Doel van het project 

Om van ouderen zelf te vernemen hoe zij de seniorvriendelijkheid van hun stad of gemeenschap ervaren, is in 2020 de zogenaamde Age-Friendly Cities and Communities Questionnaire (AFCCQ) ontwikkeld door De Haagse Hogeschool, AFEdemy en Hulsebosch Advies in opdracht van Gemeente Den Haag. De AFCCQ is voor het eerst getest en gevalideerd in Den Haag, de eerste seniorvriendelijke stad in Nederland.  
Met het project dragen we als  De Haagse Hogeschool bij aan het verbeteren van een hogere tevredenheid op een aantal domeinen onder ouderen. 

Doelgroep 

Gemeenten en andere belanghebbende die zich bezighouden met het beleid gericht op seniorvriendelijkheid. 

Aanpak 

Aan de hand van de uitkomsten van de AFCCQ kunnen gemeenten of andere belanghebbenden meer gericht het seniorvriendelijke beleid in hun gemeente vaststellen, invoeren of bijsturen. Door een herhaling van de AFCCQ na twee of meer jaren, kan de gemeente zien of het ingevoerde beleid heeft geleid tot een hogere tevredenheid onder de ouderen.  

De AFCCQ bestaat uit 23 vragen over de verschillende domeinen van het leven van ouderen (65+). Gevraagd wordt hoe zij hun sociale of fysieke omgeving ervaren, zoals hun woonomgeving, de buurt of de transportmogelijkheden, en de mogelijkheden die zij hebben om anderen te ontmoeten, het respect dat zij ervaren of de zorg die zij ontvangen. Aanvullend wordt gevraagd naar hun financiële situatie: of zij voldoende rond kunnen komen van hun inkomen dan wel hiervan comfortabel kunnen leven.  

Inmiddels wordt de AFCCQ voor steeds meer landen geschikt gemaakt door deze te vertalen en te valideren. Hierdoor is de AFCCQ in steeds meer talen beschikbaar. Deze pagina publiceert alle versies van de gevalideerde AFCCQ.  

Looptijd 

Lopend project voor een aantal jaren, het project is gestart in 2020. 

Resultaten 

Het project Age-Friendly Cities and Communities Questionnaire (AFCCQ) levert een aantal publicaties op in de vorm van gevalideerde vragenlijsten (PDF)  in meerdere talen: 

 

Publicatie van de gevalideerde vragenlijst in de talen van de volgende landen wordt binnenkort verwacht: 

 • Turkije 
 • Noord-Macedonië (Macedonisch en Albanees) 
 • Portugal  
 • Rusland  
 • Australië 
 • Israë 
 • Italië 
 • Verenigd Koninkrijk en Ierland 
 • Letland  
 • Volksrepubliek China 
 • Nieuw Zeeland  
 • Spanje  
 • Finland 
 • Duitsland  
 • Qatar 
 • Zweden 

In de media 

Samenwerking 

De oorspronkelijke vragenlijst is gemaakt in samenwerking met AFEdemy en Hulsebosch Advies in opdracht van Gemeente Den Haag.

Contact 

Joost van Hoof, j.vanhoof@hhs.nl