In de HBO-Kennisbank vind je scripties/afstudeerverslagen van studenten en (wetenschappelijke) artikelen, boeken en rapporten van onderzoekers van De Haagse Hogeschool en van andere hogescholen. Deze zijn allemaal vrij beschikbaar ( Open Access).

Gebruik hbo-kennisbank.nl als inspiratiebron voor je eigen onderzoek!

De ambitie van De Haagse Hogeschool is om Open Access te publiceren. Op deze pagina lees je meer over dit publicatiebeleid, de verschillende vormen van Open Access publiceren en de voordelen van open access.

Meer weten over wat Open Access precies inhoudt? Kijk dan dit Engelstalige filmpje van vijf minuten, gemaakt door Samenwerkingsverband Hogeschoolbibliotheken (SHB). In de in totaal één uur durende online training Open Access publiceren, ontwikkeld door de bibliotheek, leer je alle in en outs. 

Als je jouw onderzoek Open Access wil publiceren, dan zijn er twee opties: via een repository (de zogenaamde groene route) en via een journal (de zogenaamde gouden route). In beide gevallen is opname van de publicatie voor de HBO Kennisbank veelal mogelijk.

Student

Jouw scriptie kan ook in de HBO-Kennisbank komen te staan. Met een LinkedIn-link als je dat wilt. En als je stageadres/opdrachtgever en opleiding het goedkeuren. Meld je scriptie aan via het Scriptie Aanmeldformulier en de bibliotheek doet de rest! Of meld hem aan voor de HBO Kennisbank via OnStage, als je opleiding dat in OnStage heeft mogelijk gemaakt.

Plaats je scriptie op hbo-kennisbank.nl en creëer meerwaarde!

Docenten, onderzoekers en lectoren

Als docent, onderzoeker en lector kun je ook je publicaties aanmelden voor de HBO-Kennisbank d.m.v. een mail aan HBO-Kennisbank@hhs.nl.

De publicatie zullen wij zo snel mogelijk invoeren na controle en rekening houdend met een evt. embargotermijn. Voeg de (toegestane versie van de) publicatie toe (en/of de link) en vermeld zoveel mogelijk gegevens over de publicatie, de auteur(s) en de betrokken instellingen. Dat voorkomt veel heen en weer mailen en verhoogt de vindbaarheid op de HBO-Kennisbank.

Als de publicatie is aangemeld voor de HBO Kennisbank (met de toegestane versie volgens de uitgever) dan is die nadat die zichtbaar is op de HBO Kennisbank ook te vinden via Google Scholar.

Let op: in de HBO Kennisbank nemen we alleen publicaties op die voor iedereen volledig te zien zijn (dus bv. niet verborgen achter een zgn. “paywall”).

Meer weten?

Contactpersoon voor de HBO-kennisbank: bibliotheek@hhs.nl