Databanken van de week

Week 20

  • CINAHL : Internationale databank over verpleegkunde en aanverwante (para)medische vakgebieden

In een opiniestuk uit Trouw "Ik wil geen donkere zuster aan mijn bed"  beschrijft gepensioneerd HBOV-docent Peter Bakens een lang verzwegen probleem: discriminatie door patiënten.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Raadpleeg dan de databank CINAHL, Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature met ruim 770 Engelstalige verpleegkunde- en gezondheidszorgtijdschriften.

Voorbeeld van een zoekactie: Nurses and discrimination and patients

In bovengenoemd voorbeeld worden alleen de fulltext artikelen getoond.

Van het artikel: "Go back to your Country"  is alleen een samenvatting opgenomen in CINAHL. Door op de button “Find it H/Library” te klikken kom je bij de full-tekst versie van het artikel.

  • VideoArts : databank met korte Engelstalige video's op het gebied van management en de werkomgeving

In de databank VideoArts vind je nu meer dan 230 korte (humoristische) videoclips op het gebied van o.a. management, leiderschap, gezondheids- en veiligheidsbeleid, verkoop, communicatie en customer service. De Engelstalige clips bevatten sketches van gemiddeld 3 minuten, vaak tussen een ‘goede’ en een ‘slechte’ manager. Er zijn over enkele onderwerpen ook wat langere videoclips van ongeveer 10 minuten, bv. over Cyber Security.

De clips kunnen een goede aanvulling zijn op de theoretische lesstof over bovenstaande onderwerpen, en brengen op pakkende wijze herkenbare situaties op de werkvloer naar voren, waar we allemaal weleens mee te maken hebben gehad of zullen krijgen in de toekomst.

De clips uit VideoArts kunnen auteursrechtvrij gebruikt worden binnen Blackboard en PowerPoint omgeving, en andere toepassingen binnen de Haagse Hogeschool. Het beste is om via Google Edge in VideoArts te zoeken. Als je dan bij een filmpje op de rechtermuisknop drukt, krijg je o.a. de optie op welke manieren je het filmpje kunt delen. Dit zou handig kunnen zijn voor Blended Learning.

Een herkenbaar voorbeeld over slechtnieuwsgesprekken is: Slecht nieuwsgesprekken

Bekijk het archief