Het lectoraat New Finance is betrokken bij een aantal EU-projecten rondom de toegang tot ‘finance on the grassroots’: European Migrant Entrepreneur Network project (EMEN) en het Young Migrant Entrepreneur Capacity Building project (YMCB) en LEarning, Teaming up and Saving – SAVing groups for Employabiliy and Empowerment (LETS SAVEE).

Er wordt onder ander trainingsmateriaal rondom financiële educatie voor migrant ondernemers ontwikkeld. Julie-Marthe Lehmann is daarnaast mede-initiator van het project LEarning, Teaming up and Saving – SAVing groups for Employabiliy and Empowerment (LETS SAVEE). In dit Erasmus+ project werken verschillende partners samen om kennis over ‘savings groups’ uit te wisselen en de gebruikte methodes verder te ontwikkelen. Over dit onderwerp rondde Julie Lehmann in 2020 ook haar proefschrift getiteld ‘Balancing the social and financial sides of the coin: an action research on setting up financial self-help groups in the Netherlands’ af.

Projectleiders

  • Projectleider Klaas Molenaar, fellow member van De Haagse Hogeschool, voorheen was hij lector van het lectoraat Financial Inclusion and New Entrepeneurship. N.Molenaar@hhs.nl
  • Julie Lehmann, onderzoeker bij het lectoraat New Finance, J.M.Lehmann@hhs.nl

Beoogde duur van het project

  • Het project Lets SAVEE is in december 2019 gestart en zal naar verwachting lopen tot en met januari 2022.
  • Het project YMCB is in januari 2019 gestart en heeft gelopen tot januari 2021.
  • Het project EMEN is in oktober 2017 gestart en heeft gelopen tot en met september 2020.