Centre of Expertise Cyber Security

Lectoraat Cyber Security in het mkb

Cyber Security is een acuut en toenemend probleem. Voor de bestrijding  is niet alleen fundamenteel wetenschappelijk onderzoek nodig, maar juist ook toegepast praktisch onderzoek. Het doel van het lectoraat Cyber Security in het mkb is het Nederlandse mkb op praktische wijze te helpen meer digitaal veilig en bewust te worden gesteund door een evidence-base van kwalitatief hoogwaardig onderzoek.

Jaarverslag 2020 (pdf)
Over het lectoraat

Mkb-bedrijven hebben vaak niet de capaciteit om zich te weren tegen cyberaanvallen en worden relatief vaak slachtoffer. Het doel van het lectoraat Cyber Security in het mkb is om het mkb in Nederland op een praktisch toepasbare manier te helpen meer digitaal veilig en bewust te worden, en zo de schade van cybercriminaliteit te verkleinen. Het nieuwe lectoraat onder leiding van Dr. Rutger Leukfeldt kent drie onderzoekslijnen: (1) de weerbaarheid van mkb’ers, (2) inzicht in cybercriminaliteit en (3) de aanpak van cybercriminaliteit gericht op mkb’ers. De volledige onderzoeksagenda van het lectoraat is hier te lezen.

Het midden- en kleinbedrijf zit te springen om bruikbare kennis, dit wordt ook beaamd door MKB-Nederland en VNO-NCW. Dat heeft het NSCR en De Haagse Hogeschool ertoe bewogen het gezamenlijke praktijkgericht onderzoeksprogramma Cybersecurity in het mkb op te zetten. Dr. Rutger Leukfeldt is de verbindende factor tussen de twee organisaties. Hij is lector bij De Haagse Hogeschool en hij is aangesteld als senior onderzoeker en coördinator van het cybercrime cluster bij het NSCR. 

Om het lectoraat mede mogelijk te maken is een L.INT-aanvraag ingediend bij het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA, onderdeel van NWO. De L.INT-regeling heeft tot doel om lectorposities te stimuleren die gericht zijn op een duurzame samenwerkingsrelatie tussen NWO-instituten en hogescholen rondom een gezamenlijk onderzoeksprogramma. Deze aanvraag is gehonoreerd. Ook de gemeente Den Haag, de gemeente Zoetermeer en het Ministerie van Veiligheid en Justitie maken met hun financiële bijdrage het lectoraat mogelijk. 

Intreerede 9 oktober 2018: De 'human' factor in cybersecurity

Over de lector

dr. Rutger Leukfeldt

Rutger Leukfeldt is lector Cybersecurity in het mkb bij de Haagse Hogeschool en senior onderzoeker cybercrime en coördinator van het cybercrime cluster van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR).Leukfeldt heeft ruim 10 jaar ervaring met wetenschappelijk onderzoek naar cybersecurity en cybercrime voor zowel publieke als private opdrachtgevers. Enkele voorbeelden zijn onderzoek naar de werkwijzen en daderkenmerken van cybercriminelen, onderzoek naar slachtofferschap van cybercrime onder burgers en onderzoek naar de doorstroom van cybercrimezaken binnen de strafrechtketen. Leukfeldt promoveerde op een onderzoek waarbij hij naar de ontstaans- en groeiprocessen en criminele mogelijkheden van cybercriminele netwerken en ontwikkelde een model voor de politie en banken dat gebruikt kan worden om cyberaanvallen effectiever te bestrijden. Verder kreeg Rutger twee prestigieuze onderzoeksbeurzen om onderzoek naar cybercrime te doen. In 2015 een Marie Curie Individual Fellowship (EU-subsidie voor veelbelovende onderzoekers) en in 2017 een Veni-subsidie (NWO-subsidie voor onderzoekstalent). Ten slotte is Rutger voorzitter van de Cybercrime Working Group van de European Society of Criminology.

+31 (0)6 - 46 61 01 44
e.r.leukfeldt@hhs.nl
Van groot belang is het opbouwen van een community van mkb’ers, lokale overheden, cybersecurity bedrijven, onderzoekers en studenten waarmee we experimenten en onderzoeken op het gebied van cybersecurity kunnen uitvoeren.
Projecten

Projecten

Cyberweerbaarheid. Een gemeentelijk offensief ter preventie van slachtofferschap van cybercrime.

Cyberweerbaarheid. Een gemeentelijk offensief ter preventie van slachtofferschap van cybercrime.

Nederlandse gemeenten hebben cybercrime in de afgelopen twee jaar als beleidsprioriteit omarmd. Maar in de vertaling van deze beleidsprioriteit naar concrete acties gaat het mis. Duidelijk is dat de ambtenaren openbare orde en veiligheid een taak voor zichzelf zien in de preventie van cybercrime, maar waar te beginnen?
Lees verder
HackShield in Noord-Holland

HackShield in Noord-Holland

In de provincie Noord-Holland is in 2019 een op de zeven inwoners weleens slachtoffer geworden van een vorm van cybercriminaliteit. Door regionaal samenwerkingsverband Noord Holland Samen Veilig (NHSV) wordt cybercriminaliteit dan ook aangemerkt als een geprioriteerd thema. Een van de projecten die dient bij te dragen aan deze prioritering is ‘HackShield in gemeenten Noord-Holland’. HackShield is een cybersecurity spel voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar en heeft tot doel om een cyberveilige generatie kinderen te creëren. In de samenwerking tussen HackShield en gemeenten roepen burgemeesters en politieagenten kinderen op om het spel te spelen en ‘cyber-agent’ van de gemeente te worden. Spelers met de meeste punten worden gehuldigd door de gemeenten. 
Lees verder
Hack_Right

Hack_Right

In Nederland hebben de politie en het OM de unieke interventie Hack_Right ontwikkeld als alternatief of aanvullend straftraject voor jeugdige daders die een cybercrime delict plegen. Hack_Right heeft tot doel om recidive onder deelnemers te voorkomen en kaders te bieden waarbinnen deelnemers hun ICT-talent op legale wijze kunnen ontwikkelen. Deelnemers worden hiervoor onder andere gekoppeld aan (cybersecurity)bedrijven. Op dit moment zijn 14 Hack_Right pilots afgerond. 
Lees verder
Naar een interventie tegen Geldezels: een pilot in de gemeente Haarlem

Naar een interventie tegen Geldezels: een pilot in de gemeente Haarlem

Geldezels vormen een belangrijke schakel in de procesketen van cyber criminele netwerken. Zij zorgen namelijk dat het spoor doorbroken wordt door geld van slachtoffers cash op te nemen en mee te geven aan ronselaars die weer in contact staan met de criminele netwerken. De gemeente Haarlem heeft de behoefte om meer zicht te krijgen op mogelijke interventies voor deze doelgroep. Het is op dit moment echter onduidelijk of en hoe voorkomen kan worden dat geldezels hun rekening beschikbaar stellen voor criminele doeleinden. Voor een goede interventie is het namelijk belangrijk om zicht te krijgen op het probleem dat de interventie probeert te verhelpen. Echter ontbreekt op dit moment inzicht in de kenmerken en problematiek rondom geldezels.
Lees verder
Hoe cyberweerbaar zijn mkb-retailers? Regio Den Haag

Hoe cyberweerbaar zijn mkb-retailers? Regio Den Haag

In september en oktober 2018 heeft De Haagse Hogeschool in samenwerking met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) een pilotonderzoek uitgevoerd in opdracht van de gemeente Den Haag bij mkb­retailers. Hiermee is een eerste beeld opgehaald over de cyberweerbaarheid van mkb retailers in 6 winkelgebieden in Den Haag en omstreken. In totaal hebben 57 leidinggevenden uit 56 bedrijven een enquête ingevuld.

Lees verder
Hoe cybersecure is het mkb? Nulmeting onder 800 directeuren van 20 brancheorganisaties

Hoe cybersecure is het mkb? Nulmeting onder 800 directeuren van 20 brancheorganisaties

Het Centre of Expertise Cybersecurity heeft in de aanloop naar de installatie van het lectoraat een nul-meting bij het mkb in Nederland uitgevoerd. De resultaten zijn weer gegeven in een infographic.

Lees verder

Onderzoeksproject ‘Cybersecurity in het MKB’

Publicaties
Actueel

In de media


Podcasts

Is cybercrime nog weg te denken uit ons leven? Rutger Leukfeldt vertelt over de ‘human factor’ van cybercrime en cybersecurity, de daling van traditionele criminaliteit en de stijging van cybercriminaliteit, de criminelen en hun slachtoffers.

spodlight 3
Podcast

Is cybercrime nog weg te denken uit ons leven?