Op 25 maart vond de jaarlijkse Cyber PhD-dag plaats in het Dutch Innovation Park in Zoetermeer. Dit evenement bood PhD-kandidaten de kans om hun onderzoek te presenteren en te bespreken met collega-onderzoekers en andere experts op het gebied van cybercriminaliteit en cybersecurity. De dag bracht een diverse groep onderzoekers samen om hun bevindingen, uitdagingen en onderzoeksmethoden te delen en feedback te ontvangen.  

De organisatie van de dag was dit jaar voor het eerst in handen van het expertisenetwerk Cyberweerbaar NL, een consortium van De Haagse Hogeschool, Hogeschool Saxion en NHL Stenden Hogeschool. Programmamanager Assia Kraan van Cyberweerbaar NL: “PhD-kandidaten van de betrokken hogescholen komen bij elkaar om hun onderzoek te presenteren en vragen te stellen. Dit is de start van een Cyber PhD-community waarmee we praktijkgericht onderzoek verder professionaliseren. De toekomst zal nieuwe onderzoeksvragen brengen en wij bereiden onze onderzoekers daarop voor.” 

Nieuwe ideeën  

Initiatiefnemer van de Cyber PhD-dag is senior onderzoeker Susanne van 't Hoff - de Goede van het kenniscentrum Cyber Security van De Haagse Hogeschool. Ze legt uit: “Wat deze dag zo bijzonder maakt is dat de PhD-kandidaten in gesprek kunnen met andere onderzoekers dan hun dagelijkse begeleiders. Ze kunnen nieuwe ideeën opdoen over hun theorie, hun onderzoeksmethoden en de implicaties van hun onderzoek.” 

Inzichten en inspiratie 

Voor veel deelnemende PhD-kandidaten leverde de dag nieuwe inzichten en inspiratie op. Luuk Bekkers, die zijn promotieonderzoek naar geldezels presenteerde, deelt zijn ervaring: “Het mooie aan de PhD-dag is dat er experts aanwezig zijn met diverse achtergronden, die op verschillende manieren kijken naar cyberweerbaarheid. Dit levert hele mooie discussies op die jou als PhD’er echt verder kunnen helpen in de volgende stappen van het project."  

Sifra Matthijsse richt zich in haar promotieonderzoek op de aard, impact en aanpak van ransomware aanvallen. Zij onderstreept het belang van de PhD-dag: “De prikkelende vragen die zijn gesteld geven stof tot nadenken over de resultaten die we in het onderzoek hebben behaald en hoe we daarmee verder kunnen." 

Onderzoek naar cyberweerbaarheid  

Door verschillende expertisegebieden en perspectieven samen te brengen draagt de PhD-dag bij aan de verdere ontwikkeling van het onderzoek naar cyberweerbaarheid. Meer weten? Bekijk de terugblik op de PhD-dag in deze video, of neem een kijkje op de website van Cyberweerbaar NL.  

Over Cyberweerbaar NL  

Cyberweerbaar NL zet zich in voor een cyberweerbaar Nederland. We identificeren de gedrags- en houdingsaspecten die cyberweerbaarheid beïnvloeden en helpen organisaties deze aspecten te verbeteren. Met praktijkgericht onderzoek en samenwerking streven we naar een veiligere digitale omgeving voor iedereen. 

Cyber PhD-dag verrijkt onderzoekers met nieuwe inzichten