Een gelijkwaardige samenwerking tussen studenten, docenten, werkveldprofessionals en andere stakeholders buiten de hogeschool, dat is het uitgangspunt bij co-creatie in het hoger onderwijs. Hier hebben alle deelnemers baat bij.

Studenten maken makkelijker de overstap van studeren naar werken door tijdens hun studie te werken aan projecten in en met de sector waar zij na hun studie aan het werk gaan. Daarnaast professionaliseren docenten zich door zich onder te dompelen in complexe praktijkvraagstukken. De stakeholders van buiten de hogeschool krijgen een innovatieve kijk op het complexe vraagstuk uit de praktijk, door samenwerking met meedenkers met verrassende nieuwe invalshoeken.

Co-creatie is een belangrijk strategisch thema in het instellingsplan van De Haagse Hogeschool. Het verbetert niet alleen de ervaring van de student, maar versterkt ook de rol van de hogeschool als kennisinstelling.

Doel van het project

Hoe zetten we co-creatieprojecten zo effectief mogelijk in binnen het hoger onderwijs? Het doel van dit onderzoek is om die vraag te beantwoorden door kennis en handvatten te ontwikkelen.

We streven ernaar dat alle studenten minimaal één keer in hun studieloopbaan deel kunnen nemen aan een co-creatieproject. Daarnaast zou elke docent minimaal een keer in de 4 jaar de kans moeten krijgen om aan een co-creatie project deel te nemen.

De kennis, handvatten en best-practices die we door middel van dit onderzoek verzamelen, worden vertaald naar publicaties, tools en workshops. Hiermee dragen we bij aan een optimale implementatie van co-creatieprojecten binnen De Haagse Hogeschool en andere onderwijsinstellingen.

Onderzoek

In het kader van dit onderzoek worden 5 co-creatieprojecten opgezet. De studenten, docenten, werkveldprofessionals en andere stakeholders buiten de hogeschool, zoals kunstenaars en burgers, werken op een gelijkwaardige basis samen aan een complex vraagstuk vanuit het werkveld of de maatschappij. Hierdoor creëren zij innovatieve producten, processen of nieuwe kennis. Daarnaast leren de deelnemers van elkaar en maken studenten makkelijker de stap van studeren naar werken.

De toegevoegde waarde van co-creatie wordt onderzocht aan de hand van het waardecreatiemodel van Wenger et al. (2011). Daarnaast maken we gebruik van kwalitatieve onderzoekmethodes, zoals observaties en interviews. Ook gebruiken we een vragenlijst, die werd ontwikkeld door Miranda de Hei en Inge Audenaerde, als tool om tijdens de co-creatieprojecten het proces te verbeteren.

Samenwerkingspartners

Bij dit project zijn 5 opleidingen betrokken, van 5 verschillende faculteiten:

 • Human Resource Management (HRM)
 • IT & Design
 • Social Work
 • Ondernemerschap & Retail Management
 • Voeding en Diëtetiek

De studenten en docenten van deze opleidingen werken samen met een organisatie in hun sector.

Beoogde duur van het project

Het project is gestart op 1 februari 2023 en heeft een looptijd van minimaal één jaar.

Projectleider

 • Miranda de Hei

Onderzoekers

 • Dulci Altorf
 • Melissa van der Heijden
 • Daphne Kuijenburg
 • Margriet Lerink-Mulderink
 • Elke Müller