In het lectoraat Smart Sensor Systems van De Haagse Hogeschool wordt onderzoek gedaan naar toepassingen van mobiele en intelligente robotica. Onderzocht wordt of rolstoelen veiliger en gebruiksvriendelijker gemaakt kunnen worden met nieuwe functies zoals: ‘automatisch rijden’, ‘bots-detectie’ en ‘ondersteuning bij het uitvoeren van lastige manoeuvres’. Dit project ‘Autonome Renault Twizy – sensor fusion and semantic mapping’ is onderdeel van de onderzoekslijn Smart Mobility & Smart Control van het lectoraat Smart Sensor Systems.

Doel

Het realiseren van een slimme besturingsmodule voor bestaande rolstoelen (en eventueel ook rollators en scootmobielen). De besturingsmodule dient gebruiksvriendelijk en veilig te zijn met als beoogd effect dat de participatie van rolstoelgebruikers wordt vergroot en de werkdruk van zorgverleners wordt verminderd.

Verbeterde levenskwaliteit

Welke impact heeft een rolstoel met dergelijke ‘slimme functies’? Om tot antwoord te komen heeft Klaasjan v. Haastrecht van het SmartLab Sophia Revalidatie zorg gedragen voor overleg met ergotherapeuten van Tyltylcentrum De Witte Vogel en revalidatiecentrum Sophia Revalidatie.

Conclusie: ‘Slimme functies’ voor bestaande rolstoelen dragen bij aan de verbetering van de levenskwaliteit van verschillende groepen mensen. Denk aan mensen met:

  • een chronische progressieve aandoening;

  • ALS;

  • MS;

  • een hoge dwarslaesie;

  • een waarnemingsstoornis.

Naast de verbetering van de levenskwaliteit wordt ook de zorg voor deze groepen mensen efficiënter gemaakt. In revalidatiecentra kunnen mensen bijvoorbeeld naar een specifieke bestemming worden gestuurd zonder dat verplegend personeel de rolstoel moet voortduwen.

Doorontwikkeling

In samenwerking met studenten is een eerste prototype ontwikkeld van de ‘automatische rolstoel’, waarmee het principe van automatisch rijden is aangetoond. Echter, de betrouwbaarheid en het rij-comfort dienen verbeterd te worden alvorens deze getest kan worden in een praktijkomgeving. Verdere ontwikkeling wordt uitgevoerd in co-creatie met revalidatie- en/of zorginstellingen, samenwerkende bedrijven en De Haagse Hogeschool.

Eindproduct/Beoogde resultaten

Prototype automatische rolstoel

Projectleider

Rufus Fraanje

Betrokken onderzoekers

John Bolte

Looptijd

Doorlopend project

Betrokken opleidingen en/of minoren

Mechatronica – minor Robotics and Vision Design

Financiering

Lectoraatsreserves

Publicaties

Media