Start de online training Open Access publiceren 

Een eenvoudig eenmalig aanmaken van een account is vereist. 

Open Access publiceren betekent dat je je publicatie zonder beperkingen online kosteloos toegankelijk maakt voor iedereen. Het Open Accessmodel staat tegenover het abonnementsmodel, waarbij lezers tegen betaling, meestal via een bibliotheek, toegang hebben tot onderzoekspubliaties. 

Open Access biedt voordelen voor iedereen. Als onderzoeker bereik je een groter publiek, je onderzoekspublicatie wordt sneller door een breed publiek gevonden en daardoor vaak meer gebruikt. Andere onderzoekers kunnen op jouw onderzoek voortbouwen en je publicaties kunnen zonder restricties ingezet worden bij onderwijs. Met als gevolg meer citaties. Daarnaast heb jij op jouw beurt bij je eigen onderzoek ook veel baat bij de toegang tot Open Access gepubliceerd onderzoeksmateriaal.

De Haagse Hogeschool vindt dat resultaten van of publicaties over met overheidsgeld gefinancierd onderzoek gratis toegankelijk moet zijn voor zoveel mogelijk mensen. Dit betekent dat je als onderzoeker zo veel mogelijk Open Access gaat publiceren. In de online training Open Access publiceren leer je alle ins en outs van Open Access publiceren. 

De zogenaamde gouden en groene routes komen aan bod. Hierbij worden begrippen als kwaliteit, Article Processing Charge, Creative Commons-licentie en de HBO Kennisbank behandeld. En ook wordt er aandacht besteed aan het aspect Auteursrecht. Je leest over de voordelen van, de misvattingen over en het doel van Open Access publiceren. Om duidelijk te maken wat Open Access publiceren in de praktijk betekent, krijg je drie dillema's voorgeschoteld. Tenslotte kan je je kennis testen in een toets van 10 vragen. 

Het doorlopen van alle modules neemt in totaal één uur in beslag. Na afloop kun je een certificaat van afronding downloaden. Maar je kunt ook kiezen om de alleen voor jou relevante modules er op na te slaan. Door bijvoorbeeld eerst de toets te doen, kun je vaststellen welke kennis over Open Access publiceren je al bezit. De hiaten in je kennis kun je opvullen door de bijbehorende modules te volgen.

Start de online training Open Access publiceren 

Een eenvoudig eenmalig aanmaken van een account is vereist.