Kenniscentrum Global and Inclusive Learning

Lectoraat Filosofie en Beroepspraktijk

Het lectoraat Filosofie en Beroepspraktijk draagt bij aan een intellectueel klimaat waarin studenten, docenten, onderzoekers, medewerkers en bestuurders zich uitgedaagd voelen om denken en doen op elkaar af te stemmen.

Jaarplan 2017-2018 (pdf)
Over het lectoraat

Het lectoraat Filosofie en Beroepspraktijk draagt bij aan een intellectueel klimaat waarin studenten, docenten, onderzoekers, medewerkers en bestuurders zich uitgedaagd voelen om denken en doen op elkaar af te stemmen. Bijvoorbeeld door actuele debatten te organiseren. Maar ook door het gezamenlijk lezen van klassieke en hedendaagse teksten uit de geesteswetenschappen, het leren formuleren van vraag- of probleemstellingen, het ontwikkelen van theorie of begrippen of het kunnen schrijven en verwoorden van een goed beargumenteerde eigen visie en het ter discussie kunnen stellen van andere visies.

Het onderzoek van de lector is gecentreerd rond de thema's:

  • Filosofie van mens en cultuur
  • Wijsgerige reflectie op tijd, ritme en andere vormen van ordening
  • Filosofie, gender en biomedische wetenschappen

Filosofie draait niet alleen om kritisch denken, maar impliceert ook kritisch voelen!

Over Elke Müller, assistent-lector

Elke Müller is sinds mei 2016 assistent-lector Filosofie en Beroepspraktijk aan De Haagse Hogeschool. Zij studeerde Filosofie (MA, cum laude) en volgde een Minor Museum- en Erfgoedstudies aan de Universiteit van Amsterdam. Vervolgens promoveerde zij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op een studie naar de cultuurfilosofische en -historische aspecten van de collectieve inlijving van nieuwe technologieën. Haar interessegebieden hebben betrekking op technologieën die onze waarneming veranderen (ICT, smartphones, Virtual Reality, Augmented Reality, etc.), de negentiende eeuw, psychiatrie & geneeskunde, kunst & cultuur, en onderwijsinnovaties die inclusiveness, empowerment en 21st century skills bevorderen.

Eén van de speerpunten van het lectoraat Filosofie en Beroepspraktijk is close reading.
Tijdens een close readingsessie zijn de deelnemers eerst individueel en vervolgens met elkaar bezig om de betekenis van een tekst, die voorligt, boven tafel te krijgen. Daarbij is de tekst de enige autoriteit. Deze methode leert de deelnemers aandachtig te lezen, argumentatiestructuren bloot te leggen, goed naar elkaar te luisteren en zorgvuldig te formuleren. Allemaal vaardigheden die van essentieel belang zijn voor een goede en kritische professional.

Het lectoraat geeft cursussen aan docenten zodat zij deze methode zelf kunnen toepassen in hun lessen.

Meer informatie

Meer informatie over close reading of een close readingcursus?
• Neem contact op met Henriëtta Joosten, h.joosten@hhs.nl
• Bekijk een filmpje over de methode van close reading
Een ander speerpunt van het Lectoraat is de Leesclub. Sinds 2012 organiseert het lectoraat een zogenaamde Filosofie-Leesclub. Deze club, die open staat voor zowel studenten als docenten, leest gedurende enkele weken een Filosofieboek dat als actueel of relevant wordt beschouwd in het licht van het onderwijs op De Haagse Hogeschool.

De Leesclub start jaarlijks in september. Belangrijke thema's op deze hogeschool zijn o.a. wereldburgerschap en netwerksamenleving, maar wat houden deze termen eigenlijk in? Als we hier meer over willen weten, komen we al gauw uit bij filosofische begrippen rondom autonoom individu versus collectief, vrijheid versus disciplinering, zelfontplooiing versus prestatiedruk, enzovoort. Zowel oudere - als hedendaagse filosofische teksten verwijzen naar deze concepten. Bovendien werpen ze nieuw licht op onze eigen historische gesitueerdheid. De vrijheid die Verlichtingsfilosoof Immanuel Kant propageert, is bijvoorbeeld van een heel andere orde dan de vrijheden die het neo-liberale individu voorstaat. En als gevangene gedisciplineerd worden in en door de architectuur van een 19e -eeuwse koepelgevangenis, is een volledig andere ervaring dan jezelf disciplineren met daarvoor bestemde apps op je smartphone. Door op deze wijze filosofische begrippen steeds te toetsen aan verleden en heden, krijgen we meer begrip van onszelf en de tijdgeest waarin we leven. Hiermee gaan we aan de slag.

Praktische informatie

• wekelijks op maandagen van 15.30-17.00 uur, gestart op 1 september 2016
• voor de Leesclub geldt een max. aantal deelnemers van 20 personen
• voertaal is Nederlands

Aanmelden

Nieuwsgierig? Meld je aan! Of je nu student, docent, onderzoeker of medewerker bent: iedereen is welkom. Stuur een mailtje naar Eline Kimps, junior onderzoeker, e.j.kimps@hhs.nl.
Andere boeken die tot nu toe gelezen en besproken zijn:
• L. Goorden, De Sprong in de Techniek. Antwerpen, 2016 ISVW
• Aristoteles, Ethica. Ethica Nicomachea. Groningen, 1999 Historische Uitgeverij Groningen
• H. Achterhuis; De utopie van de vrije markt. Rotterdam, 2010, Lemniscaat
• R. Skidelsky en E. Skidelsky; Hoeveel is genoeg?; Antwerpen, 2013, Bezige Bij
• M. Huijer; Discipline. Overleven in Overvloed. Amsterdam, 2013, Boom
• P. Verhaeghe; Identiteit. Amsterdam, 2013, De bezige Bij
• I. Kant; Naar de eeuwige vrede. Amsterdam, 2012, Boom
• I. Berlin; Twee opvattingen van vrijheid. Amsterdam, 2012, Boom
• F. Nietzsche, Waarheid en Leugen. Amsterdam, 2010, Boom
• M. Heidegger. De oorsprong van het Kunstwerk. Amsterdam, 2010, Boom
• M. Foucault; Breekbare vrijheid. Amsterdam, 1998, Boom/Parresia

Het genootschap onder de naam Spinoza is ook 1 van de speerpunten van het Lectoraat. Dit kleine genootschap (nu zo’n 8 leden) van geïnteresseerden in de Filosofie en verbonden aan de Haagse Hogeschool houdt eens per twee maanden een bijeenkomst op donderdag (meestal de laatste van de maand) van 10-12 uur.

Eén der leden bereidt de ochtend voor en houdt een inleiding gedurende het eerste uur; het tweede uur besteden we aan close reading en/of discussie.

Er wordt gezamenlijk gekozen voor een jaarlijks thema (bijvoorbeeld dit jaar filosofie en techniek) of een strategie (bijvoorbeeld elke bijeenkomst één denker centraal). Tot nu toe blijkt dit een plezierige en verdiepende werkwijze. Voorbeelden: leven en werk van oude denkers (Plato, Aristoteles, Epicurus) maar ook ‘nieuwe’ (Nietzsche, Kant, Russell, Rorty) of reflecties op eigendom en techniek (Locke, Diamond, Latour, Ihde).

Door het bescheiden tempo (tweemaandelijkse bijeenkomsten) is er tijd voor verdieping zonder (te veel) stress en verrijken de leden zich aan elkaar. Heb je interesse, neem dan contact op met Roy Spanjers (r.m.spanjers@hhs.nl), Meggie Williams (m.a.williams@hhs.nl) of Elke Müller (e.i.muller@hhs.nl).
Publicaties