Groep mensen poseert voor een foto

Een wereldwijd netwerk

Gevestigd in de internationale hoofdstad van Vrede en Recht, met opleidingen waarin de thema’s wereldburgerschap, internationalisering en netwerken stevig verankerd zijn, heeft De Haagse Hogeschool een grote aantrekkingskracht op internationaal georiënteerde studenten; binnen Nederland, maar zeker ook daarbuiten.

Op een totaal van 26.000 studenten telt de hogeschool 4.000 internationale bachelor-studenten en 650 jaarlijkse uitwisselingsstudenten, afkomstig uit 130 verschillende landen. Samenwerkingsverbanden zijn er met ruim 350 partnerinstellingen in het buitenland. De Haagse Hogeschool mag zich met recht een van de meest internationale hogescholen van Nederland noemen.

Deze internationale focus zien we ook terug in ons netwerk van afgestudeerden. Van onze 80.000 alumni, woont bijna 10% in het buitenland. Van Aruba tot Zweden, van New York tot Melbourne; HHs-alumni vind je overal. De Haagse Hogeschool gelooft in een levenslange, wederzijds zinvolle band met haar alumni en wil ook buiten Nederland het contact met afgestudeerden onderhouden en lokale initiatieven faciliteren.

Alumnikringen

Dit doen we door wereldwijd alumnikringen op te zetten; lokale afdelingen, geleid door een bestuur van vrijwilligers die jaarlijks een aantal keren samenkomen voor een hapje en een drankje, om te netwerken, te luisteren naar een spreker, een bedrijf te bezoeken, etc.

Op dit moment zijn de kringen nog virtueel: groepen op Facebook waarbij je je kunt aansluiten om in contact te komen met andere HHS-alumni in jouw stad of land. Hieronder vind je een overzicht van de thans bestaande groepen.

Vrijwilliger

Vind je het leuk om je actief in te zetten voor het opzetten en leiden van een alumnikring. laat het ons weten via alumni@hhs.nl. Ook als jouw land/stad nog niet in de lijst staat, horen we graag van je!