Toelatingseisen

Wat voor vooropleiding moet je hebben om aan een bachelor of master van De Haagse Hogeschool te beginnen? En wat kun je doen als je (nog) niet aan de toelatingseisen voldoet? Je leest het allemaal hier! Er zijn algemene eisen en eisen die per opleiding gelden.

Vooropleidingseisen

In het algemeen geldt dat als je een havo-, vwo- of mbo 4-diploma hebt (dat goedgekeurd is door het ministerie van Onderwijs) of een hbo-propedeuse, je een 4-jarige bacheloropleiding mag volgen. En als je een vwo-diploma hebt of een wo-propedeuse, kun je een 3-jarige opleiding volgen. Een havo-, vwo-, of mbo 4-diploma gehaald op Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten wordt behandeld als een Nederlands diploma.  

Daarnaast hebben veel opleidingen specifieke (wettelijke) eisen voor je havo- of vwo-profiel en je eindexamenvakken. Heb je een mbo-4 diploma? Dan gelden bij De Haagse Hogeschool voor het studiejaar 2021-2022 nog géén eisen wat betreft het profiel of vakkenpakket. Deeltijd- of duale opleidingen stellen daarnaast vaak de toelatingseis dat je werkt in een functie die past bij de opleiding. Meer weten? Check de opleiding van je keuze.

Heb je een buitenlands diploma?

De Centrale Studenten Inschrijving bepaalt of jouw buitenlandse diploma ten minste gelijkwaardig is aan dat van een (toelatinggevend) Nederlands diploma. Schrijf je daarvoor in via Studielink. Je moet óók bewijzen dat je de taal van de opleiding voldoende beheerst. Onder Taaleisen Nederlands en Engels vind je meer informatie. Als je niet de nationaliteit hebt van een EU/EER-land of Zwitserland, dan heb je waarschijnlijk een verblijfsvergunning en/of inreisvisum nodig om in Nederland te mogen verblijven. Kijk voor meer informatie op onze Engelstalige webpagina Immigration and visas.

Taaleisen

Taaleisen Nederlands

Je toont aan dat je voldoet aan de taaleis Nederlands via een staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, programma II met alle vier de onderdelen lezen, spreken, schrijven en luisteren. Je moet het gehele examen voor 1 september 2021 behaald hebben. Meer informatie vind je op de website van DUO.

Beheers je de taal nog niet voldoende? Dan kun je bij De Haagse Hogeschool een schakeljaar volgen. 

Taaleisen Engels

Als je een Engelstalige opleiding gaat volgen, moet je uiteraard het Engels voldoende beheersen. Als je een buitenlandse vooropleiding hebt, kan je dit op een aantal manieren aantonen. Bijvoorbeeld door een taaltoets Engels af te leggen.

De Haagse Hogeschool accepteert uitsluitend de volgende toetsen:

  • IELTS Academic
  • TOEFL iBT (niet de ITP of de Special at Home iBT)
  • TOEIC
  • Cambridge English (FCE/CAE/CPE)

Op 1 september 2021 mag de testdatum niet langer dan twee jaar geleden zijn.

Meer informatie over de minimumscores per toets en per opleiding vind je op de Engelstalige pagina Entry requirements.

Wat als je niet rechtstreeks toelaatbaar bent?

21 jaar of ouder?

Het is helaas niet meer mogelijk om je nog aan te melden voor het 21+ Toelatingsonderzoek op 24 augustus 2020.
Vanaf oktober is de nieuwe brochure online met de data voor de 21+ Toelatingsonderzoeken in het voorjaar van 2021.


Het is helaas niet meer mogelijk om je nog aan te melden voor het 21+ Toelatingsonderzoek op 24 augustus 2020.

Vanaf oktober is de nieuwe brochure online met de data voor de 21+ Toelatingsonderzoeken in het voorjaar van 2021. 

Om je aan te melden voor het 21+-toelatingsexamen stuur je eerst een verzoek tot inschrijving in via Studielink. In de brochure (zie onder 'Meer informatie') vind je een uitgebreide beschrijving van hoe je dit moet doen. Je ontvangt dan van De Haagse Hogeschool een mail met een link naar het aanmeldformulier voor het examen.

Het examen bestaat uit 8 tests die je intellectuele capaciteiten meten om zo te bepalen of je in algemene zin het vereiste niveau hebt voor een hbo-opleiding. Om je een indruk te geven van het type vragen dat je kan verwachten, kijk je in deze oefenomgeving. Je maakt het 21+ Toelatingsonderzoek in de voertaal van de opleiding die je wil gaan volgen. In het Nederlands of het Engels dus.

De dag na het examen ontvang je de uitslag per email van NOA-VU.  Dit is een voorlopige uitslag aangezien de controle door Proctorexam nog verwerkt moet worden. Binnen 2 weken zal de definitieve (en mogelijk herziene) uitslag door De Haagse Hogeschool worden gemaild.
Meer informatie over proctoring en hoe het examen dan verloopt vind je op deze website.

Deelname kost € 100. Je betaalt dit bedrag bij aanmelding via iDeal of creditcard. Je mag 1x per jaar deelnemen, herkansen is niet mogelijk.

Uitgebreide informatie over het toelatingsexamen lees je in de brochure.

Mis je een of meer examenvakken?

Mis je één of meer examenvakken, maar heb je wel het juiste profiel? Dan heb je, zoals dat heet, een deficiëntie. Voor de wet moet je deze achterstand eerst inhalen, voor je aan de studie mag beginnen. Je kunt dit op verschillende manieren doen.

Deficiënties kunnen worden weggewerkt door het behalen van een staatsexamen (havo of vwo). Let op: je had je t/m 31 december 2020 kunnen aanmelden voor een staatsexamen.
Via Boswell Beta kan je het James Boswell examen behalen voor Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde A of Wiskunde B. Deze examens kun je maken op HAVO of VWO niveau. Via CCVX kan je het CCVX testimonium behalen voor Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde A of Wiskunde B. Deze examens kun je maken op VWO niveau.
Het is helaas niet meer mogelijk om je nog aan te melden voor het deficiëntie examen Economie op 24 augustus 2020.

In de loop van oktober is de nieuwe brochure online met informatie hoe deze deficiëntie kan worden weggewerkt.
Overige certificaten of bewijs van een deficiëntie-examen van een andere onderwijsinstelling accepteert De Haagse Hogeschool niet.

Vragen? Check de FAQ’s of neem contact op

Meer weten? Kijk bij de FAQ’s of je vraag erbij staat of neem contact op met Centrale Studenten Inschrijving.

Alleen de Centrale Studenten Inschrijving (CSI) van De Haagse Hogeschool kan aangeven of je toelaatbaar ben voor jouw opleiding. Toezeggingen en mededelingen van anderen over je toelaatbaarheid zijn dus niet geldig. Aan de informatie op deze website kun je geen rechten ontlenen.