Centre of Expertise Cyber Security

Lectoraat Cyber Security in het mkb

Cyber Security is een acuut en toenemend probleem. Voor de bestrijding  is niet alleen fundamenteel wetenschappelijk onderzoek nodig, maar juist ook toegepast praktisch onderzoek. Het doel van het lectoraat Cyber Security in het mkb is het Nederlandse mkb op praktische wijze te helpen meer digitaal veilig en bewust te worden gesteund door een evidence-base van kwalitatief hoogwaardig onderzoek.

Het lectoraat in 2018 samengevat (infographic)
Over het lectoraat

Mkb-bedrijven hebben vaak niet de capaciteit om zich te weren tegen cyberaanvallen en worden relatief vaak slachtoffer. Het doel van het lectoraat Cyber Security in het mkb is om het mkb in Nederland op een praktisch toepasbare manier te helpen meer digitaal veilig en bewust te worden, en zo de schade van cybercriminaliteit te verkleinen. Het nieuwe lectoraat onder leiding van Dr. Rutger Leukfeldt kent drie onderzoekslijnen: (1) de weerbaarheid van mkb’ers, (2) inzicht in cybercriminaliteit en (3) de aanpak van cybercriminaliteit gericht op mkb’ers. De volledige onderzoeksagenda van het lectoraat is hier te lezen.

Het midden- en kleinbedrijf zit te springen om bruikbare kennis, dit wordt ook beaamd door MKB-Nederland en VNO-NCW. Dat heeft het NSCR en De Haagse Hogeschool ertoe bewogen het gezamenlijke praktijkgericht onderzoeksprogramma Cybersecurity in het mkb op te zetten. Dr. Rutger Leukfeldt is de verbindende factor tussen de twee organisaties. Hij is lector bij De Haagse Hogeschool en hij is aangesteld als senior onderzoeker en coördinator van het cybercrime cluster bij het NSCR. 

Om het lectoraat mede mogelijk te maken is een L.INT-aanvraag ingediend bij het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA, onderdeel van NWO. De L.INT-regeling heeft tot doel om lectorposities te stimuleren die gericht zijn op een duurzame samenwerkingsrelatie tussen NWO-instituten en hogescholen rondom een gezamenlijk onderzoeksprogramma. Deze aanvraag is gehonoreerd. Ook de gemeente Den Haag, de gemeente Zoetermeer en het Ministerie van Veiligheid en Justitie maken met hun financiële bijdrage het lectoraat mogelijk. 

Intreerede 9 oktober 2018: De 'human' factor in cybersecurity

Over de lector

dr. Rutger Leukfeldt

Rutger Leukfeldt is lector Cybersecurity in het mkb bij de Haagse Hogeschool en senior onderzoeker cybercrime en coördinator van het cybercrime cluster van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR).Leukfeldt heeft ruim 10 jaar ervaring met wetenschappelijk onderzoek naar cybersecurity en cybercrime voor zowel publieke als private opdrachtgevers. Enkele voorbeelden zijn onderzoek naar de werkwijzen en daderkenmerken van cybercriminelen, onderzoek naar slachtofferschap van cybercrime onder burgers en onderzoek naar de doorstroom van cybercrimezaken binnen de strafrechtketen. Leukfeldt promoveerde op een onderzoek waarbij hij naar de ontstaans- en groeiprocessen en criminele mogelijkheden van cybercriminele netwerken en ontwikkelde een model voor de politie en banken dat gebruikt kan worden om cyberaanvallen effectiever te bestrijden. Verder kreeg Rutger twee prestigieuze onderzoeksbeurzen om onderzoek naar cybercrime te doen. In 2015 een Marie Curie Individual Fellowship (EU-subsidie voor veelbelovende onderzoekers) en in 2017 een Veni-subsidie (NWO-subsidie voor onderzoekstalent). Ten slotte is Rutger voorzitter van de Cybercrime Working Group van de European Society of Criminology.

+31 (0)6 - 46 61 01 44
e.r.leukfeldt@hhs.nl
Van groot belang is het opbouwen van een community van mkb’ers, lokale overheden, cybersecurity bedrijven, onderzoekers en studenten waarmee we experimenten en onderzoeken op het gebied van cybersecurity kunnen uitvoeren.
Projecten

Onderzoeksproject ‘Cybersecurity in het MKB’

Publicaties
Actueel