Kenniscentrum Global and Inclusive Learning

Lectoraat Global Learning

Het lectoraat beoogt bij te dragen aan de ontwikkeling van internationale competenties van studenten van De Haagse Hogeschool. Omdat deze vaardigheden essentieel zijn voor alle studenten, richt het lectoraat zich vooral op internationalisation at home in de opleidingen. Het onderzoek in de kenniskring Global Learning houdt zich bezig met de rol van docenten die internationale leeromgevingen creëren in Nederlandstalige of Engelstalige opleidingen.

Jaardocument 2018
Over het lectoraat

Het lectoraat Global Learning is op 1 januari 2018 van start gegaan. Het richt zich op de curricula van de opleidingen van De Haagse Hogeschool, die alle studenten in staat moeten stellen om de internationale en interculturele competenties te verwerven die passen bij hun toekomstige beroep. Het lectoraat sluit aan bij de ambitie en het beleid van De Haagse Hogeschool om internationale en interculturele dimensies te integreren in alle opleidingen. De Haagse Hogeschool beperkt internationalisering daarom niet tot de minderheid van de studenten die naar het buitenland gaan of een Engelstalige opleiding volgen.

De onderzoekers van het lectoraat onderzoeken in eerste instantie internationalisering in de onderwijspraktijk van De Haagse Hogeschool, Ze kijken daarbij vooral naar de vaardigheden van docenten in het ontwerpen en uitvoeren van geïnternationaliseerd onderwijs. Het merendeel van het onderzoek is daarom kwalitatief en heeft meestal de vorm van action research. Ook de rol van andere factoren in het internationaliseren van curricula is onderwerp van vergelijkend onderzoek, meestal tussen vakgebieden en onderwijsinstelingen.

Binnen De Haagse Hogeschool vormt het lectoraat Global Learning een onderdeel van het onderzoeksplatform Connected Learning en werkt inhoudelijk nauw samen met de andere lectoraten binnen dat platform. Het lectoraat is ook betrokken bij de leergemeenschap 'Internationalisering', een platform waar medewerkers van De Haagse nieuwe inzichten ontwikkelen op het gebied van internationalisering en waar onderzoek en praktijk elkaar aanvullen. Het lectoraat Global Learning vormt organisatorisch een onderdeel van de Faculteit Management & Organisatie en is betrokken bij zowel de Engelstalige als de Nederlandstalige opleidingen van de faculteit.

Het College van Bestuur van De Haagse Hogeschool heeft het lectoraat de aanvullende taak gegeven om onderzoeksgebaseerde input te leveren voor het ontwerp van de trainingen op het gebied van internationalisering die The Hague Centre for Teaching and Learning (HCTL) aanbiedt.

Binnen Nederland participeert het lectoraat namens De Haagse Hogeschool in het Centre of Expertise for Global Learning, een samenwerkingsverband van lectoren en onderzoekers van de Hogeschool Rotterdam, NHL Stenden Hogeschool, Hogeschool Zuyd en de Hanzehogeschool, waarvan ook Nuffic lid is. De Haagse Hogeschool was in 2017 het toneel van de eerste conferentie van het Centre of Expertise, getiteld ‘The missing link in internationalisation’. Het lectoraat is ook actief betrokken bij de begeleiding van promovendi door het Centre for Internationalisation of Education (CIE) van de Rijksuniversiteit Groningen.

Internationaal werkt het lectoraat samen met andere onderzoekscentra op het gebied van internationalisering van het hoger onderwijs. De belangrijkste daarvan zijn het Centre for Global Learning van Coventry University, het Centre for Higher Education Internationalisation (CHEI) van Università Cattolica del Sacro Cuore in Milaan en het Centre for Internationalisation of Higher Education (CIHE) van Boston College. Daarnaast is er samenwerking met onderzoekers van de KU Leuven en de Georg-August Universität Göttingen. Deze  samenwerkingsverbanden resulteren in gezamenlijk en vergelijkend onderzoek en co-authored publicaties.


Gastonderzoeker dr. Adriana Perez-Encinas

andriana-perez-encinasHet lectoraat Global Learning verwelkomt dr. Adriana Perez-Encinas als haar eerste bezoekende wetenschapper. Gastonderzoekers brengen een kortere of langere periode door aan De Haagse en dragen nieuwe perspectieven bij aan onze onderzoeks- en onderwijspraktijk.
Lees meer

Leading in Internalisation at Home

Over de lector

dr. Jos Beelen

Jos Beelen behaalde een bachelor’s in oude geschiedenis en een master’s in Klassieke Archeologie aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens zijn masterfase deed hij een jaar archeologisch veldwerk in Turkije. Hij behaalde zijn doctorsgraad aan het Centre for Higher Education Internationalisation (CHEI) van de Università Cattolica del Sacro Cuore in Milaan. Voor zijn proefschrift onderzocht Jos de factoren die van invloed zijn op het proces van internationalisering van leeruitkomsten door docenten. Jos werkte als docent bij de Hogeschool Inholland en als international officer, beleidsmedewerker internationalisering en onderzoeker aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij was voorzitter van de Expert Community ‘internationalisation at home’ van de European Association for International Education (EAIE). Voor deze associatie is hij senior trainer. In die rol heeft hij trainingen en workshops gefaciliteerd aan universiteiten in diverse Europese landen, waaronder Denemarken, Duitsland, Finland, Noorwegen, Oostenrijk, Slovenië, Vlaanderen en Zweden. Buiten Europa deed hij dat o.a. in Australië, Zuid-Afrika, Argentinië, Brazilië en Colombia. Voor de EAIE is Jos ook lid van de Publications Committee. Verder is hij reviewer voor de Journal of Studies in International Education. Jos is Visiting Professor bij het Centre for Global Learning van de Universiteit van Coventry.

j.m.h.j.beelen@hhs.nl
L’imagination gouverne le monde” [Verbeeldingskracht regeert de wereld] Napoleon Bonaparte
Projecten

Projecten

iKudu: het transformeren van curricula door middel van internationalisering en virtuele uitwisseling.

iKudu: het transformeren van curricula door middel van internationalisering en virtuele uitwisseling.

Het lectoraat Global Learning is met de Hogeschool van Amsterdam, de Universiteit Antwerpen, Coventry University en de Universiteit van Siena gezamenlijk het Erasmus+ Capacity Building project gestart met vijf Zuid-Afrikaanse universiteiten: Universiteit van de Vrijstaat, Durban University of Technology, University of Limpopo, University of Venda en Central University of Technology Free State.
Lees verder
Publicaties