De minor Ondernemerschap biedt het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling hogeschoolbreed aan. Inmiddels geniet deze minor een grote mate van populariteit. Vooral omdat studenten daarin ontdekken hoe ze hun eigen unieke kwaliteiten en hun eigen netwerk kunnen inzetten bij de opbouw van een innovatief businessmodel. Wij noemen deze minor zonder schroom een doorbraak in ondernemerschapsleren.

Inzet van eigen talenten

Wie ben ik? Wat kan ik? Wie ken ik? Het zijn drie korte vragen. Maar de antwoorden daarop kunnen voor studenten bijzonder ontdekkend zijn wanneer zij in de minor Ondernemerschap hun eigen ontwikkelingsplan opstellen. Ze maken daarbij gebruik van de resultaten van een talentenscan. Daarmee gaat deze minor verder dan het oefenen van de 21st century skills. Belangrijk in de visie van het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling is dat het in die ontwikkeling van talenten niet alleen gaat over vaardigheden, maar óók over emoties en waarden. Dat is dus ‘above and beyond the 21 st century skills’.

360-graden feedback

In deze minor én in de opleiding Ondernemerschap & Retail Management staat innovatief ondernemerschap centraal. Studenten leren wat hun innovatieve ondernemerscapaciteiten zijn. Door gebruik te maken van 360-graden feedback leren zij ook om daarop te reflecteren en om in groepsverband de dialoog aan te gaan over wat hen als ondernemer innovatief en sterk maakt.

Contactpersoon

Rainer Hensel