Kenniscentrum Global and Inclusive Learning

Lectoraat Global Learning

Het lectoraat beoogt bij te dragen aan de ontwikkeling van internationale competenties van studenten van De Haagse Hogeschool. Omdat deze vaardigheden essentieel zijn voor alle studenten, richt het lectoraat zich vooral op internationalisation at home in de opleidingen. Het onderzoek in de kenniskring Global Learning houdt zich bezig met de rol van docenten die internationale leeromgevingen creëren in Nederlandstalige of Engelstalige opleidingen.

Annual update 2021 (pdf)
Over het lectoraat

Het lectoraat Global Learning is op 1 januari 2018 van start gegaan. Het draagt eraan bij dat alle studenten internationale en interculturele competenties verwerven die zij als professional en als burger nodig hebben. Het lectoraat sluit aan bij de ambitie en het beleid van De Haagse Hogeschool om internationale en interculturele dimensies te integreren in alle opleidingen. De Haagse Hogeschool beperkt internationalisering daarom niet tot de minderheid van de studenten die naar het buitenland gaan of een Engelstalige opleiding volgen. Via internationalisation at home worden alle studenten bereikt.

De onderzoekers van het lectoraat onderzoeken in eerste instantie internationalisering in de onderwijspraktijk van De Haagse Hogeschool. Ze richten zich daarbij vooral op de vaardigheden van docenten voor het ontwerpen en uitvoeren van geïnternationaliseerd onderwijs. Het merendeel van het onderzoek is daarom kwalitatief en heeft meestal de vorm van action research.

Global Learning heeft drie onderzoeksthema’s:
1.  De vaardigheden van docenten om geïnternationaliseerde curricula vorm te geven.
2.  Het internationaliseren van curricula door middel van internationalisation at home, zowel via onderwijskundige als via organisatorische processen.
3. De doorlopende leerlijn internationalisering van MBO naar HBO en van HAVO/VWO naar HBO.

Het onderzoek omvat alle instrumenten die kunnen worden ingezet voor een geïnternationaliseerd curriculum. Daartoe behoren vormen van internationale samenwerking on line, in het bijzonder Collaborative Online International Learning (COIL).

Binnen De Haagse Hogeschool vormt het lectoraat Global Learning een onderdeel van het Kenniscentrum Global and Inclusive Learning en werkt inhoudelijk nauw samen met de andere lectoraten binnen dit Centrum. Het lectoraat is ook betrokken bij de Leergemeenschap Internationalisering, een platform waar medewerkers van De Haagse nieuwe inzichten ontwikkelen op het gebied van internationalisering en waar onderzoek en praktijk elkaar aanvullen.

Het College van Bestuur van De Haagse Hogeschool heeft het lectoraat Global Learning de aanvullende taak gegeven om onderzoeksgebaseerde input te leveren voor het ontwerp van de trainingen op het gebied van internationalisering die The Hague Centre for Teaching and Learning (HCTL) aanbiedt.

Internationaal werkt het lectoraat samen met andere onderzoekscentra op het gebied van internationalisering van het hoger onderwijs. De belangrijkste daarvan is het Centre for Global Learning van Coventry University. Deze samenwerking resulteert in gezamenlijk en vergelijkend onderzoek, projecten, co-authored publicaties en gezamenlijke begeleiding van PhD-onderzoek.

Gastonderzoeker dr. Adriana Perez-Encinas

andriana-perez-encinasHet lectoraat Global Learning verwelkomt dr. Adriana Perez-Encinas als haar eerste bezoekende wetenschapper. Gastonderzoekers brengen een kortere of langere periode door aan De Haagse en dragen nieuwe perspectieven bij aan onze onderzoeks- en onderwijspraktijk.
Lees meer

Leading in Internalisation at Home

Over de lector

dr. Jos Beelen

Jos Beelen behaalde een bachelor’s in oude geschiedenis en een master’s in Klassieke Archeologie aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens zijn masterfase deed hij een jaar archeologisch veldwerk in Turkije. Hij behaalde zijn doctorsgraad aan het Centre for Higher Education Internationalisation (CHEI) van de Università Cattolica del Sacro Cuore in Milaan. Voor zijn proefschrift onderzocht Jos de factoren die van invloed zijn op het proces van internationalisering van leeruitkomsten door docenten. Jos werkte als docent bij de Hogeschool Inholland en als international officer, beleidsmedewerker internationalisering en onderzoeker aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij was voorzitter van de Expert Community ‘internationalisation at home’ van de European Association for International Education (EAIE). Voor deze associatie is hij senior trainer. In die rol heeft hij trainingen en workshops gefaciliteerd aan universiteiten in diverse Europese landen, waaronder Denemarken, Duitsland, Finland, Noorwegen, Oostenrijk, Slovenië, Vlaanderen en Zweden. Buiten Europa deed hij dat o.a. in Australië, Zuid-Afrika, Argentinië, Brazilië en Colombia. Voor de EAIE is Jos ook lid van de Publications Committee. Verder is hij reviewer voor de Journal of Studies in International Education. Jos is Visiting Professor bij het Centre for Global Learning van de Universiteit van Coventry.

j.m.h.j.beelen@hhs.nl
L’imagination gouverne le monde” [Verbeeldingskracht regeert de wereld] Napoleon Bonaparte
Projecten

Projecten

Internationalization at Home activiteiten in verschillende academische disciplines

Internationalization at Home activiteiten in verschillende academische disciplines

Deze studie heeft tot doel vast te stellen hoe Internationalization at Home (IaH) wordt geïmplementeerd in verschillende disciplinaire categorieën op basis van het concept van academische stammen, of bepaalde IaH-activiteiten voorrang krijgen boven andere, en welke beweegredenen worden toegepast bij de keuzes van IaH-activiteiten in verschillende disciplines. Voor dit onderzoek zijn verschillende opleidingen van De Haagse Hogeschool geselecteerd, die de verschillende disciplinaire categorieën vertegenwoordigen, om eventuele patronen te onderzoeken in hun keuzes voor IaH-activiteiten.
Lees verder
iKUDU: ontwikkeling van internationalisering van het curriculum door middel van virtuele COIL-uitwisselingsprojecten (Collaborative Online International Learning) tussen Zuid-Afrikaanse en Europese instellingen voor hoger onderwijs.

iKUDU: ontwikkeling van internationalisering van het curriculum door middel van virtuele COIL-uitwisselingsprojecten (Collaborative Online International Learning) tussen Zuid-Afrikaanse en Europese instellingen voor hoger onderwijs.

Het iKUDU-project is een door de EU gefinancierd capaciteitsopbouwproject dat gericht is op het opzetten van een praktijkgemeenschap voor COIL en de rol die dit kan spelen bij de internationalisering van het curriculum. Er zijn tien instellingen voor hoger onderwijs bij betrokken: vijf in Zuid-Afrika en vijf in Europa, waaronder De Haagse Hogeschool.  

Het project bestaat uit twee hoofdteams. 


Lees verder
Publicaties