Dit Erasmus+ project richt zich op het verzamelen van 'good practices' op het gebied van onderwijs voor volwassen (recente) vluchtelingen. Onderwijs wordt gezien als middel om de inclusiviteit van de samenleving te vergroten. De kernvraag is: hoe kunnen de competenties en krachten van nieuwkomers zo goed mogelijk tot hun recht komen?

Dit Erasmus+ project richt zich op het verzamelen van 'good practices' op het gebied van onderwijs voor volwassen (recente) vluchtelingen. Onderwijs wordt gezien als middel om de inclusiviteit van de samenleving te vergroten.

De kernvraag is: hoe kunnen de competenties en krachten van nieuwkomers zo goed mogelijk tot hun recht komen? In het project wordt gewerkt met een diversiteit van organisaties uit verschillende landen. Een kerk uit Athene, een museum uit Helsinki, een taalschool uit Italië:de benadering en de context verschilt  per partner wat aan het eind van het project tot een breed beeld van inclusief onderwijs aan volwassen vluchtelingen moet resulteren.

De penvoerder is de Universiteit van Florence, Karijn Nijhoff onderzoekt vanuit het lectoraat (in samenwerking met het lectoraat Grootstedelijke ontwikkeling) een aantal onderwijsprogramma's in Nederland.

Meer informatie: k.g.nijhoff@hhs.nl

Documenten