Centre of Expertise Cyber Security

Lectoraat Cyber Security in het mkb

Cyber Security is een acuut en toenemend probleem. Voor de bestrijding  is niet alleen fundamenteel wetenschappelijk onderzoek nodig, maar juist ook toegepast praktisch onderzoek. Het doel van het lectoraat Cyber Security in het mkb is het Nederlandse mkb op praktische wijze te helpen meer digitaal veilig en bewust te worden gesteund door een evidence-base van kwalitatief hoogwaardig onderzoek.

Jaarverslag 2020 (pdf)
Over het lectoraat

Mkb-bedrijven hebben vaak niet de capaciteit om zich te weren tegen cyberaanvallen en worden relatief vaak slachtoffer. Het doel van het lectoraat Cyber Security in het mkb is om het mkb in Nederland op een praktisch toepasbare manier te helpen meer digitaal veilig en bewust te worden, en zo de schade van cybercriminaliteit te verkleinen. Het nieuwe lectoraat onder leiding van Dr. Rutger Leukfeldt kent drie onderzoekslijnen: (1) de weerbaarheid van mkb’ers, (2) inzicht in cybercriminaliteit en (3) de aanpak van cybercriminaliteit gericht op mkb’ers. De volledige onderzoeksagenda van het lectoraat is hier te lezen.

Het midden- en kleinbedrijf zit te springen om bruikbare kennis, dit wordt ook beaamd door MKB-Nederland en VNO-NCW. Dat heeft het NSCR en De Haagse Hogeschool ertoe bewogen het gezamenlijke praktijkgericht onderzoeksprogramma Cybersecurity in het mkb op te zetten. Dr. Rutger Leukfeldt is de verbindende factor tussen de twee organisaties. Hij is lector bij De Haagse Hogeschool en hij is aangesteld als senior onderzoeker en coördinator van het cybercrime cluster bij het NSCR. 

Om het lectoraat mede mogelijk te maken is een L.INT-aanvraag ingediend bij het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA, onderdeel van NWO. De L.INT-regeling heeft tot doel om lectorposities te stimuleren die gericht zijn op een duurzame samenwerkingsrelatie tussen NWO-instituten en hogescholen rondom een gezamenlijk onderzoeksprogramma. Deze aanvraag is gehonoreerd. Ook de gemeente Den Haag, de gemeente Zoetermeer en het Ministerie van Veiligheid en Justitie maken met hun financiële bijdrage het lectoraat mogelijk. 

Intreerede 9 oktober 2018: De 'human' factor in cybersecurity

Over de lector

dr. Rutger Leukfeldt

Rutger Leukfeldt is lector Cybersecurity in het mkb bij de Haagse Hogeschool en senior onderzoeker cybercrime en coördinator van het cybercrime cluster van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR).Leukfeldt heeft ruim 10 jaar ervaring met wetenschappelijk onderzoek naar cybersecurity en cybercrime voor zowel publieke als private opdrachtgevers. Enkele voorbeelden zijn onderzoek naar de werkwijzen en daderkenmerken van cybercriminelen, onderzoek naar slachtofferschap van cybercrime onder burgers en onderzoek naar de doorstroom van cybercrimezaken binnen de strafrechtketen. Leukfeldt promoveerde op een onderzoek waarbij hij naar de ontstaans- en groeiprocessen en criminele mogelijkheden van cybercriminele netwerken en ontwikkelde een model voor de politie en banken dat gebruikt kan worden om cyberaanvallen effectiever te bestrijden. Verder kreeg Rutger twee prestigieuze onderzoeksbeurzen om onderzoek naar cybercrime te doen. In 2015 een Marie Curie Individual Fellowship (EU-subsidie voor veelbelovende onderzoekers) en in 2017 een Veni-subsidie (NWO-subsidie voor onderzoekstalent). Ten slotte is Rutger voorzitter van de Cybercrime Working Group van de European Society of Criminology.

+31 (0)6 - 46 61 01 44
e.r.leukfeldt@hhs.nl
Van groot belang is het opbouwen van een community van mkb’ers, lokale overheden, cybersecurity bedrijven, onderzoekers en studenten waarmee we experimenten en onderzoeken op het gebied van cybersecurity kunnen uitvoeren.
Projecten

Projecten

Hoe cyberweerbaar zijn mkb-retailers? Regio Den Haag

Hoe cyberweerbaar zijn mkb-retailers? Regio Den Haag

In september en oktober 2018 heeft De Haagse Hogeschool in samenwerking met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) een pilotonderzoek uitgevoerd in opdracht van de gemeente Den Haag bij mkb­retailers. Hiermee is een eerste beeld opgehaald over de cyberweerbaarheid van mkb retailers in 6 winkelgebieden in Den Haag en omstreken. In totaal hebben 57 leidinggevenden uit 56 bedrijven een enquête ingevuld.

Lees verder
Hoe cybersecure is het mkb? Nulmeting onder 800 directeuren van 20 brancheorganisaties

Hoe cybersecure is het mkb? Nulmeting onder 800 directeuren van 20 brancheorganisaties

Het Centre of Expertise Cybersecurity heeft in de aanloop naar de installatie van het lectoraat een nul-meting bij het mkb in Nederland uitgevoerd. De resultaten zijn weer gegeven in een infographic.

Lees verder

Onderzoeksproject ‘Cybersecurity in het MKB’

Publicaties
Actueel

In de media


Podcasts

Is cybercrime nog weg te denken uit ons leven? Rutger Leukfeldt vertelt over de ‘human factor’ van cybercrime en cybersecurity, de daling van traditionele criminaliteit en de stijging van cybercriminaliteit, de criminelen en hun slachtoffers.

spodlight 3
Podcast

Is cybercrime nog weg te denken uit ons leven?