*afbeelding van Roelstoelrugby

Blessures zijn een van de grootste uitdagingen binnen de paralympische sportwereld. Niet alleen is het aantal blessures hoog, maar ook de impact op het dagelijks leven van sporters is aanzienlijk. Dit probleem is vooral urgent bij rolstoelsporters. Voor hen kan een blessure namelijk een directe bedreiging vormen voor hun zelfredzaamheid, aangezien zij in hun dagelijks leven afhankelijk zijn van de rolstoel. 

Gesprekken met sporters, coaches en wetenschappers hebben het belang van dit probleem benadrukt. Momenteel is blessurepreventie lastig door de verscheidenheid aan blessures en de onduidelijkheid over hun oorzaken. Verschillende factoren spelen een rol, zoals de belasting in het dagelijks leven, mentale aspecten en slaapkwaliteit van de atleten. De complexiteit van deze factoren maakt het moeilijk om effectief blessurepreventie toe te passen. 

Subsidie voor integrale en data-gedreven aanpak 

In dit nieuwe project zetten we de eerste stappen om te achterhalen wat de risicofactoren zijn voor het oplopen van overbelastingblessures in rolstoelsporten. We stellen een integrale en data-gedreven aanpak voor, waarbij Artificiële Intelligentie (AI) en Data Science een cruciale rol spelen. Met deze aanpak willen we alle relevante aspecten en hun mogelijke wisselwerkingen tegelijk bekijken.  

Dit wordt mogelijk gemaakt door de toegekende KIEM-regeling: High Tech. Deze subsidie stimuleert teams van experts uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden intensief samen te werken aan innovaties in publiek-private sector. Vanuit 15 roadmaps worden innovaties in (sleutel)technologieën ontwikkeld die structurele oplossingen bieden voor de urgente transities (zoals de energietransitie, de circulaire transitie en de ontwikkeling van digitalisering en sleuteltechnologieën). Met de subsidieregeling KIEM HighTech stimuleren Holland High Tech en Regieorgaan SIA technische innovatie door samenwerking tussen onderzoekers, mkb en overige praktijkpartners. 

Co-creatie met werkveld 

De Haagse Hogeschool is aanvoerder van dit project. Vanuit Kenniscentrum Health Innovation zijn Monique Berger (lector Technologie voor Inclusief Bewegen en Sport) en onderzoekers Arie-Willem de Leeuw, Onur Tezel en Rienk van der Slikke betrokken. Samen met praktijkpartners, kennisinstellingen en bedrijven verkennen zij wat nodig is voor een effectieve integrale aanpak van blessurepreventie in rolstoelsporten.  

Het doel van dit project is om een vervolgaanvraag in te dienen met een duidelijk afgebakende onderzoeksvraag en verder te bouwen aan een sterk consortium. Daarnaast ontwikkelen we een data-infrastructuur die gebruiksvriendelijk is voor de rolstoelsporter en de data-gedreven aanpak naar blessurepreventie mogelijk maakt. 

Dit samenwerkingspartners in dit project zijn: Amsterdam UMC (locatie VUmc), NOC*NSF en Kinetic Analysis. 

AUMC
NOC NSF
Kinetic

Met deze samenwerking willen we een significante bijdrage leveren aan blessurepreventie bij rolstoelsporten en daarmee de kwaliteit van leven van paralympische sporters verbeteren.