Analyseren kwalitatieve onderzoeksdata met ATLAS.ti

ATLAS.ti is een computerprogramma dat erg nuttig kan zijn bij het doen van onderzoek. Je gebruikt het met name voor de analyse van kwalitatieve onderzoeksdata, bijvoorbeeld voor de analyse van uitgeschreven interviews of voor literatuuronderzoek.

Download de ATLAS.ti FAQ (voor medewerkers / voor studenten).

Veiligstellen opslag projecten ATLAS.ti

Bij HHs desktop en laptop computers is ingesteld dat projecten op de H: schijf worden opgeslagen. Bij laptops kan dit echter voor problemen zorgen, als de Internetverbinding thuis naar de netwerkomgeving minder stabiel is. Wij raden aan om de instelling van de opslaglocatie te wijzigen naar de default instelling: lokale opslag (C: schijf). Zie deze instructie.
 

Algemene informatie

ATLAS.ti is een computerprogramma dat erg nuttig kan zijn bij het doen van onderzoek door studenten en medewerkers. Men gebruikt het met name voor de analyse van kwalitatieve onderzoeksdata, bijvoorbeeld voor de analyse van uitgeschreven interviews of voor literatuuronderzoek.

Voor kwantitatief onderzoek is SPSS een bekend programma. Voor kwalitatief onderzoek is dat ATLAS.ti.

Onderzoeksstappen  Functies in ATLAS.ti
 structureren van documenten (onderzoeksdata)  group manager
 lezen, analyseren, markeren coding; code manager 
 opmerkingen en onderzoeksnotities maken comments; memos 
 diverse soorten overzichten opstellen  outputs

Het aantal gebruikers neemt jaarlijks toe. ATLAS.ti wordt gebruikt:

 • door onderzoekers en promovendi in de kenniskringen van lectoraten
 • door docenten tijdens vakken als kwalitatief onderzoek, onderzoeksmethodologie, het analyseren van interviews, of tijdens afstudeerbegeleiding
 • door studenten tijdens diverse vakken en tijdens onderzoek voor hun scripties
De hogeschool heeft een campuslicentie ATLAS.ti. Dat betekent dat de licentie het toestaat dat alle studenten en medewerkers de volledige versie van ATLAS.ti mogen gebruiken op vaste HHs-computers, laptops, in pc-lokalen evenals op computers thuis. Er hoeven geen individuele licenties te worden aangeschaft.

Bij de campuslicentie hoort onbeperkt gebruik van de beschikbare versies. Op http://atlasti.com/product/ staan de actuele versies voor Windows, Mac, iPad en Android die men zelf kan downloaden om op de eigen computer of tablet te installeren. Regelmatig zijn er updates beschikbaar. De meest recente versie van ATLAS.ti Windows is versie 8.4

Op alle desktop-pc's in de hogeschool is versie 8.4 geinstalleerd.

Programma starten: Windows startmenu -  ATLAS.ti

Belangrijk:
projecten kunnen van een lagere versie van ATLAS.ti worden overgezet naar een hogere versie, maar omgekeerd is dat niet mogelijk!

Om een project over te zetten van versie 7.5 naar versie 8 moet je het exporteren uit versie 7.5 via: Project - Export - Transfer Bundle (for Mac & A8). Kies daarna in het beginscherm van ATLAS.ti 8 “Import Project”. Bij nog oudere installaties van ATLAS.ti moet je exporteren via: Project - Save Copy Bundle en deze importeren in versie 8 met de optie: Import Legacy Project.

Om een project naar een andere computer met ATLAS.ti 8 of ATLAS.ti Mac over te zetten, kun je het eenvoudig exporteren via: File - Export.

Installeren

Hogeschoolcomputers
ATLAS.ti 8.4 is standaard geïnstalleerd op alle computers in de hogeschool. De licentie wordt jaarlijks op de achtergrond verlengd. De medewerker hoeft hier zelf niets voor te doen en kan het programma blijven gebruiken, ook al verschijnt er tegen het einde van de licentietermijn een waarschuwing dat de licentie af zal lopen.

Prive computers
De medewerker of student kan de demoversie van ATLAS.ti downloaden via http://atlasti.com/free-trial-version/ en tijdens het installeren wordt er gevraagd om een code, deze vind je in de ATLAS.ti FAQ (voor medewerkers / voor studenten). Dit kan ook na installatie via: File - Options - ATLAS.ti - License
 
Het gebruik van ATLAS.ti op laptops en computers die niet door de hogeschool beheerd worden is voor eigen risico van de gebruiker. De hogeschool biedt geen technische ondersteuning. Voor de systeemeisen zie: https://atlasti.com/product/technical-info/

Handleiding versie 8.4


Openen: Windows startmenu -
ATLAS.ti

1. Maak een nieuw project aan:

Beginscherm of File - New:  Create New Project
Projectnaam geven; bijvoorbeeld titel en datum van het onderzoek

2. Importeer de documenten
Tab Home - Add documents
Driehoekje: Add files of Add folder contents
Selecteer je bestanden en klik op openen

3. Maak Document groups aan
Tab Home – Documents – Driehoekje: Document Groups
New Group ; geef een naam en klik Create

Bijvoorbeeld:
-Wetenschappelijke artikelen
-Krantenartikelen
-Interviews

Selecteer rechts de bestanden, en klik pijl naar links in de Document Group Manager

4. Tussentijds opslaan project zonder de onderzoeksdata
File – Save (verborgen bestand)

5. Opslaan project inclusief onderzoeksdata
File - Export - Project Bundle (file extensie: .atlproj)

Advies: sla regelmatig op als Project bundle bij wijze van backup!
Zie de online "HowTo" voor uitwisseling projecten en gemengde Windows / Mac teams


1. Coderen van document fragmenten

Selecteer fragment van het document (= quotation). Via icons of rechtermuisknop kunnen een of meer codes worden toegevoegd:

Open coding: een nieuwe code invoeren
Coding in vivo: de geselecteerde tekst wordt de code
List  coding: code kiezen uit lijst die eerder is gemaakt
Quick coding: laatst gebruikte code toepassen
Auto coding: automatisch coderen op basis van zoekvraag

2. Voor list coding vooraf nieuwe codes aanmaken
Tab Home – Codes - Free code(s)

Bijvoorbeeld:
“Turkije"
“Griekenland”
“VS”
“bedreiging”
“invloed van de mens”
“bescherming”
“statistieken“

3. Comments
Rechts van het document staan in de kantlijn de quotations en de codes. Deze kunnen van een Comment worden voorzien (rechtermuisknop; weergave klein geel tekentje). Comments kunnen ook aan het document of het hele project worden toegevoegd.

4. in de Code Manager zie je de codes terug (Tab Home – Codes)


1. Vanuit de Code Manager kun je per code naar de fragmenten terug

Ga naar de Code Manager (Tab Home – Codes) en dubbelklik op een code

2. Hoe vaak komt een code voor?
Ga naar de Code Manager: kijk naar het cijfer bij “groundedness” naast de codenaam.

3. Rapporten laten opstellen / Output
Rapport maken van alle gemarkeerde fragmenten op volgorde van documenten
Tab Home – Quotations – Report – All items – Grouping: documents

Rapport maken van alle fragmenten op volgorde van de quotes
Tab Home – Quotations – Report – All items – Grouping: none

Rapport maken van alle fragmenten per code
Tab Home – Quotations – Report – All items – Grouping: codes

4. Hoe vaak komt een thema voor?
Tab Analyze - Code Document Table
Selecteer Codes of Code groups en Documents of Document groups
Eventueel Export to Excel

5. WordCloud
Open een document en klik in de tab Document op WordCloud
Niet-relevante woorden weglaten: klik naast Exclude op een stopwoordenlijst
Stopwoordenlijst toevoegen: klik naast Exclude op icon “Edit Stop and Go Lists”
Klik op Import Lists, selecteer het Excelbestand met de gewenste taal en klik Openen: Dutch English French German Spanish

Ondersteuning

 • In ATLAS.ti zelf: Tab Tools & Support - Useful links
 • Windows Start / Scientific Software / ATLAS.ti 8 Quicktour & What’s new in ATLAS.ti 8
 • Online gebruikshandleidingen, documentatie en voorbeeldprojecten: http://atlasti.com/manuals-docs/
 • Instructie video's: http://atlasti.com/video-tutorials/
 • YouTube video's: https://www.youtube.com/user/ATLASti01
 • Friese, S. (2019). Qualitative data analysis with ATLAS.ti. Third edition. London: Sage.
  centrale vestiging hogeschoolbibliotheek, plaatskenmerk 527.9/FRIE
  Bijbehorende website
 • ATLAS.ti video blog Susanne Friese
 • Woolf, N.H. & Silver, S. Qualitative Analysis Using ATLAS.ti: The Five-Level QDA™ Method. London: Routledge.
  centrale vestiging hogeschoolbibliotheek, plaatskenmerk 527.9/WOOL en als e-book

Stopwoordenlijsten: Dutch English French German Spanish
Voorbeeldproject Children and Happiness: stage1, stage2, survey
Voorbeeld documenten Sea Turtles: newspaper, WWF, article1, article2, article3, video
Voorbeeld transcripten uit masterscriptie: Annabelle, Lisa, Maaike, Petra, Roos

Medewerkers en studenten kunnen met vragen over installaties en licentiecodes voor ATLAS.ti terecht bij de FrontOffice FZ&IT, Balie Ovaal 1. iFrontOffice op intranet / tel: 7777.

Medewerkers en studenten kunnen met vragen over de functies en de werking van ATLAS.ti terecht bij de Hogeschoolbibliotheek, functioneel beheerders Niloufar Soekhai en Francesco Izzo. Helpdesk begane grond bibliotheek. bibliotheek@hhs.nl / tel: 7888.

De bibliotheek biedt ook ondersteuning door het geven van presentaties en workshops over ATLAS.ti. Doelgroepen zijn studenten die in aanraking komen met kwalitatief onderzoek in de aanloop naar en tijdens hun afstudeeronderzoek; docenten/onderzoekers; beoordeelaars en promovendi.