Lectoraat Filosofie en Beroepspraktijk

Het lectoraat Filosofie en Beroepspraktijk draagt bij aan een intellectueel klimaat waarin studenten, docenten, onderzoekers, medewerkers en bestuurders zich uitgedaagd voelen om denken en doen op elkaar af te stemmen.

Jaarverslag 2021 (pdf)
Over het lectoraat

Het lectoraat Filosofie en Beroepspraktijk analyseert nieuwe technologieën en de ontwerppraktijk, technologische cultuur en samenleving waaruit die voortkomen. Zo komen onderliggende waarden, belangen, aannames en wereldbeelden aan het licht. Door te reflecteren op het gebruik van technologie in de beroepspraktijk en het dagelijks leven, creëert het lectoraat bewustzijn over de impact van technologie op mensen, beroepen en de bredere samenleving inclusief de professionele en ethische dilemma’s daaromheen.

Intreerede Chris Detweiler

Op  woensdag 16 maart 2022 gaf Chris Detweiler, lector Filosofie en Beroepspraktijk,  zijn intreerede. Bekijk hier zijn intreerede. 

Over de lector

Chris Detweiler

Christian Detweiler is sinds mei 2020 lector Filosofie en Beroepspraktijk. Daarnaast is hij hogeschooldocent bij de opleiding Communicatie & Multimedia Design (faculteit IT & Design)  en lid van de curriculumcommissie. Voordat hij naar De Haagse Hogeschool kwam, werkte hij als social designer en onderzoeker. Hij promoveerde aan de TU Delft bij de onderzoeksgroepen Values, Technology and Innovation en Interactive Intelligence. Hij heeft een MSc in Media Technology van de Universiteit Leiden en een BA in Media Studies van de Universiteit van Amsterdam.
c.a.detweiler@hhs.nl
Publicaties