Datavisualisaties zijn veelal ontoegankelijk voor mensen die hier niet of weinig aan zijn blootgesteld. Toch is het erg belangrijk dat data op duidelijke wijze met iedereen gecommuniceerd kan worden. Denk bijvoorbeeld aan een maatschappelijke crisis als de coronapandemie. Dit kan alleen worden aangepakt door duidelijk, visueel data te communiceren met alle groepen binnen de bevolking. 

Doel 

Het doel van dit project is het ontwikkelen van ontwerprichtlijnen voor toegankelijkere datavisualisaties. Zo kunnen datavisualisatie-ontwerpers met leken communiceren over data. Denk hierbij aan overheidsinstanties als het RIVM en CBS. 

Methode  

Dit project helpt toegankelijkere datavisualisatietechnieken te ontwikkelen door de cognitieve processen achter de interpretatie daarvan te onderzoeken. Middels de gegenereerde inzichten worden technieken ontwikkeld die beter aansluiten bij de menselijke cognitie. Hiervoor worden cognitieve processen onderzocht door de interpretatieprocessen tussen twee verschillende groepen te vergelijken. 

De twee verschillende groepen zijn een groep studenten aan Nederlandse datavisualisatie-opleidingen en leden van de semi-nomadische Rendille gemeenschap in Kenia. De Nederlandse participanten zijn geselecteerd omdat zij veel zijn blootgesteld aan datavisualisatieconventies en de Rendille participanten zijn gekozen omdat zij niet eerder zijn blootgesteld aan deze conventies. Door deze groepen met elkaar te vergelijken, is het mogelijk om gedeelde cognitieve processen te identificeren. De processen die in beide groepen voorkomen, zijn waarschijnlijk het resultaat van onderliggende gedeelde cognitie, terwijl de verschillen waarschijnlijk voortkomen uit de blootstelling aan datavisualisatieconventies of het gebrek daaraan. 

Duur 

Momenteel wordt het project nog ontwikkeld, het zal van start gaan in 2025 en zal doorlopen tot 2029. 

Team 

Kees Sommer 

Jos van Leeuwen  

Samenwerking  

Voor dit project werkt De Haagse Hogeschool samen met Tessa Verhoef en Fons Verbeek van het Creative Intelligence Lab van de Universiteit Leiden

Contact 

Kees Sommer (k.sommer@hhs.nl)