Rutger Leukfeldt ontvangt ESC Award

ESC award

Op donderdag 10 September 2020 heeft Rutger Leukfeldt, samen met Van de Weijer en Bernasco werkzaam bij NSCR, van de  European Society of Criminology (ESC) de  ESC Award  ontvangen voor de categorie “Best Article of the Year 2019” voor het artikel Determinants of reporting cybercrime: A comparison between identity theft, consumer fraud, and hacking in het European Journal of Criminology.

In dit artikel gaan ze nader in op de kenmerken van slachtoffers die voorspellen of iemand melding maakt van cybercrime of niet. Recentelijk verscheen de vervolgstudie waarin werd onderzocht waaróm slachtoffers van cybercrime geen aangifte doen bij de politie, terwijl ze het voorval wel melden bij andere instanties zoals de bank.

De ESC award wordt jaarlijks uitgereikt aan auteurs met het meest prominente en waardevolle publicatie in het afgelopen jaar in the European Journal of Criminology.

Lees meer over het werk van Rutger Leukfeldt in zijn lectoraat Cyber Security in het mkb.