OR minors OR adolescents). Het resultaat van deze zoekactie is 150 items, waarvan 96 peer-reviewed artikelen in PTSD.

Let op: via de “Findit- tool” of via “Get full text” is het vaak mogelijk om het volledige artikel te vinden op record-niveau.

Je kunt je zoekactie in één keer uitbreiden naar alle andere Proquest-databanken via de optie “Change databases” én ‘Exclude duplicate documents’ (via ‘Result page options’ bij de zoekpagina). Met dezelfde selectie als hierboven kom je dan uit op ruim 3600 unieke resultaten, waarvan 2300 peer-reviewed artikelen en 191 artikelen van de laatste 12 maanden.

 

Mis je het lezen van de dagbladen in de bibliotheek? In Nexis Uni kan je ook thuis al het plaatselijke en wereldnieuws bijhouden

De databank Nexis Uni bevat meer dan 15.000 nieuwsbronnen, juridische bronnen en zakelijke bronnen, waaronder gedrukte en online tijdschriften, nieuwsberichten en blogs uit nationale en internationale kranten, maar ook gewoon het lokale en regionale nieuws uit de dagbladen. Ook kan je (Amerikaanse) juridische cases, radiofragmenten en videoopnames vinden in Nexis Uni, die misschien interessant zouden kunnen zijn om te gebruiken voor Blended learning.

Wil je bv. op de hoogte blijven van de spanningen tussen Griekenland en Turkije, m.b.t. het eigendom over de wateren in het oostelijk deel van de Middellandse Zee, dan kan je deze nieuwsberichten in alle Nederlandse kranten nalezen in Nexis Uni. Klik op ‘doorgaan’ op het scherm dat verschijnt.

De zoekactie is als volgt. Klik op de beginpagina op ‘Alles in Nexis Uni’. Vervolgens filter je op ‘Nieuws’ en als nieuwsbron kies je ‘Kranten’ en als Nieuws op taal ‘Dutch’. In het zoekveld typ je ‘Griekenland Turkije spanningen’ en vervolgens krijg je 1104 resultaten. Deze kan je nog sorteren op het nieuwste bericht eerst en filteren op bv. datum, vanaf 1-6-2020, dan kom je op een lijst met relevante artikelen.

Week 28 | 2020

OAPEN: Wetenschappelijke Open Access e-books

Open Access Publishing in European Networks (OAPEN) biedt via het Online Library and Publication Platform toegang tot meer dan 2500 wetenschappelijke peer reviewed Open Access e-books op velerlei onderzoeksgebieden. Maar vooral op het gebied van de Geesteswetenschappen en Sociale Wetenschappen. Momenteel stellen 273 uitgevers OA e-books beschikbaar, waaronder Springer Nature en Oxford University Press.

Meer weten over bijvoorbeeld etnografie? Of over duurzaamheid? OAPEN biedt toegang tot peer-reviewed, wetenschappelijke e-books, die full-tekst beschikbaar zijn.

Week 25 | 2020

Gedegen literatuuronderzoek? Gebruik Web of Science!

Met Web of Science kun je zoeken in de bibliografische metadata van een groot aantal wetenschappelijke onderzoekspublicaties. Zoals het artikel "Towards a New Definition of Blended Learning" (februari 2020) waarin een nieuwe definitie gegeven wordt die context, theorie, methodologie en technologie omvat. WoS verwijst naar tijdschriften, boeken en conferentieverslagen uit alle wetenschapsgebieden, van de afgelopen 10 jaar. Er zijn uitgebreide mogelijkheden om te zoeken en trends en patronen te ontdekken. Met Cited Reference Search kun je op zoek gaan naar actuele publicaties vinden die een bepaald artikel citeren. Ook kan de h-index worden bepaald, een maat voor de impact van publicaties van een wetenschappelijk onderzoeker. Wil je leren om WoS optimaal te gebruiken? Volg dan een van de webinars.

 

Academic Search Ultimate : Zeer uitgebreide internationale en multidisciplinaire databank

Academic Search Ultimate is een internationale en multidisciplinaire databank bestemd voor academische instellingen. De databank  bevat publicaties op vrijwel alle studiegebieden, inclusief informatie voor de technische opleidingen. De databank bevat ca. 17.800 academische tijdschriften en vakbladen met samenvattingen, waarvan 5.479 met full tekst, en tevens meer dan 77.000 korte video’s van Associated Press, het toonaangevende Amerikaanse persbureau, vanaf 1930 tot heden.

Zoek eenvoudig in de index alle woorden of zoek geavanceerd en combineer zoektermen in verschillende indexen. Om alleen full tekst artikelen te verkrijgen, verfijn hiervoor vooraf of achteraf op full tekst in de linker kolom.

Zoektips
Plaats “ ” om samengestelde zoektermen, bij voorbeeld “Renewable materials” om ervoor te zorgen dat de termen alleen naast elkaar voorkomen.

Browse via Termen voor onderwerp om te zien welke termen voorkomen, deze te selecteren en te combineren. Bijvoorbeeld Hydrogen production OR Hydrogen storage

Klik in de resultatenlijst op het vergrootglas om snel de samenvatting te bekijken. 
Sla via “share” boven resultatenlijst om je zoekvraag op te bewaren en opnieuw uit te voeren.

Klik na openen van het artikel in de rechterkolom op het icoon voor de permalink van het betreffende artikel om deze te delen.

Week 24 | 2020

Databankinhoud uitgebreid in ProQuest: Criminologie wordt beter vertegenwoordigd!

Sinds kort is de inhoud in de ProQuest-databanken sterk uitgebreid, o.a. op het gebied van criminologie. Zo hebben wij nu toegang tot de fulltekst-databank Criminal Justice Database en daarnaast de bibliografische databank National Criminal Justice Reference Service . In beide kan je zoeken op onderwerpen zoals Criminologie, Drugsbestrijding, Kinderstrafrecht, Recht, Rechtshandhaving, Sociologie en Strafrecht.  

Er wordt veel aandacht besteedt in de media over het gebruik van geweld door politie tegen zwarte mensen. In dit onderzoek testen ze hypothesen over het verband tussen ras, gedrag van burgers, leeftijd en het gebruik van geweld door politie.

Attenderingen: 

Door een (gratis) persoonlijk account te maken in ProQuest (My Research Account), zijn de volgende attenderingen mogelijk:

1. Nieuw gepubliceerde artikelen op een door jouw bepaald onderwerp. Hiervoor moet je eerst een zoekopdracht maken. Na het uitvoeren van een zoekopdracht, zie je aan de rechterkant een optie om een alert in te stellen: 

Als je op ‘Save search/alert’ klikt, krijg je de optie tussen Create alert (e-mail) of Create RSS feed. Stel je voorkeuren in en klik op Create alert/feed. 

2. Nieuwe uitgaven van de door jou gekozen tijdschriften. Zoek je gewenste tijdschrift op. Nu kan je kiezen tussen e-mailalert of RSS feed: 

Stel je voorkeuren in en klik op Create alert/feed.

Week 23 | 2020

Coronavirus : financiële regelingen voor het Midden- en Kleinbedrijf (MKB)
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is er voor ondernemende Nederlanders die werken aan een duurzame en economisch sterke samenleving. De RVO subsidiewijzer geeft een actueel overzicht van de tegemoetkomingen voor MKB-bedrijven. Binnenkort gaat de regeling Tegemoetkoming Voor vaste Lasten mkb (TVL) open. De RVO gaat deze regeling uitvoeren. Voor een compleet overzicht van de overheidsnoodmaatregelen kun je hier terecht.

Week 22 | 2020

Blijf up-to-date over jeugdzorg m.b.v. DigiBibJeugd.

DigiBib.Jeugd is een digitale bibliotheek voor professionals en studenten jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg, pedagogische hulpverlening/pedagogiek en opvoedkundige disciplines. De databank bevat landelijke beleidsrapporten, onderzoeken en adviezen tot concrete projecten, protocollen en instructies. Je kunt er bijvoorbeeld het document Hoe praat je met je kinderen over het coronavirus? Bijvoorbeeld als zij erg jong of angstig zijn raadplegen.

Week 21 | 2020

Boomportaal : Nieuwe databank met heel veel e-books

Boomportaal is een digitale bibliotheek van de uitgeverijen Boom Amsterdam en Boom Den Haag met ruim 2.400 e-books over vrijwel alle onderwerpsgebieden, plus 54 e-journals op de vakgebieden recht, bestuur en beleid, maatschappij, gezondheidszorg, HRM, communicatie en talen. 

Wil je weten welke titels aangeboden worden? Klik hier voor de Boomportaal e-books en verfijn op auteur of trefwoord voor een specifieke titel of onderwerp.

Of ga naar de A-Z lijst databanken voor de volledige Boomportaal collectie (e-books en e-journals).

 

Publicatie niet aanwezig in onze (digitale) bibliotheek? Dien dan een aanvraag in via Interbibliothecair Leenverkeer (IBL)

De bibliotheek van De Haagse Hogeschool biedt studenten en medewerkers de mogelijkheid om boeken en tijdschriftartikelen die niet in onze (digitale) collectie aanwezig zijn, aan te vragen bij een andere bibliotheek in Nederland via het Interbibliothecair Leenverkeer (IBL). Voor elke aanvraag vul je een apart formulier in. Je ontvangt per e-mail een bevestiging van de aanvraag.

Voor studenten zijn hier wel enige kosten aan verbonden, voor medewerkers van de Haagse Hogeschool niet. De levertijd van een boek is meestal ca. een week, een artikel wordt vaak al binnen enkele dagen digitaal geleverd.

Voordat je een aanvraag voor IBL indient, is het handig om eerst met behulp van Google Scholar te controleren of wij, via onze databanken, toegang hebben tot het fulltekst artikel. Dit is in Google Scholar te herkennen aan de linkresolver Find it @H/Library.

Als je thuis zoekt via Google Scholar, dien je eerst een instelling aan te passen om de linkresolver te zien. Dat doe je als volgt:

Google Scholar uitklapmenu linksboven -> Instellingen -> Bibliotheeklinks -> vinkje bij De Haagse Hogeschool – Find it @ H/Library -> Opslaan

Week 19 | 2020

Ontdek de toegevoegde Politics-collecties binnen de ProQuest-databanken

Sinds kort zijn de ProQuest databanken sterk uitgebreid - ook op de onderwerpen met betrekking tot politiek. 

Zo hebben wij nu toegang tot de fulltekst-databank Political Science Database. Daarnaast kan je PAIS indexPolicy File Index en Worldwide Political Science Abstracts doorzoeken voor bibliografische gegevens. 

De onderwerpen die je in deze databanken terug vindt zijn: Bestuur en overheidsmanagement, energiebeleid, (internationale) bestuurskunde, internationale politiek, internationale relaties,  overheidsbeleid en -administratie, politieke wetenschappen, vergelijkende politicologie en arbeidsomstandigheden.

Je kunt zoeken in één database, maar je kunt ervoor kiezen om in meerdere ProQuest-databankentegelijk te zoeken. En er is ook een overzicht van welke tijdschriften in bv. Political Science Database ontsloten worden, die je naar interesse kunt selecteren.

Dit is bv. een artikel in de Political Science Database over vergelijkend politiek beleid n.a.v. epidemieën zoals Zika, Ebola of SARS.

Week 18 | 2020

Springer Protocols: onmisbaar voor laboratoriumonderzoek

De protocollen in de databank Springer Protocols zijn handleidingen voor het verantwoord uitvoeren van biochemische, moleculair biologische en biomedische laboratorium experimenten. Een protocol bevat ook een lijst van benodigde materialen (chemicaliën, apparatuur, software etc.), literatuurverwijzingen en soms notities en tips om problemen op te lossen. De protocollen zijn ook opgenomen in SpringerLink

Als je zoekt op coronavirus, zijn er meer dan 160 coronavirus protocollen en methoden beschikbaar.

Dit overzicht geeft 8 protocollen aan gericht op diagnose van het coronavirus.

 

Directory of Open Access Journals : Al veel Open Access-artikelen over COVID-19

In Directory of Open Access Journals (DOAJ) vind je een grote collectie peer-reviewed OA-tijdschriften, met een grote verscheidenheid aan onderwerpen. Je kan filteren of zoeken op onderwerp. Ook kan je op CC-licentie of op uitgever zoeken, heel handig als jij zelf Open Access wilt publiceren. 

Er zijn al veel artikelen over COVID-19 als Open Access beschikbaar via DOAJ.

Week 17 | 2020

De bibliotheekcatalogus : Meer dan zoeken naar een boek! 

In de catalogus van de bibliotheek van De Haagse Hogeschool kun je zoeken naar boeken, tijdschrifttitels, cd’s of dvd’s. Hierbij zie je de beschikbaarheid, op welke locatie het boek beschikbaar is  en waar het boek in de kast te vinden is. Wil je weten welke titels vanuit de zoekresultaten op één van de vestigingen beschikbaar is, verfijn dan de resultaten door een vestiging te selecteren. Verfijnen kan ook op materiaalsoort, bijvoorbeeld e-book of verplichte literatuur.
Ook een deel van de e-book- en e-journalcollecties is zijn te vinden en direct toegankelijk via de catalogus.
Bijvoorbeeld: Wat is onderzoek van Nel Verhoeven. Is het fysieke boek beschikbaar of hebben de e-book versie? Wil je naar een titel verwijzen kopieer dan de permalink.
Wat vind je nog meer in de catalogus?
Elke week worden er nieuwe boeken of e-books aan de collectie toegevoegd. Ga hiervoor naar de tab Aanwinsten. De boekenlijsten per opleiding en van voorgaande jaren staan op de tab Boekenlijsten.
Verlengen van geleende materialen kan ook via catalogus open hiervoor de tab Lenergegevens.

  

IntechOpen: Peer-reviewed Open Access e-books over wetenschap, technologie en geneeskunde

De Engelstalige databank IntechOpen biedt toegang tot 4700 wetenschappelijke Open Access e-books op het gebied van onderzoek in de wetenschap, technologie en geneeskunde. De onderwerpsgebieden zijn natuurwetenschappen, techniek & technologie, biowetenschappen, gezondheidswetenschappen, sociale wetenschappen & geesteswetenschappen.

Met name de natuurwetenschappen, techniek en technologie zijn ruim vertegenwoordigd.

Meer weten over bijvoorbeeld robotics? Of over drones? IntechOpen biedt toegang tot veel peer-reviewed, wetenschappelijke e-books, die full-tekst beschikbaar zijn.

Week 16 | 2020

United Nations Digital Library : Allerlei publicaties en informatie van de VN

De United National Digital Library (UNDL) is tot stand gekomen door de samenwerking tussen Dag Hammarskjöld Libraryen het United Nations Office at Geneva Library en biedt een ‘single point of access’ naar zowel historische als hedendaagse informatie van de Verenigde Naties, zoals VN rapporten, VN kaarten, VN stemdata en VN toespraken. De interface is in 6 talen (geen Nederlands) beschikbaar en de inhoud is ook meertalig. De content wordt dagelijks geüpdatet (niet tijdens de COVID-19 crisis). 

Welke functies zijn er?

 • Uitgebreide zoekhandleiding
 • Geavanceerd browsen
 • Linked data tussen gerelateerde documenten
 • Filteren op VN organen of document type
 • Eenvoudige en geavanceerde zoekmogelijkheden
 • Personalisatie (zoekacties bewaren, alerts instellen)

Je kan je eigen alert instellen voor bijvoorbeeld het stemmen in de General Assembly on Human rights advancement.

 

Databank Sociale Vraagstukken: Ook voor als je op zoek bent naar Nederlandstalige achtergrondartikelen over de Corona-crisis

Ben je op zoek naar interessante artikelen op sociaal-maatschappelijk,  ethisch, economisch en gezondheidsgebied in een vrij toegankelijke Nederlandstalige databank? Kijk dan eens in de databank  Sociale Vraagstukken.

Dit is een databank met artikelen en discussiestukken van diverse (wetenschappelijke) auteurs. De artikelen zijn gerubriceerd in ca. 70 ‘vraagstukken’ en 50 thematische ‘dossiers’ over maatschappelijke kwesties in Nederland. Onlangs is daar een nieuw uitgebreid en interessant ‘dossier’ aan toegevoegd over de Corona-crisis.

 

A-Z lijst e-journals

Op zoek naar een specifiek e-journal? Deze vind je eenvoudig in ons overzicht over e-journals waarin al onze e-journals zijn verzameld in de A-Z lijst met e-journals. Je kan zoeken op tijdschrifttitel, ISSN of het onderwerp van het tijdschrift, maar bijvoorbeeld niet op artikelen of auteurs. 

Populaire e-journals zijn Harvard Business Review en Foreign Affairs, maar ook Nederlandse kranten zijn hier te vinden, bijvoorbeeld Het Financieele DagbladTrouwDe Volkskrant en NRC.next.

Week 15 | 2020

Omgeving in de praktijk: alle belangrijke wetten en regels voor de bouw

De vernieuwde databank Omgeving in de praktijk geeft antwoord op alle vragen omtrent de huidige en nieuwe bouwregelgeving. Nieuws, wetgeving en jurisprudentie, praktijkvoorbeelden en commentaren omtrent de Omgevingswet, het Bouwbesluit en de Wet Kwaliteitsborging. Omgeving in de praktijk biedt:

 • Bouwregelgeving in woord en beeld (bestaande en nieuwe bouwregelgeving) 
 • Koppeling met alle wetten, toelichting en commentaren
 • Praktijkinformatie veiligheid van gebouwen
 • Veelgestelde vragen over het Bouwbesluit en de nieuwe Omgevingswet

Wil je weten hoe de Omgevingswet werkt of welke wetten opgaan in de Omgevingswet? Of wil je weten wat de gevolgen zijn van klimaatverandering? je vindt de antwoorden in Omgeving in de praktijk.  

Week 13 | 2020

Van Dale Onlinewoordenboeken : Altijd een up-to-date woordenboek bij de hand  

Van Dale Onlinewoordenboeken bevat complete en up-to-date woordenboeken Dikke van Dale Nederlands, Synoniemen, woordenboeken Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Portugees, Zweeds, handboek Nederlands, handboek Engels, Spellinghulp Nederlands, Oxford English. Alle bronnen worden gelijktijdig doorzocht. Met extra informatie, thematische overzichten, taaltips en landeninformatie.

Geen dure papieren ouderwetse woordenboeken meer in je kast, maar de nieuwste up-to-date versies altijd online beschikbaar. Met voorbeelden, synoniemen en meerdere betekenissen van een woord. 

 

BoomPortaal : Daar is ie dan eindelijk!  

Met heel veel plezier kunnen wij nu BoomPortaal voor onze studenten en medewerkers aanbieden.  

In BoomPortaal kan je zowel boeken als tijdschriften vinden. De boeken betreffen vrijwel alle onderwerpsgebieden, zo ook bijna alle rechtsgebieden, de tijdschriften gaan over recht, bestuur & beleid, maatschappij, gezondheidszorg, HRM en communicatie & talen.  

Boeken downloaden is niet mogelijk, printen kan per paragraaf. E-journals kunnen wel gedownload worden en je kan gebruik maken van e-mailattendering of RSS om op de hoogte te blijven. 

Voor bijna alle boeken geldt dat er maar één gebruiker tegelijk kan lezen, voor de tijdschriften zijn er geen beperkingen voor het aantal gebruikers.  

Via de ‘Direct naar’-link is een overzicht over de updates per rechtsgebied te vinden. De verschillende updates zitten allemaal onder redactie van specialisten binnen de betreffende rechtsgebied. 

Beschikbaar zowel op on- als off-campus.  

 

CBS Statline : data over de Nederlandse economie en samenleving

Statline is de databank van het CBS en bevat cijfers over de Nederlandse economie en samenleving. Van inflatie tot bevolkingsontwikkeling, de informatie is overzichtelijk gerubriceerd op thema en gratis beschikbaar voor iedereen. Juist nu hebben overheden, wetenschappers, bedrijven en burgers er behoefte aan en belang bij om te weten hoe Nederland er voor staat. Denk alleen al aan cijfers over gezondheid, zorg en de economie. 

Wat zijn de cijfers over de internationale handel? Wat waren de cijfers betreffende de uitvoer van diensten naar China? Deze tabel geeft de data weer van het jaar 2019. Uit deze tabel kun je selecties samenstellen, op je beeldscherm presenteren, afdrukken en downloaden in diverse formaten. Ook is het mogelijk om de data grafisch weer te geven. Zie ook de handleidingen ter ondersteuning voor optimaal gebruik van Statline. 

Week 12 | 2020

NEN Connect: toegang tot alle in Nederland aanvaarde NEN normen

In een NEN norm staat beschreven welke afspraken er zijn, of aan welke specificaties of criteria een product, dienst of methode moet voldoen. NEN staat voor Nederlandse Norm.

Via NEN Connect heb je toegang tot de volledige normencollectie van het Nederlandse Normalisatie Instituut (NNI). Je kunt in de databank zoeken op normnummer of binnen de samenvattingen van alle normen. Voor de HHs zijn alle normen die in Nederland aanvaard zijn full tekst beschikbaar.

De meeste normen betreffen technische onderwerpen maar er zijn normen voor vrijwel alle vakgebieden, van brandveiligheid van gebouwen tot informatiebeveiliging in de gezondheidszorg

Bekende normen zijn NEN-EN-ISO 9000 (voor kwaliteitsmanagementsystemen) en NEN 1010(veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties).

 

Taylor & Francis : What does “crisis” education look like?

Dit is een interessante artikel met de titel  What does “crisis” education look like?

van de databank Taylor&Francis. Voor welke uitdagingen staan wij als wij onze kinderen, als toekomstige burgers en leiders, willen voorbereiden op een wereld die van de ene naar de andere crisis springt? 

De databank Taylor&Francis bevat artikelen met onderwerpen zoals bedrijfsinformatie, economie, HRM, marketing, verkoop, bestuur, militaire inlichtingen, terrorisme en vrede- & veiligheidsstudies. Niet de hele collectie is beschikbaar, maar als je een vinkje zet bij ‘only show what I have access to’, zie jij alleen wat beschikbaar is. 

Als jij een account aanmaakt, kan jij ook up-to-date blijven door een alert in te stellen. 

Beschikbaar zowel op on- als off-campus.

Week 11 | 2020

Bibliotheek Sportcampus Zuiderpark : Boeken over tal aan onderwerpen, in relatie tot sport

Misschien is het niet iedereen bekend, maar op de Sportcampus Zuiderpark is een kleine vestiging van de bibliotheek van de Haagse Hogeschool, speciaal gericht op de opleidingen die daar gehuisvest zijn. Dit zijn De HALO, Sportkunde en International Sport Management (ISPM). 

De boekencollectie bestaat uit boeken op algemene vakgebieden zoals onderzoek, management, marketing en psychologie, maar ook boeken over didactiek, opvoeding, onderwijs, vooral lichamelijke opvoeding, en anatomie en fysiologie.

Daarnaast is er een uitgebreid aanbod met boeken over onderwerpen die een relatie hebben met sport, zoals sportwetgeving, sportsponsoring, sportmarketing, sportmanagement en sportcoaching.

In de bibliotheekcatalogus vind je ook de boeken die op de Sportcampus staan. 

Ook is er uiteraard een uitgebreide collectie boeken over de verschillende sporten, zoals alle balsporten, atletiek, racketsporten, vechtsporten en tevens biografieën over beroemde sporters.

Een gedeelte van de collectie is Engelstalig, met name voor de opleiding ISPM. Er is ook een kleine collectie tijdschriften die relevant zijn voor de genoemde opleidingen, maar veel informatie op sportgebied is ook te vinden in databases als SportDiscus en SportBusiness Professional.

De boeken zijn uiteraard ook te leen voor studenten, docenten en medewerkers van andere vestigingen van de Haagse Hogeschool, en kunnen evt. aangevraagd worden bij de helpdesk in de bibliotheek op de hoofdvestiging. Men kan natuurlijk ook zelf langskomen op de Sportcampus Zuiderpark. 

 

INVERT: Index van Nederlandstalige verpleegkundige tijdschriftliteratuur

INVERT neemt in principe de beschrijvingen op van alle artikelen die in de Nederlandstalige verpleegkundige tijdschriften verschijnen. Ook de mededelingenbladen van alle landelijke Nederlandse en Vlaamse verpleegkundige beroepsverenigingen worden in de databank opgenomen. Uit een aantal tijdschriften dat niet aan deze criteria beantwoordt, maar waarin regelmatig verpleegkundige bijdragen verschijnen, worden de expliciet verpleegkundige artikelen geselecteerd. Zoek je bijvoorbeeld informatie over kwalificatieniveaus, de Wet BIG of over beroepsprofielen raadpleeg dan INVERT. Check de A-Z lijst E-journals voor de full-tekst beschikbaarheid van artikelen. 

Week 9 | 2020

A-Z lijst e-journals

Op zoek naar een specifiek e-journal? Vind het dan eenvoudig in ons overzicht over e-journals waarin al onze e-journals zijn verzameld. Je kan zoeken op tijdschrifttitel, ISSN of het onderwerp van het tijdschrift, maar niet op artikelen of auteurs. 

Populaire e-journals zijn Harvard Business Review en Foreign Affairs, maar ook Nederlandse kranten zijn hier te vinden, bijvoorbeeld Het Financieele DagbladTrouwDe Volkskrant en NRC.next.

 

Vernieuwde versie van Pubmed

Pubmed wordt vernieuwd en is alvast beschikbaar op https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/

FAQ’s en handleidingen over de nieuwe Pubmed zijn te vinden op https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/help/

Voorlopig blijft de oude versie ook nog beschikbaar op: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

De precieze datum van de definitieve overgang van de oude naar de nieuwe Pubmed is nog niet bekend. Zodra deze bekend is zullen wij dit bekend maken.

N.B. In de nieuwe versie van Pubmed is het nog niet mogelijk om full tekst artikelen op te vragen via Find it @ H/Library.

Week 8 | 2020

SpringerMaterials: de betrouwbare materialen database

Informatie over eigenschappen en gebruik van fysische en chemische materialen. Je kunt zoeken op o.a. elementaire samenstelling of chemische structuur. Interactieve grafieken, dynamische datatabellen en fasediagrammen met export opties. Materialen en eigenschappen kunnen worden vergeleken. Vooral relevant voor instellingen met een onderzoeksfocus op materiaalkunde, fysica, chemie en engineering; en bedrijven op het gebied van bulk- en fijnchemische productie, petroleum en petrochemie, halfgeleiders en elektronische materialen, optische metalen, keramiek, polymeersynthese en -verwerking, en materialen voor brandstoffen en energietoepassingen. Als je bijvoorbeeld naar ethanol (alcohol) zoekt kun je o.a. de 3D interactieve molecuulstructuur bekijken.

Week 7 | 2020

CINAHL, internationale databank over verpleegkunde en aanverwante (para)medische vakgebieden

Wereldwijd zijn er ernstige zorgen over het coronavirus. De WHO en andere gezondheidszorgorganisaties zijn druk bezig om de bron van de besmetting te achterhalen en er worden internationale maatregelen genomen om verdere verspreiding te voorkomen. 

In de databank CINAHL staan (achtergrond) artikelen over het coronavirus.

Op onderstaande link staat een voorbeeld van een zoekactie naar full-tekst artikelen over dit virus. 

Coronavirus OR Coronavirus Infections

 

GWWkosten.nl: kostengegevens op het gebied van grond-, weg- en waterbouw                                                               

GWWkosten.nl bevat actuele, complete en onderbouwde kostengegevens voor het ramen, calculeren of het maken van een MJO-begroting voor kleinschalige en seriematige woning- en utiliteitsbouwprojecten, maar ook onderbouwde installatiekosten op bouwdeelniveau en op STABU-bestekpostniveau. 

Toets offertes, ontwerpen en projecten op haalbaarheid, vergelijk materialen en prijzen. Maak razendsnel een raming, calculatie of MJO-begroting dankzij handige tools die op elkaar aansluiten. Maak gebruik van ruim 500 referentieprojecten om binnen enkele minuten de investeringskosten van een project te achterhalen. De gegevens worden gepresenteerd in de vorm van een tabel, meestal met een illustratie of foto.

Bekijk via GWWkosten o.a. wat de materiaalprijzen voor het aanbrengen van een damwand zijn of wat de uurtarieven zijn voor elektrotechnisch werk.

Week 6 | 2020

Kennisbank Decentrale Regelgeving (KDER) : databank met modelverordeningen en jurisprudentie

Op zoek naar een specifieke modelverordening of juist alle modelverordeningen binnen een categorie? Je kan ze vinden in de Kennisbank Decentrale Regelgeving (KDER) en ook kan je per gemeente zoeken in  verordeningen. KDER wordt beheerd door de VNG en Sdu en geeft handreikingen bij het opstellen van ruim honderd, veel voorkomende verordeningen. Behalve de volledige tekst van de verordeningen, vind je ook toelichtingen, metadata en Jurisprudentie voor Gemeenten (JG).

Met een persoonlijk account kan je in Mijn kennisbank je eigen favorieten verzamelen en notities maken in de tekst in KDER. 

In Dossiers is informatie verzameld over actuele onderwerpen. Zo kan je bijvoorbeeld meer lezen over de AVG en de invoering van de jeugdwet.

Beschikbaar zowel on- en off-campus.

 

OpenAIR is van de betere muziekfestivals, OpenAIRE is de naam van een grote Europese academische repository-verzameling!

Ben je op zoek naar betrouwbare Europese wetenschappelijke publicaties, onderzoeksdatasets, informatie over (en filters op!) Europese onderzoeksprojecten en –financiers. Zoek dan in OpenAIRE

Het is een enorme verzameling (22 miljoen publicaties en 800.000 datasets) van 12.000 onderzoeksrepositories op alle wetenschapsgebieden. Het Nederlandse NARCIS is daar een onderdeel van. Het is bedoeld om het open science beleid van de Europese Commissie in allerlei opzichten te ondersteunen.

Via deze link heb je zowel ON-Campus-toegang als thuis toegang.

Let op: laat je niet afschrikken als soms iets toch “closed access” is! Als je klikt op de DOI (= Digital Object Identifier) van bv. een artikel zou je toch zomaar bij het volledige artikel uit kunnen komen doordat we als Hogeschoolbibliotheek steeds meer databank-abonnementen hebben, waar je dan automatisch naar toe wordt gelinkt!

Zo blijkt bijv. een “closed” artikel ‘Climbing the ladder or falling from grace? A threat-opportunity framework of the effects of norm violations on social rank’ (UvA), alsnog fulltekst beschikbaar te komen via één klik op de DOI

Bezoek je van buiten de hogeschool OpenAIRE zet dan voor de DOI ons EZproxy voorvoegselhttps://ezproxy.hhs.nl/login?url= Dat resulteert dus in deze link.

Week 5 | 2020

Op zoek naar actuele informatie over (digitaal) toetsen?

Hieronder staat een selectie van bronnen die toegankelijk zijn via de digitale bibliotheek:

[*] De HHS heeft een abonnement afgesloten t/m 10 gebruikers. Gelijktijdig kunnen dan 10 gebruikers binnen het netwerk gebruik maken om uitgaven of artikelen van een titel kosteloos te downloaden. Wanneer zich een 11e gebruiker op hetzelfde moment meldt zal hij/zij een melding krijgen dat het aantal gebruikers is overschreden en hij/zij op een later moment zal moeten terugkomen om content gratis te kunnen downloaden.

 

Boek of artikel niet in de HHs bibliotheek? Check WorldCat waar het wel aanwezig is!

Met WorldCat.org kun je zien welke dichtstbijzijnde bibliotheek het boek of artikel in de collectie heeft. Vervolgens vraag je het item aan via het HHs IBL formulier om het item bij de HHs bibliotheek hoofdvestiging op te halen. Worldcat.org is een wereldcatalogus waarin niet alleen boeken of artikelen te vinden zijn op jouw locatie, maar over de hele wereld. Ook handig in gebruik tijdens stage in het buitenland. 

Zie bv. welke bibliotheek naast de HHs de verplichte literatuur “wat is onderzoek” van Nel Verhoeven in de collectie heeft.

 

Nieuw: databank SDGO ondersteunt duurzame ontwikkeling

De Sustainable Development Goals Online is een nieuwe databank van uitgeverij Taylor & Francis. Het is een interdisciplinaire digitale collectie rondom de 17 SDG's, het programma voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties om een einde te maken aan armoede, ongelijkheid en onrechtvaardigheid te bestrijden en de planeet te beschermen. Meer dan 13.000 zorgvuldig geselecteerde hoofdstukken uit e-books, 1.300 tijdschriftartikelen en meer dan 250 presentaties, video's, case studies, lesgidsen en lesplannen. De collectie is tot stand gekomen in samenwerking met de Verenigde Naties en wordt geleid door een internationale adviesraad van academici, praktijkmensen, beleidsmakers en functionarissen in de tertiaire sector, de overheid en NGO's. Zie ook de introductie, de flyer en de content list

Een voorbeeld is het hoofdstuk “Solidarity and Security in the EU Discourse on Aid” door Iliana Olivié en Aitor Pérez uit het book “Aid Power and Politics”. Dit gaat over de toegenomen nadruk op veiligheidsaspecten bij het verlenen van (ontwikkelings)hulp door Europa.

Week 4 | 2020

Beeld en Geluid op School : Lector Leukfeldt over cybercrime in Eenvandaag 

De databank Beeld en Geluid op School biedt toegang tot duizenden uren video en audio voor het  onderwijs, een selectie uit de archieven van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Je kunt o.a. actuele nieuwsprogramma’s en documentaires terugkijken van de Nederlandse publieke omroep.

Ook is het mogelijk om fragmenten te ‘knippen’ uit een programma en deze fragmenten te gebruiken in een les, of een dossier over een bepaald onderwerp aan te leggen.

Op donderdag 16 januari 2020 was lector Cybersecurity in het mkb Rutger Leukfeldt in Eenvandaag als specialist aan het woord over het momenteel zeer actuele onderwerp cybercrime.

Lector Rutger Leukfeldt over cybercrime in Eenvandaag 16-1-2020

Log in met SURFconext om volledig gebruik te kunnen maken van alle functies van Beeld en Geluid op School.

 

ALURVS.nl : Databank voor de Aluminium en de Roestvast Staal branche

ALURVS bevat de twee gescheiden kennisbanken. Eén over aluminium en één over roestvast staal met honderden studies, onderzoeksrapporten en verhandelingen over deze materialen. Antwoorden op vragen betreffende legeringstypen, bewerking, behandeling, toepassingsmogelijkheden, voordelen en beperkingen van de materialen. 

ALURVS biedt tevens online toegang tot het online magazine ALURVS.nl. Beide kennisbanken bevatten ook een bedrijvenregister op onderwerp en vakgebied.

Wat is in ALURVS te vinden over aluminium kozijnen
Of over de eigenschappen van roestvast staal.

Week 3 | 2020

Emerald Insight wenst u een happy duurzaam 2020!

Vanwege de 50e Earth Day dit jaar, geeft Emerald Insight  tot eind januari gratis toegang tot artikelen over duurzaamheid. Lees hier de 7 tips met literatuurlijst

Emerald Insight is een databank met toegang ongeveer 310 Emerald e-journals van hoge kwaliteit op vele vakgebieden. De meeste artikelen zijn full-text beschikbaar, herkenbaar aan een groen blokje voor het artikel.

Week 2 | 2020

De internationale bedrijfs- en industrie-informatiedatabank MarketLine Advantage vernieuwd en uitgebreid

De internationale databank MarketLine Advantage biedt actuele en accurate informatie over bedrijven, industrieën, landen en steden. De informatie over bedrijven en industrieën is beschikbaar in profielen, rapporten en case studies. De bedrijfsinformatie bevat SWOT analyses. Daarnaast vind je er trend- en risicorapporten, nieuws en informatie over financiële deals. 

Met de nieuwe interface die eerder dit jaar is gelanceerd heeft de databank er nieuwe functies bijgekregen. De innovatieve Tableau-interface presenteert gegevens in flexibele grafieken en tabellen die kunnen worden geëxporteerd. Zo kun je bijvoorbeeld via Country Statistics (onder Databases) aangeven van welke regio of landen je het werkloosheidspercentage (of een andere macro-economische indicator) wilt zien. De gegevens worden dan weergegeven in een kaart- en tabelvorm. En daarbij krijg je ook de grafiek met de voorspelling van de werkloosheid per regio. Naast deze eigen grafieken en tabellen kunnen gebruikers ook hun eigen rapporten samenstellen via de Company Report Generator (onder Databases). 

Door de uitbreiding is er ook toegang tot nieuwe content. De informatie over bedrijven, industrieën, landen en steden is verwerkt in overzichtelijke Chartbooks (onder Analysis). Je kan bijvoorbeeld Amsterdam vergelijken met andere Europese steden in de Top 50 Europe City Chartbook. Naast trend- en risicorapporten zijn er nu ook Value and Supply Chain Analysis (via Industry Analysis onder Analysis). Daarin kun je bijvoorbeeld lezen dat er behoefte is aan tyfoonklare turbinetechnologie of dat je voor wat betreft online retail moet kijken naar de speelgoedgigant Toys ‘R’ Us . Tenslotte is er de nieuwe influencer tool (onder Databases) waarbij je de top 100 van influencers kunt samenstellen per sector op basis van hun Twittergedrag. Evan Kirstel leidt bijvoorbeeld de RetailTech lijst.

 

Thesaurus Zorg en Welzijn : Lijst met zoektermen op sociaal gebied

Ben je op zoek naar artikelen of boeken op sociaal gebied in catalogi en databanken maar je vind niet de goede artikelen of te weinig of juist teveel? Gebruik de Thesaurus Zorg en Welzijn! Ga via deze link naar de HHs-ON Campus-toegang en tik in het zoekscherm je zoekterm in, bv. wijkteams. 

Dit is een lijst met termen op sociaal gebied die in relatie tot elkaar worden weergegeven. Zo kun je op andere termen komen die je zelf nog niet bedacht hebt maar die wel met je onderwerp te maken hebben. Ze kunnen algemener of juist specifieker zijn, maar het kunnen ook (min of meer) synoniemen zijn. 

Als je vervolgens met die termen gaat zoeken opent je literatuuronderzoek zich ineens helemaal en vind je ook die publicaties die je eerst niet kon vinden!

NB. OFF-campus werkt de toegang momenteel niet. Wordt binnenkort opgelost!

Week 51 | 2019

Upgrade van Academic Search Complete naar Academic Search Ultimate : Nog meer inhoud!

De bibliotheek heeft een upgrade aangeschaft van de multidisciplinaire database Academic Search Complete, nl. Academic Search Ultimate. De inhoud van deze upgrade is nog uitgebreider dan de eerdere versie.

 • 5,479 actieve, full-text, niet-open access wetenschappelijke tijdschriften
 • 4,792 actieve, full-text, peer-reviewed, niet-open access wetenschappelijke tijdschriften
 • 2,767 actieve, full-text, peer-reviewed, niet-open access wetenschappelijke tijdschriften zonder embargo
 • 3,108 actieve, full-text, niet-open access wetenschappelijke tijdschiften, geïndexeerd in Web of Science of Scopus

Academic Search Ultimate bevat meer dan 77.000 video's van de Associated Press. Deze verzameling video's van 's werelds toonaangevende persbureau, die maandelijks wordt bijgewerkt, bevat beeldmateriaal van 1930 tot heden. De video’s verschijnen in de resultatenlijst, het is helaas nog niet mogelijk apart op video’s te zoeken.

De onderwerpen in Academic Search Ultimate lopen uiteen van astronomie, antropologie, biomedicine, engineering, gezondheid, sport, recht en geletterdheid tot wiskunde, farmacologie, vrouwenstudies, zoölogie en nog veel meer.

 

Blijf up-to-date over jeugdzorg m.b.v. de databank DigiBibJeugd

DigiBib.Jeugd is een digitale bibliotheek voor professionals en studenten jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg, pedagogische hulpverlening/pedagogiek en opvoedkundige disciplines. Bevat landelijke beleidsrapporten, onderzoeken en adviezen tot concrete projecten, protocollen en instructies. Je kan er bijvoorbeeld het laatste Rapport over toezicht jeugdbescherming en jeugdreclassering raadplegen.

 

Finance & ControlBase : een database met artikelen over financieel management en administratie

Meer weten over het accountantsberoep? Over de verschuiving van de rol van financial controller naar business controller? Of bijv. over de transparantie van corporate governance? Informatie hierover vind je in de Finance & ControlBase  Deze databank bevat toonaangevende artikelen op het gebied van financieel management en administratie. Ook artikelen over de relatie met maatschappelijke ontwikkelingen, zoals duurzaamheid en fraudebestrijding vind je hierin terug.

Week 50 | 2019
 • Probeer BrowZine, onze voorziening voor e-journals

De bibliotheek biedt toegang tot haar wetenschappelijke tijdschriften via BrowZine

BrowZine is een app waarmee je in tijdschriften kunt browsen, lezen en volgen in een mooie visuele display.

Met Browzine kan je bladeren in de belangrijkste tijdschriften op onderwerp, een overzicht van de inhoudsopgaven opvragen en fulltext artikelen downloaden. Je kan de artikelen opslaan en exporteren. En de referenties kunnen geëxporteerd worden naar bij voorbeeld RefWorks or Zotero.

Blijf up-to-date met My Bookshelf: Maak je eigen persoonlijke boekenplank met titels die je wil volgen en waarvan je notificaties/alerts wil ontvangen als er nieuwe artikelen gepubliceerd worden. 

Je hebt toegang tot Browzine via verschillende apparaten, bv. via je iOS of Android apparaat en ook op je desktop on- en off-campus.

Neem vandaag een kijkje! Ga of naar browzine.com of download de app via Apple App Store, Google Play Store of Amazone App Store.

Neem contact op met de bibliotheek voor meer informatie: bibliotheek@hhs.nl

 

 • O’Reilly Safari: Uitbreiding met video tutorials en learning paths

Vernieuwde platform O'Reilly Safari specifiek voor IT & Design, economie, marketing en persoonlijke ontwikkeling. O’Reilly Safari is recent uitgebreid, naast 39,000 e-books zijn de volgende materialen beschikbaar:

Video content en tutorials (6,000)

Diverse learning paths – hierin delen experts kennis en vaardigheden in korte video’s zoals bijv. Agile. De meest populaire learning paths bevatten ook een self assessment. 

Bekijk hoe experts/bedrijven specifieke problemen oplossen m.b.v. case studies,  bekijk bijv. hoe marktleider Linkedin zich richt op big data

Beheer bovenstaande materialen in jouw ‘playlist’ 

Al het materiaal uit O’Reilly Safari is voor onbeperkt gebruik.  Er zijn geen restricties betreft het aantal gebruikers. 

Een greep uit de collectie: 

Titels zijn online te lezen en kunnen niet gedownload worden

Voor meer leescomfort download de app

Week 49 | 2019

Nexis Uni : Verbeterde opvolger van LexisNexis Academic

Vele Nederlandse en buitenlandse dagbladen en bedrijfsbladen zijn voortaan te lezen en doorzoeken via Nexis Uni. Nexis Uni biedt een aantal aanvullende en nieuwe functionaliteiten, zoals bronnen en nieuws per discipline, het opslaan en delen van artikelen en zoekopdrachten en het plaatsen van aantekeningen bij artikelen. Ook kun je het originele krantartikel opvragen (met foto's).

Week 48 | 2019

Medline : Internationale databank met gezaghebbende medische informatie

Steeds meer bacteriën worden resistent tegen antibiotica. Wil je artikelen lezen over het voorkomen van antibioticaresistentie? Raadpleeg dan Medline, een medische databank van de National Library of Medicine (USA). Deze databank bevat artikelen uit 5400 internationale, biomedische tijdschriften. Ongeveer 11% van de artikelen is fulltekst opgenomen. 

Als je systematisch wilt zoeken, denk dan goed na over de juiste trefwoorden. Een medische trefwoordenlijst (MESH, klik op “MESH 2019” in de blauwe balk bovenaan in MEDLINE) kan hierbij helpen. Dan zie je dat het juiste Engelstalige trefwoord voor antibiotica, “Anti-Bacterial Agents” is.  

Het juiste trefwoord voor resistentie is “Drug resistance, bacterial”. Op onderstaande link staat een voorbeeld van zoekactie naar fulltekst artikelen over de preventie van antibioticaresistentie die zijn verschenen vanaf januari 2018:

Prevention Anti-Bacterial Agents

Week 47 | 2019

CC Search: Zoekinstrument van Creative Commons met meer dan 300 miljoen afbeeldingen

CC Search kan niet in Internet Explorer gebruikt worden, wel in Firefox en Edge!

CC Search is een zoekinstrument van Creative Commons waarmee meer dan 300 miljoen afbeeldingen doorzocht kunnen worden.  Zo kan bv. gezocht worden in de collecties van een aantal musea en in Flickr. Ook kan er kan gefilterd worden op soort licentie. Er is een CC Search Syntax Guide, voor hulp bij het zoeken.

CC controleert nu nog niet of de beelden correct zijn gelicentieerd of dat de informatie juist of volledig is, dus controleer de licentiestatus en de attribuut-informatie voordat u de inhoud gebruikt.

Zoek je bv. met de zoekterm ‘Nachtwacht’ in de collectie van het Rijksmuseum, dan vind je de volgende resultaten Nachtwacht in collectie Rijksmuseum.

 

The Case Centre: Lesgeven via cases uit de praktijk

In The Case Centre vind je een groot aantal cases op het gebied van bedrijfskunde, marketing en management van universiteiten en business schools wereldwijd. De casestudies gaan over reële situaties die de studenten confronteren met een dilemma of een onzekere uitkomst. Vaak horen er bij een case relevante documenten, audiovisuele items en zorgvuldig ontworpen docentaantekeningen. Bij interesse in docentenexemplaren of het gebruik van de cases in het onderwijs kan contact opgenomen worden met de bibliotheek.

Een voorbeeld van een vaker gebruikte case is "Google in China". In januari 2010 dreigde Google in een publieke verklaring dat het zou stoppen met het censureren van de zoekresultaten op de website google.cn, zoals vereist door de Chinese autoriteiten. Moet Google China verlaten? Of een compromis met de Chinese regering proberen te sluiten? Hoe moet een multinationaal bedrijf reageren wanneer zijn kernwaarden in strijd zijn met het beleid van de overheid van het gastland? Wat zijn de uitdagingen in de relatie tussen bedrijfsleven en overheid in een opkomende economie? Hoe kunnen de reacties van verschillende belanghebbenden in een crisis worden beoordeeld? En kunnen er scenario's worden ontwikkeld met betrekking tot de oplossing van de crisis?

Week 46 | 2019

Neem een kijkje in UN iLibrary – de online bibliotheek van de Verenigde Naties

In UN iLibrary, de online Bibliotheek van de Verenigde Naties, kan je boeken, (jaar-)rapporten en statistieken vinden die gepubliceerd zijn door de VN (of een van haar fondsen). Naast het zoeken kan je ook browsen op thema en/of land, bijvoorbeeld Mensenrechten en vluchtelingen in Algerije. 

De inhoud is beschikbaar in verschillende formaten – PDF en READ – om het lezen op mobiele apparaten, delen op sociale media en het integreren in bijvoorbeeld rapporten te vergemakkelijken. 

Er zijn twee toegangsmodellen: toegang tot alle READ-documenten of toegang tot alle formaten.

In UN iLibrary vindt u publicaties over alle onderwerpen waar de Verenigde Naties bij betrokken zijn.

Geïnteresseerd in statistieken over duurzame markten? Neem een kijkje in “The state of sustainable markets 2018 : statistics and emerging trends”

 

Project MUSE : Open Access Books

Project MUSE is een Engelstalige wetenschappelijke, multidisciplinaire database van full-text e-journals en e-books van meer dan 200 toonaangevende universitaire uitgevers en wetenschappelijke verenigingen, gericht op sociale wetenschappen. Er zijn ongeveer 1.750 open access e-books en 5 e-journals. Het is mogelijk om te printen en te downloaden en de e-books kunnen ongelimiteerd gelijktijdig gelezen worden. Als je een account aanmaakt is het o.a. mogelijk om alerts in te stellen. Het is mogelijk om in MUSE te zoeken via een browser. Doe je bijvoorbeeld onderzoek naar duurzaamheid, en zoek je op deze term in MUSE dan krijg je een resultatenlijst met wetenschappelijke e-books en artikelen uit de e-journals. 24/7 en full-text beschikbaar.

 

CROW Kennisbank: informatie op het gebied van infrastructuur, verkeer en vervoer en openbare ruimte

In de online kennisbank van CROW vind je vele digitale uitgaven op het gebied van infrastructuur, verkeer en vervoer en openbare ruimte. Je kunt via de inhoudsopgave de Kennisbank raadplegen of via (uitgebreid) zoeken een zoekopdracht uitvoeren. Enkele handige instructievideo’s helpen je bij het gebruik van de CROW Kennisbank.

Binnen uitgebreid zoeken kunt u ook zoeken op publicatietitel en publicatienummer.  CROW Kennisbank is verdeeld in verschillende kennismodules, elke module bevat alle beschikbare kennis over een bepaald onderwerp. 

Met een eigen account kun je een dossier aanmaken waarin je je favorieten, notities en zoekopdrachten kunt opslaan en delen.

Via de kennisbank heb je o.a. toegang tot het “Handboek wegontwerp” en vind je er alle feiten over de elektrische fiets

 

Op zoek naar wetenschappelijke artikelen op het gebied van de sociale- en gedragswetenschappen? Probeer Sociological Abstracts eens!

Sociological Abstracts is een van de vele prima wetenschappelijke databases van ProQuest op sociaal-/psychologisch gebied. In de basis is het een zgn. “bibliografische” database (vandaar “Abstracts”) maar je vindt er steeds meer de volledige artikelen in. Prima inhoud en zoekfunctionaliteiten (filters!). Je vindt hem in het A-Z databanken-overzicht van de bibliotheek.

Ben je bv. benieuwd hoe jongeren op zoek gaan naar (psychologisch) hulp? Probeer: “help seeking behavior” AND adolescents in één zoekveld. Dat zou ruim 300 resultaten op kunnen leveren.

Via de filters “peer-reviewed” en 2010-2019 kom je uit op bijna 140 resultaten.

Is een artikel niet full-tekst? Klik dan op “Find a Copy”. Deze tool gaat dan in onze andere databanken op zoek naar het volledige artikel.

Je kunt je zoekactie overigens in één keer uitbreiden naar de andere tien (!) ProQuest-databankenop sociologisch- en educatief gebied via de optie “Change databases” en dan vink je aan “Social Sciences Premium Collection” én “Exclude duplicate documents” (via ‘Result page options’ onderaan, als je terug bent op de zoekpagina). Door deze laatste actie voorkom je dat hetzelfde artikel meerdere keren in je resultaten voorkomt. 

Met dezelfde filters als hierboven bij Sociological Abstracts kom je nu uit op ruim 700 resultaten.

Week 45 | 2019

Teacher Reference Center (TRC): databank met 280 populaire tijdschriften over onderwijs

Teacher Reference Center (TRC) bevat o.a. informatie over de volgende vakgebieden: levenslang leren, lopend pedagogisch onderzoek, curriculumontwikkeling, informatievaardigheden, onderwijsadministratie, educatie voor docenten, onderwijstechnologie en media.  Er zijn full-text artikelen en abstracts uit 280 peer-reviewed tijdschriften opgenomen.

Wil je bijvoorbeeld meer weten over duurzame ontwikkeling in het onderwijs? Raadpleeg dan het Framework Higher education in the sustainable development goals.

 

Hein Online International Core : databank met tijdschriften en belangrijke publicaties van de Verenigde Naties

Deze databank werkt het best met Firefox.

Via Hein Online International Core krijg je o.a. toegang tot meer dan 2.700 rechten (gerelateerde) tijdschriften, meer dan duizend rechtenpublicaties en grondwetten van alle landen, de meest inhoudsrijke databank op het gebied van traktaten, VN-documenten, jurisprudentie en een schat aan informatie over internationaal recht. 

Bij het registreren, kan jij bookmarks en TOC-alerts maken, en zoekacties bewaren in MyHein.

In 2000 heeft de VN Resolutie 1325 over vrouwen, vrede en veiligheid aangenomen. Wil jij meer lezen over hoe dit vredesprocessen hebben beïnvloedt? Klik dan op deze link (link werkt niet met Internet Explorer).

Week 44 | 2019

Klimapedia: kennisbank voor bouwfysica, binnenmilieu, installaties en duurzaamheid

Klimapedia bevat les- en kennismateriaal van technische universiteiten, technische hogescholen en vakgerichte cursussen. Docenten en cursusleiders kunnen hier hun dictaten, presentaties, toetsen, oefeningen en achtergrondinformatie delen en beschikbaar stellen voor collega’s, studenten en andere geïnteresseerden. Zo heb je onder andere toegang tot het Energievademecum en alle modules van Klimaatinstallaties. Integratie van gebouw en installaties. Deze kun je volledig bekijken.

Week 43 | 2019

Taylor & Francis Online uitgebreid met Business, Management & Economics e-journals
De databank Taylor & Francis Online is uitgebreid met de Business, Management & Economics collectie. Deze collectie geeft full tekst toegang tot high-impact onderzoek gepubliceerd in invloedrijke tijdschriften die zich richten op onderwerpen als accounting, bedrijfsgeschiedenis, economie, financiën, human resources, marketing en public management. Zowel actuele onderwerpen als het historische perspectief op onderwerpen komen aan bod. En thema’s worden vanuit verschillende invalshoeken behandeld. Zo kun je in het e-journal Emerging Markets Finance and Trade vernemen wat de economische impact is van de handelsoorlog tussen China en de VS. Lees je in de Business History over de strategische en structurele reacties op internationale dynamiek in de open Nederlandse economie en wordt in de Journal of Business-to-Business Marketing de merkpersoonlijkheidsdimensies van business-to-business-bedrijven onder de loep genomen. En dit zijn maar een paar voorbeelden van specifieke onderwerpen uit de meer dan 120 e-journals in deze collectie.  

 

XpertHR: praktische HRM informatie
In XpertHR vind je actuele, praktische informatie over alle aspecten van het vakgebied van human resources. Thematische indeling: in dienst treden, arbeidsvoorwaarden, in dienst zijn, organisatie en strategie, uit dienst gaan en de Wet arbeidsmarkt in balans. Praktijkcases die over deze thema’s gaan worden aangevuld met up-to-date gegevens. Met onderwerpen als personeelsplanning, vitaliteit, het voeren van gesprekken, grensoverschrijdend werken, stappenplannen en checklists. Tevens Nederlandse en Europese arbeidsvoorwaarden (cao's, OR) in combinatie met juridische informatie.

Ook is een wetgevingskalender opgenomen met de complete tekst van het wetsvoorstel, wat de vorderingen zijn, uitleg van de inhoud en de betekenis voor de praktijk.

Week 42 | 2019

OECD iLibrary : Online bibliotheek van de Organisation for Economic Cooperation and Development 

OECD iLibrary is de Online bibliotheek van de Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). De Library biedt toegang tot e-books, journal issues en statistische databanken op diverse vakgebieden, zoals Economie, Wetenschap en techniek, Landbouw en voedsel, Werkgelegenheid, Energie, Omgeving , Onderwijs, Sociale wetenschappen, Migratie, Gezondheid.

Wil je meer bv. weten over de wijze waarop het overheidsbeleid de sectorale productiviteit en duurzaamheid van de voedsel- landbouwsector kan verbeteren? Lees dan het rapport: Innovation, Productivity and Sustainability in Food and Agriculture, uit oktober 2019 door de OECD.

De OECD iLibrary biedt ook toegang tot statistieken. De OECD iLibrary bevat content die is vrijgegeven door de OESOIEA (het Internationaal Energieagentschap), NEA (het Agentschap voor Kernenergie), het Ontwikkelingscentrum van de OESOPISA (Programme for International Student Assessment) en ITF (International Transport Forum).

 

LISTA: databank over kennis– en informatiemanagement 

In de database LISTA vind je samenvattingen uit 440 tijdschriften op het gebied van kennismanagement, informatiemanagement, internettechnologie, etc. 

Voorbeelden van enkele zoekacties zijn: Hoe houden amateur hardlopers hun personal health information management (PHIM) in de gaten? Interessante materie over het bijhouden van activiteitentechnologie op het gebied van sportkunde en human computer interaction. 

Wat zijn de recente gebruikerservaringen over Amazon Alexa lees het in de samenvatting “Talk to me: Exploring user interactions with the Amazon Alexa”. Of hoe gaan Nederlandse gezinnen om met de negatieve effecten door het gebruik van internet dit onderzoek is in oktober 2019 gepubliceerd door de universiteit van Twente.  Om te bekijken of het artikel fulltext aanwezig is in de overige databanken van de HHS gebruik dan Findit@H/Library in Google Scholar.

Week 41 | 2019

Nieuwe databank: Political Science Complete

Political Science Complete is een van onze nieuwe databanken. Het is een full-text onderzoeksdatabank over politieke onderwerpen met een wereldwijde focus, waaronder internationale betrekkingen, politieke theorie en vergelijkende politiek. 

De inhoud omvat bijna 700 full-text tijdschriften, 330 full-text naslagwerken en monografieën, 48.000 full text conferentie papers, waaronder die van de International Political Science Association, en een vakinhoudelijke thesaurus van meer dan 28.000 termen.

Je kan bijvoorbeeld artikelen vinden over mogelijke gevolgen van Brexit  op de diplomatiek van VK in de VN. UK diplomacy at the UN after Brexit: Challenges and Opportunities

Week 40 | 2019

Beeld en Geluid op School : Auteursrechtvrij video- en audiomateriaal gebruiken voor onderwijs 

De databank Beeld en Geluid op School biedt toegang tot duizenden uren video en audio, een selectie uit de archieven van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. De fragmenten en programma’s zijn auteursrechtvrij te gebruiken in presentatie, lessen, etc. Log in met SURFconext om volledig gebruik te kunnen maken van alle functies van Beeld en Geluid op school. Je kunt o.a. montages en fragmenten maken of eigen dossiers aanleggen. Het materiaal kan kosteloos worden aangevraagd via het tabblad Bestellen.

Een actueel voorbeeld van een zoekactie is het probleem van het tekort aan passend onderwijs voor kinderen die in het huidige onderwijs niet tot hun recht komen of op hun plaats zijn. Als je zoekt op ‘passend onderwijs’ in de zoekbalk, krijg je een lange lijst met zoekresultaten. Klik op een resultaat om het programma of fragment te bekijken, bv. De Monitor - Passend onderwijs.

Deze lijst kun je verder filteren met het tabje ‘Toon filters’.

 

Vakbase: betrouwbaar antwoord op kennisintensieve vraagstukken

Deze portal van Vakmedianet is vooral van belang voor de toegang tot e-journals en een aantal online publicaties op het gebied van HRM, Medezeggenschap, Arbeidsomstandigheden, Facility, Managementondersteuning en Bouw & Installatie. Klik op een bron om de inhoudsopgave te bekijken en toegang te krijgen tot de volledige tekst. Of gebruik de zoekfunctie om Vakbase integraal te doorzoeken.  Bijvoorbeeld met de zoekvraag: adaptief contracteren, vind je een recent artikel in Facto Magazine, nr. 5 2019 over dit onderwerp. Daarin worden praktijkervaringen er inzichten beschreven met deze manier van facilitair aanbesteden.

 

Up-to-Date, databank met actuele klinische informatie

De Engelstalige databank Up-to-Date bevat actuele klinische informatie voor het geven van snelle antwoorden op klinische vragen in praktijksituaties. Actuele informatie over meer dan 6.000 geneesmiddelen en potentieel gevaarlijke interacties. Informatie over recente medische ontwikkelingen en bevat over meer dan 1.500 onderwerpen basisinformatie m.b.t. patiëntenvoorlichting. Voor toegang is het nodig om on-campus te registreren met een zelf gekozen gebruikersnaam en wachtwoord. Om het account actief te houden dient men één keer in de 90 dagen binnen de hogeschool in te loggen.

Bij “Drug Interactions” kan je opzoeken of je bepaalde voedingsmiddelen kan blijven gebruiken als je bepaalde medicijnen moet slikken. Bijvoorbeeld kan je groene thee blijven drinken als je het cholesterolverlagend medicijn Simvastatin slikt?

Up-to-Date bevat ook calculators over o.a. lichaamsgewicht en om bijvoorbeeld te berekenen hoe hoog de kans is dat iemand een cardiovasculaire aandoening krijgt.

Week 28 | 2019

Espacenet : Toegang tot ruim 100 miljoen octrooipublicaties uit meer dan 90 landen

In de databank Espacenet vindt u een groot deel van de wereldwijde octrooidocumenten, ruim 90 miljoen uit meer dan 90 landen. Deze documenten beschrijven de techniek van uitvindingen. Ook vindt u er de namen van uitvinders en bedrijven die zich daarmee bezighouden. Espacenet wordt beschikbaar gesteld door de Europese Octrooi Organisatie (EOO) via het Europees Octroooibureau (EOB) en de nationale bureaus van de lidstaten.

Espacenet heeft een geavanceerde zoekmachine. Gezocht kan worden op zoektermen, classificatiecode, publicatie- of aanvraagnummer of datum. Maar ook op uitvinder of aanvrager. Kijk voor meer zoektips in de handleiding.

Wil je weten weten welke octrooien de TU Delft aagevraagd heeft? 
'technical university delft' or 'tu delft' en databank Worldwide (incl. Nederland)

Of wil je weten welke alleen in Nederland zijn aangevraagd?

'technical university delft' or 'tu delft' en databank NL-Nederlandse Octrooipublicaties.

 

Social Services Abstracts : Internationale databank over maatschappelijk werk en welzijn

Ben je op zoek naar wetenschappelijke artikelen over multiprobleem(gezinnen), specifiek in een Nederlandse situatie? En je schrikt niet van de Engelse taal? Dan kun je ook eens kijken naar “Social Services Abstracts” van Proquest. 

Zoek dan bv. op: multiproblem* OR "multiple problems" in alle velden  (“Anywhere”). Ga daarna verfijnen (via de opties links in het scherm) op “Location”: Netherlands. Dan zijn 6 artikelen het resultaat.

Je kunt je zoekactie in één keer uitbreiden naar de andere tien (!) Proquest-databanken op sociologisch en educatief gebied. Dit kan via de optie “Change databases” (op de donkergroene balk bovenin). Vervolgens vink je aan “Social Sciences Premium Collection” ->  “Use selected databases”. 

In het daarop volgende zoekscherm klik je op de optie “Result page options” ->  “Exclude duplicate documents” -> “Search”.

Met dezelfde zoekactie en verfijning als hierboven kom je nu uit op 33 veelal fulltext artikelen.

Week 27 | 2019

NDFR : Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht

Op de hoogte blijven van actuele, fiscale ontwikkelingen? Dan is NDFR de databank waar je moet zijn. 

Wil je bijv. op de hoogte blijven van de Wetsvoorstellen over vliegbelasting? Via de tab wetsvoorstellen kun je de stand van zaken volgen.

Alle belangrijke fiscale wetten zijn beschikbaar in NDFR. Per belastingwet artikelsgewijs toegang tot de huidige en historische wetteksten, parlementaire geschiedenis, beleidsbesluiten, jurisprudentie, literatuur en diepgaande commentaren. Om de actualiteit te bewaken wordt elk commentaar in NDFR vijfmaal per jaar integraal bijgewerkt.

Gebruik bij voorkeur de browser FireFox of Chrome 

Week 26 | 2019

VideoArts : Databank met korte Engelstalige video's op het gebied van management en de werkomgeving

In de databank VideoArts vind je 133 korte humoristische videoclips op het gebied van management, leiderschap, communicatie en customer service. De Engelstalige clips bevatten sketches van 1-3 minuten tussen een ‘goede’ en een ‘slechte’ manager. De clips kunnen een goede aanvulling zijn op de theoretische lesstof over bovenstaande onderwerpen, en brengen op pakkende wijze herkenbare situaties op de werkvloer naar voren, waar we allemaal weleens mee te maken hebben of zullen krijgen.

De clips uit VideoArts kunnen auteursrechtvrij gebruikt worden binnen Blackboard en PowerPoint omgeving, en andere toepassingen binnen de Haagse Hogeschool.

Een herkenbaar voorbeeld over slecht nieuwsgesprekken is: Slecht nieuwsgesprekken

 

Medline : Internationale medische  databank van de National Library of Medicine (USA)

Volgens dit Nieuwsbericht van het RIVM hadden ruim 3,7 miljoen Nederlanders in 2017 last van problemen aan de maag, lever of darmen (gastro-enterologische aandoeningen). Wil je artikelen lezen over het voorkomen van deze aandoeningen. Raadpleeg dan Medline dat is een gezaghebbende, internationale medische databank van de National Library of Medicine (USA) en bevat artikelen uit 5400 biomedische tijdschriften. Ongeveer 11% van de artikelen is full-tekst opgenomen. 

Artikelen over de preventie van Gastro-enterologische aandoeningen

Week 24 | 2019

ATLAS.ti onderzoeksoftware voor data analyse

Wat SPSS is voor cijfers is ATLAS.ti voor kwalitatieve data zoals artikelen, interviews, afbeeldingen en audio visuele materialen.  Creëer met ATLAS.ti overzicht van jouw onderzoeksdata en ontdek relevante verbanden. Beschikbaar op alle pc's binnen de HHS-campus en te downloaden op je eigen device. Klik hier voor meer informatie. 

 

ESB: Inzicht in economie en beleid

Al meer dan honderd jaar biedt Economisch Statistische Berichten (ESB) inzicht in markten en argumenten voor beleid. Naast een economisch vakblad is ESB ook het communicatieplatform voor economie en beleid in brede zin. De kern van ESB bestaat uit artikelen die worden geschreven door externe auteurs - academisch economen en invloedrijke beleidsmakers - op basis van gedegen onderzoek. 

Wil je bijvoorbeeld meer weten over Economische Groei in relatie tot leren? Zoek de term Economische Groei via de zoekbalk. Kies het artikel: Toegang tot leven lang leren versnelt economische groei.

In de rubriek Kort licht de redactie recent academisch onderzoek uit en worden interessante statistieken onder de aandacht gebracht. Blogs zijn kortere columns van vooraanstaande economen. 

 • Databank Retriever verrijkt met de profielen en de bereikcijfers van print mediamerken en van de websites en apps van online mediamerken

Retriever Media Informatie BV is een samenwerking gestart met Stichting Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM) en met de Verenigde Internet Exploitanten Nederlands Online Bereik Onderzoek (VINEX/NOBO) om hun bereiksdata te ontsluiten via de databank Retriever. Dankzij deze partnerships krijgen gebruikers van de databank toegang tot de profielen en bereikcijfers van nieuwsmedia en magazines via NOM en toegang tot profielen en bereikcijfers van vele websites en apps van online mediamerken via VINEX/NOBO. Overzichtelijke grafieken geven eenvoudig inzicht in het bereik. De profielen van print (NOM) en online (VINEX/NOBO) kunnen ook worden vergeleken. 

De profielen van de print mediamerken via NOM tonen geslacht, leeftijd en sociale klasse van de gebruikers van deze merken. 

Voorbeeld titelprofiel Ouders van Nu uit Retriever:

De profielen van de online mediamerken via VINEX/NOBO tonen geslacht, leeftijd, sociale klasse en device gebruik van de bezoekers. Ook wordt per mediamerk het gemiddeld bereik per maand vermeld. 

Voorbeeld titelprofiel Buienradar uit Retriever:

De bereiksdata helpen je bij het onderbouwen van je communicatieplan met kwalitatieve gegevens.

Bronnen: https://www.retriever.nl/medianieuws/bereiksonderzoek-van-nom-in-mediadatabase-retriever/ en https://www.retriever.nl/medianieuws/persbericht-mediadatabase-retriever-verrijkt-met-online-bereiksdata-uit-nobo/

Week 23 | 2019

Psychology and Behavioral Science Collection : databank voor psychologie en gedragswetenschappen 

Wil je meer weten over de relatie tussen pesten en zelfmoord door jongeren? En ben je op zoek naar artikelen hierover in peer-reviewed (beoordeeld door vakgenoten) tijdschriften? Dan kun je o.a. terecht in een van de  (internationale en Engelstalige) databanken van EBSCO: Psychology and Behavioral Science Collection (PBSC), de grootste internationale full text databank voor psychologie en gedragswetenschappen ter wereld, met volledige teksten van ongeveer 400 tijdschriften. Met deze PBSC-link zie je ook gelijk hoe je zoekacties kunt verbreden met synoniemen.

Je kunt je zoekactie ook eenvoudig uitbreiden met een van de andere databanken van EBSCO, bv. met de multidisciplinaire databank Academic Search CompleteAls je ook hier alleen de peer-reviewed tijdschriften wilt zien: deze link. Als je alleen geïnteresseerd bent in recente (bv. 2010-2019) en volledige artikelen (“full tekst”): dan kom je hier op uit.

 

Education Resource Information Center (ERIC) : Databank met informatie op educatief gebied

ERIC, the Education Resource Information Center, geeft toegang tot literatuur en bronnen op het gebied van onderwijs. ERIC bevat meer dan 1,3 miljoen records en links tot meer dan 323,000 full-text documenten die terug gaan tot 1966.

Wil je tijdens je lessen aandacht besteden aan de Sustainable Development Goals (SDG)? In ERIC kan je hierover ook informatie vinden: Artikelen over SDG

 

Week 22 | 2019

SportBusiness Professional : databank op het gebied van sport, management en organisatie

SportBusiness Professional (voorheen SportBusiness International) is een Engelstalige website met nieuws en informatie op het gebied van sport, business, marketing, management en organisatie van internationale sportevenementen. Als abonnee heb je toegang tot exclusieve rapporten, casestudies, analyses en onderzoeken. Je kunt informatie selecteren op sport, geografische gegevens, sector en sportorganisatie.

Ben je bv. op zoek naar informatie over de Invictus Games die in mei 2020 in en rond de Sportcampus Zuiderpark in Den Haag worden georganiseerd, vul dan in de zoekbalk (vergrootglas rechts) “Invictus Games” in en je ziet in het lijstje van artikelen dat over dit over dit onderwerp verschijnt, ook een artikel over de Invictus Games in Den Haag in 2020: Invictus Games heads to The Hague in 2020.

 

Legal Intelligence: Databank met Nederlandse wet- en regelgeving

De databank Legal Intelligence bevat Nederlandse wet- en regelgeving, rechtspraak, kamerstukken (inclusief parlementaire geschiedenis) en juridische wetenschappelijke literatuur, bv. commentaar op wetsartikelen of op jurisprudentie. Sinds kort zijn ook Ars Aequi Maandblad en Ars Aequi KwartaalSignaal opgenomen als bron.  

Overige opties: attendering per e-mail of via de persoonlijke pagina; dossiers aanleggen, beheren en delen; aantekeningen toevoegen aan documenten en (gedeelde) dossiers. De iPad en Windows apps bieden behalve eenvoudig zoeken ook functies voor bladeren, attenderen en dossiers.

Wil je bv. weten of een smaak ook auteursrechtelijk beschermd kan zijn? Lees meer hierover in een artikel in Ars Aequi Maandblad: "Geen auteursrecht op smaak"

Week 21 | 2019

Nieuw: Bouwkosten.nl en GWWkosten.nl

De databanken Bouwkosten.nl en GWWkosten.nl voor Bouwkunde en Civiele techniek zijn vanaf nu onbeperkt toegankelijk voor studenten en medewerkers. Ze bieden actuele, onafhankelijke en onderbouwde kostengegevens die gebruikt kunnen worden voor snelle en betrouwbare kostenramingen, calculaties of MJO-begrotingen. Door het vergelijken van materialen en prijzen kunnen offertes, ontwerpen en projecten op haalbaarheid worden getoetst. Met ruim 500 referentieprojecten. Bijvoorbeeld de renovatie van Zorgcentrum De Grevelingen te 's-Hertogenbosch.

 

CC Search : Afbeeldingen vinden

Hou rekening met de Auteurswet

Ben je als student op zoek naar afbeeldingen voor je rapport of scriptie? Of wil je als docent de stof illustreren aan de hand van een afbeelding in je presentatie of syllabus? Dat kan, je moet echter wel rekening houden met de Auteurswet. Deze wet schrijft voor dat als je gebruik maakt van andermans werk je de maker van het werk om toestemming moet vragen en een billijke vergoeding moet betalen. De wet kent uitzonderingen op deze regel en binnen die uitzonderingen is de toestemming en vergoeding voor veel afbeeldingen al geregeld. Voor gebruik die buiten deze uitzonderingen vallen kun je gebruik maken van afbeeldingen met een creative commons licentie die zijn te vinden via CC Search.  

Citaatrecht en onderwijsuitzondering

Als student maak je gebruik van het citaatrecht. Je kunt dan iedere afbeelding, bijvoorbeeld een schema of illustratie uit een boek of artikel, gebruiken. Je moet wel aan bronvermelding doen. 
Als docent maak je gebruik van de onderwijsuitzondering. Via de readerregeling heeft De Haagse Hogeschool al toestemming verkregen en een billijke vergoeding betaald. Je mag maximum 25 afbeeldingen gebruiken in je presentatie of syllabus, waarvan tot 5 afbeeldingen van dezelfde maker. Bronvermelding is verplicht. 

CC Search

Je mag echter geen gebruik maken van het citaatrecht of de onderwijsuitzondering wanneer de afbeelding puur ter versiering dient. Denk aan bijvoorbeeld een afbeelding op de cover van je rapport of scriptie als student en een opvrolijkplaatje of cartoon voor in je presentatie als docent. Voor dit gebruik van afbeeldingen heb je altijd toestemming van de maker nodig. Veel makers geven deze toestemming op voorhand, via een creative commons licentie. Gebruik de zoekmachine CC Search om deze afbeeldingen te vinden. De zoekmachine doorzoekt meer dan 300 miljoen afbeeldingen. 

Meer info op de pagina Beeld en Geluiden de pagina Auteursrecht en Plagiaat.

Week 20 | 2019

Emerald Insight: een wereldwijde uitgever die onderzoek en praktijk aan elkaar koppelt

Internationale en multidisciplinaire databank die e-journals bevat op vrijwel alle studiegebieden. Biedt toegang tot de volledige Emerald collectie met ongeveer 310 e-journals. De meeste artikelen zijn full-text beschikbaar, herkenbaar aan een groen blokje voor het artikel.  Wil je meer weten over Verslaggeving in de Accountancy? Kies dan bijv. het tijdschrift: Journal of Financial Reporting and Accounting.
Daarnaast biedt Emerald Insight (gedeeltelijk) toegang tot cases die gebruikt kunnen worden in het onderwijs. Voornamelijk peer reviewed case studies van internationale business schools.

 

LISA: databank over kennis- en informatiemanagement

Wat zijn de intrinsieke drijfveren van onderzoekers om hun onderzoek te delen op ResearchGate(open access)? Onder 206 Research Gate gebruikers zijn 18 factoren onderzocht.  Via de databank LISA vind je samenvattingen uit 440 tijdschriften op het gebied van kennismanagement, informatiemanagement, internettechnologie etc.

Week 18 | 2019

Regional Business News: Wat zegt de VS en CA pers? 

Wat zegt de Amerikaanse en Canadese zakelijke pers over het in april jongstleden uitgekomen rapport over de VS Russische inmenging in de presidentsverkiezingen van 2016? Dat lees  je via de databank Regional Business News. Bevat nieuwsberichten en artikelen van ongeveer 100 regionale zakelijke tijdschriften, vakbladen en kranten van de Verenigde Staten en Canada uit zowel stedelijke als landelijke gebieden. Van toonaangevende uitgevers waaronder The Washington Post en PR Newswire US tot regionale uitgaven als de New Hampshire Business Review en de South Carolina Lawyers Weekly. Ook radio- en televisienieuwsafschriften en nieuwsbrieven zijn opgenomen.  

 

Westlaw UK : Wet- en regelgeving uit de Anglo-amerikaanse jurisdictie  

Westlaw UK biedt toegang tot de verzamelde wet- en regelgeving uit de Anglo-Amerikaanse jurisdictie, aangevuld met communautaire regelgeving, ontleend aan EUR-Lex en de beide Journals C en L, en Europese jurisprudentie, b.v. van het Europese Hof van Justitie. Daarnaast vind je er analytische commentaren door Engelstalige juristen en fulltext artikelen en duizenden abstracts afkomstig uit toonaangevende juridische vaktijdschriften. Zoek je bv. de Children Act uit 1989, die vind je hier Children Act 1989.

Week 18 | 2019
 •  

Communication & Mass Media Complete : op het gebied van communicatie en massamedia 

De Communication & Mass Media Complete (CMMC) is een wetenschappelijke databank op het gebied van communicatie en massamedia. In deze databank vind je artikelen uit ruim 820 internationale tijdschriften vanaf 1915, waarvan ca. 450 tijdschriften fulltext worden aangeboden. Het is een EBSCO –databank met een een overzichtelijke zoekpagina met veel filtermogelijkheden. Zoek je bv. informatie over het gebruik van Facebook en de acculturatie door Chinese professionals in de Westerse landen? Dan vind je dit vast een interessant artikel: Facebook Use and Acculturation: The Case of Overseas Chinese Professionals in Western Countries

 

Greenfile : Databank met informatie over menselijke invloed op het milieu

De databank Greenfile bevat informatie over alle aspecten van de menselijke invloed op het milieu. De collectie omvat wetenschappelijke, overheids- en publiekspublicaties en biedt indexen en abstracts van meer dan 384.000 artikelen en toegang tot de volledige tekst van ruim 4700 artikelen. Is een artikel niet fulltext beschikbaar, check m.b.v. de tool Find it@H/Library of het artikel in een van onze andere databanken fulltext beschikbaar is. 

Wil je meer weten over de vervuiling van onze oceanen door plastic? Gebruik de zoekterm: plastic pollution in the ocean

Maak een account aan om alerts in te stellen. Dan ontvang je per mail alle nieuwe artikelen over een bepaald onderwerp of nieuwe edities van een tijdschrift. 

Publicatie of artikel delen of gebruiken tijdens de les? Open het artikel dan vind je in de rechter kolom de permalink naar het betreffende artikel. 

Week 16 | 2019

Dieetbehandelingsrichtlijnen: standaardprocessen door diëtisten te doorlopen bij dieetbehandeling

Dieetbehandelingsrichtlijnen zijn primair bedoeld als ondersteuning van het werk van de diëtist. 

De richtlijnen beschrijven de standaardprocessen die diëtisten dienen te doorlopen bij iedere dieetbehandeling. De redactie hanteert bij de totstandkoming van de richtlijnen zo veel mogelijk het principe van evidence based handelen en sluit aan de bij de criteria die door het CBO (Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg) zijn ontwikkeld. Naast diëtistische gegevens is er ook algemene informatie opgenomen over aandoeningen, bijvoorbeeld relevant medicijngebruik en complicaties bij Leveraandoeningen.

 

Navigator : digitale aanbod van juridische uitgeverij Kluwer en een aantal relevante publieke websites

Navigator doorzoekt een groot gedeelte van het digitale aanbod van juridische uitgeverij Kluwer en een aantal relevante publieke websites. Integraal zijn opgenomen: Asser-serie, Groene-serie en Tekst-en-Commentaar. Daarnaast veel extra’s, bijvoorbeeld financiële rekenmodellen (onder ‘tools’) en Modellen voor de rechtspraktijk en Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (onder ‘naslagwerken’).

Wat valt onder de onderwijsvrijstelling van btw? En wat niet? Wil je meer weten over dit thema, neem dan een kijkje hier Onderwijsvrijstelling vrijgesteld van btw of toch belast? (log eerst in op navigator.nl onder ‘inloggen via WO/HBO’). Of kies één van de andere thema’s onder Fiscaal, Juridisch of Overheid. 

In Navigator vind je ook de fulltext-uitgaves van een aantal tijdschriften, o.a. Nederlandse Juristenblad en Nederlandse Jurisprudentie. Voor de tijdschriften is er de mogelijkheid om alerts in te stellen voor nieuwe uitgaven. Daarnaast vind je ook de Lexplicatie-serie, die wet- en regelgeving becommentarieerd. Ook Europese en internationale regelingen die van belang zijn, zijn hierin opgenomen.

Week 15 | 2019

Download de H Library app op je telefoon en maak 24/7 gebruik van de diensten van de bibliotheek!

Maak gebruik van de H Library app met je hogeschoolaccount:

In de app vind je ook de contactgegevens van de verschillende bibliotheeklocaties en een link naar de bibliotheekwebsite. De app is beschikbaar voor Android en IOS.

Al meer dan honderd jaar biedt Economisch Statistische Berichten (ESB) inzicht in markten en argumenten voor beleid. Naast een economisch vakblad is ESB ook het communicatieplatform voor economie en beleid in brede zin. De kern van ESB bestaat uit artikelen die worden geschreven door externe auteurs - academisch economen en invloedrijke beleidsmakers - op basis van gedegen onderzoek. 

Wil je bijvoorbeeld meer weten over Economische Groei in relatie tot leren? Zoek de term Economische Groei via de zoekbalk. Kies het artikel: Toegang tot leven lang leren versnelt economische groei.

In de rubriek Kort licht de redactie recent academisch onderzoek uit en worden interessante statistieken onder de aandacht gebracht. Blogs zijn kortere columns van vooraanstaande economen.

 • H Library App : 24/7 toegang tot de bibliotheek van de HHS
  • je leengegevens bekijken
  • je boeken verlengen 
  • de bibliotheekcatalogus raadplegen
  • pushberichten instellen: om een herinnering te ontvangen dat de uitleentermijn van je geleende boeken bijna verstreken is. Dit voorkomt onnodige boetes!
 • Economische Statistische Berichten ESB: Inzicht in economie en beleid
Week 14 | 2019

Science Direct : de Elsevier Science tijdschriftencollectie

Science Direct biedt online toegang tot de Elsevier Science tijdschriftencollectie, deze bevat ruim 4000 tijdschrifttitels. Over economie, gezondheidszorg, management, communicatie, onderwijs, computerwetenschap, techniek etc. De artikelen zijn vanaf 1995  full tekst beschikbaar. De full tekst toegang, deels open access wordt aangegeven met een groen blokje (ruim 3000 titels). 

Let op! E-books vallen niet onder de huidige licentie.

Maak een account:

Browse door de titellijst  per domein (Physical Sciences and Engineering, Life Sciences, Health Sciences, Social Sciences and Humaties) of selecteer een domein.
Bij voorbeeld alle Physical Science and Engineering titels (ruim 1200 tijdschrifttitels):
Of subdomein, bij voorbeeld Elektrotechniek

Of zoek op onderwerp. Bij voorbeeld ‘Cybercrime’.

Of artikelen over ‘Energy Transition

Sorteer titellijsten op relevantie of datum. Verfijn deze op o.a. jaar of artikel type. Download artikelen of exporteer de bibliografische gegevens naar Refworks.

Artikel delen?

Kopieer de URL van het artikel met als voorvoegsel  https://ezproxy.hhs.nl/login?url=

 

Web of Science

Web of Science bevat bibliografische metadata van een groot aantal wetenschappelijke onderzoekspublicaties op alle wetenschapsgebieden. De huidige licentie is voor de afgelopen 10 jaar. Er zijn uitgebreide mogelijkheden om te zoeken en trends en patronen te ontdekken. Als je bijvoorbeeld naar het onderwerp sustainability zoekt en de "hot papers" bekijkt, zie je bij een artikel zowel de geciteerde literatuur als verwijzingen naar artikelen die later gepubliceerd zijn. Met Kopernio, een browser add-on voor Firefox, Chrome en Opera, kun je de full-text vinden. Zoals het artikel uit 2019: "A taxonomy of circular economy indicators" inclusief een Excel tool om de juiste CE indicatoren te selecteren. Met Web of Science kan de h-index worden bepaald, een maat voor de impact van publicaties van een wetenschappelijk onderzoeker. En met de Journal Citation Reports de impact factor van een tijdschrift, een indicatie van het belang op basis van citatiegegevens. Verder is er ook toegang tot EndNote Online, een hulpmiddel voor het beheer van literatuurverwijzingen.

 • om allerts in te stellen
 • een lijst van favoriete tijdschriften op te stellen
 • aanbevelingen te ontvangen o.b.v. jouw zoekgeschiedeni 
Week 13 | 2019

PubMed : internationale (bio)medische databank

In PubMed, een gratis informatiebron van het National Center for Biotechnology Information (NCBI), staan meer dan 29 miljoen verwijzingen naar biomedische literatuur (Medline). Via de databankleverancier EBSCO is Medline ook toegankelijk. PubMed bevat echter meer referenties van voor 1965 en referenties uit de niet-medische wetenschappen zoals bijvoorbeeld natuurwetenschappen, chemie en astrofysica.

In Pubmed is het mogelijk om te zoeken met medische trefwoorden (MESH, medical subject headings). Stel je zoekt bijvoorbeeld artikelen over burnout of stress bij studenten, je kan dan de volgende MESH gebruiken:

(“Burnout, Psychological” [mesh] OR “stress, Psychological” [mesh]) AND (students [mesh] OR “Education, Graduate” [mesh]) dat geeft de volgende resultaten met o.a. het artikel: 

Differential Effect of Level of Self-Regulation and Mindfulness Training on Coping Strategies Used by University Students

 

Communicatie Intelligence : vakkennisbank voor communicatieprofessionals

Communicatie Intelligence bevat meer dan 2500 checklists, cases en artikelen op het gebied van communicatie. De databank bevat naast cases en informatie vanuit de communicatiepraktijk, ook (wetenschappelijke) artikelen en cijfers, en tevens modellen, stappenplannen en voorbeeldbriefings. De onderwerpen beslaan het gehele communicatiegebied: van interne communicatie tot contentmarketing, van merkenbeleid tot accountability en huisstijl. Ook vaardigheden en persoonlijke effectiviteit zijn vertegenwoordigd.

Wil je weten waarom mensen zich gedragen als kuddedieren en hoe daar in communicatie gebruik van kan worden gemaakt? In een whitepaper over Kuddegedrag lees je hier meer over.

Of misschien vind je het leuk om te lezen wat de do’s en don’ts zijn bij het maken van een goede casevideo. Kijk dan eens hier Do's en don'ts van een goede casevideo's

Week 12 | 2019

SPORTDiscus : Internationale databank op het gebied van sport, gezondheid, lichamelijke opvoeding en vele andere sportgerelateerde onderwerpen

Ook de laatste weken het nieuws gevolgd over schaatsers die astmamedicijnen voorgeschreven kregen, ook al hadden ze geen astmaverschijnselen? Zoek eens in de internationale databank  SPORTDiscus of er al eerder wetenschappelijke artikelen over dit onderwerp zijn verschenen. In SPORTDiscus zijn artikelen opgenomen, veelal fulltekst, uit ruim 550 (wetenschappelijke) tijdschriften, over onderwerpen op o.a. sport(medisch) gebied, bewegingswetenschappen, coaching, training, revalidatie en lichamelijke opvoeding.  

Als je zoekt op “asthma and treatment and sports and doping”vind je o.a. deze artikelen. Pharmaceutical treatment of asthma symptoms in elite athletes : doping or therapy? Of dit artikel Can asthma treatment in sports be doping? The effect of the rapid onset, long-acting inhaled beta-agonist formoterol upon endurance performance in healthy well-trained athletes

 

e-Book Collection van Ebsco: Vooral Engelstalige studieboeken van bekende uitgeverijen op alle onderwerpsgebieden

De HHs bibliotheek biedt een groeiende, gevarieerde collectie wetenschappelijke EBSCO e-books aan. Alle belangrijke onderwerpsgebieden zijn vertegenwoordigd (o.a. economie, informatica, onderwijs, politiek, sociale wetenschappen, technologie en management). Het is een collectie voornamelijk Engelstalige boeken van gerenommeerde uitgevers als Springer, MacMillan, Pearson, Wiley en Routledge. Nu ook met Nederlandstalige (boekenlijst)boeken van Noordhoff.

Neem eens een kijkje via de E-bookswebsite.

De eBooks Collection van EBSCOhost  biedt een presentatie van highlights en titels per onderwerpsgebied.

Als je ingelogd bent op het netwerk van de HHs kun je deze titels lezen of downloaden op je tablet of smartphone, op je laptop of computer of op je e-reader.

 

Open Dissertations : Meer dan 800.000 proefschriften van Amerikaanse en Engelse universiteiten

Ben je geïnteresseerd in kosmologie en zou je het proefschrift van Stephan Hawking uit 1966 wel een willen zien? 

Of ben je theoretisch verdiepen in Amerikaanse en Engelse dissertaties over blended learning in het Hoger onderwijs?

In beide (en nog veel meer!) gevallen kun je dan terecht in de databank “Open Dissertations” van Ebsco waar de bibliotheek een abonnement op heeft. Het biedt toegang tot meer dan 800.000 proefschriften van Amerikaanse en Engelse universiteiten. Met links naar de volledige tekst indien beschikbaar.

Week 11 | 2019

Printarchief Adformatie, Communicatie, Marketing : Uitgebreid archief voor iedereen die bezig is met “hoe merken zich gedragen en hoe organisaties communiceren”

'Tijdschrift voor marketing' en 'Communicatie magazine' zijn in 2018 opgegaan in het magazine 'Adformatie'. Dit magazine biedt naast de vertrouwde content uit de wereld van Adformatie vanaf nu dus ook content uit de vakgebieden marketing en communicatie. De content van de beide tijdschriften en bijbehorende websites is dus niet verdwenen, Alles wordt nu geïntegreerd aangeboden onder de naam 'Adformatie'. Dit omdat het vak van marketing, communicatie, media en creatie ingrijpend is veranderd. De vakgebieden raken steeds meer met elkaar vervlochten. De vragen ‘hoe merken zich gedragen’ en ‘hoe gedragsbeïnvloeding werkt’ worden vanuit verschillende invalshoeken tegelijkertijd beantwoord.

Ook het archief is niet verdwenen. De bibliotheek heeft nog de papieren uitgaven van het Tijdschrift voor Marketing en het Communicatie Magazine van 2013-2018, en nog steeds een abonnement op de papieren uitgave van Adformatie. De archieven van alle drie de tijdschriften zijn ook online te vinden, geïntegreerd via Printarchief Adformatie, Communicatie, Marketing. Dit printarchief is hiermee een omvangrijke digitale bron geworden. Geschikt voor onder andere pitches, desk- en accountresearch, marktonderzoek en concurrentieanalyse. De artikelen worden aangeboden in een eenvoudige opmaak, maar ze zijn ook te downloaden in de originele opmaak met foto's en afbeeldingen in pdf-vorm. Markeer alle tijdschriften om integraal te zoeken. Standaard wordt er gezocht op het afgelopen jaar. Aan te raden is om te kiezen voor een ruime Van/Tot periode om ook de oudere artikelen van het Tijdschrift voor Marketing en het Communicatie magazine te vinden.

Week 10 | 2019

Management Executive Base : Artikelen over talentmanagement

Management Executive Base bevat duizenden artikelen op het gebied van management, afkomstig uit diverse uitgaven van Vakmedianet. Hoewel een aantal uitgaven niet geactualiseerd wordt, zijn er toch interessante artikelen te vinden.

Een voorbeeld: Croes, M., &  Oijen, J. van (2018). Talentmanagement in hbo-praktijkonderzoeken.Management & Organisatie, 2018 (2), 44-65. Hoe geven organisaties in de praktijk vorm aan Talent Management en welke praktische implicaties daaruit af te leiden? Daartoe zijn de resultaten vergeleken van hbo-praktijkonderzoeken rond het thema TM die studenten van de opleiding Human Resource Management en Management in Zorg van de Hogeschool Leiden hebben verricht.

 

Cochrane Library : Meer weten over smartphone-applicaties bij melanoom?

De Cochrane Library is de belangrijkste databank over Evidence-based Medicine Je kan hier o.a systematische overzichten vinden van de stand zaken van medisch-wetenschappelijk onderzoek, de zogenaamde systematic reviews. Deze reviews worden onderhouden door groepen zorgprofessionals met ieder hun eigen specialisatie (review groups), bijvoorbeeld Skin Review GroupDementia and Cognitive Improvement Review Group and Movement Disorders Review Group, etc.

Studeer je Huidtherapie of ben je Informatica-student en wil je meer weten over smartphone-applicaties bij melanoom (huidkanker). Lees dan het systematische review van de Skin Review Group: 

Smartphone applications for triaging adults with skin lesions that are suspicious for melanoma

Cochrane Clinical Answers (CCA’s) zijn goed leesbare, toegankelijke antwoorden gebaseerd op Cochrane reviews. Ze zijn toepasbaar in de praktijk en helpen te informeren bij besluiten. Elke CCA bevat een klinische vraag met een beknopt antwoord met data die afkomstig zijn uit de resultaten van Cochrane reviews.

Week 9 | 2019

LexisNexis Academic wordt Nexis Uni : presentatie van de verbeterde interface dinsdag 5 maart om 14:00 uur

Vele Nederlandse en buitenlandse dagbladen en bedrijfsbladen zijn voortaan te lezen en doorzoeken via Nexis Uni. Nexis Uni biedt een aantal aanvullende en nieuwe functionaliteiten:Op dinsdag 5 maart van 14:00 uur – 15:30 uur is er een Nexis Uni presentatie door LexisNexis in de instructieruimte (OV1.88) van de bibliotheek. Iedereen is welkom, maar vol=vol. 

Let op: de oude interface LexisNexis Academic verdwijnt eind maart. En alle (perma)links in Nexis Uni zijn anders dan in Academic, houd hier rekening mee als je deze links hebt gebruikt in documenten/presentaties.

 • bronnen en nieuws per discipline,
 • het opslaan en delen van artikelen en zoekopdrachten, 
 • het plaatsen van aantekeningen bij artikelen.

 

Marketing Intelligence: Databank voor marketingvraagstukken en praktijkcases
De partyline van het 'Leave'-kamp, Dancing Queen May en de columns van Boris Johnson. Drie maal PR strategie, well executed. Benieuwd naar de in en outs van de Brexit als PR-case? Of wil je de psychologie achter kuddegedrag leren kennen? Of wat de kracht is van persona's? Of waar het succes van reputatiemanagement van af hangt? 
De Nederlandstalige databank Marketing Intelligence geeft antwoord. Je vindt er over belangrijke marketingvraagstukken onderzoek, tips en oplossingen, stappenplannen, praktijkcases, checklisten maar ook rekenmodellen en voorbeeldbriefingen. De onderwerpen beslaan het hele marketing- en communicatiegebied, van neuro- tot contentmarketing, van merkenbeleid tot conversie en accountability, van huisstijl tot data analytics, juridische vraagstukken, arbeidsmarktcommunicatie, maar ook persoonlijke vaardigheden. Zoek met je eigen trefwoord(en) of browse op onderwerp. De onafhankelijke redactie staat voor betrouwbare need-to-know informatie, zowel nationaal als internationaal. 

Marketing Intelligence is geschikt voor zowel beginnende als ervaren professionals, studenten en docenten. Door het aanmaken van een account kun je interessante artikelen opslaan en er notities aan toevoegen. Op basis van bewaarde artikelen ontvang je suggesties van nieuwe en gerelateerde artikelen. Je kunt je tevens aanmelden voor de wekelijkse nieuwsbrief met de laatste trends en ontwikkelingen op marketinggebied.

 

O’Reilly Safari Books Online : Uitbreiding met video tutorials en learning paths

19-02-2019
Vernieuwde platform O'Reilly Safari Books Online (SBO) specifiek voor IT & Design, economie, marketing en persoonlijke ontwikkeling. SBO is recent uitgebreid, naast 39,000 e-books zijn de volgende materialen beschikbaar:

 • Video content en tutorials (6,000)
 • Diverse learning paths – hierin delen experts kennis en vaardigheden in korte video’s zoals bijv. Agile. De meest populaire learning paths bevatten ook een self assessment. 
 • Bekijk hoe experts/bedrijven specifieke problemen oplossen m.b.v. case studies,  bekijk bijv. hoe marktleider Linkedin zich richt op big data

Beheer bovenstaande materialen in jouw ‘playlist’ 

 

Al het materiaal uit Safari Books Online is voor onbeperkt gebruik.  Er zijn geen restricties betreft het aantal gebruikers.

Een greep uit de collectie: 

Titels zijn online te lezen en kunnen niet gedownload worden

Voor meer leescomfort download de SBO app

Week 6 | 2019
 •  

Journal Citation Reports : indicatie belang wetenschappelijke tijdschriften

Voor onderzoekers is het van belang om in een “goed” wetenschappelijk tijdschrift te publiceren. De belangrijkste indicator daarvoor is de zgn. journal impact factor. Dit is een maat voor het gemiddeld aantal verwijzingen naar actuele artikelen in een wetenschappelijk tijdschrift.

Helen Kopnina is parttime verbonden aan De Haagse Hogeschool en de Universiteit Leiden, en eerste auteur van het veel geciteerde artikel ”The ‘future of conservation’ debate: Defending ecocentrism and the Nature Needs Half movement”. Het is in 2018 gepubliceerd in het tijdschrift “Biological Conservation” met een vrij hoge impact factor van 4,661

Journal Citation Reports geeft behalve Journal Impact Factors ook andere bibliometrische indicatoren van wetenschappelijk tijdschriften. Verder wordt gerelateerde informatie getoond zoals de belangrijkste artikelen, instituten en landen van de publicaties waarnaar verwezen wordt.

 

Picarta : toegang tot collecties van Nederlandse bibliotheken

Gebruik Picarta om te zien in welke bibliotheek in Nederland een boek beschikbaar is. Ben je op zoek naar het boek ‘Wat is onderzoek’ van Nel Verhoeven en is het boek uitgeleend of de juiste druk niet aanwezig in de collectie? Kijk in Picarta of dit boek beschikbaar is bij een bibliotheek bij jou in de buurt. Picarta is een centrale catalogus waarin collecties van Nederlandse bibliotheken zijn ogenomen, waaronder die van alle hogeschool- en universiteitsbibliotheken. Het bevat bibliografische gegevens, inhoudsopgaven van tijdschriften en verwijzingen naar full text en webpagina's.

 

NARCIS : Wetenschappelijke publicaties van met name de repositories van alle Nederlandse universiteiten

De open access publicaties van De HHs worden meer en meer opgenomen in de HBO Kennisbank, het publicatieplatform van de Nederlandse hogescholen. 

Maar wist je dat sinds kort alle (onderzoeks)publicaties (behalve de scripties) die de hogeschoolbibliotheek hier namens De HHs heeft ingevoerd in de HBO Kennisbank ook in NARCIS te zien zijn? NARCIS is het publicatie- en dataplatform van de Nederlandse universiteiten en wetenschappelijke instellingen. Je kunt zoeken op de Haagse hogeschool en vervolgens filteren op lectoren. Maar je kunt uiteraard ook op onderwerp en titel zoeken.

En wist je dat de HHs-publicaties via NARCIS ook te vinden zijn met Google Scholar? Bv. de publicaties van lector Vincent Smit.

Via NARCIS is sinds kort ook een variëteit aan datasets te vinden, bv. over armoede van koopvaardij-gezinnen in oorlogstijd.

Week 5 | 2019

DOAB: Wetenschappelijke e-books
DOAB, Directory of Open Access Books, biedt toegang tot full tekst, vrij toegankelijke, wetenschappelijke boeken en bevat publicaties op vrijwel alle studiegebieden.

Wil je bijvoorbeeld informatie over duurzaamheid? Wil je weten hoe bedrijven kunnen zorgen dat ze op een duurzame manier bijdragen aan een veranderende maatschappij? Lees dan het e-book:Sustainable Business Models

Week 4 | 2019

BRISwarenhuis : Wijzigingen Regeling Bouwbesluit per 1 januari 2019
De Regeling Bouwbesluit 2012 is gewijzigd per 1 januari 2019. Het gaat om nieuwe én al in 2017 aangekondigde wijzigingen, bekijk de Regeling Bouwbesluit 2012.

BRISwarenhuis bevat de gehele bouwregelgeving. We hebben een beperkte licentie op relevante documenten zoals wetten, besluiten en regelingen, normbladen, jurisprudentie, brochures, e.d. Deze zijn gedigitaliseerd en met elkaar gelinkt. Om gebruik te maken van BRISwarenhuis moet je een profiel aanmaken (ook te gebruiken voor SBRCURnet en ISSO-Kennisbank). Sla je wachtwoord op in Simultaan zoeken: klik naast je gebruikersnaam op Wachtwoorden bronnen.

Acland’s Video Atlas of Human Anatomy

2018 - week 47

Alle spieren en botten uitgelegd in Acland’s Video Atlas of Human Anatomy 

Wil je nog extra oefenen voor je anatomie-examen? Raadpleeg dan Acland’s Video Atlas of Human Anatomy. Deze atlas is ontwikkeld door prof. Acland van de Department of Anatomical Sciences at the University of Louisville School of Medicine. Hij is een expert in instructie-video’s en klinische anatomie en heeft een video-atlas ontwikkeld die een driedimensionale uitleg geeft over anatomie. Alle video’s zijn gemaakt met geprepareerde lichaamsdelen. Met behulp van deze atlas kunnen (gezondheidszorg)studenten individueel het vakgebied anatomie bestuderen en eventueel toetsen door examens. Bekijk bijvoorbeeld de video over de polsspieren.

ACM Digital Library

2018 - week 48

ACM Digital Library: Cybercriminaliteit, wat kun je er tegen doen?

Cybercriminelen, hoe spoor je ze op en hoe bewijs je dat zij daadwerkelijk een misdaad hebben gepleegd? Lees het artikel in de ACM Digital Library dat werd gepresenteerd op de Internationale Conferentie 'Availability, Reliability and Security'. 

De Association for Computing Machinery (ACM) is de grootste beroepsvereniging op het gebied van computeronderwijs en -wetenschap ter wereld. De library bevat een uitgebreide full-text collectie op het gebied van informatietechnologie, maar ook conferentieverslagen, nieuwsbrieven, video- en audio files.

Bookboon

2019 - week 3

Bookboon: Jouw toekomst, van droom naar realiteit

Veel mensen dromen ervan ooit een eigen bedrijf te beginnen. Maar waarom blijven dromen? 
In Bookboon vind je veel e-books over ondernemerschap, time management, presenteren, solliciteren en natuurlijk het starten van een eigen bedrijf. Begin nu en lees het e-book “Ondernemen voor beginners” (wel eerst registreren).

Boomportaal

2021 - week 4
Boomportaal : digitale bibliotheek met e-books en e-journals

Boomportaal bevat een ruime collectie Nederlandstalige e-books en e-journals van Boom Uitgevers Den Haag en Amsterdam en biedt toegang tot een aantal databanken, waaronder Sigmabase en Management Executive. De tijdschriften zijn allemaal juridisch. De e-books collectie bevat diverse onderwerpen, o.a. communicatie, gezondheidszorg, onderzoek en statistiek, bedrijfseconomie, opleidingskunde, social work en talen. Wil je weten welke titels worden aangeboden? Klik dan hier voor toegang tot het portaal.

De e-books zijn voor een beperkt aantal gelijktijdige gebruikers toegankelijk, de e-journals zijn wel ruim toegankelijk. Als een e-book niet beschikbaar is, probeer het dan later nog eens.

De oude versie, Boom Digitale Bibliotheek, is niet meer up-to-date, maar wel toegankelijk.

Bouwformatie

2021 - week 3
Bouwformatie – nieuws en tools voor bouwkundigen      

Archidat Bouwformatie is een kennisplatform dat actuele informatie biedt op het gebied van bouwkunde. In samenwerking met verschillende partijen, actief in de bouwindustrie, zoals producenten, leveranciers, architecten, ingenieurs, adviseurs, aannemers en opdrachtgevers, deelt Bouwformatie kennis over technische, esthetische en commerciële aspecten van bouwkunde. Op de website van Bouwformatie vind je verschillende soorten publicaties, o.a. nieuws, columns en actualiteiten over duurzaam bouwen. Belangrijkste onderdelen uit Bouwformatie zijn Kosten Online en Bouwdetails online.

Bouwkosten Online is de grootste databank van bouwkosten in Nederland. Met een goed gestructureerde zoektool maak je een raming of een begroting voor jouw bouwproject. De databank bestaat uit verschillende bibliotheken: woningbouw, verbouw, utilisatiebouw, onderhoud & renovatie, schilderwerk en civiele techniek. De gegevens worden elke maand geactualiseerd.

Bouwdetails Online is een databank met toegepaste producten en de detailleringen die als basis dienen voor de verwerking. Een ervaren team van bouwkundigen en ingenieurs in samenwerking met de producenten en leveranciers van bouwmaterialen en –producten delen kennis over bouwkundige detaillering die belangrijk is voor de kwaliteit en uitstraling van een gebouw. Met deze tool kan je naar bouwdetails zoeken per verschillende onderdelen van het gebouw, per soorten projecten (woningbouw, utilisatiebouw of renovatie) of  per leverancier.

Brittannica Image Quest

2019 - week 2

Brittannica Image Quest: Rechtenvrije afbeeldingen nodig over kinderarbeid in Azië?

In de Engelstalige beelddatabank Brittannica Image Quest vind je meer dan 2,5 miljoen afbeeldingen (foto’s, tekeningen, cliparts, etc.) in hoge kwaliteit, veilig en vrij van auteursrechten, die gebruikt kunnen worden voor educatieve doeleinden.
Zoek je bijvoorbeeld afbeeldingen over kinderarbeid in fabrieken in Azië, dan kan je de resultaten filteren op de vorm en op collectie waar ze uit komen. Je kunt de afbeeldingen downloaden, printen, opslaan in je eigen map en direct e-mailen.

BSL Vakbibliotheek

2018 - week 49

BSL-Vakbibliotheek: Euthanasie bij dementie
Onlangs was in het nieuws dat een arts wordt vervolgd door het Openbaar Ministerie voor euthanasie bij een demente vrouw. Wil je meer lezen over euthanasie bij dementie? Raadpleeg dan de BSL-Vakbibliotheek.

Lees bijvoorbeeld het artikel van Martin Smalbrugge of het artikel geschreven door HHs-docent Peter Bakens. Ook over andere onderwerpen m.b.t. gezondheidszorg en hulpverlening kan je artikelen en e-books vinden in de BSL-Vakbibliotheek. Deze databank bevat vooral full-text Nederlandstalige tijdschriften en e-books over gezondheidszorg en hulpverlening van uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum op het SpringerLink platform.

Case Centre, The

2021 - Week 2
The Case Centre: Lesgeven via cases uit de praktijk

In The Case Centre vind je een groot aantal cases op het gebied van bedrijfskunde, marketing en management van universiteiten en business schools wereldwijd. De casestudies gaan over reëele situaties die de studenten confronteren met een dilemma of een onzekere uitkomst. Vaak horen er bij een case relevante documenten, audiovisuele items en zorgvuldig ontworpen docentaantekeningen. Bij interesse in docentenexemplaren of het gebruik van de cases in het onderwijs zie de bestelprocedure. Deze databank is heel geschikt voor Blended Learning. Meer informatie over online lesgeven, het gebruik of het schrijven van cases.

Voorbeeld van een case: Philips Healthcare: Global Sourcing in a Post-COVID-19 World
Als wereldleider in de gezondheidszorgtechnologie had Philips een belangrijke rol te spelen in de COVID-19-pandemie. De sterke toename van de vraag naar levensreddende medische apparatuur door ziekenhuizen over de hele wereld bood het bedrijf grote mogelijkheden. Tegelijkertijd werden de nationale overheden in de meeste landen echter gedwongen om veiligheidsmaatregelen te nemen die de commerciële activiteiten sterk beïnvloedden. De bedrijfsonderdelen van Philips' Healthcare, met name op het gebied van diagnostiek en ademhalingsapparatuur, werden tijdens de Corona-crisis geconfronteerd met kritieke uitdagingen op het gebied van toelevering. Om in te spelen op de grote vraag naar medische apparatuur wist CEO Frans van Houten dat Philips verschillende hindernissen moest nemen om voldoende voorraad te produceren en te leveren om aan die vraag te kunnen voldoen. Van Houten was zich bewust van de vele uitdagingen die in het verschiet liggen en moest beslissen of hij de wereldwijde inkoopstrategie van het bedrijf zou herzien om deze in een post-COVID-19-wereld toekomstbestendig te maken - en zo ja, hoe.

Company.info

2018 - week 49

Gebruik Company.info voor bedrijfs- en marktanalyses

Het oer-Hollandse warenhuis Hema is gered door Marcel Boekhoorn. Deze ondernemer is geen onbekende in mode- en retailland. Eerder was hij als investeerder verbonden aan McGregor,Gaastra en Suit Supply.  Zowel McGregor als Gaastra zijn in 2016 failliet gegaan. Slecht voorteken?  

Wil je weten hoe een bedrijf (bijvoorbeeld je stagebedrijf) er financieel voorstaat (jaarverslagen en jaarrekeningen,  benchmark, compliance- en faillissementeninformatie), hoe de markt waarin het bedrijf opereert zich ontwikkeld (branchenieuws, marktrapporten en rechtspraak) en of de leiding bijvoorbeeld ook nog verbonden is aan andere bedrijven (bestuurders, commissieleden, aandeelhouders)? Je vindt het allemaal in de databank Company.info. Nuttig wanneer je een bedrijfs- en/of marktanalyse moet maken!

Google Scholar

2018 - week 50

Google Scholar: ‘Google’ naar wetenschappelijke artikelen 

Vind eenvoudig recente wetenschappelijke publicaties met Google Scholar zoals: “A new sustainable hydrogen clean energy paradigm”. Je kunt zoeken in de uitgaven (vnl. tijdschriften en boeken) van de grootste wetenschappelijke uitgevers van Europa en Noord-Amerika. Daarbij kun je zelf instellen dat Find it @ H/Library getoond wordt, een hulpmiddel om de full text publicaties te vinden. Zie ook deze LibGuide over Google Scholar.

HBO-Kennisbank

2018  - week 48

Raadpleeg de HBO-Kennisbank voor interessante scripties en artikels!

Op zoek naar scripties van HBO-studenten of artikelen van HBO-onderzoekers over bv. duurzame energie, hoe HHs-scripties van je voorgangers er uitzagen, of alleen die HHs-scripties die in de Hogeschoolprijzen zijn gevallen? Dan kijk je in de HBO Kennisbank voor meer dan 25.000 scripties over zeer uiteenlopende onderwerpen!

IEEE Xplore Digital Library

2019 - week 2

IEEE Xplore Digital Library : Big data inzetten voor autoverkeerssystemen

Big data inzetten voor autoverkeerssysteem? Lees in de databank IEEE hoe je door middel van Internet of Things en ‘Movement Cycle’ dit kunt realiseren (artikel ‘Internet of Things smart traffic management system for smart cities using big data analytics’).

Political Science Database

2021 - week 2
Political Science Database : Van vakbladen tot wetenschappelijke tijdschriften - publicaties over politiek, internationale relaties en overheidsbeleid

De Political Science Database geeft toegang tot vooraanstaande internationale tijdschriften over politiek, overheidsbeleid en internationale betrekkingen. De databank bevat duizenden actuele full tekst dissertaties van Amerikaanse en Canadese universiteiten, discussiestukken, conferentiebijdragen, landenrapporten en beleidsdocumenten en er vinden dagelijks updates van de databank plaats.

Door een persoonlijk account te maken, kan je ook alerts instellen om geattendeerd te worden als er nieuwe publicaties verschijnen van een interessant onderwerp.

2020 - week 41

Nieuwe databank: Political Science Complete

Political Science Complete is een van onze nieuwe databanken. Het is een full-text onderzoeksdatabank over politieke onderwerpen met een wereldwijde focus, waaronder internationale betrekkingen, politieke theorie en vergelijkende politiek.

De inhoud omvat bijna 700 full-text tijdschriften, 330 full-text naslagwerken en monografieën, 48.000 full text conferentie papers, waaronder die van de International Political Science Association, en een vakinhoudelijke thesaurus van meer dan 28.000 termen.

Je kan bijvoorbeeld artikelen vinden over mogelijke gevolgen van Brexit  op de diplomatiek van VK in de VN. UK diplomacy at the UN after Brexit: Challenges and Opportunities

Science Direct: uitgebreide databank met toegang tot Elsevier Science tijdschriftencollectie

2021 - week 4
Science Direct: uitgebreide databank met toegang tot Elsevier Science tijdschriftencollectie

Science Direct biedt online toegang tot de Elsevier Science tijdschriftencollectie, die ruim 4300 tijdschrifttitels bevat over economie, gezondheidszorg, management, communicatie, onderwijs, computerwetenschap, techniek etc. De artikelen zijn vanaf 1995  fulltekst beschikbaar. De fulltekst toegang, deels open access wordt aangegeven met een groen blokje (ruim 3000 titels).

Let op! De e-books vallen niet onder onze huidige licentie.

Maak een account aan:

 • om allerts in te stellen voor nieuwe edities of updates voor recente zoekopdrachten
 • om bij te houden welke artikelen je gelezen hebt
 • aanbevelingen te ontvangen o.b.v. jouw zoekgeschiedenis

Browse door de titellijst of selecteer een domein - Physical Sciences and Engineering, Life Sciences, Health Sciences, Social Sciences and Humaties – bv. alle Physical Science and Engineering titels (bijna 1400 tijdschrifttitels), of een subdomein, bv. Engineering

Of zoek op onderwerp, zoals ‘sustainable manufacturing’, of over ‘photonics’ en verfijn op vakgebied bv. Energy.

Gebruik “ om termen bij elkaar te houden, AND, NOT of OR (in hoofdletters) om termen te combineren, of - (hyphen) om termen uit te sluiten.

Sorteer titellijsten op relevantie of datum. Verfijn deze op o.a. jaar of artikel type. Download artikelen of exporteer de bibliografische gegevens naar Refworks.

Artikel delen?

Kopieer de URL van het artikel met als voorvoegsel https://ezproxy.hhs.nl/login?url=

Teacher Reference Center : internationale databank over pedagogiek en onderwijs

2021 - week 4
Teacher Reference Center : internationale databank over pedagogiek en onderwijs

Teacher Reference Center bevat informatie over levenslang leren, lopende pedagogisch onderzoek, curriculumontwikkeling, informatievaardigheden, onderwijsadministratie, educatie voor docenten, onderwijstechnologie en media. Er zijn abstracts en full-tekst artikelen uit 280 peer-reviewed tijdschriften opgenomen.

Volg je bv. als docent de cursus Basiskwalificatie Examinering of Basis Didactische Vaardigheden en ben je op zoek naar artikelen over kwaliteit van leren? Hier vind je een selectie van artikelen die je over dit onderwerp zou kunnen raadplegen : Quality Learning