Om onderzoeksdata veilig, vindbaar en leesbaar te houden moet je als onderzoeker diverse activiteiten uitvoeren. Enerzijds activiteiten behorende bij het opslaan van de data en anderzijds activiteiten behorende bij het organiseren van de data.

Dataopslag en toegang

Research Drive

Bij het opslaan van je data moet je letten op zaken als het maken van een back-up, toegang tot en transfer van data en het leesbaar houden van data. Alle onderzoeksdata kunnen tijdens het onderzoek veilig worden opgeslagen met behulp van de tool Research Drive. Door gebruik te maken van Research Drive zijn de back-up en toegang van de data al in de basis goed geregeld.

Mocht je niet eerder hebben gewerkt met Research Drive, dan heb je er niet direct toegang toe, je wordt dan toegevoegd als gebruiker door de functioneel beheerder van Research Drive: de datastewards van de bibliotheek. Een gebruikersaccount geeft geen rechten tot het aanmaken van nieuwe projectmappen.

Bij ieder nieuw onderzoeksproject (met of zonder subsidie) vindt een startgesprek met een datasteward plaats. Zie hieronder de details van het gesprek. Een projectmap in Research Drive is aan te vragen via researchsupport@hhs.nl.

Research Drive startgesprek en uitleg
 1. Na aanmelding via researchsupport@hhs.nl boekt de datasteward een startgesprek in om het datamanagementplan van het onderzoek te bespreken met aansluitend een uitleg over het gebruik van Research Drive. Dit gesprek neemt minimaal 1 uur in beslag.
 2. De datasteward maakt een projectmap aan in het startgesprek. Je ontvangt direct een uitnodiging om je accountgegevens toe te voegen aan Research Drive. Zodra je dit accepteert kan de data steward je eigenaar maken van de projectmap en de eigenaar kan daarna zelf (onderzoeks)medewerkers intern of extern uitnodigen voor toegang tot Research Drive.
 3. Deze personen kunnen (na acceptatie van de uitnodiging) rechten krijgen voor de projectmap of alleen voor specifieke mappen uit de hoofdmap. Dit bepaal je als eigenaar zelf.

Per onderzoek wordt een projectmap aangemaakt waarin je een eigen mappenstructuur kunt aanmaken of gebruik kunt maken van een geadviseerde mappenstructuur. Backup is hierbij goed geregeld via onze leverancier SURFSara. Tevens hebben we met SURFSara ook een supportovereenkomst en een verwerkersovereenkomst voor het veilig opslaan van persoonsgegevens.

Projectmappen worden alleen verstrekt bij lopende onderzoeksprojecten (met en zonder subsidie). Onderwijsprojecten krijgen geen projectmappen toegekend, het doel van Research Drive is namelijk: het veilig stellen van onderzoeksdata en de daarbij behorende persoonsgegevens. 

Snelkoppeling naar Research Drive en handleiding met korte tutorials. 

Data toegang - autorisatie

Bij het organiseren van de toegang tot je data tijdens het uitvoeren van je onderzoek moet je rekening houden met de aard van de data. Persoonlijke of gevoelige data hebben een hoger beveiligingsniveau nodig dan geanonimiseerde of niet-vertrouwelijke data. Bij het gebruik van data van een externe partij moet je voldoen aan de specifieke beperkingen (bijvoorbeeld beschermd door intellectuele eigendommen) die deze data kunnen hebben. Research Drive biedt de mogelijkheid om instellingen en autorisaties in te stellen op een manier die voldoet aan deze voorwaarden en aan de geldende wetgeving. Ga periodiek na of er geen ongeautoriseerde toegang plaatsvindt en check of het nog klopt wie tot welke folders en bestanden toegang heeft.

Vragen behorende bij data toegang:

 • Wie heeft toegang tot de data?
 • Wie is de eigenaar van de data?
 • Hoe ga je om met eventuele gebruiksvoorwaarden van de data?
 • Wie mag de data bewerken?
 • Wie controleert de data?
 • Hoe zorg je ervoor dat de data toegankelijk blijven wanneer jij of andere mensen het onderzoek verlaten?
Consortium

Bij een samenwerking met andere instellingen of organisaties zal in gezamenlijkheid moeten gekeken worden bij welke instellingen welke data in welk formaat wordt opgeslagen en wie toegang heeft tot welke data. Deze afspraken moeten worden opgenomen in het (gezamenlijke) datamanagementplan maar daarnaast ook schriftelijk worden vastgelegd in een consortiumovereenkomst. Ga periodiek na of alle partijen de procedures blijven naleven die zijn afgesproken. Voor meer informatie over consortiumovereenkomsten/ samenwerkingsovereenkomsten, neem contact op met researchsupport@hhs.nl.

Beveiligingsmaatregelen

Deel onderzoeksdata veilig met behulp van Research Drive. Je kunt op verschillende manieren data delen met externen, collega’s en studentassistenten door:

 1. Toegang te verlenen tot specifieke submappen met evt. vervaldatum.
 2. Publieke link voor het downloaden/inzien/uploaden of alleen een file drop met vervaldatum en wachtwoord 
 3. Delen met andere Research Drive instellingen met behulp van een gefedereerde cloud id.

Research Drive in Windows verkenner als schijf toevoegen

Voeg Research Drive toe als een schijf in je verkenner onder ‘This PC/Deze PC’ met behulp van de webDAV koppeling. Voordeel hiervan is dat je direct werkt met je onderzoeksdata in je Research Drive-omgeving, zonder dat deze data naar je vaste pc of laptop worden gekopieerd. De onderzoeksdata blijven op één plek staan. Zie hier de instructie om de webDAV koppeling toe te voegen via de Windows verkenner.

Overige aandachtspunten

 1. Houd er rekening mee dat je op een veilige manier toegang hebt tot je data via Research Drive vanaf alle locaties waar je werkt.
 2. Een degelijke firewall en betrouwbare antivirussoftware zijn een must.
 3. Vermijd het gebruik van onveilige internetverbindingen.
 4. Vergrendel altijd je device als je even wegloopt en laat je device nooit voor lange tijd onbeheerd/onbeveiligd achter.

Organiseren van data

De tijd die je investeert in het nadenken over het organiseren van onderzoeksdata en de bijbehorende data- en projectdocumentatie, verdient zich op termijn dubbel en dwars terug. Het maakt de data namelijk makkelijker vindbaar en begrijpelijk. Voor jezelf, voor de onderzoekers waarmee je samenwerkt en later voor anderen die je data gaan hergebruiken. Het is dan ook zaak om de data op een consequente manier op te slaan en te voorzien van accurate documentatie en metadata. Zorg voor een overzichtelijk structuur van je folders en bestanden en maak gebruik van informatieve en veelzeggende bestandsnamen.

Bestandsnamen

Als onderzoeker bepaal je zelf de strategie die je wilt volgen bij het geven van bestandsnamen. Er zijn verschillende benaderingen mogelijk, maar het is wel belangrijk om er goed bij stil te staan. Een bestandsnaam is namelijk het belangrijkste element waarmee je het bestand kunt identificeren.

De volgende elementen kun je als basis van bestandsnamen gebruiken: projectnaam, projectnummer, naam onderzoeksteam, meettype, onderwerp, aanmaakdatum, versienummer. Deze lijst kan aangevuld worden met andere variabelen.

Er zijn echter wel punten en regels die je bij je keuze in gedachten moet houden:

 • Houd rekening met de mogelijkheden en belemmeringen van het (opslag)systeem waar je mee werkt. Soms het een systeem bijvoorbeeld de lengte van de bestandsnaam bepalen.
 • Kies voor één naamgevingsconventie en pas die consequent toe door dezelfde informatie telkens in dezelfde volgorde op te nemen in de bestandsnamen.
 • Maak bestandsnamen specifiek, gedetailleerd én uniek. Zo ontstaat er geen conflict wanneer de bestanden naar een andere map worden verplaatst en voorkom je dat je, zonder je het te realiseren, in het verkeerde bestand aan het werken bent.
 • Houd je aan de volgende vaste regels: hetzelfde aantal cijfers (001…100…), vast notatie voor datums (JJJJ-MM-DD, JJJJ-MM of JJJJ-JJJJ), onderstrepingstekens en koppeltekens in plaats van spaties, standaardtermen (laat je inspireren op bartoc.org), geen speciale tekens en laat extensies van bestanden staan.
 • Houd bestandsnamen zo kort en relevant mogelijk. Over het algemeen is ongeveer 25 tekens lang genoeg om voldoende beschrijvende informatie vast te leggen. Indien nodig kun je bestandsnaamelementen coderen.
 • Bestandsnamen kunnen automatisch gegenereerd worden door software die je gebruikt (bijvoorbeeld bestandsnamen die toegekend worden aan foto’s door je fotocamera). Verander deze bestandsnamen volgens de door jou gekozen naamgevingsconventie. Voor het gelijktijdig hernoemen van meerdere bestanden is er software beschikbaar zoals Ant Renamer en NameChanger.

Samenvattend moeten bestandsnamen dus nuttige aanwijzingen bevatten met betrekking tot de inhoud, de status en de versie van het bestand. De bestandsnaam helpt bestanden van elkaar te onderscheiden en het biedt hulp bij het classificeren en sorteren van bestanden.

Documenteer je hele strategie met betrekking tot het geven van bestandsnamen. Deze documentatie helpt om consequent te blijven en om nog lang na het afronden van je onderzoek de strategie te blijven begrijpen. Het is zeker handig wanneer je met meerdere onderzoekers aan dezelfde data werkt.

Folderstructuur

Bovenstaande richtlijnen voor bestandsnamen zijn natuurlijk ook van toepassing op de foldernamen. Om in je folderstructuur ook overzicht te houden, is de beste aanpak om de verschillende fases van je onderzoek terug te laten komen. De namen van je folders weerspiegelen deze fases zoals voorbereiding (administratie en documentatie van onderzoeksproject, inclusief je datamangementplan), ruwe data, gemanipuleerde data, verslagen van analyses en finale producten zoals publicaties. Het is tevens de start van je folderstructuur.

Door de onderzoeksfases terug te laten komen in je folderstructuur, weerspiegelt de structuur ook de verschillende versies van je onderzoeksdata. Bewaar altijd het ruwe-databestand en zorg ervoor dat hier geen wijzigingen meer in aangebracht kunnen worden (bijvoorbeeld read-only opslaan of toegangsrechten instellen). Daarnaast is het ook verstandig om een aparte folder in te zetten voor de meest gevorderde versie van je data. Op deze manier ben je ervan verzekerd dat je altijd met de juiste versie aan de slag gaat.

De hiërarchie van folders moet simpel en overzichtelijk blijven. Het is daarom aan te raden niet te veel niveaus in de folderstructuur aan te brengen.

Documenteer de keuzes die je maakt wat betreft foldernamen en folderstructuur inclusief alle veranderingen in de folderstructuur en de bijbehorende argumentatie.

Documentatie

Het documenteren van zowel je onderzoeksproces (in de vorm van protocollen, methodologiebeschrijvingen, etc) als je data (in de vorm van inventarisaties,  beschrijvingen van relaties en manipulaties, etc) is het belangrijk om fouten te vermijden en om data correct te interpreteren tijdens je onderzoek en nadat je onderzoek is afgerond (validatie). README.txt is een bestand waarin een overzicht wordt gegeven van de dataset. Hierin beschrijf je de inhoud van elk bestand van je dataset. Voor het bekijken van het HHs README.txt bestand, stuur een e-mail naar researchsupport@hhs.nl

Versiebeheer

Wees consistent in de bestandnaamgeving van verschillende versies, bijvoorbeeld door het toevoegen van de datum (JJJJ-MM-DD) in het bestand of het versienummer. Leg daarnaast de verschillen tussen versies vast. Dit kan je doen met behulp van een simpele tabel die de volgende kolommen bevat: nummer van de versie, een beknopte beschrijving van wat er met de data is gedaan, wie het heeft gedaan en de datum waarop het is gedaan.

Meer info

Ondersteuning door een Datasteward

Onderzoekers kunnen ondersteuning krijgen bij research data management. De research datasteward(s) van de HHs zijn te benaderen via researchsupport@hhs.nl