“In 2004 ben ik afgestudeerd aan de Pabo. Daarna heb ik tien jaar voor de klas gestaan als leerkracht op een basisschool. Die rol heb ik ook nog een paar jaar gecombineerd met de functie van adjunct-directeur. Nu werk ik voor de Stichting brede buurtschool in Den Haag. Dat is een stichting die onder andere scholen in Den Haag helpt om beter en meer verbinding te maken met hun omgeving en met de ouders.”

Opleiding met veel facetten

“Ik herinner mij de vier jaren op de Pabo als een tijd waarin ik veel met andere studenten samenwerkte. Een tijd die begon met de welkomstspeech van de toenmalige opleidingsmanager. Hij zei onder andere: ‘De Pabo is geen moeilijke opleiding, maar wel een opleiding met veel facetten.’ Dat vind ik twintig jaar later nog steeds een goede samenvatting van mijn tijd aan de Pabo. Er gebeuren in die vier studiejaren zo veel dingen. Het vak van leerkracht is natuurlijk ook heel breed. Je hebt je pedagogisch en didactisch handelen voor de klas. Je bent ook met de kinderen aan het kleien in de handvaardigheidles. Ik denk niet dat er veel hbo-opleidingen zijn met zo’n breed curriculum.”

Inspireren en adviseren

“In mijn huidige werk adviseer ik scholen hoe zij het best en het meest efficiënt de verbinding kunnen leggen met andere scholen, met ouders, met instanties in de wijk die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. Dat is heel wat anders dan voor de klas staan of adjunct-directeur zijn. Ik ben nu vooral de procesbegeleider. Ik inspireer en adviseer.”

Toenemende ontwikkelkansen

“Mijn werk heeft een grote toegevoegde waarde. Want uit onderzoek is bekend dat de ontwikkelkansen van kinderen significant toenemen wanneer ouders, school en omgeving met elkaar in verbinding zijn. Een oud Afrikaans gezegde luidt: ‘It takes villages to raise a child.’ Er is een hele gemeenschap nodig om een kind alles te geven wat het nodig heeft. Die hele gemeenschap zijn onder andere allerlei instanties. Het is mijn rol om die instanties te verbinden. Het is leuk om op heel veel verschillende scholen en bij veel instanties binnen te komen. Ik heb een afwisselende baan en dat past heel goed bij mij.”

Samen in ontwikkeling

“Ik merk dat het onderwijs volop in ontwikkeling is. Het werk van de leerkracht op de basisschool wordt steeds breder. Hij of zij is al lang niet meer de persoon die alleen maar lesgeeft. Ik vind dat de Pabo daar gelukkig al aandacht aan besteed. Ik vind ook dat die verbreding nog meer aandacht zou mogen krijgen dan nu het geval is. De leerkracht van nu is pedagogisch-didactisch bezig, maar is ook actief met allerlei sociaal-culturele zaken. Het onderwijs is altijd in ontwikkeling. De Pabo ook. Wat mij betreft zijn zij vooral samen in ontwikkeling. Weten zij van elkaar nog beter wat er gebeurt, zowel in de dagelijkse praktijk op een basisschool als in de dagelijkse praktijk op een Pabo.”

 

Ga terug naar de opleidingspagina