RefWorks is een online tool waarmee je literatuurverwijzingen kunt beheren. Je kunt referenties uit online databases en andere bronnen importeren. Met RefWorks kun je deze referenties gebruiken tijdens het schrijven van je paper, scriptie, artikel of proefschrift. Het helpt je ook bij het automatisch opmaken van de literatuurlijst (bibliografie), en dit kost slechts enkele seconden.

Als je gebruik gaat maken van RefWorks, log je eerst in en maak je een RefWorks account aan.

Let op: de oude omgeving RefWorks Legacy is niet meer toegankelijk. Neem contact op met refworks.support@proquest.com voor een backup van referenties. Het opvragen van de referenties kan tot 30 oktober 2023.

Het opnemen van een literatuurlijst met gebruikte bronnen zoals artikelen, boeken en websites in een verslag is verplicht. Als je dat niet doet, dan pleeg je plagiaat. Het verwijzen naar gebruikte literatuur moet volgens bepaalde regels gebeuren. 
Zonder RefWorks zou je alle literatuurverwijzingen in APA-stijl handmatig moeten opstellen, ook bij gebruik van MS Word. Dat vergt veel tijd en moeite. Wanneer je RefWorks gebruikt, houd je dus meer tijd over voor de inhoud van de opdracht of scriptie. De bibliotheek heeft een licentie op RefWorks en de bibliotheek biedt workshops en ondersteuning aan.

Met RefWorks kun je:

  • literatuurverwijzingen verzamelen en opslaan; vanuit databanken is het mogelijk om referenties te exporteren. Dat kan ook vanuit Google Scholar of WorldCat. Ook kun je referenties handmatig invoeren.
  • literatuurverwijzingen beheren door deze te ordenen in mappen, te voorzien van trefwoorden, te ontdubbelen en te doorzoeken.
  • literatuurverwijzingen met anderen delen door gebruik te maken van gedeelde mappen of gedeelde RefWorks accounts.
  • een literatuurlijst genereren, waarbij je verschillende stijlen kunt kiezen (APA, MLA, Vancouver, Harvard, etc.).
  • gebruik maken van de Word add-on RCM (RefWorks Citation Manager) om in de tekst te citeren.

APA bronvermelding

Binnen de Haagse Hogeschool wordt de APA-stijl het meest gehanteerd. In de APA handleiding vind je veel voorbeelden en uitleg over hoe je volgens de APA-standaarden in de tekst citeert en een literatuurlijst maakt.

Hulpmiddelen voor het gebruik van RefWorks en APA:

 

Meer weten of hulp nodig?

Contactpersoon voor RefWorks:

Niloufar Soekhai, n.soekhai@hhs.nl