Vluchtelingen uit Oekraïne vallen onder de EU-richtlijn Tijdelijke Bescherming en hoeven geen asiel aan te vragen. Daardoor hebben ze een speciale status en kunnen ze veel sneller dan andere vluchtelingen meedoen in de Nederlandse samenleving. Uit de laatste cijfers van het CBS blijkt dat van de 89 duizend vluchtelingen die sinds een jaar in Nederland wonen 46 % een baan in loondienst hebben.  

Lectoraat Grootstedelijke Ontwikkelingen onderzoekt op welke wijze(n) vluchtelingen uit Oekraïne erin slagen hun weg te vinden in de Haagse samenleving. Hoe ziet hun dagelijkse leven eruit, waar wonen en werken ze en wat zijn hun verwachtingen en toekomstplannen?  

In samenwerking met de gemeente Den Haag, nationale en internationale bestuurskunde studenten van de Haagse Hogeschool, master studenten van de Erasmus universiteit Rotterdam en van de universiteit Leiden, krijgt het lectoraat steeds meer zicht op de positie en integratie van Oekraïense vluchtelingen in de Haagse samenleving. Met onze uitkomsten bieden we niet alleen input voor beleid, maar ook lessen voor de opvang en integratie van andere asielmigranten. Eind maart worden de eerste bevindingen gepresenteerd aan de gemeente.  

Het Lectoraat Grootstedelijke Ontwikkelingen is uitvoerder van het onderzoek.